Sunteți pe pagina 1din 38

OIPOSDRU

Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

SECTIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Fia de date a achiziiei conine informaiile specifice referitoare la aplicarea concret a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, care
sunt destinate potenialilor ofertani interesai s participe la procedura aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare.
Fia de date a achiziiei cuprinde informaii i instruciuni privind:
autoritatea contractant, n special cu privire la adresa inclusiv telefon, fax, e-mail persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
adresa de unde se poate achiziiona, descrca fiierele cu documentaia de atribuire;
activitatea autoritii contractante;
faptul c se achiziioneaz n numele altei autoriti(dac este cazul);
modul de obinere de clarificri i alte informaii;
soluionarea litigiilor;
date despre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, inclusiv adres, telefon, fax, e-mail;
obiectul contractului de achiziie public/acord cadru i durata acestuia;
modul n care se va finaliza procedura;
existena loturilor i modul de abordare;
acceptarea/ neacceptarea de oferte alternative;
cod CPV;
cantitatea produselor (minim/maxim);
garanii;
termen de valabilitate a ofertei;
procedura aplicat i dac aceasta are ca etap final licitaia electronic;
cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie dac sunt
solicitate;
data limit de depunere (or/zi/lun/an), locul de depunere i ce alte formaliti trebuie ndeplinite n legatur cu participarea la procedura de atribuire;
informaii privind modul de elaborare i prezentare a propunerii tehnice i financiare;

1
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
informaii privind modul de eleborare a ofertei;
informaii detaliate i complete privind criteriu de atribuire.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE, ADRESA si PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire: Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai


Adresa: str.prof.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 67
Localitate: Iasi Cod postal:700050 Tara:Romania
Persoana de contact: Telefon: 0232-278.680/278.683/278.688 interior 2196
Dr.ing. Mariana OLARU
In atentia: Mariana Olaru
E-mail: Fax: 0232-23.33.60
mar_olaru@yahoo.com
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.mec.tuiasi.ro
Adresa Autoritatii contractante: str.prof.dr.doc.Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, Iai, cod potal 700050.
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):www.tuiasi.ro
Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:


punctual(punctele) de contact mentionat(e) anterior
altele:completati anexa A.I
Caietul de sarcini si documentele suplimentare(inclusive documentele pentru dialogul competitive si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
punctual(punctele) de contact mentionat(e) anterior
altele:completati anexa A.II
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie trimise la:
punctual(punctele) de contact mentionat(e) anterior
altele:completati anexa A.III
2
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire.
Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o
perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic.
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei.
In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea
respectarii termenului mentionat mai sus, aceasta din urma are, totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara
pentru elaborarea si transmiterea raspunsului , face posibila primirea acestuia catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Solicitarile de clarificari se trimit: Incepand cu data de ________ ora ____00
Data si ora limita de primire solicitari : __________ ora ____00
Mod de prezentare solicitare clarificari: adresa, inregistrata, semnata si stampilata
Mod de trimitere clarificari:
1. POSTA sau curierat rapid la adresa : str. prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. nr. 67, Imobil T, parter, cod 700050, Registratur, persoana de contact: adm.
patr. Iulia Lipsa;
2. Fax nr. 0232/233360 responsabil procedura Administrator Sef Mariana Olaru;
3. Fax nr. 0232-23.23.37 DECANAT facultate cu precizarea In atentia: Administrator Sef Mariana Olaru Solicitari clarificari la documentatia de
atribuire cerere de oferte Achiziia public de servicii de realizare de activiti de informare i publicitate prin campanie media "
4. E-mail: mar_olaru@yahoo.com( document scanat) + fax nr. 0232/233360.
Data limita de transmitere a rspunsului la clarificri :__________ ora ______
Atenie!!! Programul zilnic al Registraturii universitii este 7,30-15,30.
5. prin Fax nr. 0232/233360 sau 0232-23.23.37 Facultatea de Mecanica, cu meniunea URGENT!, Solicitri clarificri la documentaia de atribuire:
Achiziia public de servicii de realizare de activiti de informare i publicitate prin campanie media "

I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

3
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusive Servicii publice generale
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Aparare
Agentie/birou national sau federal ordine si siguranta publica
Colectivitate teritoriala Mediu
Agentie/birou regional sau local Afaceri economice si financiare
Organism de drept public Sanatate
Institutie/agentie european sau organizaie europeana Construcii i amenajari teritoriale
Protectie social
Recreere, cultura si religie
educaie
altele : Instituii de nvmnt superior de stat aflate n coordonarea Altele(precizati)________________
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante DA NU
sau dupa caz
Producere, transport, si distributie de gaz si de energie termica Apa
Electricitate Servicii feroviare
Prospectare si extragere a gazului si petrolului Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobus
Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi Activitati portuare
Activitati aeroportuare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii : Achiziia public de servicii de realizare de activiti de informare i publicitate prin campanie media
II.1.2 : Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
(a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii

Executare Cumprare Categoria serviciilor 13
4
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Proiectare i executare
Executarea, prin orice mijloace, a Leasing
unei lucrari, conform cerintelor
specificate de autoritatea contractanta nchiriere

Inchiriere cu optiunea de cumparare

O combinatie intre acestea

Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare
________________________ ________________________ Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai, Facultatea de Mecanica,
prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 43, la catedra de Organe de Masini si
Mecatronica proiect POSDRU/87/1.3/S/64227

Cod NUTS Cod NUTS Cod NUTS RO213


II. 1. 3) Procedura implic :
Un contract de achiziie public:
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)
ncheierea unui accord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru(dupa caz)
Acordul cadru cu mai muli operatori economici Acordul-cadru cu un singur operator economic

Nr. sau, dac este cazul numarul maxim de


participani la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului
cadru DA NU

Daca DA,

5
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
(se fac precizari suplimentare referitoare la modul de
desfasurare a reluarii competitiei intre semnatarii unui
accord-cadru)
Durata acordului cadru: Durata n ani sau luni
Justificarea unui acord-cadru ca carui durata depaseste patru ani:

Estimarea calorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru(dupa caz; numai in cifre):
Valoarea estimate fara TVA:____________________________ Moneda:____________ sau
Intervalul:intre:_______________si _________________
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite(daca se cunosc):____________________
II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achiziia public de servicii de realizare de activiti de informare i publicitate prin campanie media const in achizitia de: Spot TV:
Machete pres scris ; Machete bannere on-line; Copywritting creaie text scris (slogan, articole); Media plan
II.1.6) Clasificare CPV(vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabularul principal Vocabularul suplimentar(dupa caz)
Obiectul principal 79342200-5 - - -
Obiect(e) suplimentar(e) - - - -
-
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice da nu
II.1.8) mprtire n loturi(pentru precizari privind loturile utilizai da nu
anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte)
Dac da, este necesar s se depun oferte pentru(bifai o singura csu)
Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante(oferte alternative) da nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul(inclusiv, dup caz, toate loturile i toate opiunile)
Total cantitati (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exista)
6
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Natura si cantitatea produselor ce urmeaz s fie achiziionate, precum i codul CPV: 79342200-5
Servicii de realizare de activiti de informare i publicitate prin campanie media, cuprind:
- Servicii de analiz a audienei media i realizare de media plan;
- Servicii de nchiriere spaiu media - TV n vederea difuzrii materialelor create (spot TV);
- Servicii de nchiriere spaiu n pres scris n vederea difuzrii materialelor create;
- Servicii de nchiriere spaiu pentru promovare prin Internet prin difuzarea materialelor create;
- Servicii de monitorizare a difuzrilor i apariiilor media, rapoarte i studii de audien
Dupa caz, valoarea estimat fr TVA(numai in cifre): 100 000 Moned: RON
sau intervalul: ntre.i.. Moned:
II.2.2) Opiuni(dup caz) da nu
Dac da, descrierea acestor optiuni: .
Dac se cunoaste, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor optiuni:
n luni sau n zile ( de la data atribuirii contractului)
Numrul de prelungiri(dup caz): sau intervalul: ntre si
Dac se cunoate, n cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevzut al contractelor ulterioare: n luni sau n zile (
de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata n luni: 12 sau n zile de la atribuirea contractului

II.4) AJUSTAREA PRE ULUI CONTRACTULUI


II.4.1 Ajustarea pretului contractului da nu
Dac DA, se va preciza modul de ajustare a preului contractului(n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare aplicabil)

SECTIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE


III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT

7
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate(dup caz)
III.1.1.a) Garanie de participare da nu
Garania pentru participare este necesar pentru a proteja autoritatea contractant fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor a ofertantului, pe
ntreaga perioad derulat pn la ncheierea contractului/acordului cadru de achiziie public.
Garania de participare se constituie n sum fix, ntr-un cuantum de maxim 2% din valoarea estimat a contractului.
1.Garania pentru participare este n sum de:
Numr lot Valoare garantie de participare
lei (RON)
Lot unic 2000
TOTAL 2000
2. Termen de valabilitate a garaniei pentru participare : 60 de zile de la deschiderea ofertelor
3. Modul de constituire a garaniei pentru participare:
Se accept constituirea garaniei pentru participare prin:
a) Ordin de plat vizat de banc :
Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai
CF : 4701606 ; Cont : RO93TREZ4065005XXX000422
Deschis la Trezoreria Municipiului Iai
b) Depunerea n numerar numai la casieria Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai.
c) Scrisoare de garanie bancar n favoarea autoritii contractante.
Scrisorile de garanie bancar vor fi eliberate, de regul, de o banc din Romnia sau, dup caz, de o banc din strintate, de preferin cu corespondent n
Romnia.
d)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari.
Ofertele care nu sunt nsoite de dovada constituirii garaniei de participare vor fi considerate inacceptabile.
Conform H.G.925/2006 art. 86, alin. (3), lit. b) se solicit ca instrumentul de garantare s prevad dac plata garaniei se va executa necondiionat, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Conform H.G.925/2006 art. 87, alin. (1), Autoritatea contractant are dreptul de a reine garania de participare, ofertantul pierznd suma constituit,
atunci cnd acesta din urm se afla n oricare dintre urmatoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei
i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului/acordului cadru;
8
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
c) oferta sa fiind ctigtoare, refuz s semneze contractul/acordul cadru de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei.
d) Conform O.U.G. 34/2006 art. 2781, alin.(1), lit.c), n msura n care Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor respinge contestaia, Autoritatea
contractant va reine contestatorului din garania de participare, suma de 1000 lei (RON) .

Se amintete ofertanilor c ntreprinderile mici i mijlocii pot beneficia de facilitatile acordate prin legea 346/2004 cu modificrile ulterioare n ceea ce
privete garaniile de participare i bun execuie.
III.1.1.b) Garanie de bun execuie da nu
Garania de bun execuie a contractului/acordului cadru se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ,
calitativ i n perioada convenit a contractului.
De regul, garania de bun execuie se constituie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri,
care devine anex la contract/acord cadru. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) din H.G. 925/2006, se aplic n mod corespunztor.
n cazul n care valoarea garaniei de bun execuie este redus ca valoare, autoritatea contractant are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la
caserie a unor sume n numerar.
Cuantumul garaniei de bun execuie a contractului de furnizare:
Garania de bun execuie se exprim procentual, ntr-un cuantum de 5% din valoarea contractului de furnizare.
Modul de constituire a garaniei de bun execuie a contractului de furnizare:
a) Ordin de plat vizat de banc :
Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai
CF : 4701606 ; Cont : RO93TREZ4065005XXX000422
Deschis la Trezoreria Municipiului Iai
b) Depunerea n numerar numai la casieria Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi
c) Scrisoare de garanie bancar n favoarea autoritii contractante.
Scrisorile de garanie bancar vor fi eliberate, de regul, de o banc din Romnia sau, dup caz, de o banc din strintate, de preferin cu corespondent n
Romnia.
d)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari.
Modul de constituire a garaniei de bun execuie a contractului de furnizare:
Scrisorile de garanie bancar vor fi eliberate, de regul, de o banc din Romnia sau de o societate de asigurari.
Garania de bun execuie se poate constitui prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale (doar cu acordul prilor).
Contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri, iar suma iniial care se depune nu
trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului.
9
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Scrisorile de garanie bancar vor fi eliberate, de regul, de o banc din Romnia sau, dup caz, de o banc din strintate, de preferin cu corespondent n
Romnia.
n cazul ofertanilor care se regsesc n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (fcnd dovada n acest sens prin prezentarea documentelor prevzute n Legea
nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare), garania de bun execuie se
constituie n procent de 50% din cuantumul precizat n contractul de atribuire.
- Pentru returnarea garaniei de bun execuie, operatorul economic se oblig ca n termen de 10 zile de la recepia cantitativ i calitativ a produselor s
transmit prin fax / adres scris, cu solicitarea returnarii garantiei si cu meniunea contului bncii n care dorete s se efectueze ordinul de plat.
Se amintete ofertanilor c ntreprinderile mici i mijlocii pot beneficia de facilitatile acordate prin legea 346/2004 cu modificrile ulterioare n ceea ce
privete garaniile de participare i bun execuie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit(buget de stat, buget local sau alte surse)
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013. Axa
prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare. Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din
nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractual(dupa caz)
Dac mai muli operatori s-au asociat pentru a depune ofert comun scrisoarea de nainatare va fi semnat de liderul desemnat al asocierii i va fi nsoit de
Acordul de asociere n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului/acordului cadru de achiziie public conform modelului prezentat n
Formularul 2- Sectiunea III.
Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatur sau ofert comun, fr a fi obligai s i legalizeze din punct de vedere
formal asocierea.
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare i numai dac o astfel
de msur reprezint o condiie necesar pentru buna ndeplinire a contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii special(dup caz) da nu
Dac da, descrierea acestor conditii.
III.1.5) Legislatia aplicabil
Ordonana de Urgen nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 418 din data de 15 mai 2006;
Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
10
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 620 din
data de 20 iulie 2006;
Ordonana de Urgen nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei partea I, numrul 667 din data de 20 octombrie 2007;
Ordonana de Urgen nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei partea I, numrul 805 din data de 2 decembrie 2008;
Ordonana de Urgen nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele msuri n domeniul legislaiei referitoare la achiziiile publice, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei partea I, numrul 156 din data de 12 martie 2009;
Ordonana de Urgen nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei partea I, numrul 426 din data de 23 iunie 2009;
Hotrrea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 625 din data de 25 iulie 2006;
Hotrrea Guvernului nr. 1337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I,
numrul 625 din data de 25 septembrie 2006;
Hotrrea Guvernului nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I,
numrul 515 din data de 27 iulie 2009;
Ordonana de Urgen nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziie public publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 365 din 26 aprilie 2006;
Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30 din 2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 471 din 12 iulie 2007;
Ordonana de Urgen nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
11
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 776 din 16 noiembrie 2007;
Legea nr. 198 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 393 din 10 iunie 2009;
Hotrrea Guvernului nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I,
numrul 661 din 1 august 2006;
Hotrrea Guvernului nr. 1083 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 942/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 627 din 12 septembrie 2007;
Hotrrea Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 978 din 7 decembrie
2006;
Hotrrea Guvernului nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 165 din 4 martie 2008;
Ordinul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru
atribuirea contractelor de achiziie public, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 894 din data de 2 noiembrie 2006 (abrogat, consultare
orientativ);
Manualul operaional pentru atribuirea contractelor de achiziie public (vol. I), editat de ctre Autoritatea Naional pentru Rglementarea Achiziiilor Publice;
Ordinul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice nr. 51 din 13 martie 2009 privind accelerarea procedurilor de licitaie
restrns i negociere cu publicare prealabil a unui anun de participare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 167 din data de 17 martie
2009;
Ordinul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice nr. 113 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 383 din data de 20 mai 2008;
Ordinul Preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 2310 din 3 decembrie 2007 privind procedura de nregistrare a contractelor ncheiate ntre
persoane juridice romne i persoane juridice strine sau persoane fizice nerezidente, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 858 din data
12
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
de 13 decembrie 2007;
Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al
Consiliului privind vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV) i a Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i ale
Consiliului n ceea ce privete procedurile de achiziii publice, n ceea ce privete revizuirea CPV;
Ordinul Ministrului Finanelor nr. 2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea Manualului operaional pentru activitatea de observare i verificare a
atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei partea I, numrul 55 din data de 24 ianuarie 2008;
Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor, al Ministrului Trtansporturilor i al Ministrului Dezvoltrii, Luicrilor Publice i Locuinelor nr. 915/465/415 din
25 martie 2008 pentru aprobarea condiiilor contractuale generale i speciale la ncheierea contractelor de lucrri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
partea I, numrul 424 din data de 5 iunie 2008;
Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I,
numrul 681 din data de 29 iulie 2004 (cu modificrile i completrile ulterioare);
Ordonana Guvernului nr. 27 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei partea I, numrul 88 din data de 31 ianuarie 2006;
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii n Romnia
Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare
Ordinul nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta
Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorittii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009
HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului
c o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat
O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Legea nr. 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ordin nr. 313 din 29.06.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu privire la
interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
13
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
si a contractelor de concesiune de servicii ;
Ordin nr. 302 din 01.06.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, privind aprobarea
formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de
calificare si selectie

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personala a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personal a candidatului sau ofertantului:
n cazul n care oferta este depus de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele i formulare menionate la acest punct (punctul III.2.1. a)).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:
(dup caz):
Cerinta nr.1 Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: - Declaraie pe propria rspundere privind nencadrarea n dispoziiile art.180
a). prezentarea documentului solicitat; din O.U.G.34/2006, aprobat cu modificri i completri prin legea 337/2006,
b). coninutul documentului s dovedeasc c ofertantul nu se ncadreaz cu modificrile i completrile ulterioare, completat n conformitate cu
n nici una din situaiile prevzute la art.180 din ordonanta. Formularul 4-Seciunea III
Cerina nr. 2 Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
- Declaraie pe propria rspundere privind nencadrarea n dispoziiile art.181
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: din Ordonana de urgent a Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri si
a). prezentarea documentului solicitat; completari prin Legea nr. 337/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
b). coninutul documentului s dovedeasc c ofertantul nu se ncadreaz completat n conformitate cu Formularul 5-Seciunea III
n nici una din situaiile prevzute art.181 din ordonanta.
Cerinta nr. 3 Modalitatea de indeplinire i aplicabilitatea n cadrul procedurii:
Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor exigibile de plat a
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n:
impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv cele locale, precum i a contribuiei pentru
a1). prezentarea documentelor solicitate;
asigurrile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritile competente din ara n
a2). din documentele prezentate trebuie s reias obligaiile exigibile
care ofertantul este rezident), dup cum exemplificm pentru persoanele juridice din

14
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
la data de 25(luna)2011, (dup aprobarea Documentaiei de atribuire de Romnia:
ctre ANRMAP, la fixarea datelor n calendarul procedurii de atribuire, se - Certificat de atestare fiscal emis de Direcia General a Finanelor Publice
va nscrie luna anterioar lunii n care este fixat termenul de depunere a (A.N.A.F.), din documentul prezentat s reias obligaiile exigibile la data de
ofertei), sau la o dat ulterioar; 25(luna)2011, (dup aprobarea Documentaiei de atribuire de ctre ANRMAP, la
fixarea datelor n calendarul procedurii de atribuire, se va nscrie luna anterioar
Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in lunii n care este fixat termenul de depunere a ofertei), sau la o dat ulterioar.
luna anterioara celei in care se depun ofertele. Not:
a. Acest document nu se solicit eventualilor subcontractani
n cazul n care s-a prezentat la deschidere declaraie pe proprie b.n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligaia de a
rspundere semnat de reprezentantul legal, prin care confirm c demonstra ndeplinirea cerinei
ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n c. n cazul depunerii unei oferte individuale/comune susinut financiar i/sau tehnico-
documentaia de atribuire, ofertantul este obligat s depun documentele profesional de ctre ter/teri susintori, fiecare susintor are obligaia de a
menionate n anexa la declaraie n termen de maxim 72 ore de la data i demonstra ndeplinirea cerinei
ora deschiderii ofertelor. - Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligaiilor exigibile de plat a
b). coninutul documentelor s dovedeasc c ofertantul nu se ncadreaz impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv cele locale, precum i a contribuiei pentru
n nici una din situaiile prevzute la art. 180 lit. c) din ordonan asigurrile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritile competente din ara n
Observaie: Impozitele i taxele pentru care s-au acordat nlesniri la plat care ofertantul este rezident), dup cum exemplificm pentru persoanele juridice din
(amnri, ealonri etc.) de ctre organele competente nu se consider Romnia:
obligaii exigibile de plat, n msura n care s-au respectat condiiile Certificat fiscal privind impozitele i taxele locale n cazul persoanelor juridice din
impuse la acordarea nlesnirilor. documentul prezentat s reias obligaiile exigibile la data de 25(luna)2011, (dup
aprobarea Documentaiei de atribuire de ctre ANRMAP, la fixarea datelor n
calendarul procedurii de atribuire, se va nscrie luna anterioar lunii n care este fixat
termenul de depunere a ofertei), sau la o dat ulterioar;
Not:
a. Acest document nu se solicit eventualilor subcontractani
b.n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligaia de a
demonstra ndeplinirea cerinei
- c. n cazul depunerii unei oferte individuale/comune susinut financiar i/sau
tehnico-profesional de ctre ter/teri susintori, fiecare susintor are
obligaia de a demonstra ndeplinirea cerinei
15
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Cerina nr. 4 Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: - Declaratie - Certificat de participare cu ofert independent, conform
a). prezentarea documentului solicitat; Ordinului preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglemntarea i Monitorizarea
b). coninutul documentului s dovedeasc c ofertantul respect Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea n aplicare a certificatului de
prevederile Ordinului preedintelui Autoritii Naionale pentru participare la licitaii cu ofert independent - Formularul 6-Seciunea III
Reglemntarea i Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010. Not:
a. Acest document nu se solicit eventualilor subcontractani
b.n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligaia de a demonstra
ndeplinirea cerinei
c. n cazul depunerii unei oferte individuale/comune susinut financiar i/sau tehnico-
profesional de ctre ter/teri susintori, fiecare susintor are obligaia de a demonstra
ndeplinirea cerinei
Cerina nr. 5 Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: - Declaraie pe propria rspundere privind nencadrarea n preved. Art.
a). prezentarea documentului solicitat; 691(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobat cu modificri i
b). coninutul documentului s dovedeasc c ofertantul respect completri prin legea nr. 337/2006 cu modificrile i completrile ulterioare-
prevederile art. 691(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 Formularul 7-Seciunea III
aprobat cu modificri i completri prin legea nr. 337/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare . Not:
a. Acest document nu se solicit eventualilor subcontractani
b.n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligaia de a demonstra
ndeplinirea cerinei
c. n cazul depunerii unei oferte individuale/comune susinut financiar i/sau tehnico-
profesional de ctre ter/teri susintori, fiecare susintor are obligaia de a demonstra
ndeplinirea cerinei
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:
(dup caz):
Cerina nr. 1 Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n:
16
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Persoane juridice/fizice romne Certificat constatator emis de ONRC din care s rezulte obiectul de activitate al
a1). prezentarea documentelor solicitate; respectivului operator economic sau alt document echivalent (Fomularul 8- Seciunea
III). Obiectul contractului trebuie s aib corespondent n codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC.
a2). certificatul constatator s fie emis n ultimele 90 zile;
Not:
b). cel puin coninutul unuia dintre documentele menionate i, eventual
a. Acest document nu se solicit eventualilor subcontractani
anexele acestora (dac este cazul), s dovedeasc c ofertantul are ca
b.n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligaia de a demonstra
obiect de activitate (extras), activitatea de producie i/sau
ndeplinirea cerinei
comercializare pentru categoria de produse care face obiectul procedurii
- c. n cazul depunerii unei oferte individuale/comune susinut financiar i/sau
de achiziie public.
tehnico-profesional de ctre ter/teri susintori, fiecare susintor are obligaia
de a demonstra ndeplinirea cerinei
Persoane juridice /fizice strine
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n:
a1). prezentarea unui document de tipul celui solicitat;
b). coninutul documentului menionat i, eventual anexele acestuia
(dac este cazul), s dovedeasc c ofertantul are ca obiect de activitate
(extras), activitatea de producie i/sau comercializare pentru categoria
de produse care face obiectul procedurii de achiziie public.
Documente care dovedesc o form de nregistrare/atestare ori
apartenena din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economic si financiar
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:
(dup caz):
Cerinta nr.1 Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
Informaii privind situaia economico-financiar pentru - Declaratie - Fi de informaii generale cu cifra medie de afaceri pe ultimii
persoane juridice/fizice romne: 3(trei) ani (Fomularul 9-Seciunea III). Se va preciza contul IBAN deschis de
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: firma ofertant la Trezorerie i adresa de coresponden n situaia n care nu
a). prezentarea documentului solicitat; n cazul n care ofertantul este coincide cu adresa sediului social.
nfiinat de mai puin de trei ani, va prezenta bilanuri contabile pentru Not:
anii n care a desfurat activitate (inclusiv pentru anul nfiinrii). a. Acest document nu se solicit eventualilor subcontractani

17
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
b). coninutul documentului s dovedeasc c ofertantul a realizat b.n cazul depunerii unei oferte n asociere, fiecare asociat are obligaia de a demonstra
activitate economic; n cazul n care ofertantul este nfiinat de mai ndeplinirea cerinei
puin de trei ani, se calculeaz cifra medie de afaceri pe numrul de ani c. n cazul depunerii unei oferte individuale/comune susinut financiar i/sau tehnico-
n care a desfurat activitate (inclusiv anul nfiinrii). profesional de ctre ter/teri susintori, fiecare susintor are obligaia de a demonstra
ndeplinirea cerinei
Informaii privind situaia economico-financiar pentru
persoane juridice /fizice strine: (1)Capacitatea economic i financiar a ofertantului/candidatului poate fi susinut,
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor
a1). prezentarea unui document de tipul celui solicitat; juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv.
Ofertanii nerezideni vor prezenta traduceri autorizate i legalizate ale (2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i
documentelor solicitate mai sus, iar n situaia n care reglementrile financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1) , de
legale din ara n care ofertantul este rezident nu prevd bilan contabil, ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care
ofertantul va prezenta situaia financiar n forma impus prin legislaia beneficiaz, de regul prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
statului respectiv. Documentele vor fi prezentate n original, copie prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziie ofertantului/candidatului
legalizat sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, la resursele financiare invocate. Persoana ce asigur susinerea financiar nu trebuie s se
care se va anexa traducerea autorizat i legalizat n limba romn. afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire conform
Dac este cazul, pentru verificarea realizrii cifrei de afaceri, n cazul n prevederilor art. 180.
care valorile sunt exprimate n EURO, echivalena se va realiza la cursul (3) Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun,
lei/euro mediu comunicat de Banca Central European pentru anul situaia economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor
respectiv. Ofertanii care trebuie s efectueze conversia altor monede tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de susinerea financiar a
dect Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de ctre unei/unor tere persoane, situaia economic i financiar se demonstreaz n condiiile
Banca Central European. (www.ecb.eu). prevzute la alin. (2).
Cerinta nr.1 Se va prezenta bilantul contabil la 30.12.2010 vizat si inregistrat de organele competente,
Prezentarea documentelor se va face in conformitate cu prevederile precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ ofertantul isi
art.185 lit b ) din OUG 34/2006 poate dovedi capacitatea economico-financiara copie insotita de mentiunea conform cu
originalul
III.2.3) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:
(dup caz):
Cerinta nr.1 Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
18
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Lista principalelor servicii prestate n ultimii 3(trei) ani(Formularul 10-Seciunea
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: III), coninnd valori, perioade de livrare, beneficiari(indiferent dac acetia din urm
a). prezentarea documentelor solicitate; sunt autoriti contractante sau clieni privai), nsoit de o declaraie scris a
b). coninutul documentelor, s dovedeasc capacitatea tehnic i/sau ofertantului(Formularul 11- Seciunea III).
profesional
n cazul unei asocieri capacitatea tehnic se demonstreaz prin luarea n considerare a
resurselor tuturor asociailor.
Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
- Documente constatatoare referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale
emise de beneficiari prezentarea cel puin a unui document/contract/proces-
verbal de receptie
Cerinta nr.2 Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitate n cadrul procedurii:
Lista cuprinznd subcontractanii-Formularul 12, nsotit de o declaraie
scris, Formularul 13 a ofertantului privind partea/prile din contract/acord cadru care
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: sunt ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora; subcontractanii care
a). prezentarea documentelor solicitate. n cazul n care urmeaz s ndeplineasc mai mult de 10% (n exprimare valoric) din
contractul/acordul cadru de achiziie public urmeaz s fie ndeplinit contractul/acordul cadru de achiziie public trebuie s completeze cu propriile date
doar de ofertant, acesta va da o declaraie c nu are subcontractani; Formularul 9- Fia de informaii generale a operatorului economic.
b). coninutul documentelor conform celor solicitate. n cazul n care pri din contractul/acordul cadru de achiziie public urmeaz
s se ndeplineasc de unul sau mai muli subcontractani, autoritatea contractant are
obligaia de a solicita, la ncheierea contractului/acordului cadru de achiziie public,
prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant i subcontractanii
nominalizai n ofert. Contractele prezentate trebuie s fie n concordan cu oferta i se
vor constitui n anexe la contractul/acordul cadru de achiziie public.
Pe parcursul derulrii contractului/acordului cadru, contractantul nu are dreptul
de a nlocui subcontractanii nominalizai n ofert fr acceptul autoritii contractante,
iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie s conduc la modificarea propunerii tehnice
sau financiare iniiale.
Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ndeplinirea unor criterii de
calificare pentru eventualii subcontractani, dar resursele materiale i umane ale
19
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
subcontractanilor declarai se iau n considerare, pentru partea lor de implicare n
contractul/acordul cadru care urmeaz s fie ndeplinit, dac sunt prezentate documente
relevante n acest sens.
III.2.4) Standarde de asigurarea calitii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:
(dup caz):
Cerinele minime obligatorii de calificare constau n: Certificat ISO 9001/2008- privind managementul calitatii, sau echivalent- copie cu
a). prezentarea documentului solicitat mentiunea conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate(dup caz) da nu
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc protejate
Referitor la pct.III.1.1)-III.2.4) din tabel, pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o
declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete cerinele de calificare, astfel cum au fost solicitate n
documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a
respectivelor cerine inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea. (art. 11, alin. (4) H.G. 925/2006 actualizat prin H.G.
834/2009) n cazul n care uzeaz de dreptul prevzut la alin. (4), ofertantul are obligaia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care
probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare atunci cnd primete din partea autoritii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevzut
n respectiva solicitare . Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrtoare. (art. 11, alin. (5) H.G. 925/2006 actualizat prin H.G. 834/2009)
n caz de neprezentare a documentelor de la pct.III.1.1)-III.2.4din tabel sau a declaraiei pe proprie rspundere nsoit de anexa corespunztoare, care
nlocuiesc temporar documentele de la pct.III.1.1)-III.2.4 din tabel, nu va fi permis completarea ulterioar a nici unui document lips. Eventuala
neprezentare a vreunuia dintre aceste documente are ca efect descalificarea ofertantului. Se accept doar corectarea erorilor aritmetice i viciilor de form
constatate de comisia de evaluare, n condiiile prevederilor art. 80 din H.G. 925/2006 modificat i completat ulterior cu H.G. 834/2009.
Atenie: Declaraia menionat mai sus nu poate nlocui la edinta de deschidere celelalte documente care nsoesc oferta, precum i documentele
care sunt solicitate la propunerea tehnic si financiar.

III.3 CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII- nu este cazul


III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii da nu
Dac da precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile:

20
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
.
III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificarile da nu
profesionale ale membrilor personalului responsabil cu prestarea serviciilor respective

SECIUNEA IV: PROCEDUR


IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaie deschis da nu
Licitaie restrns da nu
Licitaie restrns accelrat da nu
Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate :

Negociere da nu
Au fost dj selectai candidai da nu
Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informatii suplimentare
Negociere accelrat da nu
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

Dialog competitiv da nu
Cerere de ofert da nu
Concurs de soluii da nu
IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participle - nu este cazul
(licitaie restrnsa i negociere, dialog competitiv)
Numr de operatori economici preconizat
Sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim
Criterii obiective de limitare a numarului de candidai
..
IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului(negociere, dialog competitiv) - nu este cazul
21
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape successive pentru a da nu
reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuiesc negociate

IV.2.1) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire (bifai rublica sau rublicile corespunztoare)
Cel mai mic pre
Modul de departajare a ofertelor cu acelai pret clasate pe locul I:
In cazul in care procedura de atribuire este offline (cu sau far etap final de licitaie electronic) i se constat c ofertele clasate pe primul loc au acelai
pret, autoritatea contractant va alege oferta care a ales posturi TV cu audienta mai mare .In cazul in care au aceeasi audienta si preturi egale autoritatea
contractant va solicita ofertanilor o nou ofert financiar, n plic nchis, n termen de 24 de ore, n vederea departajrii ofertelor.
sau
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea ce privete
criteriile menionate n continuare(criteriile de atribuire trebuie indicate mpreun cu ponderea sau n ordine descresctoare a prioritii, n
cazul n care nu se poate realiza ponderea din motive demonstrabile)
criteriile enunate n caietul de sarcini, n invitatia de a prezenta o ofert sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii Pondere
1.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
2.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
3.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic da nu


Dac da, informaii suplimentare despre licitaia electronic(dup caz)

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant(dup caz)
22
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
20704/18.11.2011
IV.3.2) Anunuri publicate(anun publicat) anterior privind acest contract da nu
Dac da,
Anun de intenie: Anun despre profilul cumprtorului:
Numrul anunului n JO: /S - din //(zz/ll/aaaa)
Alte anunuri anterioare(dup caz) :
Numrul anunului n JO: /S - din //(zz/ll/aaaa)
Numrul anunului n JO: /S - din //(zz/ll/aaaa)
Anun de intenie
Numrul i data publicrii n SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FL SV

Altele:.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei sale, precum i documentelor care o nsoesc, iar autoritatea contractant nu va
fi responsabil sau rspunztoare pentru costurile respective dect n cazurile prevzute de lege.
Oferta i documentele care o nsoesc, trebuie s fie n limba romn. Documentaia tehnic i documentele emise de instituii/organisme oficiale din ara
n care ofertanii strini sunt rezideni vor fi prezentate n limba n care acestea au fost emise, cu condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere autorizat n
limba romn.
Declaraia pe proprie rspundere privind nencadrarea n prevederile art. 691 (evitarea conflictelor de interese)din OUG 34/2006 modificat i completat
ulterior, declaraie privind calitatea de participant la procedur- scrisoare de naintare, declaraia-certificat de participare la licitaie cu ofert independent,
dovada nregistrrii n SEAP, mputernicirea, dovada constituirii garaniei de participare, opisul documentelor, documentele de calificare, care se solicit
trebuie s fie redactate n limba romn. Documentele emise de instituii/organisme oficiale ntr-o alt limb strin vor fi prezentate n limba n care acestea au
fost emise, cu condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere autorizat n limba romn.
IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta durata n luni: sau n zile:60 (de la termenul limit de primire a
ofertelor)
Ofertantul are obligaia de a menine oferta valabil 60 de zile de la deschiderea ofertelor. Orice ofert valabil pe o perioad mai mic dect perioada
precizat anterior va fi respins de comisia de evaluare ca fiind necorespunztoare.
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor, n circumstane excepionale, nainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei,
prelungirea acestei perioade. n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garaniei pentru participare va fi prelungit n mod
23
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
corespunztor. n orice situaie autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 60 de zile.
Ofertantul are obligaia de a comunica autoritii contractante dac este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate se consider c i-a retras oferta, fr ca acest fapt s atrag pierderea garaniei de
participare.

IV.4.PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1.Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica
Modul de prezentare al ofertei tehnice va fi redactat analog Caietului de Sarcini Specificaii tehnice, astfel nct s se asigure posibilitatea verificrii
uoare a corespondenei propunerii tehnice cu specificaiile tehnice configuraii minime obligatorii necesare, prevzute n Caietul de sarcini, cu descrierea
detaliat a caracteristicilor tehnice i funcionale pentru produsele oferite, producatorul, modelul produsului (asa cum este acesta mentionat in catalogul
producatorului). Nu se accepta inlocuirea specificatiilor din oferta tehnica cu sintagme de genul conform caietului de sarcini.
Propunerea tehnic const n ntocmirea ofertei tehnice care va fi nsoit de graficul de livrare i punere in functiune i de fisele tehnice ale
produselor ofertate.
Modelul prezentrii ofertei tehnice se gsete n Formularul 14- Seciunea IV.
Modelul graficulului de livrare al produselor se gsete n Formularul 15 Seciunea IV.
Propunerea tehnica va contine un comentariu, caracteristica cu caracteristica al tuturor specificatiilor continute in caietul de sarcini, prin care se va
demonstra corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile caietului de sarcini.
Partea tehnica a ofertei se va prezenta sub form de tablel cu 2 coloane, o coloana care s conin caracteristicile solicitate i o coloan care s conin
caracteristicile ofertate, pentru fiecare produs n parte.
Specificatiile tehnice din Caietul de Sarcini, care indica o eventuala origine/sursa sau productie, marci de fabrica sau de comert, licente de fabricatie, vor
fi considerate ca avnd mentiunea sau echivalent; eventualele mentiuni prezentate mai sus fiind lsate eventual pentru a ajuta n elaborarea ofertei.

Cnd criteriul de evaluare este cea mai avantajoas din punct de vedere economic elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in
corelatie cu factorii de evaluare descrisi prin algoritmul de calcul.Se poate solicita completarea unui tabel cuprinzand caracteristici/specificatii tehnice/alte cerinte
de indeplinit, precizandu-se, dupa caz, formularul aferent nu este cazul.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiar
Ofertantul va elabora propunerea financiar astfel nct aceasta s furnizeze toate informaiile solicitate cu privire la pre, tarif, dac este cazul, la condiii
24
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
de cost ale creditului, precum i la alte condiii financiare i comerciale legate de obiectul contractului de achiziie public.
Ofertantul trebuie s prezinte formularul de ofert indicat n Formularul 16 care reprezint elementul principal al propunerii financiare.
Ofertantul va evidenia, preul total ofertat pentru ntregul lot/contract, ntocmind un singur formular de ofert.
n scopul monitorizrii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziie public ofertantul are obligaia de a exprima preul total ofertat, pentru fiecare
produs i total general pentru ntregul contract att n lei (RON), ct i n EURO. Echivalentul n euro al valorii exprimate n lei se va determina
corespunztor cursului mediu al pieei valutare, calculat de Banca Naional a Romniei din ziua de 24.10.2011 (cursul mediu valutar publicat de BNR
n data de 17.11.2011 valabil pentru 18.11.2011).1Euro= 4,3564 lei RON
n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu produsul care urmeaz s fie furnizat, executat sau prestat, autoritatea
contractant are obligaia de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider
semnificative cu privire la ofert, precum i de a verifica rspunsurile care justific preul respectiv.
Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare justificrile primite de ofertant, n condiiile precizate mai sus, ndeosebi cele care se refer
la:
Fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de execuie utilizate, proceselor de producie sau serviciilor prestate;
Soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru furnizarea produselor;
Originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerintelor prevzute n Caietul de sarcini;
Respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru aplicabile pentru furnizarea produselor;
Posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat.
Atunci cnd autoritatea contractant constat c o oferta are un pre aparent neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat,
oferta respectiv poate fi respins pe acest temei numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra, ntr-o perioad de
timp rezonabil stabilit de autoritatea contractant c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal. Atunci cnd autoritatea contractant respinge o ofert n
circumstanele prevzute anterior, aceasta are obligaia de a transmite o notificare n acest sens Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice.
n cazul n care preul exclusiv TVA, inclus n propunerea financiar, depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu
exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv (conform art.36, alin. (1), lit. e), H.G.
925/2006 actualizat prin H.G .834/2009), oferta este considerat inacceptabil.
Se precizeaz c ofertanii vor completa i depune n ofert, formularul centralizator de preuri pentru produse care cuprinde elemente de natur
financiar sau comercial care sunt necesare pentru evaluarea ofertei, conform modelului ce se gsete n Formularul 17..
Se precizeaz c: destinaia final a serviciilor este: Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai, Facultatea de Mecanica, prof.dr.doc.
Dimitrie Mangeron nr. 43, la catedra de Organe de Masini si Mecatronica proiect POSDRU/87/1.3/S/64227 .
Se precizeaz c: ofertele vor fi exprimate att n EURO (cursul mediu valutar publicat de BNR n data de 17.11.2011 valabil pentru 18.11.2011), ct i
25
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
n lei (RON); toate produsele se achiziioneaz cu plata n lei (RON), la preul de livrare la beneficiar, n condiiile legislaiei n vigoare privind taxa pe
valoare adugat i taxele vamale. Preurile din propunerea economico-financiar vor fi exprimate fr T.V.A., n cazul ofertanilor nregistrai n Romnia,
urmnd s se aplice o cot de T.V.A. de 24% la ncheierea contractului.
Pentru persoanele juridice/fizice din U.E.-regim intracomunitar, contractul se va ncheia pe codul de nregistrare fiscal n scopuri de T.V.A.:RO 13805460,
prevzndu-se n contract c furnizorul va emite factura cu preurile exprimate fr T.V.A., autoritatea contractant avnd obligaia s achite furnizorului
doar contravaloarea fr T.V.A.,iar T.V.A. aferent urmnd a fi achitat ctre bugetul de stat al Romniei.
IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei
Limba de redactare a ofertei
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei sale, precum i documentelor care o nsoesc, iar autoritatea contractant nu va
fi responsabil sau rspunztoare pentru costurile respective dect n cazurile prevzute de lege.
Oferta i documentele care o nsoesc, trebuie s fie n limba romn. Documentaia tehnic i documentele emise de instituii/organisme oficiale din ara
n care ofertanii strini sunt rezideni vor fi prezentate n limba n care acestea au fost emise, cu condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere autorizat n
limba romn.
Declaraia pe proprie rspundere privind nencadrarea n prevederile art. 691 (evitarea conflictelor de interese)din OUG 34/2006 modificat i completat ulterior,
declaraie privind calitatea de participant la procedur- scrisoarea de naintare, declaraia-certificat de participare la licitaie cu ofert independent, dovada
nregistrrii n SEAP, mputernicirea, dovada constituirii garaniei de participare, opisul documentelor, documentele de calificare, care se solicit trebuie s fie
redactate n limba romn. Documentele emise de instituii/organisme oficiale ntr-o alt limb strin vor fi prezentate n limba n care acestea au fost emise, cu
condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere autorizat n limba romn.
Pentru documentele menionate la punctul III.2.1.a) se permite depunerea documentelor n oricare din formele:
Original, copie legalizat, copie lizibil cu meniunea conform cu originalul.
Perioada de valabilitate a ofertei
Ofertantul are obligaia de a menine oferta valabil 60 de zile de la data de deschidere oferte. Orice ofert valabil pe o perioad mai mic dect
perioada precizat anterior va fi respins de comisia de evaluare ca fiind necorespunztoare.
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor, n circumstane excepionale, nainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei,
prelungirea acestei perioade. n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garaniei pentru participare va fi prelungit n mod
corespunztor. n orice situaie autoritatea contractant nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 60 de zile.
Ofertantul are obligaia de a comunica autoritii contractante dac este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate se consider c i-a retras oferta, fr ca acest fapt s atrag pierderea garaniei de
participare.

26
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Oferta se compune din:
A. Documentele care nsoesc oferta;
B. Propunerea tehnic;
C. Propunerea financiar.
A. Documentele care trebuie s nsoeasc oferta sunt:
1.Documentele de participare la procedur:
1.1. Declaraie pe proprie rspundere privind calitatea de participant la procedur-scrisoare de naintare (Formularul 1 - Seciunea III);
1.2. acordul de asociere (Formularul 2 - Seciunea III) (dac este cazul);
2.Dovada constituirii garaniei de participare (Formularul 3- Seciunea III)
3.mputernicirea: a) pentru semnatarul ofertei (dac este cazul);
b) pentru reprezentantul prezent la edina de deschidere (dac este cazul);
4.Opis documente;
5.Documentele de calificare:
5.1.1.declaraia de eligibilitateFormularul 4 - Seciunea III;
5.1.2. declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din ordonan (Formularul 5 - Seciunea III);
5.1.3.a. certificat de atestare fiscal D.G.F.P. (A.N.A.F.);
5.1.3.b. certificat fiscal privind impozitele i taxele locale;
5.1.4. certificat de participare cu ofert independent, conform Ordinului preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice nr. 314/2010privind punerea n aplicare a certificatului de participare la licitaii ci ofert independent-Formular 6-Seciunea III;
5.1.5. Declaraie pe propria rspundere privind nencadrarea n prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri i completri prin legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare Formularul 7 - Seciunea
III;
5.2.1. copie stampilat i semnat conform cu originalul dup Certificatul de nregistrare emis de Oficiul Registrului Comerului;
5.2.2. Certificat constatator emis de Of. Reg. Com. Formularul 8- Seciunea III;
5.3.1. Fia informatii generaleFormularul 9- Seciunea III;
5.3.2. Bilantul contabil la data de 31.12.2010
5.4.1. Lista principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 3(trei) ani, coninnd valori, perioade de livrare, beneficiari- Formularul 4 -
Seciunea III , nsoit de o declaraie scris a ofertantului Formularul 4 - Seciunea III;
5.4.2 Documente constatatoare referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale emise de beneficiari
5.4.14. Lista cuprinznd subcontractanii Formularul 12 - Seciunea III (dac este cazul) sau Declaraie c nu are subcontractani;
27
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
5.4.15. Declaraie a ofertantului privind prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractani i specializarea acestora Formularul 13 -
Seciunea III - dac este cazul
5.4.16. Fia de informaii generale pentru subcontractantii care urmeaza s ndeplineasc mai mult de 10% din contract vor prezenta Declaraie
Fia informaii generale Formularul 8 Seciunea III
5.5 . Certificat ISO 9001/2008- privind managementul calitatii, sau echivalent
5.6.1. Declaraie pe proprie rspundere c ndeplinete condiiile de calificare i anexa acesteia, care nlocuiete documentele de la 5.1. 5.4. dac
este cazul;
5.6.2. Angajament ferm i irevocabil privind susinerea financiar, tehnic i profesional i a managementului de calitate a ofertantului dac este
cazul. Pentru operatorul economic ter care ofer susinere se vor anexa toate documentele din tabelul III.1.1.)III.2.4). (Formularul 18 Seciunea III)
B. Propunerea tehnic se comupune din urmtoarele documente:
1. Oferta tehnic (Formularul 14 Seciunea III); Propunerea tehnic se va ntocmi pentru fiecare lot n parte, depus de ofertant;
2. Grafic de livrare cu menionarea termenului de livrare (5 zile lucrtoare de la semnarea contractului de ctre ambele pri) (Formularul 15
Seciunea III).
3. Fise tehnice produse ofertate
C. Propunerea financiar se compune din urmtoarele documente:
1. Formularul de ofert (Formularul 16 Seciunea III) pentru fiecare lot;
2. Centralizatorul propunerii financiare (Formularul 17 Seciunea III)- pentru fiecare lot;
Propunerea financiar (Formularul de ofert, Centralizatorul propunerii financiare) se va ntocmi pentru fiecare lot n parte, depus de ofertant.
Dup cum rezult din lista documentelor care compun oferta de mai sus, pe lng documentele de calificare a cror solicitare a fost tratat anterior n capitolul V
din Fia de date a achiziiei, se mai solicit de la ofertant, depunerea celorlalte documente ce nsoesc oferta, detaliate mai jos:
1. Documente de participare la procedura de atribuire a contractulzui de achiziie:
1.1. Scrisoarea de naintare declaraie conflict de interese - declaraie privind calitatea de participant la procedur:
Ofertantul trebuie s prezinte scrisoarea de naintare n conformitate cu modelul prevzut in Formularul 1-Sectiunea III
solicitat nesolicitat
1.2. Acord de asociere n vederea participrii la procedura de atribuire a acordului cadru (dac este cazul)
Dac mai muli operatori s-au asociat pentru a depune ofert comun scrisoarea de nainatare va fi semnat de liderul desemnat al asocierii i va fi nsoit de
Acordul de asociere n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului/acordului cadru de achiziie public conform modelului prezentat n
Formularul 2-Sectiunea III.
solicitat nesolicitat
1.3. Declaraia certificat de participare la licitaie ca ofert independent
28
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Ofertantul trebuie s prezinte declaraia certificat de participare la licitaie ca ofert independentconform modelului prezentat n Formularul 6-Sectiunea III.
solicitat nesolicitat
2. Dovada constituirii garantiei de participare
Ofertantul trebuie s prezinte dovada constiuirii garaniei de participare.
Modul de constituire a garaniei de paricipare este tratat detaliat n capitolul VI.3)
solicitat nesolicitat
3. mputernicirea: a) pentru semnatarul ofertei (dac este cazul);
b) pentru reprezentantul prezent la edina de deschidere (dac este cazul);
Atenie: Fiecare document de mputernicire va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului, dup cum este acesta menionat n Certificatul Constatator.
Fiecare document din cadrul ofertei va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului, dup cum este acesta menionat n Certificatul Constatator,
documentele din cadrul ofertei, cu excepia mputernicirilor, putnd fi semnate i de o alt persoan n condiiile de mai jos.
n cazul n care documentele sunt semnate de o alt persoan, autorizarea semnatarului trebuie s fie confirmat printr-o mputernicire scris care va
nsoi scrisoarea de naintare.
Autorizarea reprezentantului/reprezentanilor delegai prezeni la edina de deschidere a ofertelor trebuie s fie confirmat printr-o mputernicire scris
care va nsoi scrisoarea de naintare.
solicitat nesolicitat
4.Opis documente:
Ofertantul trebuie prezinte un opis al documentelor prezentate, semnat i tampilat. Ofertantul va acorda o atenie deosebit numerotrii,
semnrii i tampilrii tuturor documentelor din ofert i a corespondenei ntre numerotare i opis.
solicitat nesolicitat
Atenie! Nu se folosesc nume si semnturi prescurtate.
Documentele emise n alt limb dect romn trebuie s fie nsoite de traducerea autorizat i legalizat n limba roman. Toate documentele vor avea,
pe lng semnatur, menionat n clar numele ntreg.

Adresa autoritii contractante:


Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai, cu sediul n Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T, parter, sau se transmite prin pot la
adresa: Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai / Registratura / Str. Prof.dr.docent D.Mangeron nr.67, imobil T, parter / Of.Potal nr.10, Csua Potal
nr.2000/ Cod potal 700050 IAI
Serviciul care nregistreaz:
Registratura Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai, cu sediul n Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Imobil T, parter, camera A-02
29
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
adm.patr.Iulia Lipa
Denumirea structurii organizationale emitente:
Facultatea de Mecanica - Univesitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai
Modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor cu documentele.
Ofertantul trebuie s prezinte dou exemplare ale ofertei, dintre care un exemplar se solicit, n original, i al doilea exemplar sub form de una copie,
introduse n plicuri separate denumite plicuri interioare. n eventualitatea unei discrepane ntre original i copie va prevala originalul.
Originalul i copia trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil i vor fi semnate i tampilate pe fiecare pagin de
reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai corespunztor s angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achizitie
publica. n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform
prevederilor legale.
Orice tersatur, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac sunt vizate de persoana/persoanele autorizat/autorizate s
semneze documentele.
n cazul n care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta n original anumite documente emise de instituii/organisme oficiale,
ofertantul va prezenta n limita a max.72 ore originalul pentru a demonstra conformitatea copiilor.
Ofertantul care a depus anumite documente n original poate solicita napoierea acestora prin trimiterea unui delegat pentru ridicarea documentelor, pe
baz de adres de solicitare i semntur de primire. Autoritatea contractant i va pstra copii dup documentele respective vizate conform cu originalul de
persoana responsabil cu procedura de achiziie.
Ofertantul trebuie s sigileze originalul i setul de copii n plicuri separate, marcnd corespunzator plicurile cu ORIGINAL i, respectiv COPIE.
Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior netransparent i nchis corespunztor.
Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea (numele) i adresa ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor care se solicit n etapa
de evaluare a ofertelor, fr a fi deschise n cazul n care oferta este declarat ntarziat.
Plicul exterior trebuie s fie marcat cu adresa autoritii contractante i cu inscripia:

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI din IAI


FACULTATEA DE MECANICA
Cerere de oferte :Achiziia public de servicii de realizare de activiti de informare i publicitate prin campanie media "
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA _______________ ORA ______00.

Dac plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractant nu i asum nici o responsabilitate pentru rtcirea ofertei;
Oferta care este depus/transmis la o alt adres a autoritii contactante dect cea stabilit n anunul/invitaia de participare sau care este primit de
30
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
autoritatea contractant dup expirarea datei limit de primire a ofertei se returneaz nedeschis.
Se accept ca: scrisoarea de naintare- declaraie privind calitatea de participant la procedur, dovada constituirii garaniei pentru participare,
eventualele mputerniciri, s poat fi prezentate, n afara plicului, la nceputul edinei de deschidere a ofertelor.
00
Ofertele vor fi depuse pn la data de ______________, ora _____ la:
Registratura Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai, cu sediul n Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron, nr.67, Imobil T, parter, camera A-02
adm.patr. Iulia Lipa
Ofertantul trebuie s ia toate msurile astfel nct plicul cu oferta s fie primit i nregistrat de autoritatea contractant la adresa i pn la data i ora de primire,
stabilite n anunul de participare.
Oferta poate fi depus direct sau transmis prin pot. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul i asum riscurile transmiterii,
inclusiv fora major.
Oferta care este depus/transmis la o alt adres a autoritii contactante dect cea stabilit n anuntul de participare, sau care este primit de autoritatea
contractant dup expirarea datei limit de primire a ofertei se returneaz nedeschis.
Data, ora si locul deschiderii ofertelor
Ora ______00, data ______________, Sal Consiliu Facultatea de Mecanic etaj 1, Imobil Mecanic, Str. Prof.dr.docent Dimitrie
Mangeron nr. 43, Iai
Condiii pentru participanii la edina de deschidere
Participanii la edina de deschidere, care nu sunt salariai ai Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai , trebuie s prezinte un document de
identitate i mputernicire scris prin care acetia sunt autorizai s reprezinte ofertantul la edina de deschidere, cu excepia cazurilor n care participanii apar
nominalizai n certificatul constatator emis. Alte persoane nu au acces la edina de deschidere.
Modul de calificare
Dac este Documentele de calificare vor fi examinate de comisia de evaluare constituit de autoritatea contractant.
aplicabil, modul Orice ofertant care ndeplinete n totalitate cerinele minime obligatorii corespunztoare criteriilor de calificare este considerat calificat.
de calificare ndeplinirea tuturor cerinelor minime obligatorii se face prin ndeplinirea fiecrei cerine minime obligatorii precizate mai sus, la
punctul III.1.1.)III.2.4) din tabel, n parte.
NOT : Referitor la art. III.1.1 III.2.4. din tabel, pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta
Declaraie pe iniial doar o declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete cerinele de
proprie calificare, astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n care ofertantul trebuie s
rspundere i menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori,
anex cantiti sau altele asemenea. (art. 11, alin. (4) H.G. 925/2006 actualizat prin H.G. 834/2009) n cazul n care uzeaz de dreptul
31
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
prevzut la alin. (4), ofertantul are obligaia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm
ndeplinirea cerinelor de calificare atunci cnd primete din partea autoritii contractante o solicitare n acest sens, n termenul
prevzut n respectiva solicitare . Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrtoare. (art. 11, alin. (5) H.G. 925/2006 actualizat
prin H.G. 834/2009)
n caz de neprezentare a documentelor de la art. III.1.1 III.2.4. din tabel sau a declaraiei pe proprie rspundere nsoit de anexa
corespunztoare, care nlocuiesc temporar documentele de la art. III.1.1 III.2.4. din tabel, nu va fi permis completarea ulterioar a
nici unui document lips. Eventuala neprezentare a vreunuia dintre aceste documente are ca efect descalificarea ofertantului. Se
accept doar corectarea erorilor aritmetice i viciilor de form constatate de comisia de evaluare, n condiiile prevederilor art. 80 din
H.G. 925/2006 modificat i completat ulterior cu H.G. 834/2009.
NOT V.5.) 2. : (1).Capacitatea economic i financiar a ofertantului poate fi susinut, pentru ndeplinirea unui contract/acord cadru, i de o alt
Angajament ferm persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant i persoana respectiv.
i irevocabil (2). n cazul n care ofertantul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu
privind susinerea prevederile aliniatului anterior, de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul prin
financiar, tehnic prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la
i profesional i a dispoziie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin
managementului excluderea din procedura de atribuire precizate n art. 180 din OUG 34/2006. (Formularul 4-Sectiunea III i Formularul 18 -Sectiunea
de calitate a III se prezint completate n acest caz).
ofertantului (3). Capacitatea tehnic i profesional a ofertantului poate fi susinut, pentru ndeplinirea unui contract/acord cadru, i de o alt
persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant i persoana respectiv.
(4). n cazul n care ofertantul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu
prevederile alin. (3), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n forma autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la
dispoziia ofertantului resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se
afle n situaia care determin excluderea prin procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din O.U.G. 34/2006. (Formular 4-
Sectiunea III i Formular 18-Sectiunea III se prezint completate n acest caz).
(5) n cazul n care, n conformitate cu prevederile art. 186 i 190 din ordonana de urgen, ofertantul i demonstreaz situaia
economic i financiar ori capacitatea tehnic i/sau profesional prin prezentarea unui angajament de susinere din partea unui ter,
autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare aceast susinere pentru verificarea ndeplinirii cerinelor minime impuse n
cadrul documentaiei de atribuire.
(6) Pentru a fi luat n considerare susinerea acordat, angajamentul ferm prevzut la art. 186 alin (2) i la art. 190 alin.(2) din
32
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
ordonana de urgen trebuie s reprezinte un instrument juridic care s asigure dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim,
ndeplinirea anumitor obligaii de ctre persoana susintoare.
(7) n cazul n care susinerea terului se refer la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziia ofertantului fonduri
financiare, utilaje, echipamente, personal-, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie s prevad care sunt resursele respective i s
evidenieze faptul c disponibilizarea acestora se va realiza necondiionat, n funcie de necesitile care apar pe parcursul ndeplinirii
contractului/ acordului cadru n cauz.
(8) n cazul n care susinerea terului vizeaz ndeplinirea unor cerine minime de calificare cum ar fi experiena similar reflectat
prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrri furnizate/ prestate/executate ntr-o perioad anterioar saundeplinirea unui nivel
minim al cifrei de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului/acordului cadru de achiziie public, angajamentul ferm
prezentat de ofertant trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpina dificulti pe parcursul
derulrii contractului, persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin
implicarea sa direct.
(9)n situaiile prevzute la alin. (7)- (8), susintorul rspunde pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a
nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament, aceasta din urm avnd posibilitatea de aciune direct mpotriva susintorului.
(10)Angajamentul ferm prezentat de ofertantul ctigtor face parte integrant din contractul de achiziie public.
(11)Pentru operatorul economic ter care ofer susinere se vor anexa toate documentele din tabelul III.1.1 III.2.4.
Ofertanii sunt rugai s depun oferta cu actele/documentele solicitate n ordinea n care acestea sunt enumerate (menionate), pentru a uura
procedura, conform tabelului recapitulativ de mai jos:
Documente de Declaraie privind calitatea de participant la procedur- scrisoare de naintare
participare la Formularul 1
procedur Acord de asociere n vederea participrii la procedura de atribuire a acordului cadru- Formularul 2- dac este cazul
Garania de participare Dovada constituirii garantiei de participare - Formularul 3
mputernicire ptr.semnatarul ofertei, dac este cazul
mputerniciri
mputernicire ptr.reprezentantul participant la deschidere, dac este cazul
Opis documente Atenie la numerotare, semnare i tampilare a tuturor documentelor !
Documente de
Declaraie de eligibilitate pe propria rspundere - Formularul 4
eligibilitate
Documente privind Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta - Formularul 5
neincadrarea in Certificat de atestare fiscal D.G.F.P.(A.N.A.F.)

33
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
prevederile art. 181 din
Certificat fiscal privind impozitele i taxele locale
Ordonanta
Declaraia certificat de participare la licitaie ca ofert independent Formularul 6
Declaraia pe propria rspundere privind nencadrarea n prevederile art. 691 (evitarea conflictelor de interese)- Formular 7
Capacitatea de Certificat constatator nmatriculare la Of.Reg.Com. Formularul 8
exercitare a activitatii
profesionale
(nregistrare)
Situaia economic i
Fi de informaii generale Formularul 9
financiar
Informatii privind Lista principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 3(trei) ani, coninnd valori, perioade de livrare, beneficiari-
capacitatea Formularul 10, nsoit de o declaraie scris a ofertantului-Formularul 11.
tehnica/profesional
Lista cuprinznd subcontractanii Formularul 12 sau Declaraie c nu are subcontractani.
Informatii privind Declaraie scris Formularul 13 a ofertantului privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractani i
subcontractanii specializarea acestora.
dac e cazul Fia de informaii generale pentru subcontractanii care urmeaz s ndeplineasc mai mult de 10% din contract/acord cadru vor
prezenta Declaraie trebuie s completeze cu propriile date Formularul 8.
Declaraie pe proprie Declaraie pe proprie rspundere c ndeplinete condiiile de calificare i anexa acesteia, care nlocuiete documentele de la 5.1. 5.4.
rspundere c dac este cazul.
ndeplinete condiiile
de calificare
dac e cazul
Angajament ferm i irevocabil privind susinerea financiar, tehnic i profesional i a managementului de calitate a ofertantului
Angajament ferm
dac este cazul
dac e cazul
Pentru operatorul economic ter care ofer susinere se vor anexa toate documentele din tabel III.1.1 III.2.4. Formularul 18
Oferta tehnic Formularul 14.
Propunerea tehnic Grafic de livrare Formularul 15
Fise tehnice produse ofertate

34
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Formular de ofert Formular 16.
Propunere financiar
Formular centralizator de preuri pentru produse- Formular 17.
ncheierea contractului de achiziie public
Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare de ctre
comisia de evaluare. Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de
6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii.

SECTIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC(dup caz) da nu
Dac da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare
VI.2) Contractul se nscrie ntr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare da nu
Dac da, trimitere(trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e):
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-
learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
VI.3) ALTE INFORMA II(dup caz)
..
VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire oficial: Consiliul National de Solutionare a Contestaiilor
Adres: Str.Stravopoleos, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureti Cod potal: 030084 ara: Romnia
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+4) 021 310.46.41
Adres Internet (URL): Fax: (+4) 021 310.46.42
www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dup caz)
35
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ara:
E-mail: Telefon:
Adres Internet (URL): Fax:
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac(completai rublica VI.4.2 SAU, dup caz, rublica VI.4.3)
Precizri privind termenul(termenele) de exercitare a clor de atac:
Contestatiile se depun in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, conform art.2562) din OUG 34/2006 .
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea clor de atac
Denumire oficial:Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai - Oficiul Juridic - Jr. Mirela TROIA
Adres:str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, imobil T, etaj.I
Localitate:Iasi Cod potal:700050 ara: Romnia
E-mail: Telefon: +40232278680/2534
Adres Internet Fax: +40232216853
(URL):www.tuiasi.ro

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII SUPLIMENTARE


Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ara:
Punct(e) de contact : Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):

36
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

II) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE CAIETUL DE SARCINI SI


DOCUMENTELE SUPLIMENTARE(INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SA
UN SISTEM DE ACHIZITII DINAMIC
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ara:
Punct(e) de contact : Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):
III) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE
PARTICIPARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod po tal: ara:
Punct(e) de contact : Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):

37
OIPOSDRU
Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 1. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare
Titlul proiectului: Formarea personalului didactic din nvmntul secundar (ISCED 2-3) n vederea utilizrii tehnologiei informaiei i a instrumentelor e-learning n activitatea didactic.
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64227
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureti
Partener 1 : Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

ANEXA B
INFORMAII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. DENUMIRE________________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINT
..

2) CLASIFICARE CPV(VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIILE PUBLICE)


Vocabularul principal Vocabularul suplimentar(dupa caz)
Obiectul principal ...- - -
Obiect(e) suplimentar(e) ...- - -
...- - -
...- - -
...- - -
3) CANTITATE SAU DOMENIUL

Dac se cunoate, valoarea estimate fara TVA(numai n cifre):________ Moneda:____________

sau intervalul:intre:_______________si _________________Moned___________________

4) INDICAII PRIVIND O ALT DURAT A CONTRACTULUI SAU O ALT DAT DE NCEPERE/ DE FINALIZARE (dup caz)
Durata n luni: sau n zile

5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE(inclusiv cele referitoare la garania de participare)


.
Utilizati prezenta anexa pentru fiecare lot

38