Sunteți pe pagina 1din 7
SFANTA ARHIEPISCOPIE A BUZAULUI SI VRANCEI CONSISTORIUL EPARINAL BUZAU. DOSAR 5 E/2017 HOTARAREA NR. 5 /2017 Sedinta din 20 iunie 2017 Completul de judecata: Presedinte — Pr. Edu Catinuta Membrii +— 1. Pr. Ene Constantin - judecator 2. Pr. Parlog Liviu Cristinel - judecdtor Acuzator — Pr. Balan Miticd — inspector eparhial Grefier — Pr. Patrascu Octavian Pe rolul de judecataé bisericeasc’, Dosarul 5 E/2017, privind cauza domnisoarei Plaiasu Mariana, profesor titular de Religie la Scoala Gimnaziala ,,Al. Viahuta” din trimis in fata instanjei de judecata bisericeasc4 — respectiv Consistoriul Eparhial Buzau, cu ordinul Sfintei Arhiepiscopii a BuzAului si Vrancei nr. 2272 / 16 mai 2017, intocmit de Pc. Consilier bisericesc, pr. Alin Leontin Balica, precum si a pieselor aflate la dosarul cauzei, prin care susnumita este acuzata de urmatoarele: J. neascultare de autoritazile bisericesti, abatere prevazuta si sanctionata de art. 34, pet 1, lit. a din Regulamentul autoritatilor canonice disciplinare si al instantelor de judecata ale Bisericii Ortodoxe Romane (R.A.C.D.1.J.B.0.R.) si de Sfintele Canoane: 39, 41, 55 Ap; 4, 8, 18 Sinod IV Ec; 34, 80 Trulan; 21 Sinod VIL Ec, concretizata prin razvratirea si atitudinile daunatoare vietii bisericesti, aratate prin cuvinte si scrieri, precum si prin actiuni publice indreptate impotriva deciziilor autoritatilor bisericesti ierarhic superioare, avand ca subiect Sinodul Ortodox din Creta (16 - 27 iunie 2016) si prin refuzul de a se prezenta la ancheta stabilité de autoritatile bisericesti; 2. Schisma, abatere prevdzuté gsi sanctionati de art. [1 din R.A.C.D.1J.B.O.R. si de Sfintele Canoane: 31 Ap; 18 Sinod IV Ec; 31, 34 Trulan, 16 Gangra ete. Dosarul 5 E/2017 a fost pus pe rol in ziua de 29.05.2017, cu prim termen de judecata Consistoriala la data de 20.06.2017. domnisoarei Plaiasu Mariana, profesor titular la catedra de Religie Gimnaziala Alexandru Vlahuta” din localitatea Gugesti, judetul Vrancea, in fapt, Pc. Pr. Oscar Frunza, Protoiereu al Protoieriei Focsani II, judetul Vrancea, prin temei 189/24.03.2017, aduce la cunostinta inaltpreasfintitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei, c& in data de 17 februarie 2017 a invitat la sediul Protopopiatului Focsani II, judetul Vrancea, pe dra Plaiasu Mariana, profesor titular la catedra de Religie la Scoala Gimnaziala ,,Alexandru Vlahuta” din localitatea Gugesti, judetul Vrancea, pentru a da lAmuriri cu privire la atitudinea dansei de a nu mai frecventa biserica. in urma discutiilor purtate, aceasta a recunoscut verbal ca de ceva timp nu a mai frecventat bisericile din zona scolii unde preda orele de religie, asa cum obisnuia si o facd, gi nici alte biserici din municipiul Focsani. Aceasté atitudine are legatura cu diversiunile vehiculate cu privire la hotararile uate la Sinodul Ortodox din Creta din perioada 16-27 iunie 2016. Mai departe, Pc. Protoiereu Oscar Frunza arata ca Pc. Consilier misionar al Athiepiscopiei Buzdului si Vrancei, cu binecuvantarea fnaltpreasfinfitului Parinte ‘Arhiepiscop Ciprian, s-a deplasat la sediul Protoieriei Focsani II si, in prezenta parintelui protoiereu Oscar Frunza si a dlui Plaiasu Adrian-Nelu, fratele dnei prof. Mariana Plaiasu, timp de peste o ora, a purtat discutie cu cea in cauza. Din aceste discutii a reiesit faptul c4 d-ra prof. de religie, Plaiagu Mariana nu mai freeventeaza bisericile ortodoxe in cadrul c&rora este pomenit Episcopul locului si care nu se delimiteaza si nu condamna hotararile Sinodului din Creta. Pc, Consilier eparhial misionar, pr. Ioan $olea, i-a prezentat numitei Mariana Plaiasu importanta Sinodului din Creta la care au participat reprezentanti ai Bisericilor Ortodoxe autocefale. Pc. Sa a insistat si asupra problemelor discutate si controversate ca: folosirea termenului de biserica si cdsatoriile mixte, evidentiind, totodata, c& activitatea dansei in scoala se desfagoara cu binecuvantarea ierarhului locului, iar refuzul de a participa la slujbele in care ierarhul este pomenit, echivaleazi cu ruperea dansei de comuniunea Bisericii. Dovada neascultarii de autoritatea bisericeasc, precum si tendinfa schismatica a profesoarei de religie, Mariana Plaiasu, reiese gi din atitudinea pe care aceasta a avut-o la finalul discutiilor cu reprezentantii inaltpreasfinjitului Parinte Ciprian, dand citire unui text dinainte pregatit, in care erau prezentate teme gresite pe marginea documentelor emise de Sinodul din Creta. Convorbirea avuta la sediul Protoieriei Focsani II s-a incheiat cu mentiunea ca pind la data de 22.03.2017, orele 15,00, domnisoara prof. Plaiagu Mariana si reflecteze asupra erorilor grave in care se afla si si-si precizeze punctul siu de vedere. La data de 22 martie 2017, termen acordat drei prof. Mariana Plaiasu pentru a-si prezenta opinia cu apartenenta sau neapartenenta la Biserica Ortodox’ Romana, aceasta s-a prezentat la sediul Protoieriei Focsani II, judetul Vrancea, solcitand 2 parintelui protoiereu Oscar Frunz’, un termen mai indelungat pentry problemele puse in discutie, refurznd semnarea minutei incheiate in dg 2017. - Temeiul nr. 189/24 martie 2017, emis de Protoieria Foc: inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop C la Cancelaria Sfintei Arhipiscopii cu nun Inspectie bi: 1 1476/2017, este repartiza pentru cercetare regulamentard a cazului (fila 2). Balan Mitica, inspector eparhial bisericesc, citeazd in scris la Centrul Eparhial Buzu, pentru data de 06 aprilie 2017 pe dra Mariana Plaiasu, profesor titular de religie. Susnumita nu s-a prezentat la Centrul Eparhial Buzau la data amintita mai sus. S-a prezentat dl Plaiasu Nelu Adrian, fratele dnei Mariana Plaiasu, justificand lipsa invinuitei prin prezentarea unui certificat de concediu medical, seria CC May nr. 3699485/05.04.2017. Totodata, dl Nelu Adrian Plaiasu declara in fata Pc. Inspector eparhial, pr. Balan Miticd, si a Pc. Pr. Florea Daniel — secretarul Protoieriei Buzau I, ca sora domniei sale, dra prof. Plaiasu Mariana, se spovedeste la Schitul Radeni, judetul Neamt, si frecventeaza slujbele oficiate de monahii schismatici de la Schitul Radeni ~ Neamt, aceasta fiind o dovada in plus a iesirii acesteia din randuiala Bisericii Ortodoxe Romane si de sub ascultarea Chiriarhului locului. Tot la aceasta data, dl Plaiagu Nelu Adrian, recunoaste in fata reprezentantilor Centrulul Eparhial Buzdu, dar si in fata liderului Sindicatului Liber din invatimant Vrancea, prof. Constantin Jonescu, semnatura dansului si a surorii sale in ,,Tabelul cu semnatarii scrisorii deschise privind Sinodul din Creta” (fila 4). Al doiloea termen de ancheta privind cauza drei Plaiagu Mariana este fixat de Pe. Pr. Balan Mitica, inspector eparhial, la data de 12 mai 2017 la Centrul Eparhial Buzau, avand ca secretar de sedint& pe Pc. Pr. Florea Daniel, secretarul Protoieriei Buziu I. Desi s-au ficut trei strigari, numita Plaiagu Mariana nu s-a prezentat pentru ancheté la Centrul Eparhial Buzau. Pc. Inspector eparhial, Pr. Balan Mitica, prin temeiul nr. 1476/2017, descriind cazul profesoarei Plaiasu Mariana, comunica inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Ciprian: ,,Tergiversarea prin diferite tertipuri, chiar si cu documente legale de a-si arta punctul de vedere cu privire la raportul dansei cu autoritatea bisericeascé canonic randuita, este un element in plus, cd impartaseste ideile schismatice ale «nepomenitorilor» aga cum s-au autointitulat cei care au iesit de sub ascultarea ierarhiei Bisericii Ortodoxe Romane gi care promoveazi dezbinarea Bisericii. Este evident c& problema generat de dra prof. Pldiasu Mariana din cauza pozitiei sale publice, exprimatd atat prin inscrierea numelui su intr-un tabel anexat scrisorii deschise, inaintat inaltpreasfintici Voastre de numitul Tigoianu Dinu, care in termeni imperativi vi se cere ca in Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane si va lepadati de acest Sinod talharesc (Sinodul din Creta n.ns) gi si il condamnati... iar dacd nu se va petrece acest lucru, responsabilitatea se va muta de pe umerii vostri pe umerii nostri, vom aplica in felul acesta Canonul 15 de la Sinodul I-II Constantinopol (861), intrerupand pomenirea Episcopului locului pana cand va fi condamnat Sinodul eretic, iar credinciosii nu vor mai participa la slujbele unde vor fi pomenii ierarhii care nu condamné acest Sinod talharesc” (fila 8), cat si in cadrul intdlnirilor cu reprezentantii Ashiepiscopiei Buzaului gi Veancei, ednd a recunoscut e8 nu mai partici thii Bisericii Ortodoxe Romane, Jliagu Mariana iese a si, in mod implicit, ortodoxe bisericea Chiriarhului locului gi din comuniunea cu ae sricii, devenind o pe Conform Legii 1/201 Tart. 18.alin. (3) si Protocolului cu priv’ discipline’ Religie - Cultul Ortodox in invatan amiza imantului teologic preuniversitar si universitar nr. 9217/29.05.2014, profesorii de Religie Cultul Ortodox, sunt incadrati in unitatile de invagamant preuniversitar cu aviazul scris (binecuvantarea) Chiriarhului locului. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasd si regimul general al cultelor, la art, 32, pet. (2), stipuleaza: ,,Personalul didactic care preda Religia in scolile de stat, se numeste cu acordul cultului pe care il reprezinta in conditiile legit”. Statutul pentru organizarea gi functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, recunoscut de autoritijile statului in temeiul Legii 489/2006, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 53/16 ianuarie 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romanici, partea 1, nr. 50/22 ianuarie 2008, la art. 119, pet. (3) precizeazd: »Personalul didactic care pred Religia in unititile de invatamant de stat si particular, se numeste cu acordul Chiriarhului fiecarei eparhii”. Conform legii cadru, Legea 1/2011, a Legii 489/2006, art. 32, aplicate prin protocoalele, procedurile si metodologiile in vigoare, precum si in conformitate cu Statutul Bisericii Ortodoxe Romane, art. 119, pet. (5) si R.A.C.D.LJ.B.O.R., art. 2: spersonalul didactic care pred Religia este responsabil de modul in care predai aceasta disciplina, respectnd doctrina $i morala cultului. In caz contrar, acestuia i se wretrage acordul (binecuvantarea) de a preda religia, fapt ce duce la desfacerea ului individual de munca”. Pc, Pr. Balan Miticd, inspector eparhial, adresandu-se in continuare asfinjitului Parinte Arhiepiscop Ciprian, spune: ,,in baza actelor de la dosarul cauzei, Plaiagu Mariana, profesor titular de Religie la Scoala Gimnaziala ,,Al. Vlahuya” din localitatea Gugesti, judeful Vrancea, intra sub incidenta Statutului ii Ortodoxe Romane, a Regulamentului autoritatilor canonice disciplinare si al instanjelor de judecata ale Bisericii Ortodoxe Romane si a Sfintelor Canoane si, in conformitate cu prevderile art. 84 din R.A.C.D.I.J.B.O.R”. Pc. Sa propune ca dosarul de anchet& ce priveste cauza numitei Plaiagu Mariana, profesor de religie, s& fie repartizat spre cele de urmare, la Sectorul bisericesc. inaltpreasfinitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzdului si Vrancei, repartizeaza dosarul aminitit mai sus, parintelui consilier Balica Alin-Leontin, iar Pc. Sa propune ca dra prof. Plaiasu Mariana, titular pe Catedra de Religie de la Scoala Gimnaziala ,,Al. Viahuja” din Gugesti, judetul Vrancea, si fie trimis& in judecata Consistoriului Eparhial Buzdu. Inaltpreasfintia Sa este de acord cu propunerea Pc, Consilier bisricesc pr. Balica Alin Leontin. Consistoriul Eparhial Buziu primeste Dosarul 5E/2017 si dupa ce il studiaza il pune pe rolul de judecata bisericeasca, fixand primul termen consistorial la data de 20 iunie 2017, citand partea aflata in proces. Sedinja are loc in sala de sedinta consistoriala pusa la dispozitie de Centrul Eparhial Buziu. Prima strigare se face la ora 9,00 si dra Plaiagu Mariana nu este prezenti. 4 A doua strigare se face la 9,30 si susnumita nu vine la sedinta cor Se di cuvantul Onoratei Acuziti, care spune: ,Este 0 dovg tendinfei si atitudinii schismatice gi de neascultare faa de autoritatile bif de la sedinjele consistoriale a numitei Plaiagu Mariana. Aga cum onoratii membri pe care am purtat-o, in prezenta dumneavoa yunicat c& nu se va prezenta la nicio chemare a Consistoriului, asa cum nu s-a prezeMétinici celelalte solicitari avute din partea autoritatilor bisericesti. Plaiagu Mariana, profesor titular de Religie la Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta” din Gugesti, judetul Vrancea, a mai precizat c& ramane ferma de convingerea ei privind lupta impotriva ecumenismului, cd este libera sd creada ce doreste si ca nu va frecventa bisericile ortodoxe, in care sunt pomeniti ierarhii Sfantului Sinod, care au acceptat hotararile Sinodului din Creta. Numarul de telefon dupa care am fost contactat la ora 9,23 de catre Plaiasu Mariana este 0741... | 7 Din punctul de vedere al Acuzarii, capetele de acuzare sunt reale si dovedite si propunem Onoratului Consistoriu, judecarea in fond. Consistoriul Eparhial Buzau, conform art.104 din R.A.C.D.LJ.B.O.R, find lmurit asupra cauzei din dosarul 55/2017, trece la judecarea in fond. Se da cuvantul Onoratei Acuzari, care sustine rechizitoriul, din care redam cele de mai jos: .Plaiasu Mariana, profesor titular de Religie la Scoala gimnaziala Al. Viahuta” din Gugesti, judetul Vrancea, a fost trimis in judecata Consistoriului bisericesc conform prevederilor regulamentare si statutare ale Bisericii Ortodoxe Romane pentru neascultare de autoritatile bisericesti, abatere prevazuta si sanctionata de art. 34, pet. I, lit. ,,a” si,,b” si pet. 4 din R.A.C.D.J.B.OR. sia Sfintelor Canoane 39, 41, 55 Ap; 4,8, 18 Sin IV Ec; 34 si 80 Trulan; 21 Sin VII Ec; abatere concretizata prin razvratirea si atitudinile daundtoare vietii bisericesti aratate prin cuvinte si scrieri, precum si prin actiuni publice indreptate impotriva deciziilor autoritatilor bisericesti ierarhic superioare, avand ca subiect Sinodul Ortodox din Creta (16-27 iunie 2016) si prin refuzul de a se prezenta la ancheta regulamentara stabilita si la sedintele Consistoriului Eparhial Buzau. Schisma, abatere prevazuta si sanctionata de art. 11 din R.A.C.D.I.J.B.O.R. side Sfintele Canoane: 31 Ap; 18 Sinod IV Ec; 31, 34 Trulan, 16 Gangra ete. Capetele de acuzare sunt reale si dovedite, asa cum se precizeaza si in raportul 1476/2017 al Sectorului de inspectie bisericeasca. _ Conform Legii 1/2011, art. 18, alin, (3) $i Protocolului cu privire la predarea disciplinei Religie - Cultul Ortodox in invatimantul preuniversitar, dar si la organizarea invafémantului universitar si preuniversitar nr. 9217/29.05.2014, profesorii de Religie - Cultul Ortodox, sunt incadrati in unitatile de invayimant preuniversitar cu avizul scris (binecuvantarea) Chiriarhului locului. KOT Legea nr. 489/206 privind libertatea religioasa si regimyfSeneral 4) elor, la art. 32, pet. (2), stipuleazd: .Personalul didactic care prA@a Religia.in © scolile de stat se numeste cu acordul cultului pe care il reprezinté in cdAditiife leg Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortoddge Roméne la art. 119, pet. (3) precizeaza: ..Personalul didactic care preda Religia i gnititile de.

S-ar putea să vă placă și