Sunteți pe pagina 1din 1

I .

~:

Agentia Nationala de Administrare


Fiscala Localitatea Cluj-Napoca
Directia
, Generala a Finantelor
, Str. P-ta Avram lancu nr. 1'9
Tel: 0264-599626
Publice a Judetului Cluj Fax: 0264-595458
e-mail: asist~nta.cj@mfinan~e.ro
Activitatea de Metodologie si
I .. ~

Administrarea Veniturilor Statului .'


~ .." 1.... I
$' \'

Nr. 9099/03.03.2011 ' 'I

Reamintim agentilor economic. ca in conformitate cu prevederile


Titlului VI - TVA, pct. 62 (1) din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
.'
metodologice de ap!icare ,:;a" Gbd,V1ui : Fiscal ~ cu modificarile si completarile
ulterioare, persoanele care aplica regimul special de scutire, conform ;art. 152 din
Codul fiscal, au obligat~a s~_ ,ina evid_en,a livrarilor de b~(iU~fi ' ~ i? "preslarilbr de a
servicii care ar fi taxahile ,daca 'nllar ~fr reanzate de 0 mica jntr~prin(je,re ,.r ajutorul cu'
jurnalului pentruvan_zari" [>r~qum ~i eviden,a bunurilor.:~~i a s~rviclilor taxabile
achizi,ionate, cu ajutorul Jurn~lului, pe,nt~u cumparari. .> --," . <: . !" ~ "
Avand in vedere p'i"evederile " l~ga'le 9nt~rior mentionate, DGFP Cluj face
precizarea ca obligatia cohduceri1 'jurnalLJlurde-vanzari si a jurnalului de cumparari
~ '.'
revine si persoanelor fizice autorizate, neinregistrate in scopuri de tva, indiferent , t

.' ~ t
de modalitatea de impunere a veniturilor - sistem real sau norma"de~ venlt. '}~ ;~'
7 ' 'j

. "

Mihai Cos
DIRECTb

~ 9j . : ~. J f ~:. :

".,
j
. - -- ~

I
,'"
..,
'.. \

. .: ~ i ~' r ~ ,- r ~:' ~~ -- ~~

.\ Elaborat de,:. Sir-san


"..~" t " ~ .
Adina,
.
consilier
,,
superior, .DGFP
~
Cluj ~ . 1 ... II ... , .. ' ....

Anunt presa ju ~~al~ v~n~at~ cumparare ; do~(03 . 03.2o.11, ,o-ra r09.05

~ -

.
. (

www.finantecluj.ro

S-ar putea să vă placă și