Sunteți pe pagina 1din 3

I.

REFERITOARE LA TVA ;

1. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 102/2016 pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a
msurilor de simplificare n domeniul taxei pe valoarea adugat privind operaiunile pluripartite
din Uniunea European, legate de lucrri asupra bunurilor mobile corporale, i a Instruciunilor de
aplicare a msurilor de simplificare n domeniul taxei pe valoarea adugat privind retururile de
bunuri n spaiul Uniunii Europene i tratamentul fiscal al reparaiilor efectuate n perioada de
garanie i postgaranie (Monitorul Oficial nr. 96 din 9 februarie 2016).
2. Ordinul preedintelui ANAF nr. 351/2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate n
cadrul asistenei reciproce la recuperare i pentru aprobarea modelului i coninutului unor
formulare (Monitorul Oficial nr. 97 din 9 februarie 2016).
Precizri suplimentare:

1. O.M.F.P. 102/2016 MSURI DE SIMPLIFICARE TVA


ordinul este dat n aplicarea art. 270 (10) i art. 273 (2) a) din Codul fiscal;
potrivit acestor articole:
a) Este asimilat cu livrarea intracomunitar cu plat transferul de ctre o persoan impozabil de bunuri
aparinnd activitii sale economice din Romnia ntr-un alt stat membru, cu excepia nontransferurilor
prevzute la alin. (12); (art. 270 (10))
b) Este asimilat unei achiziii intracomunitare cu plat utilizarea n Romnia, de ctre o persoan
impozabil, n scopul desfurrii activitii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de
aceasta sau de alt persoan, n numele acesteia, din statul membru pe teritoriul cruia aceste bunuri au
fost produse, extrase, achiziionate, dobndite ori importate de ctre aceasta, dac transportul sau
expedierea acestor bunuri, n cazul n care ar fi fost efectuat din Romnia n alt stat membru, ar fi fost tratat
ca transfer de bunuri n alt stat membru, n conformitate cu prevederile art. 270 alin. (10) i (11); (art. 273
(2) a))
prin ordin, se aprob msuri de simplificare n domeniul TVA pentru a se evita ca operatorii economici s
se nregistreze n scopuri de TVA n mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru
achiziii intracomunitare de bunuri asimilate , n cazul n care desfoar operaiuni pluripartite n cadrul UE
i n cazul retururilor de bunuri n spaiul UE;
2. O.P.A.N.A.F. 351/2016 PROCEDUR TRANSFER SUME RECUPERATE
ordinul este dat n aplicarea Titlul X Aspecte internaionale, Capitolului II Asistena reciproc n
materie de recuperare a creanelor legate de taxe, impozite, drepturi i alte msuri, din Codul de procedur
fiscal;
potrivit acestui capitol, se stabilesc norme privind asistena n vederea recuperrii n Romnia a unor
creane stabilite ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum i asistena n vederea recuperrii
ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanelor stabilite n Romnia;
prin ordin se aprob procedura de transfer a sumelor recuperate reprezentnd creane stabilite n alte
state.

II .ALTE ORDINE ALE MFP APARUTE;

1. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 104/2016 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea
procedurii i a condiiilor de autorizare a antrepozitului de tax pe valoarea adugat, prevzut la
art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniua a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum i
pentru constituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de tax pe valoarea adugat i a
regulamentului de organizare i funcionare a acesteia (Monitorul Oficial nr. 92 din 8 februarie 2016).
2. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de
la plata taxei pe valoarea adugat i a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri,
prevzut la art. 293 alin. (1) lit. d) i art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
precum i a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri n regim de
scutire (Monitorul Oficial nr. 90 din 8 februarie 2016).
3. Ordinul preedintelui ANAF nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de nregistrare n scopuri
de tax pe valoarea adugat, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, i pentru aprobarea
modelului i coninutului unui formular (Monitorul Oficial nr. 91 din 8 februarie 2016).
4. Ordinul preedintelui ANAF nr. 588/2016 pentru aprobarea modelului i coninutului formularului
(300) Decont de tax pe valoarea adugat (Monitorul Oficial nr. 93 din 8 februarie 2016).
5. Ordinul preedintelui ANAF nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului i coninutului formularului
(301) Decont special de tax pe valoarea adugat (Monitorul Oficial nr. 94 din 8 februarie 2016).
6. Ordinul preedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului i coninutului formularelor
utilizate pentru declararea impozitelor i taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reinere la surs (Monitorul Oficial nr. 94 din 8 februarie 2016).
7. Ordinul preedintelui ANAF nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului i coninutului formularului
(390 VIES) Declaraie recapitulativ privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare (Monitorul
Oficial nr. 94 din 8 februarie 2016).
Precizri suplimentare:
1. O.M.F.P. 104/2016 ANTREPOZIT TVA
ordinul este dat n aplicarea art. 295 (1) a) pct. 8 liniua a doua din Codul fiscal;
potrivit acestui articol, sunt scutite de TVA livrrile de bunuri care urmeaz s fie plasate n regim de
antrepozit de TVA, pentru bunuri, altele dect produsele accizabile, ntr-o locaie situat n Romnia i
definit prin norme;
prin ordin se stabilete procedura de autorizare a antrepozitelor de TVA de ctre Ministerul Finanelor
Publice.
2. O.M.F.P. 105/2016 SCUTIRE TVA LA IMPORT
ordinul este dat n aplicarea art. 293 (1) d) din Codul fiscal;
potrivit acestui articol, este scutit de TVA importul definitiv de bunuri care ndeplinesc condiiile pentru
scutire prevzute de:
a) Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a
articolului 143 literele (b) i (c) din Directiva 2006/112/CE n ceea ce privete scutirea de la taxa pe
valoarea adugat a anumitor importuri finale de bunuri,
b) Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de tax pe valoarea adugat
i de accize pentru bunurile importate de ctre persoanele care cltoresc din ri tere
c) Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de la impozit pentru loturile de
mici bunuri cu caracter necomercial din rile tere;
prin ordin se detaliaz procedura i documentele care justific scutirea la import.
3. O.P.A.N.A.F. 521/2016 PROCEDUR NREGISTRARE TVA
ordinul este dat n aplicarea art. 316 (1) a)-b) din Codul fiscal;
potrivit acestui articol, persoana impozabil care are sediul activitii economice n Romnia i realizeaz
sau intenioneaz s realizeze o activitate economic ce implic operaiuni taxabile, scutite de taxa pe
valoarea adugat cu drept de deducere i/sau operaiuni rezultate din activiti economice pentru care
locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste
operaiuni ar fi fost realizate n Romnia conform art. 297 alin. (4) lit. b) i d), trebuie s solicite
nregistrarea n scopuri de TVA la organul fiscal competent, dup cum urmeaz:
a) nainte de realizarea unor astfel de operaiuni, n urmtoarele cazuri:1. dac declar c urmeaz s
realizeze o cifr de afaceri care atinge sau depete plafonul de scutire prevzut la art. 310 alin. (1), cu
privire la regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici;2. dac declar c urmeaz s realizeze o
cifr de afaceri inferioar plafonului de scutire prevzut la art. 310 alin. (1), dar opteaz pentru aplicarea
regimului normal de tax. Norme metodologice
b) dac cifra de afaceri realizat n cursul unui an calendaristic este inferioar plafonului de scutire
prevzut la art. 310 alin. (1), dar opteaz pentru aplicarea regimului normal de tax;
prin ordin se detaliaz procedura de nregistrare n scopuri de TVA i de eliberare a Deciziei emise n
acest scop de organul fiscal.
4. O.P.A.N.A.F. 588/2016 DECONTUL DE TVA (D300)
ordinul este dat n aplicarea art. 323 din Codul fiscal;
potrivit acestui articol, persoanele nregistrate n scopuri de TVA conform art. 316 trebuie s depun la
organele fiscale competente, pentru fiecare perioad fiscal, un decont de tax, pn la data de 25 inclusiv
a lunii urmtoare celei n care se ncheie perioada fiscal respectiv.
prin ordin se aprob modelul, coninutul i instruciunile de completare ale decontului.
5. O.P.A.N.A.F. 592/2016 DECONTUL SPECIAL DE TVA (D301)
ordinul este dat n aplicarea art. 324 (1)-(2) din Codul fiscal;
potrivit acestui articol, decontul special de tax se depune la organele fiscale competente de ctre
persoanele care nu sunt nregistrate i care nu trebuie s se nregistreze conform art. 316, astfel:
a) pentru achiziii intracomunitare de bunuri taxabile, altele dect cele prevzute la lit. b) i c), de ctre
persoanele impozabile nregistrate conform art. 317;
b) pentru achiziii intracomunitare de mijloace de transport noi, de ctre orice persoan, indiferent dac
este sau nu nregistrat conform art. 317;
c) pentru achiziii intracomunitare de produse accizabile, de ctre persoanele impozabile i persoanele
juridice neimpozabile, indiferent dac sunt sau nu nregistrate conform art. 317;
d) pentru operaiunile i de ctre persoanele obligate la plata taxei, conform art. 307 alin. (2) (4) i (6);
e) pentru operaiunile i de ctre persoanele obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (5), cu excepia
situaiei n care are loc un import de bunuri sau o achiziie intracomunitar de bunuri.
prin ordin se aprob modelul, coninutul i instruciunile de completare ale decontului.
6. O.P.A.N.A.F. 587/2016 DECLARAIA 100 I 710
prin ordin se aprob modelul, coninutul i instruciunile de completare ale:
a) Declaraiei 100 Declaraie privind obligaiile de plat la bugetul de stat
b) Declaraiei 710 Declaraie rectificativ;
totodat, se aprob i Nomenclatorul obligaiilor de plat la bugetul de stat.
7. O.P.A.N.A.F. 591/2016 DECLARAIA 390 VIES
ordinul este dat n aplicarea art. 325 din Codul fiscal;
potrivit acestui articol, price persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA conform art. 316 sau 317
trebuie s ntocmeasc i s depun la organele fiscale competente, pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare unei luni calendaristice, o declaraie recapitulativ n care menioneaz:
a) livrrile intracomunitare scutite de tax n condiiile prevzute la art. 294 alin. (2) lit. a) i d), pentru care
exigibilitatea taxei a luat natere n luna calendaristic respectiv;
b) livrrile de bunuri efectuate n cadrul unei operaiuni triunghiulare prevzute la art. 276 alin. (5) efectuate
n statul membru de sosire a bunurilor i care se declar drept livrri intracomunitare cu cod T, pentru care
exigibilitatea de tax a luat natere n luna calendaristic respectiv;
c) prestrile de servicii prevzute la art. 278 alin. (2) efectuate n beneficiul unor persoane impozabile
nestabilite n Romnia, dar stabilite n Uniunea European, altele dect cele scutite de TVA n statul
membru n care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de tax a luat natere n luna
calendaristic respectiv; Norme metodologice
d) achiziiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de tax a luat natere n luna
calendaristic respectiv;
e) achiziiile de servicii prevzute la art. 278 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din Romnia care
au obligaia plii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de tax a luat natere n luna
calendaristic respectiv, de la persoane impozabile nestabilite n Romnia, dar stabilite n Uniunea
European. Norme metodologice
prin ordin se aprob modelul, coninutul i instruciunile de completare ale D390 VIES.