Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Legea fondului funciar 18/1991


2. Legea administraiei publice locale 29/1991
3. Constituia: art.136 Domeniul Public, Domeniul Privat al Statului. Cei doi titulari ai
proprietii publice Statul i Unitile Administrativ-Teritoriale. Bunuri proprietate public:
Bogiile solului i subsolului. Spaiul aerian. Plajele. Platoul Continental. Bunuri publice prin
lege organic.
4. Legea 213/1998, Art 3, Anexa Legii!(lista bunurilor publice). Bunuri de uz public.
5. Legea 182/2000. Bunuri mobile de interes public.
6. NCC Art 860, 858, bunuri domeniului public.
7. Legea administraiei publice.
8. OUG 54/2006 i HG 168/2007(NORME DE APLICARE)
9. Directiva 24 i 25 / 2014
10. OUG 34/2006, HG 71/2007