Sunteți pe pagina 1din 1

REZUMAT

În lucrarea de faţă s-a abordat un studiu al caracteristicilor tehnice şi de exploatare a navei petrolier “Robert Maersk” de 35000 tdw, a cerinţelor impuse instalaţiei de balast de către un registru de clasificare şi a calculul acesteia.

S-a realizat calculul rezistenţei la înaintare în funcţie de care s-a facut alegerea motorului principal de propulsie.

În funcţie de aceste rezultate s-a realizat calculul pompei centrifuge şi s-a ales un motor de antrenare al pompei care să satisfacă cerinţele instalaţiei, respectiv ale pompei.

S-a dimensionat axul rotorului pentru care s-a realizat o fişă tehnologică şi s-a stabilit procesul tehnologic de execuţie al axulul rotorului.

Alegerea maşinilor-unelte, sculelor, dispozitivelor şi aparatelor de verificat este condiţionată de stabilirea regimurilor de prelucrare prin aşchiere.

Atât alegerea sculelor cât şi a materialelor de fabricare ale lor au fost atent alese din STAS-urile existente.

În partea finală a lucrării s-au prezentat principalele concluzii ale lucrării prin interpretarea rezultatelor obţinute prin calcul.

În anexele lucrării se regăsesc scheme, tabele şi grafice cu privire la problematica abordată în conţinutul fiecărui capitol.

În timpul elaborării lucrării s-a avut în vedere respectarea cerinţelor şi recomandărilor pentru redactarea acesteia, prevăzute în “Metodologia întocmirii proiectului de diplomă”.

S-a avut în atenţie ca bibliografia consultată pentru realizarea lucrării să cuprindă toate lucrările consultate, atât a materialelor scrise cât şi cele găsite de pe site-uri web de specialitate.