Sunteți pe pagina 1din 6

TEMATICA I BIBLIOGRAFIA

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE N COLILE DE AGENI DE POLIIE


- SESIUNEA 2011

1. LIMBA ROMANA

LEXIC
- Vocabularul limbii romne. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.
- Cuvntul. Forma i coninutul. Cuvntul de baz. Sensul cuvintelor n context. Sensul propriu (de baz i
secundar) i sensul figurat.
- Mijloace interne de mbogire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale
(conversiunea). Familia lexical.
- Mijloace externe de mbogire a vocabularului. mprumuturile. Neologismele.
- Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele.
- Regionalismele. Arhaismele.
- Cuvintele polisemantice.
- Unitile frazeologice (locuiuni, expresii).
- Pleonasmul.

NOIUNI DE FONETIC
- Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul
- Silaba. Desprirea cuvintelor n silabe.
- Folosirea corect a accentului n limba romn.

MORFOSINTAXA

- Prile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjective).
Locuiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoan, gen, numr, caz, grad de
comparaie). Funcii sintactice.
- Prile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziie, conjuncie, interjecie). Locuiunile.
Funcii sintactice (adverb, interjecie).

NOIUNI DE SINTAX

- Relaia text, fraz, propoziie, cuvnt.


- Cuvintele i construciile incidente. Punctuaia lor.
- Relaii sintactice n propoziie i n fraz (interdependena, coordonare i subordonare). Mijloacele de
realizare a relaiilor sintactice n propoziie i n fraz: flexiunea, jonciunea, juxtapunerea, topica, intonaia
i pauza.
- Fraza. Propoziia principal i secundar/subordonat. Elementele de relaie n fraz. Propoziia regent i
propoziia subordonat. Elementul regent.
- Propoziia i prile de propoziie. Tipurile de propoziie.

SINTAXA PROPOZIIEI I A FRAZEI

- Predicatul i propoziia subordonat predicativ.


- Subiectul i propoziia subordonat subiectiv.
- Atributul i propoziia subordonat atributiv.

1
- Complementul. Complementele circumstaniale i necircumstaniale. Complementele circumstaniale de
loc, de timp, de mod. Complementul circumstanial de cauz i de scop. Complementul direct i indirect.
- Propoziia subordonat completiv direct. Propoziia subordonata completiv indirect. Propoziiile
subordonate circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de scop. Propoziiile subordonate
circumstaniale condiionale, concesive, consecutive. Expansiunea i contragerea.
- Acordul.

SCRIEREA FUNCIONAL :

- Tipuri de scrisori.
- Cererea.
- Procesul-verbal.
- Curriculum vitae (n format european).
- Invitaia.

ORTOGRAFIA I PUNCTUAIA :

- Semnele de punctuaie : virgula, punctul i virgula, punctul, semnul ntrebrii, semnul exclamrii, linia de
pauz
- Semnele ortografice : cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic

2. LIMBA ENGLEZ

MORFOLOGIA
1. VERBUL.
- Categoriile gramaticale ale verbului.
- Timpul : Prezent simplu, Trecut simplu, Perfectul prezent, Mai mult ca perfectul, Mijloace de
exprimare a viitorului.
- Aspectul: Prezentul continuu, Trecutul continuu, Viitorul continuu, Mai mult ca perfectul continuu,
Viitorul perfect continuu.
- Diateza: Activa, Pasiva.
- Persoana si numrul.
- Modul.
- Formele nepersonale ale verbului.
- Verbele auxiliare.
- Verbele modale.

2. SUBSTANTIVUL.
- Numrul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor.

3. ARTICOLUL SI ALTI DETERMINANTI.


Articolul hotrt. Articolul nehotrt. Articolul zero. Omisiunea articolului.
Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotrt.

4. NUMERALUL.
Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracionar. Numeralul colectiv. Numeralul
multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial.

5. PRONUMELE.

2
Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele
relativ. Pronumele nehotrt. Pronumele negativ.

6. ADJECTIVUL.
Comparaia adjectivelor. Formarea comparativului si superlativului. Comparaia neregulata a
adjectivului. Locul adjectivului n propoziie.

7. ADVERBUL.
Comparaia adverbului.

8. PREPOZITIA.

SINTAXA

- Ordinea cuvintelor n propoziie.


- Tipuri de propoziii (enuniative, interogative etc.).
- Propoziii condiionale (I, II, III); Propoziii condiionale mixte.
- Corespondena timpurilor.
- Vorbirea directa si indirecta.

3. LIMBA FRANCEZ

MORFOLOGIA
1.ARTICOLUL
- Articolul hotrt, articolul nehotrt, articolul partitiv.
- Omisiunea articolului.

2.SUBSTANTIVUL
- Genul substantivelor. Femininul substantivelor. Substantive cu dou genuri. Nume de ri.
- Pluralul substantivelor. Acordul substantivului GENS. Substantive care i schimb sensul la plural.
Substantive compuse.
- Cazurile substantivelor.

3.ADJECTIVUL
- Locul adjectivului calificativ. Adjective care i schimb sensul dup loc.
- Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ.
- Acordul adjectivului calificativ.
- Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotrt.

4.PRONUMELE
- Pronumele personal (aton, tonic), il cu valoare de pronume neutru, pronumele personal
complement, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale
en, y, pronumele relativ, pronumele nehotrt.

5.VERBUL
- Verbe de grupa nti, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale.
- Verbele auxiliare avoir i tre folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu tre, cu
avoir, cu verbele reflexive).
- Moduri verbale : indicativ, condiional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu.

3
- Timpuri verbale : simple i compuse. Formarea timpurilor verbale.
- Diatezele : activ, pasiv, reflexiv.
- Verbele impersonale.
- Concordana timpurilor la modul indicativ.
- Si condiional, Si dubitativ

6.ADVERBUL
- Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative). Formarea
adverbelor de mod. Poziia adverbelor negative. Ne expletiv.
- Adverbe la comparativ i superlativ.
- Adjective ntrebuinate adverbial.

7.CUVINTE DE LEGTUR
- Prepoziia (principalele prepoziii, forme, loc, repetare, omisiune, ntrebuinare), locuiuni
prepoziionale. Conjuncia (coordonatoare, subordonatoare).

SINTAXA
- Sintaxa propoziiei: exprimarea afirmaiei, negaiei, interogaiei. Valorile lui oui. ntrebuinarea
negaiei ne. Suprimarea negaiei pas. Interogaia total, parial.
- Sintaxa frazei : propoziii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstaniale
cauzale, concesive, consecutive, de scop, de comparaie.
- Discursul raportat.

LEXIC
- Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte.

4. LIMBA GERMAN

MORFOLOGIE

1.SUBSTANTIVUL
- Gen, numr, declinare, substantive compuse.

2.ADJECTIVUL
- Poziie, folosire i grade de comparaie, declinare.

3.VERBUL
- Poziia n propoziie, indicativ, conjunctiv, diateze;
- Construcii infinitivale i participiale.

4.ADVERBUL
- Timp, loc, mod.

5.CUVINTE DE LEGTUR
- Prepoziia;
- Conjuncia (coordonatoare i subordonatoare).

6.PRONUMELE
- Personal, posesiv, demonstrativ, impersonal, declinare.

4
7.NUMERALUL

SINTAXA
- Propoziii secundare;
- Vorbire direct i indirect;
- Topica propoziiei principale i subordonatoare.

LEXIC
- Cuvinte i expresii, sinonime, antonime, familii de cuvinte, cuvinte cu mai multe sensuri, omonime,
paronime.

PRECIZRI:
Sunt recomandate toate manualele colare alternative, elaborate i aprobate prin Ordinele M.Ed.C.T.S. i
aflate n vigoare n anul colar 2010 2011, din materia crora se stabilesc subiectele de concurs.

2. LIMBA ENGLEZ

MORFOLOGIA
2. VERBUL.
- Categoriile gramaticale ale verbului.
- Timpul : Prezent simplu, Trecut simplu, Perfectul prezent, Mai mult ca perfectul,
Mijloace de exprimare a viitorului.
- Aspectul: Prezentul continuu, Trecutul continuu, Viitorul continuu, Mai mult ca
perfectul continuu, Viitorul perfect continuu.
- Diateza: Activa, Pasiva.
- Persoana si numrul.
- Modul.
- Formele nepersonale ale verbului.
- Verbele auxiliare.
- Verbele modale.

2. SUBSTANTIVUL.
- Numrul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor.

3. ARTICOLUL SI ALTI DETERMINANTI.


Articolul hotrt. Articolul nehotrt. Articolul zero. Omisiunea articolului.
Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul
nehotrt.

4. NUMERALUL.
Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracionar. Numeralul colectiv.
Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial.

5. PRONUMELE.

5
Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ.
Pronumele relativ. Pronumele nehotrt. Pronumele negativ.

6. ADJECTIVUL.
Comparaia adjectivelor. Formarea comparativului si superlativului. Comparaia
neregulata a adjectivului. Locul adjectivului n propoziie.

7. ADVERBUL.
Comparaia adverbului.

8. PREPOZITIA.

METODOLOGIA CONCURSULUI DE ADMITERE 2011


Sunt valabile manualele studiate n anul colar 2010/2011 i cerute la examenul
naional de bacalaureat sesiunea 2011.
1.LIMBA ENGLEZ
I. MORFOLOGIE
SUBSTANTIVUL: numr, caz; substantive cu prepoziii obligatorii; substantive
colective
ARTICOLUL: hotrt, nehotrt, zero; cazuri de omisiune
ADJECTIVUL: tipuri, grade de comparaie; comparaia intensiv; adjective cu
prepoziii obligatorii
PRONUMELE: personal, reflexiv, reciproc, posesiv, demonstrativ, relativ,
nehotrt
NUMERALUL: cardinal, ordinal, multiplicativ
VERBUL: modurile i timpurile diatezei active; diateza pasiv; verbele cauzative
(have, get); construcii cu subjonctivul; verbe modale, modalitatea; construcii cu
infinitivul i cu participiul; verbe cu prepoziii obligatorii; phrasal verbs
ADVERBUL : tipuri; locuiuni; ordinea adverbelor de loc, mod i timp n
propoziie; folosirea adverbelor n poziie accentuat la nceputul propoziiei;
grade de comparaie
CUVINTE DE LEGATUR: prepoziii, conjuncii, locuiuni.
II. SINTAXA
PROPOZIIA I FRAZA
Ordinea cuvintelor n propoziii
Acordul
Propoziii declarative, interogative, exclamative, imperative; tag-questions
(ntrebri disjunctive)
Propoziii subordonate
Propoziia condiional (I, II, III); construcii condiionale mixte
Propoziia temporal
Concordana timpurilor
Vorbire direct i indirect
Inversiunea
Construcii emfatice
Construcii cu it i there
III. ELEMENTE DE VOCABULAR
Colocaii, sinonime, antonime, omonime, paronime
Polisemie; familii de cuvinte
Cuvinte i expresii idiomatice