Sunteți pe pagina 1din 52

URI

Intrdur..................................................................................................................................................2

aitlul I....................................................................................................................................................3

1.1.iuna d gru d iti.............................................................................................................3

1.2.Rfrin bibligrafi i rglmntri intrnainal i nainal u rivir la nturil nlidat


.................................................................................................................................................................5

1.3.rvalna nmiului aura uridiului i imrtana atuia aura gruurilr d itai.....7

1.4.iuni rlvant n adrul ntabilitaii gruurilr (iuna d intr, utra d ntrl, utra
d intr, tiuri d influn i ntrl....................................................................................................9

ILUL II.........................................................................................................................................18

2.1 tal nlidrii........................................................................................................................18

2.2 liminara raiunilr..................................................................................................................20

2.3 rimtrul d nlidar................................................................................................................21

2.4 tabilira mtdi d nlidar....................................................................................................37

2.5 mgnizara mtdlr ntabil la nivlul gruului.....................................................................38

2.6 rzntara tablului d nlidar a nturilr d rfit i irdr.............................................39

2.6.1 Intgrara rrinal................................................................................................................40

2.6.2 unra n ivaln:.................................................................................................................40

2.7.tudiu d az rivind ituaiil Finaniar nlidat la ltim ...................................41

2.7.1 Dat gnral............................................................................................................................41

2.7.2 naliza ativitii gruului LI.....................................................................................44

2.7.3 nlidara Gruului LI..........................................................................................46

ILIGRFI.......................................................................................................................................52

Intrdur

1
tivara algrii tmi i imrtana atia. n nttul atual, nulul
nmiilr dzvltat l rrzint maril gruuri multinainal indutrial, mrial au
banar, tat la bur. Datrit tindrii rului d glbalizar i ntru a fa fa
nurni itnt ia, ntitil au fuzinat u alt ntiti au au aiziinat ntiti,
dzvltndu-i atfl ativitata i ntituind gruuri d ntiti.
n aiuna ialitilr1, mtivaiil rinial ar tau la baza rrii d gruuri
rfr la mbinara unr ntiti din alai tr d ativitat, aiziia d ntiti ar
rrzint furnizri au lini ai firmi ar umr, divrifiara ativitilr n ul uni
mai bun gtinri a riului afrnt afarilr, vitara rlurii til d tr alt ntiti i
rtragra unr ainari au a unr managri imrtani.
ituaiil finaniar nlidat fr infrmaii util ntru difrit atgrii d
utilizatri, rum rditrii, linii, furnizrii, autritil tatului, alariaii i analitii
finaniari.
baza infrmaiilr furnizat d ituaiil finaniar nlidat anual, analitii
finaniari t dtrmina un diagnti rivind ziia finaniar i rfrmanl finaniar la
nivlul gruului d ntiti.
u n ultimul rnd, ituaiil finaniar d gru rrzint nin fira a alirii
riniiului rvalni nmiului aura uridiului la nivlul ziii finaniar i a
rfrmani ntrgului gru, aratrizat d laritata unitat nmi divritat uridi.
Lurara t truturat n du aitl, bin dfinit, ar au fiar un rl imrtant
n dzvltara tmi i ar, din untual d vdr al ninutului.

rimul aitl rzint niuna d gru d iti, rfrinl bibligrafi afrnt


gruurilr d iti, rvalna nmiului aura uridiului i imrtana atuia aura
gruurilr d itai, rum i niuni rlvant n adrul ntabilitii gruurilr.
l d-al dila aitl rzint tal nlidrii, liminara raiunilr,
mgnizara mtdlr ntabil la nivlul gruurilr rum i mtdl d nlidar.
Finalul aitlului t rrzntat d un tudiu d az, ar rzint aliar, din
unt d vdr rati a nlidrii la nivlul gruului LI.

1
Herring, H, III., Business Combination&International Accounting, Thomson South-Western, 2003, p. 3 - 4.

2
aitlul I

1.1.iuna d gru d iti.

Gruul d iti t un anamblu ntituit din mai mult iti indndnt din
unt d vdr uridi, dar lgat ntr l rin artiiaii d aital, ar nfr unia dintr
l, numit itatamama, ibilitata d a rita un ntrl aura ntrgului anamblu i
d a fa rvalz unitat d dizi.
Lgturil d aital dintr mai mult iti rrzint una din traturil
aratrizz l mai bin itna unui gru. tfl, atuni and itat din
artiiai maritar la itat , t vrba dr un gru d iti, n adrul ria
itata t itatamama a itii , iar itata t filial a itii . Da,
la rndul u itata din artiiai maritar ntr- alt itat , aat itat
t filial a itii , dar i ubfilial a itii .
n gruuril d iti t it i n abna lgturilr d aital. n aat
ituai, ziuna itilr din ar t ntituit gruul t aigurat d:
- ainarii riniali ai firi iti, ar unt ran fizi aarin alai
familii;
- laara itilr ub dirtiv mun, iar n rznta uni multitudini d
ainari au rritari;
- rlaiil ntratual fart trn ntr iti, ar gnraz mrtamnt d
iti intgrat;
- arduril rtritiv d mrir a rzultatului.

itat-mama namna ntitat ar ntrlaza una au mai mult filial.


Filiala namn ntitat ntrlat d itatmam, inluiv ri filiala a
itatii-mama ar l ndu.
Gru inamna itat-mama i tat filiall atia.
n funi d ritriil d marim, nfrm F 1802/2014 gruuril mart n du
atgrii, atfl: gruuri mii i milii, rtiv gruuri mari.

3
Gruuril mii i milii unt gruuril ntituit din itil-mam i filiall ar
urmaz fi inlu n nlidar i ar, rin nlidar, nu d limitl a l uin
du dintr urmatarl tri ritrii la data ntmirii bilanului itii - mam:
a) ttalul ativlr: 24 000 000 UR;
b) ifra d afari nt: 48 000 000 UR;
) numrul mdiu d alariai n urul riiului finaniar:250.
Gruuril mari unt gruuril ntituit din itil mam i filiall ar urmaz
fi inlu n nlidar i ar, baza nlidata, d limitl a l uin du dintr
urmatarl tri ritrii la data bilantului itii-mam:
a) ttalul ativlr: 24 000 000 UR;
b) ifra d afari nt: 48 000 000 UR;
) numarul mdiu d alariai n urul riiului finaniar: 250.
Dtrminara valrii ritriilr d marim rvazut la rzntul unt bazaza dar
indiatrii runzatri itatii-mama i filiallr urin in nlidar.
ntitati afiliat namn du au mai mult ntiti din adrul unui gru.
ntitat aiata namn ntitat n ar alt ntitat ar un intr d artiiar
i al ari litii d latar i finaniar fa bitul uni influnt mnifiativ ritat
d alalt ntitat. nidra a ntitat rita influnta mnifiativa aura alti
ntitati daa dtin l utin 20% din drturil d vt al atinarilr au aiatilr
rtivi ntitati. a urmar, itna uni ntiti aiat ruun ndlinira umulativ
a du ndiii, rtiv dinra unui intr d artiiar n alalt ntitat i ritara
influni mnifiativ aura litiilr d latar i finaniar al atia.
rblmatia gruurilr trbui utat n gnza atra. Datrit fatului
ntrrindr nar din n mai mult dvin t mai uin vulnrabil dar i t mai
rfrmant u utin, manift tndina gnral d nntrar a mai multr iti fi
rin intgrara fazlr rului d fabriai, fi d ditribui a unui rdu (nntrar
rizntal), fi n baza intgrrii unr ativiti mlmntar au imilar iar da ata
unt d natur difrit (nntrar nglmral), fi azul lgturilr ntr ntrrindri difrit
dar u ul divrifirii riurilr i maimizrii rfitului (nntrar nglmral).

4
t nntrri t raliza rintr- dzvltar intrn a ntrrindrii au rin tabilira d
lgturi u alt ntrrindri baza rlurii ntrlului aura lr au rin rara d ni
iti.
nntrara vrtial au baz d mlmntaritat at raliza :
n amnt (ntrrindra ria ntrlul aura itilr furnizar ntru a
uta ntrla arvizinril, a ava ibilitata ntrlrii turilr al d
rdui, a livrrilr al, rum i a alitii rdulr);
n aval (ntrrindra ria ntrlul aura itilr lint ntru a uta
ntrla ditribuia, a amlira rmvara rdulr al i a-i mri dbul
al rin ntrlara ii nurnilr i).
Gnza gruurilr t rimat d tratgia d dzvltar a ntrrindrii. tuni nd
rduia divrifi i ntrvd urira unr ni i, ibilitil d a alg un itm
rganizainal ilaz ntr trara uni truturi uridi a itii avnd dartamnt
nmi ubrdnat i rara d itil filial ializat, avnd rnalitat uridi
ditint n rmnnd ntrlat d itata mam.
a afari ur indutrial, aa um unt la nut, itil d mari rrii aung
tranfrm n md rgriv n ntr d ndur finaniar baza rrii uni ni frm
rganizainal gruul d iti.

1.2.Rfrin bibligrafi i rglmntri intrnainal i nainal u rivir la


nturil nlidat

riml dzbatri u rivir la utilitata nturilr nlidat au avut l n U, la


nutul lului al -la2. n mninm , antrir, itil ainal Lad, n 1892, i
U tl rratin i atman dak man, n 1902, au labrat nturi nlidat
ntru nvil rrii d infrmar, fr a vr rglmntar ntabil rvad
bligativitata ntmirii atra..

ratia nlidrii nturilr -a dzvltat du riza finaniar din 1929-1933.


tfl, nnd u 1934, miia valrilr mbiliar (uriti and ang mmiin)

2
n 1905 s-a desfurat un congres internaional ce a avut ca tem conturile consolidate

5
a bligat itil amrian tat la bur ubli nturil nlidat, u ul d a
infrma ainarii dr frmanl unui gru, n alitata atuia d ntitat nmi.

n ara ritani, di riml nturi au ft ubliat d bl Indutri Limitd n


1992 abia n 1939 ura din Lndra a mi riml diziii u rivir la ubliara nturilr
nlidat d tr itil tat.

r dbir d ril angl-an, n ril din ura ntinntal rglmntril u


rivir la nturil nlidat aar mai trziu. tfl, n Grmania, n 1965, lga u rivir la
itil aiuni intrdu bligativitata ntmirii nturilr nlidat, dar n rimtrul
d nlidar rau inlu numai filiall -i dfurau ativitata n ar.

n Frana, miia raiilr urir (..- mmiin d ratin d bur) a


rut n 1968 itilr tat ubli nturi nlidat.

La nivl uran, drina d armnizar a rglmntrilr ntabil nainal al rilr


mmbr al Uniunii urn u rivir la nturil nlidat -a nrtizat n ubliara
Dirtivi a VII-a3, n 1983. at dirtiv urind rfriri u rivir la: itil au
bligaia d a ntmi nturi nlidat, itil ar intr n rimtrul d nlidar,
liminril din rimtrul d nlidar, mtdl d nlidar, auditara ituaiilr
finaniar nlidat t.

tualmnt, maril gruuri d iti tat la riniall bur d valri fl fi


rfnialul ntabil amrian ( UG- riniiil ntabil gnral admi n U), fi
tandardl intrnainal d rartar finaniar (d ntabilitat) labrat d I
( Intrnainal unting tandard ard).

Rgulamntul .. 1606 din 2002 a imu itilr urn tat, nnd u


riiul finaniar al riiului 2005, ntma i ubli nturil nlidat n
nfrmitat u tandardl intrnainal d rartar finaniar. unt vizat d aat
bligai tat itil:

- ituat ntr-un tat mmbru al Uniunii ar ubli nturi nlidat;

3
Aceste prevederi au fost preluate n reglementrile contabile din Romnia prin intermediul OMFP 1752/2005,
nlocuit apoi prin OMFP 3055/2009.

6
- ar, la data ntmirii bilanului, au titluri admi la tranzainar ia
rglmntat dintr-un tat mmbru;
- indifrnt d mrima lr i trul n ar ata i dfar ativitata.
D amna, aat rglmntar uran mninaz tatl mmbr t
autrizz au blig i alt iti dt l vizat d bligaia gnral ntma
rriil nturi nlidat baza tandardlr intrnainal d rartar finaniar.

n ara natr, fart muli ani, nturilr nlidat 4 nu li -a ardat imtan


dbit, rglmntril ntabil fiind rintat, u rdili, tr nturil individual.
Di, au itat ttui rglmntri u rivir la nturil nlidat, din difrit mtiv, ata
nu au ft aliat n rati. n, din 2005, rin intrmdiul Rglmntrilr ntabil
nfrm u dirtivl urn5, itil d gru ar ndlin anumit ritrii d
mrim au ft bligat ntma nturi nlidat (ituaii finaniar nlidat).

D amna, rizm , nnd u riiul finaniar al anului 2007, itil d


gru al rr valri mbiliar unt admi la tranzainar ia rglmntat au bligaia
ntma ituaii finaniar nlidat baza tandardlr intrnainal d rartar
finaniar6.

nd u 01.01.2015 rganizara ntabilitii din Rmnia ralizaz nfrm


F 1802 Rglmntari ntabil rivind ituatiil finaniar anual individual i ituatiil
finaniar anual nlidat . ta adu rizri rivind ritriil d mrim ar
trbui l ndlina un gru ntru a ntmi ituaii finaniar nlidat.

1.3.rvalna nmiului aura uridiului i imrtana atuia aura


gruurilr d itai.

ntru ntmira ituaiilr finaniar nlidat la nivl mndial i uran it i


unt utilizat mai mult rglmntri ntabil d rfrin. tfl, la nivl mndial nrml

4
n acest sens, menionm Ordinul Ministerului Finanelor nr. 772/2000 pentru aprobarea Normelor privind
consolidarea conturilor
5
Ordinul M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene.
6
Ordinul M.F.P. nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare Financiar.

7
ntabil rivind ituaiil finaniar d gru (U G ril) unt l mi d F
(Finanial unting tandard ard), rganimul d rglmntar din tatl Unit al
mriii i l intrnainal (I uril) mi d rganimul intrnainal I (Intrnatinal
unting tandard ard). n d la nfiinar, I a ft ruat d rblmatia
ituaiilr finaniar nlidat. a um rizaz unii dtrinari rmni at afirma ,
atzi, filzfia I/ I n matri d nrmalizar t aat u rdili nturil
nlidat7. n rznt, tri I-uri, un IFR i du I-uri (l uin arial) au a bit
rblmatia ituaiilr finaniar nlidat, rtiv: I 27 ituaii finaniar nlidat i
individual; I 28 Invtiii n ntitil aiat; I 31 Intr n airil n artiiai;
IFR 3 mbinri d ntrrindri; I 12 nlidar ntiti u ,.`: ial; I 13
ntiti ntrlat n mun ntribuii nmntar al aiailr. u ludm n varianta a
i llalt tandard i intrrtri aib aliabilitat la nivlul ituaiilr finaniar d gru.
Rvnind la tandardl ntabil amrian (U G-ril), rima nrm ntabil ar
rglmntaz at rivind ituaiil finaniar d gru (R 51) a ft mi n anul 1959 i
t aliabil i n rznt. ninm , nnd din anul 2002, rin rdul d la rwalk
ntr l du rfrnial amintit it un r d nvrgn rin ar urmrt
liminara difrnlr dintr U G i IFR n vdra armnizrii ntlr dzbtut d
ambl rganim d rglmntar.
n lan uran, rinialul intrumnt d armnizar n a rivt ituaiil
finaniar nlidat l rrzint Dirtiva a VII-a8 rivind nturil nlidat, mi d
tr niliul munitilr urn, nit d Dirtiva a IV-a 9 rivind nturil anual al
anumitr tiuri d iti mrial, ar ultrir au ft armnizat u tandardl
Intrnainal d Rartar Finaniar mi d I.
ungnd la iaul lgilativ din Rmnia, tma ituaiilr finaniar nlidat
it du rfrnial ntabil aliabil: tandardl Intrnainal d Rartar Finaniar
(IFR-uri) i Rglmntril ntabil nfrm u dirtivl urn.
tfl, n rznt, n Rmnia, it du mari atgrii d ntiti ar ntm
ituaii finaniar nlidat i anum: a ntiti ar unt bligat ntma ituaii
7
Feleag N, Malciu L, Politici i opiuni contabile, Ed. Economic, 2002, pag. 296.
8
Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale
anumitor forme de societi co- merciale.
9
Directiva a VII-a a Comunitilor Economice Europene 83/349/CEE din 13 iulie 1983 privind conturile
consolidate.

8
finaniar nlidat nfrm IFR-urilr adtat d U (aii unt urin intituiil d
rdit, iti mrial al rr valri mbiliar la data bilanului unt admi la
tranzainar ia rglmntat, rum i anumit ntiti d intr ubli) i b ntiti
ar unt bligat labrz ituaii finaniar nlidat, fi trivit rglmntrilr
ntabil nfrm u dirtivl urn fi n baza rinlr din IFR-uri (aii rg
tat ntitil d intr ubli u ia itilr mrial al rr valri mbiliar unt
admi la tranzainar ia rglmntat, a intituiilr d rdit i intituiilr finaniar
nbanar, a itilr d aigurar, d aigurar-raigurar i d raigurar, a itilr d
nii, a itilr d rviii d invtiii finaniar, a itilr d adminitrar a
invtiiilr i a rganimlr d laamnt ltiv). at dualitat rivind rartara
nlidat dtrmin att limitar aial, t i una tmral n a rivt
marabilitata infrmaiilr furnizat d ituaiil finaniar nlidat.
tandardele Internainale de Rartare Finaniar (IFR-uri) i Reglementrile
ntabile nfrme u diretivele eurene, arbate rin rdinul nr. 3.055/20096 10. entru
aliarea IFR-urilr, n ara natr -au adtat du reglementri, i anume: ..F.. nr.
11
907/20057 i ..F.. nr. 1.121/20068.12

1.4.iuni rlvant n adrul ntabilitaii gruurilr (iuna d intr,


utra d ntrl, utra d intr, tiuri d influn i ntrl

Influna mnifiativ ritat d un invtitr rflt rin mai mult mduri:


rrzntara n niliul d adminitrai au n rganul d ndur ivalnt al ntitii n
ar -a invtit; artiiara la rul d labrar a litiilr, inluiv artiiara la luara
diziilr u rivir la dividnd i alt ditribuiri; tranzaii mnifiativ ntr invtitr i
ntitata n ar ata a invtit; intrimbara rnalului d ndur; au furnizara d
infrmaii tni nial.

10
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu
directivele europene, cu modificrile
i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 766 bis din 10.11.2009.
11
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 907/2005 pentru aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplic
reglementri contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, respectiv reglementri
contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 597 din
11/07/2005.
12
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 602 din 12/07/2006.

9
rdura d nlidar a nturilr imun tabilira att a numrului d vturi d ar
diun itata-mam ntr- filial (rntaul d ntrl), t i a drturilr d natur
finaniar ar l ar itata-mam aura aitalurilr rrii al uni filial (rntaul
d intr). rntaul d ntrl rrzint lmntul rinial baza ruia dtrmin
ntrlul, ntrlul mun i influna mnifiativ. rntaul d intr t un mil d
unr n rati a nlidrii i rfr la arira drturilr finaniar n azul
ditribuirii aitalurilr rrii n adrul gruului. ltfl u, rntaul d ntrl rim
utra (drturil d vt), iar rntaul d intr rim dndna finaniar.
n trn lgtur u niuna d gru t i ntul d ntrl n urul ruia
gravitaz d fat ntraga rblmati a ituaiilr finaniar nlidat. Rlaia ar it
ntr itat-mam i filiall al t, n rimul rnd, una bazat ntrl. ntrlul
rfr la aaitata d a guvrna (ndu, diria) litiil finaniar i d latar al uni
ntiti n vdra binrii d bnfiii din ativitil al. itata-lidr at finaliza u
u rul d nlidar a ituaiilr finaniar individual al filiallr ar fa art din
gru rin intrmdiul ntrlului ar l rit aura atra. Di, ntrlul rrzint
ritriul ntral ntru itna unui gru d ntiti i at mbra mai mult frm: ntrl
luiv (d drt), ntrl mun i influn mnifiativ.
ntrlul luiv d drt ruun a itata-mam din, dirt au indirt,
rin filial, mai mult d umtat din numrul d vturi al uni ntiti, u ia azului n
ar at dmntra at ti d rritat nu namn ntrl. La rndul u, ntrlul
luiv divizaz n ntrl d drt, ntrl d fat i ntrl ntratual.
ntrlul d fat manift atuni nd itata-dminant t ainar al filiali i
ar autritata d a numi au d a nlui maritata mmbrilr niliului d adminitrai.
ntrlul ntratual t aigurat n ituaiil n ar itata-mam tabilt
litiil finaniar i d latar al filiali n baza unui ntrat au a unr lauz tatutar.
n a rivt ntul d ntrlul mun, di l utilizaz I 27, nu vin n
rim lan u dfinii a atuia. ntrlul mun t dri n I 28 Invtiii n ntitil
aiat a fiind ntrlul artaat al uni ativiti nmi nvnit rintr-un ntrat i ar
it numai atuni nd diziil tratgi finaniar i d latar lgat d ativitat imun
nnul unanim al rilr mart ntrlul (aiaii). ai abrdara ntrlului mun
t rzntat i la t.3. din I 31.

10
ntitata ar rit ntrlul mun numt aiat, iar ntitata aura ria
rit ntrlul t itat ub frm d air n artiiai. D amna, liara
niunii d influn mnifiativ ntlnim tt n tandardul intrnainal d ntabilitat I
28. aaitata uni ntiti (invtitr) d a artiia la luara diziilr rivind litiil
finaniar i d latar al ntitii n ar -a invtit, fr a rita un ntrl aura
litiilr rtiv rrzint, rin dfinii, influna mnifiativ. lai rfrnial mai
mninaz , atuni nd un invtitr din, dirt au indirt (rin filial), 20% au mai
mult din drturil d vt al ntitii n ar a invtit, influna ar rit aura
atia t mnifiativ, iar n azul n ar invtitrul din mai uin d 20% din drturil
d vt al ntitii n ar a invtit ruun influna ar rit nu t una d
natur mnifiativ. ntitata aura ria un invtitr rit influn mnifiativ t
numit ntitat aiat.
Influna mnifiativ ritat d un invtitr rflt rin mai mult mduri:
rrzntara n niliul d adminitrai au n rganul d ndur ivalnt al ntitii n
ar -a invtit; artiiara la rul d labrar a litiilr, inluiv artiiara la luara
diziilr u rivir la dividnd i alt ditribuiri; tranzaii mnifiativ ntr invtitr i
ntitata n ar ata a invtit; intrimbara rnalului d ndur; au furnizara d
infrmaii tni nial.
rdura d nlidar a nturilr imun tabilira att a numrului d vturi d ar
diun itata-mam ntr- filial (rntaul d ntrl), t i a drturilr d natur
finaniar ar l ar itata-mam aura aitalurilr rrii al uni filial (rntaul
d intr). rntaul d ntrl rrzint lmntul rinial baza ruia dtrmin
ntrlul, ntrlul mun i influna mnifiativ. rntaul d intr t un mil d
unr n rati a nlidrii i rfr la arira drturilr finaniar n azul
ditribuirii aitalurilr rrii n adrul gruului.
ltfl u, rntaul d ntrl rim utra (drturil d vt), iar rntaul d
intr rim dndna finaniar.
n aragraful 14 din I 27, rizaz n ndiii iau n nidrar drturil
tnial d vt ntru tabilira rntaului d ntrl aura uni filial. tuni nd
valuaz aaitata uni ntiti d a ntrla litiil finaniar i d latar al uni alt
ntiti va in ama d itna i ftul drturilr tnial d vt ar unt ritabil

11
au nvrtibil. ntru a dtrmina da drturil tnial d vt ntribui la ntrl,
ntitata dminant va amina tat fatl i mrurril ar t afta at drturi, mai
uin intnia ndurii i aaitata a finaniar d a rita au nvrti amna drturi.
ntru a tabili da rit au nu un ntrl luiv aura uni filial, n alulul
drturilr d vt rinut iau n nidrar i filiall al rr titluri au ft dat d gru,
dar ntru ar it un angaamnt frm d rumrar la un r tabilit i n la dat
limit.
Rfritr la rizril ar unt tiulat n rfrnialul intrnainal (I 27) i l
urin n nrma nainal aliabil, n rznt, n ara natrutilizaz n md frvnt
trmnii d ntrl mun i influn mnifiativ, nii unul dintr l nu rzint n md
nrt dfinira atra, lnd at at la latitudina I 28. difrn ntabil
itnt ntr l du rfrnial amintit t lgat d ntul d ntrl ar t flit
d ambl nrm, n dfinira atuia t rzntat dar n I 27. u n ultimul rnd
fam mniuna trmnul d ntrl utilizat n I 27 t dfinit d aai manir i n
IFR 3 mbinri d ntrrindri.
rima ta n vdra nlidrii nturilr rrzint dtrminara rimtrului d
nlidar, dar ar imliaii rfund aura viitarlr ituaii finaniar nlidat. n
tria ntabil at nt t intrrtat, d art, n n rtrn (urinznd
itata-mam i filiall d nlidat) i, d alt art, n n lrgit (inluznd i
airil n artiiai i ntitil aiat).
n aiuna lr du rganim d rglmntar I i F, rimtrul d
nlidar urind i-tata-mam i tat filiall al. tfl u, rimtrul d
nlidar ar rlul d a tabili granil anamblului d nlidat. D rinut t fatul
ntr l du nt (gru i rimtru d nlidar) it un rart art-ntrg, n nul
nu tat ntitil aarinnd unui gru unt inlu n rdura d nlidar, iar at
ntt imun ftuara uni dlimitri lar ntr rimtrul gruului i rimtrul d
nlidar, mai nrt ntr anamblul d nlidat i gru.
rma intrnainal I 27 nuanaz dar azuril n ar filial nu t lu d
la raiuna d nlidar, i anum: 1) da invtitrul t rganizai u aital d ri,
un fnd mutual, un fnd d invtiii au ntitat imilar i 2) da ativitil rtivi
filial unt dbit d l al lrlalt ntiti al gruului. ul nludrii atr filial

12
din nlidar l rrzint, ntr-un fl, duraara gruurilr d ntiti n drulara unr
tranzaii vai-fitiv, um ar fi flira unr filial finaniar au d aigurri ntru a-i
aund art din datrii.
n antitz u varianta I a I 27 mdifiat n 2008, rvizuira I 27 din 2003
imuna a filial fi lu d la nlidar atuni nd ntrlul ritat d itata-
mam ra unul tmrar au n ituaia n ar filiala funina ub rtriii vr trmn
lung.
r dbir d nrma ntabil intrnainal, nrma nainal mninaz mai
mult ibiliti d ludr a ntitilr din rimtrul d nlidar. tfl, ntitat at
fi lu d la nlidar atuni nd inludra a nu t nidrat mnifiativ n
ul fririi uni imagini fidl a ativlr, datriilr, ziii finaniar i a rfitului au
irdrii ntitilr inlu n at ituaii finaniar, nidrat a un tt unitar. n ituaia n
ar du au mai mult ntiti nidrat a un tt unitar unt mnifiativ n ilutrara uni
imagini fidl, ata trbui fi ttui inlu n ituaiil finaniar anual nlidat,
iar da luat arat fiar dintr l nu t nidrat mnifiativ. tdat, unt
rzntat i ituaiil n ar ntitat at nu fi inlu n nlidar: itna unr
rtriii vr trmn lung ar midi ritara d tr itata-mam a drturilr
al aura ativlr au managmntului ati ntiti; au infrmaiil nar ntru
labrara ituaiilr finaniar nlidat t bin numai u turi au ntrziri
nutifiat; au aiunil ntitii unt dinut luiv n vdra vnzrii atra.
m uta atfl nid dar lgilaia ntabil rmna fr n md liit
itilr-mam ibiliti d ludr a ntitilr din rimtrul nlidrii, um ar fi:
rtriii vr trmn lung, turi au ntrziri nutifiat, intnia luiv d vnzar
i aratrul nmnifiativ.
Ultimul nt luat n diui n adrul ati lurri t fndul mrial (au
gdwill-ul n ntabilitata anglan), tratat d tandardul intrnainal d rartar
finaniar IFR 3 mbinri d ntrrindri a fiind un ativ rrzint bnfiiil
nmi viitar ar rzult din alt ativ dbndit ntr- mbinar d ntrrindri ar
nu unt idntifiat individual i runut arat.
Un at imrtant n nlidara nturilr l rrzint mdul d runatr i
valuar a fndului mrial n adrul ituaiilr finaniar d gru. tfl, trivit diziiilr

13
din IFR 3 i F 141, dbnditrul trbui runa fndul mrial drt ativ
nnd u data aiziii i l valuz drt valar rzidual, dar valuar dirt a
atuia nu t ibil. n dzbatril ar au avut l naint d rvizuira IFR 3, -a u
rblma da, ntru a fi runut a ativ, fndul mrial trbui ndlina
rinl liitat d rganiml d nrmalizar ntru lmntl ar t fi runut n
atgria lmntlr d ativ. n viziuna adrului gnral I bnfiiil nmi
viitar nrrat ntr-un ativ rrzint tnialul d a ntribui, dirt au indirt, la
fluul d numrar i d ivalnt d numrar tr ntitat . Di, I a aun la nluzia
fndul mrial rrzint rurl din ar rnizaz i rvin ntitii viitarl
bnfiii nmi. tivul, n tia nrmlr amrian, mai nrt a rmi ntual
F nr. 6, t dfinit a fiind un lmnt ar ar bnfiii nmi viitar i ar ar
aaitata d a rvi ntitii, fiind imbat ntru altva d valar d tr ntitat, utilizat
ntru a rdu va d valar ntru ntitat au la dntara datriilr atia. tdat,
F a brvat fndul mrial nu at fi imbat u altva d valar ntru ntitat i
nu at fi utilizat ntru dntara datriilr ntitii. Fndul mrial nu ar aaitata d a
rdu rin l nui intrri nt d numrar viitar, di, n mbinai u alt ativ, at
rdu fluuri d valar. tfl, bnfiiul viitr aiat fndului mrial t dtul d vag
i mai uin igur dt bnfiiul aiat altr ativ. u tat ata, d rgul, fndul
mrial fr bnfiii nmi viitar. n adrul nrmlr amrian rizaz
ri t umrat i vndut n md binuit ar bnfiiu nmi viitr, inluiv lmntl
individual ar l bin un umrtr i ar drt l lta n adrul uni
mbinri d ntrrindri.
tfl, ntru a bnfiiil nmi viitar inlu n fndul mrial
ndlina ndiiil unui ativ, I
i F nidr dbnditrul trbui ntrlz at bnfiii, n nul trbui
aib aaitata d a diria litiil i ndura ntitii dbndit. rin urmar, att I,
t i F au aun la nluzia fndul mrial rt dfiniia ntual a unui ativ.
n a rivt ntul d fnd mrial, ditiniil ar vidniaz ntr
rvdril din IFR 3 rfr la urmtarl at:
d art, rfrnialul intrnainal utilizaz niuna d fnd mrial, n tim
nrma nainal vin u dlimitara atuia n fnd mrial zitiv i fnd mrial

14
ngativ, lmnt ar unt rzntat arat n bilanul nlidat. Fam rizara
variantl antriar al IFR 3 urindau niuna d fnd mrial ngativ, dar, n
rznt, n adrul diziiilr din IFR 3 rvizuit fndul mrial ngativ a ft nluit
u ria umrar n ndiii avantaa, ar t runut a un tig n
ntul d rfit i irdr. a um dga din az ntru nluzii, umrril
n ndiii avantaa unt tranzaii nbinuit ntitil d afari i rritarii lr
nu vnd n gnral ativ au ntrrindri n untin d auz i d bunvi la ruri
ub valril lr ut. azuril n ar ata au l urind liidar frat au
vnzar frat (d mlu, du dul unui fndatr au al unui managr rinial) n
ar rritarii trbui vnd ntrrindra rd, a ar uta ava drt
rzultat un r mai mi dt valar ut. D amna, n viziuna I ria d
fnd mrial ngativ rmn n l mai mult ituaii ibilitat ndrtat,
dar tandardl rvizuit ntinu rvad a anumit ativ dbndit i datrii
aumat fi valuat la alt valri dt valril lr ut d la data aiziii. n nrma
ntabil nainal rizaz , n mura n ar fndul mrial ngativ
rartaz la irdri i ltuili viitar attat, ar t fi murat n md rdibil
la data aiziii, ata trbui fi runut a vnit n ntul d rfit i irdr.
Di, utm aria difrna dintr l du nrm luat n analiz t d fat mai
mult una d trminlgi, ntul d fnd mrial ngativ rzntat n lgilaia
nainal, rgindu- n IFR 3 la ria d umrar n ndiii avantaa.

d alt art, nfrm rinlr din tandardl aliabil, mai nrt I 36


Drira ativlr, fndul mrial dbndit ntr- mbinar d ntrrindri va fi
ttat ntru drir, anual. marativ, lgilaia nainal urind indiaia a
fndul mrial amrtizz rin aliara uni mtd d amrtizar raid (l
mult, riad d 5 ani).
Du rra natr n tabla ntlr ifi ituaiilr finaniar nlidat ar trbui
fi inlu i trmnul intr ar nu ntrlaz. a um rvd n I 27, intrl
ar nu ntrlaz rrzint aitaluril rrii ntr- filial nu t atribui, dirt au
indirt, uni iti mam i ar trbui rzntat arat ntr- ituai nlidat a
ziii finaniar n aitaluril rrii, ditint d aitaluril rrii al rritarilr
itii-mam. n a rivt mdul d atribuir a rzultatului glbal ttal, ata

15
ndrat tr rritarii itii-mam i intrl ar nu ntrlaz iar da at
luru ndu la un ld dfiitar n adrul intrlr ar nu ntrlaz. difiril I
din 2008 la I 27 au vizat rintr altl i nluira trmnului d intr minritar
itnt n varianta rvizuit din 2003 a I 27, u intr ar nu ntrlaz. niliul
I a utifiat aat mdifiar a trminlgii rin fatul intrl ar nu
ntrlaz rrzint drir mult mai at a intrlr alr rritari ar nu au
ntr- ntitat un intr ar ntrlaz.
nidrm niuna intr ar nu ntrlaz t un nt al ditinii
dintr aitaluril rrii al itii-mam i finanara utat d tr ali invtitri dt
rritarul i ar, n at ntt, ar i imliaii aura ziii finaniar. D amna,
intrl ar nu ntrlaz rrzint un lmnt imrtant, inlu n frmula d alul la
runatra fndului mrial, nt al ituaiilr d gru. tfl, nfrm diziiilr din
IFR 3, fndul mrial t valuat la data aiziii baza urmtari rlaii:

ntravalara tranfrat valuat la valara ut


(+) Valara rirr intr ar nu ntrlaz n ntitata dbndit
(+) Valara ut d la data aiziii a artiiaii n aitaluril rrii dinut antrir d
dbnditr n ntitata dbndit
(-) Valril nt d la data aiziii al ativlr idntifiabil dbndit i al datriilr
aumat
(=) Fndul mrial

n lu, vnimntul au tranzaia trut() nar() ntru a fndul mrial fi


runut drt un ativ al dbnditrului t tranzaia n ar ata a binut intrul ar
ntrlaz n ntitata dbndit.
ziinndu-n n intrvalul tmral al fturii nlidrii, ituaiil finaniar
nlidat al itii-mam i al filiallr trbui fi ntmit avnd la baz aai
durat a riiului finaniar i, imliit, aai dat d rartar. tfl u, I 27 drt
alinira datlr d nidr al ituaiilr finaniar ntru vitara unr dnaturri al
infrmaiilr rzntat n ituaiil finaniar nlidat. Da filial ali dat d
rartar difrit d a a itii-mam, atuni filiala va labra un t d ituaii finaniar

16
ulimntar la aai dat d rartar a ituaiil finaniar nlidat al itii-mam,
n azul n ar t ibil at luru, i nmitnt va fa autri ntru ftl
tranzaiilr au vnimntlr mnifiativ ar au avut l ntr data a d rartar i data
ituaiilr finaniar al itii-mam. n ri az, difrna dintr finalul riadi d
rartar a filiali i finalul riadi d rartar a itii-mam nu trbui fi mai mar
d 3 luni.
nfrm aluiai rfrnial, litiil ntabil flit d ntiti la ntmira
ituaiilr finaniar nlidat trbui fi unifrm ntru tranzaii i vnimnt
amntar arut n irumtan imilar. n ituaia n ar un mmbru al gruului
utilizaz alt litii ntabil dt l adtat n ituaiil finaniar nlidat ntru
tranzaii i vnimnt imilar, atuni ata trbui -i autz advat ituaiil finaniar
ar unt imliat n labrara ituaiilr finaniar nlidat.
tfl, din tudiul rglmntrilr nainal i intrnainal n dmniul nlidrii a
rzultat fatul , r dbir d viziuna I ar rmit i aliara altr litii
ntabil ntru ituaiil gruului, adrul lgilativ rmn rvd bligativitata utilizrii n
ituaiil finaniar nlidat a alrai mtd a i n ituaiil finaniar individual al
itii-mam.
nidr mtdl d unifrmizar a litiilr ntabil t fi aliat aura
ntitilr ar fa art dintr-un gru n vdra ntmirii ituaiilr finaniar nlidat
dind, d art, d rglmntril utilizat la nivlul ituaiilr finaniar al gruului i
rtiv la nivlul ituaiilr finaniar individual, iar, d alt art, d mdul d ritar
al litiilr ntabil la nivlul itii-mam.

17
ILUL II

2.1 tal nlidrii

rul d ntmir a ituaiilr finaniar nlidat art dnumira d


nlidar. n rati it du mdaliti d ralizar a nlidrii, rtiv
nlidara baza fluurilr i nlidara baza numrii ldurilr.
nlidara baza fluurilr, ar t inirat din ntabilitata finaniar,
ruun: nidra nturilr la fritul firui riiu, rluara ldurilr atra la
nutul riiului urmtr i nrgitrara raiilr ftuat d itil nlidat
mur aata ftuaz.
tal ati mdaliti d nlidar t fi rzumat atfl:
- rluara ldurilr iniial (lduril final din balana nturilr nlidat,
ntmit la fritul riiului rdnt);
- nrgitrara fluurilr d valri (ativ, datrii, aitaluri rrii, ltuili i
vnituri);
- nrgitrara raiunilr d nlidar (autri, rtratri, liminri) inndu- nt
numai d lmntl riiului urnt;
- rzntara ituaiilr finaniar nlidat.
nlidara baza fluurilr nu nit ftuara d raii d nlidar
ntru riiil rdnt, dar ruun bun unatr a fluurilr itilr
nlidat.
nlidara rin numara ldurilr (umulul nturilr individual) bazaz
utilizara infrmaiilr din nturil individual ntmit d itil nlidat la
fritul firui riiu. tal d ralizar a ati frm d nlidar unt:
1) dtrminara rimtrului d nlidar i tabilira mtdi d nlidar
utilizat ntru nlidara firi iti rinut n rimtrul d
nlidar;
2) ftuara raiunilr d rnlidar, raii vizaz:

18
- mgnizara mtdlr d valuar i d rzntar a nturilr la
nivlul ntrgului gru;
- ntabilizara imzitlr amnat;
- nvria nturilr itilr aflat n trintat.

3) ftuara raiunilr d nlidar rriu-zi, raii ar urind:


- umulul nturilr individual;
- liminara nturilr rir, a rzultatlr intrn nralizat i a
dividndlr
- artaul aitalurilr rrii i liminara titlurilr.

4) ntmira ituaiilr finaniar nlidat: ituaia ziii finaniar


(bilan) ituaia rzultatului glbal, tablul fluurilr d trzrri, ituaia
variaii aitalurilr rrii i ntl liativ.

itil rinut n rimtrul d nlidar t fi nlidat dirt d itata


-mam (tnia nlidrii alir).

nia nlidrii dirt ruun a itata-mam nlidz tat


itil rinut n rimtrul d nlidar, indifrnt da aata din dirt au indirt,
intr d artiiar n adrul itilr nlidat.
at tni furnizaz dirt infrmaia finaniar la nivlul gruului i rmit
dtrminara ntribuii firi iti la rzrvl i rzultatul gruului.
Dar, ttui, trbui mninat i fatul aat tni nu furnizaz infrmaiil
nar ntru ftuara d analiz in intriarul gruului (analiz ubgruuri au zn
grgfi).
nia nlidrii alir nt n nlidara uiv a firi iti d
tr itata ar-i din titluril. at tni ruun ftuara d nlidri la
fiar nivl d intgrar vrtial. tfl, bin infrmaii finaniar ntru difrit gmnt
din adrul gruului (ubgruuri).

19
n marai u tnia nlidrii dirt, nlidara alir nit un vlum
mai mar d mun. D amna, nlidara alir t difiil d ralizat atuni nd
lgturil dintr iti unt ml.
Du mdalitil i tniil d nlidar au ft al, t nar
tabila manira d rganizar a nlidrii: ntralizat au dntralizat.
rganizara ntralizat a nlidrii ruun a itata-mam -i aum
ttalitata raiilr d nlidar.
rganizara dntralizat a nlidrii ruun a fiar itat nlidat -i
rtratz nturil individual inndu- nt d rgulil d rzntar i d valuar utilizat d
gru. nturil rtratat al firi it unt tranmi itii-mam, ar ftuaz
numai raiil d nlidar rriu-zi.

2.2 liminara raiunilr

rntul d ntrl, t rimat rin rntaul drturilr d vt dinut d


itata nlidant n adunara gnral a itilr nlidat, rrzint lmntul
rinial baza ruia dtrmin ntrlul i influna mnifiativ. tfl, di unri
ntrlul i influna mnifiativ t tabili indndnt d rntaul d ntrl, n adrul
nlidrii in nt d fatul :
- un rnta d ntrl mai mar d 50% rmit ritara ntrlului da nu
dvdt ntrariul;
- un rnta d ntrl urin ntr 20% i 50% rmit ritara uni influn
mnifiativ da nu dvdt ntrariul.
it aiuni rdinar, ar au un ingur drt d vt, aiuni u dividnd riritar, ar
nu au n drt d vt, rtifiat u drt d vt i aiuni u vt dublu au multilu.
tiunil fara drt d vt unt ifi itilr ar au rvazut atfl d ituai
n tatutul lr i rvin din nvria bligatiunilr n aiuni binuit n urma arbarii d tr
titularii d atiuni. umarul atiunilr fara drt d vt nu at dai 25 % din aitalul ial.
tiunil u drt d vt dublu unt atiuni tat fiial dtinut d atinarii tabili ai
itatii ar l utin 4-5 ani nu i-au dat drtul lr.

20
n at ntt, trbui avut n vdr, n azul itni aiunilr fr drt d vt,
ata trbui liminat din alul, iar n azul itni aiunilr u drt dublu d vt,
ata trbui luat dublu n alul.

2.3 rimtrul d nlidar

Dlimitara frntiri ntabil a unui gru au, altfl u, tabilira rimtrului d


nlidar rrzint rima ta a rului d nlidar.

trimtrul d nlidar urind anamblul ntitilr rinut ntru ntmira


ituaiilr finaniar nlidat.

La nivl intrnainal it mai mult viziuni u rivir la rimtrul d nlidar,


ata difrniindu- ntr l n funi d ntitil din ar ata t altuit.

tfl, n U rimtrul d nlidar t aimilat u itata-mam i filiall


al. at viziun rtritiv u rivir la ninutul rimtrului d nlidar ar la baz
riniiul nfrm ruia ituaiil finaniar nlidat trbui urind numai ativl i
datriil itilr ntrlat d itata-mam.

n ril und unt runut a mtd d nlidar intgrara rrinal i


unra n ivaln, rimtrul d nlidar t altuit din:

- itata nlidant, ar, la rndul u, at fi itat-mam, un aiat ntr-


ntitat ntrlat n mun au un invtitr ntr- ntitat aiat;
- itil nlidat, rtiv itil aura rra itata nlidant
rit ntrlul (filiall), ntrlul mun (ntitil ntrlat n mun) au
influna mnifiativ (ntitil aiat).
at viziun mai tin u rivir la ninutul rimtrului d nlidar
rgt n ril din ura ntinntal.

. ntrlul

21
IFR l0 tiulaz un invtitr ntrlaz ntitat n ar a invtit atuni nd
t u la au ar drturi aura unr rzultat (randamnt) variabil din imliara a n
ntitata n ar a invtit i ar aaitata d a influna al rzultat rin autritata a
aura ntitii in ar -a invtit.

Dfiniia ntrlului inlud tri lmnt, i anum:

(a) utra invtitrului aura ntitii in ar -a invtit;

(b) unra la au drturil invtitrului aura rzultatlr variabil n baza


imlirii al n ntitata in ar -a invtit; i

() aaitata invtitrului d a-i utiliza utra aura ntitiii n ar -a invtit


ntru a influna valara rzultatlr invtitrului.

a) utra

Un invtitr rit utra aura uni ntiti atuni nd ata ar drturi itnt
ar-i nfr aaitata urnt d a ndu ativitil rlvant al atuia.

n ativitil rlvant al uni ntiti inlud:

- vnzara i umrara d bunuri i rviii;


- managmntul ativlr finaniar arurul viii lr;
- ltara, aiziia i dara ativlr;
- tabilira truturii d finanar au binra finanrii.
utra unui invtitr rzult din drturil ar ata l ar.

ta t fi nin a intrumntlr d aital dinut au a angaamntlr


ntrlat.

Drturil itnt ar, individual au mrun nfr unui invtitr utr rfr
la:

22
- drturil d vt n adrul ntitii;
- drturil d a numi, a rdmna au a rva mmbrii-i ai managmntului
uni ntiti ar au aaitata d a ndu ativitil rlvant;
- drturil d a numi au rva alt ntitat ar ndu ativitil rlvant;
- drtul d a ndu ntitata intr ntr- tranzai n bnfiiul invtitrului;
- alt drturi (a, d mlu drturi d luar a dizii ifiat ntr+un ntrat
d managmnt) d a ndu ativitil rlvant.

b) Randamntl variabil
Un invtitr t u au ar drturi la randamnt variabil n urma imlirii al
ntr- ntitat atuni nd at randamnt au tnialul d a varia n funi d rfrmanl
ntitii.

t randamnt t fi:

- numai zitiv au;


- numai ngativ au;
- att zitiv, t i ngativ.
D amna, di ntitat t ntrlat numai d un ingur invtitr, randamntl
atia unt mrtit ntr mai multi invtitri. D mlu, la mrira rfitului uni
ntiti, ntribui att invtitrul ar rit ntrlul, t i dintrii intrlr ar nu
ntrlaz.

Randamntl variabil la ar t u au ar drtul un invtitr mbra difrit


frm, rintr ar mninm:

- dividnd;
- alt frm d ditribuiri d bnfiii nmi al uni ntiti (dbnzi, mdifiri
al valrii invtiii invtitrului t.);
- unra la irdri n urma furnizrii d autr d liiditat au d rdit;
- aul la liiditi viitar ar un invtitr l ar din imliara a ntr-
ntitat.

23
c) Lgtura dintr utr i randamnt

ntru a ntrla ntitat un invtitr trbui aib att utr aura uni ntiti,
dar i aaitata d a utiliza aat utr ntru a influna randamntul atia.

um n unl ituaii drtul d dizi t dlgat, t nar a un invtitr


tabila da t agnt au rinial. Dar un agnt t art t angaat
ainz n numl i n avantaul uni alt rti (rinialul), t vidnt ata nu
ntrlaz ntitat atuni nd i rit autritata n luara dizii.

.ntrlul mun

ntrlul mun rrzinta ntrlul artaat aura uni ntitati, nvnit rin ntrat,
ar ita numai atuni and diziil lgat d ativitatil rlvant nita nimtamantul
unanim al artilr ar dtin ntrlul mun.

IFR 11 rduri mun nntraz drturil i bligaiil unui ard


mun i laifi arduril mun n du atgrii: raiuni mun i airi n
artiiaiun. ta rmit a intrl ntr- air n artiiai ntabilizz
rintr- ingur mtd, riv a a unrii n ivaln.

nfrm atui IFR un ard mun it atuni nd:

a) ril unt angaat rintr-un ard ntratual i


b) n ardul ntratual mninaz ril ar rit ntrlul mun.
rdul ntratual tabilt ndiiil tau la baza artiirii rilr la ativitata
rrzint bitul ntratului. n gnral, n ardul ntratual rg at
vizaz:

- ul, ativitata i durata ardului mun;


- mdaliata d numir a mmbrilr niliului d adminitrai au alt rgan d
nur ivalnt al ardului mun;

24
- manimul d luar a diziilr (at ar nit dizii din arta rilr,
drturil d vt al rilr i numrul d vturi rut ntru luara diziilr);
- aitalul au alt ntribuii u ar artii ril;
- mdalitata n ar ril mart ativl, datriil, vnituril, ltuilil, rfitul
au irdra ardului mun.
ntrlul mun rrzint mrira ntrlului unui ard, tabilit baz
ntratual. D amna, rizm ata it numai atuni nd diziil u rivir la
ativitil rlvant nit nimmntul unanim al rilr ar mart ntrlul.

tuni nd analizaz da ntitat rit ntrlul mun aura unui ard, mai
nti trbui idntifi da tat ril au numai un gru dintr ata rit ntrlul
IFR 10 ituaii finaniar nlidat( rin, 2012) rizaz un ard t ntrlat
nd ril au un gru dintr ata unt (t) u (u) au au (ar) drtul la
randamnt variabil din imliara n adrul ardului i au (ar) abilitata d a ndu
ativitil ar influnaz mnifiativ randamntul angaamntului

25
valuara ntrlului mun at matiza atfl:

Se precizeaz n contractul acordului


nu
dac toate prile sau un grup de pri
controleaz mpreun acordul

Nu se aplic

IFRS 11

da

Deciziile cu privire la activitie


relevante necesit acordul unanim
al tuturor prilor sau al unui grup nu Nu se aplic
de pri care controleaz
IFRS 11
mpreun acordul

da

Acordul este controlat n comun

26
mlul 1

ruunm , n adrul unui ard la ar artii tri ri, drturil d vt unt


rartizat atfl: -40% din drturil d vt, -35% din drturil d vt i -25% din
drturil d vt. n adrul ardului, t nvi d l uin 70% din drturil d vt.

iar da individual i t blz tat diziil u rivir la ativitil


mnifiativ al ardului, niiunul dintr atia nu at rit ingur ntrlul, dar
ntru luara diziilr u rivir la ativitil rlvant t nvi d l uin 70% din
drturil d vt. n nin, i ntrlaz n mun ardul, dar numai mrun
din t 70% din drturil d vt.

rduril mun ni u difrit uri (mrira turilr i riurilr ntr


ri, nlnira aului la ni tnlgii i i d dfar) i t mbra difrit truturi
i frm uridi.

mlul 2

ruunm , n adrul unui ard la ar artii tri ri, drturil d vt unt


rartizat atfl: -50% din drturil d vt, -30% din drturil d vt i -20% din
drturil d vt. n ntratul ardului, rizaz ntru a lua dizii u rivir la
ativitil rlvant al ardului t nvi d l uin 55% din drturil d vt.

iar da at blz diziil u rivir la ativitil mnifiativ al


ardului, ata nu rit ntrlul aura atuia, dar ntru luara diziilr
rlvant t nvit bin ardul lui , fi l al lui . n lu it du mbinaii
ibil d binr a l uin 55% din drturil d vt (fi mrun u , fi mrun
u ). ntr- atfl d ituai, ntru a ita ardul mun, t nar a, d amna, n
ardul ntratual rizz mbinai a rilr t nar ntru a bin
ardul u rivir la diziil vizaz aiunil rlvant.

iuril d arduri mun

27
IFR 11 laifi arduril mun, n funi d drturil i bligaiil ar l au
artiianii n adrul ardului, n du tiuri:

- raiuni mun (int ratin) i


- raiuni n artiiai (int vntur)
raiun mun t un ard mun rin intrmdiul ruia ril ar rit
ntrlul mun al ardului au drturi aura ativlr i bligaii ntru datriil rfritar
la ard.

air n artiiai t un ard mun rin intrmdiul ruia ril ar


rit ntrlul mun al ardului au drturi aura ativlr nt al ardului.

ntitil ar rit ntrlul mun aura airii n artiiai unt dnumit


aiai.

ntitat ar din invtii ntr- air n artiiai, dar ar nu rit


ntrlul mun aura atia t un invtitr ntr- air n artiiai.

ntru alulul drturilr d vt nu iau n nidrar aiunil fr drt d vt,


aiunil rrii al itii rumrat, aiziinat d tr itat, aiunil ntru ar
nu -au ftuat vrmintl igibil ntr- lun d la mai, rtifiatl d invtiii,
bligaiunil
nvrtibil, drturil ar l d itata aura i ni.
rntul d ntrl alulaz rin numara tuturr drturilr d vt dinut
dirt au indirt rintr- itat laat ub ntrlul luiv al itii dminant.
rntaul d ntrl nu trbui fi nfundat u imliara finaniar ar
dtrmnin u autrul rntaului d intr. r dbir d rntaul d ntrl,
baza ruia dtrmin tiul d ntrl i influna mnifiativ, rntaul d intr t un
mil d unr n rati a nlidrii. Difrnl dintr rntaul d ntrl i
rntaul d intr t fi matizat atfl:

iun atur Utilizar

28
rntaul d ntrl rim utra Dtrminara ntrlului i a
(drturil d vt) influni mnifiativ

rntaul d intr rim dndna il d unr n rati a


finaniar nlidrii:

-umulul nturilr

- liminara raiilr rir;

- rartizara aitalurilr rrii


i rzultatului ntr itata
mam i minritari

rntaul d intr t gal u uma rntalr dinut, dirt au indirt, d


itata nlidant n itil nlidat.
utra lgturii d dndn rzultat din dinra drturilr d vt i murat u
autrul rntului d ntrl nu trbui nfundat u utra dndni finaniar rzultat
din dinra d aiuni, ri din aitalul ial i mar u autrul rntului d intr.

vnd n vdr itna n rati a unr divr tiuri d aiuni: aiunil rdinar
aigur t un drt d vt, aiuni fr drt d vt au aiuni u drt d vt dublu au
multilu, ntatm ntr dinra uni fraiuni d aital i drturil ar i ataaz
at
it un dala. n tim drtul d vt al gruului rflt ritara uni utri, dinra
uni ri din aital rflt imliara finaniar a uni iti n alt itat. at
niun trit finaniar mar u autrul rntului d intr.

rntul d intr rrzint ta-art din aital i imliit din atrimniu dinut
dirt au indirt d tr itata dminant n fiar din itil rinut n rimtrul
d nlidar.

29
ntru a alula rntul d intr al uni iti n alt itat trbui
unatm urmtarl du lmnt:
a) rntul d dinr dirt a itii din dirt t art naitalul
itii tudiat, DD = aiuni dinut/ttal aiuni.
b) rntul d intr al gruului n itata din dirt t art n aitalul
itii tudiat IG.
utm alula rntul d intr baza frmuli :

%IG() = %DDD() %IGD()

und: %DD = rnt d dinr dirt


%IG = rnt d intr al gruului
D() = itata din dirt ri n aitalul itii tudiat
Dtrminara rntaului d ntrl i a rntaului d intr dind d
artiiaiil d aital itnt ntr itil din adrul unui gru. t artiiaii t fi:
dirt, indirt, rir i irular.
Lgturil d aital dintr itil unui t fi matizat atfl:

30
artiiaii dirt artiiaii artiiaii artiiaii irular
indirt rir

SM
SM
SM SM
10% %
90% %
80% %
70%
30%
30%%% 70% % SM SM
10% %
70% %
55% % F3

F1 F2
F7
F4

30% %

F5

100% %

F6

t: ntru truturil d gru rzntat mai u, ruunm aiun d


drtul la un vt (nu it aiuni u drt d vt dublu au/i aiuni u dividnd
rfrnial, dar fr drt d vt).
n azul artiiaiilr dirt, rntaul d ntrl t gal u rntaul
drturilr d vt dinut d itata-mam, n tim rntaul d intr t gal u
arta din aital dinut d itata- mam n adrul filiali. D amna, rizm ,
atuni nd nu it aiuni u drt d vt dublu au atiuni u dividnd rfrnial, dar fr
drt d vt rntaul d ntrl t gal u rntaul d intr.
ntru trutura d gru rzntat mai u, rntal d ntrl i d intr al
itii n itil F1 i F2 unt urmtarl:

31
itata rntaul d rntaul d iul d dndn
ntrl al . intr al ( ntrl au influn
mnifiativ)

F1 70% 70% ntrl

F2 30% 30% Influn mnifiativ

tuni nd artiiaiil dintr itil n adrul gruului unt indirt,


rntaul d ntrl t dtrminat alir u alir. ntrlul t ntrrut atuni nd
ntrrindr t ntrlat n mun au laat ub influn mnifiativ. ntru
dtrminara rntaului d intr, multili rntaul d aital dinut d fiar
itat.

itata rntaul rntaul d intr al iul d dndn ( ntrl


d ntrl au influn mnifiativ)
al .

F3 70% 70% ntrl

F4 55% 70% 55% = 38,5% ntrl

F5 30% 70% 55% 30% = 11,55% Influn mnifiativ

F6 0% 70% 55% 30% 100%= itat aura ria nu


11,55% rit nii ntrlul, nii
influna mnifiativ; n
nin, aata t lat
n afara rimtrului d
nlidar.

n azul artiiaiilr rir, rntal d ntrl i d intr dtrmin


innd nt d urmtarl rguli. Dinra d titluri d itata nlidat la itata

32
nlidant nu ar nii un imat aura rntaului drturilr d vt dinut d iata
nlidat la itil nlidant.
n nin, la dtrminara rntaului d ntrl nu trbui in nt d
titluril itii nlidat dinut d itata nlidat.
n imb, dtrminara rntului d intr t mai difiil. ata at
dtrmina rin mtd matmati, dintr ar amintim mtda algbri.

n azul truturii d gru rzntat mai :

-
a

- rntaul d intr al maritii (alii dt ) n itata


100% b
=
100% axb

ax(100% b)
-rntaul d intr al maritarilr n itata =
100% axb

a = rntaul d intr al itii n itata ;

b= rntaul d intr al itii n itata .

Da inm nt d frmull rzntat mai u:

33
- rntaul d intr al maritarilr (alii dt itata F7) n itata
100% 10%
= 97,82%
100% 80% x10%

80% x(100% 10%)


- rntaul d intr al maritarilr n F7 = 78,26%
100% 80% x10%

n azul ariiaiilr irular, rntul d ntrl dtrmin d manir idnti


u a n azul artiiaiilr rir (titluril ar itata nlidat l din la
itata nlidant nu au niiun imat aura drturilr d vt dinut d itata
nlidant la itil nlidat). rntaul d intr a i n azul artiiaiilr
rir, at dtrmina baza mtdi algbri.
ntru trutura d gru mai

c
A

B C
b

- rntaul d intr am maritarilr (alii dt ) n itata

100% c
=
100% axbxc

34
ax(100% c)
- rntaul d intr al maritarilr n itata =
100% axbxc

axbx(100% c)
- rntaul d intr al maritarilr n itata =
100% axbxc

a = rntaul d intr al itii n itata ;

b= rntaul d intr al itii n itata ;

= rntaul d intr al itii n itata .

n at ndiii:

- rntaul d intr al maritarilr (mai uti itata F9) n itata


100% 10%
= = 96,05%
100% 90% x70% x10%

90% x(100% 10%)


- rntaul d intr al maritarilr n F8 = =86,44%
100% 90% x70% x10%

90% x70%(100% 10%)


F9 = = 60.51%.
100% 90% x70% x10%

rzint urmtara trutur d gru:

SM

35
60 %
70 %

30 %
20 %

F4

F1 F3
10 %

20 %

70 % 50 %
F2

F6

F5
30 %

dtrmin rntaul d ntrl, rntaul d intr i tiul d dndn (ntrl


au influnt mnifiativ) ntru trutura d gru rzntat.

. rntaul d rntaul d intr al iul d dndn ( ntrl


ntrl al . au influn mnifiativ)

F1 70% 70% ntrl

F2 90% 69% ntrl

dirt 20% (70% 70%+20%)

rin intrmdiul lui F1


70%

F3 80% 64,5% ntrl

dirt 30% (70% 70%+20%)50%+30%

36
rin intrmdiul lui F2
50%

F4 60% 60,36% ntrl

F5 20% 12,07% Influn mnifiativ

rin intrmdiul lui


F2:20%

F6 0% 3,62% itat nu t inlu n


rimtrul d nlidar

t rntal d intr al itii n itil F4, F5 i F6 -au alulat


baza urmtrului itm d uaii:

F4= 60% +F6 10%

F5= F4 20%

F6 =F5 30%

F4- rntaul d intr al itii

F5- rntaul d intr al itii n itata F5

F6- rntaul d intr al itii n itata F6

2.4 tabilira mtdi d nlidar

tabilira mtdi d nlidar t trn lgat d ntrlul au influna


mnifiativ ritat() d itata-mam aura lrlalt iti rinut n rimtrul
d nlidar. Lgatura dintr ntrl (i/au influna mnifiativ) i mtda d
nlidar t urmatara:

37
atura ntrlului itata nlidat tda d nlidar
utilizat

ntrl Filial Intgrar glbal

ntrl mun ntitat ntrlat n mun Intgrar rrinal au

tda unrii n ivaln

Influn mnifiativ ntitat aiat tda unrii n ivaln

rizm tandardul intrnainal d ntabilitat I 31 Intr n airi


n artiiai mninaz itil aura rra rit ntrlul mun trbui
fi nlidat fi rin mtda intgrrii rrinal (tratamnt d baz), fi rin mtda
unrii n ivaln (tratamnt autrizat).

2.5 mgnizara mtdlr ntabil la nivlul gruului.

Intgrara glbal, ilutraz rft riniiul rvalni ralitii nmi aura


aartnni uridi. t flit ntru nlidara itilr ntrlat luiv d
itata-mam, i ruun arurgra urmtarlr ta:
1) rluara i umulul lmntlr din ituaiil finaniar individual al itii-
mam (itii nlidant) i al filiali (itii nlidat); umulul ituaiilr
finaniar al itii mam i al filiali ralizaz ntru ntraga valar (n rri d
100%);
2) liminara ninlr tranzaiilr ftuat ntr itata-mam i filial
(liminara rzultatlr intrn i a nturilr rir) ntru ntraga valar;

38
3) artaul aitalurilr rrii al filiali ntr arta ar rvin itii-mam i
arta ar rvin ainarilr minritari i liminara titlurilr dinut d itata mam la
filial.
artaul aitalurilr rrii ralizaz n funi d rntaul d intr.
liminara titlurilr ftuaz la tul lr d aizii n ntraartid u ta-
art i rvin itii-mam din aitaluril rrii al filiali itnt la mmntul
aiziii titlurilr.
4) ntmira ituaiilr finaniar nlidat
rin rluara n ttalitat a lmntlr d ativ, datrii i aitaluri rrii al filiali,
bilanul nlidat, binut n urma intgrrii glbal, rmit unatra mnni ral a
ativlr gruului i a mdului d finanar a atra. n ituaia n ar la aitalul filiali,
lng itata-mam, au artiiat i ali ainari, bilanul nlidat rflt i arta l
rvin atra din aitaluril rrii. arta lrlali ainari numii minritari t
rzntat n adrul bilanului nlidat ntr-un t ditint din aitaluril rrii, numit
intr minritar (intr ar nu ntrlaz, nfrm F 3055/2009). t t t
ifi unui bilan nlidat du aliara mtdi intgrrii glbal.

rnindu- d la rmia ativitata uni filial rrzint ntinuar a ativitii


itii-mam, ntul d rfit i irdr rzint advrata rfrman ralizat d gru.

n ntul d rfit i irdr nlidat, rzultatul mart n arta ar rvin


ainarilr itii-mam i arta ar rvin minritarilr.

2.6 rzntara tablului d nlidar a nturilr d rfit i irdr

2.6.1 Intgrara rrinal


Intgrara rrinal ruun intgrar a ituaiilr finaniar al ntitii
ntrlat n mun la l al itii nlidat (aiatul n ntitata ntrlat n mun)
rrinal u rntaul d intr. tfl, n ituaiil finaniar nlidat, rzint
imagin mult mai rdu dt n azul intgrrii glbal. D fat, aat viziun rivilgiaz
rritarii, limitndu- la rrzntara nmi a avrii atra. n, rin dntara

39
valrii artiiaii d advrata utr ritat, nlidara rin intgrar rrinal
at nl utilizatrii ituaiilr finaniar, dar bin imagin a uni fal utri,
datrit nlidrii uni iti aura ria nu rit ntrlul. Din at nidrnt,
intgrara rrinal nu t rvzut d rglmntril ntabil din tat ril, iar din
2013 aat mtd d nlidar a ft liminat din I din rfrnialul u ntabil.

nlidara rin intgrara rrinal ruun arurgra urmtarlr ta:


- umulul ituaiilr finanar al itii ntrlat n mun la l al
aiatului rrinal u rntaul d intr;
- liminara ninlr tranzaiilr ftuat ntr aiat i itata
ntrlat n mun, rrinal u rntaul d intr (liminara nturilr i a
rzultatlr intrn);
- liminara titlurilr dinut d aiat la itata ntrlat n mun;
- rzntara ituaiilr finaniar nlidat.

2.6.2 unra n ivaln:

nidrat mai dgrab mtd d valuar dt mtd d nlidar unra n


ivaln ruun a titluril d artiiar dinut la ntrrindr aiat fi
ntabilizat, n mmntul aiziinrii, la tul lr. Ultrir, tul atra t autat n
funi d vluia aitalurilr rrii al ntrrindrii aiat. tfl, n bilanul nlidat,
at titluri unt rzntat la tul itluri u n ivaln iar n ntul nlidat d
rfit i irdr, arta rvin itii nlidat din rzultatul itii ub influna
mnifiativ rflt la arta din rzultatul ntitilr (itilr aiat). r
dbir d intgrara glbal i intgrara rrinal, unra n ivaln nu ruun
umulul ituaiilr finaniar individual. n, n mura n ar unt nidrat mnifiativ
ninl tranzaiilr ftuat ntr invtitr i ntitata aiat trbui fi liminat
(liminara rzultatlr intrn) rrinal u rntaul d intr.

40
2.7.tudiu d az rivind ituaiil Finaniar nlidat la ltim
2.7.1 Dat gnral

.. L .. Ramnu Vla t una dntr l ma mar man d rdu


m dn Rmna, fnd un num d rfrn arta nma a r.
btul d atvtat al t urnd n rnal: rtara rdua d
rdu lrd, ma lat, all, rdu trm, nrg trm, alt
rdu m, nluv rv atn tn mralzara atra aa ntrn
trn, n nfrmtat u rvdrl tulu nttutv al t.
trul d atvtat n ar dfaar atvtata tata nr n dul
201 Fabrara rdulr m d baz, a ngrmntlr rdulr azta;
fabrara matrallr lat a auuulu ntt, n frm rmar.

41
dnttata rganza. L t una dntr l ma mar man d rdu
m dn Rmna, nfnat n anul 1966 ub dnumra d mbnatul m Rmnu
Vla. n anul 1990, rn trra d uvrn nr. 1213/20 nmbr, n baza Lg nr. 15/1990,
mbnatul m Rmnu Vla a dvnt tat mral aun, ub dnumra
.. L ..

Fgura -mlaamnt L
tata t nmatrulata la ful Rgtrulu mrtulu d langa
rbunalul Vala, ub numarul 38/219/1991, d fal R 1475261 dul
al n unul Ramnu Vala, tr. Uzn, nr.1, Vala.
atalul al ubr varat al .. L .., la data ddr
rdur d nlvnta, ra n valar d 34.321.138,3 R, rrzntand
343.211.383 d atun u valar nmnala d 0,1 R far. tnarul
martar t rrzntat d ntrul nm, dtn un numar d
188.100.976 atun, rrzntand 54,8062% ta d artar la bnf
rdr.
trutura atnaratulu .. L .., rznta atfl:

42
La amlaara n zn au ft luat n ndrar urmtarl avanta (um rzult
dn fgura 14):
zna lmtrf Rmnu Vla bgat n zmnt: gaz, trl, rbun, alar, a;
tna n zn a unu dzt mn d ar, tmat a ava rzrva ntru 100 an
(amlaat la 8 km dtan d latfrma m);
aznara matrlr rm d la rdutr lmtrf (aznara tln
rln fa d la tt, rn 2 ndut ubtran d 60 km lungm, ar au
dvnt rrtata man dn 2009);
utlzara rulu lt, tuat la dtanta d 0,7 km, a ur d a;
ntrala trm tuat la dtanta d 0,5 km a ura d nrg trm;
fr d mun alfat dn zn.

ituaiil finaniar nlidat lbrat d tr LI rt


tandardl Intrnainal d ntabilitat Finaniar (IFR), nfrm rglmntrilr
urn n Vigar.

itata t itat aiuni, u dmiiliul n Rmniu Vla, tr. Uzini, r.1.


itil afiliat urin n nlidara nturilr i itaiil finaniar au diul n Rmnia.

43
ituaiil finaniar nlidat rfra ntru anii finaniari la itat i la filiala a
inlat ( 94%).

ntmira ituaiilr finaniar fa rin numara rzultatlr d la LI i


IL i rin nlidara rzultatlr ntitilr din adrul gruului.

ntmira ituaiilr finaniar i a nturilr nlidat ar la baz rfitul alulat


baza artului la aitalul ial.

2.7.2 naliza ativitii gruului LI

naliza rnt d la bitul d ativitat al gruului ar t n gnral rdu


lrdi, rdu trimi, alli, alt rdu imi, dar i mrializara
atra iaa intrn au trn.

n a rvt rarta rturlr, dn analza nfrmalr rfrtar la


atvtataa d vnzar, la nvlul anulu 2015, aata dvd tr zn ggraf,
Ununa uran( 76%), rntul lu( nluv ura) -13% . brv mdfar
a ata zn ggraf, rtv rtra rturlr aa ur, att n zna d
vt t n a ntral d t, rdura vnzrlr znl a-af fra.
ntru a-af rdura datraz aar d n aat n aata zna ggraf,
mtv ntru ar lvrrl aata a -au dmnuat mnfatv. ntru zna fr,
rdura datraz dtan mar turlr d tranrt rdat, ar r rul
rdulr lvrat. D aa, tata -a tablt a tratg rtra vnzrlr l
lmtrf.
Rfritr la ntinuitata ativitii, n anul 2015, gruul a nrgitrat l mai bubn
rzultat finaniar din utimii ani,

abl 1 - trutura fr d afar tur d d dfar:


ata nul 2014 nul nul 2015 nul 2015
-mii li- 2014 -mii li- (%)
(%)
aa 185.787 30 192.117 25

44
ntrn
rt 441.744 70 555.826 75
tal 627.531 100 747.994 100
ura: Ralzat d autr baza datlr furnzat d itat

abl 2 - trutura fr d afar tur d rdu :


rdu nul 2013 nul nul 2014 nul nul 2015 nul
-mii li - 2013 -mii li- 2014 -mii li- 2015
(%) (%) (%)
trm 298.897 60 440.298 70,2 491.812 65,8
lrd 122.186 24,5 124.163 19,8 141.848 19
rfur 27.551 5,5 24.402 3,9 22.551 3
-all 22.071 3,5 78.237 10,5
Drta 219 160 141
trm
RDU
atral d 44.625 8,9 4.991 0,8 2,
ntru
Dvr 8.475 1,7 11 1,8 13.351 1,8
tal 497.955 100 627.531 100 747.994 100
ura: Ralzat d autr baza datlr furnzat d itat

arurul rad analzat brva rtr a fr d afar a gruului ,


rada analzat( 2013, 2014, 2015), d 50% , n 2015 fa d anul 2013, d 26% n
2014 fa d anul 2013. t luru -a datrat n mar art rtgr trn,
luru -a ralzat trtat, ,.`:tata dvdnd t aabl lrz rdul la
tm lnlr trn.
rtra fr d afar ntatat antrr, a ft dtrmnat d rtr
anttatv a vnzrlr la rnall rdu fabrat, ll-ltr vnzrl au
rut u 20% fa d 2014, ar vnzrl rdu lrd au nrgtrat rtr
u 3%.
tfl maratv, n anul 2015, fa d 2014, fra d afar a rut u 19%.

45
rninnd d la atgria d gru, ata t un gru intgrat, ar rnind d la matril rim:
a, ar, nrgi ltri bin rdul finit mninat antrir, nru ar gruul ar
dfar.

2.7.3 nlidara Gruului LI

rduia gruului t truturat n du laii, rtiv latfrma Ramniu Vla,


n ar-i dfar aivitata i IL.

ituaiil finaniar au ft rgatt nfrm tandardlrU, riniiul ntinuitii


ativitii, autat ntru tranziia la IFR.

riniall litii ntabil, rum i mdifiril adu a urmar a ritului


anual d mbuntir a IFR, ( IFR 2,IFR 3, IFR 8, IFR 13, I 16, I 24, I 38, I
19, rfritr la bnfiiil adu anagaailr.

n nfrmitat u timril gruului, aigurara riului valutar a rlizat n


nfrmitat u I 39,, Intrumnt finaniar- runatr i valuar,,, nu au avut un imat
mnifiativ aura bilanului.

ituaiil finaniar unt rgtit i ruun din arta ndurii utilizara unr
udi, ruunri i timri aftaz aliara litiilr ntabil rum i valara
rartat a datriilr, ativlr, vniturilr i ltuililr.

Filial unt ntiti ntrlat d tr gru, iar ituaiil finaniar al atra unt
inlu n ituaiil finaniar al gruului.

Gruul a aliat IFR 3,, mbinri d ntrrindri,, , n azul aiziinrii ativlr


afrntrim itti, valara ativlr fiind runut la valara lr ut.

tfl rzultat l finaniar nlidat, afrnt gruului ntru riada 2013-2014-


2015 unt rzntat n tablul urmtr:

abl.3 Rzultat l finaniar nlidat

r rt Indiatr 2013 2014 2015

46
1 ifra d fari 497.955 627.531 742.392

2 Vnituri ttal 546.183 654.079 745.804

- din latar 497.821 651.297 741.482

-finaniar 48.362 2.782 4.322

3 ltuili ttal 841.258 841.773 794.434

- din latar 784.718 829.020 787.876

-finaniar 56.540 12.753 7.558

4 Rzultat brut (295.075) (187.694) (49.630)

- din latar (286.897) (177.722) (46.394)

-finaniar (8.178) (9.972) (3.326)

5 ID (178.591) (37.724) 39.399

6 Grad d utilizar a 20,69% 24,26% 28,29%


aaitii d rdui

ura: Ralzat d autr baza datlr furnzat d itat

Din ativitata urnt, gruul a ralizat rinialii indiatri, atfl:

- ifra d afari a rut u 15% fa d 2014 i u arimativ 33% fa d 2013


- ID t d 39,4 milian li, marativ u riiilr finaniar antrir nd a
ft ngativ.

t la nivlul gruului at alula rfitul/( irdra) aiun atribuit itii mam,


atfl:

abl.4 Rzultat l finaniar nlidat

Indiatr 31 Dmbri 2014 31 Dmbri 2015

rfit/(irdr) (458.743) 2.293.030

r( mil aiuni) 343 343

rfit/(irdr)/an (1.337.350) 6.884.754

47
ura: Ralzat d autr baza datlr furnzat d itat
Rfritr la nlidara fiar atgri d lmnt bilanir, utm brva fatul la
nivlul gruului, n iuda rblmlr d rdin finaniar, au ft rtat tandardl d
ntabilitat.

ziia Finaniar nlidat rzint atfl:


- ii li-

Dnumir 31.12.2014 31.12.2015

IV

1. tiv trmn 792.104 717.545


lung-ttal, din ar
-Imbilizri rral 782.312 708.716

-Imbilizri nrral 2.820 2.007

-Invtiii n Imbilizri 6.950 6.882

-Invtiii ntiti i aiai 22,.`: -

2. tiv urnt- 116.993 108.770


ttal,
din ar

-turi 40.754 39.757

-ran mrial 45.482,.`: 29.696

-lt ativ 30.757 39.317

tal ativ(1+2) 909.097 826.315

ILURI I
DRII

3. tal aitaluri, din (2.835.708) (538.795)


ar
-aitaluri rrii, din ar (2.835.774) (538.794)

-aital ial 1018.300 1.018.300

-Rzrv 229.834 229834

48
-irdr rrtat (4.083.908) (1.786.931)

-Intr nn-ntabil 66 2

4. Datrii trmn 65.843 1.083.748


lung, din ar
-mrumuturi 3.429 615.690

-Datrii mrial - 368.740

-Datrii rivind imzit i 29.512


ta

-lt datrii trmn lung 62.414 69.806

5.Datrii urnt, din ar 3.678.962 281.362

-mrumuturi 1.767.247 -

-Datrii mrial 1.697.107 119.242

-Datrii rivind imzitl i 71.577 64.801


tal

-lt datrii 143. 031 97.319

tal Datrii 909.097 826.315


+aitaluri(3+4+5)

ura: Ralzat d autr baza datlr furnzat d itat

nlidara ruun i analiz a firui nt din adrula irii, atfl


imbilizril rral unt rzntat la valara lr rvaluat, mai utin irdril din
drir i amrtizara umulat.

Valara uta a ativlr tangibil a ft tabilit baza riiiului ntinuitii,


ativl au ft rvaluat n 2013 i urind valara rvaluat.

n a rivt imbilizril nrral, ata au ft aitalizat i ntabilizat


d-a lungul viii lr util, amrtizat liniar, d-a lungul 10 ani, mai uin brvtl, ar unt
amrtizat 17 ani. u trra la IFR, gruul a al rzint imbilizril rral la
valri rvaluat.

49
nturil d lini i aimilat urind faturil mi i nnaat la 31 dmbri
2015, la valara lr nminal.

Valara ntabil a turilr t dat d mmntul nd ata unt vndut au


utilizat d gru. a mtd d gtinar a turilr t ala FIF.

Dinibilitil bnti inlud aa, ntul urnt i dzitl banar.

aitalul ial urind aiunil rdinar nrgitrat la valara nminal.

Furnizri i nturi aimilat urind ntravalara faturilr mi d tr furnizrii


d rdu i rviii.

mrumuturil urttar d dbnd, unt d amna art intgrant a ituaiilr


nlidat al gruului.

ntru itil aiat, LI din ntr 20-50% din aitalul ial,

itat Da ta nfiinrii rnt Valar Valar

31.12.2014 31.12.2015

L Quin 19.12.2014 46,64% 21..622 -

ur 07.07.2004 41,28% 21.622 -


UR

ura: Ralzat d autr baza datlr furnzat d itat

ndra gruului n ntiti aiat afrnt anului 2012 au ft d 22 mii li, la


nivlul invtiii ralizat la 31 dmbri 2014.

n adrul uni truturi ntabil d gru, ituaiil finaniar ntabil, ituaiil


finaniar ntabil au rl fart imrtant, rin ninutul ar ni l fr mlt i
ntinu.

50
tivitata nmi la nivlul unui gru um t LI t fart ml i
ruun abrdar ar dt abrdara managrial utiv, dar a dt
aat fr i tr la nivlul unr analiz antitativ i alitativ al ativitii trgn
dfurat.

t infrmaii, ntru ri gru, rrzint baza unr dizii managrial imrtant,


lgat d viziuna aura vii tarlr ativiti al gruului.

Dzbatra baza rriilr ituaii finaniar nlidat rund i nvilr d


tranarn la nivlul gruului i rrzint fundamntal ntru gru, ntrlul la nivlul
atuia.

ILIGRFI

1. arn ., ntabilitata n rtiv, ditura umanita,1994, uurti


2. la ., ntabilitat gnral, diia a IV-a, ditura ldva, 1995
3. lint F., ratiqu d mt nlid, 3-m ditin, Dund, ari, 2001
4. Flag ., aliu L., litii i iuni ntabil, ditura nmi, uurti, 2002.
5. Gruning van nni, n riu, tandardl Intrnainal d ntabilitat, Gid
rati, ditura Irn, uurti, 2011,
6. rring, . III., uin mbinatin & Intrnatinal unting, mn ut-
Wtrn, 2003
7. tri R., Itrat ., udugan D., Grgu I., Gid ntru nlgra i aliara
tandardlrIntrnainal d ntabilitat (I 27 ituaii finaniar nlidat i
ntabilitata invtiiilr n filial), ditura R, uurti, 2004.
8.Rita ., Dumitru .G, ntabilitat arfundat, ditura Univritar, uurti, 2005
9. Rita, ., limid L., alu, D. ., (rdnatri), itm ntabil marat, ditura
R, uurti, 2006
10.rin ., ntabilitata gruurilr multinainal, ditura nmi, 2001,
uurti
11.rin arian, ratii i rglmntri d nlidar a nturilr, ditura ,
uurti, 2012
R, tandardl Intrnainal d Rartar Finaniar, ditura R,
uurti, 2011.

51
R, Gid rati d aliar a rglmntrilr ntabil nfrm
u dirtivl urn
..F.. nr. 907/27.06.2005 ntru arbara atgriilr d ran uridi ar ali
rglmntri ntabil nfrm u
tandardl Intrnainal d Rartar Finaniar, rtiv rglmntri ntabil
nfrm u dirtivl urn, ubliat n nitrul fiial al Rmnii, arta I, nr. 597
din
11/07/2005.
..F.. nr. 1802/ 2014
www.ialu.m.
www.iab.rg.uk.

52