Sunteți pe pagina 1din 6
UNIVERSITATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE "IULIU HATIEGANU” CLUJ-NAPOCA. ADMITERE 26 IULIE 2017 MEDICINA, MEDICINA DENTARA. Biologie + Chimie organic& VARIANTA 1 1, Urmatoarele adevirate: A. cele batrane sunt distruse in organul locs colonul transvers si diafragm, la dreapta lojei gastrice B. petrec in medie 0,75 secunde la nivelul capilarelor pulmonare, timp suficient pentru egalarea presiunilor partiale, alveolar si sangvind, ale gazelor respiratorii C. sunt cetule care posed mitocondri si nucleu, ca gi leucocitele . au rol in menfinerea echilibrului acido-bazic ca gi hormonul ce determina reabsorbtia de Na” in schimbul K* sau H’ la nivelul tubilor uriniferi contort distali si colectori E. impreuni cu trombocitele, participa la faza cea mai laborioasé a coaguldri, ce dureazi 4 - 8 minute irmafii referitoare la hematii sunt 2, Despre sistemul respirator se pot afirma urmatoarele: 4. bronhiile principale, ramificaii ale traheei la nivelul vertebrei T4, patrund prin hil in plam@n unde se ramifica formand arborele bronsic B, seroasa ce acopera plamanii prezinta doua foite intre care exist cavitate reall cu o lama de lichid pleural, care dezvolté o presiune negativa ce variazi cu fazele respiratie C.plimanii sunt vascularizafi de arterele pulmonare, ramificafi ale trunchiului,pulmonar cu origine in ventriculul sting D. lao frecventa de 20 respiratii/min, debitul respirator este de aproximativ 9 L/min, din care 6 L/min formeazi ventilajia alveolara, restul reprezentind ventilatia spatiului mort . caile respirator, pana la nivelul bronbiolelor terminale, aparjin spafiului mort care nu participa la difuziunea gazelor respiratorii 3. Selectafi enunfurile corecte referitoare la sistemul ‘runchiul brahiocefalic, este situaté la nivelul gatului si bifurca la nivelul marginii superioare a cartilajuluitiroid B.din artera subclavicularé se desprinde o ramura care, casi artera carotidd intern, pitrunde in craniu si vascularizeazt encefalul .artera mezentericd inferioaré se desprinde direct din aorta sbdominalA si vascularizeazA in intregime colonul transvers, colonul descendent, colonul sigmoid si rectul D.din artera iliacd intern se desprind ramuri viscerale pentru vezica urinar ultima porjiune a rectului si organele fenitale: uter, vagin, vulva, prostat, penis E. arterailiacd extern se continua cu artera poplitee care se aft in fsa localizath pe Ya anterioard a genunchilui 4, Despre urechea medie se pot afirma urmitoarele: ‘A.este o cavitate pneumaticd spat in stinca temporalului B.timpanul formeazi{ peretele medial la nivelul céruia se sisesc ferestrele ovald gi rotund’ | . a nivelul peretelui posterior se deschide trompa lui Eustachio prin care casa timpanului comunica cu nazofaringele D. confine labirintul osos format din tanful articulat de ‘oscioare - ciocanul,nicovala si sc&rija E. confine muschiul scérifei cu rol in diminuarea vibrafiilor sonore puternice 5. Selectati enunfurile corecte: A. dupa ovulafie,foliculul ovarian stimulat de LH se transform in corp galben 2, cresterea si maturareafoliculului sunt stimulate de LTH, care stimuleaz& gi secretia de estrogen si progesteron in faza a doua a cicllui ovarian, seereia corpului galben este stimulata de LH gi prolactina D, progesteronul determin& modificri la nivetul ‘miometrului in vederea fixirii oulut Ein impul sarcinii, la nivelul mucoasei uterine se produc modificiri vasculare urmate de necrozi si hemoragie 6. Despre filtratul glomerular se pot afirma urmétoarele: ‘este lichidul care filtreaza din capilarele glomerulare in ccapsula renal care are aproape acceasi compozitie cu cei 16 ml de lichid care filtreazd in interstifi la nivelul capilarelor arteriale B. este o plasma care confine proteine in cantitati semnificative, determinand o presiune coloid-osmotic& de 32 mm Hg . cantitatea de filtrat glomerular care se formeaz4 intr-un ‘minut prin toti nefronii celor doi rinichi se numeste debitul filtrii glomerulare in mod obignut, peste 99% din filtrat este reabsorbit, cea ‘mai important reabsorbfie a apei avand loc la nivelul tubilor contort proximali . debitulfiltririi glomerulare este de aproximativ 125 mL/min (zinic, 180 L) si poate ereste in hiposecretia de vvasopresina 2. Despre glandele anexe tubului digest cu localizare abdominali sunt adevarate urmitoarele afira: ‘A. prezintd fibre parasimpatice cu origine in miduva sacrata ce le asigurd activitatea secretorie 8, sunt vascularizate de ramuri ale tranchiului celiac provenit din aorta descendent abdominald, ce asigura aportul de O; gi substanfe nutritive . au un orificiu comun de deschidere in duoden, pentru canalul pancreatic principal Wirsung si pentru canalul cistic, previzut cu sfincterul Oddi . , secret produsi cu rol in emulsionarea si absorbtia proteinclor si excrett produsi solubli in apa sunt inervate de fibre ale micului nerv splanbnic, cu origine in coamele laterale ale méduvei toracale, cu rol in stimularea glicogenolaei ¢iUnhibareasecreyel giandulare exocring 5. Alegetl afirmatiile corecte: 4. GRH secretat in hipotalamusul median, ajunge in hipofiza posterioara prin sistemul port hipotalamo-hipofizar, gi stimuleazA sinteza hormonilor glandulotropi B. ADH este secretat de o glanda a clrei corticalt ‘medulard sunt diferte din punct de vedere embriologic, anatomic si functional Cglandele endocrine situate pe fafa posterioarl a lobilor tiridieni secretA un hormon care este activ asupra osului, rinichiuli i tractului digestiv, fie prin efecte direct, fe prin efectele vitaminei Ds ’, panereasul este localiza anterior de artera aot gi secrett singurul hormon cu efectcatabolizant pentru toate metabolismele itermediare F. glanda endocrnd localizataintre coliculiievadrigemeni superiori are legituri strnse cu retina si secretA melatonind 5 vasotocing 9, Despre potentiaiul de acfiune swat adevarate urmitoarele afirmati: Ase transmite “saltatoriu", cu 0 vitez8 de 100 ms, la nivelul axonilor mielinizai 1. se formeaza in urma contactului dinte substangele sapide si moleculele proteice receptoare dela nivelul Chemoreceptorilor din papilele filiforme . prezintdo forma particulara la nivelulfibrei miocardice, ceca ce explicd starearefractard absolut ainimii din timpul sistolei se produce datoritéactiunii pompei de Na‘/K* de la nivelul membranei celulelor excitable E. se propaga cu 30 m/s de-a lungul miofibrilei, ca urmare a ‘ransmiterifimpulsului la nivelul plécii motor 10. La nivelul mezencefalului se gisese urmatoarele structuri: A fasciculul ascendent cu origine in lobul frontal, ce ‘ransmite impulsuri ce controleaz4 motilitatea voluntara pentru trunchi si membre 8. apeductul mezencefalic Sylvius care asigur& comunicarea inte ventriculii IT D. fasciculul cu origine in nuceli gracilis si cuneat de aceeasi parte, cu proiecje in lobul parietal, aria somestezic& primar E.nucleul care transmite stimuli destinafi muschiului drept ‘exter, participéind la migcarea globului ocular 11. Urmatoarele vitamine au rol in functionarea sistemului nerv ‘A. acidul ascorbic, care este absorbit la nivelul portunit proximale a intestinului subjire 8. cobalamina, care este absorbit ileal cu ajutorul unei slicoproteine secretate de glandele oxintice .caleiferolul, care este activat la nivelul rinichiutui , nicotinamida, care ae rol gi in circulatia periferie& E. tiamina si adrenalina, care au actiune gi asupra metabolismului glucidie 12, Despre gonada masculind sunt adevarate urmatoarele afirmatil ae wr tote localizat8, ca si gonada feminind, in cavitaten pelving Beste vascularizats asi ovarul de 0 ramurd viscerala a a st dn I ae omit ‘conjunctiva alb-sidefie, rezistenta gi see capacitatea de migcare $i de posterioard are anexat un organ alungit, tn I in care spermatozoizi fsi dezvoltt unde trec in ductul deferent 13, Urmiitoarele procese au loc Ia nivelul tubului urinifer: i ; 'h reabsorbia apei in gradient osmotic, sub actiunea aldosteronulu, in tubul contort proximal 3. secrejia de Hin tubul contort distal, prin schimb ionic, in functie de pH-ul mediului intern i transport saturabil si specific pentru fosfati,sulfai i uree .formarea urinei primare in capsula Bowman in cantitate de 180 Li ia obligatorie a apei, care adapteaz volumul starea de hidratare a organismului 14, Care dintre urmitoarele afirmatii nu sunt adevirate? A. la nivelul aparatului respirator, stimularea simpatic& ‘determina relaxarea musculaturii netede a bronhiilor 1 inhibarea secrefiei glandelor mucoase B.coeficientul de utlizare a O; scade in efortul fizic cu fiecare respiratie aerul atmosferic este umezit $i {nlocuieste in totalitate aerul alveolar D.tiroxina creste frecvenfa si amplitudinea migcailor respiratorii E. ventilatia alveolar este numai o parte din minut-volumul respirator, restul reprezentind ventilatia spatiului mort 15. Fasciculele care fac parte din ciile sensibilitiii proprioceptive A. conduc numai impulsuri nervoase produse prin stimularea corpusculilor neurotendinosi Golgi sia corpusculilor Ruffini 8. pot conduce si impulsuri nervoase produse prin stimularea corpusculilor Meissner si discurilor tactile Merkel -au intotdeauna neuronul de origine situat in cornul posterior medular D. pot fi situate in cordoanele medulare aflate de partea ‘pus neuronului de origine E.condue gi tl provenite de la terminafii nervoase libere, receptor ai sensibilitiii termice si dureroase 16. Urmiitoarele afirmatii referitoare la sistemul os0s sunt adevitrate: A. dezvoltarea scheletului la bliefi este stimulatl de unit hormoni secretaji de corticosuprarenal 8. unirea diafizelor cu epifizele oaselor lungi este it de fiormonii estrogeni ‘modelul cartilaginos al unui os lung centrele de osificare apar mai inti in epifize D. fixarea calciului in oase este stimulatd de calcitonind, in timp ce extractele de timus inhiba mineralizarea osoast E.cresterea exagerats a oaselor feei poate fi determinatl de excesul de STH aparut dup& pubertate ibatd 17, Urmatoarete afirmati privind ci i mnanifestirile care! insofese sunt adeeasore es 4. sistola atrial incepe in momentul deschidesg atrioventriculare se tering lainchidees nea 5. la un rtm de 75 batti/minut,faza de contractic izovolumetricd se suprapune cu pri inde di Izovomenion u primele 0,30 secunde din . faza de ejectie incepe cu deschider 3 rea valvelor semi gs ermind in momenta inchideri —_ D. vibratia miocardului la inceputul sis i aes ml nepal stole venice E istola ventricular incepe eu inchiderea valvelor semitunare si se termina in momentul deschideri lor 18, Care dintre afirmay feminine sunt false? siile privind functiile gonadel b de gonadotropine 0 il expulzeazi in cavitatea abdominala viva a 14-a a ciclului ovarian C. secret progesteron la nivelul corpului galben,atét postovulator cit si cu 24 - 48 ore inainte de ovulatie D. formeazA in fiecare lund, de la puberiate pina Ia menopauza, un ovul matur E. prin sinteza de estrogen influenjeaz8 unele procese din ‘metabolismul intermediar al proteinelor 19. Urmitoarele afirmafii privind reactiile biochimice din cadrul metabolismului intermediar sunt adevirate: ‘. degradarea in mugchi a moleculei de glucoza este stimulaté de insulind B. transformarea acizilor grasi in glucozi este stimulatd de glucagon $i cortizol Cin muschi se pot sintetiza proteine din aminoacizii patrunsi in celula prin transport activ sau difuziune facilitata D. sinteza de trigliceride in fesutul adipos este stimulata de hormonul somatotrop iE. a-amilaza pancreaticé transformA glicogenul si amidonul, in dizaharide 20, Care dintre afirmatiile referitoare la activita ‘motorie si secretorie a stomacului sunt adevirate? ‘A. motilitatea gastrica realizeaz& si evacuarea conginutului gastric in duoden * B. glandele oxintice secret& pepsinogen care, dupa activare, degradeaz& intreaga cantitate de proteine ingerate la sugar, glandele gastrice secreta si labferment pentru a cru acfiune este necesard prezenjaionilor de calciu D. intre enzimele secretiei gastrice se numara gelatinaza, care hidrolizeaza gelatina si lipidele emulsionate - contracfile peristaltice initiate la granita dintre fundul si corpul gastric au rol in stocarea alimentelor 21. Selectati afirmatille corecte: ‘hin contractile izotonice, cum sunt cele de sustinere @ posturi corpului, mugchii nu realizeszi lucru mecanic extern —_ mm Bi. clectromiograma reprezint& inregistrarea activitatii lectrice a intregului mugchi sau @ unititlor motorii ‘componente : C majoritatea contractilor voluntare ale muschilor din organism sunt secuse : in expunerea organismulu la frig, glicogenul depocitat tn feat gi muschi constituie 0 rezervi mobilizabil8 prioritar PE nurnai mugchii cu inervafie motorie somatic’ si senzitivl intacte prezinti tonus muscular f 22, Celulete carol endocrin dln muconsa tubulul dgesthe_) pot secreta: A. gastrin, care stimuleazA secretia de HCI la nivelul ‘glandelor oxintice din mucoasa gastric& B. acetilcolind, care controleazi forfa contractiilor peristaltice ale stomacului . factor intrinsec, ce permite absorbtia vitaminei Biz in ‘leon D. colecistokining, care stimuleaza contracfia musculaturii vezici biliare si relaxarea sfincterului Oddi E. glucagon, care stimuleaz& secrefia biliard si inhiba secretia gastric& 23, Selectati afirmatille adevirate: ‘Acmemoria imunologic& este caracerisicd atat rspunsului imun specific dt gi celui nesp 8. sub acjiunea tromboplastine, ibrinogenul se transforma monomer de fibrind in 1-2 secunde in timus, celulele hematoformatoare primordiale se transforma, sub influenta factorlor locali, in celule Timfoformatoare de tip T D. cele mai importante aglutinine intalnite fa om sunt a, B gi D E.cortizolul determin limfopenie si cresterea numnarului de reutrofile, trombocite si ertrocite 24, Activitatea cardiaci poate fiinfluentath de: ‘A: nucleul dorsal al vagului a c&rui stimulare scade forta de contractie a cordului 1. hormonii secretafi de portiunea medulara a glandelor suprarenale care cresc excitabilitatea inimii si accelereaz ritmmul cardiac C-hormonul secretat de celulele « ale iasulelor Langerhans care produce tahicardic Ia fel ca si stimularea simpatic& 1. hormonii secretati de celulele tiroidiene parafoliculare care erese forta si frecventa contraciilor cardi £.rdcirea nodului sinusal care, asupra rita it fect contrar stimulari sistem 25, Care dintre urmittoarele afirmatii sunt incorecte? ‘A. dendritele neuronilor din ganglionul spiral Corti ajung la polul bazal al celulelor senzoriale eu cili din crestele ampulare 3. descompunerea pigmentului vizual din structura membranei bastonaselor determina modificari de conductanfa ionic gi aparitia potentialului receptor .deschiderea canalelor ionice de sodiu, cu intrarea’ acestui ion in celula, determina depolarizarea celulelor receptoare gustative D, olfactia participa, impreund cu simpul gustului, a declangarea secrefilor digestive -receptori otolitici participle menginerea echilibrului in conditile accelerarilor circulare ale caput se prepara 1400 g de soe de eid azote de Qeree GoM prin amestecarea une soli de acid azotic de concentratie 20% cu o solufie de acid azotic de Concentratie 10 M si densitate 1.3125 g/ml. Indicafi afirmafile corecte, . ‘A Soluta de acid azotic de concentratie 20% si solutia de acid azotic de concentrate 10 M se amestecd fn raport de mast de 1:2. B Solutia de acid azotic de concentrate 10 M are concentrafia procentual mai mare decat solutia de acid azotic de concentrate 20%, C.Este necesara o cantitate de 900 g de solujie de acid azatic de concentrate 20%. D, Solu final contine 6.666 moli de solvat. E. Solutia de acid azotic de concentrate 10 M are concentrafia 50%, 20, Precizati in care dintre urmitoarele situati, respectarea condifillor de reacfie, se obfin ester? ai acidului benzoic. A. Acid benzoic + fenolat de sodiu > 88. Fenolat de sodiu + clorura de acetil + . Acid benzoic + acid azotic + . Clorurd de benzoil + metanol -* E. Acid benzoic + etanol 5 28, Care dintre urmitoarele oligopeptide pot rezulta fn urma hidrolizei enzimatice a unei proteine, catalizate de tripsina? A.Lis-Ala-Gli-Lis-Gu. B. Gli-Ala-Ser-Lis. . Cis-Gli-Lis-Ser-Val. D. Lis-Val-Ala-Ser-Asp. E. Cis-Val-Ala-Gli-Lis. 29, Precizafi afirmafiile coreete referitoare la compusul eu formula CHs-(CH,),-SO,Na A. Are o catend linia. 8 +. Este un detergent cationic biodegradabil punct de vedere structural, este sarea de sodiu a unui sulfat acid de alchil , Pentru un confinut procentual masic de sulf de 10.191%, ‘compusul din enunf are formula molecular C,sHy,SO;Na. E, Dac& n=11, eompusul din enunt are proprietati tensioactive. 30, O cantitate de 300 g de solutie apoasi de etanal se utilizeazit intr-o serie de reacfii chimice: 100 g din aceasti solufie este folositi pentru condensarea cu acetona, ar restul cantitifii din solutia initial se trateazii cu reactivul Tollens, ednd se formeazi 216 ¢ de Ag. Determinafi concentrafia procentuali de ifiale de etanal. 31. Precizati afirmatile corecte cu privire la 2-aminobutan, A Este 0 amind secundard 5. Poate accepta um proton la perechea de electroni sepa a stom de azt din rope a C.Are o cateni ramificata. ae 7 . Este izomer de funcjiune cu 2-nitrobutanul . Ionizeaza partial in solusie apoasd. 32, Un fenol monohidroxilic mononuclear consumi, pentru arderea unui mol, un volum de 952 litri de aer cu 20% oxigen, masurat in condifii normale. Formula molecular a fenolului este: A.GH,O. B.CiH,O. CHAO. D:CyH 0. E. CoH 20. " 33. O cantitate de 8.8 g dintr-o diamind alifatic’ saturatt reacfioneazi cu 400 ml solufie de acid clorhidric 0.5 M. Stiind cf amina si acidul s-au consumat complet, si se stabileasci formula moleculard sise precizeze numirul diaminelor izomere de constitujie cu activitate opticd, corespunzitoare formulei moleculare determinate. A. GHieN, 2 izomeri de constitu B. CsHyaNs, 3 izomeri de constitu Ci CyHiaNa, 7 izomeri de consttutie. D. CaHlzNo, 8 izomeri de constitute. E. CiHi2Na, 9 izomeri de constitute. 34, Precizati afirmafile corecte referitoare la vitamine. A. Vitamina B, este hidrosolubila. B. Scderea conjinutului de vitamine din organism determina avitaminoze. €. Vitaminele A, D, E si K sunt liposolubile. D. Vitamina C se numeste acid ascorbic. . Toate vitaminele confin in structura lor grupa functional amino, 35, Precizafi cAfi produsi de condensare crotonici bimoleculari, teoretic posibili, pot rezulta dintr-un amestec de etanal si propanal. Doi produsi de condensare crotonic bimolecular’. 3. Trei produgi de condensare crotonica bimoleculara. . Patra produsi de condensare crotonica bimoleculari. D, Cinci produsi de condensare crotonic& bimolecular E. Sase produsi de condensare crotonica bimolecular. izafi care dintre urmito tn tare ce pen oun A. Tegbutand! + KMnO,/H,SO,, B.2-Metilpropan-2-ol + K,Cr,Oy/H,SO,. C. Pentan-2-ol + KMnO,/H;SO,. D. [zobutanol + KMnO4/H;SO,. 5, Etanol + reactiv Tollens. intre urmatoarele substanje sunt derivafi ai acidului acetic? A. Acidul acetilsali B. Acetatul de benzil, ©. Acetona. D. Acetonitriful, ¥ Glicilalanina, 38, Precizati afirmafiile corecte referitoare la formele ciclice ale glucozei gi fructozei. ‘s.a-D-glucopiranoza are un atom de carbon asimetric in plus fath de forma sa aciclicd. - B.B-D-glucofuranoza si forma ei aciclic& au acelasi numar de atomi de carbon asimetric. .o-D-fruetopiranoza nu confine grup& hidroxil la atomul de carbon din pozitia 6. .c-D-fructofuranoza are patra atomi de carbon asimetrici E, g-D-glucopiranoza si ®-D-glucopiranoza sunt diastereoizomer. 39, Precizafi afirmatille coreete referitoare Ia oligozaharide. .Celuloza are caracter reducdtor. B, Zaharoza formeaza prin hidroliza zahar invert €.Celobioza este constituité din doud unititi de B-D-glucopiranoza. D. Maltoza este o dizaharida. E, Dizaharidele care congin doua unitii de hexoza au formula molecular C1sHa\O12. 40, Alegefi reacfiile corecte care se refer la caracterul acid al unor compusi organici. A-CH,OH + CH,COONa ~ CH,COOH + CH;ONa B. 2CH;COOH + Zn (CH;COO),Zn + Hs €. HOOC-COOH + 2NaHCO; > NaOOC-COONa ~ 2H,CO; D. CH;COOH + CHsCH.OH 5 CHsCOOCH;CH; +H.0 E. CH)CH;COOH + CaCO, ~* CH;CH;COOCa + HCO; 41, Un amestee de doi alcooli monohidroxilici saturati A ‘cu masa de 131.2 g, consuma 46 g de sodiu. Stiind c& ambii alcooli au reactionat complet si.c& alcoolul A are raportul de masi C:H:0 = 12:3:8, iar aleoolul B are eu m im plus fata de alcoolul A, si se precizeze denumirea alcoolilor care cérespund datelor probleme’ sisi se caleuleze compozitia procentuali de masi a amestecului de alcool, A. A: metanol, 20%; B: propan-2-ol; 80%. B. A: metanol, 22.61%; B: propan-2-ol, 77.38%. A: etanol, 21.04%; B; butan-2-ol, 78.96%. D. A: etanot, 30%; B; butan-1-ol, 70%. ,, ¢ B:As etanol, 21,049; B: tepbutanol, 78.96%, 45, Ce volum de solyie de hidroxid de sodiu de concentratie 0.5 M este necesar pentru neutralizarea a doi moli de asparagil-glutamil-serind? 4.20 it € ¢ D3 ltr. E16 dn. ©. Precizati afirmatille corecte cu privire la comportarea chimici a 4-penten-2-olului. ‘A.Dact este oxidat cu K;Cr,0,/H;SQ,, formeazA o diceton’. B. Prin aditia apei poate forma un compus chiral . Bact se oxideazi cu K:Cr,Oy/H,S0,, formeazl acidul 3+hidroxibutanoic. D-Dacii se oxideaza cu K,Cr20,/H,SO,, formeazi acidul Brcetobutancic. E. Dact se oxideaz8 cu KMnO/H,SO,, se objin dout cetone izomere. 44, Precizati care dintre alchinele de mai jos formeazi, prin adifia apei, cetone care contin doi ato secundari, A. 3-Metil-1-butina. B.2-Buti C.1-Butina. D. 3-Metil-I-pentina. £. Propina. 45, Precizati afirmafille corecte referitoare la glicerini. ‘A. Prin esterifcare cu acidul butanoie, formeazi 0 triglicerida simpla. 8B, Nu formeaza legituri de hidrogen cu apa. .Este 0 moleculé chirala. Prin esterficare cu acidul azotic, in raport molar slicerind:acid azotic 1:3, formeazA un lichid uleios folosit ca medicament. | E.Contine doi atomi de carbon primar 46, Precizati care dintre afirmasiile urmatoare referitoare Ia prontosilul rogu sunt adevarate. A.Este un colorant eu actiune bacteriostaticd. B. Sub acfiunea enzimelor din organism, se transforma in prontosilul alb. C.Se objine din culturi de Penicillium. D: Este un produs natural . Este un medicament folosit pentru inducerea relaxarii sia somnului. 47, Precizat care dintre urmitorii compusi prezinti izomerie de configurate si pot rezulta in urma condensarii bimoleculare dintre 2-meti-2-propenal si batanoni. A. 6-Metil-46-heptadien-3-ona. B.3,5-Dimelil-35-hexadien-2-ona\, 6 Meti-d6-heptadien-2-ona . 5-Hidroxi6-meti-6chepten-3-ona, . 4-Hidrox-3,5dimetil-5-hexen-2-ona 48, Precizafi afirmaile corecte referitoare Ia unele ‘A. Derivi de la acidul azotc, in molecula céruia s-a inlocuit © grupa hidroxil cu un rest hidrocarbonat. 1 In molecula N-metilanilinei exist o singur& pereche de lectroni nepartcipanti C. Aminele terfiare confin legituri covalente polare carbon-azot. _D, Aminele aromatice primare se pot obfine prin reducerea cu fier si acid clorhidric a nitroderivayilor aromatici. E. N,N-dimetilanilina se cupleazd cu sarea de diazoniu a acidului sulfsnilic i formeazi metiloranul 49. Precizafi care dintre afirmatiile de mai jos, cu privire ta acidul clorhidric, sunt adevarate, A Are caracter amfoter in solutie apoasd, 8B. Retctioneazi cu o solutie de acetat de calciu gi formeazi 0 solutie care conduce curentul electric. . ReacfioneazA cutrimetilamina, rezultand cloruré de trietilamoniu. D- Este solubil in apa, F.Un volum de 10 litri de sotaie de acid clorhidrie de concentrate 0.01 M are pH-ul 2. 50, Prectzati eare dintre alchenele de mai jos pot genera. ic, doi compusi prin adifia apel in prevenya de acid sulfuri se. . 2-Pentena. F. 3,3-Dimetil-1-butena.