Sunteți pe pagina 1din 7

MODEL CONTRACT DE PRESTRI SERVICII

Nr. ./.

1. Prile contractante
Prezentul contract se ncheie n temeiul prevederilor art. 7 alin(5) din Legea 98/2016
privind achiziiile publice i n baza procesului verbal de analiz a pieii nr. ../
..

Autoritatea contractant:
MUNICIPIUL BISTRIA, cu sediul n Bistria, P-a Central nr. 6, tel/fax 0263
237323, cod potal 420040, cod unic nregistrare 4347569, cont
RO95TREZ24D685050561702X deschis la Trezoreria municipiului Bistria,
reprezentat prin PRIMAR Ovidiu Teodor CREU, n calitate de Achizitor,
i

_________________________________, cu sediul n ____________, str. ________


nr. ___, jud. _____________, cod potal _________, telefon ________, fax
________, numrul de nmatriculare la Registrul Comerului __________, CUI RO
_______, cont nr. ________________ deschis la ___________________
reprezentat prin _________________, n calitate de Prestator.

2. Definiii
2.1. n prezentul contract, urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract - reprezint prezentul contract i toate anexele sale.
b. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n
prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza
contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor
asumate prin contract;
d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
e. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se
datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul
ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revolutii, incendii,
inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este
considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia
din pri;
f. caietul de sarcini - descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau lucrrilor
necesare autoritii contractante. Conine n mod obligatoriu specificaii tehnice.
g. zi - zi calendaristic;
h. an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac
nu se specific n mod diferit.

1
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului


4.1. Prestatorul se oblig s presteze serviciile de catering pentru proiectul nva
mpreun cu mine n perioada convenit i n conformitate cu prevederile ofertei,
caietului de sarcini, i obligaiilor asumate prin prezentul contract. Proiectul este
finantat n Apelul SINERGII PENTRU VIITOR-copii n situatie de risc, din cadrul
Programului RO 10-Copii i tineri aflati in situatie de risc si initiative locale si
regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii
sociale", program derulat in cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic
European (SEE), 2009-2014
4.2. Activitatea de catering se va realiza printr-un pachet de servicii, care va cuprinde
urmtoarele :

Lot 1 servicii de catering necesare organizarii si desfasurarii conferintei


1. de presa de prelungire a perioadei de derulare a proiectului 30
persoane x 1 eveniment
Lot 2- servicii de catering necesare organizrii i desfurrii sesiunilor
2.
lunare cu parinii - 25 persoane x 5 sesiuni
.
5. Preul contractului
5.1. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil Prestatorului de ctre
Achizitor este de lei total, din care lei fr TVA, la care se
adaug TVA lei.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract de servicii este de 5 luni. Durata contractului de
servicii se poate modifica n cazul n care se modific durata de implementare a
proiectului stabilit n Contractul de finantare.
6.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile cu respectarea strict a termenelor
precizate n caietul de sarcini pentru fiecare activitate specific.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului ncepe la data semnrii lui de ambele pri.
7.2.Contractul nceteaz s produc efecte dup ndeplinirea tuturor obligaiilor
stabilite prin prezentul contract.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului (parte integrant a acestuia) sunt:
a) propunerea financiar;
b) caietul de sarcini, cu anexele sale;
c) garania de bun execuie;
d) acte adiionale, dac exist;
e) alte anexe la contract.

9. Obligaiile principale ale prestatorului


9.1. Standarde

2
Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i / sau performanele
prezentate n caietul de sarcini i propunerea tehnic, anexe la contract. Prestatorul
se oblig s presteze serviciile n conformitate cu propunerea tehnic prezentat.
9.2. Drepturi de proprietate intelectual
Toate drepturile de proprietate intelectual asupra documentaiei care face obiectul
prezentului contract se transmit beneficiarului odat cu predarea documentaiei.
Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru/sau n
legatur cu produsele achiziionate, i
ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur aferente, cu
exceptia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea
caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
9.3. Caracterul confidenial al contractului
(1) O parte contractant nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte pri:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tere pri, n
afara acelor persoane implicate n ndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaiile i documentele obinute sau la care are acces n
perioada de derulare a contractului, n alt scop dect acela de a-i ndeplini
obligaiile contractuale.
(2) Dezvluirea oricrei informaii fa de persoanele implicate n ndeplinirea
contractului se va face confidenial i se va extinde numai asupra acelor informaii
necesare n vederea ndeplinirii contractului.
(3) Prile contractante vor fi exonerate de rspunderea pentru dezvluirea de
informaii referitoare la contract dac:
a) informaia era cunoscut prii contractante nainte ca ea s fi fost primit de la
cealalt parte contractant; sau
b) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri
contractante pentru asemenea dezvluire; sau
c) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.

10. Obligaiile principale ale achizitorului


10.1. Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau
informaii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consider necesare
ndeplinirii contractului.
10.2. Achizitorul se oblig s recepioneze, potrivit clauzelor 13 i 15, serviciile
prestate, n termenul convenit.
10.3. Achizitorul se oblig s plteasc ctre prestator preul convenit n prezentul
contract pentru serviciile prestate, n termenele prevzute la clauza 17.
10.4. Achizitorul va aviza n termen de maxim 5 zile orice document depus de
prestator.

11.Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor i rezilierea


contractului
11.1. n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu i ndeplinete obligaiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o sum echivalent cu dobnda legal penalizatoare calculat potrivit
art.3, alin.2^1 din Ordonana Guvernului nr. 13/2011 privind dobnda legal
remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii bneti, precum i pentru

3
reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul bancar cu modificrile i
completrile ulterioare.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de 30 de zile
de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca
penaliti, pentru suma neachitat, dobnda legal penalizatoare calculat potrivit
art.3, alin.2^1 din Ordonana Guvernului nr. 13/2011 privind dobnda legal
remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii bneti, precum i pentru
reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul bancar cu modificrile i
completrile ulterioare.
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre
pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de
drept/de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese n
condiiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep.
cu modificrile i completrile ulterioare.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o
notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din
urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s
afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator.
11.5 - n toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii
unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanii- nu este cazul

13. Alte responsabiliti ale prestatorului


13.1. Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promtitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate
cu propunerea sa tehnic i caietul de sarcini
13.2. Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure
resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie
de natur provizorie, fie definitiv cerute de i pentru contract, n msura n care
necesitatea asigurrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n
mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n termenele
stabilite n caietul de sarcini pentru fiecare activitate n parte. Totodat, este
rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate,
ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
13.4. Prestatorul se oblig s realizeze toate activitile stabilite la pct. 4.2. din
prezentul contract cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.
13.5. Obligaiile Prestatorului se completeaz cu cele prevzute n caietul de sarcini
i cele prevzute n contractul de finanare.

14. Alte responsabiliti ale achizitorului


14.1. Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau
informaii pe care acesta le-a cerut n caietul de sarcini i pe care le consider
necesare ndeplinirii contractului.

4
14.2. Achizitorul va avea i obligaia de monitorizare a activitii Echipei de proiect a
Prestatorului i de gestionare a riscurilor care ar putea conduce la implementarea
neconform cu prevederile contractului de finanare a proiectului.

15. Recepie i verificri


15.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.
15.2. Rapoartele vor acoperi toate activitatile din cadrul proiectului si vor prezenta pe
scurt rezultatele inregistrate pana la momentul respectiv in cadrul fiecarei activitati.
15.3. La finalizarea prestarii serviciilor care fac obiectul contractului, se va incheia un
proces verbal de receptie.

16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare


16.1. (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor la termenul
comunicat de ctre Achizitor n Ordinul de ncepere a contractului. Ordinul de
ncepere a contractului va fi emis de Achizitor n termen de cel mult 3 zile de la data
comunicrii constituirii garaniei de bun execuie.
(2) In cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri
suplimentare, datorate n exclusivitate achizitorului prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adauga la preul
contractului.
16.2. (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a
acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit, trebuie finalizate n
termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii
serviciilor.
(2) In cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin
nclcarea contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada
de prestare i vor semna un act adiional.
16.3. Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect termenele
de prestare convenite, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util,
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare se face cu acordul prilor,
prin act adiional.
16.4. n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a
solicita penaliti prestatorului. In cazul n care prestatorul ntrzie depunerea,
respectiv refacerea rapoartelor, achizitorul poate aplica penalizri.

17. Documente i modaliti de plat


17.1. Plata aferent serviciilor prestate se va efectua n termen de 30 zile de la data
primirii facturii, avnd ca documente justificative procesele verbale de recepie a
serviciilor, ntocmite de achizitor.
17.2. Suspendarea, pentru o anumit perioad de timp, de ctre Autoritatea de
Management, a plilor ctre Achizitor atrage dup sine suspendarea plilor de
ctre Achizitor Prestatorului pentru aceiai perioad de timp.

5
18. Ajustarea preului contractului
18.1. Pentru serviciile prestate, sumele datorate de achizitor prestatorului sunt cele
prevzute la pct. 5.1. i declarate n propunerea financiar, detaliate n
centralizatorul de preuri , anex la contract.
18.2. Preul rmne ferm pe toata durata contractului, nu se accept actualizarea
preului.

19. Amendamente
19. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au
putut fi prevzute la data ncheierii contractului.

20. Subcontractani- nu este cazul

21. Cesiunea
21.1. n conformitate cu prevederi art. 1167 din Codul Civil, prezentul contract se
supune regulilor generale privitoare la cesiune, prevzute de art.1315-1320 Cod
Civil.

22. Fora major


22.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
22.2. Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta acioneaz.
22.3. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei
majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia
acesteia.
22.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica
celeilalte pri, imediat i n mod complet, apariia cazului de for major i s ia
orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
22.5. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de
plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte
daune-interese.

23. Soluionarea litigiilor


23.1. Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre
ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului.
23.2. Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i
prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare
poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti din
Romnia.

24. Limba care guverneaz contractul


24.1. Limba care guverneaz contractul este limba romn.
24.2. Rapoartele i alte documente solicitate se vor redacta n limba romn.

25. Comunicri

6
25.1. Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris i nregistrat att n momentul transmiterii ct i n
momentul primirii.
25.2. Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-
mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

26. Legea aplicabil contractului


Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, reprezint voina prilor i nltur


orice nelegere verbal dintre acestea, anterior i ulterior ncheierii lui.
Prile au neles s ncheie prezentul contract azi __________, la sediul autoritii
contractante, n patru exemplare, trei pentru Achizitor i unul pentru Prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR ,
MUNICIPIUL BISTRIA

PRIMAR, ADMINISTRATOR
Ovidiu Teodor CREU

DIRECIA ECONOMIC
Director ex.adj.Cerceja Elena _________

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV


Director ex. Nicolae SCURTU _________

DIRECTIA MUNICIPAL DE SERVICII SOCIALE


Director ex. Radu Dreptate _________

VIZAT JURIDIC,

SERVICIUL ACHIZIII PUBLICE


Leontin FILIPOI _________

Nr./ Nr/

S-ar putea să vă placă și