Sunteți pe pagina 1din 5

I. II. III.

MINISTERUL CERERE
TRANSPORTURILOR Nr. intrare
Certificat de transport n cont propriu/copii conforme ale
certificatului de transport n cont propriu de persoane
AUTORITATEA
RUTIER ROMN pentru TRANSPORT COLAR conf. art. 811din Data:
- A.R.R. OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

IV.
Ctre,
Autoritatea Rutier Romn ARR

1. Subsemnat (ul/a). domiciliat n .....................


str. .. nr. bloc .. scara etaj .. ap. ..
jude/sector . cod potal ara
telefon .. fax .. act identitate seria nr. .. eliberat de
la data .. CNP/NIF ..........
reprezentant legal, conform .... avnd funcia de .........
2.pentru unitatea administrativ-teritorial/unitatea de nvmnt :
avnd nr. de ordine n registrul comerului .... nr. de ordine n registrul asociaiilor i fundaiilor
.. nr. autorizaie pentru desfurarea de activiti economice n mod independent
. cod unic de nregistrare .............................
cu sediul n: localitatea.. str. .............................. nr.
bloc scara . etaj . ap. jude/sector .................. cod
potal . telefon .. fax e-
mail....... web site ..................
avnd n obiectul de activitate transportul rutier, conform1 .............................
din data de ...........

3. n temeiul Ordonanei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificrile i


completrile ulterioare i al Ordinului ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 980/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea i efectuarea
transporturilor rutiere i a activitilor conexe acestora stabilite prin Ordonana Guvernului nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:

Certificat de transport n cont propriu

Copii conforme ale certificatului de transport n cont propriu pentru transportul rutier de persoane, n nr. de ..

1
Se vor preciza documentele din care rezult faptul c ntreprinderea are n obiectul de activitate transportul rutier, funcie de
forma juridic de organizare (ex. actul constitutiv, actul de nfiinare, autorizaia pentru desfurarea de activiti economice n
mod independent, statutul, regulamentul de organizare i funcionare, etc.)
V. Managerul de transport desemnat potrivit prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, cu modificrile i completrile ulterioare

Nume Prenume Data naterii

Locul naterii

Adresa (localitate, str., nr., bloc, scara, etaj, ap., jude/sector, cod potal)

Numrul certificatului de Data emiterii certificatului de ara emiterii certificatului


competen profesional competen profesional de competen profesional

Autoritatea emitent a certificatului


de competen profesional
VI.2 Lista autovehiculelor pentru care se solicit eliberarea unui numr suplimentar de copii conforme
ale certificatului de transport n cont propriu, precum i a remorcilor/semiremorcilor utilizate n
ansambluri cu aceste autovehicule
Categ.
Nr. nmatriculare Marca vehicul Nr. identificare
vehicul
1 2 3 4

1 Categ.
An Grad Masa Masa max. Nr. Mod Categ.
poluar Tip transport
fabricaie confort proprie autorizat locuri deinere transp.
e
5 6 7 8 9 10 11 12 13
T
P L - N -
Categ.
Nr. nmatriculare Marca vehicul Nr. identificare
vehicul
1 2 3 4

2 Categ.
An Grad Masa Masa max. Nr. Mod Categ.
poluar Tip transport
fabricaie confort proprie autorizat locuri deinere transp.
e
5 6 7 8 9 10 11 12 13
T
P L - N -
Categ.
Nr. nmatriculare Marca vehicul Nr. identificare
vehicul
1 2 3 4

Categ.
3 An Grad Masa Masa max. Nr. Mod Categ.
poluar Tip transport
fabricaie confort proprie autorizat locuri deinere transp.
e
5 6 7 8 9 10 11 12 13
T
P L - N -

2
Instruciuni completare:
Poz. 3 - Categ. vehiculPoz. 6 - Categ. poluarePoz. 7 - Grad confortPoz. 11- Mod deinerePoz. 13 - Tip
transportAAutobuzAE4Euro 4 i 5S1O steaPProprietateTTransport colarBMicrobuzAE3Euro 3S2Dou
steleLLeasing--------------------------------------------AEuro 2S3Trei
Stele------------------------------------------------------------------CEuro 2S4Patru stelePoz. 12-Categ.
transp.------------------------BEuro 1C1Categoria INTrafic naional--------------------------------------------D1Euro
1C2Categoria II------------------------------------------------------------------EEuro 0C3Categoria
III------------------------------------------------------------------FNon EuroC4Categoria
IV--------------------------------------------- Datele nscrise n cerere vor fi conforme cu cele din Cartea de identitate a
vehiculului (CIV) i Certificatul de nmatriculare (CI);
- La poziiile 3, 6 i 7 se nscriu codurile corespunztoare;
- Poziiile 6 i 7 se completeaz dup caz;
- La poziiile 11, 12 i 13 se bifeaz cu X csuele corespunztoare
3
Se va continua completarea listei, dac este cazul, prin adugarea unui numr de tabele corespunztor numrului de autovehicule
pentru care se solicit eliberarea copiilor conforme ale licenei comunitare, precum i a remorcilor/semiremorcilor utilizate n
ansambluri cu aceste autovehicule.
VII. Opis de documente depuse de solicitant
Nr.
Denumirea actului Nr. i data actului/Emitent Nr. file
crt.
1 Cerere n original
Cazierul judiciar al managerului de transport sau actul
prevzut la art. 19 din Regulamentul (CE) 1071/2009 al
Parlamentului European i al Consiliului din 21 octombrie
2009 de stabilire a unor norme comune privind condiiile
2
care trebuie ndeplinite pentru exercitarea ocupaiei de
operator de transport rutier i de abrogare a Directivei
96/26/CE a Consiliului n cazul resortisanilor altor state
membre ale Uniunii Europene dect Romnia
Declaraie pe proprie rspundere a managerului de
transport sau actul prevzut la art. 19 din Regulamentul
3
(CE) 1071/2009 n cazul resortisanilor altor state membre
ale Uniunii Europene
4 Cazierul judiciar al ntreprinderii
5 Declaraie pe proprie rspundere a ntreprinderii
Certificatul de competen profesional al managerului de
6
transport
Cartea de identitate precum i certificatul de nmatriculare
7
pentru vehiculele utilizate n copie

VIII.
Documentele anexate fac parte integrant din prezenta cerere.

ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd dispoziiile Codului penal cu


privire la falsul n declaraii.

Sunt de acord ca datele cuprinse n prezenta cerere s fie prelucrate i s intre n baza de
date a Autoritii Rutiere Romne ARR i n Registrul electronic naional al ntreprinderilor de
transport rutier n cont propriu. Autoritatea Rutier Romn A.R.R. este nregistrat la Autoritatea
Naional de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu caracter
personal conform Legii 677/2001, cu modificrile si completrile ulterioare sub nr. 17392. Autoritatea
Rutier Romn A.R.R. prelucreaz datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastr prin
mijloace automatizate n scopul eliberrii documentelor solicitate.
Informaiile nregistrate sunt destinate utilizrii de ctre operator i sunt comunicate numai
destinatarilor abilitai de lege, cum sunt organele de poliie, parchet, instane i pot fi transmise inclusiv
n strintate organelor judiciare, n condiiile legii.

Data Semntura . L.S.