Sunteți pe pagina 1din 9

Reguli specifice de certificare a

Sistemelor de Management de Mediu


Cod RS-SMM

Data elaborarii: 1 August 2016

Data intrarii in vigoare: 1 August 2016

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro
Reguli specifice de certificare a Sistemelor de Management
de Mediu

CUPRINS DENUMIRE CAPITOL PAG.

SECTIUNEA I CERTIFICAREA SMM IN CONFORMITATE CU ISO 14001:2015


CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE 3
CAPITOLUL 2 STANDARD DE REFERIN / CERINE DE CERTIFICARE 3
CAPITOLUL 3 CERTIFICARE INIIAL 3
CAPITOLUL 4 MENINEREA VALABILITII CERTIFICATULUI 4
CAPITOLUL 5 DESFURAREA AUDITURILOR 4
CAPITOLUL 6 CERINE SPECIALE PENTRU ORGANIZAII CU SEDII MULTIPLE 4

SECTIUNEA II CERTIFICAREA SMM IN CONFORMITATE CU ISO 14001:2005


CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE 4
CAPITOLUL 2 STANDARD DE REFERIN / CERINE DE CERTIFICARE 5
CAPITOLUL 3 CERTIFICARE INIIAL 6
CAPITOLUL 4 MENINEREA VALABILITII CERTIFICATULUI 6
CAPITOLUL 5 DESFURAREA AUDITURILOR 7
CAPITOLUL 6 GESTIONAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE 7
CAPITOLUL 7 CERINE SPECIALE PENTRU ORGANIZAII CU SEDII MULTIPLE 7

SECTIUNEA III TRANZITIA CERTIFICARII DE LA ISO 14001:2005 LA ISO


14001:2015
CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE 7
CAPITOLUL 2 CEREREA DE TRANZITIE 7
CAPITOLUL 3 DESFASURAREA AUDITURILOR 8
CAPITOLUL 4 ELIBERAREA CERTIFICATELOR IN CONFORMITATE CU ISO 8
14001:2015
CAPITOLUL 5 VALIDITATEA CERTIFICATELOR IN CONFORMITATE CU ISO 8
14001:2005

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

2
Reguli specifice de certificare a Sistemelor de Management
de Mediu

SECTIUNEA I CERTIFICAREA SMC IN CONFORMITATE CU ISO 14001:2015

CAPITOLUL 1
ASPECTE GENERALE

1.1
Prezentele reguli specifice definesc procedurile aplicate de ctre organismul RINA SIMTEX-
OC n vederea certificrii sistemelor de management de mediu (SMM), tinind cont de
cerintele definite deja n Regulile generale de certificare a sistemelor de management.

Punctele din cadrul prezentelor reguli se refera la (si pastreaza aceeasi numerotare cu)
punctele corespondente din Regulile generale de certificare a Sistemelor de Management
carora li s-au adus modificari si/sau completari.

1.2
RINA SIMTEX emite certificri n conformitate cu standardul SR ISO/IEC17021-1 pentru
organizatiile al cror sistem de management a fost recunoscut ca fiind conform cu cerintele
standardului SR EN ISO 14001:2015.

CAPITOLUL 2
STANDARD DE REFERIN/CERINE DE CERTIFICARE

2.1
Astfel cum se prevede i in Regulile generale de certificare a sistemelor de management,
pentru a obine certificarea RINA SIMTEX-OC, un Sistem de Management de Mediu trebuie
s satisfac cerinele SR EN ISO 14001, precum i cerinele suplimentare ale organismelor
de acreditare.

CAPITOLUL 3
CERTIFICARE INIIAL

3.1
Suplimentar celor prevzute in Regulile generale de certificare a sistemelor de
management organizaia informeaza RINA SIMTEX-OC despre activitatile/locatiile excluse
din domeniul de aplicare al SMM pentru a fi verificata acceptarea excluderilor.

3.4
Pe lng documentele prevzute n Regulile generale de certificare a sistemelor de
management , la depunerea cererii de certificare sau ulterior, organizatia trebuie s pun la
dispozitia RINA SIMTEX-OC urmatoarele documente:
-o descriere a domeniului sistemului de management care includ toate produsele si
serviciile acoperite de el;
- riscurile si oportunitatile SMM
-lista autorizatiilor de mediu detinute de organizatie si lista cerintelor legale si alte cerinte
aplicabile.

RINA SIMTEX-OC examineaza documentele de mai sus pentru conformitatea cu standardul


de referinta si cerintele acestor reguli.

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

3
Reguli specifice de certificare a Sistemelor de Management
de Mediu

CAPITOLUL 4
MENINEREA CERTIFICRII

4.2
Astfel cum se prevede i la punctul 4.2 din Regulile generale de certificare a sistemelor de
management, organizaia trebuie s pstreze evidene privind:
aspectele/impacturile de mediu;
accidentele de mediu/situatiile de urgenta din amplasament(e) i alte evenimente
care pot avea un impact negativ asupra mediului;
orice plngeri primite privind impactul asupra mediului;
orice observaii sau rapoarte formulate sau ntocmite de autoritile naionale sau
locale responsabile pentru controlul asupra mediului;

i s le pun la dispoziia RINA SIMTEX-OC, mpreun cu actiunile corective


corespunztoare, implementate n cursul auditurilor periodice.

Organizaia trebuie s informeze RINA SIMTEX-OC cu privire la orice observaii/remarci


formulate de autoritile naionale sau locale responsabile pentru controlul asupra mediului
i orice situaii de neconformitate legislativ referitoare la toate activitile organizaiei,
indiferent de domeniul de aplicare al Sistemului de Management de Mediu.

CAPITOLUL 5
DESFURAREA AUDITURILOR

Pe langa cele prevazute la punctul 3.6 din Regulile generale de certificare a sistemelor de
management, termenul non conformitate se refera si la situatia de reducere a capacitatii
sistemului de management de a asigura controlul aspectelor de mediu/imapcturilor si/sau
conformarea cu legislatia.

CAPITOLUL 6
PROCEDURI SPECIALE PENTRU ORGANIZAII CU AMPLASAMENTE MULTIPLE

Pe langa cele prevazute la punctul 3.6 din Regulile generale de certificare a sistemelor de
management, sediul central trebuie sa administreze urmatoarele activitati:
analiza mediului locatiei
modificarile aspectelor asociate si impacturilor sistemului de management de mediu.

SECTIUNEA II CERTIFICAREA SMC IN CONFORMITATE CU ISO 9001:2008

CAPITOLUL 1
ASPECTE GENERALE

1.1
Prezentele reguli specifice definesc procedurile aplicate de ctre organismul RINA SIMTEX-
OC n vederea certificrii sistemelor de management de mediu (SMM), tinind cont de
cerintele definite deja n Regulile generale de certificare a sistemelor de management.

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

4
Reguli specifice de certificare a Sistemelor de Management
de Mediu

Punctele din cadrul prezentelor reguli se refera la (si pastreaza aceeasi numerotare cu)
punctele corespondente din Regulile generale de certificare a Sistemelor de Management
carora li s-au adus modificari si/sau completari.

1.2
RINA SIMTEX-OC emite certificri n conformitate cu standardul SR ISO/IEC17021-1
pentru organizatiile al cror sistem de management a fost recunoscut ca fiind conform cu
cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005.

Certificarile in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 pot fi efectuate pana la terminarea


perioadei de tranzitie. Certificatele de conformitate cu ISO 14001:2004 expira in 15
septembrie 2018, data de expirare a perioadei de tranzitie.

Pentru a mentine certificarea sistemului de management al calitatii, organizatia care are


certificat in conformitate cu ISO 14001:2004 trebuie sa efectueze tranzitia la editia 2015 a
ISO 14001 respectand sectiunea III a acestor reguli, pana la 15 septembrie 2018.

CAPITOLUL 2
STANDARD DE REFERIN/CERINE DE CERTIFICARE

2.1
Organizatiile care doresc s obtin certificarea RINA SIMTEX-OC pentru sistemul de
management al calittii trebuie s ndeplineasc n primul rnd , cerintele standardului SR
EN ISO 14001 si cerintele suplimentare impuse de organismele de acreditare.

2.2
Pe langa cele prevzute in Regulile generale de certificare a sistemelor de management,
pentru obinerea certificrii Sistemului de Management de Mediu, organizaia trebuie:

2.2.1 s:
detina o descriere a tipului de activitati desfurate in amplasament(e), pentru care
se solicit certificarea Sistemului de Management de Mediu;
detina documente si inregistrari din care sa reiasa identificarea aspectelor de mediu
asociate cu activitile organizaiei i impacturile asociate;

2.2.2 s fi redactat o documentatie :


care s defineasc domeniul de aplicare al Sistemului de Management de Mediu,
principalele elemente ale sistemului i interaciunile acestora, si s cuprind sau s fac
referire la procedurile asociate;
care s in seama de cerinele standardului i s ofere o descriere, nu neaprat
detaliat, a resurselor i procedurilor utilizate pentru a asigura conformitatea cu aceste
cerine;
care s conin o descriere adecvat a organizrii companiei;

2.2.3 s fi stabilit i meninut un Sistem de Management de Mediu activ i complet


funcional, n deplin conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 14001atunci cand
aspectele si impacturile de mediu au fost identificate i evaluate.

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

5
Reguli specifice de certificare a Sistemelor de Management
de Mediu

CAPITOLUL 3
CERTIFICARE INIIAL

3.1
Suplimentar celor prevzute in Regulile generale de certificare a sistemelor de
management organizaia informeaza RINA SIMTEX-OC despre activitatile/locatiile excluse
din domeniul de aplicare al SMM pentru a fi verificata acceptarea excluderilor.

3.4
Suplimentar celor prevzute in Regulile generale de certificare a sistemelor de
management, concomitent cu sau ulterior cererii de certificare, organizaia pune la
dispoziia RINA SIMTEX urmtoarele documente:
listele cu aspectele si impacturile de mediu generate de activitatile, produsele si
serviciile organizatiei;
un document care s descrie politica de mediu, obiectivele i programul
(programele), precum i Sistemul de Management de Mediu al organizaiei (ultima revizie
valabil);
organigrama;
lista procedurilor interne relevante pentru managementul de mediu;
lista autorizaiilor de mediu deinute de organizaie i lista cu cerine legale i alte
cerine la care organizaia subscrie;
copie a certificatului de nregistrare la Camera de Comer si a Certificatului
Constatator sau a unui document echivalent, care s certifice existena organizaiei i s
descrie activitatea acesteia;
lista punctelor de lucru mobile actuale, cu descrierea activitilor realizate pe aceste
antiere, dac este cazul.

RINA SIMTEX examineaz documentele susmenionate n ceea ce privete conformitatea


lor cu standardul de referin i cerinele exprimate n prezentele reguli.

CAPITOLUL 4
MENINEREA CERTIFICRII

4.2
Astfel cum se prevede in Regulile generale de certificare a sistemelor de management,
organizaia trebuie s pstreze evidene privind:
aspectele/impacturile de mediu;
accidentele de mediu/situatiile de urgenta din amplasament(e) i alte evenimente
care pot avea un impact negativ asupra mediului;
orice plngeri primite privind impactul asupra mediului;
orice observaii sau rapoarte formulate sau ntocmite de autoritile naionale sau
locale responsabile pentru controlul asupra mediului;

i s le pun la dispoziia RINA SIMTEX-OC, mpreun cu actiunile corective


corespunztoare, implementate n cursul auditurilor periodice.

Organizaia trebuie s informeze RINA SIMTEX-OC cu privire la orice observaii/remarci


formulate de autoritile naionale sau locale responsabile pentru controlul asupra mediului

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

6
Reguli specifice de certificare a Sistemelor de Management
de Mediu

i orice situaii de neconformitate legislativ referitoare la toate activitile organizaiei,


indiferent de domeniul de aplicare al Sistemului de Management de Mediu.

CAPITOLUL 5
DESFURAREA AUDITURILOR

Pe langa cele prevazute la punctul 3.6 din Regulile generale de certificare a sistemelor de
management, termenul non conformitate se refera si la situatia de reducere a capacitatii
sistemului de management de a asigura controlul aspectelor de mediu/imapcturilor si/sau
conformarea cu legislatia.

CAPITOLUL 6
GESTIONAREA CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE

Certificatele in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 sunt valabile pana la 15 septembrie


2018.

CAPITOLUL 7
PROCEDURI SPECIALE PENTRU ORGANIZAII CU AMPLASAMENTE MULTIPLE

9.1
Suplimentar celor prevazute la punctul 9.1 din Regulile generale de certificare a
sistemelor de management, trebuie, de asemenea, gestionate de sediul central al
organizaiei listele de identificare si evaluare a aspectelor si impacturilor asociate sistemelor
de management de mediu, precum si modificarile survenite.

SECTIUNEA III TRANZITIA CERTIFICARII DE LA ISO 14001:2004 LA ISO 14001:2015

CAPITOLUL 1
ASPECTE GENERALE

Aceasta sectiune se aplica cand o organizatie certificata in conformitate cu ISO 14001:2004


solicita tranzitia la editia din 2015 a ISO 14001.

Pentru a obtine certificarea RINA SIMTEX-OC in conformitate cu ISO 14001:2015 sistemul


de management de mediu trebuie sa satisfaca cerintele standardului ISO 14001:2015
precum si cerintele organismelor de acreditare.

Organizatia trebuie sa demonstreze ca a impelementat corect si actioneaza astfel incat sa


respecte cerintele standardului de referinta. De exemplu sa demonstreze ca a luat in
considerare in definirea domeniului sistemului de management, contextul in care actioneaza
si ca a planificat sistemul de management bazandu-se pe riscurile identificate si oportunitati.
Totodata la planificarea si controlul operational organizatia a luat in considerare si
perspectiva ciclului de viata.

CAPITOLUL 2
CEREREA DE TRANZITIE

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

7
Reguli specifice de certificare a Sistemelor de Management
de Mediu

In perioada de tranzitie, organizatia certificata poate decide efectuarea tranzitiei la noua


editie a standardului:
1. cu ocazia unui audit de supraveghere (cu posibilitatea maririi timpului de audit)
2. cu ocazia auditului de recertificare
3. cu ocazia unui audit intre auditurile planificate

Un reprezentant autorizat al organizatiei completeaza cererea de tranzitie si o trimite la


RINA SIMTEX-OC.

Numai in cazul in care timpul de audit se mareste, RINA SIMTEX-OC elaboreaza o oferta
economica numai pentru auditul de tranzitie.

La primirea solicitarii de tranzitie, RINA SIMTEX-OC trimite organizatiei Chestionar de


autoevaluare in vederea tranzitiei, care trebuie completat corespunzator si care este insotit
de documentatia necesara.

CAPITOLUL 3
DESFASURAREA AUDITURILOR

Auditul de tranzitie este compus din doua etape:


- analiza documentata a elementelor schimbarii, bazata pe Chestionar de
autoevaluare in vederea tranzitiei si a informatiilor documentate cerute de ISO
14001:2015;
- audit la client este a evalua conformitatea cu noile cerinte ale ISO 14001:2015.

Cele prevazute in Reguli Generale de certificare a sistemelor de management se aplica in


desfasurarea auditului de tranzitie.

Daca in perioada de tranzitie, neconformitatile majore identificate si care nu sunt inchise in


perioada de timp stabilita de Reguli Generale de certificare, aceste neconformitati nu vor
afecta negativ menitnerea certificatului de conformitate cu ISO 14001:2004, daca sistemul
de management de mediu este conform cu cerintele ISO 14001:2015.

Datele de efectuare ale urmatoarelor audituri de supraveghere raman aceleasi in timpul


programului de 3 ani.

CAPITOLUL 4
ELIBERAREA CERTIFICATELOR IN CONFORMITATE CU ISO 14001:2015

Ca urmare a rezultatului pozitiv al auditului de tranzitie si a verificarii independente, RINA


SIMTEX-OC va elibera un certificat de conformitate cu ISO 14001:2015 si a carui
valabilitate este calculata in baza ciclului de 3 ani.

CAPITOLUL 5
VALIDITATEA CERTIFICATELOR IN CONFORMITATE CU ISO 14001:2015

Certificatele in conformitate cu ISO 14001:2004 expira in 15 septembrie 2018.

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

8
Reguli specifice de certificare a Sistemelor de Management
de Mediu

Dupa terminarea perioadei de tranzitie, organizatiile trebuie sa obtina certificarea in


conformitate cu ISO 14001:2015 si vor solicita certificarea initiala.

SC RINA SIMTEX ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL, Bucuresti, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5,
Romania, J/40/9653/1999; RO 12351790; Tel/Fax: 021/ 619.06.51; 021/ 619.06.54; 021/ 619.03.53; 0741.065.156; 0726.367.806. e-
mail: office@simtex.ro; www.rinaromania.ro

S-ar putea să vă placă și