Sunteți pe pagina 1din 2

MUNICIPIUL IAI

B-dul Stefan cel Mare i Sfint nr. 11, Iai, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200,
Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro
Cod Fiscal: 4541580

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul (a)
__________________________________________________, cod numeric
personal/CUI _____________________, domiciliat (a) in _______________,
judetul ___________, strada ______________________________, numarul
______, bloc _______, scara _______, etaj ____, apartament ____, telefon
____________, adresa de email ____________________________solicit
inregistrarea ca utilizator al sistemului electronic de plata a impozitelor si taxelor
locale.
NOTA: la prezenta se ataseaza:

- pentru Persoane fizice copie BI/CI


- pentru Persoane Juridice copie CUI
Semnatura Data
_______________________ _______________

2/2