Sunteți pe pagina 1din 18

PROPUNERE TEHNICA

SERVICII DE PROIECTARE
OBIECTIV DE INVESTITII

Modernizari strazi de pamnt n Municipiul Satu Mare,


LOT 1: Modernizare strada Merilor

METODOLOGIA DE PROIECTARE PROPUSA

1.1. O scurta descriere a modului n care ofertantul ntelege scopul contractului si


modul n care si propune sa abordeze proiectarea lucrarilor.

Scopul contractului este proiectarea lucrarilor necesare a se executa pentru modernizare strada
Merilor

Strada merilor este o strada in localitate de categoria a III cu o platforma carosabila de 5


m incadrata un acostament de 0.50 m . Se va pstra, n linii mari, traseul existent pentru a evita
exproprierile. Viteza de baz adoptat va fi de 20 - 30 km/h.

Traseul drumurilor n plan orizontal, vor fi proiectate n general, n funcie de traseul


drumurilor existente i de distanele dintre fronturile proprietilor.

n plan, raza minim a curbelor este de 18 m iar raza maxim este de 70 m.

Lungimea total proiectat, n conformitate cu trasarea n plan a drumurilor, este de


L= 1157 m.

Amenajarea n profil transversal:

Panta transversal, n aliniament, a prii carosabile, poate s fie sub form de acoperi
sau unic, funcie de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma drumurilor
publice, cu respectarea valorii specifice fiecrei mbrcmini rutiere (2,5% n cazul
mbrcminii bituminoase).

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
Lucrrile de modernizare, proiectate vor cuprinde:

- Modernizarea carosabilului prin realizarea unei structuri cu mbracaminte asfaltic n


dou straturi, cu pstrarea fundaiei existente, dar cu executarea unor casete pentru
fundaia drumului n zona n care acesta nu prezint zestrea necesar pentru o bun
fundaie, la 1.5 m de la marginea carosabilului;

- Structura rutier va fi format din urmtoarele straturi :

4 cm BA16
5 cm BAD20
10 cm piatr spart amestec optimal
Pe fundatia existenta

- In zona unde se vor executa casete structura rutiera va fi formata din urmatoare straturi:

4 cm BA16
5 cm BAD20
25 cm piatr spart amestec optimal
35 cm strat de Balast

- ncadrarea prii carosabile se face cu un acostament din piatr spart de 50 cm lime

- Asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe partea carosabil se va face prin


decolmatarea anurilor existente

- Se va monta un parapet de protectie pe partea dreapta din proiect in lungime de 670 ml

- Racordurile cu strzile laterale se vor amenja pe o lungime de 10 ml, masurat de la


marginea platformei rutiere

Soluii tehnice de asigurare a scurgerii apelor pluviale:

Prin panta transversal a prii carosabile i a acostamentelor se va asigura evacuarea


apelor pluviale de pe suprafaa prii carosabile.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin anurile existente de pmnt, care vor fi
decolmatate. Podetele existente se vor pastra, nefiind nevoie de inlocuirea acestora

Caracteristicile principale ale construciei

Strada Merilor

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
- lungime strada Valea Morii propus pentru modernizare 1157 ml

- latimea partii carosabile 5,00 m ncadrat de o zon de 0,50 m de acostament din


piatr spart

- executarea a 670 ml de parapet

- decolamtarea anurilor de pmt pe aproximativ 1100 ml

- executarea de racorduri cu strzi laterale de 10 ml

Strzi i drumuri laterale:

S-a prevzut amenajarea racordului cu drumurile laterale pe o lungime de minim 10 ml


i o lime variabil intre 4 si 6 m n funcie de laimea drumului intersectat. Razele de
racordare la drumurile laterale au valori cuprinse ntre 2.0 i 8.0 m, n funcie de limitele de
proprietate din zona.

1.2. Metodologia de lucru propusa pentru proiectare.


Propunerea tehnica aferenta obiectivului de investitie Modernizari strazi de pamnt
n Municipiul Satu Mare, LOT 1: Modernizare strada Merilor din municipiul Satu Mare
porneste de la cerintele specificate in caietul de saricini.
1.1.Proiectul tehnic elaborat va fi in concordanta cu Studiul de Fezabilitate aprobat de
catre Municipiul Satu Mare si pus la dispozitia noastra de catre acesta, dar si cu respectarea
standardelor europene/nationale in vigoare. Toate solutiile tehnice ce vor fi elaborate in cadrul
Proiectului Tehnic, vor fi in concordanta cu solutiile prezentate in cadrul Studiului de
Fezabilitate.
1.2.Se va reactualiza studiul topografic, urmand a se elabora documentatia necesara
pentru obtinerea unui nou Certificat de Urbanism.
Dupa obtinerea unui nou certificat de Urbanism vom obtine avize favorabile de la toti
factorii indicati in Certificatul de Urbanism. Se va intocmi DTAC, pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire de la Municipiul Satu Mare.
Se va intocmi Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie. Se va intocmi proiectul tehnic in
conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 863/2008 si Hotararea nr 907/2017 privind
aprobarea continutului-cadrul al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii, care modifica Hotararea de Guvern cu nr. 28/2008.

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
Proiectul tehnic elaborat va fi in conformitate cu Legea 50/1995 Legea calitatii cu
modificarile si completarile ulterioare precum si Legea 453/2001 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii.
In cadrul Proiectului tehnic se vor prevedea toate specifiicatiile din Caietul de Sarcini
privind (amplasamentul, topografia, clima, geologia, seismicitatea etc.).
In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, Proiectul tehnic va cuprinde:
- Parte scrisa elaborata in programe word, excell sau similare
- Memoriu tehnic - elaborata in programe word, excell sau similare
- Parte desenata - elaborata in program de proiectare gen Autocad, Arhicad, etc
- Detalii de executie - elaborata in program de proiectare gen Autocad, Arhicad, etc
- Caiete de sarcini
- Program de control, precum si program de control in faze determinate
- Liste de cantitati intocmite in programe de deviz
- Liste de cantitati cu valori - intocmite in programe de deviz
- Deviz general
- Plan de sanatate si securitate in munca
- Grafic de executie a lucrarilor
Partile desenate vor cuprinde:
- Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
- Planuri topografice principale;
- Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de
amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cote
+/0.00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a pistei de
ciclisti;
- Planurile principale privind sistematizarea pe verticala si realizarea marcajelor si
semnalizarii verticale;
- Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare;
Plansele se vor organiza in volume pentru fiecare specialitate, distinct.
Graficul general de realizare a lucrarii va cuprinde succesiunea si durata de realizare a
segmentelor principale caracteristice lucrarii.
Se va elabora antemasuratoarea aferenta lucrarii precum si listele de cantitai. Listele de
cantitati de lucrari vor cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice si a duratei de
executie a lucrarilor:
- Centralizatorul obiectivelor, pe obiectiv;
- Centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte;

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
- Liste cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, afente categoriilor de
lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora;
Vom sustine Proiectul tehnic elaborat in fata unui verificator de proiecte atestat conform
legii, obtinand totodata verificarea proiectului de catre acesta. Vom prezenta in fata
verificatorului de proiecte partea scrisa, partea desenata detaliile de executie, breviare de
calcul, caietele de sarcini precum si orice alta parte de documentatie elaborata de societatea
noastra pentru realizarea respectivei lucrari care va fi considerata relevanta.
Se va elabora planul de sanatate si securitate in munca conform art 54, lit b), lit c), lit. f)
din HG. Nr.300/2006
Documentatiile pentru obtinerea autorizatiei de construire DTAC se va preda in 2
exemplare conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie documentatie economica) se vor
preda in 4 exemplare conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic, caiete de sarcini,detalii de executie, documentatie economica se vor
preda in 1 exemplare suport magnetic (CD) conform Caietului de Sarcini
Devizul Martor se va preda 1 exemplar original conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic cuprinzand toate documentatii enuntate anterior si cele specificate in
caietul de sarcini se va elabora in conformitate cu Studiul de Fezabilitate, Studii geotehnice si
geologice precum si Expertiza Tehnica realizate anterior de catre Autoritatea Contractanta,
standardele internationale in vigoare, standardele europene in vigoare precum si standardele
nationale in vigoare. Orice document elaborat de catre societatea noastra privind realizarea
proiectului tehnic, detalii de executie, va fi intocmit respectand normativele in vigoare si va fi
semnat doar de catre o persoana acreditata, in conditiile legii, pentru elaborarea acestora.

Pe toata durata de executie a lucrarilor, se va asigura asistenta tehnica din partea


proiectantului, precum si prezenta reprezentantilor societatii noastra la fazele determinante si
oricand vor fi solicitati de catre autoritatea contractanta.

Operator economic,
SC G&S Proiect 2015 SRL
Administrator,
Arh. Ghertan Silvia

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
PROPUNERE TEHNICA
SERVICII DE PROIECTARE
OBIECTIV DE INVESTITII

Modernizari strazi de pamnt n Municipiul Satu Mare,


LOT 2: Modernizare strada Ferestrau

Propunerea tehnica aferenta obiectivului de investitie Modernizari strazi de pamnt


n Municipiul Satu Mare, LOT 2: Modernizare strada Ferestrau din municipiul Satu Mare
porneste de la cerintele specificate in caietul de saricini.
Scopul contractului este proiectarea lucrarilor necesare a se executa pentru
modernizare strada Ferastrau.

Strada Ferastrau este o strada in localitate de categoria a III cu o platforma carosabila


de 5 m, la marginea careia se va turna o rigola de beton B400 de 0.5 m, incadrata de bordura
de ciment. Se va pstra, traseul existent pentru a evita exproprierile. Viteza de baz adoptat
va fi de 20 - 30 km/h.

Lungimea total proiectat, n conformitate cu trasarea n plan a drumurilor, este de


L= 560 m.

Amenajarea n profil transversal:

Panta transversal, n aliniament, a prii carosabile, poate s fie sub form de acoperi
sau unic, funcie de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma drumurilor
publice, cu respectarea valorii specifice fiecrei mbrcmini rutiere (2,5% n cazul
mbrcminii bituminoase).

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
Lucrrile de modernizare, proiectate vor cuprinde:

- Modernizarea carosabilului prin realizarea unei structuri cu mbracaminte asfaltic n


dou straturi, fara a se pastra nimic din zestrea existenta pentru a nu ridica linia rosie a
drumului peste cota proprietatilor existente;

- Structura rutier va fi format din urmtoarele straturi :

4 cm BA16
6 cm BAD20
15 cm balast stabilizat cu ciment 6%
30 cm balast
Netesin anticontaminator

- ncadrarea prii carosabile de o rigola carosabila de 0,50 m

- Asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe partea carosabil se va face prin colectarea


lor pe rigola carosabila, unde vor fi amplasate guri de scurgere spre conducta de
canalizare proiectata

- Se va executa o retea de alimentare cu apa potabila si o retea de canalizare menajare,


precum si racorduri la proprietati afenrente ambelor retele;

- Racordurile cu strzile laterale se vor amenja pana la stratul de asfalt existent pe


straziele laterale ;

Soluii tehnice de asigurare a scurgerii apelor pluviale:

Prin panta transversal a prii carosabile i a acostamentelor se va asigura evacuarea


apelor pluviale de pe suprafaa prii carosabile.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin anurile existente de pmnt, care vor fi
decolmatate. Podetele existente se vor pastra, nefiind nevoie de inlocuirea acestora

Caracteristicile principale ale construciei

Strada Ferastrau

- lungime strada Ferastrau propus pentru modernizare 560 ml

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
- latimea partii carosabile 5,00 m ncadrat de o rigola carosabila 0,50 m din beton de
ciment B400

- executarea a unui trotuar amplasat langa drum pe partea stanga din proiect

- executarea unei retele de alimentare cu apa potabila

- executarea unei retele de canalizare menajera

- executarea racordurilor la proprietati ale retelelor de apa potabila precum si a retelei de


canalizare menajera

Strzi i drumuri laterale:

S-a prevzut amenajarea racordului cu drumurile laterale pe pana la stratul de asfalt


existent pe aceste drumuri.

1.1.Proiectul tehnic elaborat va fi in concordanta cu Studiul de Fezabilitate aprobat de


catre Municipiul Satu Mare si pus la dispozitia noastra de catre acesta, dar si cu respectarea
standardelor europene/nationale in vigoare. Toate solutiile tehnice ce vor fi elaborate in cadrul
Proiectului Tehnic, vor fi in concordanta cu solutiile prezentate in cadrul Studiului de
Fezabilitate.
1.2.Se va reactualiza studiul topografic, urmand a se elabora documentatia necesara
pentru obtinerea unui nou Certificat de Urbanism.
Dupa obtinerea unui nou certificat de Urbanism vom obtine avize favorabile de la toti
factorii indicati in Certificatul de Urbanism. Se va intocmi DTAC, pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire de la Municipiul Satu Mare.
Se va intocmi Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie. Se va intocmi proiectul tehnic in
conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 863/2008 si Hotararea nr 907/2017 privind
aprobarea continutului-cadrul al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii, care modifica Hotararea de Guvern cu nr. 28/2008.
Proiectul tehnic elaborat va fi in conformitate cu Legea 50/1995 Legea calitatii cu
modificarile si completarile ulterioare precum si Legea 453/2001 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii.
In cadrul Proiectului tehnic se vor prevedea toate specifiicatiile din Caietul de Sarcini
privind (amplasamentul, topografia, clima, geologia, seismicitatea etc.).

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, Proiectul tehnic va cuprinde:
- Parte scrisa elaborata in programe word, excell sau similare
- Memoriu tehnic - elaborata in programe word, excell sau similare
- Parte desenata - elaborata in program de proiectare gen Autocad, Arhicad, etc
- Detalii de executie - elaborata in program de proiectare gen Autocad, Arhicad, etc
- Caiete de sarcini
- Program de control, precum si program de control in faze determinate
- Liste de cantitati intocmite in programe de deviz
- Liste de cantitati cu valori - intocmite in programe de deviz
- Deviz general
- Plan de sanatate si securitate in munca
- Grafic de executie a lucrarilor
Partile desenate vor cuprinde:
- Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
- Planuri topografice principale;
- Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de
amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cote
+/0.00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a pistei de
ciclisti;
- Planurile principale privind sistematizarea pe verticala si realizarea marcajelor si
semnalizarii verticale;
- Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare;
Plansele se vor organiza in volume pentru fiecare specialitate, distinct.
Graficul general de realizare a lucrarii va cuprinde succesiunea si durata de realizare a
segmentelor principale caracteristice lucrarii.
Se va elabora antemasuratoarea aferenta lucrarii precum si listele de cantitai. Listele de
cantitati de lucrari vor cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice si a duratei de
executie a lucrarilor:
- Centralizatorul obiectivelor, pe obiectiv;
- Centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte;
- Liste cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, afente categoriilor de
lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora;
Vom sustine Proiectul tehnic elaborat in fata unui verificator de proiecte atestat conform
legii, obtinand totodata verificarea proiectului de catre acesta. Vom prezenta in fata
verificatorului de proiecte partea scrisa, partea desenata detaliile de executie, breviare de

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
calcul, caietele de sarcini precum si orice alta parte de documentatie elaborata de societatea
noastra pentru realizarea respectivei lucrari care va fi considerata relevanta.
Se va elabora planul de sanatate si securitate in munca conform art 54, lit b), lit c), lit. f)
din HG. Nr.300/2006
Documentatiile pentru obtinerea autorizatiei de construire DTAC se va preda in 2
exemplare conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie documentatie economica) se vor
preda in 4 exemplare conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic, caiete de sarcini,detalii de executie, documentatie economica se vor
preda in 1 exemplare suport magnetic (CD) conform Caietului de Sarcini
Devizul Martor se va preda 1 exemplar original conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic cuprinzand toate documentatii enuntate anterior si cele specificate in
caietul de sarcini se va elabora in conformitate cu Studiul de Fezabilitate, Studii geotehnice si
geologice precum si Expertiza Tehnica realizate anterior de catre Autoritatea Contractanta,
standardele internationale in vigoare, standardele europene in vigoare precum si standardele
nationale in vigoare. Orice document elaborat de catre societatea noastra privind realizarea
proiectului tehnic, detalii de executie, va fi intocmit respectand normativele in vigoare si va fi
semnat doar de catre o persoana acreditata, in conditiile legii, pentru elaborarea acestora.

Pe toata durata de executie a lucrarilor, se va asigura asistenta tehnica din partea


proiectantului, precum si prezenta reprezentantilor societatii noastra la fazele determinante si
oricand vor fi solicitati de catre autoritatea contractanta.

Operator economic,
SC G&S Proiect 2015 SRL
Administrator,
Arh. Ghertan Silvia

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
PROPUNERE TEHNICA
SERVICII DE PROIECTARE
OBIECTIV DE INVESTITII

Modernizari strazi de pamnt n Municipiul Satu Mare,


LOT 3: Modernizare strazi: Vlahuta, Bixadului, Ceferistilor,
Livada, Locomotivei, Masinistilor

Propunerea tehnica aferenta obiectivului de investitie Modernizari strazi de pamnt


n Municipiul Satu Mare, LOT 3: Modernizare strazi: Vlahuta, Bixadului, Ceferistilor,
Livada, Locomotivei, Masinistilor din municipiul Satu Mare porneste de la cerintele
specificate in caietul de saricini.
Scopul contractului este proiectarea lucrarilor necesare a se executa pentru
modernizarea strazilor Vlahuta, Bixadului, Ceferistilor, Livada, Locomotivei, Masinistilor.

Strada Alexandru Vlahuta este o strada in localitate de categoria a IV cu o platforma


carosabila de 4 m, incadrata de bordura de ciment. Se va pstra, traseul existent pentru a evita
exproprierile. Viteza de baz adoptat va fi de 20 - 30 km/h.

Lungimea total proiectat, n conformitate cu trasarea n plan a drumurilor, este de


L= 57 m.

Strada Bixadului este o strada in localitate de categoria a IV cu o platforma carosabila


de 4,50 m, incadrata de bordura de ciment. Se va pstra, traseul existent pentru a evita
exproprierile. Viteza de baz adoptat va fi de 20 - 30 km/h.

Lungimea total proiectat, n conformitate cu trasarea n plan a drumurilor, este de


L= 144 m.

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
Strada Ceferistilor este o strada in localitate de categoria a IV cu o platforma carosabila
de 3,00 m, incadrata de bordura de ciment. Se va pstra, traseul existent pentru a evita
exproprierile. Viteza de baz adoptat va fi de 20 - 30 km/h.

Lungimea total proiectat, n conformitate cu trasarea n plan a drumurilor, este de


L= 137 m.

Strada Livada este o strada in localitate de categoria a IV cu o platforma carosabila de


4,00 m, incadrata de bordura de ciment. Se va pstra, traseul existent pentru a evita
exproprierile. Viteza de baz adoptat va fi de 20 - 30 km/h.

Lungimea total proiectat, n conformitate cu trasarea n plan a drumurilor, este de


L= 310 m.

Strada Locomotivei este o strada in localitate de categoria a IV cu o platforma


carosabila de 4,50 m, incadrata de bordura de ciment. Se va pstra, traseul existent pentru a
evita exproprierile. Viteza de baz adoptat va fi de 20 - 30 km/h.

Lungimea total proiectat, n conformitate cu trasarea n plan a drumurilor, este de


L= 170 m.

Strada Masinistilor este o strada in localitate de categoria a IV cu o platforma


carosabila de 4,00 m, incadrata de bordura de ciment. Se va pstra, traseul existent pentru a
evita exproprierile. Viteza de baz adoptat va fi de 20 - 30 km/h.

Lungimea total proiectat, n conformitate cu trasarea n plan a drumurilor, este de


L= 140 m.

Amenajarea n profil transversal:

Panta transversal, n aliniament, a prii carosabile, poate s fie sub form de acoperi
sau unic, funcie de modul de colectare adoptat pentru apele de pe platforma drumurilor
publice, cu respectarea valorii specifice fiecrei mbrcmini rutiere (2,5% n cazul
mbrcminii bituminoase).

Lucrrile de modernizare, proiectate vor cuprinde:

- Modernizarea carosabilului prin realizarea unei structuri cu mbracaminte asfaltic n


dou straturi, fara a se pastra zestrea existenta, pentru a nu ridica linia rosie peste cota
proprietatilor existente;

- Structura rutier va fi format din urmtoarele straturi :

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
4 cm BA16
6 cm BAD20
15 cm balast stabilizat cu ciment 6%
30 cm balast
Netesin anticontaminator

- ncadrarea prii carosabile se face cu o bordura de ciment

- Asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe partea carosabil se va face prin guri de


scurgere

- Trotuarele si accesele la proprietate vor avea urmatoare structura rutiere :

4 cm BA 8
10 cm Balast stabilizat cu ciment 6%
15 cm Balast

Soluii tehnice de asigurare a scurgerii apelor pluviale:

Prin panta transversal a prii carosabile i a acostamentelor se va asigura evacuarea


apelor pluviale de pe suprafaa prii carosabile.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin anurile existente de pmnt, care vor fi
decolmatate. Podetele existente se vor pastra, nefiind nevoie de inlocuirea acestora

Caracteristicile principale ale construciei

Strada Alexandru Vlahuta

- lungime strada Alexadru Vlahuta propus pentru modernizare 57 ml

- latimea partii carosabile 4,00 m ncadrat de borduri de ciment de 20x25 cm

- executarea a unui trotuar amplasat langa drum si accese la proprietate pentru riverani

- executarea unei retele de alimentare cu apa potabila DN 110

- executarea unei retele de canalizare menajera 250

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
- executarea racordurilor la proprietati ale retelelor de apa potabila precum si a retelei de
canalizare menajera

Strada Bixadului

- lungime strada Bixadului propus pentru modernizare 144 ml

- latimea partii carosabile 4,50 m ncadrat de borduri de ciment de 20x25 cm

- executarea a unui trotuar amplasat langa drum si accese la proprietate pentru riverani

- executarea unei retele de alimentare cu apa potabila DN 110

- executarea unei retele de canalizare menajera 250

- executarea racordurilor la proprietati ale retelelor de apa potabila precum si a retelei de


canalizare menajera

Strada Ceferistilor

- lungime strada Ceferistilor propus pentru modernizare 137 ml

- latimea partii carosabile 3,00 m ncadrat de borduri de ciment de 20x25 cm

- executarea acceselor la proprietate pentru riverani

- executarea unei retele de alimentare cu apa potabila DN 110

- executarea unei retele de canalizare menajera 250

- executarea racordurilor la proprietati ale retelelor de apa potabila precum si a retelei de


canalizare menajera

Strada Livada

- lungime strada Ceferistilor propus pentru modernizare 310 ml

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
- latimea partii carosabile 4,00 m ncadrat de borduri de ciment de 20x25 cm

- executarea acceselor la proprietate pentru riverani precum si a unui trotuar amplasta la


marginea carosabilului

- executarea unei retele de canalizare menajera 250

- executarea racordurilor la proprietati a retelei de canalizare menajera

Strada Locomotivei

- lungime strada Locomotivei propus pentru modernizare 170 ml

- latimea partii carosabile 4,50 m ncadrat de borduri de ciment de 20x25 cm

- executarea acceselor la proprietate pentru riverani precum si de trotuar pe ambele parti


ale drumului

- executarea unei parcari in fata bisericii amplasata pe strada Locomotivei

Strada Masinistilor

- lungime strada Masinisitilor propus pentru modernizare 140 ml

- latimea partii carosabile 4,00 m ncadrat de borduri de ciment de 20x25 cm

- executarea acceselor la proprietate pentru riverani precum

Strzi i drumuri laterale:

Strazile laterale au fost modernizate prin fonduri europene, iar in cazul efectuarii unor
amenajari sau refacere sa va reamenaja partea asfaltata pe toata latimea ei, pe zona afectata.

1.1.Proiectul tehnic elaborat va fi in concordanta cu Studiul de Fezabilitate aprobat de


catre Municipiul Satu Mare si pus la dispozitia noastra de catre acesta, dar si cu respectarea
standardelor europene/nationale in vigoare. Toate solutiile tehnice ce vor fi elaborate in cadrul

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
Proiectului Tehnic, vor fi in concordanta cu solutiile prezentate in cadrul Studiului de
Fezabilitate.
1.2.Se va reactualiza studiul topografic, urmand a se elabora documentatia necesara
pentru obtinerea unui nou Certificat de Urbanism.
Dupa obtinerea unui nou certificat de Urbanism vom obtine avize favorabile de la toti
factorii indicati in Certificatul de Urbanism. Se va intocmi DTAC, pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire de la Municipiul Satu Mare.
Se va intocmi Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie. Se va intocmi proiectul tehnic in
conformitate cu prevederile Ordinului MDLPL nr. 863/2008 si Hotararea nr 907/2017 privind
aprobarea continutului-cadrul al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii, care modifica Hotararea de Guvern cu nr. 28/2008.
Proiectul tehnic elaborat va fi in conformitate cu Legea 50/1995 Legea calitatii cu
modificarile si completarile ulterioare precum si Legea 453/2001 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii.
In cadrul Proiectului tehnic se vor prevedea toate specifiicatiile din Caietul de Sarcini
privind (amplasamentul, topografia, clima, geologia, seismicitatea etc.).
In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, Proiectul tehnic va cuprinde:
- Parte scrisa elaborata in programe word, excell sau similare
- Memoriu tehnic - elaborata in programe word, excell sau similare
- Parte desenata - elaborata in program de proiectare gen Autocad, Arhicad, etc
- Detalii de executie - elaborata in program de proiectare gen Autocad, Arhicad, etc
- Caiete de sarcini
- Program de control, precum si program de control in faze determinate
- Liste de cantitati intocmite in programe de deviz
- Liste de cantitati cu valori - intocmite in programe de deviz
- Deviz general
- Plan de sanatate si securitate in munca
- Grafic de executie a lucrarilor
Partile desenate vor cuprinde:
- Planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;
- Planuri topografice principale;
- Planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de
amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment si planimetrice, cote
+/0.00, cotele trotuarelor, cotele si distantele principale de amplasare a pistei de
ciclisti;

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
- Planurile principale privind sistematizarea pe verticala si realizarea marcajelor si
semnalizarii verticale;
- Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare;
Plansele se vor organiza in volume pentru fiecare specialitate, distinct.
Graficul general de realizare a lucrarii va cuprinde succesiunea si durata de realizare a
segmentelor principale caracteristice lucrarii.
Se va elabora antemasuratoarea aferenta lucrarii precum si listele de cantitai. Listele de
cantitati de lucrari vor cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice si a duratei de
executie a lucrarilor:
- Centralizatorul obiectivelor, pe obiectiv;
- Centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte;
- Liste cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, afente categoriilor de
lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora;
Vom sustine Proiectul tehnic elaborat in fata unui verificator de proiecte atestat conform
legii, obtinand totodata verificarea proiectului de catre acesta. Vom prezenta in fata
verificatorului de proiecte partea scrisa, partea desenata detaliile de executie, breviare de
calcul, caietele de sarcini precum si orice alta parte de documentatie elaborata de societatea
noastra pentru realizarea respectivei lucrari care va fi considerata relevanta.
Se va elabora planul de sanatate si securitate in munca conform art 54, lit b), lit c), lit. f)
din HG. Nr.300/2006
Documentatiile pentru obtinerea autorizatiei de construire DTAC se va preda in 2
exemplare conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie documentatie economica) se vor
preda in 4 exemplare conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic, caiete de sarcini,detalii de executie, documentatie economica se vor
preda in 1 exemplare suport magnetic (CD) conform Caietului de Sarcini
Devizul Martor se va preda 1 exemplar original conform Caietului de Sarcini
Proiectul tehnic cuprinzand toate documentatii enuntate anterior si cele specificate in
caietul de sarcini se va elabora in conformitate cu Studiul de Fezabilitate, Studii geotehnice si
geologice precum si Expertiza Tehnica realizate anterior de catre Autoritatea Contractanta,
standardele internationale in vigoare, standardele europene in vigoare precum si standardele
nationale in vigoare. Orice document elaborat de catre societatea noastra privind realizarea
proiectului tehnic, detalii de executie, va fi intocmit respectand normativele in vigoare si va fi
semnat doar de catre o persoana acreditata, in conditiile legii, pentru elaborarea acestora.

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057
Pe toata durata de executie a lucrarilor, se va asigura asistenta tehnica din partea
proiectantului, precum si prezenta reprezentantilor societatii noastra la fazele determinante si
oricand vor fi solicitati de catre autoritatea contractanta.

Operator economic,
SC G&S Proiect 2015 SRL
Administrator,
Arh. Ghertan Silvia

SRL RO 35269010J30/796/2015 gsproiect2015@yahoo.com0741030139RO37 BTRL RONC RT03 2891 9201RO87 TREZ 5465 069X XX01 1057