Sunteți pe pagina 1din 33

1.SURSEDEDATENUMERICE.PROBLEMESPECIFICE.

De mai multi ani, cartografii au definit elementele de baz ale cartografiei. naintand n
cercetarealor,aureuitsdezvolteocartografiemaiprecisiaureuitsfacrezultatelelormultmai
viabile.ntoataceastperioaddetimp,unsingurprodus,harta,esteobiectulcentralasupracruias
aconcentrattiinacartografic.

1.1.HARTATOPOGRAFIC.
REALIZAREAMODELULUINUMERICALTIMETRIC.

HartatopograficreprezintosursdedateprimordialnanalizaSIG.Topografiastlabaza
realizarii Modelului Numeric Altimetric (MNA),metoda delucru bazndusepe conversia datelor
analogice(raster)ndatenumerice(vectori)prinvectorizare(digitizare).Depehartatopograficse
extragtoatecurbeledenivel(principale,normale,ajuttoareintmpltoare)subformaunorentiti
detiparcicotealtimetrice(entitidetippunct).
ModeluluiNumericAltimetric(MNA)poatefidefinitdreptoreprezentarenumericavariaiei
continueareliefului,atatnsuprafacatipevertical.
Procesareacomputerizatamodelelornumericealtitudinalealereliefuluiarevoluionatacestdomeniu
deactivitate,attparteadeanaliztopograficcaticeadereprezentareiafiarearezultatelor.
Modelareanumericaltimetricareliefuluipresupuneaproximareauneiporiunidinsuprafaa
topograficcuajutorulmijloacelorelectronicedecalculiaunuimodelmatematicadecvatpebaza
coordonatelor(X,Y,Z)punctelorcunoscutedepeaceasta,astfelcaprininterpolaresseobincotaZ n
aoricaruipunctdepesuprafaatopografic,definitidecoordonatelesaleplanimetrice(X n,Yn),cu
preciziicorespunztoarescopuriloravutenvedereiamijloaceloravuteladispoziie.

PentrurealizareaMNAtrebuieparcurimaimulipaiobligatorii:
1.Colectareapunctelorcuvaloricunoscute.
Aceastinformaiepoatefiobinutprinmijloaceclasicedinreprezentricartografice(planuri
iharitopografice)prinvectorizaremanualsauautomat.Esteometodmareconsumatoaredetimp,
darextremdeviabildatoritacosturilormicideproducie.Hrileiplanuriletopograficeexecutaten
Romniaconin,printrealtele,informaiireferitoarelaaltimetrie.Reprezentareaacestorapehartse
face prin curbe de nivel, cote altimetrice,semne convenionale i valori pentru rupturile de pant.
Obinerea modelelor numerice pornind de la aceste hari presupune n mod concret extragerea
informaieialtimetrice.

Figura1.Vectorizareacurbelordenivel.
a)hartatopografic.b)curbedenivelvectorizate

Vectorizareacurbelordeniveliacotelordepehriletopograficescanateigeorefereniatese
poate face in regim semiautomat cu ajutorul aplicaiilor de conversie raster to vector sau prin
vectorizareonscreen.Vectorizareanregimsemiautomat(asistat)iautomatpresupuneoetapa
intermediaradeseparareaculorilorpestraturi.Aceastapresupuneseparareauneiharipestraturide
culoareutil,obinnduselafinaloimaginendouculori:0(valoaredefundal),1(elementulde
interes). Separarea curbelor (de obicei reprezentate cu sepia) de restul informaiilor de pe harta
topograficsepoatedovedideosebitdeanevoioasnzonelenaltedatoritdistanelormicinplan
dintredoucurbevecine,demulteori,peanumiteporiunilimitadintreacesteafiindfoartevag,iar
algoritmul de vectorizarepoateproducerezultateeronate.nacestesituaiisepoateoptapentru o
combinaieintrevectorizareasemiautomataiceamanual.
Vectorizareaonscreenareavantajulevitriierorilordeeditare,daresteomareconsumatoare
detimp.
Indiferent de metoda de vectorizare aleas, se urmrete introducerea datelor altimetrice n
tabeladeatributecorespunzatoare.Vectorizareacotelordenivelsefaceincadrulunuistratdetip
punct,odatacuintroducereavaloriialtimetricerespectiveintabeladeatribute.Suplimentar,maipotfi
vectorizaterupturiledepant,cepotfiintrodusenMNAsubformadebreakline,cursuriledeapai
batimetrialacuriloribalilor.
Dateajuttoaresepotobineprincolectareacoteloraltimetriceuniformrspnditepesuprafaa
zonei de interes, obtinnduse un schelet al terenului ce poate fi ulterior folosit in procesul de
interpolare.Culegereaacestorpunctesefaceprinmasuratorideterencuinstrumentecateodolitul,
staiatotalsaureceptoareGPS.Aceastmetodsefolosetecusuccespentruzonelecuextindere
spaialrelativmic,iarcolectareapunctelortrebuiesurmareasczoneleundenusepotfaceaprecieri
peplanurilesauhariletopografice(rupturidepanta,abrupturi,ingeneralacoloundeaulocschimbri
brutedepant).

2.Interpolareainformaiiloraltimetrice.
Interpolarea sau gridarea are drept scop obinerea unui model numeric altimetric al reliefului,
porninddelainformaiilevectorizatenetapaanterioar.
n funcie de tipul de fiier de intrare acceptat de aplicaiile utilizate pentru interpolare
(ArcView,ArcInfo,Surfer,MapInfo),datelevectorizatetrebuieadaptatepentruaficompatibile.De
regul,toateaplicaiileacceptcafiierdeintrareolistdecotealtimetriceasociatecoordonatelor
geograficealepunctelor.
Una din cela mai importante etape o reprezint alegerea metodei de interpolare a datelor.
Metodeledeinterpolarediferdelaoaplicaielaalta,fiecaredinacesteaavndavantajeleeiifiind
potrivitpentruinterpolareaunuianumittipdedate.
PentruobinereaMNAunelemetodepotgenerarezultatebuneiaralteledimpotriva,rezultate
ciudate.Acestlucrusedatoreazfaptuluicacestemetodedeinterpolaresuntdezvoltatepentrudiverse
tipuridedate,putnduseinterpolanunumaivalorialtimetriceciivaloridetemperatur,presiune,
precipitaiietc.
Metodele de interpolare controleaz parametrii suprafeei n funcie de metoda aleas.
Diferitelemetodedeinterpolarefurnizeazdiferiteinterpretrialedatelorpentrucfiecaremetod
calculeaznodurilegrileiutiliznddiverialgoritmi.
Cnddepunpuncteleiniialepehartacurbelordenivel,ctevaliniideconturpotfipoziionate
greit relativ la datele originale. Aceasta se ntmpl pentru c poziia liniilor de contur este
determinatdoarcuajutorulnodurilorgrileicinudirectdindateleiniiale.Ctevametodesuntmai
bunedectaltelenpstrareadateloriniialeicteodattrebuiendesitecurbeledenivelpentrua
obineoimaginerealametodeideinterpolare.
Pentrusuprafeeletopograficeexistactevametodedeinterpolaremaiutilizate(Figura2)
a) Inversedistancetoapower
b) Kriging
c) Minimumcurvature
d) Trianguationwithlinearinterpolation

a)Inversedistancetoapower
Cu metoda de interpolare Inverse distance to a power datele sunt majorate n timpul
interpolrii astfel nct influena unui punct faa de altul scade cu distana pn la nodul grilei.
Majorareaestedatdatelorpanceseajungelaoputereamajorriicaredisparelaelcascderea
distanei fa de nodul grilei. La fel ca i scderea puterii, valorile grilei se apropie de valoarea
punctului alturat. Pentru o putere mic, influena este mult mai regulat distribuit printre datele
punctelornvecinate.
nmodnormal metodadeinterpolare Inversedistancetoapower esteometodexactde
interpolare.Cndsecalculeaznodurilegrilei,dimensiuneaasociatpuncteloresteofracie,suma
tuturordimensiuniloresteegalcu1.0.Cndoobservaieparticularcoincidecunodulgrilei,distana
ntreaceastobservaieinodulgrileieste0iaceastobservaiedodimensiune1,ntimpcetoate
celelalte observaii dau dimensiunea 0. Astfel, nodul grilei desemneaz valoarea observaiei
coincidente.
Parametruldenetezire(smooth)secomportcauntampon.Cndsetraseazunparametrucare
nutindectreuniformizarealazero,niciunuipunctnuiestedatovaloarepreponderent,astfelnct
niciunuipunctnuiestedatunelementimportantegalcu1,0.
Unadintrecaracteristicileacesteimetodedeinterpolareesterapiditatea.

unde:
hijdistanaintrenodulgriduluijipunctulvecini,
jvaloareainterpolatpentrunodulgriduluij,
Zipunctelevecine,
parametruluiputere,
Fig.3Formulametodei
parametruldenetezire
Dimensiunea parametrului putere determin ct de rapid dimensiunea
scade cu distana din nodul reelei. Cnd parametrul putere se apropie de 0 suprafaa generat se
apropiedeorizontal;cndparametrulputereenscderesuprafaageneratdevinepoligonal.

b)Kriging
Esteometodgeostatisticdeinterpolarecesedovedetepopularinalteramuri.Aceast
metodproducehridindatespaialeneregulate.Exista2metodeKriging PointKrigingiBlock
Kriging.Ambelegenereazogrilinterpolat,PointKrigingestimeazvalorilepunctelordinnodurile
griduluiiarBlockKrigingestimeazmediavalorilordintrunsectorrectangularcentratpeunnodal
grilei.Acestsectoraredimensiuneaiformalafelcaocelulagrilei.DinBlockKrigingesteeste
estimatvaloareamedieasectoruluirectangular,elgenerndcontururinetezite.BlockKrigingnueste
ometodperfectdeinterpolare.

c)Minimumcurvature
EsteometoddesfolositntiinelePmntului.Suprafaainterpolatgeneratdeaceast
metodestesimilarcuosubiere,suprafeeplanetrecndprinfiecarevaloarecuominimcantitatede
ncovoiere. Aceast metoda genereaz cea mai neted suprafa, dar nu este o metod exact de
interpolare.Aceastmetodaproduceogrilprinaplicrirepetatealeuneiecuaiinncercareadea
netezigrila.Fiecarepasaplicatesteasimilatuneiiteraii.Valorilenodurilorgrileisuntrecalculatepn
cesuccesiveleschimbrialevalorilorsuntmaimicidectvalorilereziduuluimaximsauestedepit
numrulmaximdeiteraii.Reziduumaxim=parametrucareareovaloareapropiatde10%din
preciziadatelor.Dacvalorilesuntmsuratede1,0unitivaloareareziduuluimaximpoarefide0,1.
Iteraiilecontinupncndcoreciamaximanoduluigrileipentruntreagaiteraieestemaimic
dectvaloareareziduuluimaxim.Valoareastandardareziduuluimaximestedatde0,001(ZmaxZmin).
Iteraiilemaximepotfifixatelaunapnladouoridinnumrulnodurilorgrileigeneratenfiierul
grid.Ex:cndgenermogrilde50x50nodurifolosindaceastmetoditeraiamaximpoatefifixat
ntre2500i5000.

d)Triangulationwithlinearinterpolation
Acestalgoritmcreeaztriunghiuriprindesenarealiniilorntrepuncte.Puncteleiniialesunt
unitenaafelnctmarginiletriunghiuluisnuintersectezecelelaltetriunghiuri.Rezultatulesteo
ajustareafeelortriunghiurilordecealaltparteasuprafeeigrilei.Aceastaesteometodexactde
interpolare.
Fiecaretriunghidefineteunplanpestenodurilegrilei,iarnlimeaacestuiaestedeterminat
depunctelecaredefinesctriunghiul.Toatenodurilegrileidefinescosuprafatriangular.Dincauzc
dateleiniialesuntfolositepentrudefinireatriunghiurilorrezultatulestefoarteaproapederealitate.
Metodaseadapteazfoartebinecnddatelesuntdistribuiteuniformpesuprafa.
3.Reprezentareadatelor.
nfunciedemoduldeobinere,deceldeutilizaresaudepreciziaurmaritpoatefiutilizato
anumitastructurdeprezentareamodelelornumericealtimetricealereliefului.Celemaicunoscute
suntstructuradetipGRID(gril),structuratipTIN(TriangulatedIrregularNetworkreeaneregulat
detriunghiuri)istructuraliniar(tiplist).Fiecaredinacestetipuridestructuriprezintavantajei
dezavantajelegatedemoduldeprezentare(afiare),vitezdeprocesare,precizieetc.
- Structura tip GRID presupune reprezentarea MNA sub forma unei grile de puncte egal
distanate.AstfelseobineomatricecuAlinii(egalcunumaruldepunctealmodeluluipe
axaY)i B coloane(egalcunumaruldepunctealmodeluluipeaxaX).Fiecarecelula
matriceiconinealtitudineapunctuluirespectivprecumicoordonetelepunctului(X,Yn
sistemulcarteziandecoordonate,,nsistemulgeograficdecoordonate).Alteinformaii
necesare sunt distanele pe X i Y dintre dou celule vecine. Dac valorile celor dou
distanesuntegalevomaveaomatricecuceluleptrate(celmaidescazntlnit).
MajoritateaformatelordefiieretipGRIDconinunheadercuinformaiilegatededimensiuneaunei
celule,coordonateleunuiadincoluri(deregulaceldinstngajos),sistemuldecoordonate,numrulde
linii i de coloane, urmat de valorile tuturor
punctelor.
Avantajele formatului tip GRID sunt date de
modul simplu de stocare a datelor, uurina n
parcurgerea datelor i calculul diverilor
parametrii morfometrici i spatiul de stocare
redus.Dezavantajulmajorlreprezintpierderea
diversitii locale datorit dimensiunii celulei i
subevaluareaanumitorparametriimorfometrici.

Figura4Structuradetipgrid
- Structura tip TIN este ceva mai complex dect cea GRID i presupune conectarea
(interpolarea) cotelor altimetrice dup anumite reguli rezultnd o reea de triunghiuri
dispuseneregulat.Pantaterenuluiesteconsideratconstantpentrufiecaretriunghi(Fig.
3.3.).Dimensiuneatriunghiurilorvariaznfunciedeaspectulterenului.Astfel,nzonele
cuvariaiimicialeterenuluiapartriunghiurimari,iarncelecuenergiemaredimensiunea
triunghiurilorscadepentruaredafidelformaterenului.
Structura de date de tip TIN cuprinde puncte, muchii, triunghiuri i informaii geometrice
(coordonatelepunctelor)itopologice(referitoarelapunctele,muchiilesautriunghiurilevecine).
inndcontdecelearatatemaisussepoatespunecprincipalulavantajalutilizriiacesteistructuri
pentrustocarea/vizualizarea/interpretareaNMAconstnposibilitateautilizriiuneibazedepunctecu
densitatevariabil(punctedesenzonelecuenergiemarederelief,densitatemicdepunctenzonele
cuovariaiemicaaltitudinii).
Alte avantaje ar fi posibilitatea construirii de structuri TIN utilizand informaie altimetric
stocatnmaimultefiiere,fiierecarepotfiattdetipliniarctipunctual;posibilitateaactualizrii
uneianumitezonefrafinecesarregridareantreguluimodel;ncazulutilizriicurbelordenivelca
datedeintrare,algoritmuldeinterpolarepoatefiforatscreezereelenchisedetriunghiurintredou
curbedenivelvecine.

aFigura5StructuraTIN.b
a)reeauadetriunghiuri;
b) reeauadetriunghiuri+tentedeculoare
Dezavantajulmajorestemodulgreoidereprezentare(adresare)acomponentelorprimareareeleiTIN
(puncte, muchii,triunghiuri)nmemoriainternacalculatorului.Cretereaaccentuataputerii de
calculiacapacitaiidememorareacalculatoarelorfaceviabilutilizareadereeleTINcuunnumr
totmaimaredepuncte.

Structura liniar presupune reprezentarea NMA prin curbe de nivel. n esen, suprafaa
terenului este reprezentat printrun set de linii de diferite valori la intervale constante. Aceast
structurareavantajuldeafiobinutdirectdinvectorizare/digitizare,nsestefoartedificildeutilizat
pentruanalizaspaialaterenului.

Validarea MNA. Pentru un model SIG esenial este produsul de ieire din acest sistem.
Materialulcartograficdeiesiredinsistemnuesteofotografiefrumoscolorat,ciesteunrezultatal
uneianalizeiimplementareaunoralgoritmicarereflectctmaifidelrealitateadinteren.
Tomlin (1991) citat de DeMeers (2002) sugereaz c un proces fundamental n verificarea
modeluluiestedeterminareaacurateeicalculeloriaalgoritmilor.Desigur,existmaimultemetodede
realizareamodelelornumericealtimetriceifiecaredintreeleaupunctetariipuncteslabe.Seare
ntotdeunanvederecapuncteleslabesafiectmaipuine,iarinfluenalorsfiectmairedusasupra
rezultalului.
ValidareaMNAsepoatefaceprindoumetode,ndeplinconcordancuterenul:
- corelareacupuncteleGPSpreluatedinteren;
interpretare - corelarea cu modelele de detaliu avute la dispoziie (SRTM,
LANDSAT).

vizualizare
AnalizageomorfologicaMNA
Msurareaformeiacptatmultateniennumeroasebranealetiinei
manipulare
mergnd de la biologie i paleontologie (Thompson, 1917) pn la
matematic iprocesareaimaginii(Serra,1982).Msurareasistematic a
MNA
formelordereliefpoatefiurmritntimp,camdepelamijloculsecal
XIXlea (Cayley, 1859). n mod semnificativ, dezvoltarea unei tiine a
generare msurtorilor suprafeei a fost nsoit de dezvoltarea unor metode de
reprezentareasuprafeei.
Culegerea
datelor OsubstanialparteageomorfologieisecalXXlea,celpuindecnd
Tricart (1947) sa devotat msurtorilor i cuantificrilor formelor
topografice, aceasta sa artat mai puin ncununat de succes dect
caracterizarea proceselor geomorfologice. Excepia notabil a constituito
Figura 6 Principalele etape a
sistemului de modelare cuantificareaformelortalveguluilascarabazinuluidedrenaj(Horton,1945;
numeric a reliefului
Schumm,1956;Hack,1957;Shereve,1974).Ocriticaacesteiabordria
fost aceea c indicii utilizai (de ex.ordinul de mrime al rurilor) sunt insensibile la variaiile
topografice.Maimult,asemeneaobservaiipotfilafeldemultofuncieascriieantionuluichiar
dacsuntovariaiegeomorfologic.
Reeauadedrenajformeaznumaiopartedintrodescrieretotalatopografiei.Maimuliautori
auncercatsplasezecuantificareareeleidedrenajntruncontextmailargalformeitopografice.
LucrriledepionierataleluiCayley(1859)iMaxwell(1870)auavutnvederelegturiletopologice
ntre canale, culmi i extremele locale. Mark (1979) a avut n vedere proprietile topologice ale
reelelordeculmi.Werner(1988)ancercatsformulezeolegturntrereeauadecanaleireeaua
interdigitatdeculmi.Wolf(1989,1991)aprevzutoformularesimilarutilizndteoriagrafic.n
orice caz, aceste descrieri topologice nu iau n considerare proprietile geometrice ale formei
suprafeeiinicinuprevddescrierialeuneivariaiicontinuealesuprafeei.
Modelareareliefuluireprezintuncomplexdetehnologiiinformatice,tiinealePamntuluii
matematic. Fiind cunoscut sub numele de analiz cantitativ a reliefului (terrain analzsis) sau
geomorfologiecantitativ(quatitativegeomorphology).
Folosireamodeleloraltimetricealereliefuluicabazpentrustudiilegeomorfologiceprezint
numeroaseavantajefadeutilizareametodelorclasice.Astfel,aceastaabordaresimplificprocedura
de lucru prin care sunt calculai diveri parametrii geomorfologici i uureaz reprezentarea
cartograficaacestora.
Felxibilitateaiadaptabilitateapentrurezolvareaproblemelorgeomorfologicesuntprincipalele
caracteristicialesistemuluidemodelarenumericareliefului.
UtilizareaMNAnanalizageomorfologicimpuneparcurgereamaimultoretape,plecanddela
generareaMNApnlaextragereaanumitorindici:
- generarea MNA (construcia modelului) extragerea datelor eseniale n construcia
modeluluiicreareaunorlegturintreacestedate(interpolare);
- manipulareaMNAclasificareaireclasificareamodeluluidupaanumiialgoritmipentru
extragereainformiilornecesareanalizeigeomorfologice(pante,expoziiaversanilor,diveri
indiciiindicatori);
- vizualizareareprezentareagraficicartograficainformaiilorrezultatedinmanipularea
MNA
Figura7.Componenteleprincipalealesuprafeeitopografice

interpretarea MNA analiza informaiilor rezultate din vizualizarea manipulrii


(identificareaidelimitareaunorsuprafeelorocupatedediversecategoriidepante,orientri
aleversantilor,indicidestabilitatesideerodabilitateetc.)
Pentruacaracterizadinpunctdevederegeomorfologicosuprafaestenevoiedeidentificarea
unor componenteprincipale.PeMNAsepotidentificaoseriedeentitigeomorfologicecumsunt
suprafeeleplane,canale,creste,pasurile(trectorile),vrfurisaudepresiuni.
Acestorelementepricipaleseadaugaunelecomponentesecundarecumsuntpragurileinalbie,
rupturiledepantpevesanisaueile.Dincombinareaacestorarezultsuprafaatopograficcutoat
coplexitateaei.

Figura8.Reprezentareapragurilornalbie

n contextul analizei geomorfologice, modelul numeric altimetric sa impus prin cteva


aplicabiliti:
- vizualizareaconfiguraieisuprafeeistudiatenvedereaidentificriiicartografieriiunor
formederelief(suprafeedenivelare,terase,lunci,glacisurietc.)
- determinareaireprezentareacartograficaunorelementemorfometriceimorfografice
specifice(panta,expunereaversanilor,profilulversaniloretc.);
- generareaireprezentareacartograficareeleidedrenaj;
- trasareadeprofilegeomorfologice;
- calculareaireprezentareacartograficaunorindiciiindicatori.

1.3.2.IMAGINILESATELITARE

Nici o alt combimare ntre dou stiine i


tehnologiinuageneratmaimultinteresiaplicaiidect
mbinareadintreteledetectieiexplorareaspaiului.

ProgramulsatelitarLandsat(LandRemoteSensing
Satellite Program) ncepe pe 23 iulie 1972 o dat cu
lansareasatelituluiERTS1cuscopuldeaurmrievoluia
striivremii,ulteriormodificatpentruculegedateasupra
suprafeeiterestre.Acestareprezintprimulsatelitdestinat
achiziionrii datelor despre suprafaa terestr ntro
Figura9.LandsatMSSconfiguraiade manier sistematic, repetitiv cu rezoluie medie i n
operare
benzi multispectrale. Toate datele au fost puse la
dispoziiastatelorinconcordancuprincipiulopenskies,principiulaccesuluinediscriminatoriula
datelecolectatedepetotglobul.
ntabelul1suntprezentatecaracteristicilemisiunilorLandsat1Landsat7.Trebuiereinut
numrulmaredesenzorifolosiinacestemisiuni: MSS MultispectralScanner, TM Thematic
Mapper,ETMEnhancedThematicMapper,ETM+EnhancedThematicMapperPlus.
Tabel 1. Misiunile Lansat
Benzi Orbita (zile/
Satelit Lansare Retragere Benzi TM
MSS km)
Landsat-1 (ERTS-1) 23 Iulie 1972 Ianuarie 1978 4-7 - 18/900
Landsat-2 22 Ianuarie 1975 Iulie 1983 4-7 - 18/900
Landsat-3 5 Martie 1978 Septembrie 1983 4-7* - 18/900
Landsat-4** 16 Iulie 1982 Iunie 2001 1-4 1-7 16/705
Landsat-5 1 Martie 1984 Funcional 1-4 1-7 16/705
Landsat-6 5 Octombrie 1993 5 Octombrie 1993 - 1-7 plus ETM 16/705
Landsat-7 15 Aprilie 1999 Funcional - 1-7 plus ETM+ 16/705
*Banda 8 indisponibil imediat dup lansare
**TransmisiabenziiTMpierdutdinaugust1993

ScenaLandsat3(senzorMSS)acoperosuprafade185Kmx185Kmicuprinde4benzi:doun
spectrulvizibil(0,50,6mverde,0,60,7mrou)idouinspectrulinfrarouapropiat(0,70,8m,
0,81,1m).Toateacestebenziaufostdesemnatecabenzile4,5,6i7.Landsat3amaiavutncorporat
iobandtermal(banda8)operabilnregiunea10,412,6m,aceastafiindinoperabilimediatdup
lansaredatoritunorproblemedetransmisie.
Altitudineadezborasatelituluiestede900km,iaracestaparcurgeorevoluiecompletntroperioad
de18zile.
ConfiguraiadeoperareasistemuluiLandsatMSSesteprezentatnFig.9.Cmpuldevedere
instantaneu alscaneruluiesteptratirezultorezoluieaceluleideaproximativ79m.aselinii
continuisuntscanatesimultanlafiecareoscilaieaoglinzii.Semnalulanalogdelafiecaredetectoreste
convertitnsemnaldigitalitransmispentruprocesarelasol.
MisiuneaLandsat5adevenitoperaionalnmartie1984
peorbitrepetitiv,circularisolarsincron.Altitudineade
zbor a satelitului este de 705 km, iar acesta parcurge o
revoluie complet ntro perioad de 16 zile. Geometric,
datelecolectatedesenzorulTMauorezoluiede30mlasol,
iarpentrubenziletermaleaceastaestede120m.
Benzilespectraleaudiverseaplicaiinanalizageografic
i geomorfologic: banda 1 (albastru) este utilizat pentru
delimitareasuprafeeloracvatice,pentrudeosebireatipurilor
Figura10.Landat5componente desolidevegetaie,pentruidentificareatipurilordeculturi;
pericipale
banda2 (verde)esteutilizatpentrumsurareareflectanei
vegetaiei,deosebireatipuriloriavigoriivegetaiei,identificareatipurilordeculturi; banda3 (rou)
esteutilizatpentrumsurareasaturaieinclorofilauneiculturi,difereniereaspeciilordeplante,
identificarea tipurilor de culturi; banda 4 (infrarou apropiat) util pentru determinarea tipului de
vegetaie,coninutuluidebiomas,delimitareasuprafeeloracvatice,identificareaumiditiisolului;
banda5(infraroumijlociu)utilpentruidentificareaumiditiivegetaieiisolului;banda6(infrarou
termal) utilpentruanalizastresuluivegetaiei,identificareaumiditiisolului,aplicaiialeharilor
termale; banda 7 (infrarou mijlociu) util pentru determinarea tipurilor de roci i minerale,
determinareaconinutuluideumiditatedinvegetaie.
SatelitulLandsat7afostlansatnaprilie1999.Altitudinea
dezborasatelituluiestede705km,iaracestaparcurgeo
revoluiecompletntroperioadde16zile.Acestnou
instrumentdestudiuarelabordsenzorulETM+careeste
destinatcontinuriimisiunilorLandsat4i5.Areaceeai
orbitcaacestea,iarrezoluialasolestede30m (15m
pancromatic, 60m pentru benzile termale). Landsat 7
transmitelasoldateleculeselaEDC(EROSDataCenter)
situatnSiouxFalls,DakotadeSud.Sistemuldelasol
estecapabilsprocesezeovederecompletaaplaneteide
Figura11.Landsat7 aproximativpatruoripean.

Datelefurnizatedesenzoraudiverseaplicaii:
agricultura i silvicultur: deosebirea tipurilor de vegetaie (tipuri de culturi, tipuri de pduri,
categorii de vegetaie), msurarea suprafeelor ocupate de diferitele specii, determinarea stresului
vegetaiei,determinareacondiiiloriatipurilordesol,determinareacantitiidebiomas;
utilizarea terenurilor: clasificarea utilizrii terenului, separarea zonelor urbane de cele rurale
(monitorizarea creterii urbane), planificare regional, cartografierea reelelor de transport,
cartografiereasuprafeeloracvatice;
geologie: recunoaterea tipurilor de roci, cartografierea unitilor geologice majore, cartografierea
formelorderelief,determinareastructurilorregionale;
hidrologie:identificareasuprafeeloracvatice,cartografiereainundaiilor,msurareaturbiditiiia
sedimentelor, determinarea adncimii, determinarea culturilor irigate, contabilizarea suprafeelor
acvatice;
mediunconjurtor:cartografiereaimonitorizareapoluriiapelor,monitorizareazonelorminiere,
determinarea polurii aerului, determinarea efectelor dezastrelor naturale, monitorizarea activitii
umane.
Dou aplicaii a datelor culese de satelitul Landsat 7 sunt folosite frecvent n analizele
geografice:compunereabenzilorisharpening.
Compunereabenzilor.Aceastapresupunecombinareaatreiimaginisinglebandpescalagri
ntrosingurimaginecolor.Prinalegereauneicombinaiidebenzidiferitesuntevideniatediferitele
trsturialesuprafeeiterestre.
Dacaprogramuldeanalizpermitesseparmoimaginecolornimaginirou,verdei
albastru albinegru, i s le recombinm ntro imagine color, putem alctui o imagine color
sinteticsauoimaginecombinat.
Pentru nceput, mergem la etapa recombinrii. Identificm imaginea rou scala gri (dup
numelefiierului)cabanda3;identificmimagineaverdescalagri(dupnumelefiierului)cabanda
2identificmimagineaalbastruscalagri(dupnumelefiierului)cabanda1.
Alegemvariantapentrurecombinareiobinemoimaginecolor.ntabelulurmtorsuntexemplificate
ctevainformaiicesepotextrageprincombinareabenzilor.
Tabel2.Culoricaracteristicepentrudiferitecategoriideutilizareaterenului
Color FalsColor SWIR(GeoCover)

Rou:Banda3 Rou:Banda4 Rou:Banda7
Verde:Banda2 Verde:Banda3 Verde:Banda4
Albastru:Banda1 Albastru:Banda2 Albastru:Banda2
Copaciitufiuri Verdeoliv Rou Umbredevede
Culturi Verdedeschisspremediu Rozsprerou Umbredevede
Vegetaiehigrofil Verdenchissprenegru Rounchis Umbredevede
Suprafeeacvatice Umbredealbastrusiverde Umbredealbastru Negrusprealbastruinchis
Arealelocuite Albsprealbastrudeschis Albastruspregri Glbui
Soldezgolit Albspregrideschis Albastruspregri Magenta,glbuisaurozpal

Sharpening. Banda 8 a senzorului de pe Landsat 7 este utilizat pentru creterea preciziei


imaginilor obinute prin combinarea cu benzile 1, 2, 3, 4, 5 i 7. Efectul de sharpening crete
rezoluia compozit a imaginilor prin imprimarea unei nalte rezoluii pancromatice. Pentru efectuarea
operaiei trebuie parcuri civa pai:
-realizarea unei combinaii de 3 benzi RGB, ca de exemplu combinaia 7-4-2 utilizata n setul de date
GeoCover. Procedura pentru aceasta a fost artat mai nainte;
-dublarea mrimii imaginii combinate de la 1024 x 768 pixeli la 2048 x 1536 pixeli folosind funciile
de redimensionare a imaginii. Acum imaginea combinat mrit i imaginea n banda 8 ar trebui s fie
de aceeai mrime;
-separarea combinaiei mrit RGB folosind schema nuan-luminozitate-saturaie (hue-luminance-
saturation - HLS), numit cteodat schema nuana-saturaie-intensitate (hue-saturation-intensity -
HSI);
-nlocuirea fiierului luminozitate (intensitate) cu fiierul n banda 8;
-reconstruirea imaginii din fiierele nuan-luminozitate-saturaie (nou) i rezult o imagine mai clara.
n fond, imaginea rezultat combina rezoluia spaiala de 15 metri pan band cu caracteristicile
cromatice ale datelor de 30 de metri.
S-ar putea pune fireasca ntrebare care este diferena ntre schema color RGB si schema color
HSL. Acestea reprezint modaliti diferite de descriere a ceea ce noi numim culoare. Schema RGB
(Rosu-Verde-Albastru) este aceeai schema ca si cea folosita in televiziune. Culorile rou, verde si
albastru, cu diferite intensiti, sunt puse laolalt pentru a produce culoarea finala pe care o vedem.
Dac nuanele de rou, verde si albastru sunt nchise (intensitate 0), culoarea care va rezulta este negru.
n mod similar, daca toate culorile sunt la intensitate maxima, culoarea care va rezulta este alb.
Combinaiile de intensitate ale diferitelor culori vor da ntreaga paleta de culori.
Schema HLS (Nuan-Luminozitate-Saturaie) este o descriere alternativ a culorii.
Nuana este determinata de lungimea undei dominante pe care o vedem rou-oranj-galben-
verde-albastru-violet etc.
Luminozitatea se refer la strlucirea total sau la intensitatea unei culori (ca o comparaie ntre
un bec de la 5 la 50 de W i un bec de 150 W, toate printr-un filtru de aceeai nuan i saturaie).
Saturaia se refera la puritatea culorii n comparaie cu o scala gri. Culorile pastel ca de
exemplu roz sunt aproape de extremitatea alba a scalei saturaiei i au o saturaie sczut. Culorile
aprinse (spre exemplu, rou aprins) se afla de obicei la mijlocul scalei iar culorile cu saturaie foarte
mare sunt situate spre extremitatea neagr (spre exemplu, o nuana foarte nchis de rou de
Burgundia).
Prin meninerea nuanei i saturaiei unei imagini de 30 de metri (deja colorat, prin punerea
laolalt a trei imagini alb-negru alimentate prin filtre RGB) se pstreaz caracteristicile culorilor
imaginii combinate de 30 de metri. Prin nlocuirea luminozitii (intensitii) cu imaginea alb-negru de
15 metri, caracterul spaial al imaginii de 15 metri este impus caracterului culorii imaginii de 30 de
metri i rezult o imagine mai clar.

Tabel 3. Reprezentarea n benzi pentru diferite categorii de utilizare a terenului


Ceamaibuna Scalagri
Caracteristic FalscolorsauNIR
band (albinegru)
Aplimpede 4 Tonnegru Negru
Apcunmol 2,4 nchisin4 Albastrui
Zoneunededecoast Tongrinchisntreapaneagri Grupurideroz,rou,albastru,
4
nempdurite pnntulgrideschis negru
PduriDeciduous 3,4 Tonfoartenchisn3,deschisn4 Rounchis
Relativmpestriatspregrinchis
Pdurideconifere 3,4 Roumaroniuitonatenuat
n4,foartenchisn3
Tonmaideschisn3,mainchis Roumaroniuspreroufumuriu,
Pdurifrfrunze 3,4
n4 nfunciedevegetaianormal
Rozmpestriat,rouirou
Pdurimixte 2,4 Combinaiedetonurigriptate
maroniu
Pajiti(ncrestere) 3,4 Tondeschis Rourozaliu
Rozaliusprerou,nfunciede
Terenuricultivateipuni 3,4 Grimediun3,deschisn4
stadiuldecretere
Tonuridegrimainchis
Terenurimltinoase 4 Culorimainchise
neregulate
Depindedecompoziiasuprafeei
igraduldeacoperirecu Soluriroiiipiatraroien
Stancigolae,Terenuri
2,3,4 vegetaie.Dacesteneroditorsau nuanedegalben;solurigrii
deselenite
expus,poatefimaistrlucitorn2 piatrableumarin
i3dectn4
Linear(dreptsaucurbat),deseori
ntrerupt;topografie
Imperfeciuniintreruperi 3,4
discontinuacteodatcu
vegetaie
Luminos/stralucitorntoate Alb,albastrui,galbenfoarte
Nisipiplaje 2,3
benzile deschis
Lafelcaplajeledeobiceinun
Terenuridenivelate
apropiereaunorintinderimaride
longitudinalicarierede 2,3
ap;deseorimpestriat,nfuncie
piatr
deameliorri
Deobiceintonurideschisen3, Grimpestriatcualbastrui,cu
Zoneurbanecomerciale 3,4
nchisn4 petealburiiiroiatice
Grimpestriat,conformaia
Zoneurbanerezideniale 3,4 Rozaliuspreroiatic
strzilorvizibil
Conformaielinear,strazi
Transporturi 3,4 murdaresibetondeschisn3,
asfaltnchisn4

ProgramulsatelitarSPOT(SystemeProbatoiredObservationdelaTerre)afostdemaratnanul
1978dectreguvernulfrancez.Lascurttimp,seasociazacestuiproiectiBelgiaiSuedia.Scopul
programuluieradealansaoseriedesateliideobservareasuprafeeiterestre.CondusdectreCentrul
NaionalFrancezdeStudiiSpaiale(CNES),programulSPOTsadeuvoltatpescarinternaional,
astzicuprinzandstaiiderecepielasolidedistribuieadatelorlocalizatenpeste20deri.
PrimulsatelitSPOTafostlansatdinGuianaFrancezla21februarie1986,labordulunei
racheteAriane.Acestsatelitncepeonouernteledeteciaspaial,pentrucelesteprimulcareare
labordunsenzorarraylineariotehnicdescanarestilmtur.SPOT1afostretrasdinactivitaten
31decembrie1990.
ProgramulestecontinuatcuSPOT2careafostlansatpe21ianuarie1990,SPOT3lansatpe25
septembrie1993,SPOT4lansatpe23martie1998iSPOT5lansatpe3mai2002.
CaisateliiiLandsat,SPOT1,2,i3auoorbitcircular,circumpolarisolarsincron.
OrbitasateliilorSPOT1,2,i3arealtitudineade832Kmionclinarede98,70.Durataderevoluie
asateliilorSPOT1,2,i3estede26dezile.Sateliiisuntdecalaicu1i4zile(ocazional5zile),n
funciedelatitudine.Spreexempluunpunctsituatlalatitudineade450estevizitatntotalde11ori(Z,
Z+1,Z+5,Z+6,Z+10,Z+11,Z+15,Z+16,Z+20,Z+21iZ+25,undeZesteziuainiial).
SenzoriidelabordulsateliilorSPOT1,2,i3constnexistenaadousistemeHRV(high
resolutionvisible)iounitatedenregistraremagnetic.FiecareHRVestedestinatsoperezenfiecare
dinceledoumodeledesensibilitate:
orezoluiede10mpancromatic(albnegru)
n limitele lungimilor de und 0,51m
0,73m;
o rezoluie de 20m multispectral (color
infrarou), n limita lungimilor de und de
0,500,59m,0,610,68m,0,790,89m.
SimilarcusenzorulHRV,labordulsatelitului
SPOT4 exist sistemul HRVIR (high
resoluion visible and infrared) i
instrumentulvegetaie.
HRVIRincludedoisenzoriidenticicapabili
Figura12.ImagineSPOTpancromatic
sculeagimaginipeolungimede120kmi
orezoluiede20mnporiuneainfraroumijlociu.AcesteimaginiculesecusenzorulHRVIRsunt
folositepentrumonitorizareavegetaiei,identificareamineraleloriumiditiisolului.
Instrumentul vegetaie afostiniialdestinatmonitorizriivegetaiei,acestinstrumentesteutilnmai
multeaplicaiiundecontinuitateavegetaieiestefoarteimportant.Instrumentulutilizeazotehnologie
lilearrepetitiv pentru afurniza informaiile din unghiurile ascunse pe o lungime de 2250 cu o
rezoluiespaialdeaproximativ1Km.
Pe 3 mai 2002 este lansat satelitul SPOT5 cu trei instrumente importante: HRG (high
resolutiongeometric),HRS(highresoluionstereoscopic)precumsiinstrumentulvegetaiesimilarcu
SPOT4.
SistemulHRGestedestinatfurnizriiinformaiilorde naltrezoluie(2,5m5m rezoluie
pancromatic,10mrezoluiemultispectral,20mrezoluieinbandainfraroumijlociu)
SistemulHRSestedestinatculegeriideinformaiinformatstereopancromaticpentruarealizaun
modelnumericaltimetriccurezoluiade10m.
Utilizareadatelor. Scenasatelitarfolositacoperporiuneadecontactdintresubcarpaii
cmpie cupris ntre Ploieti i Buzu i a necesitat geocorecia acesteia pentru arealul studiat.
Elementeleesenialeextrasedinaceastascenaufost:actualizareaelementelorantropicedepeisaj,
completareareeleidedrumuri,identificareaiactualizareastructuriiutilizriiterenului,iidentificarea
arealelorcudegradrideteren.

Sistemedenaltrezoluie
.Numeroasesistemeaufostlansatesausuntncursdedezvoltare.
PrimullansarecudezvoltarecomercialicuorezoluienaltestesistemulIKONOS,devenitoperabil
din24septembrie1999.AcestaesteexploatatdeSpaceImagingLtd.Orbitasatelituluiestela682Kmi
estesolarsincroncutrecereprindreptulecuatoruluilaora10,30dimineaa.Revoluiaestede11zile.
Sistemulestecapabilscolectezedatelaununghidepeste45 0 fadeverticaldeambelepriale
verticaleilocului.Oimaginetipicestededimensiunea11x11Km.
Rezoluia sistemului este de 1m pancromatic i 4m
multispectral. Este conceput ca un sistem de nalt
manevrabilitate. Sistemul este capabil s stabileasc un
punctdevederecaointissestabilizezepeaceaint
n cteva secunde. Acest sistem o dat activat este
programat sa urmreasc meandrat inta. Nu exist alt
sistemopticcarescolectezedatedeasemeneamanier.
Utilizareasistemului estevariat:identificareavegetaiei,
determinarea diferitelor tipuri de roci, identificarea
umiditii solului, identificarea activitii umane,
managementuldezastrelornaturaleetc.
Figura13.ConfluenaCricovulSrat
Prahova(imagineIKONOS)
Pe 2 decembrie 2000 ImageSat Internaional a
lansatsatelitul EROSA.Esteprimuldintroseriedesateliidenaltrezoluie,areunsingursenzor
pancromaticcurezoluiade1,8mipoatecolectaimagininoricedirecieprinschimbareaorientrii
satelitului.Decurnd(2004)afostlansatunaltsistemEROSB1cuorezoluiepancromaticde0,82m
ipatrubenzimultispectralecurezoluiade3,84m.

Satelitulcuceamaimarerezoluieeste QuickBird lansatpe18octombrie2001ioperatde


DigitalGlobe,Inc.Acestsistemestepeoorbitsolarsincroniareorezoluiede0,61mpancromatic
i2,40mnpatrubenzimultispectrale.

OrbView3 operat de ORBIMAGE este in sistem lansat n 2003. Satelitul este situat la o
altitudine de 470km pe o orbit solarsincron. Orbita acestuia ni se repet exact, dar repetiia
aproximativ este de 3 zile, depinznd de latitudinea punctului. Rezoluia senzorilor este de 1m
pancromatici4minbenzimultispectrale.

Tabel4.Caracteristicilesistemelordenaltrezoluie
Satelit Rezoluia Lungimescen(Km) Altitudine(Km)
1mPancromatic
IKONOS 11 681
4mMultispectral
EROSA 1,8mPancromatic 13,5 480
0,61mPancromatic
QuickBird 16,5 450
2,40mMultispectral
1mPancromatic
OrbView3 8 470
4mMultispectral
0,82mPancromatic
EROSB1 13 600
3,48mMultispectral

Earth Observing System. Earth Observing System(EOS) reprezint prima component a


programului NASA Mision to Planne Earth (MTPE), redenumit dup 1989 Earth Science
Enterprise(ESE). ESE esteunprograminternaionaldestudiulaPmntuluicuscopuldeafurniza
informaiiimodelricapabilesprecizezeimpactulevenimentelornaturaleiaactivitiiumanen
mediu. Programul include spaiul i bazele de msurare terestre care furnizeaz baza pentru
documentareideanelegeschimbrileglobalecuaccentpeschimbrileclimatice.Programuleste
axatipeachiziionarea,stocareaidistribuireadedateiinformaiicolectatedepentregglobul.
Programul EOS, ca o component a programului ESE, include sisteme de observare active
(ncepndcuLandsat7),noileprogramedezvoltaterecentprecumiprogrameleplnuitepentruviitor.
De asemenea, programul include numeroase platforme i senzori de teledetecie terestr. Dou
platformesuntdedicatespecialprogramului,sateliii Terra i Aqua.Ambeledinacesteplatformeau
sistemecomplexecumultipleinstrumentedeteledetecie.
PlatformaTerraarecincisenzori:
ASTERAdvancedSpaceborneThermalEmissionandReflectionRadiometer;
CERESCloudsandtheEarthsRadiantEnergySystem;
MISRMultiAngleImagingSpectroRadiometer;
MODISModerateResolutionImagingSpectroRadiometer;
MOPITTMesurementsofPollutionintheTroposphere.
PlatformaAquaareaseinstrumente(dincaredouMODISiCERESprezenteipeTerra:
AMSR/EAdvancedMicrowaveScanningRadiometerEOS;
AMSUAdvancedMicrowaveSoundingUnit;
AIRSAtmosphericInfraredSounder;
HSBHumiditySounderforBrazil.
Tabel5.AplicaiilesenzorilordepeplatformeleTerraiAqua
Senzor Platforma Aplicaii
Studiulvegetaiei,tipurilederoci,norii,vulcanii;produceMNA;furnizeazdatede
ASTER Terra
naltrezoluie
Furnizeazvederidinmaimulteunghiuriasuprafeeiterestre,dateasupranorilorsi
MISR Terra
atmosferei,coreciipentruefecteleatmosfereipentrudateleASTERiMODIS
MOPITT Terra Msoarmonoxiduldecarbonimetanuldincoloanaatmosferic
Msoarfluxulderadiaielaparteasuperioaraatmosfereipentrumonitorizarea
CERES TerraiAqua
balaneienergeticetotale
Utilpentrumultipleaplicaiiterestreioceanice,acoperireacunori,proprietile
MODIS TerraiAqua
norilor
Msoartemperaturaiumiditateaatmosferic,proprietilenorilor,fluxulenergetic
AIRS Aqua
radiativ
Msoarprecipitaiile,umiditatealasoliacoperireacuzpad,caracteristicile
AMSR/E Aqua
suprafeeimarilorioceanelor,proprietilenorilor
AMSU Aqua Msoartemperaturaiumiditateaatmosferic
HSB Aqua Msoarumiditateaatmosferic

Dintretoisenzorii,celmaiimportantpentruanalizageomorfologicestesenzorulASTER.
ASTER(AdvancedSpaceborneThermalEmissionandReflectionRadiometer)esteoimagineobtinuta
cusatelitulTerralansatndecembrie1999caparteaSistemuluideObservareNASA(NASA'sEarth
ObservingSystemEOS)ireprezintocooperarentreaceastaiMinisterulJaponezalIndustriilor
(JapansMinistryofInternationalTradeandIndustry).
ImaginileASTERreprezintorevoluiencomunitateateledetecieipentrucoferimaginide
naltrezoluie.Aceastaestecuprinsntre15mi90midepindedelungimeadeund.
Obinereadatelor.Instrumenteledebordnregistreaztreibenzi:
infrarouvizibiliapropiat(VisibleandNearInfraredVNIR)ncorporeaztreibenzispectraleiare
orezoluiede15m;
infrarou (ShortWaveInfraredSWIR)opereazcuase
benzispectraleifurnizeazorezoluiede30m;
infrarou termal (Thermal Infrared TIR) opereaz cu
cincibenzispectralecuorezoluiede90m.
ToatebenzileASTERacoperaceeaiimagine.
Pentru c exist 3 senzori, se poate obine date asupra
aceleiairegiunidinmaimultedirecii(ASTERstereo)care
poate sta la baza producerii MNA. Mai multe benzi ale
imaginii ASTER pot fi suprapuse peste MNA pentru a
rezultaoperspectivasuprauneiregiuni(Fig.3.)
Exist14benzispectraleitoatesuntinspectruvizibilsau
infrarou,decinupotpenetranoriiinupotnregistradate
petimpdenoapte.
De ce reprezint ASTER o revoluie n modelarea
terenului?Pentrucrezoluiade30mestemaibundect
datele NIMA (National Imagery and Mapping Agency),
DTED1.
Figura14.ImagineASTERDEM
Prinurmare,dup11septembrie2001,NIMAiNASAau
hotrtsanumaidistribuiedateleASTERiSRTMctre
comunitateatiinificsaupublic,naceastaincluznduse
i hrile iluminrii sau alte forme de vizualizare a
reliefului.
Utilizarea datelor. Datele ASTER au multiple utilizri
printre care enumerm: studiul vegetaiei, diferenierea
tipurilor de roci, studiul norilor, studiul vulcanilor. O
Figura 15. ASTER vizualizare n
perspectiv utilizarefoarteimportantestecapebazaacestordatese
produceModelulNumericAltimetric.
ImaginiobinutecuRadarul
ShuttleRadarTopographyMission(SRTM)reprezintunproiectiniiatdeNationalImagery
and Mapping Agency (NIMA) n colaborare cu National Aeronautics and Space Administration
(NASA).Obiectivulprincipalalproiectuluiestedeaproduceobazdedatedigitalpentru80%din
suprafaaPmntuluiocupatdepeste95%dinpopulaie(toate zoneledeuscatntreparalelelede
600nordi560sud)cuungrildeaproximativ30demetriioacurateeverticalde16metri.Acest
sistemradarfurnizeazceamaifidelicompletharttopograficasuprafeeiterestre.
Obinerea datelor. Tehologia SRTM utilizeaz o tehnic numit interferometrie radar. n
aceasttehnic,douimaginiradarsuntpreluatedin
dou locuri diferire. Diferenele dintre aceste dou
imagini permite calcularea altitudinii reliefului sau
schimbrilor produse. Pentru preluarea acestor dou
imagini din diferite locaii, tehnologia SRTM
Figura16.Principiulinteferometriei presupune existena a dou antene (una la bordul
naveteispaialeialtalaodistande60mnexteriorulnavetei.
PrelucrareaulterioaradatelorapermisobinereaadouseturidedateSRTM:SRTM90rezoluia
celuleiestede90m;STRM30rezoluiaceluleiestede30m.
Utilizarea datelor. Datele obinute sunt destinate utilizrii militare, civile dar i n scopuri
tiinifice.Celemaifrecventeutilizrialedatelorradarsunt:,simulatoareledezborpentrupregtirea
piloilor, sigurana navigaiei pe rurile interioare, plasarea locaiei turnurilor pentru reelele de
telefonie mobil, iar n geografie i geomorfologie aceste date se pot utiliza n controlul i
monitorizarea inundaiilor,amenajareabazinelorhidrograficeinhidraulicarurilor,rempduriri,
monitorizareavulcanilor,cercetareacutremurelordepmnt,monitorizareamicriighearilor.Multe
dinacesteproiectenecesitdatecuoacurateedestuldemare.

Analizaschimbrilorchangedetection,oaltmetoddeanalizaimaginilorsatelitare,este
destinatidentificriiiinterpretriischimbrilorobiectelorsaufenomenelorntredousaumaimulte
perioade de timp. Este o tehnic ce utilizeaz valorile multispectrale ale pixelilor imaginilor prin
identificareaacestoralatimpulT1,cepotficomparatecuvalorilecuvaloarealatimpulT2.Diferenele
setranspunnstabilitatesauschimbareafenomenuluiiobiectelor.
inndcontcprimelestudiideacestgenaufostutilizateacum30deaniiserefereaulaschimbrile
lascarregionalsauglobalipentruuntimplung(vegetaie,pdure,agricultur,ape,arealeurbane),
procedurilerecentepotdepistaschimbrilascarmicipeoperioadredusdetimpncadrulunor
areale(ecosistemeforestiere,arealeurbaneetc.)

Altesursededatenumerice
ETOPO5esteunuldinprimeleproiecteiniiatenrealizareaunuimodelnumeric.Scopuleste
deacreaunmodelnumericcarescupridattinformaiialtimetricectibatimetricepentruntreaga
suprafaapmntului.ProiectulaantrenatmaimulteorganizaiiguvernamentaledinStateleUnite,
AustraliaiNouaZeeland.
Modelulnumericaltimetricafostrezultatulmbinriimaimultorseturidedate,dimensiunea
celuleiestedecinciminutedearc,attpelatitudinectipelongitudine.Primaversiuneafostfcut
publicn1985.Deatunciipnnprezentdateleaucunoscutmaimulteactualizriicorecii,iarn
octombrie 2001aaprutETOPO2,oversiuneactualizat,compilatpebazamodeluluivechii a
numeroasesursenoidedate.ETOPO2areorezoluiededouminutedearc

Figura17.ModelulETOPO5

GTOPO30 senscriepeaceeailiniecaiETOPO5.proictulaurmritrealizareaunuimodel
numericaltimetricpentruzonelecontinentalealeglobuluicuorezoluiespaialde30secundedearc
(aproximativ1Km).Produsulfinalafostrogulcolaborriimaimultorinstituiiiutilizriimaimultor
tipuridedate,iardistribuiamodeluluiestegratuit.
Figura18.ModelulGTOPO30

GLOBE (The Global Land Onekm Base Elevation) este similar cu GTOPO30, proiectul a
urmritrealizareaunuimodelglobalcurezoluiaspaialde30secundedearc.Datelesuntgratuite,iar
pentruacurtareatimpuluidedescrcare,modelulafostmpritn16sectoare.

1.3.IMAGINILEAERIENE

Aerofotogramele,imaginistatice,instantaneeiobiectivealesuprafeeiterstre(Donisicolab.,
1980)idovedescutilitateancercetareapeisajuluisubcarpatic.Graduldempdurireiaccesibilitatea
limitatdatdepanteleaccentuateaimpusutilizareaimagiiloraeriene.Scaraacestoraesteunavantaj
pentru analiza acestui spaiu. Totui, o serie de factori influeneaz calitatea materialului de
aerofotointerpretare:efectuldedispersiealatomosferei,vibraiileaeronaveiialecamereifotografice,
rezoluiasistemeloropticeigranulaiafilmelorprecumialtitudineadezbordelacareaufostpreluate
(Donisicolab.,1980,Lillesandicolab,2003).
Materialeleaerofotogrammetricecelmaidesfolositesuntngeneralnaerofotogramelascri
dedetaliu(1:12.500),pebazacroraserealizeazmofaicuriifotoasambleje.
ProblemeleaprutenintregrareamaterialuluiaerofotogrametricnsistemuldeanalizaSIGsunt
nprimulrndortorectificateaacestoraiintroducereantrunsistemdecoordonate.Acestlucruse
realizeazinprimulrndprinrecunoatereanterenaobiecteloripreluareaunorpuncteGPS,folosite
nprogramespecializatepentruortorectificare.

Utilizareadatelordeaerofotointerpretare.
naerofotointerpretareamaterialuluisantlnitoseriedeaspectelegatedetematic,darmai
alesdeproblematic.npermanensancercateliminareaerorilordefotointerpretareprincorelrin
terenicuraportarelacelelaltematerialecartografice.
Aerofotointerpretarea substratului geologic. Aceasta presupune n primul rnd identificarea
formelor de relief, tipurilor de roci, structurilor (falii, fracturi) i poziionarea acestora pe harile
geologice, dariidentificarea relaiilor ntre ele.Deasemenea, importantesuntresursele minerale
posibil de exploatat. Pentru c majoritatea depozielor de suprafa sau aproape de suprafa din
regiunileaccesibileaufostdescoperite,stadiulactualestededescoperireiexploatareadepozitelor
adncisaunregiuniinaccesibile.Metodelegeofiziceauoadncpenetrerenscoariaumare
acuratee n localizarea depozitelor. Pe lng acestea, informaii despre potenialele areale de
exploatarepotfifurnizatedeinterpretareaaspectuluisuprafeeipeimaginiaeriene.
Deoarece70%dinsuprafaapmntuluiesteacoperitcuvegetaie,onoutiinaaprut
geobotanica careare labazrelaiadintrenutrienii utilizaideplante idoifactori importani:
disponibilitateannutrieniasoluluiiproprietilefizicealesolului.Distribuiavegetaieipoatefi
utilizatcaindicatoralcompoziieisoluluiiarocilor.
Unaspectfoarteimportantalacesteiabordriesteidentificareaanomaliilorvegetaieilegatede
zonelemineralizate.Anomaliilegeobotanicepotfiidentificatenmaimultefeluri:
distribuiaanormalaspeciilordeplante;
oprirea sau creterea prea rapid a plantelor sau anomalii legate de desimea sau rrirea
covoruluivegetal;
alterareapigmentuluifrunzelor;
schimbrianormalenciclurilefenologice.
Anomaliilevegetaieisuntbuniindicatorinanalizaimaginiloraerienepeoperioadmaimare
detimp(civaani)pentruidentificareasubstratuluigeologic.
Aerofotointerpretareautilizriiterenului.Hartautilizriiterenurilorsadezoltatplecnddela
nivel local, naional pn la global. Folosirea imagilor aeriene pancromatice la o scar medie sa
instalatnprecticncdinanii1940.Mairecent,imaginileaerienededetaliusuntutilizatenacelai
scopidatoritprogreselorntehnologiapreluariiiprelucrriiacestora.
Trebuiesafacemdisticieintredoitermenifolosiifrecvent:
acoperireaterenului(landcover)sereferlatipuriledetrsturiprezentepesuprafaaterestr.
Spreexemplucmpuriledecereale,pduriledefoioasesaudrumurilepietruite,
utilizareaterenului(landuse)sereferlaactivitateaumansaulafunciileeconomiceasociate
cu specificul terenului. Spre exemplu o intindere de pmnt sau o poriune dintro regiune
urbanutilizatdeofingurfamiliepentruuzulpropriu.
USGS (UnitedStatesGeologicalSurvey)apuslapunctometodseclasificareaacoperirii
terenuluipebazadatelorobinutedepeimaginileaerienelamijloculanilor1970,concepteledebaz
aleacesteiclasificrifiindvalabileiastzi.(Tabel3.).Acestecategoriisunt:
Terenurbansauconstruitestecompusdinarealecuutilizareintens,cufoartemulteterenuri
ocupate de cldiri. n aceast categorie sunt incluse oraele, satele; aezrile dezvoltate n lungul
arterelordecirculaie;transporturileicomunicaiile;complexelecomercialeiindustriale;
Terenurileagricolepotfidefinitecaterenurifolositepentruproducereadealimentesaufibre.n
aceastcategoriesuntincluseculturileipajitile,livezile,culturiledevidevie,culturiledeplante
ornamentale.Cndariilemltinoasesuntdrenatepentruafacelocculturilor,acestesuntinclusela
categoriadeterenagricol.
Terenurilempduritereprezintarealeleundepdureaacoperosuprafamaimaresauegal
cu10%dinterenulrespectiv,aceastafiindcapabilsproduccheresteasaualteproduselemnoasei
sinfluenezeclimatulsauapadinregiune.Aerofotointerpretareapadurilorpoatescoateneviden
tipurile de specii ce intr n componena unei pduri. Aceasta seface prin procesul de eliminare.
Aceastoperaiesedesfoarntreipai:
primulpasestedeaeliminaacelgrupdespeciicarenucrescnacestareal;
aldoileapasestedestabilireaspeciilorcarecrescnareal;
altreileapasestedeaidentificafiecarecopacnparte.
Primiidoipaisebazeazapecunotineledesprearealelederaspndireaunuitipdevegateien
funciedecondiiilespecificedecretere.Celdealtreileapassebazeazpeprincipiiledebazale
aerofotointerpretrii.
Categoria ape include rurile, canalele de irigaie sau de alimentare cu ap, lacurile,
rezervoarelenaturale,golfurileiestuarele
Tabel6.Clasificareaacoperirii/utilizriiterenului(dupUSGS)
Nivel1 Nivel2
1. Teren urban sau construit 1.1. Rezidenial
1.2. Comercilasaudeservicii
1.3. Industrial
1.4. Transporturi,comunicaiisauutiliti
1.5. Complexecomercialesauindustriale
1.6. Arealemixteurbaneiconstruite
1.7. Altearealeconstruite
2.1.Culturisaupajisti
2.2.Livezi,vii,culturiornamentale
2.Terenuriagricole
2.3.Operaiunialimentarelimitate
2.4.Alteterenuriagricole
3.1.Pduridefoioase
3.Terenmprurit 3.2.Pdurideconifere
3.3.Pdurimixte
4.1.Ruriicanale
4.2.Lacuri
4.Ape
4.3.Rezervoare
4.4.Golfuriiestuare

Aerofotointerpretarea hidrologic a permis completarea datelor referitoare la reeaua


hidrografic,precumilaidentificareicartografierealacurilorexistentenregiune.
ngeneral,ceamaimarepartearadiaieisolareesteabsorbitdeapnprimii2 m de la
suprafa.Dinaceastcauz,hidrografiaaparepeimaginileaerienecunuanedenegrupnlagri
nchis,nfunciedeturbulenaapei.Oaplimpedeaparentotdeaunacunuantedenegru,oapcu
sedimentensuspensieaparecunuanedegrinchisdatoritcapacitiidereflexiediferitaaacestora.
Totaicisepotdetectaidiferiiipolunaiaiapelor.Nutoipoluaniiprovindinactivitatea
uman.Surselenaturaledepoluareaapelorincludemineralelespalatedinsolivegetaianstarede
descompunere.Candvorbimdesprepoluareaapelor,surseledepoluaresempartndou:punctualei
nepunctuale.
Surselepunctualeauolocalizaredeprecizie,cumsuntactivitileindustrialesaustaiilede
epurare; sursele nepunctuale sunt legate in special de exploataiile agricole unde se folosesc
fertilizatoaresausubstanepentrucombatereadauntorilor,acesteaavndoraspndirearealipemari
suprafee.

Aerofotointerpretareaarealelorumanizate scoatenevidenextindereaarealelorlocuiteia
impactuluiactivitiiumanenteritoriuiapermisaprecieriasupradinamiciiaezrilornraportcu
relieful.Aerofotogrameleauscosnevidenidentificareafizionomieicvartalelor,aevoluieiacestora
i a tendinelor actuale de extindere. Cu aceast ocazie sau facut aprecieri i asupra impactului
proceselor geomorfologice actuale asupra cilor de comunicaie i localitilor; sau identificarea
punctelorcriticeprivindimpactuldepozitriideeurilorsauatraficuluinzon.
1.4.INTEGRAREADATELORPENTRUANALIZ

SistemulInformaionalGeografic(SIG)estebazatpeanalizacomputerizatadateloripoate
furnizainformaiidespretrsturileobiectelorgeografice.Acestsistemestecapabilsmanipulezecele
douinformaiicecaracterizeazobiectulgeografic:locaiaiatributul.DinaceastcauzSIGpermite
oautomatizareaprocesuluidereaizareahrilor.Caexemplu:unsistemSIGpoateconinenunumai
locaiauneialunecriciiobazdedatecudescriereaacesteia. Aceast baza de date poate include
informaii referitoare la lungimea i limea alunecrii, diferena de nivel, nlimea rpei de
desprindere,vitezadedeplasareetc.
Tabel7.Exempledetrsturi,exempleiatribute
Trastur Exemplu Atribute
Punct Fntn Adncine,compoziiachimicaapei
Pavaj,lime,greutateamaximadmispeosie,limita
Linie osea
deviteza,
Areal Hartatipurilordesol Tip,textur,culoare,permeabilitate
MultmaiputernicesteunSIGcareareosusinerepeunDBMS(databasemanagementsystem
sistemdemanagementlabazelordedate),conceputsstochezeismanipulezeatributeleobiectelor
geografice.MulteSIGfolosescbazededaterelaionaleconstituitedintabelencarefiecruiobiecti
suntcorespunztoareatibute.
Analizageografic sebazeazpeutilizareadatelorspaialendeterminareaunornoiatribute
ataateelementelorifenomenelorgeografice,inclusivarealelorgeograficelascarlocal,regional
sauglobal.Unaspectcomunirecursivalinformaieigeograficedetoatetipurileestecexistareale
eterogene; aceast eterogenitate spaial, nestaionaritate sau variaie localizat extraPoisson (sau
definit altfel) poate prezenta probleme deosebite pentru modelele statistice convenionale (care
presupunrelaiiglobalefrparticularitispaiale),rezolvareafiinddatuneorideosoluiedestulde
simpl. Se folosescuneleprocedurideanaliz,dintrecaresereinclasificareaspaial,detectarea
eantioanelor(clusterelor)spaiale,analiza(spaial)fuzzy,detectareaimodelarearelaiilorspaiale,
modelareaprinregularizare,recunoatereaformelor(paternurilor)spaiale,adugareadevaloriunor
noiatributespaialeetc.
Seacceptnmodgeneralcapariiaanalizeigeograficeestelegatdedezvoltareageografiei
cantitativeistatistice,ncepnddin1950.Kubo(1995)susinecjaponeziisuntpionieriianalizei
geograficedin1930.Anselin(1989),Goodchildetal.(1995)preferutilizareaexpresieianalizadatelor
spaiale
Procedurideanalizgeografic
Clasificareaspaial,presupunemprireaspaiuluicontiguu2Dsau3Dnparcelesauuniti
de volum, crorasliseatribuieunasaumaimultecaracteristici,prilefiindnedelimitate fizic,
frontierele defininduse ca limite ale domeniului de definiie spaial ale variabilei analizate, de
exemplupentrufenomenuldensitateapopulaiei.
Detectarea eantioanelor (clusterelor) spaiale sa nscut aproape o dat cu calculatorul
electronic (n cadrul ciberneticii) i sa dezvoltat n paralel cu evoluia acestuia (dar independent)
(Vancea, R. i colab., 1989). Obiectul recunoaterii eantioanelor este deja controversat. n cadrul
recunoaterii formelor, n care eantioanele au rol determinant, au fost introduse la nceput toate
tentativeledeaoferimodelealeunorfenomene,modelecaresimiteanalizaidescriereadectreom,
ba mai mult, s obiectivizeze analiza i descrierea. Aici au fost introduse probleme din cadrul
inteligenei artificiale i al lucrului interactiv cu calculatorul, n domenii dintre cele mai diverse,
precumproiectareaasistatdecalculator,tehnicilederecunoatereaformelorpsihologice,biologice,
lingvistice, geografice etc.Filtrelededetecieaeantioanelorncadrulrecunoateriiformelorsunt
denumitengeografiedetectoare(Longley,1995).
Odezvoltaregeneralatehnologieideclasificarentrundomeniucompletnouestefocusatn
specialpeformeieantioane.Unexempluelocventdinaplicaiilegeograficeestefolosireametodelor
epidemiologicespaialepentrudeterminareaarealelordeprezenaanumitormaladii. Contururile
acestorzonedefinescformelecaretrebuierecunoscute(gsite),pebazaunoreantioane.nacestcaz,
localizarea(poziia)poatefifolositcaunfiltruspaialnprocesuldeselecie.Localizareaformelor
poate fi, de asemenea, relevant dac pot fi identificate metaforme, folosite apoi n predicie.
Subliniereanecesitiianalizeispaialeestedatdefaptulcdoaratributele(caracteristicile)social
economicenseinusuntsuficientepentruadescriesauafaceprediciarspunsuriloricexist
interaciunentreacesteatribute(variabile)ipoziiageograficrelativ.Interaciuneaestededou
felurilegatdeefecteledevecintateilegatdeefecteledepoziie.Exemplealeefectelordepoziie
relativnanalizageograficsuntcaracteristicica:nvecinareaculiniadecenturacapitalei;ruralsau
urban;ncentruloraului;localizaresezonier;ncentrulcomercialsauncentrulindustrial;nzon
aglomeratsauneaglomerat;zonrecentpopulatetc.Atribuireadevalorialeatributelordemaisus
pentru arealele geografice permite o analiz geografic prin determinarea eantioanelor, apoi a
formelor.
Analiza spaial fuzzy. Concepia unui sistem fuzzy n domeniul geografic nu este nou
(Openshaw,1989),darunasemeneasistemncnusarealizat.Ideeadebazestesseexploateze
incertitudinea (neclaritatea) spaial n sistemele geografice. Exist dou domenii de incertitudine:
primulestedatdeasignareadevalorialeatributelorsaudeenumerarepentruunelezone(sate,comune,
cartiere,orae,judeeetc.),iaraldoileanasignareaadreselorpotale(peprincipiilegeografieipotale)
zonelor de mai sus. Cele de mai sus sunt ntlnite mai ales la fenomenele geografice dinamice,
incertitudineafiinddatdepreciziademsurareavalorilorunoratribute.
ntoateclasificriledatelordupmaimultevariabileexistunelezonepentrucarenuexistdatesau
existdateincerte.Unexempluclarestedeterminareasuprafeeigeoiduluipentrusuprafaarii.Ar
trebuissecunoascvalorialeacceleraieigravitaionaleialecotelorpentruomaresuprafaazonei
vecineriipentruointerpolarecorect,ncazcontrargraduldeincertitudinesemretelafrontier.In
geografie,sepoateconsideracasistemfuzzycelgeodemografic,carearpermiteunuiutilizatorscear
s i se rspund ce adrese nu mai sunt actuale (vezi schimbarea frecvent a toponimelor fr
actualizareatuturordenumirilornterensaupemodeleleterenuluigeoimaginisaubazededate)ntro
anumitgrupdedate,darsuntpeaproapentrunspaiudesimilaritatealclasificrii.ntruncontext
spaialceledemaisussuntimportante,deoareceeterogenitateainternasistemuluiestemare.
Ridicareagraduluideincertitudinearduceuneorilamrireaexcesivabazelordedate,decii
a timpului i costurilor de culegere, validare i prelucrare, precum i la realizarea unor interfee
utilizatorcomplexe.Unsistemidealartrebuisseautocalibrezeprinidentificareaniveluriloroptimede
incertitudinepentruoriceaplicaiegeografic.Simulareasepoatebazantotdeaunapesistemefuzzy.
Detectareaimodelarearelaiilorspaiale.Altformauneivariabiledelocalizare(relativ)
estevecintatea,carenuestedatexplicit,citrebuiedeterminatdindateledepoziieidindatele
tematice,pentrutoatetipuriledeobiectepunctuale,liniareiareale.Chiarrelaiiletopologicesunt
relaiiapaialeielepotsnufiedatedelanceput,cideterminatepebazarelaiilordevecintate.
Tipurilefrecventederelaiispaialesuntanalizatenacestcapitol.
Problemeleceaparaicisuntdoarmetodologice.Anumitetipuriderelaiispaialepotfigsiteprin
metodele regresiei suprafeelor de tendin, n special la scar macrogeografic, pentru modelarea
rspunsuluispaial.
Modelareaprinregularizare.nfotogrammetriaclasicidigitalestecunoscutmodelarea
curbelordeniveldupfazaderestituie,soluieceseaplicincartografielageneralizareatraseelor
detaliilorliniareneregulate(curbedenivel,liniidemaletc.)printrecereadelaoscarmarelaoscar
mic.SituaiasentlneteinSIG.Utilizatoriivorobiectearealesaurelaiispaialeoptime,complete
canivelinformaional,evaluabilecomercial,frafinstarenmodnecesarsdefineascdinaintece
caut. Ei tiu ce vor, dar nu tiu cum s caute ntro manier optim. i introduc toate datele
disponibile,ateaptcasistemulsfacrestuldeoperaiuni.Pelngdateleiniiale,trebuieintrodusei
altevariabilegeografice.ntimptrebuieconstruitiobibliotecdeformecaretrebuieactualizat
permanent. ntotdeauna modelarea cu formele i variabilele existente este denumit modelare prin
regularizare.
OvariantasoluieiesteaplicareaunuialgoritmgeneticAGpentruacreaosubbibliotec
specific unui domeniu de utilizare, din biblioteca de forme cu caracter general, extrgnduse i
adaptnduseanumiteforme.Unaltaspectimportantestenecesitateafeedbackului.Aceastnecesitate
nusebazeazpenelegereaprocesuluitotal,carearfipreadificil.Sistemeleidealesimtmediullor
irspundcereriloracestuiafrsexplicesausdescriecumofac.Tehnologiaexist,darnueste
folositnc(Longley,1995).
Adugarea de valori noilor atribute prin geoprocesare. Convenim ca prelucrarea datelor
geograficesodenumimgeoprocesare(Openshaw,1989).Utilizareafinalaanalizeispaialeconstn
mbuntireabazelordedatepringeoprocesareiadugareadevaloriunornoiatribute,derivatedin
dateleiniiale.Celmaiimportantcazestecadatelecartograficedigitalesseobindelaorganizaii
specializatenrealizareahrilortopograficeclasiceidigitale,formndstraturiledebaz,urmndase
creanoistraturinbazadedatedigitale,adugndcodurilepotale,datealerecensmintelor,altedate
precumdistaneledelaundetaliupnladiferitedetaliiliniaresauarealecadeexempluliniiderm,
ruri,ciferate,oseleetc.,folosinaterenului,tipuriledetaliatedepduri,localizareanpoligoanede
interes,adugareadetoponimesaualtevalorietc.
Detaliile(obiectele)digitalepotfireclasificatedupalteprincipiiichiarstructurabazeide
datepoatefiadaptatsaumodificatntotalitate.Prinsimularepotficalculateiadugatenoidatede
predicie,dupmodelealesedeutilizator.
Procedurisoftwareutilizatenanalizageografic.Metodeledeanalizgeograficdescrisemsi
sussuntrealizatecuprocedurialepachetelordeprogrameSIG.Existenaacestorproceduridetermin
funcionalitateaprogramelorutilizatenSIGiaceastfuncionalitateesteavutnvederelaprocurarea
unuiasaualtuiadintrepacheteledeprograme.Oprocedurdeanaliztiinificafuncionalitiieste
prezentat n acest capitol. Se fac referiri la problemele de implementare a procedurilor ce pot fi
utilizatenanalizageografic,cutrimiterelaunelepachetedeprogramecunoscute.nceleceurmeaz
vorfidescriseuneleproblemeceaparnanalizageograficiprocedurilecelepotrezolva.
Dintre problemele rezolvate prin analiza geografic se amintesc problema unitii areale
modificabile,problemalimitelor,interpolareaspaial,eantionareaspaial,autocorelaiaspaialetc.
nultimeleetapealemodelriispaiale,nmodnormal,analizatrebuiesconcluzionezedac
trebuiesfoloseascdateagregatesauseturiseparatededateidacseadoptostrategiedemodelare
simplsauunacomplex.CuajutorulSIG,cuproceduriputernicedememorareigestiuneadatelor,de
calculiafiare,esteposibildeaevaluamaicorectcareestestrategiacorespunztoare,princompararea
rezultatelorobinutecudiferitenivelurideagregareicomplexitate.Deexemplu,modeleledemigraie
a populaiei lucreaz frecvent cu date agregate i utilizeaz cteva scheme totale ntre arealele
recenzate.Alteproblemedemodelarefolosescseturidisparatededate,realizndanalizadinetape
separatedeprelucrare.

1.5.CONCLUZII

UtilizareaSIGnanalizageomorfologicreprezintunmareavantajdatoritprelucrriiunui
volummarededateiobineriiunormaterialecartograficentimpreal.
Cartografiereaelementelormediuluigeograficprinmijloacenumericeareunrealavantajfade
mijloaceletradiionale(manuale).
Erorilecareaparnusunteliminatentotalitate,darpotficunoscuteimicorate,deiacestea
suntmultmairedusedectncartografiatradiional.
AnalizeleSIGpermitobservareatrsturilorpeisajuluichiariinlocurilegreuaccesibile.
Volumulmarededateiinformaiicelpoateprelucrasistemulestebeneficpentruanaliza
geomorfologic,darterenulpoatevalidasauinvalidarezultateleobinute.Pentruatinenpermanen
pasulcurealitateadinteren,acestedatetrebuieperiodicactualizatefiefolosindmaterialecartografice
noi(imaginisatelitaresauaerofotograme),fieprincartrideterensirecunoatereapebazaGPS.n
acestmodterenuldevinesursaprimordialadateloriinformaiilor.
AvantajelefolosiriiSIGsunturmtoarele:
reducereaoperaiunilorderutiniautomatizarealuriideciziilornproblemecareimplicfolosirea
datelorgeografice;
identificareacuantificataproblemelororganizriiiaoperaiunilortehnicecudategeografice;
controlulobiectivalcalitiidatelorialoperaiunilor(obiectivizareacontrolului);
verificareaautomatandepliniriirestriciilor,regulilorinormativelorndomeniulfolosiriidatelor
geografice;
eliminareaduplicriifuncionalenlucrulcudateiinformaiigeografice;
reducereacicluluiproiectarerealizareevaluarepentrudiferitedomeniideactivitatecarefolosesc
datereferitenspaiulgeografic;
diversificareaformelordeprezentareaproduselorceconindatespaiale(geografice);
cretereaparametrilordeprecizieadatelorcedefinescpoziiageograficsauadatelorderivatedin
(referitela)acestea;
posibilitateadearspundentimprealsaucvasirealncazulunorevenimenteneprevzute(cutremure,
inundaii,alunecrideterenetc.).