Sunteți pe pagina 1din 5

Inregistrare factura de la furnizor.

Declararea in decontul de TVA si in


declaratia 394
Dana Hristu, valabil la 14-Nov-2016

Tags: declaratia 394, decont TVA, factura reparatii auto

Intrebare: O firma primeste in luna noiembrie o factura de servicii reparatii auto


emisa in luna februarie 2016 pentru care furnizorul respectiv reclama plata. Cum
trebuie introdusa in contabilitate si ce rectificative ar trebui facute avand in vedere
ca se depun lunar declaratiile 300 si 394 si in luna iunie au fost depuse si situatiile
financiare? Nu avem decat o copie a documentului respectiv.
Dana Hristu Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar
Raspuns:
Nu se mai face declaratie rectificativa pentru 394, in cazul in care primit facturile cu intarziere de
la furnizori, conform prevedrilor de la pct. 3 Anexa 2 din OPANAF nr. 3769/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, in cazul in care care veti primi facturi de la furnizori cu intarziere, acestea vor fi raportate
in perioada de raportare curenta si nu veti mai depune o declaratie 394 rectificativa.

In cazul dvs, factura lunii februarie, va fi declarata in 394, in luna Noiembrie 2016.

In decontul de TVA (300) factura de la furnzior (copie conform cu originalul) se va declara


la rd. 30, in luna Noiembrie 2016, daca perioada fiscala pentru TVA este luna, sau in trimestrul
4 2016, daca perioada fiscala pentru TVA este trimestrul calendaristic.

Monografia contabila:
% = 401
611
4426
Intrebare: O societate, platitor de TVA normal si impozit profit, primeste o factura
in luna decembrie 2016 de la un furnizor platitor de TVA normal o factura de
achizitie piese auto din septembrie (data facturii este 27.09.2016). Cand se
inregistreaza aceasta factura in contabilitate, cand se declare in declaratia 394 si in
decontul 300 si la ce rand se mentioneaza aceasta diferenta de TVA in decont?
Irina Dumitrescu Economist
Raspuns:
Factura se va inregistra la data primirii, in luna decembrie 2016.
Taxa pe valoare adaugata se declara in Formularul 394 pentru luna decembrie 2016, luna in care
este primita, in conformitate cu instructiunile de completare aprobate prin OANAF 2264/2016:
(....) Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost primite in perioada de raportare,
indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea
"taxare inversa" sau "TVA la incasare", precum si borderourile de achizitii de bunuri, filele din
carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul achizitiilor efectuate de la
persoane fizice, contracte incheiate cu persoane fizice si/sau alte documente.
(....)
Nu vor face obiectul redepunerii declaratiei facturile primite de persoana impozabila in alta
perioada de raportare fata de data emiterii acestora de catre furnizori.

In decontul de TVA Formular 300 pentru luna decembrie 2016 operatiunea se inscrie la randul
de regularizari (Randul 30) conform art. 323 din Codul fiscal
:
(2) Decontul de taxa intocmit de persoanele inregistrate conform art. 316 va cuprinde suma
taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si,
dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere, in conditiile prevazute la art.
301 alin. (2), suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare
si, dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a
luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de
Ministerul Finantelor Publice.
(3) Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade
fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari.

Intrebare: Ce operatiuni fara TVA se trec in D394 deoarece exista mai multe
operatiuni fara TVA precum cele facturate de furnizori neplatitori de TVA care se
inregistreaza dar si operatiuni fara TVA facturate de platitori de TVA cum ar fi
asigurarile sau timbrele postale facturate de Posta romana? Ce operatiuni fara TVA
se declara in D394?
Elena Garofil Consultant fiscal
Raspuns:
Potrivit prevederilor din Instructiunile de completare a formularului 394 din Anexa nr. 2 din
OMFP 3769/2015, declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile
inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal
, care realizeaza achizitii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrarii/prestarii este in
Romania conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal
, inclusiv achizitiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2),
(3), (5) si (6) si art. 331 din Codul fiscal
, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei. Nu se inscriu achizitiile intracomunitare
de bunuri si servicii pentru care exista obligativitatea inscrierii in declaraia 390.

Declaratia trebuie sa contina facturile care au fost primite in perioada de raportare, indiferent de
data la care intervine exigibilitatea TVA, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare
inversa" sau "TVA la incasare", precum si borderourile de achizitii de bunuri, filele din carnetele
de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul achizitiilor efectuate de la persoane
fizice, contracte incheiate cu persoane fizice si/sau alte documente.
De asemenea, in declaratie se inscrie valoarea totala a facturilor simplificate si a bonurilor fiscale
care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12), (13)
si (21) din Codul fiscal
, daca au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului

Asadar, in privinta achizitiile inregistrate de la furnizori neplatitori de tva cat si de la furnizori


neplatitori de tva
- se vor inscrie in declaratia 394 doar achizitiile de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul
livrarii/prestarii este in Romania conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal
.

Referitor la operatiunile mentionate de dvs. :


a)-asigurare ,
potrivit prevederilor art. 292 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal
, sunt scutite de taxa operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de
servicii in legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele
impozabile care intermediaza astfel de operatiuni;
b) timbre postale,
potrivit prevederilor art. 292 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal
, sunt scutite de taxa livrarea la valoarea nominala de timbre postale utilizabile pentru serviciile
postale, de timbre fiscale si alte timbre similare.

Astfel , ambele operatiuni sunt scutite de taxa si ca atare nu se declara in declaratia 394.
In concluzie operatiunile scutite de taxa sau neincluse in baza de impozitare nu vor fi cuprinse in
declaratia 394 indiferent de calitatea persoanei de la care achizitionati bunurile/serviciile
respective.

Achizitii servicii. Declaratia 394


Dana Hristu, valabil la 05-Dec-2016

Intrebare: Facturile primite de la Registrul Comertului se declara in D394 la


cartusul D ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII?

Facturile de chirie primite de la o societate comerciala romana neplatitoarea de


TVA se declara in D394 la cartusul D ACHIZITII DE BUNURI SI SERVICII?
Dana Hristu Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar
Raspuns:
1) La litera b) de la punctul 1 al capitolului 1 din Ordinul 3769/2015 se specifica faptul ca se
raporteaza achizitiile de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrarii/prestarii este in
Romania.
Ca urmare, factura primita de la un furnizor inregistrat in scop de TVA in Romania,cum este
Registrul Comertului, cu servicii netaxabile, nu se raporteaza in 394.
2) Conform instructiunilor de completare a formularului 394 au obligatia depunerii acestui
formular: b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316
din Codul fiscal, care realizeaza achizitii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul
livrarii/prestarii este in Romania conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv
achizitiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) si
(6) si art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei. Nu se
inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri si servicii pentru care exista obligativitatea inscrierii
in declaratia 390.

Asadar, instructiunile de completare prevad ca in formularul 394 se inscriu achizitiile de bunuri


sau servicii taxabile. Serviciile de inchiriere sunt operatiuni scutite fara drept de deducere
conform art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal. Astfel, daca imobilul ar fi fost inchiriat de la o
persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si aceasta nu ar fi optat pentru taxarea
operatiunii conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal aceste servicii nu s-ar fi raportat in
formularul 394.

In baza acestor prevederi am putea interpreta ca nu se inscriu in formularul 394 achizitiile de


servicii de inchiriere indiferent daca sunt achizitionate de la o persoana impozabila inregistrata in
scopuri de TVA, de la o impozabila neinregistrata in scopuri de TVA sau de la o persoana fizica
neimpozabila.

Insa, avand in vedere ca in formularul 394 se declara si achizitiile de la neinregistrate in scopuri


de TVA iar instructiunile nu contin prevederi explicite cu privire la aceste achizitii (spre exemplu
nu se mentioneaza ca in formular se inscriu achizitiile care ar fi taxabile daca ar fi efectuate de
persoane impozabile din punct de vedere al TVA), am considerat prudent ca aceste achizitii sa
vor inscrie in noul formular 394, asa cum reiese din precizarea din Ghidul ANAF privind
declaratia 394, de la pagina 24.

Reduceri financiare primite ulterior.


Monografie contabila
Irina Coma, valabil la 18-Mar-2016

Tags: reduceri financiare, factura, inregistrari contabile

Intrebare: Cum inregistram un discount financiar pentru o factura emisa ulterior


(februarie 2016)? Factura se refera la un contract din anul 2015 si are ca obiect
prestarea de cursuri de specialitate.
Irina Coma Consultant fiscal, expert contabil si auditor
Raspuns: Reducerile financiare sunt acele reduceri ce se acorda clientilor care au stins datoria
inainte de termen, respectiv a platit inainte de scadenta. Se mai numesc si sconturi. Se
inregistreaza in contabilitate in conturile de venituri si cheltuieli, respectiv in conturile
venituri/cheltuieli privind sconturile acordate.
Discountul financiar primit se inregistreaza prin intermediul contului 767 in relatie cu
furnziorul respectiv astfel:
401 = 767 cu valoarea facturii inregistrata in negru (sume pozitive)

Daca avem de-a face cu reduceri comerciale, acestea sunt reduceri ce se acorda fie pentru
fidelizarea clientilor (remiza), fie ca urmare a depasirii unui volum de achizitii de catre un client
(risturn), fie ca urmare a unor defecte de calitate a marfurilor (rabat).Reducerile comerciale nu se
evidentiaza intr-un cont distinct in contabilitate, ci diminueaza valoarea venitului sau costului
produselor vandute, respectiv achizitionate

Fiind acordate ulterior achizitiei serviciilor, veti inregistra astfel:


Factura initiala:
371 Marfuri = 401 Furnizori cu sumafacturata la data achizitiei
4426 TVA deductibil = 401 Furnizori tva afferent

Reducerea primita:
401 Furnizori = 609 Reduceri comerciale primite cu suma acordata drept reducere
4426 TVA deductibil = 401 Furnizori cu suma de tva.

Intrebare: Avem o factura de pregatire profesionala efectuata de o societate


platitoare de TVA la incasare. Factura emisa nu are trecut nimic la TVA. Se va
trece in D394? Daca da la ce capitol? Dar atunci cand factura de pregatire
profesionala este emisa de o societate neplatitoare de TVA avizata sa realizeze acest
tip de servicii? Se trece in D394?
Anca Ivanov Expert contabil
Raspuns:
In primul caz, daca factura desi emisa de un platitor de TVA nu are TVA, inseamna ca acesta
este autorizat sa presteze activitati de invatamant scutite de TVA conform art. 292, alin. (1) din
Codul fiscal
.
In al doilea caz precizati ca prestatorul este autorizat deci serviciul prestat de el ar fi fost scutit
de TVA si daca ar fi fost persoana impozabila.
In aceasta situatie operatiuni netaxabile dpv al TVA - niciuna dintre facturi nu se declara in
394.