Sunteți pe pagina 1din 67

Phare CES 2003, Scema de Investiii pentru Proiecte Mici de Gestionare a

Deeurilor
Linia de buget: RO-2003/005-551.05.03.03.04
Proiectul ,,Gestionarea selectiv a deeurilor din microregiunea Ciucul de Jos
Implementat de: Consiliul Local Snsimion, judeul Harghita

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Pentru contractul
Furnizare autogunoiere compactoare, pubele, containere i saci plastici pentru
deeuri menajere i deeuri colectate selectiv n cadrul proiectului ,,Gestionarea
selectiv a deeurilor din microregiunea Ciucul de Jos livrare la adresa autoritatii
contractante

Lot nr. 1: ,,Furnizare a trei vehicole de colectare a deeurilor menajere


Cod CPV: 34144511-3 Vehicule de colectare a deeurilor menajere

Lot nr. 2: ,,Furnizare pubele, containere i saci plastici pentru deeuri menajere
Cod CPV: 25223300-3 Containere din plastic pentru deeuri
Cod CPV: 28213600-4 Containere pe roi
Cod CPV: 25221100-7 Saci i pungi din polietilin pentru deeuri

Lot nr. 3: ,, Furnizare un motostivuitor pentru ncrcare descrcare marf


Cod CPV: 29221511-9 Autoncrctoare cu furc

Achiziie public: Furnizare

BORDEROU

1.Informaii generale pag. _____


2. Fia de date a achiziiei pag. ______
3. Caiet de sarcini pag. ______
4. Formulare pag. ______
5. Contract de furnizare pag. ______

1
Cap I . CERINE FORMALE - INSTRUCIUNI

A. Introducere
Denumirea autoritii contractante: Consiliul Local Snsimion
Cod fiscal: 4245909
Adresa: Snsimion, str. Principal nr. 210, jud Harghita
Telefon/ : 0266 334603 fax : 0266 - 310388
E-mail : primss@yahoo.com
Mijloace de comunicare: prin pot, prin fax sau prin depunere direct la autoritatea
contractant

Scopul aplicrii procedurii


Autoritatea contractant invit persoanele juridice sau fizice interesate prin anunul de
participare, s depun ofert n scopul atribuirii contractului pentru furnizarea
produselor descrise n Fia de date a achiziiei i n Caietul de sarcini.
Atribuirea contractului de achiziie public prin procedura licitaie deschis (lit.e) din
art. 18 al OUG nr.34/2006.

Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public


a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaterea reciproc;
d) transparena;
e) proporionalitatea
f) eficiena utilizrii fondurilor;
g) asumarea rspunderii

Legislaie aplicabil
Atribuirea contractului de achiziie public se realizeaz n conformitate cu
prevederile actelor normative indicate n Fia de date a achiziiei.

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Nr. Pasi de urmat Data previzionata


Crt.
1 Daca este cazul, transmitere spre publicare a anuntului de -
intentie
2 Indeplinirea conditiilor de lansare a procedurii:

a) identificarea procedurii in programul anual al Ianuarie 2007


achizitiilor publice;
b) intocmirea documentatiei de atribuire; Aprilie 2007

2
c) identificarea fondurilor necesare desfasurarii
contractului; Ianuarie 2007

3 Transmiterea anunului de participare 31.07.2007


4 Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire 31.07.2007
5 Primirea de clarificari privind documentatia de atribuire Cel mai trziu
04.09.2007
6 Posibilitate la modificari in oferte 07.09.2007
7 Rspuns la solicitrile de clarificare Pn la 07.09.2007
8 Daca este cazul, derularea rundelor de discutii -
9 Primirea ofertelor Pn la 14.09.2007
Ora 14,00
10 Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de 14.09.2007 ora 16,00
deschidere
11 Verificarea cerintelor minime de calificare 14.09.2007
12 Stabilirea clarificarilor, precum si a completarilor la
documentele care insotesc oferta, precum si primirea 14.09.2007
raspunsurilor la acestea
13 Stabilirea ofertanilor calificati 14.09.2007
14 Verificarea ofertelor 14.09.2007
15 Stabilirea clarificarilor cu privire la ofertele prezentate,
14.09.2007
16 Primirea rspunsurilor la clarificri 17.09.2007
17 Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme si precum si
pe cele admisibile 17.09.2007
18 Stabilire oferte castigatoare sau anularea procedurii 17.09.2007
19 Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii, 17.09.2007
ntiinarea ofertanilor
20 Semnare contract 02.10.2007
21 Daca este cazul, transmiterea spre publicare a anuntului de 15.10.2007
atribuire
22 Intocmirea dosarului de achizitie publica 30. 10. 2007

B. Selecia i calificarea ofertanilor

Situaia personal a ofertantului


Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau ntr-un grup de
operatori, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public.
Se exclude din procedur orice ofertant care, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin
hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei
organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani. Conf.
Art 181 din OUG nr. 34/2006 - Se exclude din procedura pentru atribuirea contractului
de achiziie public, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afl n oricare dintre
urmtoarele situaii:

3
a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt administrate de un judector-
sindic sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament
cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementate prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile
legale n Romnia sau n ara n care este stabilit;
d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greeli n materie profesional;
e) prezint informaii false sau prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea
contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit.a)-d);
Ofertantul trebuie s prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum se
precizeaz n Fia de date a achiziiei.
Persoanele fizice sau juridice care au participat la ntocmirea documentaiei de
atribuire au dreptul de afi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai n
cazul n care implicarea lor n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natur
s distorsioneze concurena.
Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct n procesul de
verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau
subcontractant , sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire,
Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia n scopul depunerii unei oferte
comunefr a fi obligai s i legalizeze din punct de vedere formal asocierea. n cazul
n care oferta comun este declarat ctigtoare, se solicit legalizarea oficial a
actului de asociere.
Fr a i se diminua rspunderea n modul de ndeplinire a viitorului contract de
achiziie public, ofertantul are dreptul de a nclude n propunerea tehnic posibilitatea
de a subcontracta o parte din contractul respectiv. n acest caz ofertantul are obligaia
de a preciza prile care urmeaz s le subcontracteze i datele subcontractanilor
propui, inclusiv acordul acestora de subcontractare.
Ofertantul nu are dreptul n cadrul procedurii:
a) s participe la dou sau mai multe asocieri de operatori economici;
b) s depun ofert individual sau o alt ofert comun;
c) s fie ofert individual i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei
alte oferte;

Cerinele minime de calificare

Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


Prezentarea de documente edificatoare din care s rezulte o form de nregistrare ca
persoan juridic sau de nregistrare/atestare ori apartanen din punct de vedere
profesional, conform celor solicitate n fia de date a achiziiei.

Situaia economic i financiar

4
Ofertantul trebuie s prezinte documentele care dovedesc capacitatea economic i
financiar, astfel cum se precizeaz n Fia de date a achiziiei.
Fiecare ofertant trebuie s fac dovada c ndeplinete cerinele minime de calificare;
aceste cerine minime sunt prevzute n Fia de date a achiziiei.
n cazul asocierii mai multor operatori economici care depun ofert comun, situaia
economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului de asociai.

Capacitatea tehnic i/sau profesional

Ofertantul trebuie s fac dovada ndeplinirii cerinelor minime de calificare aa cum


sunt prevzute n Fia de date a achiziiei privind experiena, aptitudinile, eficiena i
eficacitatea , calificarea personalului tehnic i personalului de conducere, asigurarea
controlului calitii, , utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice de care poate
dispune pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului .
n cazul asocierii mai multor operatori economici care depun ofert comun, capacitatea
tehnic i profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului de asociai.

C. Elaborarea ofertei

Costul asociat elaborrii i prezentrii ofertei


Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei sale,
precum i a documentelor care o nsoesc, iar autoritatea contractant nu va fi
responsabil sau rspunztoare pentru costurile respective.

Limba de redactare a ofertei


Oferta i documentele care o nsoesc trebuie s fie redactate n limba romn.

Perioada de valabilitate a ofertei


Ofertantul are obligaia de a menine oferta valabil pe toat perioada de valabilitate
prevzut n Fia de date a achiziiei.
Orice ofert valabil pentru o perioad mai mic dect cea prevzut n Fia de date a
achiziiei va fi respins de comisia de evaluare ca fiind necorespunztoare.
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor prelungirea valabilitii
ofertei, in cazuri excepionale, naintea expirrii termenului de valabilitate.n cazul
extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, n mod corespunztor se va prelungi i
perioada de valabilitate a garaniei de participare.
Ofertantul are obligaia de a comunica autoritii contractante dac este sau nu este de
acord cu prelungirea solicitat.
Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se
consider c i-a retras oferta, fr ca acest fapt s atrag pierderea garaniei pentru
participare. (n cazul n care acesta a fost solicitat prin documentaia de atribuire.)

5
Documentele ofertei
Ofertantul are obligaia de a elabora oferta n conformitate cu prevederile din prezenta
documentaie de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
coninutului, pe toata perioada de valabilitate a acestuia.

Oferta elaborat de ofertant trebuie s cuprind:


Propunerea tehnic
Ofertantul va elabora propunerea tehnic astfel nct aceasta s respecte n totalitate
cerinele prevzute n Caietul de sarcini anexat, care conine specificaiile tehnice pe
care ofertantul trebuie s le respecte pentru a corespunde necesitilor autoritii
contractante. Ofertele care nu respect specificaiile tehnice din caietul de sarcini vor fi
respinse ca neconforme.
Propunerea financiar

Ofertantul va elabora propunerea financiar astfel nct aceasta s furnizeze toate


informaiile solicitate cu privire la preuri conform formularului model

Documentele care nsoesc oferta


Scrisoarea de naintare
Ofertantul trebuie s prezinte scrisoarea de naintare n conformitate cu modelul
prevzut
mputernicirea
Oferta trebuie s fie nsoit de mputernicirea scris prin care semnatarul ofertei este
autorizat s angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achiziie
public.
Garania pentru participare
Ofertantul trebuie s prezinte garania pentru participare n conformitate cu prevederile
referitoare la cuantumul i forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate n
Fia de date a achiziiei.

Documentele de calificare

Ofertantul trebuie s prezinte documentele care dovedesc situaia personal a


ofertantului, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i
financiar, capacitatea tehnic i/sau profesional, asigurarea calitii, aa cum se
precizeaz n Fia de date a achiziiei

Propunerea financiar
Ofertantul trebuie s prezinte formularul de ofert (Formular model Anexa)

n scopul monitorizrii procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziie public


ofertantul are obligaia de a exprima preul ofertat att n RON fr TVA ct i n Euro,
precum i separat TVA.

6
Garania pentru participare
Ofertantul trebuie s constituie garania pentru participare n cuantumul i pentru o
perioad de valabilitate, astfel cum sunt prevzute acestea n Fia de date a achiziiei.

Dreptul de a solicita clarificri

Orice executant care a obinut un exemplar din documentaia pentru elaborarea i


prezentarea ofertei are dreptul de a solicita n scris clarificri despre elementele cuprinse
n aceasta.
Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspuns la orice solicitare de
clarificri, dar numai acelor solicitri primite care asigur posibilitatea furnizrii
rspunsului clar, complet i fr ambiguiti n termen de 3 zile n aa fel ca data
expedierii rspunsului s se asigure cu cel puin 6 zile nainte de data limit pentru
depunerea ofertelor.
Coninutul rspunsului privind clarificrile va fi transmis tuturor operatorilor economici
care au obinut un exemplar din documentaia de atribuire.
Dac un operator economic nu a trimis solicitarea de clarificare n timp util pentru a se
putea respecta termenul mei sus indicat, autoritatea contractant va rspunde la aceast
solicitare numai n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmitarea
rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data
limit pentru depunerea ofertelor.

D. Prezentarea ofertelor

Data limit i modaliti pentru depunerea ofertei


Operatorul economic are obligaia de a depune oferta la adresa i pn la data limit
pentru depunere stabilite n invitaia (sau anunul) de participare.
Ofertele pot fi transmise prin pot sau depuse direct de ctre ofertant la adresa indicat
n anunul de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul
i asum riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major.
Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit sau dup
expirarea datei limit pentru depunere se returneaz nedeschis.
Autoritatea contractant are dreptul de a decala data limit pentru depunerea ofertei, caz
n care aceasta va comunica noua dat limit, n scris, cu cel puin 6 zile nainte de data
limit stabilit iniial, tuturor operatorilor economici care au obinut un exemplar al
documentaiei de atribuire.

Modul de prezentare

Ofertantul trebuie s prezinte un exemplar al ofertei i al documentelor care o nsoesc,


n original, conform prevederilor cuprinse n Fia de date a achiziiei.
n cadrul acestei licitaii ofertanii trebuie s se nainteze dou copii ale ofertei original
n dosare separate pe care se marceaz cu insigna Copie nr. 1, Copie nr. 2.

7
Originalul trebuie s fie tiprit sau scris cu cerneal neradiabil i va fi semnat pe
fiecare pagin de reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai corespunztor s
angajeze ofertantul n contract. n cazul documentelor emise de instituii/organisme
oficiale abilitate n acest sens documentele respective trebuie s fie semnate i parafate
conform prevederilor legale.
Orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac
sunt vizate de ctre persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze oferta.

Sigilarea i marcarea ofertei

Ofertantul trebuie s sigileze plicul exterior (colet), nchis corespunztor i


netransparent.
Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea i adresa ofertantului, pentru a
permite returnarea documentelor de calificare, fr a fi deschise, n cazul n care
scrisoarea de transmitere este declarat ntrziat.
Propunerea tehnic, propunerea financiar i documentele de calificare se vor ntroduce
n plicuri separate, marcate corespunztor coninutului.
Plicul exterior (colet) trebuie s fie marcat cu adresa autoritii contractante i cu
inscripia "A NU SE DESCHIDE NAINTE DE 14.09. 2007 orele 16,00. Dac plicul
exterior (coletul) nu este marcat conform prevederilor anterioare, autoritatea contractant
nu i asum nici o responsabilitate pentru rtcirea documentelor .
Documentele care sunt depuse/transmise la o alt adres dect cea indicat n anunul de
participare sau care sunt primite de autoritatea contractant dup expirarea datei limit
pentru depunere, se returneaz nedeschise.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei sale, precum
i documentelor care o nsoesc.

Modificarea i retragerea ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai nainte de
data limit stabilit pentru depunerea ofertei i numai printr-o solicitare scris n acest
sens.
n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta are
obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre
autoritatea contractant pn la data limit pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificrile trebuie prezentate n conformitate cu
prevederile de la paragraful anterior, cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca
n mod obligatoriu i inscripia "MODIFICRI".
Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea datei
limit stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public i a pierderii garaniei
pentru participare.

Oferte alternative
Nu se accept oferte alternative.

8
Oferte ntrziate

Oferta care este depus/transmis la o alt adres a autoritii contractante dect cea
stabilit n invitaia de participare ori care este primit de ctre autoritatea contractant
dup expirarea datei limit pentru depunere se returneaz nedeschis.

E. Deschiderea i evaluarea ofertelor

Deschiderea ofertelor
Deschiderea ofertelor se va face de ctre comisia de evaluare la data i n locul indicate
n invitaia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanii
si, la deschidere.
Nici o ofert nu poate fi respins la deschidere, cu excepia ofertelor care se returneaz
nedeschise, fiind oferte ntrziate .
Comisia de evaluare va ntocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaz s fie
semnat att de ctre membrii comisiei, ct i de ctre reprezentanii ofertanilor care
sunt prezeni la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare i fiecare
ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe
acesta.

Confidenialitate
Autoritatea contractant are obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului
ofertei, precum i asupra oricrei informaii privind ofertantul, a crei dezvluire ar
putea aduce atingere dreptului acestuia de a-i proteja proprietatea intelectual sau
secretele comerciale.
Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvlui ofertanilor sau altor persoane
neimplicate oficial n procedura de atribuire a contractului de achiziie public
informaii legate de propria activitate pn cnd nu a fost comunicat rezultatul aplicrii
procedurii respective.

Fraud i corupie
Ofertantul nu are dreptul de a influena sau de a ncerca s influeneze comisia de
evaluare n procesul de examinare i evaluare a ofertelor sau n decizia de stabilire a
ofertei ctigtoare, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura aplicat pentru
atribuirea contractului de achiziie public.
Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei
probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pn n momentul
atribuirii contractului de achiziie public.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificri la ofert i/sau la documentele care nsoesc
oferta numai ca urmare a unei solicitri scrise din partea comisiei de evaluare.
Comisia de evaluare are obligaia de a exclude orice ofertant n cazul n care se
dovedete c acesta a fost sau este angajat n practici corupte ori frauduloase n legtur
cu procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public.

9
Examinarea documentelor care nsoesc oferta

Fiecare ofertant trebuie s ndeplineasc condiiile referitoare la cerinele minime de


eligibilitate, precum i criteriile de calificare solicitate privind capacitatea
tehnic/profesional i capacitatea economic i financiar.
Orice ofertant care ndeplinete n totalitate cerinele minime corespunztoare criteriilor
de calificare este considerat ofertant calificat.

Examinarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate de ctre comisia de evaluare i , dac este cazul, de specialiti
experi cooptai fr drept de vot n comisia de evaluare.
Autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare pe baza criteriului
de atribuire precizat n invitaia de participare.
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita clarificri i, dup caz, completri ale
documentelor prezentate de ofertani pentru demonstrarea ndeplinirii cerinelor stabilite
prin criteriile de calificare i selecie sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu
cerinele solicitate, fr ca prin aceste clarificri/completri solicitate s determine
apariia unui avantaj evident n favoarea unui ofertant.
Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert n oricare dintre urmtoarele
cazuri:
a.) Propunerea tehnic nu respect cerinele prevzute n caietul de sarcini, astfel
nct s poat fi considerat cel puin substanial corespunztoare,
b.) Dei propunerea tehnic poate fi considerat cel puin substanial
corespunztoare, estimarea valoric a omisiunilor/neconcordanelor constatate
n raport cu cerinele caietului de sarcini, reprezint o valoare egal sau mai
mare dect diferena dintre preul ofertei respective i preul prevzut n
oricare alt ofert considerat corespunztoare de ctre comisia de evaluare ;
c.) Dei propunerea tehnic poate fi considerat cel puin substanial
corespunztoare, ofertantul nu accept completarea/remedierea omisiunilor
(neconcordanelor) sau condiioneaz acceptarea astora de modificarea
propunerii financiare ;
d.) Ofertantul nu transmite, n perioada precizat de ctre comisia de evaluare,
clarificrile/rspunsurile solicitate ;
e.) Ofertantul modific, prin clarificrile pe care le prezint, coninutul propunerii
tehnice, cu excepia situaiilor de omisiuni care au o pondere mai mic de 3%
din valoarea preului ofertat, sau modific coninutul propunerii financiare, cu
excepia corectrii erorilor aritmetice.
f.) Oferta conine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt, n mod
evident , dezavantajoase pentru autoritatea contractant ;
g.) Explicaiile prezentate de ofertant, ca urmare a unei solicitri formulate de
comisia de evaluare nu sunt concludente sau nu mai sunt susinute de
documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.

Corectarea erorilor

10
Comisia de evaluare are obligaia de a remedia viciile de form ale documentelor i
ofertelor prezentate de ctre operatorul economic, dar numai cu acceptul acestuia. Dac
operatorul economic nu accept remedierea acestora, atunci comisia de evaluare va
considera oferta ca fiind inacceptabil.
Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori, atunci oferta sa
va fi considerat neconform. este corectarea eventualelor erori aritmetice.
Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
a) dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, se va lua n
considerare preul unitar, iar preul total va fi corectat n mod corespunztor;
b) dac exist o discrepan ntre litere i cifre, se va lua n considerare valoarea
exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat n mod
corespunztor.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului


Preul cel mai avantajos din punct de vedere economic (n condiiile ndeplinirii tuturor
criteriilor de eligibilitate , a condiiilor de calificare i respectrii specificaiilor tehnice
din caietul de sarcini)
n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu produsul
care urmeaz s fie furnizat, comisia de evaluare are obligaia de a solicita, n scris i
nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le
consider relevante cu privire la ofert, precum i de a verifica rspunsurile care justific
preul respectiv. Dac justificrile primite nu vor fi concludente, oferta respectiv va fi
considerat inacceptabil.

Evaluarea ofertelor
Evaluarea ofertelor i, n urma acestei evaluri, stabilirea ofertei ctigtoare se
realizeaz de ctre comisia de evaluare, avnd n vedere ncadrarea n perioada de
valabilitate a ofertelor, precum i criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de
achiziie public.
Valoarea ofertei se exprim n lei, (exclusiv TVA) i n Euro (la data de referin
indicat n Fia de date a achiziiei) pentru furnizarea integral a
produsului/produselor.

Stabilirea ofertei ctigtoare


Oferta ctigtoare stabilit de ctre comisia de evaluare va fi oferta care ndeplinete
toate criteriile de calificare i condiiile stabilite prin documentele de atribuire, respect
n totalitate specificaiile tehnice din caietul de sarcini i are oferta cu pre cel mai
avantajos economic.

f. Atribuirea contractului de achiziie public

Comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii

11
Autoritatea contractant va comunica tuturor ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii
n cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta ctigtoare.
n cazul ofertanilor a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare comunicarea va
preciza dac oferta a fost respins i care sunt motivele respingerii, iar n cazul n care a
fost admis, va indica numele ofertantului ctigtor, precum i caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului ofertant
nectigtor.
Autoritatea contractant are dreptul de a nu furniza anumite informaii referitoare la
atribuirea contractului de achiziie public care ar putea fi cuprinse n ansamblul
informaiilor n situaia n care aceast furnizare:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale i, implicit, ar fi contrar
interesului public; sau
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanilor, inclusiv cele ale ofertantului
a crui ofert a fost declarat ctigtoare; sau
c) ar prejudicia concurena loial ntre ofertani.

n cazul ofertantului ctigtor comunicarea va preciza faptul c oferta sa a fost


declarat ctigtoare i c acesta este invitat n vederea ncheierii contractului.

Dreptul autoritii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea


contractului de achiziie public

Autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea


contractului de achiziie public numai dac ia aceast decizie nainte de data
transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii respective i numai n
urmtoarele circumstane:
a) au fost prezentate numai oferte inacceptabile, neconforme sau
necorespunztoare;
b) au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate
datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i /sau financiare;
c) numrul de oferte corespunztoare este mai mic de 2;
d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau
este imposibil ncheierea contractului;
Decizia de anulare nu creeaz vreo obligaie a autoritii contractante fa de ofertani,
cu excepia returnrii garaniei pentru participare.
n cazul n care anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor
ofertanilor att ncetarea
obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul
anulrii.

Actualizarea preului contractului de achiziie public


Nu se accept de actualizare a preului contractului de achiziie public, conform celor
precizate n Fia de date a achiziiei.

ncheierea contractului de achiziie public

12
Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public cu
ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare de comisia de evaluare.
Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public n
perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii
comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii.
Preurile unitare prevzute n oferta care a fost stabilit ctigtoare sunt ferme,
contractantul neavnd posibilitatea de a modifica oferta care va constitui parte
integrant a contractului de achiziie public.
n cazul n care oferta care a fost stabilit ctigtoare este ofert depus n comun de
mai muli ofertani, autoritatea contractant are dreptul de a impune nainte de
ncheierea contractului legalizarea asocierii ofertanilor respectivi.
n cazul n care autoritatea contractant nu ajunge s ncheie contractul cu ofertantul a
crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertanii, n ordinea descresctoare a clasamentului, n vederea ncheierii
contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public.
Ofertantul invitat de autoritatea contractant s ncheie contractul de achiziie public
are obligaia de a constitui garania de bun execuie a contractului n forma i n
cuantumul precizate n Fia de date a achiziiei..
Scrisoarea de garanie bancar prin care se constituie garania de bun execuie trebuie
s fie ntocmit n conformitate cu modelul prevzut n Formularul model.

13
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: Consiliul Local Snsimion, Jud. Harghita
Adresa: Str.Principal nr.210
Localitate: Comuna Snsimion Cod postal: Tara: Romnia
537285

Persoana de contact: Janos, Kassay Telefon: 0266 334603


0740/173164

E-mail: primariass@yahoo.com Fax: 0266 310388

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.primariasinsimion.ro

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante


ministere ori alte autoritai publice centrale servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aparare
local ordine public/siguranta
agenii naionale naional
x autoriti locale mediu
alte institutii guvernate de legea public economico-financiare
institutie european/organizaie internationala sanatate
altele (specificati) construcii i amenajarea
teritoriului
protectie social
cultura, religie si actv. recreative
educaie
altele: servicii de utilitate publica

Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante


DA NU x

Alte informaii si/sau clarificari pot fi obinute:


x la adresa mai sus menionat
altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)
Date limita de primire a solicitarilor de
clarificari
Data: 04.09.2007
Ora limita : 14,00
Data limita de transmitere a raspunsului la
clarificari : 07.09.2007, 14,00

14
Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde in cel mult 3 zile lucratoare de la
primirea unei solicitari de clarificare si cu cel mult 6 zile inaintea de data limita de
depunere a ofertelor; in cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de
clarificare in timp util, punnd astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea de a
respecta termenul mentionat anterior, aceasta din urma are totusi obligatia de a
raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru
elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii
economici inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Eventualele clarificari sau modificari survenite in documentatia de atribuire se vor face
cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct si
nerestrictionat, anexat documentatiei initiale.
Data limita de solicitare a clarificarilor: 04.09.2007
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie:
- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitatea: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara:
Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: (+40) 021 310.46.41
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: (+40) 021 310.46.42

Denumirea instantei competente: Tara: Romania


Tribunalul Harghita
Adresa: str. Gheorghe Doja nr.6 Tel: Cod postal: 530132
0266/310145, Fax: 0266/310145
Localitate: Miercurea Ciuc, jud. Harghita Telefon: 0266/310145,:
E-mail: Fax: 0266/310145

I.c.Sursa de finantare :
Venituri proprii. Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA X NU
Finanare din Programul Phare CES 2003
Linia de buget: RO-2003/005-551.05.03.03.04
Bugetul local,
Bugetele locale a consiliilor locale care sunt
parteneri n proiect.

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Contract de furnizare

15
II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
Furnizare autogunoiere compactoare, pubele, containere i saci plastici pentru deeuri menajere
i deeuri colectate selectiv n cadrul proiectului ,,Gestionarea selectiv a deeurilor din
microregiunea Ciucul de Jos livrare la adresa autoritatii contractante
(a) Lucrri (b) Produse X (c) Servicii

Execuie Cumprare X Categoria serviciului


Proiectare i execuie Leasing
Realizare prin orice mijloace nchiriere Se specifica din care categorie de
corespunztoare cerinelor Cumparare in rate servicii apartine obiectul
specificate de autoritate contractului fie din Anexa 2A , fie
contractant din Anexa 2B

da nu
Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare
________________________ La adresa autoritatii _______________________
contractante
_________________________ Cod CPV: 25223300-3 _______________________
containere din plastic
Cod CPV/ CPSA pentru deeuri, Cod CPV/CPSA
/ Cod CPV:Containere pe /
roi: 28213600-4
Cod CPV: 252211007
Saci i pungi din
polietilin pentru deeuri
Cod CPV: 34144511-3
Autovehicole pentru
colectare deeuri
Cod CPV: 29221511-9
Autoncrctoare cu
furc

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :


Contract de achiziie public: x
ncheierea unui acord cadru
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani luni zile 60 (de la atribuirea contractului)
Sau
Incepand cu / / (zz/ll/aaaa/)
II.1.5.Informaii privind acordul cadru: nu este cazul

Acordul cadru cu mai muli operatori Acordul cadru cu un singur operator


Nr. sau, dac este cazul nr.
maxim al participanilor al acordului
cadru vizat

16
Durata acordului cadru:
Durata n ani sau luni
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA NU
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti caietul de sarcini)
da X nu
Daca da:
Un singur lot Unul sau mai multe X Toate loturile

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati: 3 loturi


(se specifica anexa care cuprinde informatiile privind cantitatile min. max. /scopul
contractului )
Lot nr.1
2 buc. de vehicule tip autogunoier compactoare cu capacitate de stocare suprastructur: 10 m3,
greutate proprie: max. 10000 kg
1. buc. vehicul tip autogunoier compactoare cu capacitate de stocare suprastructur 9 m3, max.
greutate proprie max. 8000 kg.
Lot Nr.2:
Pubel pentru colectarea deeurilor 120 litri: 6 230 buc
Pubel pentru colectarea deeurilor 80 litri: 3 261 buc
Container pentru colectare deeuri reciclabile 1 100 litri: 218 buc., volum stocare 1100 L, capac
plat, posibilitate de ncuiere, capacitate de stocare deeuri min. 400 kg, containere cu capacitate
de 660 litri 178 buci.
Saci plastici de 100 L pentru precolectare la surs 74536 buci.
Lot nr.3:
Motostivuitor pentru ncrcare i descrcare marf.
II.2.2) Optiuni (daca exista) da nu x
Daca exista, descrierea acestor optiuni: 9

III. Conditii specifice contractului


III.1 Alte conditii particulare referitoare la
contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat DA NU x
III.1.2. Altele DA NU x

III: PROCEDURA

17
III.2) Procedura selectata
Licitatie deschisa x Negociere cu anunt de participare
Licitatie restransa Negociere fara anunt de participare
Licitatie restransa accelerata Cerere de oferta
Dialog competitiv

III.3) Etapa finala de licitatie electronica DA NU x


Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____

III.3.1) Legislatia aplicata:


Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrri
publice si a contractelor de cesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.
625/20.07.2006.
Ordonanta de Urgenta nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 418/15.05.2006.
Rectificare din 01.08.2006 la Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
publicata in Monitorul Oficial nr. 662/01.08.2006.
Hotararea nr. 925/17.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la attribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in
Monitorul Oficial nr. 625/20.07.2006.
Hotrrea nr. 1660/2006 pentru apobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace eletronice din OUG nr.
34/2006.
Ordonanta de Urgenta nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata
in Monitorul Oficial nr. 365/26.04.2006.
Hotararea nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul
Oficial nr. 661/01.08.2006.
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial nr.
597/2002.
Ordonanta Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101/31.01.2005.

18
Ordin nr. 155/02.10.2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica.

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului


Declaratii privind eligibilitatea Cerinta obligatorie: completare Formular
A, Sectiunea Formulare si Modele;
Solicitat x
Nesolicitat
Declaratie privind nencadrarea in prevederile Cerinta obligatorie: completare Formular
art.181/OUG nr.34/2006 12B, Sectiunea Formulare si Modele;
Solicitat x Nesolicitat
IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane juridice/fizice romane Cerinte obligatorii:
Certificat unic de inregistrare (copie)
Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului, din care sa
rezulte obiectul de activitate, modoficarile
in legatura cu obiectul de activitate, sediul
ofertantului etc. precum si faptul ca nu sunt
inscrise mentiuni conform art.21 din Legea
nr.26/1990 (valabil o luna de la data
emiterii).
Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: Documente care
dovedesc o forma de inregistrare / atestare
ori apartenenta din punct de vedere
profesional
Prezentare indeplinirea obligatiilor Cerinta minima : prezentare formulare tip
Solicitat x Nesolicitat emise de organismele competente cu
valabilitate cel putin pana la data depunerii
ofertei:
Certificat de atestare fiscal privind
plata obligaiilor fa de:
- Bugetul de stat (bugetul consolidat)
- Bugetul local.
IV. 3.) Situatia economico-financiara
Informatii privind situatia economico-
financiara
Solicitat X Nesolicitat

19
Declaratie bancara Cerinta minima : -
Solicitat Nesolicitat x
Bilant contabil Cerinta minima: ultimul bina contabil anul
Solicitat x Nesolicitat de referinta, anul 2006, vizat de DFP
Informatii privind cifra de afaceri Bilan ce trebuie depus n mod obligatoriu.
Solicitat x Nesolicitat Nivel minim impus:
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani :
100.000 RON n cazul n care se depune
oferta pentru lotul nr. 3.
1,000,000 RON n cazul n care se depune
oferte pentru lotul nr. 1 sau nr.2, n cazul n
care se depune oferta cumulat pentru lotul
nr.1, nr.2 i nr.3, cifra de afaceri trebuie s
fie cel puin 1.000.000 RON pe ultimii 3
ani.
Solvabilitate patrimoniala Cerina minim: nivelul minim impus: 30%
(capital propriu/total pasiv x 100)
Solicitat x Nesolicitat
Lichiditate generala Cerinta minim: nivelul minim impus:
(Active circulante/datorii curente x 100) 100%
Solicitat x Nesolicitat

IV.4. Informatii privind capacitatea tehnic Daca se solicita, se vor precizeaza ce


Solicitat X Nesolicitat informatii trebuie prezentate cu privire la:
Lista principalelor livrri in ultimii 3 ani
Solicitat x Nesolicitat
Se precizeaza completarea unui formular
anexa cuprinzand valori, perioade livrare,
beneficiari / cantitati,
Recomandri privind trei contracte similare
din partea beneficiarilor, contracte
finalizate.
Informatii privind personalul tehnic de Completarea unui formular model anexat i
specialitate si de asigurarea calitatii prezentarea de CV-uri pentru persoanele
cheie n ndeplinirea contractului , calificari
Solicitat x Nesolicitat ale personalului se recomand prezena
unei specialist care poat s instruiasc
oferii i angajaii care vor lucra pe
autovehicolele de colectare deeuri.
IV.5. Informatii privind subcontractantii ntocmire formular standard privitor la
Solicitat x prezentarea subcontractanilor (informai
Nesolicitat generale)
ntocmire model acord de subcontractare

IV.6. Standarde de asigurarea calitatii Certificat ISO 9001 (sau echivalent) sau n
curs de implementare,

20
Solicitat x Nesolicitat
IV.7. Standarde de protectia mediului Certificat ISO 14001 (sau echivalent) sau
n curs de implementare
Solicitat x Nesolicitat
IV.8. Standarde de protectia muncii -

Solicitat Nesolicitat x
IV.9.Modul de selectare/preselectare -

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei - romn
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile de la data deschiderii ofertelor
V.3) Garantie de participare - Cuantumul garantiei de participare este de
Solicitat x - 2000 RON pentru lotul nr.1
- 2000 RON pentru lotul nr.2
- 1000 RON pentru Lotul nr. 3
Pentru dou sau mai multe loturi nu se
cumuleaz, este 2000 RON.
- Perioada de valabilitate a garantiei pentru
participare care trebuie sa fie cel putin egala cu
perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile de
la data deschiderii ofertelor);
Modul de constituire a garantiei pentru
participarea la procedura:
- Scrisoare de garantie bancara pentru
participare la licitatie, (Formular 19 A), va
fi eliberata de o banca cu sediul in
Romania si se va depune in original.
V.4) Modul de prezentare a propunerii - informatiile din propunerea tehnica trebuie sa
tehnice permita identificarea cu usurinta a
corespondentei cu specificatiile tehnice
minime din caietul de sarcini.

V.5) Modul de prezentare a propunerii Se va completa un formular de ofert


financiare conform model anexat ,
Pretul ofertei (fara TVA) se va exprima in
RON si echivalent EURO, TVA evidentiat
separat si va ramane neschimbat pe toata
perioada de valabilitate a ofertei. Oferta va
include discounturi oferite sau orice alte
facilitati financiare.
Data pentru care se determina echivalenta
RON/EURO (curs valutar BNR): 04.08.2007.
- Fiecare ofertant este obligat sa numeroteze
pag.x din n pag., sa semneze fiecare pagina a
ofertei, sa o stampileze si sa o dateze.

21
V.6) Modul Prezentarea ofertei V.6.1. Adresa la care se depun ofertele:
Ofertele complete vor fi depuse la Primria
Snsimion, judeul Harghita, str. Principal nr.
210.
V.6.2. Data limita pentru depunerea
ofertelor: 14.09.2007, ora 14.00.
V.6.3. Ofertele cuprinzand documentele de
calificare si propunerea financiara se vor
depune in plicuri sigilate, separate astfel:
- plicul I: va contine documentele de
calificare;se va inscriptiona Documente
de calificare si datele de identificare ale
ofertantului;
- plicul II: va contine documentele privind
oferta financiara, in original; se va
inscriptiona Oferta financiara
original si datele de identificare ale
ofertantului;
- plicul III: va contine copiile dupa
documentele de calificare si oferta
financiara, inscriptionate cu datele de
identificare ale ofertantului;
Plicurile I, II si III se vor introduce intr-un
plic exterior, inchis corespunzator si
netransparent, plic pe care se va inscrie:
Pentru selectia de oferte privind
achizitionarea de autogunoiera compactoare.
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA
DE 14.09.2007, ORA 16.00 .
Nu se admite ca pe plicul exterior sa se afle un
semn distinctiv (numele sau stampila
ofertantului, adresa lui etc.)
V.7) Data limita de depunere a ofertelor 14.09.2007, ora 14.00
V.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii Ofertele sunt declarate intrziate daca sunt
ofertei depuse la alta adresa decat cea mentionata la
pct.V.6.1. sau dupa data si ora limita stabilite la
pct.V.6.2.
Ofertele pot fi transmise prin pot sau
depuse direct de ctre ofertant la adresa
indicat n invitaia de participare. Indiferent
de modalitatea de depunere/transmitere
ofertantul i asum riscurile transmiterii
ofertei, inclusiv fora major.
Ofertele pot fi retrase sau modificate pana la
data si ora stabilite pentru depunere la
secretarul Primriei Snsimion, jud. Harghita,

22
Data limit al modificrilor este 07.09.2007,
ora 14,00.
Pentru a fi considerate parte a ofertei
modificrile trebuie prezentate n conformitate
cu prevederile de la capitolul Mod de
prezentare, cu amendamentul c pe plicul
exterior se va marca n mod obligatoriu i
inscripia "MODIFICRI".
V.9) Deschiderea ofertelor Ora, data si locul deschiderii ofertelor: ora
16.00, in data de 14.09.2007, la sediul
Primriei Snsimion, jud. Harghita, str.
Principal nr. 210;
Conditii pentru participare la sedinta de
deschidere:
- reprezentantii firmelor ofertante vor participa
la sedinta de deschidere a ofertelor pe baza
unei imputerniciri emise de ofertant.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE


VI.1) Pretul cel mai scazut
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica X
Factor de evaluare Punctaj Factor de evaluare Punctaj
1..Preul cel mai ..............90.......... ............................ ................................
sczut ..............10.. ............................ ...............................
2Durata de ............................ ............................ ...............................
livrare... ............................ ........................... ..............................
.......................... .......................... ..............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:


1. Punctajul pentru factorul de evaluare preul ofertei se acord astfel
1.1. Preul cel mai sczut dintre preurile ofertelor se acord punctaj maxim;
1.2. pentru un alt pre (pre n) dect cel prevzut n punctul 1.1. punctajul se acord astfel:
Pn= (pre minim/pren) x 90
Punctajul acordat pentru promptitudinea i ncadrare n timp mai scurt dect cel impus se
acord astfel:
10 puncte pentru livrarea cea mai rapid
Formularul aplicat va fi Toptim = (Tmin / Tn) x 10
n cazul n care sunt mai multe oferte pe acelai lot punctajul se calculeaz diferit pe
loturi. Ofertanii pot depune oferta pentru toate cele trei loturi, sau separat pe loturi .
Evaluarea se va face pentru fiecare lot n parte, pe baza factorilor de evaluare aplicate
pentru fiecare lot cu aceai metod.
Va fi declarat ctigtor ofertantul cu punctaj cel mai ridicat, dar numai n cazul n care
ndeplinete toate condiiile de calificare, tehnic i financiar care sunt stabilite n
aceast fi tehnic, respectiv n caietul de sarcini.

23
VII. ATRIBUIREA contractului/ INCHEIEREA acordului-cadru
VII.1 AJUSTAREA PRETULUI
CONTRACTULUI
DA NU x
VII.2. GARANTIA DE BUNA 5% din valoarea contractului
EXECUTIE A CONTRACTULUI
DA X NU
Prin reineri successive la emiterea
facturilor

Autoritatea contractant va elibera /restitui garania de bun execuie n termen de 14


zile de la data ncheierii procesului verbal de predare-preluare a bunurilor
furnizate, dac nu a ridicat pn la accea dat pretenii asupra ei, riscul vicii
ascunse privind utilajele sau echipamentele este minim.

Durata de garantare cerut : este stabilit pentru fiecare lot n parte, se poate gsi n
specificaii tehnice din aceast fi de dat a achiziiei.

Termen de livrare i punere n funciune: maxim 60 zile de la semnarea contractului.

Autoritatea contractant va comunica tuturor ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii


n cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta ctigtoare.
n cazul ofertanilor a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare comunicarea va
preciza dac oferta a fost respins i care sunt motivele respingerii, iar n cazul n care a
fost admis, va indica numele ofertantului ctigtor, precum i caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului ofertant
nectigtor.
Autoritatea contractant are dreptul de a nu furniza anumite informaii referitoare la
atribuirea contractului de achiziie public care ar putea fi cuprinse n ansamblul
informaiilor n situaia n care aceast furnizare:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale i, implicit, ar fi contrar
interesului public; sau
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanilor, inclusiv cele ale ofertantului
a crui ofert a fost declarat ctigtoare; sau
c) ar prejudicia concurena loial ntre ofertani.
n cazul ofertantului ctigtor comunicarea va preciza faptul c oferta sa a fost declarat
ctigtoare i c acesta este invitat n vederea ncheierii contractului.

ntocmit de:
Kassay Jnos, manager proiect

24
CAIET DE SARCINI

SPECIFICAII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANT:

Lot nr. 1: Autogunoiere compactoare

Ofertantul este obligat s prezinte oferta tehnic sub forma menionat mai jos.
Produsele oferite de ofertant trebuie s corespund tuturor cerinelor din coloana A.
Din punct de vedere tehnic i comercial sunt acceptate numai produsele care ndeplinesc
condiiile impuse privind parametrii tehnici i comerciali minime, egale sau mai
avantajoase fa de cerinele prescrise.
Datele tehnice ale produselor ofertate trebuie trecute ling cerinele minime cerute n
coloana B, n aceiai dimensiune i exprimate n aceiai uniti de msur.Tabelul astfel
completat trebui ataat la ofert. n acele locuri unde cerina este corespondent fa de
prescripiile cerute, acolo n partea dreapt a tabelului trebuie trecut cuvintul
corespunde. n cazul cerinelor comerciale ofertantul trebuie s indice intenia de
ndeplinire prin trecerea cuvntului accept.

Atragem atenia ofertanilor c toate poziiile colanei B trebuie completate.


Necompletarea unei singure poziii (rnd) din tabel, atrage dup obligaia ca
ofertantul s aduc completri la oferta tehnic.

Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
parametrii tehnici i comerciali respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
1. Autogunoier compactoare: 2 buc.
Destinaie:
Colectarea, compresarea i transportarea
deeurilor menajere
Standarde EN 1501-1/2000
Capacitate de stocare suprastructur: 10 m3
Compartiment colector
Forma paralelipipedic, construcie din oel,
Compartiment colector executat din oel de
nalt rezisten la traciune, abraziune i
coroziune, custuri sudate continue i
verificate.
Compartimentul colector s fie ntrit cu
profile U ranforsate pentru a intri rezistena
la forele de compactare
Partea posterioar a compartimentului
colector:
Placa de presare s fie acionat de cilindrii
hidraulici

25
Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
parametrii tehnici i comerciali respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
La golire funciile de deschidere-nchidere s
se realizeze automatic
Unghi de deschidere minim 85.
Capacitate jgheab de ncrcare 1,2 1,5 m3
Suprastructura s fie dotat cu instalaie
centralizat de lubrefiere
Placa de golire s fie acionat hidraulic cu
cale de rulare
Timp de golire max. 150 sec.
Instalaia de compactare:
Raport de compactare pentru deseuri menaje
min. 1:6
Funcionare pe principiul compactrii prin
translaie
Ciclu de compactare max 18s
Instalaia hidraulic:
Cu dou circuite
Cuplare priz de putere cu cuplare
elegtromagnetic
Funciile de colectare compactare:
Acionare manual
Semiautomat
Automat
Suprastructura s fie dotat:
Indicator de sarcin
Dou trepte operator (rabatabil), cu sensor
Dispozitiv de rezemare pentru efectuare
lucrrilor de ntreinere
Control automat turaie
Sitem camera video
Dispozitiv de incrcare de 80 - 1100 l:
Dispozitivul de ncrcare s fie corespunztor
pentru a goli recipieni de 80, 120 660 i 1100
litri,
Acionare din ambele pri a autoutilitarei,
Pornire automat a dispozitivului de
compactare la pornirea ciclului de ncrcare
La pornirea sistemului hidraulic creterea
turaiei motorului s fie automatizat
Cicluri de golire recipieni:

26
Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
parametrii tehnici i comerciali respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
Recipieni de 80 l - 120 l
maxim: 10 sec
Recipieni de 600 - 1100 l
maxim: 14 sec
Nivel zgomot maxim: 80 dB (A)
Alte sisteme:
Barier de lumin din partea posterioar la
dispozitivul de ncrcare 1 buc
Instruciuni de utilizare i de protecia muncii
n limba romn
Culoare suprastructur:
RAL 9010 (alb)
Sasiu:
S fie corespunztor pentru montarea i
utilizare suprastructur.
Motor:
n patru timpi cu injecie, turbo-diesel.
Cuplu maxim/min. 920 Nm
Variant silenioas.
Putere min. 175 kW.
Grad de poluare: s fie corespunztoare
conform cerinelor EURO 4 .
Schimbtor de vitez:
Mecanic cu min. 5+1trepte
Cu mecanism de antrenare secundar, cu 600
Nm pe arborele de antrenare
Puni si suspensia lor:
Ax fa, arc parabolic cu foi i cu stabilizator.
Ax B , cu stabilizator i cu arc parabolic
ntrit cu foi
Distana ntre axe 3800-4000 mm.
Cabina conductor auto:
Scaun comfort conductor auto.
Banchet pe partea dreapt pentru 2 persoane.
Geam electric pe partea dreapta.
Oglinzi acionate i nclzite electric pe
ambele pri.
Tahometru digital, contor ore de serviciu
Aer condiionat acionat manual.
Volan reglabil.

27
Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
parametrii tehnici i comerciali respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
Sistemul de frne:
Sistem de frne cu 2 circuite, disc fa spate,
dotat cu ABS, plcue de frne fr coninut
de azbest , comand electronic.
Alte cerine technice:
eava de eapament n spatele cabinei cu
evacuare superioar.
Sistem de ungere centralizat
Posibilitate de nchidere rezervor combustibil.
Faruri de cea fa, spate
Culoare cabina: portocalie, alb sau verde
deschis,
Culoare asiu: gri, sau alb, sau alte culori.
Girofar galben fa, spate
Vehicolul s fie dotat cu indicator de sarcin
care atenioneaz conductorul auto la
depirea sarcinii maxime pe axul din spate,
respectiv indic gradul de ncrcare a
compartimentului colector.
Greutate proprie: max. 10000 kg
Condiii de garanie:
Minim 18 luni,
Asigurare piese de schimb, min. 10 ani,
Instructaj personal de deservire i de
ntreinere,
Alte cerine
Punere n funciune de ctre furnizor,
Oferta s conin sarcinile exploatatorului
privind exploatarea i ntreinerea vehicolului,
i periodicitatea acestora.
Documentaii necesare:
Carte tehnic de ntreinere i de utilizare n
limba romn.
Declaraie de conformitate CE, certificat
privind sigurana n exploatare.
2.: Autogunoier compactoare pentru
Autocompactor pentru colectat, compactat i
transportat deeuri colectate selectiv cu
dispozitiv de ridicare i golire 9 mc : 1 buc
Standarde valabile: DIN 30723

28
Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
parametrii tehnici i comerciali respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
Sarcin de ridicare fa de planul drumului
min. 8000 kg
Masa proprie suprastructur max. 2500 kg
Cicluri de lucru:
Timpi de ridicare max. 54 sec
Brai telescopic max 12 sec
Timp de calare max 10 sec
Distana ntre brauri de ridicare min 2000
mm
Comand separat dispozitiv de calare.
Culoare suprastructur: portocalie.
Motor
n patru timpi cu injecie, turbo-diesel.
Cuplu maxim min. 920 Nm
Variant silenioas.
Putere min. 175 kW.
Grad de poluare: s fie corespunztoare
conform cerinelor EURO 4.
Schimbtor de vitez:
Mecanic cu min. 5+1trepte
Cu mecanism de antrenare secundar, cu 450
Nm pe arborele de antrenare
Puni i suspensia lor:
Ax fa, arc parabolic cu foi i cu stabilizator
Ax B , cu stabilizator i cu arc parabolic
ntrit cu foi
Ecartament axe: 3800 mm 4000 mm
Cabin conductor auto
Scaun comfort conductor auto.
Scaun pe partea deapt pentru 1 persoan.
Geam electric pe partea dreapta.
Oglinzi acionate i nclzite electric pe
ambele pri.
Tahometru digital, contor ore de serviciu
Aer condiionat acionat manual.
Volan reglabil.
Sistemul de frne:

29
Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
parametrii tehnici i comerciali respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
Sistem de frnare cu 2 circuite, disc fa
spate, dotat cu ABS, plcue de frne fr
coninut de azbest , comand electronic.
Alte cerine tehnice:
eava de eapament n spatele cabinei cu
evacuare superioar
Sistem de ungere centralizat
Posibilitate de nchidere rezervor combustibil.
Faruri de cea fa, spate
Culoare cabin conductor auto: alb, galben
sau verde deschis
Culoare asiu: gri, alb sau alte culori
Girofar galben fa
Greutate proprie: max. 8000 kg
Condiii de garanie:
Minim 18 luni,
Asigurare piese de schimb, min. 10 ani,
Instructaj personal de deservire i de
ntreinere,
Alte cerine
Punere n funciune de ctre furnizor,
Oferta s conin sarcinile exploatatorului
privind exploatarea i ntreinerea vehicolului,
i periodicitatea acestora.
Livarea sau transportul autovehicolelor la locul
impus de autoritatea contractant (costurile de
livrare sau de transport sunt suportate de
furnizor)
Documentaii necesare:
Carte tehnic de ntreinere i de utilizare n
limba romn.
Declaraie de conformitate CE, certificat
privind sigurana n exploatare.
Autovehicol (fr suprastructur) fabricat n
UE

30
Lot nr. 2:

Denumire produs: Containere, pubele i saci plastici pentru deeurile menajere

Ofertantul este obligat s prezinte oferta tehnic sub forma menionat mai jos.
Produsele oferite de ofertant trebuie s corespund tuturor cerinelor din coloana A.
Din punct de vedere tehnic i comercial sunt acceptate numai produsele care ndeplinesc
condiiile impuse privind parametrii tehnici i comerciali minime, egale sau mai
avantajoase fa de cerinele prescrise.
Datele tehnice ale produselor ofertate trebuie trecute ling cerinele minime cerute n
coloana B, n aceiai dimensiune i exprimate n aceiai uniti de msur. Tabelul astfel
completat trebuia ataat la ofert.
n acele locuri unde cerina este corespondent fa de prescripiile cerute, acolo n
partea dreapt a tabelului trebuie trecut cuvintul corespunde. n cazul cerinelor
comerciale ofertantul trebuie s indice intenia de ndeplinire prin trecerea cuvntului
accept.

Atragem atenia ofertanilor c toate poziiile colanei B trebuie completate.


Necompletarea unei singure poziii (rnd) din tabel, atrage dup sine obligaia de a
a aduce completri din partea ofertantului.

Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
Date tehnice respectiv cerine comerciale respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
1.: Container pentru colectare deeuri reciclabile 1
100 litri: 218 buc.
Destinaie:
Container din material plastic pentru colectarea
selectiv a deeurilor reciclabile( hrtie i carton,
respectiv pentru deeuri n amestec)
Date tehnice:
Volum stocare 1100 l, capac plat, posibilitate de
ncuiere, capacitate de stocare deeuri min. 400 kg
Patru roi din cauciuc, jante din oel zincat, sistem
de frnare pe dou roi
Rezisten la radiaii ultraviolete, temperaturi
sczute, influene chimice (acizi, produse
petroliere)
S fie fabricate din materiale reciclabile ce nu
conin cadmiu
Culoare container: trei culori distincte
- verde pentru hrtie 83 buc. cu fant
special pentru hrtie
- albastru pentru flacoane i pentru
material plastic, 83 buc. cu fant

31
Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
Date tehnice respectiv cerine comerciale respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
special pentru materiale plastice
(flacoane, recipieni, pungi, foli din
plastic etc.)
- negru pentru colectare n amestec 52
bucicu fant pentru colectare n
amestec
S corespund conform standardului EN 840-2
Alte cerine:
Garanie minimum 12 luni
2.: Container pentru colectare deeuri 660 litri: 178
buc
Destinaie:
Container din material plastic pentru colectarea
materialelor reciclabile din metal i din sticl,
respectiv pentru deeurile colectate in amestec
Date tehnice:
Volum stocare 660 l, capac plat, capacitate de
stocare deeuri min. 400 kg
Patru roi din cauciuc, jante din oel zincat, sistem
de frnare pe dou roi
Rezisten la radiaii ultraviolete, temperaturi
sczute, influene chimice (acizi, produse
petroliere)
S fie fabricate din materiale reciclabile ce nu
conin cadmiu
Culoare container.
- maro cu fant pentru metale 83 buc.
- galben cu fant pentru sticle 83 buc.
- negru pentru colectare n amestec 12 buci.
S corespund conform standardului EN 840-2
Alte cerine:
Garanie minimum 12 luni
3.: Pubel pentru colectarea deeurilor 120 litri: 6
230 buc
Destinaie:
Pubel din material plastic pentru colectarea deeuri
Date tehnice:
Volum stocare 120l
Dotat cu dou roi i mner inferior
Rezisten la radiaii ultraviolete, temperaturi
sczute, influene chimice (acizi, produse

32
Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
Date tehnice respectiv cerine comerciale respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
petroliere)
Culoare container. Maro sau verde
S corespund conform standardului EN 840-2
Alte cerine
Garanie minimum 12 luni
4. Pubel pentru colectarea deeurilor 80 litri: 3
261 buc
Destinaie:
Pubel din material plastic pentru colectarea deeuri
Date tehnice:
Volum stocare 80 l
Dotat cu dou roi
Rezisten la radiaii ultraviolete, temperaturi
sczute, influene chimice (acizi, produse
petroliere)
Culoare container. Maro sau verde
S corespund conform standardului EN 840-2
Alte cerine:
Garanie minimum 12 luni
5. Pungi de plastic pentru 6 luni pentru colectare i
contientizarea colectrii selective a populaiei de
110 l : 74 536 buc
Destinaie:
Pungi de plastic in trei culori distincte pentru
colectarea materialelor valorificabile (hrtie i carton,
sticl, plastic) n vederea contientizrii colectrii
selective
Date tehnice:
Volum stocare 110 l
Rezisten la radiaii ultraviolete, temperaturi
sczute, influene chimice (acizi, produse
petroliere)
Trei culori distincte ( galben pentru sticle, verde
pentru hrtie i albastru pentru material plastic)
30000 buci n culoare albastr
30000 buci n culoare verde
14536 buci n culoare galben
S corespund conform standardului EN 840-2
Alte cerine:
Costurile i responsabilitatea privind
transportul i de livrarea sunt suportate

33
Partea A. Partea B
Denumirea i cantitatea produselor, Denumirea i cantitatea produselor
Date tehnice respectiv cerine comerciale respectiv parametrii tehnici i
comerciali asigurate de furnizor
de ctre furnizor
Garanie minimum 6 luni
Fabricat n UE

Ofertant,

Semntura:

34
Lot nr.3: Motostivuitor

Ofertantul este obligat s prezinte oferta tehnic sub forma menionat mai jos.
Produsele oferite de ofertant trebuie s corespund tuturor cerinelor din coloana A.
Din punct de vedere tehnic i comercial sunt acceptate numai produsele care ndeplinesc
condiiile impuse privind parametrii tehnici i comerciali minime, egale sau mai
avantajoase fa de cerinele prescrise.
Datele tehnice ale produselor ofertate trebuie trecute ling cerinele minime cerute n
coloana B, n aceiai dimensiune i exprimate n aceiai uniti de msur. Tabelul astfel
completat trebuia ataat la ofert.
n acele locuri unde cerina este corespondent fa de prescripiile cerute, acolo n
partea dreapt a tabelului trebuie trecut cuvintul corespunde. n cazul cerinelor
comerciale ofertantul trebuie s indice intenia de ndeplinire prin trecerea cuvntului
accept.

Atragem atenia ofertanilor c toate poziiile colanei B trebuie completate.


Necompletarea unei singure poziii (rnd) din tabel, atrage dup sine obligaia de a
a aduce completri din partea ofertantului.
Partea A. Partea B.
Denumirea i cantitate produselor Denumirea i cantitatea produselor
Motostivuitor tip M.A.C. 1 (una) bucat respectiv parametrii tehnici i comerciali
asigurate de furnizor

1. Caracteristici
Capacitate de ridicare: minim 2,5 t

Centru de greutate: 500 mm


Greutate net: max. 4000 kg
Roi pneumatice
Propulsie: diesel
Consum carburani:
Manipulare: de pe scaun
Ampatamentul: 1630 mm
2.Caracteristici echipament ridicare
nclinare fa/spate: grad 5/10
nlime de ridicare min.: 3000 mm
nlime maxim: 4000 mm
Dimensiuni furci: culoar de lucru cu palet min.
1000/1200
Raza de ntoacere: 2000 2500 mm
Viteza de deplasare cu greutate: min. 15 km/h
Tip frn serviciu: hidraulic
Alte cerine:
Responsabilitatea i costurile privind
transportul i livrarea sunt suportate

35
de ctre furnizor
Garanie minim 12 luni
Instruciuni de utilizare i de protecia muncii n
limba romn
Carte tehnic de ntreinere i de utilizare n
limba romn
Fabricat n UE

Ofertant,

(semntura autorizat)

36
VOL: II.

FORMULARE

Fiecare ofertant care particip, n mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele
prevzute n cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor i semnate de
persoanele autorizate.

37
FORMULARUL ___
OFERTANTUL nregistrat la sediul autoritii
contractante
..................... nr. ............/...........
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE NAINTARE

Ctre .................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a anunului de participare nr. .......


din ................................................................,
(ziua/luna/anul)
prin care suntem invitai s prezentm ofert n scopul atribuirii
contractului .....................................................................,
(denumirea contractului de achiziie public)
noi ................................. .............................................v transmitem alturat urmtoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Documentul ...................................... privind garania pentru participare,
(tipul, seria/numrul, emitentul)
n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastr prin documentaia pentru elaborarea
i prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ......
copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele.

Data completrii ............... Cu stim,

Ofertant,
..........................
(semntura autorizat)

38
ACORD DE ASOCIERE DAC ESTE CAZUL

Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: _______________________
(denumire autoritate contractanta)
________________________
(denumire autoritate contractanta)

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ___________


__________________________________________________________________.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie


publica comun:
_______ % ______________________________
(denumire autoritate contractanta)
_______ % ______________________________
(denumire autoritate contractanta)

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:


- liderul asociatiei _____________ preia responsabilitatea si primeste
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:


- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:


- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de


fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % ________________________________
_______ % ________________________________

39
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)

Alte clauze: __________________________________________________________


___________________________________________________________________

Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI,


______________ __________________

ASOCIAT,
__________________

40
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE (DAC ESTE CAZUL)
nr./

La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre


__________________
__________________________ privind executia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)
la _______________________________________________________________.
(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in


___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,


(adres
a,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________
Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________


de:
(lucrari,produse,servicii)

- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.


(lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general


a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrari,produs
e,servicii)

41
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire
autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa


verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________


(lucrarilor,
produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de


contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de
______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general
va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si


responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform
contractului______________________________________________________________
.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare
parte.

______________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

BANCA

42
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica


________________________________,
(denumi
rea contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________,
in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana
la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului
respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire
la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in
contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat
in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a
contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta
scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Nr. ________ / _____

43
SOLICITARI DE CLARIFICARI

Catre,_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de


(tip procedura)
achizitie publica ______________________________________________________
___________________________________ COD CPV ________________, va adresam
urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. ____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2._________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3._________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de


vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,
S.C.____________________

(adresa)


(semnatura autorizata)

44
Formular A.
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________,


(denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor


aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 18o din
Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii
criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta
candidatur/ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca
subcontractant n cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii
i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ .
(se precizeaz data expirrii
perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Formular nr.12 B

45
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului


economic-peroana juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura
de ......................... [ se menioneaz procedura] pentru achizitia
de ........................................................................... [se insereaz, dup caz, denumirea
podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de .............. [se insereaz data],
organizat de ................................................ [se insereaz numele autoritii
contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie
similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este
stabilit pn la data solicitat.................
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii
i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,

(semnatura
autorizat )

46
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului:


___________________________________.
Numarul si data contractului:
____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului:
__________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:
exprimata in exprimata
moneda in care in
echivalent
s-a incheiat euro
contractul
a) initiala (la data semnarii contractului): _________
___________

47
b) finala (la data finalizarii contractului): _________
___________
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul
lor de solutionare:
__________________________________________________________________
_____________
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului,
precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine
experienta similara:
__________________________________________________________________
_____________

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fie distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la


cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

48
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:____________________E-mail:______________________
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ___________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6.Obiectul de activitate, pe domenii: _______________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anual
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)
________________________________________________________________
1. 2004
________________________________________________________________
2. 2005
________________________________________________________________
3. 2006
________________________________________________________________
Media anuala:
________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

49
Formular F
OPERATOR ECONOMIC

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE


PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al....................................................., declar


pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii
i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice
informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic i
(denumirea i adresa autoritii contractante)
financiar n legatur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de ..

(se precizeaz data expirrii


perioadei de
valabilitate a ofertei)

Anul 1 Anul2 Anul 3


Personal
angajat
Din care
personal de
conducere

(n cazul solicitrii)
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completrii ......................

Operator economic,
.

50
(semnatura
autorizat)
Formular C1

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


LIVRRI DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit


al ..........................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banca, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ...................................(denumirea si adresa autoritii
contractante) ................................. cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur
cu activitatea noastr.

Prezenta declaraie este valabil pn la data de


...
(se precizeaz data expirrii
perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(semnatura autorizat)

51
Crt.
Obiectul Codu Denumirea/numele Calitatea Preul total Procent Cantitate Perioada
contract l beneficiarului/client furnizorului al ndeplinit a (U.M.) de
ului CPV ului *) contractulu de furnizor derulare
Adresa i % a
contract
ului **)
0 1 2 3 4 5 6 7

.....

Operator economic,

......................

(semnatura autorizat)

________

52
*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de:
contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.

CENTRALIZATOR DE PRETURI
pentru produse

________________________________________________________________________
______________
Nr. Denumirea Cantitatea Pretul Pretul Taxa pe
crt. produsului (U.M.) unitar la total la valoarea
destinatia destinatia adaugata
finala finala (mii lei)
(2x3)
________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
________________________________________________________________________
_____
1. mii lei: miilei:
________________________________________________________________________
_____
euro: euro:
________________________________________________________________________
_____
2. mii lei: mii lei:
________________________________________________________________________
_____
euro: euro:
________________________________________________________________________
_____
....... mii lei: mii lei:
________________________________________________________________________
_____
euro: euro:
________________________________________________________________________
_____
TOTAL mii lei: mii lei:
________________________________________________________________________
_____
euro: euro:
________________________________________________________________________

Ofertant,
......................

53
(semnatura autorizata)

PRODUCTOR
______________
(denumirea/numele)

AUTORIZARE
Ctre __________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Noi _________________________________________________, ca producatori


(denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare)
de (denumirea produselor)__________________________________si avand
capacitatile de productie in _ (adresa fabricii) ___________________________,
il autorizam prin prezenta pe furnizorul ___(denumirea/numele, adresa
completa)_________________________________________________sa livreze
produsele mai sus mentionate.

Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe


___(denumirea furnizorului)____________________________________ sa asigure
pentru produsele respective indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de
furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune, de intretinere si de
asistenta tehnica.

Data completarii ________________

Producator,
___________________
(semnatura autorizata)

54
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului


_________________________________________________, ne oferim ca, in
conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa
inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing
fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile)
________________________________________,
(de
numirea produselor)
pentru suma de _________________________ lei, reprezentand ________________
euro,
(suma in litere si in cifre) (suma in
litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile
neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
_________________________lei.
(suma in litere si in
cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
__________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________,
si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

55
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa


semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

OFERTANTUL,
___________________
(denumirea/numele)

56
OFERTANTUL,
____________________
(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

________________________________________________________________________
____________
Nr. Denumirea Cantitatea Data de livrare Perioada de zile
calendaristice
crt. produsului (U.M.) necesara fiecarei
livrari
________________________________________________________________________
_____
1.
________________________________________________________________________
_____
2.
________________________________________________________________________
_____
....
________________________________________________________________________
_____

Ofertant,
________________
(semnatura autorizata)

57
Contract de furnizare
nr.______________data_______________

Preambul

n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a


contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.337/2006, s-a ncheiat prezentul
contract de furnizare de produse, ntre

Comuna Snsimion cu sediul n Snsimion. str. Principal nr. 210................. telefon/fax


0266334603, 0266310388..... numar de nmatriculare ....................-.........cod fiscal ........
4245909 ....... cont trezorerie ...............................................................................
reprezentat prin ........Fbin Lszl....... n funcia de primar...................................
n calitate de achizitor, pe de o parte
i
... ................ ........................... . denumire operatorul
economic ............................................... adresa sediu
........................................................................
telefon/fax .......................................... numr de nmatriculare .....................................
cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
banc) .............................................................................................................. reprezentat
prin ........................................................................... (denumirea conductorului)
funcia...............................................n calitate de furnizor, pe de alt parte.

2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin
contract;
d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le
furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activiti legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena
tehnic n perioada de garanie, i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului
prin contract;

58
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a
componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor si serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului.
g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreai conform INCOTERMS 2000
Camera Internaional de Comer (CIC).
i. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului
i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte
catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat fort major un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice daca nu
se specific n mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se oblig s furnizeze(una sau mai multe loturi dup cum urmeaz):
Lot. nr. 1
- 2.buc. de vehicule tip autogunoier compactoare cu capacitate de stocare
suprastructur: 10 m3, greutate proprie: max. 10000 kg,
- 1. buc. vehicul tip autogunoier compactoare cu capacitate de stocare
suprastructur 9 m3, max. greutate proprie max. 8000 kg.
Lot nr.2:
- Pubel pentru colectarea deeurilor 120 litri: 6 230 buc,
- Pubel pentru colectarea deeurilor 80 litri: 3 261 buc,
- Container pentru colectare deeuri reciclabile 1 100 litri: 218 buc., volum de
stocare 1100 l capac plat, posibilitate de ncuiere, capacitate de stocare deeuri
min. 400 kg,
- Containere cu capacitate de 660 litri 178 buci.,
- Saci plastici de 100 L pentru precolectare la surs 74536 buci.
Lot nr.3:
Motostivuitor pentru ncrcare i descrcare marf, n perioada/ perioadele convenite,
produsele definite n prezentul contract.

59
4.2 - Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul
convenit n prezentul contract.

5. Preul contractului

5.1 Preul contractului, respectiv preul produselor livrate i a serviciilor accesorii


prestate, este de . lei, sau dup caz .. euro, la care se adaug TVA.

6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 2.. luni, ncepnd de la data de 02.10.2007
03.12.2007.
6.2 . Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data semnrii Procesului verbal de
recepie final.
( se nscrie data la care nceteaz contractul)

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la data
de ...in 5 zile de la data semnarii contractului (02.10.2007)......
(se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul)

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:


(Se enumer documentele pe care parile le nteleg ca fiind ale contractului)
a) Propunerea tehnic conform specificaiilor n dosarul de licitaie
b) Propunerea financiar;
c) Caiet de sarcini;
d) Contracte de subcontractare (dac este cazul);
e) Alte anexe la contract

9. Obligaiile principale ale furnizorului


9.1- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i sau performanele
prezentate n propunerea tehnic.
9.2. Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n graficul de livrare prezentat n
propunerea tehnic, anex la contract.
9.3 - Furnizorul se obliga s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n
legatur cu produsele achiziionate, i
ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu
excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului
de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

60
10. Obligaiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.


10.2 Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul
convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin
respectarea prevederilor legale.
Termenul de plat este de la emiterea facturii 15 zile pe baza graficului de plat stabilit n
comun acord.

10.3 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea


perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor i de a
beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a
plii. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea
produselor n cel mai scurt timp posibil.

11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor

11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s-i ndeplineasc
obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
Cota procentual privind penalitatea pentru fiecare zi de ntrziere este 0,05% pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o
sum echivalent cu o cot procentual de 0,05% pe zi ntrziere din plata
neefectuat..
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri,
n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept
reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris
adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu
condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau
despgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract ndeplinit pna la data denunrii unilaterale
a contractului.

Clauze specifice

12. Garania de bun execuie a contractului

12.1 - (1) Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n


cuantum de 5% din valoarea contractului, n 5 zile de la data semnrii contractului, pentru
perioade de garanie dup cum urmeaz pe baza loturilor:
Lot nr. 1: Autogunoiere compactoare 18 luni
Lot nr. 2: Containere, pubele i saci plastici pentru deeurile menajere
Container pentru colectare deeuri reciclabile 1 100 litri 12 luni

61
Container pentru colectare deeuri 660 litri - 12 luni
Pubel pentru colectarea deeurilor 120 litri - 12 luni
Pungi de plastic 6 luni
Lot. nr.3 : Motostivuitor - 6 luni
Garania se va constitui prin reineri succesive la emiterea facturilor. Contractantul are
obligaia de a deschide un cont la dispoziia Autoritii Contractante are obligaia de a
deschide un cont la dispoziia Autoritii Contractante, la o banc agregat de ambele
pri. Suma iniial va fi 1% din valoarea contractului, iar suma rmas n urm vor fi
depuse dup efectuarea plilor intermediare, 2% pe tranee.
12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de
ncepere a contractului numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii garaniei de
bun execuie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n
limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i ndeplinete nu i execut, execut cu
ntrziere sau execut necorespunzator obligaiile asumate prin prezentul contract..
Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia
de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost
respectate.
12.4 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie, dup cum urmeaz:
a). 70% din valoarea garaniei n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului verbal
de recepie a bunurilor furnizate, dac nu a ridicat pn la accea dat pretenii asupra ei,
riscul vicii ascunse este minim,
b.) restul de 30% la expirarea termenului de garanie pe baza procesului-verbal de
receptie finala.
12.5 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului.

13. Recepie, inspecii i teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere
a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la
prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului, identitatea
reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.
13.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se
vor face la destinaia final a produselor.
- Autovehicolele vor fi testate pe teren n prezena furnizorului
- Containerele vor fi inspectat la depozitul desemnat de ctre achizitor
- Motostivutirorul vas fi testat n depozitul desemnat de ctre achizitor
13.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor,
achizitorul are dreptul sa l resping, iar furnizorul are obligaia, fr a modifica preul
contractului:
a) de a nlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespund
specificaiilor lor tehnice.

62
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, daca este necesar, de a respinge, nu va
fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor,
cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la
destinaia final.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii
garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract.

14. Ambalare i marcare

14.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa,
fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la
temperaturi extreme, la soare i la precipiaiile care ar putea s apar n timpul
transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia
final.
(2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n form de cutii, furnizorul va lua n
considerare, unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i
absena facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit.
14.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul su din afara pachetelor va
respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele
suplimentare.
- Carte tehnic de ntreinere i de utilizare n limba romn n cazul autovehicolelor.
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare
proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie, etc) ramn n proprietatea
achizitorului.

15. Livrarea i documentele care nsoesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de


achizitor respectnd:
a) datele din graficul de livrare, i
b) termenul comercial stabilit;
dup primirea ordinului de ncepere.
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, atat
achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri, datele de expediere, numarul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncarcare i locul de descrcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele:
- Instruciuni de utilizare i de protecia muncii n limba romn,
- Materiale de instructaj pentru personal de deservire i de ntreinere n cazul
autovehicolelor i a motostivuitorului
- Carte tehnic de ntreinere i de utilizare n limba romn n cazul
autovehicolelor i a motostivuitorului,
- Declaraie de conformitate CE, certificat privind sigurana n exploatare,
- Certificate de garanie pentru toate articolele.

63
15.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parial sau total
se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul
autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite
prevederile clauzelor recepia produselor.

16. Asigurri

16.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i
livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit.
Termenul comercial de livrare este de maximum 60 de zile, dup semnarea contractului
de ctre cele dou pri.

17. Servicii

17.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i


serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului.
17.2. - Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit,
cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nici o obligaie de garanie
asumat prin contract.
Pentru funrizarea serviciului de instrucie pentru personalul de exploatare este 3 zile (18
ore).

18. Perioada de garanie acordat produselor

18.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultim generaie i incorporeaza toate mbuntirile recente n proiectare i
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta ca toate
produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului,
materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau materialul e cerut n
mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i ca
acestea vor funciona n condiii normale de funcionare.
18.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n
propunerea tehnic conform specificaiilor tehnice impuse, dup cum urmeaz pe loturi:
Lot nr. 1: Autogunoiere compactoare minim 18 luni
Lot nr. 2: Containere, pubele i saci plastici pentru deeurile menajere
Container pentru colectare deeuri reciclabile 1 100 litri minim 12 luni
Container pentru colectare deeuri 660 litri minim 12 luni
Pubel pentru colectarea deeurilor 120 litri minim 12 luni
Pungi de plastic minim 6 luni
Lot. nr.3 : Motostivuitor - minim 6 luni
(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i
instalarea acestora la destinaia final.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere
sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie.

64
18.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia
defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare
pentru achizitor. Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele
defecte, beneficiaz de o nou perioad de garanie care curge de la data nlocuirii
produsului.
Perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului este du cum
urmeaz:
Lot nr. 1: Autogunoiere compactoare 14 zile
Lot nr. 2: Containere, pubele i saci plastici pentru deeurile menajere
Container pentru colectare deeuri reciclabile 1 100 litri 5 zile
Container pentru colectare deeuri 660 litri 5 zile
Pubel pentru colectarea deeurilor 120 litri 5 zile
Pungi de plastic 3 zile
Lot. nr.3 : Motostivuitor - 10 zile.

18.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n


perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i
spezele furnizorului i fr a aduce nici un prejudiciu oricror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract.

19. Ajustarea preului contractului

19.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract.
19.2 - Preul contractului nu se ajusteaz.

20. Amendamente

20.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni


modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi
prevzute la data ncheierii contractului.

21. Subcontractani

21.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care pri din contract le subcontracteaz, de a
ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat
contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului, toate
contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunzator fa de achizitor de modul n care
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.

65
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu
i ndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a
ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul
contractului i va fi notificat achizitorului.

22. ntarzieri n ndeplinirea contractului

22.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n


perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare.
22.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, furnizorul nu respect graficul de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica, n timp util,
achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se
face cu acordul parilor, prin act adiional.
22.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intrziere n indeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita
penaliti furnizorului.

23. Cesiunea

23.1 - Furnizorul se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin
contract, far s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garania sau
orice alte obligaii asumate prin contract.

24. Fora major

24.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.


24.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate
prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
24.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore,
dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parilor pn la apariia acesteia.
24.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
24.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil,
prin tratative directe, orice nentelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau
n legatur cu ndeplinirea contractului.
25.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca

66
disputa s se soluioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei,
fie de ctre instanele judectoreti din Romania.
Dac achizitorul i executantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen
contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele
judectoreti competente din Miercurea-Ciuc

27 Limba care guverneaz contractul

27.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

28. Comunicri

28.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n
momentul primirii.
28.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail
cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

29. Legea aplicabil contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
( se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor Furnizor

Fbin Lszl, primar ..............................

(semntura autorizat) (semntura


autorizat)

LS LS

67