Sunteți pe pagina 1din 32

Tipul procedurii:PO Ediia: 1

AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea


NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 1 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

PROCEDURA OPERAIONAL

Efectuarea achiziiilor publice prin cumprare direct


COD procedur: P0 03.02

Editia I
Revizia 1

Data elaborrii : 2017

1
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 2 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea


ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii

Nr. Operaiune
Numele i Funcia Compartimentul Data Semntura
Crt.
prenumele
1 2 3 4 5 6
Zaharia
1. Elaborat Consilier BAPA
Alexandru
Baturescu
2. Verificat Sef birou BAPA
Georgeta
Mnzlescu
3. Verificat Director DEAJRU
Magdalena
Consilier-
Munteanu
4. Verificat Secretar DEAJRU
Camelia
Comisie
Juridic i
5. Avizat Costea Victor Consilier juridic
resurse umane
6. Avizat Coifan Eugen Secretar general
Preedinte
7. Avizat Melinte Doina Vicepreedinte
Comisie SCIM
Graziela Elena
8. Aprobat Preedinte
Vajial

2
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 3 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

2.Situaia
ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii

Ediia sau, dup caz, Componena Modalitatea Data de la care se aplic


revizia revizuit reviziei prevederile ediiei sau
n cadrul ediiei reviziei ediiei
1 2 3 4
2.1 Ediia I x x 22.02.2017

3
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 4 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

3.Lista persoanelor
la care se difuzeaz ediia/revizia din cadrul ediiei procedurii
Nr. Scopul Exemplar Compartimentul Funcia Numele i Data Semntura
Ex difuzrii nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7
Direcia economic,
Informare/a Magdalena
3.1 1 administrativ, juridic i Director
plicare Mnzlescu
resurse umane
Direcia economic,
Informare/a Georgeta
3.2 1 administrativ, juridic i Sef birou
plicare Baturescu
resurse umane
Direcia economic,
Informare/a Zaharia
3.3 1 administrativ, juridic i Consilier
plicare Alexandru
resurse umane
Direcia economic,
Camelia
3.4 Evidenta 1 administrativ, juridic i Consilier Evidena
Munteanu
resurse umane
Direcia economic,
3.5 Informare 1 administrativ, juridic i Consilier Victor Costea
resurse umane
Directia General de Testare,
Anti-Trafic Substane Alexandrescu
3.6 Informare 1 Director
Interzise, Relaii Publice i Valentina
Internaionale
3.7 Informare 1 Compartimentul Audit Intern Consilier Irimia Constantin

3.8 Informare 1 Compartimentul Audit Intern Consilier Aristita Srbu


Secretar
3.8 Informare 1 Eugen Coifan
General

4
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 5 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

4. Scopul procedurii operationale

4.1. Scopul acestei proceduri este:

a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de achiziie direct a
produselor, serviciilor, lucrrilor n conformitate cu art. 7 alin. 5 din legea 98 privind
achiziiile publice.
b) stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor
aferente acestei proceduri

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale

5.1 Procedura se aplic de ctre DEAJRU i cellate compartimente.


5.2 La procedur particip toate compartimentele A.N.A.D

6. Documente de referin

6.1 Legislaie primar

(1) Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

(2) Legea nr 101/2016 privind remediile i cile de atac n materie de atribuire a


contractelor de achiziie public, a contractelor sectoriale i a contractelor de
concesiune de lucrri i concesiune de servicii , precum i pentru organizarea i
funcionarea CNSC, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.393/2016;
(3) Ordonan nr. 119/1999*** Republicat privind controlul intern / managerial i
controlul financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare;
(4) Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
(5) Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritile administraiei publice i instituiile publice, eu modificrile i
completrile ulterioare;
(6) Regulamentul (CE) NR.213/2008 al COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de
modificare a Regulamentului (CB) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al
Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV) i a
Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i ale

5
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 6 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Consiliului n ceea ce privete procedurile de achiziii publice, n ceea ce privete


revizuirea CPV.

6.2 Legislaie secundar

(1) Hotrrea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de


aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice
(2) Ordinul Presedintelui ANAD nr. 108/30.04.2010, privind delegarea unor
competente ale ordonatorului de credite;
(3) Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i
legale, cu modificrile i completrile ulterioare;
(4) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 privind aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entittilor publice, cu modificrile i completrile
ulterioare

7. Definitii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedur operaional

7.1. Definiii

1. Achiziie sau achiziie public - achiziia de lucrari, de produse sau de servicii prin
intermediul unui contract de achizitie publica de catre una ori mai multe autoritati
contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, indiferent daca
lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public;
2. Achiziie direct achiziie a crei valoare estimat fr TVA , cumulat pentru
achiziii cu acelai obiect sau destinate utilizrii identice sau similare, la nivelul
unui an este mai mic decat 132.519 lei pentru produse i servicii i 441.730 lei
pentru lucrri.

6
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 7 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

3. Acceptarea ofertei ctigtoare - actul juridic prin care autoritatea contractant i


manifest acordul de a se angaja juridic ntr-un contract ce va fii ncheiat cu
ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare;
4. Achizitor - calitatea de autoritate contractant a ANAD n cazul achiziiei de
produse;
5. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii,
afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare
aprobate;
6. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act
juridic din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;
7. Anun - anun publicat n SEAP seciunea anunuri publicitare
8. Autoritate contractant - instituie public central care are calitatea de ordonator
de credite i care are competene n domeniul achiziiilor publice : Agenia Naional
Anti-Doping
9. Beneficiar - calitatea de autoritate contractant a ANAD n cazul achiziiei de
servicii sau de lucrri;
10. Caiet de sarcini - documentul care conine specificaiile tehnice (cerine, prescripii,
caracteristici de natur tehnic) ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie
descris, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitilor ANAD;
11. Compartiment - direcie general, direcie, serviciu sau birou, dup caz;
12. Contract de achiziie public contractul, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, cu titlu oneros, ncheiat n scris, ntre una sau mai multe autoriti
contractante,
13. Biroul Achiziii Publice i Administrativ birou din cadrul Direciei Economice,
Administrativ Juridic i Resurse Umane
14. Compartiment juridic i resurse umane - Compartiment din cadrul DEAJRU
15. Contract de achizitie public de produse - contractul de achiziie public care are
ca obiect achiziia de produse/servicii prin cumprare, inclusiv cu plata n rate,

7
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 8 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

nchiriere, leasing cu sau far opiune de cumprare ori prin orice alte modaliti
contractuale n temeiul crora autoritatea contractant beneficiaz de aceste produse,
indiferent dac dobndete sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de
achizitie public de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrri ori operaiuni
de amplasare i de instalare;
16. Entitatea beneficiar - direcia general, direcia, serviciul sau biroul, dup caz,
care solicit contract de furnizare;
17. Lichidarea cheltuielilor- faza n procesul execuiei bugetare n care se verific
existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se
verific condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor
justificative care s ateste operaiunile respective;
18. Obligaie de plat - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut fa de
creditor la a da o anume sum de bani sub sanciunea constrngerii;
19. Ofert - actul juridic prin care operatorul economic si manifesta voina de a se
angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public. Oferta
cuprinde propunerea financiar, propunerea tehnic, precum i alte documente
stabilite prin documentaia de atribuire;
20. Operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant
de lucrri - persoana fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de
persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe piaa de produse,
servicii i/sau execuie de lucrri;
21. Ordonantarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm
c livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate
i c plata poate fi realizat;
22. Plata -faza din procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care
instituia public achit obligaiile sale fa de terii creditori (este eliberat de
obligaiile sale fa de terii creditori);
23. Prestator - calitatea de contractant a ofertantului care a devenit n condiiile legii,

8
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 9 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

parte ntr-un contract/comand contract de servicii;


24. Referat de necesitate document intern emis de fiecare compartiment din cadrul
autoritii contractante n ultimul trimestru al anului n curs pentru anul viitor, care cuprinde
necesitile de produse, servicii i lucrri identificate, precum i pretul unitar / total al necesitilor,
ntocmit potrivit art.2. alin.5 din H.G.nr.395 / 2016.

26. SEAP - Sistemul electronic de achiziii publice este sistemul informatic de utilitate
public, accesibil prin internet la adresa www.e-licitatie.ro, utilizat n scopul efecturii de
achizitii publice prin mijloace electronice.
25. Vocabularul comun al achiziiilor publice -CPV - nomenclatorul de referin n
domeniul achiziiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al
Parlamentului European i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun
privind achiziiile publice (CPV);
26. Zile - zile calendaristice, cu excepia cazurilor n care se prevede expres c sunt
zile lucratoare.

7.2. Abrevieri

Nr. Crt Abrevierea Termenul abreviat


1. ANAD Agenia Naional Anti-Doping
2. BAPA Biroul Achizitii Publice i Administrativ
3. Direcia Economic, Administrativ, Juridic i Resurse
DEAJRU
Umane
4. CFPP Control financiar preventiv propriu
5. CPV Vocabularul comun al achiziiilor publice
6. PAAP Programul anul al achiziiilor publice
7. OG Ordonana guvernului
8. OUG Ordonana de urgen a guvernului
9. SEAP Sistemul electronic de achiziii publice
10. TVA Taxa pe valoarea adaugat
11. RAP Responsabil achiziii publice

8. Descrierea procedurii operationale

9
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 10 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

8.0 n acest capitol sunt descrise succesiunea de etape, ansamblul de activiti care
trebuie desfurate, precum i procedeele i regulile care trebuie respectate pentru
realizarea achiziiilor directe.
Prezenta procedur stabilete algorimul de lucru, pornind de la solicitarea de achizitie
public de produse, servicii sau lucrri, achizitie a crei valoare estimat fara TVA,
cumulat pentru achiziii cu acelai obiect sau destinate utilizrii identice ori similare, la
nivelul unui an este mai mic decat 132.519 lei pentru produse i servicii i 441.730 lei
pentru lucrri, necesare rezolvrii sarcinilor de serviciu, documentele justificative
utilizate, derularea procedurii pentru achiziia acestora si atribuirea contractului de
achiziie public.

8.1 Generalitati

(1) ANAD, n calitate de autoritate contractant, are dreptul de a achiziiona direct n


conformitate cu prevederile art.7 aliniatul.5, produse sau servicii n cazul n care valoarea
estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic dect 132.519 lei, respectiv lucrri, n cazul n
care valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic dect 441.730 lei.
(2) Angajamentul legal prin care se angajeaz cheltuielile aferente achiziiei directe
poate lua forma unui contract de achiziie public sau, dup caz, a unui document fiscal ori a
unei comenzi, inclusiv n cazul achiziiilor iniiate prin intermediul instrumentelor de plat ce
permit posesorului s le utilizeze n relaia cu comercianii n vederea efecturii de pli, fr
numerar, pentru achiziionarea de produse, servicii i/sau lucrri prin intermediul unui
terminal, cum ar fi, dar fr a se limita la, cardurile de plat i/sau portofele electronice.
(3) Autoritatea contractant calculeaz valoarea estimat a unei achiziii avnd n
vedere valoarea total de plat, far TVA, lund n considerare orice eventuale forme de
opiuni i prelungiri ale contractului menionate n mod explicit n documentele
achiziiei.Valoarea estimat a achiziiei directe va fi determinat n lei de ctre entitatea

10
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 11 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

beneficiar la momentul identificrii necesitii i elaborrii referatului de necesitate.


4) Referatul de necesitate reprezint un document intern emis de fiecare compartiment
din cadrul autoritaii contractante n ultimul trimestru al anului n curs pentru anul viitor, care
cuprinde necesitile de produse, servicii i lucrri identificate, precum i pretul unitar/ total al
necesitilor.
n cazul n care necesitatea nu este previzibil sau nu poate fi identificat n ultimul
trimestru al anului n curs pentru anul urmator, referatele de necesitate pot fi elaborate la
momentul identificarii necesitii.
n baza referatului de necesitate primit de la alte compartimente din cadrul ANAD,
care solicit achiziia produselor, serviciilor sau lucrrilor n cauz i conine specificaiile
tehnice, Biroul de achiziii publice ntocmete nota justificativ privind selectarea procedurii
de cumparare direct.
5) SEAP pune la dispozitia autoritilor contractante posibilitatea tehnic de a
achiziiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat n SEAP, produse, servicii
sau lucrari a cror achizitionare intra sub incidenta prevederilor alin. (1).
n cazul n care autoritatea contractant nu identific n cadrul catalogului electronic
produsul, serviciul sau lucrarea care i poate satisface necesitatea sau constat c preul postat
de operatorii economici pentru obiectul achiziiei este mai mare dect pretul pieei sau din
motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci
autoritatea contractant poate realiza achiziia de la orice operator economic, elabornd n
acest sens o nota justificativ.

11
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 12 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Activitate/ Descriere
Proces
PO.03.02.01 Etapele premergtoare achiziiei directe:

(1) Departamentul beneficiar din cadrul ANAD, ntocmete un referat de necesitate conform
formularului Anexa 1, care va conine n mod obligatoriu, fr a se limita, cel puin informaii cu
privire la: denumirea achiziiei, obiectul achiziiei, fundamentarea necesitii, valoarea estimat a
achiziiei.
(2) Referatul de necesitate este verificat i semnat de Seful biroului / departamentului care solicit
achiziionarea produselor, serviciilor sau lucrrilor necesare pentru desfurarea activitii i este
transmis ctre Biroul de Achiziii Publice si Administrativ.
(3) Dup primirea referatului de necesitate Biroul de Achizitii Publice i Administrativ caut oferte
n catalogul electronic SEAP care s corespund cu necesittii autoritii contractante. n cazul n
care autoritatea contractant nu identific n cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau
lucrarea care i poate satisface necesitatea sau constat c pretul postat de operatorii economici
pentru obiectul achiziiei este mai mare dect preul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP
nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractanta poate realiza achizitia
de la orice operator economic.
(4) Dupa cercetarea catalogului electronic responsabilul cu achiziia public ntocmete o not
justificativ (anexa 2) privind selectarea procedurii de achiziie direct i stabilete codul CPV
aferent obiectului achiziiei i verific ncadrarea n pragul valoric prevzut la art. 7 alin 5 din
legea nr.98 privind achiziiile publice precum i corespondena n Planul Anual de Achiziii
Publice.
Nota justificativ trebuie sa conin aprobarea Directorului Economic Administrativ Juridic i
Resurse Umane, Avizul Compartimentului Juridic precum i Viza Controlului Financiar

12
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 13 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Preventiv.
Dupa aprobarea notei justificative, responsabilul cu achiziia, acceseaz cataloagele publicate n
SEAP i alege dintre produsele, serviciile sau lucrrile care corespund cel mai bine necesitiilor
autorittii contractante i transmite n acest scop, prin intermediul SEAP, notificri operatorilor
economici care le ofer.
Notificrile prevazute trebuie s conin informatii referitoare la:
a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrarilor solicitate;
b) cerinele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c) conditiile n care urmeaz s se efectueze plata.

PO.03.02.2
Etapele achiziiei directe de produse, servicii i lucrri
(1) Achiziia direct din SEAP

n cazul n care n catalogul SEAP exist oferte pentru produsele /serviciile/ lucrrile necesare a fi
achiziionate, responsabilul cu achiziia direct avizeaza Nota justificativ conform anexei 2, care
conine urmtoarele informaii: obiectul achiziiei, cod CPV, baza legal, referatul de necesitate,
valoarea achiziiei, modalitatea de achiziie selectat, modalitatea de plat, responsabilul cu
achiziia direct. Nota justificativ este verificat i semnat de ctre responsabilul cu achiziiile
publice, Directorul DEAJRU, Consilier Juridic, Preedintele ANAD, Controlul Financiar
Preventiv.
La primirea Notei justificative privind selectarea procedurii de cumprare direct, aprobat de
conductorul ANAD, se introduc datele n SEAP i iniiaz achiziia direct n sistem de ctre
responsabilul cu achiziiile publice.
In SEAP, achiziiile directe au la baz catalogul de produse definit de ofertani. Autoritatea
contractant poate iniia o achiziie de tip cumprare direct doar prin alegerea unui produs din

13
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 14 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

catalogul ofertantului. Etapele cumprrii directe n SEAP sunt urmtoarele:


Iniiere achiziie - autoritatea contractant consult cataloagele de produse ale ofertanilor, alege
un produs, completeaz condiiile de livrare i plat, cantitatea i opional preul maximal. Se
stabileste si data limita de raspuns a ofertantului la solicitare.
Decizie ofertant - la primirea cererii, operatorul economic are dou opiuni: s refuze cererea
autoritii contractante, caz n care e obligat s completeze motivaia refuzului sau s accepte
cererea autoritii contractante, caz n care va completa valorile pentru cheltuielile suplimentare i
reducerea oferit. Completarea acestor valori este opional, valoarea final a achiziiei se va
calcula adunnd la valoarea produselor (preul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor
suplimentare i scznd valoarea discountului, dac este cazul. n termen de dou zile de la
primirea notificarii, operatorul economic are obligaia de a transmite prin intermediul SEAP
acceptarea sau neacceptarea condiiilor impuse de autoritatea contractant.
Decizie autoritate contractant (daca ofertantul a acceptat cererea n faza anterioar)- la
primirea ofertei autoritatea contractant are doua opiuni: s accepte oferta operatorului economic
sau sa refuze oferta, caz n care va completa motivul refuzului. Dac autoritatea contractant nu ia
o decizie ntr-un anumit numr de zile de la data de rspuns a ofertantului, procesul de achizitie se
va inchide, achiziia ramnd neatribuit.
PO.03.02.3 Achiziia direct de pe piata libera
n cazul n care autoritatea contractant nu identific n cadrul catalogului electronic produsul,
serviciul sau lucrarea care i poate satisface necesitatea sau constat c preul postat de operatorii
economici pentru obiectul achiziiei este mai mare dect preul pieei sau din motive tehnice
imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractant
poate realiza achiziia de la orice operator economic, elabornd n acest sens o nota justificativ
conform anexei 3.
Pentru realizarea achiziiei responsabilul cu achiziia / compartimentul care solicita achiziia
solicit oferte pentru produsul/ serviciul respectiv care sa aib un raport calitate - pre optim.
PO.03.02.4 Etapele finale achizitiei directe:
Angajamentul legal prin care se angajeaz cheltuielile aferente achiziiei directe poate lua forma

14
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 15 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

unui contract de achiziie public sau, dup caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi
conform anexei 4. n situatia n care achiziia direct nu se realizeaz de pe SEAP autoritatea
contractanta transmite n SEAP o notificare cu privire la achizitia direct a crei valoare depeste
13.000 lei, far TVA, n cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza
achiziiei realizate. Transmiterea notificrii prevzute se va efectua n format electronic prin
utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro i va cuprinde minim
urmtoarele informaii:
a) denumirea i datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achizitiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziiei;
e) cantitatea achizitionat;
f) data realizrii achiziiei.

PO.03.02.5 Finalizarea achiziiei


Responsabilul cu achiziia direct definitiveaz dosarul achiziiei, l opiseaz i l pregtete pentru
arhivare.

8.2.Resurse necesare

8.2.1 Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de


date, reea, imprimant, xerox, registre, formulare prevazute n anexe
8.2.2 Resurse umane: responsabil achiziii publice, directorii , salariaii ANAD
8.2.3 Resurse financiare: Fonduri identificate n vederea demarrii achiziiei,
respectiv fonduri disponibile din sursa de finanare corespunztoare n vederea ncheierii
tranzaciei prin angajamentul legal de plat.
Sursele de finantare pentru Achiziiile Directe sunt din bugetul de stat i/sau din
venituri proprii. La inceputul fiecrui an bugetar este ntocmit un Program Anual al

15
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 16 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Achiziiilor Publice care se modific ori de cte ori este necesar, pe baza solicitrilor
Structurilor organizatorice din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping

8.3. Modul de lucru

8.3.1. Prezenta procedur operaional reglementeaz situaiile in care contractele de


achizitie publice au ca obiect produse, servicii sau lucrri a caror valoare estimat far TVA,
cumulat pentru achizitii cu acelai obiect sau destinate utilizrii identice ori similare, la
nivelul unui an este mai mic decat 132.519 lei pentru produse i servicii i 441.730 lei pentru
lucrri, potrivit art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016: (5) Autoritatea contractant are dreptul
de a achiziiona direct produse sau servicii n cazul n care valoarea estimat a achiziiei,
fr TVA, este mai mic dect 132.519 lei, respectiv lucrri, n cazul n care valoarea
estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic dect 441.730 lei
8.3.2. Aplicarea prezentelor proceduri operaionale se va face prin promovarea
nediscriminrii, transparenei i tratamentului egal ntre operatorii economici care particip la
atribuirea contractului.
8.3.3. Pe parcursul aplicrii proceduruii pentru atribuirea contractului, se vor lua toate
msurile necesare pentru evitarea aparitiei unor situaii de natur s determine existenta unui
conflict de interese si/sau manifestarea concurenei neloiale.
8.3.4. Prezenta procedur operaional asigur cadrul organizatoric i metodologia
unitar privind organizarea i desfurarea procedurilor pentru ncheierea contractelor de
achiziie public, care au ca obiect produse, servicii sau lucrri a cror valoare estimat fr
TVA, cumulat pentru achiziii cu acelai obiect sau destinate utilizrii identice ori similare,
la nivelul unui an este mai mic dect 132.519 lei pentru produse i servicii i 441.730 lei
pentru lucrri, cu respectarea principiilor prevzute de art.2 alin (2) din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice.
Premergtor iniierii achiziiei directe cu produse, servicii sau lucrari, structurile
de specialitate abilitate din cadrul A.N.A.D vor elabora i supune aprobrii urmatoarele
documente:

16
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 17 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

- Referat de necesitate ntocmit potrivit art.2 alin.5 din H.G.nr.395/2016;


- Caietul de Sarcini atunci cnd complexitatea achiziiei o impune, de la caz la caz.
Referatele de necesitate emise de compartimentele de specialitate vor cuprinde
informaii cu privire la preul unitar/ total actualizat al respectivelor necesiti, n urma unei
cercetri a pieei sau pe baz istoric, conform prevederilor art. 2 alin. 5 si art. 3 din
H.G.395/2016.
Achiziia direct de produse, servicii sau lucrri a cror valoare estimat fr TVA,
cumulat pentru achiziii cu acelai obiect sau destinate utilizrii identice sau similare, la
nivelul unui an este mai mic dect 132.519 lei pentru produse/servicii si 441.730 lei pentru
lucrri se desfoar astfel :
(1) Ca regul general, n prima etap se va verifica catalogul SEAP n vederea
identificrii eventualelor oferte pentru produsele, serviciile sau lucrrile care fac obiectul
referatului de necesitate. Pentru accesarea acestui modul se selecteaz opiunea Cumprri
directe din meniul Proceduri de atribuire.
(2) Etapele achiziiei directe prin intermediul SEAP catalog electronic sunt :
- Iniiere achiziie autoritatea contractant, prin persoana desemnat din cadrul
B.A.P.A, consult cataloagele de produse, servicii sau lucrri ale ofertanilor.
n situaia n care sunt identificai minim 2 ofertani n SEAP, care ofer
produsele/serviciile sau lucrrile care corespund cerinelor din referatul de necesitate i/sau
caietul de sarcini cu ncadrarea n fondurile financiare aprobate prin referatul de necesitate,
persoana desemnat din cadrul B.A.P.A va iniia procedura de configurare a notificrii ctre
operatorul economic al crui pre de catalog este mai mic. n acest sens, completeaz datele
de identificare ale produselor/serviciilor/lucrrilor, condiiilor de livrare, prestare sau execuie,
condiiile de plat, cantitatea i transmite notificarea ofertantului identificat. De asemenea, va
stabili i data limit pn la care ofertantul poate formula rspunsul.
Decizie ofertant:
n termen de 2 zile de la primirea notificrii, operatorul economic are obligatia de a
transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea

17
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 18 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

contractant. Netransmiterea unui raspuns n termen de 2 zile de la data notificrii


echivaleaz cu neacceptarea condiiilor impuse de autoritatea contractant, iar procesul de
achiziie se va nchude, achiziia fiind declarat neatribuit.
n cazul n care operatorul economic accept condiiile impuse de autoritatea
contractant, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta ferm pentru furnizarea
produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrarilor.
Decizie autoritate contractant (etapa se deruleaz doar dac ofertantul a acceptat
cererea n faza anterioar) - la primirea ofertei autoritatea contractant are dou optiuni

18
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 19 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Departamentul/ Presedinte DEAJRU COMPARTIMENTE


Procesul ANAD
PO.3.02.1 Avizeaz Elaboreaz
PO.3.02.2 Aprob Elaboreaz
PO.3.02.3 Aprob Iniiaz
PO.3.02.4 Aprob Iniiaz Avizeaz
PO.3.02.5 Arhiveaz Avizeaz

10. Formulare-anexe, inregistrari, arhivari

Numar Denumire anex Emitent Cine aprob Nr. Difuzare Arhivare Alte
anex Ex Loc/perioa elemente
da
Sef direie/Sef
Compartimentele BAPA/DE
1 Referat de necesitate Birou/comparti 1
ANAD AJRU
ment

Director
Nota justificativ privind
Direcie/
selectarea procedurii de Responsabil BAPA/DE
2 Compartiment/ 1
achizitie directa prin Achizitii AJRU
Preedinte
S.E.A.P
ANAD
Director
Nota justificativ privind
Directie/
selectarea procedurii de Responsabil BAPA/DE
3 Compartiment/ 1
achiziie direct fr Achiziii AJRU
Preedinte
S.E.A.P
ANAD

ef directie/ef
Compartimentele BAPA/DE
3 Comanda ferm Birou/comparti 1
ANAD AJRU
ment

19
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 20 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

ANEXA 1

Nr.nreg___________/___________ APROBAT,

DIRECTOR DIRECTIE/SEF BIROU / SEF SERVICIU

Referat de necesitate -produse

Direcia/Serviciul/Biroul/Compartimentul..................................................................solicit

achiziionarea urmtoarelor produse/ servicii :

Valoare
Pre unitar
Denumire estimat
Nr.crt U.M Cantitate estimat lei Caracteristici
produse lei fr
fr T.V.A
T.V.A
1
2
3

Total far TVA


Total cu TVA

Mentionm c acest produs este necesar pentru


*...................................................................................................................................................

ntocmit
.....................................................................

20
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 21 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

ANEXA 2

APROBAT
Conducatorul instituiei

NOTA JUSTIFICATIV
privind selectarea procedurii de ACHIZITIE DIRECT PRIN SEAP

n vederea asigurrii condiiilor optime desfurrii activitii din cadrul


Ageniei Naionale Anti-Doping, este necesar achiziionarea urmtoarelor
produse/servicii conform referatului de necesitate nr *_______________________
solicitate de __________________. Menionm ca produsele achiziionate prin aceast
procedur nu depesc pe anul 2016, valoarea de 132.519 lei pe an financiar si servicii si
sau 441.730 pe an financiar conform Legii nr 98/2006, acest fapt determinndu-ne s
alegem procedura de achiziie direct.
Suma este prevzut n bugetul cu venituri i cheltuieli la articolul bugetar ................
Plata se va face pe baz de factur
Cu privire la achiziia de produse /servicii /lucrri .................................s-a constatat:
identific n cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea
care ii poate satisface necesitatea.
COD CPV....................

Avizat,
Directia Economic Administrativ, Aviz Juridic
Juridic si Resurse Umane Consilier
Director

ntocmit
Responsabil Achiziii

Control Financiar Preventiv,

21
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 22 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

ANEXA 3

APROBAT
Conducatorul institutiei

NOTA JUSTIFICATIV
privind selectarea procedurii de ACHIZITIE DIRECT FAR SEAP

n vederea asigurrii condiiilor optime desfurrii activitii din cadrul


Ageniei Naionale Anti-Doping, este necesar achiziionarea urmtoarelor produse
/servicii conform referatului de necesitate nr *_______________________ solicitate de
__________________. Menionm c produsele achiziionate prin aceasta procedur nu
depesc pe nul 2016, valoarea de 132.519 lei pe an financiar i servicii i sau 441.730 pe
an finnciar conform Legii nr 98/2006, acest fapt determinndu-ne s alegem procedur
de achiziie direct.
Sum este prevzut n bugetul cu venituri i cheltuieli la articolul bugetar ................
Plt se va face pe baz de fctur
Cu privire l chizii de produse/servicii/lucrri .................................s-a constatat:
identific n cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea
care ii poate satisface necesitatea.
constt c preul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziiei
este mai mare dect pretul pieei.
COD CPV....................
vizat,
Directia Economic dministrtiv, Aviz Juridic
Juridic si Resurse Umane Consilier
Director

ntocmit
Responsbil Achiziii

Control Financiar Preventiv,

22
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 23 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

ANEXA 4

Nr..... / Dt:.....

APROBAT
SEF DIRECIE/SERVICIU/BIROU

COMAND FERM

Ctre, .....................................
Fax/email ..........................

Agentia Naional Anti-Doping, avnd sediul n Bucureti, Bulevardul Basarabia 37-


39 sector 2, comand urmatoarele produse servicii n bz contrctului/achiziiei directe de pe
SEAP nr _______/____________.
Termenul de livrre/prestare/executare este de ......zile de la primirea comenzii.
Termenul de plat este de ..... zile de la recepie.

Nr.crt Denumire produs/servicu U.M Cantitatea

1
2
3
4
5

Intocmit,
................................

23
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 24 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

ANEXA 5

Contract de furnizare
nr.______________dt_______________

1. n temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziie public, s-a ncheiat
prezentul contract de furnizare de produse,
ntre
Autoritatea Contractant.....................................cu sediul n..................................................
............................nr..................................sector..............................., telefon/fax....................,
cod fiscal........................... .....................cont
....................................reprezentat....................................................................., n calitate de
achizitor,

Opertor
economic:........................................................,
adres/sediul:..loc..
. str nr........., bl.. sc, ap..
cod postal., jud/sector. ,telefon
.................................. fax ........................................... , CUI atribut fiscal
nr. de ordine n registrul comerului .,
cont....... deschis l Trezoreri
.....................................,cont................................................................deschis
la.....................reprezentat prin
.............................................................. avnd funcia......................... - in clitte de
furnizor...................................................................................a intervenit prezentul contract.
2. Definiii
2.1. - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpreti astfel:
a) contract de furnizare - prezentul contract de achiziie public cu toate anexele.
b) achizitor i furnizor prile contractante astfel cum sunt acestea denumite n prezentul
contract :
c) preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztore a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d) produse bunuri cuprinse n anex la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig prin
contract s-i furnizeze achizitorului;

24
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 25 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

e) servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului;


f) destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;
g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor
rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de
baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor i serviciilor
poate fi distinct de naionalitatea furnizorului.
h) termeni comerciali de livrare vor fi interpretati definii conform INCOTERMS 2000-
Camera Internaional de Comer (CIC) ;
i) for major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut n momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuniativ.
Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fr a
crea o imposibilitte de executre, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din
pri;
j) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la form singular
vor include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" su orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.

CAPITOLUL CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului
4.1. - Furnizorul se oblig s presteze servicii/ furnizeze, s instaleze i s pun n funciune
produsul .........................................................................................,Agentia Ntional Anti-
Doping n perioada / perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin
prezentul contract, produsele/servicii prevzute n anex la prezentul contract
4.2.Agentia Naional Anti-Doping se oblig s achiziioneze produsul
......................................................................................................................................................

5.Pretul contractului
5.1. - Preul contractului de achiziie public este ferm, exprimat n lei
5.2. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil furnizorului de ctre chizitor,
este de ......................................................................... lei RON
dic., din care T.V.A.
.................................... lei RON adic
.
6. Durata contractului

25
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 26 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

6.1. - Durata prezentului contract este de zile....... de la transmiterea unei comenzi ferme,
ncepnd de la data de .........
6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de
..........
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la data
de...............................................................................
8. Documentele contrctului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) documentatia de atribuire ;
b) propunerea tehnic ;
c) propunere financiar ;
d) asigurarea de rspundere civil ;
e) graficul de indeplinire a contractului ;
f) graficul de plti ;
f) acte aditionale, dac exist;
g) garania bancar de bun executie
h) alte anexe la contract.
9. Obligaiile principale ale furnizorului
9.1. - Furnizorul se oblig s presteze servicii / furnizeze produsele la standardele i/sau
performanele prezentate n propunere tehnic.
9.2. - Furnizorul se oblig s furnizeze, s instaleze i s pun n funciune produsele
prevzute n anex la contract.
9.3. - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrte etc.), legte de echipamentele, materialele,
instaliile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu produsele achiziionate; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei
n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre
achizitor.
10. Obligaiile principale ale chizitorului
10.1. - Achizitorul se oblig s receptioneze produsele n termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termen de 30 zile
de la data comunicrii facturii de ctre acesta care se va emite dup furnizre, instalare i
punere n funciune .
11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s-i ndeplineasc
obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o sum echivalent procentual majorrilor de ntrziere prevzute de actele
normative n vigoare pentru creanele bugetare.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termenul convenit, atunci
acestuia i revine obligtia de a plti penaliti o sum echivalent procentual majorrilor de

26
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 27 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

ntrziere prevzute n actele normative n vigoare pentru creanele bugetare din plt
neefectuat pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
11.3. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una din prti n
mod culpabil i repetat d dreptul prtii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de
a pretinde plata de daune interese.
11.4. - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris
adresat furnizorului, far nici o compensaie, dac acest din urm d faliment, cu condiia ca
aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru
partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.
11.5 n cazul n care ofertantul declarat ctigtor nu i onoreaz comand, n termenul
stabilit prin contractul de furnizare, autoritatea contractant are dreptul de a rezilia contractul
de furnizare pentru produsul care face obiectul acestuia.

Clauze specifice
12. Garania de bun execuie a contractului
12.1. (1) Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului, n
cuantum de ........% din valoarea ctr. fr TVA, pentru perioada de executare a contractului i,
oricum, pn la intrarea n efectivitate a contractului
(2)Garania de bun execuie se constituie prin ______________________________,
care devine anex la contract
12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita
prejudiciului creat, dac furnizorul nu i ndeplinete, nu i execut, execut cu ntrziere sau
execut necorespunztor obligaiile asumte prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenii asupr garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru
furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
12.3. - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de.........zile de la
data ntocmirii procesului-verbal de recepie a produselor care fac obiectul contractului , dca
nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei.
CAPITOLUL CLAUZE SPECIFICE
13. Recepie, inspecii i teste
13.1. Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau de a testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din ofert i anexele la contract.
13.2. - (1) Achizitorul va incheia cu furnizorul un proces verbal de recepie i punere n
funciune a produsului furnizat.
(2) Achizitorul are obligia de a notifica n scris furnizorului identittea
reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.
13.3. - Inspeciile i testele din cadrul recepiei se vor face la destinia final a produselor:
Agentia Naional Anti-Doping.
13.4. - Dc vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor,
achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul are obligi n termen de......... ore de la
data nstiinrii, fr a modifica preul contractului:

27
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 28 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

) de a nlocui produsele refuzate; sau


b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund
specificiilor lor tehnice.
13.5. - Dreptul autorittii achizitore de a inspect, de a testa i, dac este necesar, de a
respinge nu v fi limitt sau amnt dtorita faptului c produsele au fost inspectte i testate
de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant l chizitorului, nterior livrrii cestor
l destini finl.
13.6. - Prevederile cluzelor 12.1 - 12.5 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii
graniilor sau de alte obligii prevzute n contract.
14. Ambalare i marcare
14.1. (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr
limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi
extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apr n timpul transportului i depozitrii
n aer liber, n aa fel nct s jung n bun stare la destinaia final.
(2) n cazul ambalrii greuttilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare,
unde este cazul, distanta mare pn la destinaia final a produselor i absenta facilitilor de
manipulare grea n toate punctele de trnzit.
14.2. - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul su din afr pachetelor vor
respect strict legislaia n vigoare
14.3. - Toate materialele de amblre a produselor, precum i toate materialele necesare
proteciei coletelor (paleti de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului.
15. Livrarea i documentele care le nsoesc produsele
15.1. - Furnizorul are obligaia de a livra, instalas i pune n funciune produsele la destinaia
final : Agentia National Anti-Doping, , respectnd :
a)datele din graficul de ndeplinire a contractului;
b) termenul comercial stabilit,
15.2. - (1) La expedierea produselor furnizorul are obligaia de a comunica n scris att
achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri, datele de expediere, numrul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcre.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele:
a) factur fiscal;
b) avizul de expeditie;
c)certificatul de analiz/certifictul de calitate/certificatul de valabilitate
(garanie), toate avizele necesare instalrii, punerii n funciune i utilizrii
aparatului.
15.3. - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate se face dup
recepie, prin semnarea procesului verbal de recepie i punere n funciune.
15.4. - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite
prevederile clauzelor 15.1. 15.3.
16. Asigurri
16.1. - Furnizorul are obligatia de a asigur complet produsele furnizte prin contract
mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la transport, depozitare i livrare, pn n

28
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 29 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

momentul n care acestea sunt recepionate de ctre achizitor.


17. Transport
17.1. - Furnizorul are obligaia de a asigura i de a plti transportul ncrcturii pn la sediul
achizitorului
18. Calitatea produselor
18.1. - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt conforme
cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si propunerea tehnic i fr nici un defect sau
viciu ascuns.
18.2. - Pe lng furnizarea efectiv a produselor furnizorul are obligaia de a presta i
serviciile aferente furnizrii, instalrii i punere n funciune a produselor, fr a modifica
preul contrctului.
19. Perioad de garanie acordt produselor- ........ luni de la semnarea procesului verbal
de receptie si punere in funciune..
20. Ajustarea preului contractului
20.1. Pentru produsele livrate pltile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate n
propunerea financiar , anex la contract.
20.2. - Preul contractului de achiziie public este ferm, exprimat n lei i nu se actualizeaz
pe toat perioad de valabilitate a contractului.
21. mendmente
21.1. - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi
prevzute la data ncheierii contractului.
22. Subcontractanii
22.1. - Furnizorul are obligtia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a
incheia contracte cu subcontractantii desemnai, n acelesi condiii n care el a semnat
contractul cu achizitorul.
22.2. - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai. Contractele prezentate trebuie s fie n concordant
cu ofert
(2) List cuprinznd subcontractanii, cu datele de recunoatere a acestora, ct i
contractele incheiate
cu acestia se constituie n anexe la contract.
22.3. - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fat de achizitor de modul n care
indeplineste contrctul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fat de furnizor de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia
nu i ndeplinesc partea lor din contract.
22.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va
fi notifict achizitorului.

29
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 30 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

23. ntrzieri n ndeplinirea contractului


23.1. - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele
nscrise n graficul de ndeplinire a contrctului
23.2. - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu poate respecta cantitatea i
termenul de livrare stabilit de ctre n graficul de ndeplinire a contractului, acesta are
obligaia de a notifica, n termen de........... ore........,achizitorului ;modificarea
datei/cantitilor/perioadelor de furnizare asumate n graficul de ndeplinire a contractului se
face cu acordul prilor, prin act aditional
23.3. - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, o ntrziere n ndeplinirea contactului d dreptul achizitorului de a percepe penaliti
furnizorului.
24. Cesiunea
24.1 Intr-un contract de achizitie public este permis doar cesiunea creanelor nscute din
acel contract , obligiile nscute rmnnd n srcina prilor contractante, astfel cum au fost
stipulate i asumate nitial.
25. Fora major
25.1. - Fora major este constatat de o autoritte competent.
25.2. - For major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioda n care acest acioneaz.
25.3. - ndeplinire contractului va fi suspendat n perioad de aciune a forei majore, dar
fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apriia acesteia.
25.4. - Partea contractant care nvoc fora mjor are obligia de a notifica celeilate pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i de a lua orice msuri care i stau la
dispoziie n vedere limitrii consecinelor.
25.5. - Dac fora mjor acioneaz sau se estimeaz c va acion o period mai mare de
........de zile, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
26. Soluionarea litigiilor
26.1. - Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul su n
legtura cu ndeplinire contractului.
26.2. - Dac dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul i
furnizorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, litigiul va fi dedus
judecrii de ctre instanele judectoreti competente n circumscriptia creia i desfsoar
activittea achizitorul
27. Limba care guverneaz contractul
27.1. - Limb care guverneaz contractul este limb romn.
28. Comunicri
28.1. - (1) Orice comunicare ntre pri, referitore la ndeplinire prezentului contract, trebuie
s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.

30
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 31 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

28.2. - Comunicrile dintre pri se pot face i prin telefon, fax sau e-mail, cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii.
29. Legea aplicabil contractului
29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
30. Dispoziii finale:
30.1. - Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului impune
ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legle.
30.2 Prtile au nteles s ncheie azi , prezentul contract de
furnizare n dou exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Autoritatea contractant, Furnizor,

...............................................................
(Denumire operator economic)
(Numele si prenumele reprezentntului

31
Tipul procedurii:PO Ediia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea
NATIONALA achizitiilor publice prin cumparare directa Revizia: 1
ANTI-DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.02 Pagina 32 din 32
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

11. CUPRINS

Numrul
componenei Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagin
n cadrul
procedurii
Lista responsabililor cu elaborarea, verificrea i aprobarea
1.
ediiei sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii 2
2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii 3
Lista persoanelor la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,
3.
revizia din cadrul ediiei procedurii 4
4. Scopul procedurii 5
5. Domeniul de aplicare a procedurii 5
Documentele de referint/reglementrile aplicabile activittii 5
6.
procedurate
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedur 6-8
8. Descrierea procedurii 9-14
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
9. 17
procedurate
10. Anexe, nregistrri, arhivri 20-31
11. Cuprins 32

32

S-ar putea să vă placă și