Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI DIN IAI

PRORECTORATUL DIDACTIC I ASIGURAREA CALITII

PROCEDUR
DE ORGANIZARE I DESFURARE A ADMITERII N
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
COD TUIASI.POB.10

ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT EDIIA REVIZIA


Consiliul de
DEAC/CEAC Senatul
Administraie

Rector, Preedinte,
- prof.univ.dr.ing. prof.univ.dr.ing.
Dan CACAVAL Doru Adrian PNESCU
8 5

ianuarie 2017 ianuarie 2017 - 10.01.2017 20.01.2017


UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 2/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

2. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR


Nume i prenume
Numrul Coninu-
Nr. Revizia / capitolului i tul
crt. Data aplicrii al paginilor modifi- Elaborat Verificat Avizat Aprobat
crii
revizuite
prof.univ.dr.ing. prof.univ.dr.ing.
Mihail VOICU, Mihail VOICU, prof.univ.dr.ing.
Procedura Elaborare ing. Delia
1 E1R0/17.05.2006 m.c. al Academiei m.c. al Nicolae
complet ediia 1 TODEREAN
Romne Academiei BADEA
Romne
prof.univ.dr.ing.
Mihail VOICU, prof.univ.dr.ing.
Procedura Elaborare ing. Filomela ing. Delia
2 R2R0/28.02.2007 m.c. al Nicolae
complet ediia 2 BRSAN TODEREAN
Academiei BADEA
Romne
prof.univ.dr.ing.
Mihail VOICU, prof.univ.dr.ing.
ing. Filomela ing. Delia
3 R1A1/30.05.2007 Anexa 1 Revizia 1 m.c. al Nicolae
BRSAN TODEREAN
Academiei BADEA
Romne
prof.dr.ing. prof.univ.dr.ing.
Mircea Dan Mihail VOICU,
E3R0/ Procedura Elaborare ing. Delia prof.univ.dr.ing.
4 GU m.c. al
26.03.2008 complet ediia 3 TODEREAN Ion GIURMA
ing. Filomela Academiei
BRSAN Romne
prof.dr.ing.
Mircea Dan prof.univ.dr.ing.
GU Mihail VOICU,
E4R0/ Procedura Elaborare ing. Delia prof.univ.dr.ing.
5 ing. Filomela m.c. al
23.06.2009 complet ediia 4 TODEREAN Ion GIURMA
BRSAN, Academiei
ing. Delia Romne
TODEREAN
prof.dr.ing. prof.univ.dr.ing.
Mircea Dan Mihail VOICU,
E5R0/ Procedura Elaborare ing. Delia prof.univ.dr.ing.
6 GU m.c. al
12.06.2010 complet ediia 5 TODEREAN Ion GIURMA
ing. Filomela Academiei
BRSAN Romne
prof.dr.ing.
Mircea Dan prof.univ.dr.ing.
GU Mihail VOICU,
E6R0/ Procedura Elaborare ing. Delia prof.univ.dr.ing.
7 ing. Filomela m.c. al
29.06.2011 complet ediia 6 TODEREAN Ion GIURMA
BRSAN, Academiei
ing. Delia Romne
TODEREAN
prof.dr.ing.
Mircea Dan prof.univ.dr.ing.
Documentele de GU Mihail VOICU,
E6R1/ ing. Delia prof.univ.dr.ing.
8 referin, art.2, 6, Revizia 1 ing. Filomela m.c. al
23.07.2011 TODEREAN Ion GIURMA
12, BRSAN, Academiei
ing. Delia Romne
TODEREAN
prof.dr.ing. Ion
ing. Delia
prof.dr.ing. Nicolae GIURMA/
TODEREAN prof.univ.dr.ing.
E7R0/ Procedura Elaborare SEGHEDIN / prof.univ.dr.ing.
9 , Anghel
13.07.2012 complet ediia 7 ing. Delia Constantin
ing.Filomela STANCIU
TODEREAN SRMANU -
BRSAN
CHIHAI
prof.dr.ing. Nicolae prof.dr.ing. Ion
SEGHEDIN/ GIURMA/
Documentele de prof.univ.dr.ing.
E7R1/ ing. Filomela prof.univ.dr.ing. prof.univ.dr.ing.
10 referin, art.8, Revizia 1 Anghel
28.06.2013 BRSAN Constantin Constantin
12(3), 15,22 STANCIU
SRMANU- SRMANU -
CHIHAI CHIHAI
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 3/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

prof.dr.ing. Nicolae
SEGHEDIN,
prof.univ.dr.ing.
E8R0/ Procedura Elaborare ing. Filomela prof.univ.dr.ing. prof.dr.ing. Ion
11 Anghel
28.03.2014 complet ediia 8 BRSAN Constantin GIURMA
STANCIU
SRMANU -
CHIHAI
prof.dr.ing. Nicolae
SEGHEDIN,
Documentele de prof.univ.dr.ing.
E8R1/ ing. Filomela prof.univ.dr.ing. prof.dr.ing. Ion
12 referin, art.6 c); Revizia 1 Anghel
27.03.2015 BRSAN Constantin GIURMA
12(3); 15 STANCIU
SRMANU -
CHIHAI
prof.dr.ing. Nicolae
SEGHEDIN,
prof.univ.dr.ing.
ing. Filomela prof.univ.dr.ing. prof.dr.ing.
13 E8R2/12.04.2016 art.4,9,12(2),24(2) Revizia 2 Doru Adrian
BRSAN Constantin Dan Cacaval
Pnescu
SRMANU -
CHIHAI
prof.dr.ing. Nicolae
SEGHEDIN,
prof.univ.dr.ing.
ing. Filomela prof.univ.dr.ing. prof.dr.ing.
14 E8R3/14.06.2016 Anexa 1 Revizia 3 Doru Adrian
BRSAN Constantin Dan Cacaval
Pnescu
SRMANU -
CHIHAI
prof.dr.ing. Nicolae
SEGHEDIN,
prof.univ.dr.ing.
ing. Filomela prof.univ.dr.ing. prof.dr.ing.
15 E8R4/05.07.2016 Anexa 1 Revizia 4 Doru Adrian
BRSAN Constantin Dan Cacaval
Pnescu
SRMANU -
CHIHAI

prof.univ.dr.ing.
Procedura prof.dr.ing.
16 E8R5/20.01.2017 Revizia 5 Doru Adrian
complet Dan Cacaval
Pnescu

3. LISTA DE DIFUZARE
Scopul Ex. Modalitatea de
Compartimentul Funcia
difuzrii nr. difuzare
3.1 Arhivare 1 CEAC Secretar CEAC Arhivare
3.2 Eviden 2 Senat - Hotrri Secretar tehnic Registru
Rectorat - Decizii Secretar ef coresponden
Rectorat A1 Rector
Prorectoratul Didactic i Asigurarea Calitii Prorector
Prorectoratul Managementul Resurselor Prorector
Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare i Inovare Prorector
Prorectoratul Relaii Internaionale Prorector
Prorectoratul Relaia cu Studenii Prorector
Prorectoratul Informatizare i Comunicaii Digitale Prorector
Facultatea de Automatic i Calculatoare Decan
Registru
Facultatea de Inginerie Chimic i Protecia Mediului Decan
coresponden
Facultatea de Construcii i Instalaii Decan
Facultatea de Construcii de Maini i Management Industrial Decan
Facultatea de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia Decan
3.3 Aplicare 3
Informaiei
Facultatea de Inginerie Electric, Energetic i Informatic Decan
Aplicat
Facultatea de Hidrotehnic, Geodezie i Ingineria Mediului Decan
Facultatea de Mecanic Decan
Facultatea de tiina i Ingineria Materialelor Decan
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 4/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

Facultatea de Textile Pielrie i Management Industrial Decan


Facultatea de Arhitectur "G.M.Cantacuzino" Decan
Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic DPPD Director
Direcia General Administrativ Director
Direcia Resurse Umane Director
Direcia Economic Director
www.calitate.tuiasi.r
3.4 Informare 4 Toate - o Manualul
procedurilor

4. SCOP
Scopul prezentei proceduri este de:
-a stabili metodologia i responsabilitile privind metodologia de organizare i
desfurare a admiterii n ciclul de studii universitare de masterat;
-a da asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii;
-de a asigura continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;
-de a sprijini auditul i/ sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar
pe Rector, n luarea deciziilor.
5. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic n Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai pentru
sesiunea de admitere n ciclul de studii universitare de masterat 2017. Procedura este o
procedur operaional pentru proces de baz, care se aplic n activitatea tuturor
compartimentelor Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai.
5.1. Date de intrare
- cerinele legale (legi, hotrri de guvern, ordine ale minitrilor, decizii ale Rectorului
universitii etc.) i cerine reglementate (standarde, normative aplicabile);
- procesele care se desfoar n cadrul Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai;
- competena personalului implicat n desfurarea activitilor;
- resurse financiare alocate.

5.2. Date de ieire


- concurs de admitere organizat i desfurat.
5.3. Indicator de performan: Numr de candidai declarai admii/ numr total de
candidai nscrii la concurs.

6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calitii
educaiei, cu modificrile i completrile ulterioare
6.2. Legea nr.1/ 2010 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr.22/ 2009 privind stabilirea
cuantumului minim al taxelor de colarizare, n valut, a cetenilor care studiaz pe cont
propriu n Romnia, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum i din
cele care nu fac parte din Spaiul Economic European i din Confederaia Elveian
6.3. Legea educaiei naionale nr.1/ 2011
6.4. O.U.G. nr. 133/ 2000 privind nvmntul universitar i postuniversitar de stat cu tax,
peste locurile finanate de la bugetul de stat, aprobat cu modificri prin Legea nr. 441/
2001, cu modificrile ulterioare
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 5/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

6.5. H.G. nr. 402/2016 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a
programelor de studii i a numrului maxim de studeni ce pot fi colarizai n anul
universitar 2016-2017
6.6. H.G. nr. 664/2016 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile
de studii universitare de master acreditate, programele de studii i numrul maxim de
studeni ce pot fi colarizai n anul universitar 2016-2017
6.7. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice nr. 6102 din 15 decembrie
2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii n ciclurile de
studii universitare de licen, de master i de doctorat pentru anul universitar 2017-2018
6.8. Metodologia de colarizare a tinerilor de origine etnic romn i a cetenilor cu
domiciliul n strintate, n nvmntul din Romnia,
6.9. Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului nr. 6000 din 15 octombrie
2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii i colarizarea cetenilor
strini din state tere UE n nvmntul de stat i particular acreditat din Romnia
6.10. Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 3359MD din 11 martie 2013 privind
modificarea Metodologia pentru primirea la studii i colarizarea cetenilor strini din
state tere UE n nvmntul de stat i psrticular acreditat din Romnia

7. METODOLOGIE
7.1. CRITERII GENERALE
Art.1 Admiterea n ciclul de studii universitare de masterat se organizeaz pentru
programele de studii acreditate prin Ordinul Ministrului de resort aflat n vigoare la data
desfurrii admiterii.
Art.2 (1) Locurile finanate de la bugetul de stat, aprobate pentru anul universitar 2017/
2018 prin Hotrre de Guvern, se aloc universitii prin Ordinul Ministrului de resort. Senatul
universitii decide repartizarea cifrelor de colarizare pe faculti i programe de studii
universitare de masterat, n concordan cu capacitatea maxim de colarizare stabilit de
Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior, cu cerinele pieii forei de
munc i cu planul strategic i operaional de dezvoltare instituional. Este exclus depirea
cifrelor de colarizare repartizate universitii.
(2) Numrul de locuri cu tax pentru studiile universitare de masterat se stabilete de Senatul
universitii, n concordan cu capacitatea maxim de colarizare stabilit de Agenia Romn
de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior, cu cerinele pieei forei de munc, cu planul
strategic i operaional de dezvoltare instituional, avndu-se n vedere ndeplinirea criteriilor
privind asigurarea calitii procesului de nvmnt prevzute de legislaia n vigoare.
(3) Este exclus depirea cifrelor de colarizare finanate de la bugetul de stat repartizate
universitii. Numrul total de locuri colarizate pentru fiecare program de studii (locuri finanate
de la buget + locuri cu tax) poate fi cel mult egal cu capacitatea de colarizare stabilit n urma
evalurii externe realizat n conformitate cu legislaia n vigoare.
Art.3 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanare de la bugetul de stat o
singur dat, pentru un singur program de studii universitare de masterat, pentru durata
normal de studii. Candidatul admis la mai multe programe de studii pe locurile fr tax este
obligat s opteze, n termenul stabilit prin prezenta procedur, pentru programul de studii la
care dorete s fie finanat de la bugetul de stat, la o singur instituie de nvmnt superior i
la o singur facultate.
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 6/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

Art.4 Candidaii care au absolvit, n regim bugetat, un program unitar de studii


universitare de licen i masterat, cu o durat cuprins ntre 5 i 6 ani (respectiv 300-360
ECTS), la nvmntul cu frecven, urmtoarele specializri: Medicin, Medicin dentar,
Farmacie, Medicin Veterinar, Arhitectur, Arhitectur de interior, Design de produs, pot urma
un program de studii universitare de master numai cu tax de colarizare.
Art.5 Un candidat poate fi admis i nmatriculat ca student la cel mult dou programe de
studii concomitent, indiferent de ciclul de studii i de instituiile de nvmnt care le ofer.

8.2. ORGANIZAREA I DESFURAREA ADMITERII


Art.6 Studiile universitare de masterat reprezint ciclul II al studiilor universitare i
asigur fie aprofundarea n domeniul studiilor de licen sau ntr-un domeniu apropiat, fie
obinerea de competene complementare n alte domenii, precum i dezvoltarea capacitilor
de cercetare tiinific.
Art.7 (1) La admiterea n ciclul de studii universitare de masterat pot candida cetenii
romni:
a. absolveni cu diplom de licen ai ciclului de studii universitare de licen organizate
conform Legii nr. 288/ 2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
b. absolveni cu diplom de licen sau echivalent ai studiilor universitare de lung durat
organizate conform Legii nr. 84/ 1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
c. absolveni cu diplom ai studiilor echivalente celor de mai sus, efectuate n strintate
i recunoscute de ctre direcia de specialitate din cadrul Ministerului Educaiei Naionale.
(2) cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i ai Confederaiei Elveiene, n aceleai condiii prevzute de lege
pentru cetenii romni, inclusiv n ceea ce privete taxele de colarizare. Fiecare candidat are
obligaia de a prezenta, la nscrierea la concurs, atestatul de recunoatere a studiilor.
Recunoaterea studiilor efectuate de ctre acetia n afara Romniei se va realiza de ctre
Centrul Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului
Educaiei Naionale. n cazul n care, din motive obiective, candidatul nu a intrat n posesia
atestatelor de recunoatere a diplomei de licen i a diplomei de bacalaureat pn la data
admiterii, acesta va prezenta n locul atestatelor dovada depunerii dosarului la CNRED i
diploma de licen i/sau de bacalaureat i foile matricole aferente anilor de studii, traduse n
romn sau englez dac sunt emise n alte limbi dect englez sau francez. Actele de studii
emise n state care sunt pri ale Conveniei privind Apostila de la Haga vor fi vizate cu Apostila
de la Haga de autoritile competente din rile emitente. Pentru celelelalte state diplomele vor
fi supralegalizate de Ministerul Educaiei Naionale, Ministerul Afacerilor Externe i Ambasada/
Oficiul Consular al Romniei din ara emitent. Cetenii vor depune atestatele de recunoatere
a diplomelor pn la data limit de prezentare a actelor de studii n original, dat stabilit de
fiecare facultate i prezentat n Anexa TUIASI.POB.10-A1. Cei care nu depun atestatul pn
la aceste date vor fi declarai respini la concursul de admitere i nlocuii cu urmtorii candidai
care ndeplinesc cerinele respective de admitere.
(3) cetenii statelor tere UE, pe locurile cu tax n valut sau cu burs acordat de
statul romn (n baza unor acorduri bilaterare sau a unor oferte unilaterare), n aceleai condiii
de studii prevzute de prezenta procedur pentru cetenii romni, pe baza Scrisorii de
acceptare la studii eliberat de ctre direcia de specialitate din cadrul Ministerului Educaiei
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 7/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

Naionale. Cuantumul taxelor de colarizare este aprobat de Senatul universitii, n funcie de


cuantumul minim stabilit prin lege.
(4) La admiterea la studiile universitare de masterat cu predare n limba romn,
cetenii strini au obligaia s prezinte un certificat de competen lingvistic pentru limba
romn eliberat de instituii abilitate de Ministerul Educaiei Naionale (ex. centrele de an
pregtitor). Sunt exceptate de la obligaia de a prezenta certificatul de competen lingvistic
persoanele care prezint acte de studii romneti (diplome i certificate) sau acte de studii
atestnd cel puin patru ani de studii consecutivi urmai ntr-o instituie de nvmnt superior
din sistemul naional din Romnia.
Art.8 (1) Comisia de admitere pe universitate i Comisiile de admitere pe faculti,
numite prin decizia Rectorului universitii conform procedurii TUIASI.POB.09, vor asigura i
organizarea i desfurarea admiterii n ciclul de studii universitare de masterat.
(2) Atribuiile comisiilor de admitere sunt:
A. Comisia de admitere pe universitate:
- asigur informarea i acord asisten comisiilor de admitere pe faculti;
- verific rezultatele concursului de admitere i repartizarea candidailor admii pe domenii
i programe de studii;
- valideaz rezultatele concursului de admitere.
B. Comisiile de admitere pe faculti:
- asigur informarea i instruirea comisiilor de nscriere i supraveghere;
- organizeaz nscrierea candidailor, verific dosarele de nscriere, ntocmesc listele
candidailor nscrii i, dup caz, repartizarea la slile de concurs;
- dup caz, organizeaz accesul candidailor n slile de concurs i supravegherea
acestora n timpul probelor;
- dup caz, organizeaz ntocmirea subiectelor de concurs i a baremurilor;
- dup caz, preiau lucrrile scrise de la colectivul de supraveghere a candidailor n sli i
le pregtesc pentru verificare i notare;
- stabilesc rezultatele concursului pe baza formulei de calcul a mediei de admitere i le
prezint comisiei de admitere pe universitate, spre verificare;
- rezolv contestaiile.
Art.9 La finalul celor dou sesiuni de admitere, n termen de 3 zile lucrtoare de la
afiarea rezultatelor finale, preedintele comisiei de admitere pe facultate ntocmete un Proces
verbal de desfurare a admiterii, nregistrat la decanatul facultii, pe care l transmite la
Prorectoratul Didactic. Acolo unde a fost examen scris de admitere se ataeaza subiectele si
baremul de corectare.
La finalizarea admiterii din sesiunea de toamn, procesul verbal va fi nsoit de listele finale
ale candidailor admii, n ordinea descresctoare a mediilor de admitere, candidai care
urmeaz s fie nmatriculai.
Art.10 Concursul de admitere la studiile universitare de masterat se poate organiza n
dou sesiuni, iulie i septembrie, dup calendarul aprobat pentru fiecare facultate i prezentat
n Anexa TUIASI.POB.10-A1.
Art.11 (1) Desfurarea examenului de admitere se efectueaz conform metodei de
selecie aprobat pentru fiecare facultate, conform Anexei TUIASI.POB.10-A1.
(2) Media minim de admitere nu poate fi mai mic dect 6,00 i se calculeaz ca medie
aritmetic sau ponderat, cu dou zecimale, fr rotunjire.
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 8/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

(3) Pentru studiile universitare organizate ntr-o limb strin, admiterea va conine,
obligatoriu, o prob de competen lingvistic eliminatorie notat cu admis/ respins. Comisia de
admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competen lingvistic cu un certificat
de competen lingvistic prezentat de candidat i recunoscut de Colectivul de limbi strine din
cadrul Departamentului pentru Pregtirea Personalului Didactic.
Art.12 (1) nscrierea candidailor se face personal, pe baza crii de identitate/
paaportului sau de o alt persoan, pe baz de procur, i const n depunerea dosarului cu
acte la comisia de admitere nscrierea candidailor se face la fiecare facultate, n locurile
amenajate special n acest scop.
(2) La nscriere, candidailor li se percepe o tax de nscriere n cuantumul aprobat de
Senatul universitii, care va include i activitile aferente analizrii contestaiilor depuse n
termen legal. Valoarea taxei de nscriere va fi anunat, prin afiare, o dat cu programul de
nscriere. Sunt scutii de plata taxelor de nscriere:
- copiii personalului didactic i didactic auxiliar n activitate sau pensionat;
- copiii orfani de ambii prini;
- candidaii provenii de la casele de copii sau din plasament familial;
- angajaii sau copiii angajailor din cadrul Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din
Iai.
Comisia de admitere pe facultate aprob scutirea de plata taxei de nscriere pe baza actelor
doveditoare prezentate de candidai.
Art.13 (1) Pentru nscrierea la concursul de admitere, candidaii vor completa o cerere
de nscriere (Formularul TUIASI.POB.10-F1), la care anexeaz:
a) diploma de bacalaureat sau echivalent i diploma de finalizare a studiilor
universitare de licen/ studiilor universitare de lung durat sau diploma echivalent,
ambele n original sau n copie conform cu originalul;
b) certificat de natere, n copie conform cu originalul;
c) dac este cazul, acte doveditoare ale schimbrii numelui, n copie conform cu
originalul (certificat de cstorie, hotrre judectoreasc etc.);
d) adeverin medical n care trebuie sa se specifice faptul ca nu este n eviden cu
boli psihice i infecio-contagioase. Dac un candidat este n eviden cu boli psihice va
aduce avizul psihologului/psihiatrului c poate urma o form de studii.dou fotografii
color, 3 x 4 cm;
e) alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate.
(2) Pentru nscrierea la concursul de admitere a cetenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparinnd Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene,
candidaii vor completa, la facultatea vizat, o cerere de nscriere (Formularul TUIASI.POB.10-
F2), la care anexeaz actele stipulate la art.12 (1), cu meniunile:
- pentru cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i ai Confederaiei Elveiene, diploma echivalent cu diploma de
bacalaureat este atestatul de recunoatere a studiilor de nivel echivalent, eliberat n condiiile
art.6 (2) din prezenta procedur;
- pentru cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd Spaiului
Economic European i ai Confederaiei Elveiene, diploma echivalent cu diploma de finalizare
a studiilor universitare de licen este atestatul de recunoatere a studiilor de nivel echivalent,
eliberat n condiiile art.6 (2) din prezenta procedur;
- este obligatorie prezentarea certificatului de competen lingvistic pentru limba
romn eliberat de instituii abilitate de Ministerului Educaiei Naionale, n condiiile art.6 (4) din
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 9/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

prezenta procedur acolo unde programul de studiu se desfoar n limba romn, n copie
legalizat.
(3) nscrierea la concursul de admitere a cetenilor din statele tere Uniunii Europene se
face la Rectorat, prin depunerea dosarului, pn la data 27 iulie 2017, cuprinznd urmtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (formularul TUIASI.POB.10-
F3);
- diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia copie i traducere legalizat;
- actul de studii - copie i traducere legalizat - care permite accesul persoanei n cauz
pentru forma respectiv de nvmnt (diploma de licen sau echivalentul acesteia);
- foile matricole copii i traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate;
- certificatul de natere copie i traducere legalizat;
- copie de pe paaport valabil cel puin 6 luni dup data la care este eliberat scrisoarea
de acceptare la studii;
- certificatul medical (ntr-o limb de circulaie internaional) care s ateste faptul c
persoana ce urmeaz a se nscrie la studii nu sufer de boli contagioase ori alte afeciuni
incompatibile cu viitoarea profesie.
Dosarele candidailor care vor primi avizul facultilor i vor promova concursul de
admitere vor fi transmise la Ministerul Educaiei Naionale - Direcia General Relaii
Internaionale i Afaceri Europene, pentru obinerea Scrisorii de acceptare la studii.

Art.14 (1) Pentru candidaii ceteni ai Republicii Moldova care au absolvit studii
universitare de licen, se repartizeaz un numr distinct de locuri subvenionate de la buget.
(2) Candidaii vor completa fia de nscriere cu opiunea privind facultatea i domeniul/
programul de studiu la care candideaz (formularul TUIASI.POB.10-F1) i vor depune dosarul
de nscriere la Comisia central de admitere, Rectorat.
Art.15 Candidaii care au promovat examenul de finalizare a studiilor universitare de
licen n sesiunea iunie - iulie 2017 sau n sesiunea septembrie 2017 pot prezenta la nscriere,
pentru sesiunile de admitere imediat urmtoare, n locul diplomei de finalizare a studiilor
universitare de licen, o adeverin eliberat de universitate, n care se menioneaz att
media general ct i media obinut la examenul de finalizare.
Art.16 (1) Candidaii ceteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparinnd Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene pot prezenta la nscriere,
n locul atestatului de recunoatere a studiilor, o adeverin de recunoatere a studiilor eliberat
de Centrul Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educaiei Naionale.
(2) n vederea eliberrii adeverinei de recunoatere a studiilor, candidaii vor completa un
dosar separat cuprinznd urmtoarele acte:
- cerere tip pentru recunoaterea studiilor efectuate, n vederea admiterii la studii
universitare de licen;
- diploma de licen i/sau diploma de bacalaureat i foile matricole pentru toi anii de studii
(copii legalizate) ;
- documentul personal de identificare - n copie: paaport (copie dup pag. 1, 2, 3, 4) sau
alt act de identitate care dovedete calitatea de cetean al unui stat membru UE, SEE sau CE;
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 10/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

- dovada plii taxei de 50 lei n contul Ministerului Educaiei Naionale, cod fiscal
13729380, cont RO27TREZ7005003XXX000069, deschis Direcia de Trezorerie i Contabilitate
Public a Municipiului Bucureti.
Pentru documentele redactate n alte limbi dect limbile englez i francez se vor
prezenta traduceri legalizate n limba romn sau englez, n original. Diplomele trebuie s fie
vizate cu Apostila de la Haga de autoritile competente din rile emitente pentru statele care
sunt pri ale Conveniei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelelalte state diplomele vor fi
supralegalizate de Ministerul Educaiei Naionale, Ministerul Afacerilor Externe i Ambasada/
Consulatul Romniei din ara emitent.
Dosarul va fi depus la Registratura Ministerului Educaiei, Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector
1, 010176 Bucureti. Dosarul poate fi depus i la Prorectoratul Strategii Universitare, cu minim
30 zile nainte de ncheierea perioadei de nscriere la concursul de admitere- sesiunea iulie, n
vederea transmiterii lor la Centrul Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor din
cadrul Ministerului Educaiei Naionale.
Adeverinele de recunoatere a studiilor emise de ctre CNRED vor fi transmise
universitii prin pot, sau se elibereaz la sediul CNRED titularului sau unei persoane
mputernicite.
Art.17 (1) ntruct candidaii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent
la dou sau mai multe programe de studiu, dosarul cu actele n original se depune la prima
opiune. nscrierea pentru celelalte programe de studiu se face pe baza documentelor
prezentate n copie legalizat, la care se adaug o adeverin care atest nscrierea cu actele
de studii n original la un alt program de studiu.
(2) La nscriere, candidaii vor semna o declaraie c vor respecta termenele impuse prin
prezentul regulament cu privire la depunerea actelor n original.
Art.18 n cererea de nscriere candidaii vor meniona opiunile lor privind forma de
nvmnt (cu frecven sau cu frecven redus), tipul finanrii (de la buget sau cu tax),
domeniul i programul de studiu.
Art.19 Comisia de admitere pe facultate verific zilnic dosarele candidailor nscrii i
confirm, sub semntur, legalitatea nscrierii. Dac se constat nereguli, candidaii sunt
convocai de urgen la comisie pentru clarificri.
8.3. REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE
Art.20 Rezultatele concursului de admitere, verificate i aprobate de comisia de
admitere pe universitate, se aduc la cunotina celor interesai prin afiare, specificndu-se ora
i data afirii.
Art.21 Dosarele candidailor respini sau ale celor care renun la locul obinut prin
admitere se restituie gratuit acestora, pe baza actelor de identitate, n cel mult 48 de ore de la
depunerea cererii i necondiionat.
Art.22 (1) Admiterea se face strict n ordinea descresctoare a mediilor de admitere
obinute de candidai, n limita numrului de locuri pentru care se organizeaz concursul.
(2) Departajarea candidailor care au obinut medii de admitere egale se face innd
seama de criterii care vor fi anunate de fiecare facultate cu cel puin 15 zile nainte de
nceperea admiterii.
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 11/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

Eventualele contestaii se depun n termen de 24 de ore de la data i ora afirii


rezultatelor. Nu se admit contestaii la probele orale sau de aptitudini artistice. Nu se admit
contestaii care au la baz necunoaterea metodologiei de admitere.
Contestaiile sunt rezolvate la nivelul Comisiei de contestaie. Rezultatul soluionrii
contestaiilor se comunic n cel mult 3 zile dup ncheierea termenului de depunere a
acestora. Decizia Comisiei de contestaie este definitiv.
Art.23 (1) Candidaii declarai admii sunt nmatriculai n ciclul de studii universitare
de masterat n baza rezultatului concursului, pentru anul universitar 2017/ 2018, ncepnd cu
prima zi a anului universitar, prin decizia Rectorului universitii.
(2) Dup aprobarea nmatriculrii, studenii sunt nscrii n Registrul matricol al facultii i
n Registrul matricol unic (RMU) sub un numr unic, valabil pentru ntreaga perioada de
colarizare la programele de studii la care au fost admii.

9. DISPOZIII FINALE
Art.24 Cazarea i atribuirea burselor ori a ajutoarelor materiale se fac potrivit
reglementrilor legale n vigoare.

10. RESPONSABILITI
10.1. Senatul universitii
aprob procedura.
10.2. Rectorul universitii
impune aplicarea procedurii;
aloc resurse pentru desfurarea procesului i aplicarea procedurii.
10.3. Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii
verific i avizeaz procedura din punct de vedere al sistemului calitii;
gestioneaz aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
auditeaz procesul i procedura, n vederea identificrii oportunitilor de mbuntire
a calitii;
elaboreaz propuneri de mbuntire a calitii.
10.4. Responsabilul de proces Prorectoratul Didactic i Asigurarea Calitii
respect procedura;
elaboreaz, modific, retrage procedura.
monitorizeaz aplicarea procedurii.
10.5. Decanii facultilor
aplic i respect procedura;
difuzeaz procedura n cadrul facultii;
organizeaz grupuri de lucru pentru discutarea i aplicarea procedurii.

11. NREGISTRRI
11.1. Indicatorul aprobrilor i al reviziilor
11.2. Lista de difuzare
11.3. Deciziile Rectorului privind numirea comisiilor de admitere
11.4. Listele candidailor nscrii la concursul de admitere
11.5. Subiectele de concurs; grilele de corectur
UNIVERSITATEA TEHNIC P R O C E D U R A TUIASI.POB.10
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI DE ORGANIZARE SI DESFURARE A Revizia: 5
Ediia: 8
ADMITERII N CICLUL DE STUDII
PRORECTORATUL DIDACTIC I UNIVERSITARE DE MASTERAT Pagina 12/ 12
ASIGURAREA CALITII
COD: TUIASI.POB.10

11.6. Lucrrile candidailor (probe scrise, teste-gril etc.)


11.7. Listele rezultatelor concursului de admitere
11.8. Listele candidailor declarai admii
11.9. Listele candidailor declarai respini
11.10. Statistica concursului de admitere
11.11. Deciziile Rectorului privind nmatricularea candidailor declarai admii

12. ANEXE
TUIASI.POB.10-A1 Perioadele de desfurare a admiterii 2017 i metoda de selecie pentru
studiile universitare de masterat

13. FORMULARE
TUIASI.POB.10-F1 Cerere de nscriere la concursul de admitere
TUIASI.POB.10-F2 Cerere de nscriere la concursul de admitere aplicabil candidailor
ceteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparinnd
Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene
TUIASI.POB.10-F3 Cerere de eliberare a Scrisorii de acceptare, n limba englez