Sunteți pe pagina 1din 4

Pagina 1 din 4

FORMULARE I MODELE

Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERT
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii ______________________________
(nume, prenume), reprezentani ai ofertantului ____________________________________________
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n
documentaia mai sus menionat, s prestm Serviciile de dezinsecie i deratizare , pentru suma de
_________________________ (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei), platibil dup
recepia serviciilor, la care se adaug taxa pe valoarea adaugat n valoare de
_________________________ (suma n litere i n cifre).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastra este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile
n graficul de timp anexat.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ________________zile
(durata n litere i cifre), respectiv pn la data de ___________________________ (ziua/luna/anul),
i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreuna cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor
constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
_
|_| depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat,
marcat n mod clar "alternativ";
_
|_| nu depunem ofert alternativ.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare,
s constituim garania de buna execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
ADRESA: Romnia, Iai, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J EMAIL: dan.tvetcu@uaic.ro
TELEFON: 0232201102 int.:2487 Cod fiscal: 4701126
FAX: 0232201117, 0232201148
Pagina 2 din 4
7. ntelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert
pe care o putei primi.

Data _____/_____/_____

_____________ semntura), n calitate de _____________________, legal autorizat s semnez oferta


pentru i n numele ______________________________ (denumirea/numele operatorului economic).
Pagina 3 din 4

CANDIDATUL
...................
(denumirea/numele)

CENTRALIZATORUL PROPUNERII FINANCIARE


Ctre ....................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Data ntocmirii.
Data pn la care oferta este valabil
6. 7.
1. 2. 3. 4. 5.
Valoare
Nr. Pret unitar (lei Valoarea
Cantitate total/
Crt Denumire serviciu U.M. fr TVA/U.M.) T.V.A.
(col.4 x col.5)
-lei (RON)- -lei (RON)- -lei (RON)-
Servicii de
1 m2 62.230
dezinsecie
Servicii de
2 m2 2.360
deratizare
TOTAL OFERTA

Semntura i tampila
candidatului,
.

Candidat/ofertant

(semntur autoriz)
Pagina 4 din 4

CANDIDATUL
...................
(denumirea/numele)

Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul, ................................reprezentant mputernicit al.....................................................,


declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c m angajez s
prestez serviciul, pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu reglementrile obligatorii n
domeniile mediului, social i al relaiilor de munc, stabilite prin legislaia adoptat la nivelul Uniunii
Europene, legislaia naional, prin acorduri colective sau prin tratatele, conveniile i acordurile
internaionale n aceste domenii.
De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile
din domeniul mediului, social i al relaiilor de munc, fiind incluse n ofert astfel cum acestea sunt
indicate in preul contractului, conform propunerii financiare.

Semntura i tampila
candidatului,
.

Candidat/ofertant

(semntur autoriz)

S-ar putea să vă placă și