Sunteți pe pagina 1din 1

Proces-verbal

Incheiat azi, data de 16.02.2017

Intre:
1. ___________, in calitate de sotie a clientului Sucar Dorin Cosmin, pe de o parte,
2. ___________, in calitate de avocat substituent al av. Tarce Roxana, pe de alta
parte.

Obiectul:
Prezentul proces-verbal se incheie pentru a se consemna faptul ca partea de randul
1, dna. Sucar, ii remite partii de randul 2, __________, 150 lei cu titlu de cheltuieli de
deplasare pentru termenele de judecata din data de 12.01.2017, 30.01.2017 si
16.02.2017 si inca 100 lei, la fel, cu titlu de cheltuieli de deplasare pentru urmatoarele
doua termene de judecata care vor urma in cauza.
Cu acceasi ocazie, partea de randul 2 ii comunica partii de randul 1 suma de bani
care va trebui platita catre dna. expert care a efectuat raportul de expertiza in cauza (rest
de onorariu) care este in cuantum de _______.

Prezentul proces-verbal s-a incheiat azi, data de 16.02.2017, in Turda, in doua


exeplare originale, cate unul pentru fiecare parte.