Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA NR.

___________________
privind modul de organizare a activitii de aprare mpotriva incendiilor
n cadrul instituiei

Directorul ________________________ ,__________________________ , avnd


nvedere prevederile Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, precum si
prevederile art. 17 i 18 din O.M.A.I.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de p.s.i.

DECID:

Art. l : D-nul/d-na ______________________ va ndeplini funcia de cadru


tehnic cu atributiuni de prevenire si stingere a incendiilor care va ndeplini prin cumul aceste
atributiuni de aplicare, control si supraveghere a msurilor de aprare mpotriva incendiilor, cu
alte sarcini de serviciu.

Art. .2 : Controlul respectrii normelor, dispoziiilor si masurilor de prevenire si stingere a


incendiilor, se va efectua conform prevederilor O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de p.s.i.

Art. 3 : Pe fiecare loc de munc se vor afia la loc vizibil:


- instruciunile de aprare mpotriva incendiilor;
- sarcinile ce revin salariailor pe linie de p.s.i.;
- planurile de evacuare n caz de incendiu ;
- organizarea stingerii incendiilor.

Art. 4 : Lucrrile cu foc deschis si fumatul se vor executa n conformitate cu prevederile


O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de p.s.i.

Art. 5 : Instruirea personalului n domeniul p.s.i. se va face n conformitate cu prevederile


O.M.A.I. 712/2005 modificat i completat prin O.M.A.I. 786/2005, responsabilitatea aplicrii
acestei dispoziii revenind n totalitate directorului si responsabilului cu activitatea de p.s.i. .

Art. 6 : Dotarea cu mijloace de stingere n caz de incendiu se face n conformitate cu


prevederile O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de p.s.i. anexa 6

Art. 7 : Cu ducerea la ndeplinire a prezentei decizii se nsrcineaz _____________

DIRECTOR,