Sunteți pe pagina 1din 2

Propunerea Tehnica

4. Un program pentru demonstrarea indeplinirii obligaiilor din domeniul social si al


relatiilor de munca, asa cum sunt acestea stabilite prin documentatia de atribuire
in baza prevederilor art. 64 din Legea 99/2016

i. Descrierea masurilor aplcate in cadrul lucrarii pentru asigurarea indeplinirii


obligatiilor din domeniul social si al relatiilor de munca in raport cu obligatiile in
domeniul social si al relatiilor de munca

Structurati informatia dupa cum urmeaza:

Prevederea legislativa inclusa Modul de indeplinire a acesteia Pozitia in


in legislatia nationala sau in propunerea
legislatia europeana prin financiara in care
intermediul Regulamentelor este reflectat costul
emise la nivel de UE aplicarii prevederii

Codul Muncii in vigoare, - Societatea este certificata, are Cheltuieli indirecte


Legea nr.319/2006, implementat si mentine un Sistem de
HG 1425/2006, Management al Responsabilitatii Sociale
Legea 307/2006 SA 8000:2008
cu modificarile si completarile - Societatea este certificata, are
ulterioare implementat si mentine un Sistem de
Management al Sanatatii si Securitatii
Ocupationale OHSAS 18001:2008
-Societatea are Contract Colectiv de
Munca inregistrat la Inspectoratul
Teritorial de Munca Valcea sub nr.
1594/10.10.2014, precum si Contracte
Individuale de Munca pe durata
nedeterminata pentru toti angajatii
societatii
-Societatea are implementat Regulament
de Ordine Interioara nr.
11545/10.09.2014

SC Prelchim SRL se obliga sa respecte reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al


relatiilor de munca ce trebuie respectate pentru si in legatura cu executia lucrarilor in cadrul
Contractului ce rezulta din aceasta procedura si care sunt cele stabilite prin legislatia adoptata la
nivelul Uniunii Europene, prin legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in domeniul mediului, in domeniul social si al relatiilor de
munca. Institutiile competente de la care . a obtinut informalii detaliate privind
reglementarile respective sunt cele prezentate in continuare: Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoaneloe Varstince, Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, etc.
Se aplica legislatia nationala in domeniu, cea emisa la nivelul Uniunii Europene si cea stabilita de
Romania sau Uniunea Europeana prin acorduri colective sau prin tratate, conventii si acorduri
internationale in domeniul mediului si in domeniul social sau al relatiilor sociaIe unde este cazul.

OPERATOR ECONOMIC,

S-ar putea să vă placă și