Sunteți pe pagina 1din 41

Anexa nr.

Norme metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor
publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2017

CAPITOLUL I
Situaii financiare trimestriale
1.(1). Situaiile financiare care se ntocmesc de instituiile publice la finele
trimestrelor I, II i III n anul 2017 se compun din: bilan, contul de rezultat patrimonial,
situaia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuie bugetar i anexe la situaiile
financiare, care includ politici contabile i note explicative.
1.(2). Situaiile financiare trimestriale se ntocmesc utiliznd conturile contabile la
nivel de cont sintetic de gradul III prevzute n Normele metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
1.(3). Situaiile financiare trimestriale se ntocmesc pe modelele aprobate prin:
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2009, cu
modificrile i completrile ulterioare (anexele 2 7, 7b, 9, 11 13, 14a, 14b, 15 19,
20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 i 40a 40c la situaiile financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice
la 31 decembrie 2009, cu modificrile ulterioare (anexa 32 la situaiile financiare);
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice
la 31 decembrie 2015, pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi
pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i pentru modificarea i
completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii publice, cu completrile
ulterioare (anexa 1 la situaiile financiare).
1.(4). Modelele formularelor actualizate pentru situaiile financiare trimestriale i
raportrile financiare lunare n anul 2017, sunt publicate pe site-ul Ministerului
Finanelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari
contabile/institutii publice/legislatie.
2.(1).1Rezultatul patrimonial al exerciiului financiar raportat la finele trimestrului I
al anului 2016, n formularul Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situaiile
financiare), la coloana 2, rndul 31 sau 32, dup caz, se completeaz n anul 2017 la
coloana 1, att la rndul 31 sau 32 ct i la rndul 29.2 sau 29.3, dup caz.
2.(1).2 Cheltuielile cu impozitul pe profit aferente anului 2017 determinate potrivit
prevederilor art. 13 alin. (2) pct. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, potrivit crora sunt obligate la plata impozitului pe
profit instituiile publice care desfoar activiti economice, se completeaz la rndul
29.4 pe col. 2.
2.(1).3Ca urmare a efecturii nregistrrilor contabile: 891 Bilan de deschidere =
121 Rezultatul patrimonial sau 121 Rezultatul patrimonial = 892 Bilan de nchidere,
pot exista diferene ntre rndurile 87 i 88, coloana 02 din formularul Bilan (anexa 1
la situaiile financiare), ntocmit la raportrile trimestriale ale anului precedent i
rndurile 31 i 32 coloana 01 din formularul Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la
situaiile financiare), ntocmit la raportrile trimestriale ale anului curent, la unitile
teritoriale ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Aceste diferene nu sunt
admise la nivelul situaiilor financiare trimestriale centralizate ale Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.
2.(1).4La unitile administrativ-teritoriale, formularul Contul de rezultat
patrimonial (anexa 2 la situaiile financiare) care se depune la administraiile judeene
ale finanelor publice i la direciile generale regionale ale finanelor publice, nu cuprinde
veniturile i cheltuielile unitilor de nvmnt preuniversitar de stat pentru fondurile
primite de la bugetul de stat.
2.(2). La completarea formularului Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la
situaiile financiare) n anul 2017 se au n vedere urmtoarele prevederi:
- cap. IV pct. 4.1.(3) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2016, precum i pentru
modificarea i completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor
raportri financiare lunare n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.191/2017,cu
excepia ultimelor trei paragrafe.
2.(3). n formularul Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 4 la situaiile
financiare), la rndurile 15 i 16 se nscriu numai diferenele de curs valutar
favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar i
echivalent de numerar la sfritul perioadei de raportare.
La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administraiile judeene ale
finanelor publice i direciile generale regionale ale finanelor publice, dup caz,
formularul Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 4 la situaiile financiare) va fi nsoit
de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de
disponibiliti deschise la instituiile de credit.
2.(4).1 La ntocmirea conturilor de execuie - venituri (anexele 5, 9, 12, 17) i a
conturilor de execuie - cheltuieli (anexele 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16, 18) n anul 2017 se
au n vedere urmtoarele:
- informaiile referitoare la prevederi bugetare se completeaz potrivit structurii
indicatorilor aprobai prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, prin Legea
bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, prin Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
celorlalte acte normative n vigoare;
- cap. IV pct. 4.2.(2) 4.2.(4), 4.3.(2), 4.3.(3), 4.4 4.8, 4.10 4.13, 4.16 4.19
din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale
instituiilor publice la 31 decembrie 2016, precum i pentru modificarea i completarea
anexei nr. 41 la Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare
n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009, aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.191/2017.
2.(4).2 La ntocmirea conturilor de execuie - venituri (anexele 5, 9, 12, 17) se au
n vedere i veniturile ncasate n numerar nedepuse n conturile de trezorerie.
Sumele raportate n conturile de execuie - venituri la coloana 4 reprezentnd
Drepturi constatate din anii precedeni trebuie s corespund cu sumele raportate la
coloana 8 Drepturi constatate de ncasat din aceleai formulare, ntocmite la 31
decembrie 2016.
Ca urmare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 9/2017 privind
unele msuri bugetare n anul 2017, prorogarea unor termene, precum i modificarea i
completarea unor acte normative, sumele raportate la coloana 4 Drepturi constatate
din anii precedeni la codul bugetar 36.xx.32 Sume provenite din finanarea bugetar a
anilor precedeni se raporteaz i la coloana 5 Drepturi constatate din anul curent cu
semnul minus, astfel nct aceste sume s nu se mai regseasc pe coloana 8
Drepturi constatate de ncasat.
n contabilitate conturile utilizate pentru evidenierea creanelor aferente unor
sume provenite din finanarea anilor precedeni nu se dezvolt n analitic pe clasificaia
bugetar.
2.(4).3 Conturile de execuie - cheltuieli ntocmite de Casa Naional de Pensii
Publice, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc i Casa Naional de
Asigurri de Sntate depuse la Ministerul Finanelor Publice vor purta viza Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal pentru sumele deduse direct de ctre angajator din
contribuiile datorate potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) i (2) din Legea bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7 /2017 i respectiv ale art. 4 alin. (7) i (8)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile
de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
399/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
2.(5). Formularul Disponibil din mijloace cu destinaie special (anexa 14a la
situaiile financiare) se completeaz de ctre instituiile publice de subordonare central.
Rndul 12 Alte fonduri cu destinaie special se detaliaz pe fonduri n raportul
de analiz pe baz de bilan.
La completarea formularului se au n vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014, aprobate
prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completrile ulterioare.
2.(6). Formularul Disponibil din mijloace cu destinaie special (anexa 14b la
situaiile financiare) se completeaz de ctre instituiile publice de subordonare local.
La completarea formularului se au n vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale
instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2014, aprobate
prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completrile ulterioare.
2.(7). Formularul Situaia plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-
parte aferent cheltuielilor finanate din FEN postaderare (anexa 19 la situaiile
financiare) se completeaz de ctre toate instituiile publice care au calitatea de
beneficiari i care deruleaz proiecte cu finanare extern nerambursabil postaderare.
Formularul Situaia plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte
aferent cheltuielilor finanate din FEN postaderare (anexa 19 la situaiile financiare) se
completeaz distinct pe fiecare surs de finanare (mai puin sursa 08 - bugetul
fondurilor externe nerambursabile).
Plile raportate de instituiile publice la titlul 56 Proiecte cu finanare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare i la titlul 58 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 2020 raportate n
anexele 7 i 7b, ntocmite potrivit bugetului aprobat, se coreleaz cu plile raportate n
formularul Situaia plilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte aferent
cheltuielilor finanate din FEN postaderare (anexa 19 la situaiile financiare).
n cazul proiectelor derulate n parteneriat, instituiile publice n calitate de lideri
sau parteneri completeaz anexa 19 cu informaii privind plile efectuate potrivit
bugetului aprobat pentru activitile pe care s-au angajat s le asigure n scopul
implementrii proiectului, conform acordului de parteneriat, precum i cu informaii
privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor
activiti.
Anexa 19 se completeaz potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31
decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice,
nr. 71/2013, ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri
financiare lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
505/2013, ale pct. 2.(6) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri
financiare lunare n anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
465/2015 i ale pct. 4.20 din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea i
completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii
instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare
a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i
pentru modificarea i completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii
publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 82/2016, cu completrile
ulterioare.
2.(8). Formularul Situaia sumelor primite direct de la Comisia European/ali
donatori i a plilor din FEN postaderare (anexa 20a la situaiile financiare) se
completeaz de ctre toate instituiile publice, indiferent de subordonare i de sursa de
finanare, care primesc direct de la Comisia European/ali donatori fonduri externe
nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare i plat, Ministerul
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice
i Fondurilor Europene, etc.) i apoi efectueaz pli ctre autoritile de management,
agenii de pli, instituii publice subordonate n calitate de beneficiar, beneficiari de
fonduri externe nerambursabile care efectueaz cheltuieli pentru propriile proiecte cu
finanare extern nerambursabil postaderare.
Anexa 20a se completeaz potrivit prevederilor pct. 4.21. (1) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice
la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor
publice, nr. 71/2013.
2.(9). Formularul Situaia sumelor primite indirect de la Comisia European/ali
donatori i a plilor din FEN postaderare (anexa 20b la situaiile financiare) se
completeaz de toate instituiile publice, indiferent de subordonare i de sursa de
finanare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autoriti de
certificare, instituii publice ierarhic superioare, dup caz, i care ulterior efectueaz pli
din aceste sume (de exemplu: autoriti de management, agenii de pli, operatori de
program, alte instituii publice).
Anexa 20b nu se completeaz de ctre instituiile publice care au calitatea de
beneficiari sau de lideri de proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile
postaderare, care primesc prefinanri i rambursri prin autoritile de management din
Romnia, n conturile de venituri ale bugetelor proprii.
Anexa 20b se completeaz potrivit prevederilor pct. 4.21. (2) din Normele
metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice
la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor
publice, nr. 71/2013.
2.(10). Formularul Situaia plilor efectuate din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare (titlul 56 i titlul 58) (anexa 27 la situaiile financiare) se
completeaz de instituiile publice care deruleaz proiecte finanate din fonduri externe
nerambursabile postaderare.
n anexa 27 Situaia plilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare (titlul 56 i titlul 58), totalul plilor raportate de instituiile publice la titlul 56
Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare i la titlul
58 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014 2020 se detaliaz pe fiecare surs de finanare, pe naturi de cheltuieli, i
trebuie s corespund cu totalul plilor raportate n anexa 7 sau 7b la situaiile
financiare, la cele dou titluri (coloana 6).
2.(11). Formularul Situaia plilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente
programelor cu finanare rambursabil (anexa 28 la situaiile financiare) se
completeaz de instituiile publice finanate integral din bugetul de stat, din venituri
proprii de subordonare central, cu informaii privind plile efectuate pentru programele
cu finanare rambursabil.
n anexa 28 Situaia plilor efectuate la titlul 65 Cheltuieli aferente programelor
cu finanare rambursabil, totalul plilor raportate de instituiile publice la titlul 65 se
detaliaz pe fiecare surs de finanare, pe naturi de cheltuieli, i trebuie s corespund
cu totalul plilor raportate n anexa 7 la situaiile financiare (coloana 6).
2.(12).1. Formularul Pli restante (anexa 30 la situaiile financiare) se
completeaz de autoritile publice, ministere, celelalte organe ale administraiei publice
centrale, instituiile publice autonome i instituiile publice aflate n subordinea, n
coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentnd pli restante din: bugetul
de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj, bugetul
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, credite externe, credite interne,
fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituiilor publice
finanate integral sau parial din venituri proprii/activiti finanate integral din venituri
proprii. Se completeaz cte un formular distinct pentru fiecare cod nscris n subsolul
acestuia.
2.(12).2. Formularul Pli restante[anexa 30b la situaiile financiare modificat
conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr.
1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49
alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale i de modificare i
completare a Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare
n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 629/2009] se
completeaz de unitile administrativ-teritoriale, precum i de instituiile publice din
subordinea acestora, indiferent de modul de finanare.
2.(12).3. Plile restante se completeaz potrivit prevederilor cap. IV pct. 4.28.(3)
4.28.(7) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
ale instituiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 96/2015, cu modificrile ulterioare.
2.(13). Formularul Situaia sumelor evideniate n conturi n afara bilanului
rezultate din operaiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general
consolidat (anexa 32 la situaiile financiare) se completeaz de ctre creditorii bugetari
(Ministerul Finanelor Publice, Casa Naional de Pensii Publice, Agenia Naional
pentru Ocuparea Forei de Munc, Casa Naional de Asigurri de Sntate) care,
potrivit legii, gestioneaz veniturile bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de
stat, bugetului asigurrilor pentru omaj, bugetului Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate, n vederea raportrii prin situaiile financiare a bunurilor
sechestrate ca msur asiguratorie dispus prin procedur administrativ i ca
modalitate de executare silit a garaniilor depuse de contribuabili pentru nlesnirile
acordate etc.
Aceast anex se completeaz cu soldurile conturilor n afara bilanului specifice
operaiunilor respective.
2.(14).1. Sectoarele instituionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi
(SEC 2010) sunt cele prevzute la pct. 2.(10) din Normele metodologice privind
ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum
i a unor raportri financiare lunare n anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 465/2015.
n vederea ntocmirii corecte a formularului Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (anexa 40a la situaiile
financiare), a formularului Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din administraia local la data de ... (anexa 40b la situaiile financiare) i a formularului
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor
sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (anexa 40c la situaiile financiare),
instituiile publice trebuie s dezvolte conturile contabile n analitice distincte, astfel nct
acestea s poat furniza informaii detaliate pe sectoare, precum i pe subsectoarele
administraiei publice: subsectorul administraie public central, subsectorul
administraie public local, subsectorul asigurri sociale.
2.(14).2. Sumele privind plata diferenelor salariale pentru personalul didactic din
nvmntul de stat, stabilite conform prevederilor art.2 i 3 din Legea nr.85/2016,
privind plata diferenelor salariale cuvenite personalului didactic din nvmntul de stat
pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 se nregistreaz n contabilitate ca
provizioane i se raporteaz n formularele:
- Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ... (anexa 40a la situaiile financiare), la rndurile 489.25 i 489.9;
- Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
local la data de ... (anexa 40b la situaiile financiare), la rndurile 342.4 i 343.3;
- Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (anexa 40c la situaiile
financiare), la rndurile 332.4 i 333.3.
2.(15). La situaiile financiare trimestriale n anul 2017, unitile de nvmnt
preuniversitar de stat ai cror conductori au calitatea de ordonatori teriari de credite
depun la unitatea administrativ-teritorial formularul Bilan, cuprinznd toate activele,
datoriile i capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanare a acestora.
Unitile de nvmnt preuniversitar de stat ai cror conductori au calitatea de
ordonatori teriari de credite, n bugetele crora au fost aprobate credite bugetare
aferente cluburilor sportive colare fr personalitate juridic, iau msuri n vederea
includerii n situaiile financiare trimestriale n anul 2017 i a operaiunilor efectuate de
acestea.
Formularul Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situaiile financiare) ce se
depune la unitatea administrativ-teritorial cuprinde veniturile i cheltuielile instituiei
efectuate din bugetul local.
Situaia fluxurilor de trezorerie (anexa 3 la situaiile financiare) ce se depune la
unitatea administrativ-teritorial cuprinde i coloana 3 pentru finanarea de la bugetul de
stat n scop informativ, fr a fi adunat la coloana 1 - Total.
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitile teritoriale ale Ministerului
Educaiei Naionale, unitile de nvmnt preuniversitar de stat ntocmesc
formularele: Contul de execuie a bugetului de stat (anexele 6 i 7 la situaiile
financiare), Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situaiile financiare) i Situaia
fluxurilor de trezorerie (anexele 3 i 4 la situaiile financiare), pe care le prezint
inspectoratelor colare n vederea centralizrii. Aceste formulare cuprind veniturile i
cheltuielile instituiei efectuate din bugetul de stat.
n mod experimental, unitile de nvmnt preuniversitar de stat ntocmesc
formularul Bilan distinct pe cele dou sectoare, buget de stat i, respectiv, buget local.
O copie a formularului Bilan ntocmit experimental pentru sectorul buget de stat se
depune n scop informativ i pentru verificare la inspectoratele colare, fr a fi
centralizat de acestea n bilanul propriu. Acesta conine numai operaiunile din fonduri
de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2017, avnd ca solduri iniiale
soldurile finale raportate la 31 decembrie 2016.
Bilanul ntocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unitile de
nvmnt preuniversitar de stat la inspectoratele colare se centralizeaz distinct la
Ministerul Educaiei Naionale.
2.(16). Societatea Romn de Radiodifuziune i Societatea Romn de
Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finanelor Publice formularul Contul de
execuie a bugetului instituiei publice Cheltuieli (anexa 6 la situaiile financiare) i
formularul Contul de execuie a bugetului instituiilor publice Cheltuieli (anexa 7 la
situaiile financiare).
2.(17).Instituiile publice care se reorganizeaz n baza unor acte normative, au n
vedere prevederile pct 9 lit.a) i b) din Normele metodologice privind ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor
raportri financiare lunare n anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publice nr.629/2009, cu modificrile i completrile ulterioare. Aceste instituii publice
ntocmesc note explicative detaliate pentru diferenele dintre soldurile finale de la 31
decembrie 2016 i soldurile iniiale de la 1 ianuarie 2017. Pe baza acestor note
explicative, ordonatorii ierarhic superiori verific corectitudinea datelor nscrise n
situaiile financiare ale instituiilor publice reorganizate aflate n subordine.
Verificarea corectitudinii datelor nscrise n situaiile financiare pentru instituiile
publice care au calitatea de ordonatori principali de credite se efectueaz de ctre
entitatea public care realizeaz centralizarea situaiilor financiare.
2.(18). Precizrile privind dezvoltarea conturilor sintetice n conturi analitice n
scop de raportare a balanei de verificare la Ministerul Finanelor Publice, prevzute n
cap. III la pct. 10lit. b.5) i b.6) din Normele metodologice privind ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor
raportri financiare lunare n anul 2014,aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 556/2014, cu completrile ulterioare, rmn valabile i n anul 2017.

CAPITOLUL II
Depunerea situaiilor financiare trimestriale i a raportrilor financiare lunare
1. Situaiile financiare trimestriale ntocmite de ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale,
precum i de administraiile judeene ale finanelor publice i direciile generale
regionale ale finanelor publicepentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanelor
Publice la termenul prevzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv pentru trimestrul I - 10
mai, pentru trimestrul II - 9 august, iar pentru trimestrul III - 9 noiembrie 2017.
2. Situaiile financiare trimestriale ntocmite de instituiile publice de subordonare
central ai cror conductori au calitatea de ordonatori secundari i teriari de credite se
depun la instituiile ierarhic superioare, potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) i (9) din
Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
3. Situaiile financiare trimestriale ntocmite de instituiile de subordonare local ai
cror conductori au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la
administraiile judeene ale finanelor publice i la direciile generale regionale ale
finanelor publice, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
4.(1).1. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice
centrale, instituiile publice autonome, precum i unitile administrativ-teritoriale i
instituiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanare, ntocmesc raportrile
financiare lunare potrivit:
- cap. II "Raportri financiare lunare" din Normele metodologice privind ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor
raportri financiare lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru
buget nr. 505/2013;
- cap. II pct. 4.(1) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri
financiare lunare n anul 2015, pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul
de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i pentru modificarea i
completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii publice, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 465/2015;
- la raportarea lunar a indicatorilor din bilan se au n vedere i rndurile 22.1
"Avansuri acordate" i 61.1 "Avansuri primite".
4.(1).2.1. ncepnd cu raportarea lunii iulie 2017, autoritile publice, ministerele i
celelalte organe ale administraiei publice centrale, precum i instituiile publice
autonome i instituiile publice aflate n subordinea, n coordonarea sau sub autoritatea
lorprecum i unitile administrativ-teritoriale i instituiile subordonate acestora,
indiferent de sursa de finanare, ntocmesc raportrile financiare lunare prevzute la pct.
1 literele c) i d) i la pct.2 literele d), e), f) i g) ale cap. II Raportri financiare lunare
din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul
2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
4.(1).2.2.ncepnd cu raportarea luniiiulie 2017 se suspend depunerea la
Ministerul Finanelor Publice a raportrilor financiare lunareprivind execuia bugetar
efectuat prin conturile deschise la unitile Trezoreriei Statuluiprevzute la:
- cap. II Raportri financiare lunare, punctul 1 literele a) i b) i punctul 2 literele
a), b) i c) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare
n anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013;
- cap. II pct. 4.(1) din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri
financiare lunare n anul 2015, pentru modificarea i completarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul
de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005, precum i pentru modificarea i
completarea altor norme metodologice n domeniul contabilitii publice, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 465/2015.
Ordonatorii principali de credite pot dispune ntocmirea i centralizarea n
continuare a raportrilor financiare lunare suspendate, n funcie de necesitile de
informare a acestora.
4.(1).2.3. ncepnd cu raportarea lunii iulie 2017 se depun la Ministerul Finanelor
Publiceraportrile financiare lunare privind execuia bugetar,prevzute la cap. II
Raportri financiare lunare, punctul 1 literele a) i b) i punctul 2 literele a), b) i c) din
Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale
ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2013,
aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 i lacap. II pct. 4.(1)
din Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare
trimestriale ale instituiilor publice, precum i a unor raportri financiare lunare n anul
2015, pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i
conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i
instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 1.917/2005, precum i pentru modificarea i completarea altor norme metodologice
n domeniul contabilitii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
465/2015, efectuat prin conturile deschisela instituiile de credit, cu excepia sumelor
care au tranzitat conturile de venituri i cheltuieli din trezorerie.
4.(2). Termenele de depunere la Ministerul Finanelor Publice a raportrilor
financiare lunare nesuspendate sunt cele prevzute la cap. III Depunerea situaiilor
financiare trimestriale i a raportrilor financiare lunare din Normele metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice,
precum i a unor raportri financiare lunare n anul 2013, aprobate prin Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
5. Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice
centrale, instituiile publice autonome, precum i unitile administrativ-teritoriale i
instituiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanare, transmit raportrile
financiare lunare n format electronic, nsoite de o adres de naintare i note
explicative, dup caz, scanate i semnate de conductorul instituiei publice i de
conductorul compartimentului financiar-contabil sau de alt persoan mputernicit s
ndeplineasc aceast funcie.
6 Autoritile publice, ministerele i celelalte organe ale administraiei publice
centrale, instituiile publice autonome, precum i unitile administrativ-teritoriale i
instituiile subordonate acestora, vor urmri pentru raportrile financiare lunare
concordana datelor lunare transmise cu cele raportate prin situaiile financiare
trimestriale. n cazul unor diferene majore, se vor comunica cauzele acestor diferene.
7. Sanciunile pentru nerespectarea reglementrilor emise de Ministerul Finanelor
Publice cu privire la ntocmirea, semnarea i depunerea la Ministerul Finanelor Publice
i la unitile teritoriale ale acestuia, precum i la instituiile publice ierarhic superioare a
situaiilor financiare trimestriale i anuale ale instituiilor publice sunt prevzute la art. 42
alin. (1) i (8) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
8. Situaiile financiare trimestriale i anuale/Raportrile financiare lunare ntocmite
la nivelul activitilor de trezorerie i contabilitate public din cadrul direciilor generale
regionale ale finanelor publice i a municipiului Bucureti se semneaz de persoanele
care au calitatea de ordonatori teriari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului i ai
bugetului Ministerului Finanelor Publice - Aciuni generale i de conductorul
compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea general a statului/serviciul
administrarea i contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane crora
le-a fost delegat exercitarea acestor competene.

Anexa nr.2

Modificri i completri la Normele metodologice privind organizarea i


conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile
publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.917/2005

I. CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUII


PUBLICE se completeaz astfel:
La Clasa 3Conturi de stocuri i producie n curs de execuie, grupa 39Ajustri
pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de execuie, dup contul sintetic de
gradul III 3920200 Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de
inventar se introduce contul sintetic de gradul II 39203 Ajustri pentru deprecierea
materialelor rezerv de stat i de mobilizare i contul sintetic de gradul III 3920300
Ajustri pentru deprecierea materialelor rezerv de stat i de mobilizare.
II.CAPITOLUL VIII MONOGRAFIA PRIVIND NREGISTRAREA N
CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAIUNI, se modific astfel:
La punctul V Conturi de trezorerie se elimin asteriscul i nota aferent acestuia
de la pct. 6. Sumele reprezentnd venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale
instituiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor
bancare la terminale de plat electronice instalate la sediile instituiilor publice
beneficiare, referitoare la completarea formularelor (prevzute n anexele 5, 9 i 12 la
situaiile financiare).
III. Anexa nr. 2 Dezvoltarea conturilor sintetice n conturi analitice n scop de
raportare a Balanei de verificare la Ministerul Finanelor Publice, se modific i se
completeaz astfel:
1.Contul 3920300 Ajustri pentru deprecierea materialelor rezerv de stat i de
mobilizare se dezvolt n analitic pe cod sector i surs de finanare.
2. Conturile 6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate, 6290100 Alte
cheltuieli autorizate prin dispoziii legale- cheltuieli curente i 7660000 Venituri din
dobnzi:
- se dezvolt n analitic pe clasificaia funcional i economic a cheltuielilor n
situaia n care sumele sunt cuprinse n bugetul instituiei;
- nu se dezvolt n analitic pe clasificaia funcional i economic a cheltuielilor,
pentru sumele care nu sunt cuprinse n buget (de exemplu: sumele aferente
operaiunilor Trezoreriei Centrale).
3.Contul 7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului nu se dezvolt n analitic pe
clasificaia veniturilor,pentru sumele care nu sunt cuprinse n buget, aferente
operaiunilor Trezoreriei Centrale.
4. Conturile n afara bilanului 8060000 Credite bugetare aprobate, 8066000
Angajamente bugetare, 8067000 Angajamente legale, 8071000 Credite de
angajament aprobate i 8072000 Credite de angajament angajate:
- se dezvolt n analitic pe clasificaia funcional i economic a cheltuielilor n
situaia n care sumele sunt cuprinse n bugetul instituiei;
-nu se dezvolt n analitic pe clasificaia funcional i economic a cheltuielilor, n
situaia n care sumele nu sunt cuprinse n buget (de exemplu:sumele provenite din
fonduri externe nerambursabile aflate n conturile de disponibiliti ale autoritilor de
management, operator de program, autoritate naional i alte sume gestionate prin
conturi de disponibiliti, n condiiile legii, de ctre instituii publice i pentru care nu
sunt aprobate bugete de venituri i cheltuieli).

Anexa nr.3

Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale

I.Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale pentru sectorul


Administraia public (S1311 + S1313 + S1314)
(1) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02):
(1).1 Rd. 87 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul
Contul de rezultat patrimonial (cod 02).
(1).2 Rd. 88 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul
Contul de rezultat patrimonial (cod 02).
(2) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) cu formularul Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03) i cu formularul Situaia fluxurilor
de trezorerie la data de ... (cod 04):
(2).1 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 14 col. 01
din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din
formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 04).
(2).2 (Rd. 33 + Rd. 35 + Rd. 41) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 15 col. 01
din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din
formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 04).

II. Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale pentru


subsectorul Administraia central (S1311)
(1) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02):
(1).1 Rd. 87 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul
Contul de rezultat patrimonial (cod 02).
(1).2 Rd. 88 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul
Contul de rezultat patrimonial (cod 02).
NOTA: Corelaiile de la punctele (1).1 i (1).2 nu se respect n urmtoarele
situaii:
a) La Ministerul Educaiei Naionale, cu soldul contului 1210000 Rezultatul
patrimonial, n cazul instituiilor publice de subordonare local cu finanare i din
bugetul de stat i din bugetul local (de exemplu: uniti de nvmnt preuniversitar de
stat);
b) La unitile teritoriale ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, ca urmare a
efecturii nregistrrilor la nivelul unitilor teritoriale subordonate:
891Bilan de deschidere = 121 Rezultatul patrimonial
sau:
121 Rezultatul patrimonial = 892 Bilan de nchidere
Excepia de la litera b) nu este valabil pentru situaiile financiare centralizate la nivelul
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, unde corelaiile de mai sus trebuie
respectate.
(2) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03):
(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03).
NOTA A: Corelaia de la punctul (2).1 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) La Ministerul Educaiei Naionale cu sumele aflate n conturi de sume de
mandat la unitile de nvmnt preuniversitar de stat de subordonare local,care
provin din finanarea de la bugetul de stat i care sunt raportate n fluxul de trezorerie
fr a fi cuprinse n bilan.
b) La Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 41 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03) + Rd. 14 col. 01 din formularul Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03).
NOTA B: Corelaia de la punctul (2).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) La Ministerul Educaiei Naionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unitilor de nvmnt preuniversitar de stat de subordonare local, precum i cu
sumele aflate n conturi de sume de mandat care provin din finanarea de la bugetul de
stat, raportate n fluxul de trezorerie fr a fi cuprinse n bilan;
b) LaTrezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 41 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) + Rd. 17 col. 01 din formularul Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
(3)Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Situaia fluxurilor
de trezorerie la data ... (cod 04):
(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
NOTA: Corelaiile de la punctele (3).1 si (3).2 nu se respect la Trezoreria central
a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaiile de la pct.2.(1) litera b) i pct.2.(2)
litera b).
(4) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul anexa 40a
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ... (cod 17):
Titluri de participare:
(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 +
Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 256 + Rd. 264 + Rd. 274 +
Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
Creane comerciale i avansuri:
(4).3Rd. 10 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 292 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 292 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 300 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 300 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
Creanele bugetului general consolidat:
(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 316 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
NOTA A: Corelaia de la punctul (4).7 nu se respect la Trezoreria Central a
Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 24 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa
40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ... (cod 17).
(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 316 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
NOTA B: Corelaia de la punctul (4).8 nu se respect la Trezoreria Central a
Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
Rd. 24 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa
40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
central la data de ... (cod 17).
Sume de primit de la Comisia European / ali donatori:
(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 336 + Rd. 337 + Rd. 338 +
Rd. 339) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 336 + Rd. 337 + Rd. 338 +
Rd. 339) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
Conturi la trezorerie, casa n lei:
(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 11) col. 01 din
formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 11) col. 02 din
formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd.
15) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 12 + Rd. 14 + Rd.
15) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd.
58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ... (cod 17).
(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd.
58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia
activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data
de ... (cod 17).
NOTA C: Corelaiile de la punctele (4).11,(4).12, (4).13, (4).14, (4).15 i (4).16 nu
se respect la Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statului respect urmtoarele corelaii:
a) Rd. 41 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd.
63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
b) Rd. 41 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 16 + Rd. 21 + Rd. 42 + Rd.
63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
c) Rd. 41.1 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 +
Rd. 64 + Rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
d) Rd. 41.1 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 17 + Rd. 22 + Rd. 44 +
Rd. 64 + Rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
Datorii comerciale i avansuri:
(4).17 Rd. 53 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 457 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).18 Rd. 53 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 457 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).19 Rd. 61 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 465 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).20 Rd. 61 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 465 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
mprumuturi pe termen lung:
(4).21 Rd. 54 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447)
col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(4).22 Rd. 54 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 391 + Rd. 437 + Rd. 447)
col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia central la data de ... (cod 17).
Provizioane pe termen lung:
(4).23 Rd. 55 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 489 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).24 Rd. 55 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 489 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile:
(4).25 Rd. 64 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480)
col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(4).26 Rd. 64 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 478 + Rd. 479 + Rd. 480)
col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia central la data de ... (cod 17).
Sume datorate Comisiei Europene / ali donatori:
(4).27 Rd. 66 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 484 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).28 Rd. 66 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 484 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
mprumuturi pe termen scurt:
(4).29 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 +
Rd. 422 + Rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
NOTAD: Corelaia de la punctul (4).29 nu se respect la Trezoreria Central a
Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
(Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd.
420) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(4).30 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 +
Rd. 422 + Rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
NOTAE: Corelaia de la punctul (4).30 nu se respect la Trezoreria Central a
Statului.
Trezoreria Central a Statului respect corelaia:
(Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 379 + Rd. 417 + Rd.
420) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
Salariile angajailor:
(4).31 Rd. 72 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 472 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).32 Rd. 72 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 472 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
(4).33 Rd. 73 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 473 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).34 Rd. 73 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 473 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
Provizioane pe termen scurt:
(4).35 Rd. 75 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 489.3 col. 01 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(4).36 Rd. 75 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 489.3 col. 02 din formularul
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
(5) Corelaii ntre formularul Situaia fluxurilor de trezorerie (cod 03) i
formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia central la data de ... (cod 17):
(5).1Rd. 14 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03)
= (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod
17).
NOTA A: Corelaiile de la punctul (5).1 nu se respect n urmtoarele situaii:
a)La Ministerul Educaiei Naionale cu sumele aflate n conturi de sume de mandat
la unitile de nvmnt preuniversitar de stat de subordonare local, care provin din
finanarea de la bugetul de stat, raportate n fluxul de trezorerie fr a fi raportate n
anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17);
b) LaTrezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statuluirespect corelaia:
Rd. 14 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) =
(Rd. 16 + Rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(5).2Rd. 15 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03)
= (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod
17).
NOTAB: Corelaia de la punctul (5).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) La Ministerul Educaiei Naionale, cu sumele acordate de la bugetul de stat
unitilor de nvmnt preuniversitar de stat de subordonare local, precum i cu
sumele aflate n conturi de sume de mandat ale acestora, care provin din finanarea de
la bugetul de stat, raportate n fluxul de trezorerie fr a fi raportate n anexa 40a
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia central
la data de ... (cod 17);
b) La Trezoreria Central a Statului.
Trezoreria Central a Statuluirespect corelaia:
Rd. 15 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) =
(Rd. 16 + Rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(5).4 Rd. 15 col. 02 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(6)Corelaii ntre formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod
04) i formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17):
(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) =
(Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 01 din
formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
NOTA A: Corelaia de la punctul (6).1 nu se respect la Trezoreria Central a
Statului.
Trezoreria Central a Statuluirespect corelaia:
Rd. 14 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) = (Rd.
42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(6).2Rd. 17 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) =
(Rd. 34 + Rd. 39 + Rd. 55 + Rd. 58 + Rd. 61 + Rd. 62 + Rd. 82 + Rd. 86) col. 02 din
formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia central la data de ... (cod 17).
NOTAB: Corelaia de la punctul (6).2 nu se respect laTrezoreria Central a
Statului.
Trezoreria Central a Statuluirespect corelaia:
Rd. 17 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) = (Rd.
42 + Rd. 63 + Rd. 66 ) col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(6).3. Rd. 14 col. 02 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) =
Rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).
(6).4.Rd. 17 col. 02 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) =
Rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia central la data de ... (cod 17).

III. Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale la subsectorul


Administraia local (S1313)
(1) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02):
(1).1Rd. 87 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul
Contul de rezultat patrimonial (cod 02).
(1).2Rd. 88 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul
Contul de rezultat patrimonial (cod 02).
NOTA: Corelaiile de la punctele (1).1 i (1).2nu se respect la unitile
administrativ-teritoriale n situaia instituiilor publice de subordonare local cu finanare
i din bugetul de stat i din bugetul local (de exemplu: uniti de nvmnt
preuniversitar de stat), n bilanul centralizat al unitii administrativ-teritoriale se va
prelua i rezultatul patrimonial al instituiilor subordonate finanate din bugetul de stat, n
timp ce n Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.
(2) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03):
(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03).
NOTAA: Corelaia de la pct. (2).1nu se respect n urmtoarele situaii:
a) La unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume
de mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt
raportate n bilanul centralizat i care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie centralizat
ale acestora.
b) La unitile de nvmnt preuniversitar de stat care au finanare i din buget
de stat i din buget local, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care
provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n bilan i
care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie ale acestora.
(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03) + Rd. 15 col. 03 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03).
NOTA B: Corelaia de la punctul (2).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) La unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume
de mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt
raportate n bilanul centralizat i care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie centralizat
ale acestora;
b) La unitile de nvmnt preuniversitar de stat care au finanare i din buget
de stat i din buget local, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care
provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n bilan i
care nu sunt raportate n fluxul de trezorerie ale acestora.
(3) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Situaia
fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04):
(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
(4) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul anexa 40b
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia
local la data de ... (cod 18):
Titluri de participare:
(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col.
01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia local la data de ... (cod 18).
(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 126 + Rd. 134 + Rd. 142) col.
02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia local la data de ... (cod 18).
Creane comerciale i avansuri:
(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 157 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 157 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 165 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 165 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
Creanele bugetului general consolidat:
(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 176 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 176 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
Sume de primit de la Comisia European:
(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 194 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 194 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
Conturi la trezorerie, cas n lei:
(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 19) col. 01 din
formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 19) col. 02 din
formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd.
23) col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 20 + Rd. 22 + Rd.
23) col. 02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd.
43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd.
43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd.
65) col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 37 + Rd. 40 + Rd. 63 + Rd.
65) col. 02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
Datorii comerciale i avansuri:
(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 320 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 320 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
mprumuturi pe termen scurt:
(4).23 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 +
Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
(4).24 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 +
Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
Salariile angajailor:
(4).25 Rd. 72 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 332 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).26 Rd. 72 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 332 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
(4).27 Rd. 73 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).28 Rd. 73 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
Provizioane pe termen scurt:
(4).29 Rd. 75 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 343 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).30 Rd. 75 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 343 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
mprumuturi pe termen lung:
(4).31 Rd. 54 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298)
col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia local la data de ... (cod 18).
(4).32 Rd. 54 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 241 + Rd. 290 + Rd. 298)
col. 02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din administraia local la data de ... (cod 18).
Provizioane pe termen lung:
(4).33 Rd. 55 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 342.1 col. 01 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(4).34 Rd. 55 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 342.1 col. 02 din formularul
anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
administraia local la data de ... (cod 18).
(5) Corelaii ntre formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ...
(cod 03) i formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18):
(5).1Rd. 14 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03)
= (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod
18).
NOTA A: Corelaia de la punctul (5).1 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) La unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume
de mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt
raportate n anexa 40b i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie centralizat ale
acestora;
b) La unitile de nvmnt preuniversitar de stat care au finanare i din buget
de stat i din buget local, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care
provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n anexa 40b
i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie ale acestora.
(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) + Rd. 15 col. 03 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i
datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod
18).
NOTA B: Corelaia de la pct. (5).2 nu se respect n urmtoarele situaii:
a) La unitile administrativ-teritoriale, n situaia existenei unor conturi de sume
de mandat care provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt
raportate n anexa 40b i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie centralizat ale
acestora;
b) La unitile de nvmnt preuniversitar de stat care au finanare i din buget
de stat i din buget local, n situaia existenei unor conturi de sume de mandat care
provin din finanarea de la bugetul de stat, ale cror solduri sunt raportate n anexa 40b
i nu sunt raportate n fluxul de trezorerie ale acestora.
(5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ... (cod 03)
= Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
(5).4 Rd. 15 col. 02 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod
03) = Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare
ale instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18)
(6)Corelaii ntre formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod
04) i formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18):
(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) =
(Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la
data de ... (cod 18).
(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) =
(Rd. 36 + Rd. 39 + Rd. 42 + Rd. 43 + Rd. 62 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din administraia local la
data de ... (cod 18).
(6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) =
Rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
(6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04) =
Rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din administraia local la data de ... (cod 18).
IV. Corelaii ntre formularele de situaii financiare trimestriale din
subsectorul Asigurri sociale (S1314)
(1) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Contul de
rezultat patrimonial (cod 02):
(1).1 Rd. 87 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul
"Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).
(1).2 Rd. 88 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul
"Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).
(2) Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul anexa 3 Situaia
fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03):
(2).1 Rd. 33 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03).
(2).2 Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 15 col. 01 din formularul
Situaia fluxurilor de trezorerie la data de .... (cod 03).
(3)Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul Situaia fluxurilor
de trezorerie la data ... (cod 04):
(3).1 Rd. 35 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 14 col. 01 din formularul anexa
4 Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
(3).2 Rd. 35 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 17 col. 01 din formularul anexa
4 Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod 04).
(4)Corelaii ntre formularul Bilan (cod 01) i formularul anexa 40c
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19):
Titluri de participare:
(4).1 Rd. 08 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col.
01 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod
19).
(4).2 Rd. 08 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 136 + Rd. 144 + Rd. 152) col.
02 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod
19).
Creane comerciale i avansuri:
(4).3 Rd. 10 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 162 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).4 Rd. 10 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 162 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).5 Rd. 22 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 170 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).6 Rd. 22 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 170 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
Creanele bugetului general consolidat:
(4).7 Rd. 24 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 181 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).8 Rd. 24 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 181 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
Sume de primit de la Comisia European:
(4).9 Rd. 26 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 199 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).10 Rd. 26 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 199 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
Conturi la trezorerie, casa n lei:
(4).11 Rd. 33 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 14) col. 01 din
formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).12 Rd. 33 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 08 + Rd. 14) col. 02 din
formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din
domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).13 Rd. 33.1 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd.
18) col. 01 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de
... (cod 19).
(4).14 Rd. 33.1 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 09 + Rd. 15 + Rd. 17 + Rd.
18) col. 02 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de
... (cod 19).
Conturi la instituii de credit, BNR, casa n valut:
(4).15 Rd. 35 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd.
61) col. 01 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de
... (cod 19).
(4).16 Rd. 35 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd.
61) col. 02 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de
... (cod 19).
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie:
(4).17 Rd. 35.1 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd.
60) col. 01 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de
... (cod 19).
(4).18 Rd. 35.1 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 32 + Rd. 35 + Rd. 58 + Rd.
60) col. 02 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de
... (cod 19).
Datorii comerciale i avansuri:
(4).19 Rd. 53 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 312 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).20 Rd. 53 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 312 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).21 Rd. 61 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 319.1 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).22 Rd. 61 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 319.1 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
mprumuturi pe termen lung:
(4).23 Rd. 54 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300)
col. 01 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod
19).
(4).24 Rd. 54 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 246 + Rd. 291 + Rd. 300)
col. 02 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor
publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod
19).
Provizioane pe termen lung:
(4).25 Rd. 55 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 332.1 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).26 Rd. 55 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 332.1 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
mprumuturi pe termen scurt:
(4).27 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 +
Rd. 277 + Rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ... (cod 19).
(4).28 (Rd. 70 + Rd. 71) col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = (Rd. 229 + Rd. 275 +
Rd. 277 + Rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ... (cod 19).
Salariile angajailor:
(4).29 Rd. 72 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 322 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).30 Rd. 72 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 322 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane:
(4).31 Rd. 73 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 323 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).32 Rd. 73 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 323 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
Provizioane pe termen scurt:
(4).33 Rd. 75 col. 01 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 333 col. 01 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(4).34 Rd. 75 col. 02 din formularul Bilan (cod 01) = Rd. 333 col. 02 din formularul
anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul
asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(5)Corelaii ntre formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ....
(cod 03) i formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale
instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la
data de ... (cod 19):
(5).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ....
(cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c Situaia activelor
i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(5).2 Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ....
(cod 03) = (Rd. 04 + Rd. 05 + Rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c Situaia activelor
i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat,
omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(5).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ....
(cod 03) = Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ... (cod 19).
(5).4 Rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 Situaia fluxurilor de trezorerie la data de ....
(cod 03) = Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ... (cod 19).
(6)Corelaii ntre formularul Situaia fluxurilor de trezorerie la data ... (cod
04) i anexa 40c Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice
din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19):
(6).1 Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 Situaia fluxurilor de trezorerie la data ...
(cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor
sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(6).2 Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 Situaia fluxurilor de trezorerie la data ...
(cod 04) = (Rd. 31 + Rd. 34 + Rd. 57 + Rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c
Situaia activelor i datoriilor financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor
sociale (de stat, omaj, sntate) la data de ... (cod 19).
(6).3 Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 Situaia fluxurilor de trezorerie la data ...
(cod 04) = Rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ... (cod 19).
(6).4 Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 Situaia fluxurilor de trezorerie la data ...
(cod 04) = Rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c Situaia activelor i datoriilor
financiare ale instituiilor publice din domeniul asigurrilor sociale (de stat, omaj,
sntate) la data de ... (cod 19).
---------------

S-ar putea să vă placă și