Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Introducere. 4
1. Descrierea general a navei de 86000 TDW............................................................ 5
1.1. Particulariti constructive ale navelor petroliere ................................................ 5
1.2. Descrierea general a navelor petroliere de 86000 TDW .................................... 10
1.3. Instalaii navale de bord ...................................................................................... 13
2. Prevenirea polurii marine conform conveniilor internaionale i activiti de
perspectiv la nivel mondial i european ............................................................... 17
2.1. Noiuni introductive ............................................................................................ 17
2.2. Convenia Marpol 1973/1978 .............................................................................. 18
2.3. Reglementri ale codului internaional pentru managementul siguranei
(I.S.M. CODE) ........................................................................................................... 21
2.4. Prevederi ale codului IMDG privind mrfurile periculoase ................................ 24
3. Cerine internaionale privind dotarea navelor cu echipamente specializate
pentru filtrare/separare ............................................................................................ 33
3.1. Descriere instalaiei ............................................................................................. 33
3.2. Instalaii de separare tipuri constructive .............................................................. 34
3.3. Separatorul de hidrocarburi al santinei ................................................................ 46
3.4. Procedura de transferare a santinelor n tancul de ap murdar al santinei ......... 53
3.5. Procedura de pompare a apei murdare din tancul santinei prin separatorul apei
de santina ................................................................................................................... 55
3.6. Pomparea santinei de urgen .............................................................................. 56
4. Manipularea reziduurilor. Studiul procesului de separare .................................... 59
4.1. Consideraii generale privind CFD ..................................................................... 59
4.2. Geometria desenului ............................................................................................ 63
4.3. Discretizarea profilului ........................................................................................ 65
4.4. Calculul parametrilor fluidelor ............................................................................ 66
4.5. Funcii suplimentare ............................................................................................ 71
5. Instalaia automat de monitorizare a apelor reziduale ...................................... 74
Concluzii ................................................................................................................... 83
Bibliografie ............................................................................................................... 85