Sunteți pe pagina 1din 16

Aprobat,

PREEDINTE,
Jzsef BIRTALAN

Propun aprobarea,
SECRETAR GENERAL,
Carmen DRGAN

DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

Servicii de organizare programe de formare - Modul 4

n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce


privete ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor
europene- Cod SMIS 48106

COD CPV 55110000-4 Servicii de cazare la hotel


COD CPV 55520000-1 Servicii de catering
COD CPV 55130000-0 Alte servicii hoteliere
COD CPV 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii
COD CPV 63000000-9 Servicii de transport anexe i conexe

Drago DRGULNESCU Director D.E.R.U.A.A.P. ...................

Lavinia NICULESCU - Director D.P.F.E Manager proiect.................

Daniel MIHILESCU - ef Serviciu D.P.F.E..........................................................

Marin TRAISTARU - ef S.A.P.P.A.....................................................................

Ana ENESCU - Consilier juridic ..................................................................

Carmen HRTOPEANU - Expert D.P.F.E....................................................................

Elena CONSTANTINESCU - Consilier Comp.Achiziii publice........................................


SECTIUNEA I

Fia de date
Servicii de organizare programe de formare -Modul 4

n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce


privete ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor
europene- Cod SMIS 48106

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 2
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
FIA DE DATE A ACHIZIIEI

SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT

I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficial: Agenia National a Funcionarilor Publici


Adres sediul social: Str. Eforie nr. 5, Sector 5, Localitatea:Adresa funcionare: Bucureti, Bdul. Mircea Vod
nr.44, Tronson III , sector 3
Localitate: BUCURETI Cod potal:030669 ara: ROMANIA
Punct(e) de contact: Elena Constantinescu Telefon: +40 374.112.734
E-mail: elena.constantinescu@anfp.gov.ro Fax: +40 374.112.734
Adresa de internet (URL): www.anfp.gov.ro
Adresa profilului cumprtorului (URL): www.e-licitaie.ro

Alte informaii pot fi obinute la:


X Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.I
Caietul de sarcini i documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv i sistemul de
achiziie dinamic) pot fi obinute la:
X Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.II
Ofertele sau solicitrile de participare trebuie transmise la:
X Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.III
Data limit de primire a solicitrilor de clarificri:
Se pot primi solicitri de clarificri cel mai trziu cu 6 zile nainte de data limit de depunere a ofertelor, la
adresa: ANFP, Bdul Mircea Vod nr. 44,Tronson C, sector 3, Bucuresti sau fax: 40 374112734;, e-mail:
elena.constantinescu@anfp.gov.ro, Ora limita: 16.00;
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: n msura n care acestea sunt solicitate n timp util:3 zile
nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertelor.
I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE PRINCIPALE)

X Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, Servicii publice generale
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora Aprare
Agenie/birou naional sau federal Ordine i siguran public
Colectivitate teritorial Mediu
Agenie/birou regional sau local Afaceri economice i financiare
Organism de drept public Sntate
Instituie/agenie european sau organizaie european Construcii i amenajri teritoriale
Altele (precizai): Protecie social
Recreere, cultur i religie
Educaie
X Altele (precizai Agenie Naional ce
gestioneaz managementul funciei publice
i a funcionarilor publici, inclusiv cu rol
de reglementare
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante da nu
X
Sau, dup caz

Producere, transport i distribuie de gaz i de Ap


energie termic Servicii potale
Electricitate Servicii feroviare
Prospectare i extragere a gazului i petrolului Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
Prospectare i extragere a crbunelui i a altor Activiti portuare
combustibili solizi Activiti aeroportuare
SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 3
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dat contractului de autoritatea contractant


Servicii de organizare programe de formare - Modul 4
n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- Cod
SMIS 48106
II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
a) Lucrri b) Produse c) Servicii X
Executare Cumprare Categoria serviciilor: : 2B
Proiectare i executare Leasing nr.
Executarea, prin orice nchiriere 79951000-5 Servicii de organizare de
mijloace, a unei lucrri, nchiriere cu opiune de seminarii
conform cerinelor cumprare 63000000-9 Servicii de transport anexe
specificate de autoritatea O combinaie ntre acestea si conexe
contractant 55520000-1 Servicii de catering
55110000-4 Servicii de cazare la hotel
55130000-0 Alte servicii hoteliere
Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare
...................................... ........................ Bucureti, Bdul Mircea Vod nr. 44,
Tronson III ,Cod NUTS RO321 -
Cod NUTS Cod NUTS Bucuresti
II.1.3) Procedura implic
Un contract de achiziii publice X
Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD)
ncheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz)
Acord-cadru cu mai muli operatori economici Acord-cadru cu un singur operator economic
Numrul sau, dup caz, numrul maxim de
participani la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului
cadru da nu
Dac DA,__________________________________________
(se fac precizri suplimentare referitoare la modul de
desfurare a relurii competiiei ntre semnatarii unui acord-
cadru)
Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni:
Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani:
.........................
Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup caz; numai n cifre):
Valoarea estimat fr TVA: Moned:
sau intervalul: ntre ________ i ______ Moned: _____
Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc): __________

II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor


Servicii de organizare programe de formare - Modul 4
n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- Cod
SMIS 48106
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
Vocabular principal Vocabular suplimentar (dup caz)
Obiect principal 55110000-4 Servicii de cazare la - - -
hotel
Obiect(e) suplimentar(e) 63000000-9 Servicii de transport - - -
anexe si conexe - - -
55520000-1 Servicii de catering - - -
55130000-0 Alte servicii hoteliere - - -
79951000-5 Servicii de organizare
de seminarii
II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 4
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
da nuX
II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai da nu X
anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte)
Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu):
un singur lot unul sau mai multe loturi toate loturile

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da nu X
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea total sau domeniul (inclusiv, dup caz, toate loturile i toate opiunile)
Servicii de organizare programe de formare
Dup caz, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): 376.541,93 Moned: Lei
sau intervalul: ntre _______________ i _______________ Moned: __________

II.2.2) Opiuni (dup caz) da nu X


Dac da, descrierea acestor opiuni: ____________________________________________________________
Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni:
n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)
Numrul de prelungiri posibile (dup caz): sau interval: ntre i
Dac se cunoate, n cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevzut al
contractelor ulterioare: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata n luni: 7 incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de ncepere a serviciilor,
coroborat cu durata proiectului sau n zile:
II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preului contractului da nu
X
Dac DA, se va preciza modul de ajustare a preului contractului (n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare
aplicabil)
SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE
III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)
III.1.1.a) Garanie de participare da X nu
Cuantumul garaniei de participare este de: 7500 lei sau echivalent alt valut la cursul oficial BNR anterior
datei limit de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice.
Garania de participare, se va constitui n conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare:
- fie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de
asigurri.
- fie prin virament bancar n contul :
ANFP Cod fiscal 12979825
RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB
Garania trebuie s fie irevocabil. Dovada constituirii garaniei de participare se va depune n original la
Registratura ANFP din str. Bdul Mircea Vod nr. 44, Tronson C, Bucureti pn la data i ora limit stabilit
pentru depunerea ofertelor .
Valabilitatea garaniei de participare va fi de minim 120 de zile de la data limit de primire a ofertelor.
Autoritatea Contractant poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul n care ofertantul
i extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garaniei de participare va fi prelungit n
mod corespunztor. In situaia n care ofertantul refuz extinderea valabilitii, acesta va fi exclus din
procedur.
Ofertantul /asocierea care solicit reducerea cerinei privind cuantumul garaniei de participare i a cifrei de
afaceri la 50 %, va prezenta o declaraie pe proprie rspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004,din
care s rezulte c se ncadreaz n categoria I.M.M.-urilor. n cazul n care ofertantul este o asociere, ncadrarea
n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Astfel, dac
toi asociaii se ncadreaz, n mod individual, n categoria IMM, acetia pot beneficia de reducerea cu 50% a
cerinei privind cuantumul garaniei de participare i a cifrei de afaceri.

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 5
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
Neprezentarea pn la data limit stabilit pentru depunerea ofertelor a dovezii constituirii garaniei de
participare, n original la sediul ANFP, conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabil, conform art. 33
alin. (3) lit.b i art. 36 alin. (1) lit. a din HG nr. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
III.1.1.b) Garanie de bun execuie da X nu
Cuantumul garaniei de bun execuie n lei: 10 % din valoarea contractului fr TVA.
Garania de bun execuie in se va constitui n condiiile art . 89 , 90 din HG 925/2006 sub forma unui
instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau o societate de asigurri, si devine
anex la contract.
Dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin reineri succesive din sumele datorate
pentru facturi pariale n conformitate cu art. 90 alin 3 din HG 925/2006 cu modificrile i completrile
ulterioare.
III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante
Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte
surse)
Fondul social european
Proiect cofinanat prin Fondul Social European - Programul Operaional Asistenta Tehnica
BUGETUL DE STAT PE ANII 2012 2013
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul
(dup caz)
Asociere conform art.44 din OUG 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz) da nu
X
Dac da, descrierea acestor condiii
III.1.5. Legislaia aplicabil
a) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii;
c) Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiinrii i dezvoltrii IMM, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 681/2004 cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Ordinul ANRMAP 171/2012;
e) Ordin ANRMAP nr. 302 din 29.06.2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al
edinei de deschidere a ofertelor i Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii.
f) Ordin ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea n aplicare a certificatului de participare la
licitaii cu ofert independent
g) Ordin ANRMAP nr. 509 din 14.09.2011 privind formularea criteriilor de calificare i selecie
h) site-ul: www.anrmap.ro
III.2) CONDIII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul
comerului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dup Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
caz): respectrii cerinelor menionate:
Cerinta nr. 1 1.Declaraie pe propria rspundere privind
Declaraie pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n dispoziiile art. 180 din OUG 34/2006, cu
nencadrarea n prevederile art. 180 din O.U.G. modificrile i completrile ulterioare completat de ctre
34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare operatorul economic n conformitate cu Formularul nr.2
din Seciunea III, semnat i stampilat de reprezentantul
mputernicit. Declaraia va fi completat de fiecare asociat
sau ter susintor (dac este cazul.).
ncadrarea n situaia prevzut la art. 180 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru
atribuirea contractului de achiziie public
Cerinta nr. 2 Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181
din OUG 34/2006 cu completrile si modificrile ulterioare,

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 6
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
Declaraie pe propria rspundere cu privire la completat n conformitate cu Formularul nr. 3 din
nencadrarea n prevederile art. 181 din O.U.G. Seciunea III semnat i stampilat de reprezentantul
34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. mputernicit .
Declaraia va fi completat de fiecare asociat sau ter
susintor (dac este cazul.) (Terul susintor va completa
declaraia cu punctele a, c1, d).

Certificat de atestare fiscal pentru bugetul de stat i


contribuiile sociale, eliberat de ctre unitile teritoriale ale
MFP, din care s reias c nu exist datorii scadente la
nivelul lunii anterioare celei n care este prevzut data
limit de depunere a ofertei, n original sau copie lizibil
conform cu originalul.
(In msura n care procedura de emitere a certificatului nu
permite confirmarea datoriilor la data solicitat, operatorul
economic are dreptul de a-i demonstra situaia economic
i financiar i prin prezentarea altor documente care s
reflecte o imagine fidel a situaiei economice i financiare
n conformitate cu art.11 alin 4 din HG.925/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare.)

Certificat de atestare fiscal impozite i taxe locale din


care s reias c ofertantul nu are datorii scadente la nivelul
lunii anterioare celei n care este prevzut data limit de
depunere a ofertei, n original sau copie lizibil conform
cu originalul.

Pentru persoane juridice strine:


Operatorul economic nerezident va prezenta documente
edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente
echivalente) prin care s dovedeasc c nu are datorii
scadente la nivelul lunii anterioare celei n care este
prevzut data limit de depunere a ofertei, , in original sau
copie lizibil conform cu originalul.
n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este
stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor 2
certificate fiscale, acesta are obligaia s prezinte o
declaraie pe proprie rspundere din care s rezulte c i-a
ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i
contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare, n ara n care
este stabilit. Dac n ara respectiv nu exist prevederi
legale referitoare la declaraia pe propria rspundere,
ofertantul va prezenta o declaraie autentic, dat n faa
unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare sau
a unei asociaii profesionale, cu competene n acest sens.
Dac este cazul, declaraia va fi nsoit de traducere
realizat de un traductor autorizat a crui semntura va fi
legalizat de un notar public.
In situaia n care din documentele solicitate reiese c
ofertantul se afl ntr-una din situaiile prevzute de
art. 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la
procedura de atribuire a contractului .
Cerinta nr. 3 Pentru a certifica faptul ca participarea sa la procedur este
Certificat de participare la licitaie cu ofert facut n concordan cu regulile de concurenta, ofertantul
independent. va prezenta declaratia Certificat de participare la licitaie
cu ofert independent Formular 5 (conform Ordin
ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010).

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 7
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
Cerinta nr. 4 Declaraie pe propria rspundere privind nencadrarea
Declaraie pe propria raspundere cu privire la n prevederile art. 691 (cu privire la lipsa conflictului de
nencadrarea n prevederile art. 691 din O.U.G. interese) din OUG 34/2006, cu modificrile i completrile
34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. ulterioare semnat i stampilat de reprezentantul
imputernicit. Declaraia va fi completata de fiecare asociat,
subcontractant sau tert susinator (daca este cazul.)
Formularul 6 Seciunea III.

Persoanele ce dein funcii de decizie in organizarea,


derularea i finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Jzsef Birtalan Preedinte
Carmen Drgan Secretar General
Drago Drgulnescu Director D.E.R.U.A.A.P.
Lavinia Niculescu Director D.P.F.E.
Daniel Mihilescu ef Serviciu D.P.F.E.
Elena Constantinescu Consilier Comp.Achiziii Publice
Carmen Hrtopeanu - expert D.P.F.E.
Carmen Bode manager public D.P.F.E.I
Ionu Pastia consilier 1A S.A.P.P.A.
Anca Marinov ef serv. S.D.R.
Mireille Bichir manager public D.P.F.E
Silvia Gheorghe expert D.P.F.E.
Mircea Golescu- consilier S.A.P.P.A.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dup Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
caz): respectrii cerinelor menionate:
Cerina nr. 1 Persoane fizice/juridice romne:
Forma de nregistrare ca persoan juridic.
Certificat constatator Certificat constatator
- n original/copie legalizat/ copie lizibil conform cu
originalul/electronic, emis de Oficiul Registrului
Comerului de pe lng tribunalul teritorial n raza cruia
ofertantul i are sediul social, din care s reias:
a) informaiile sunt reale/valabile la data limit de
depunere a ofertelor
b) faptul c codul CAEN din Certificatul constatator
emis de Oficiul Registrului Comerului are coresponden
cu obiectul contractului
Persoanele juridice strine vor prezenta
-documente edificatoare, care s dovedeasc o form de
nregistrare ca persoan juridic sau de nregistrare /
atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, n
conformitate cu prevederile legale din ara n care ofertantul
este rezident.
Documentele prezentate vor fi nsoite de traducerea
realizat de un traductor autorizat a crui semntur va fi
legalizat de un notar public.
III.2.2) Capacitatea economic i financiar

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dup Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
caz): respectrii cerinelor menionate:

Cerinta nr. 1 Depunerea Formularului 7 care contine date privind cifra


1. Informaii generale de afaceri globala inregistrate in ultimii 3 ani (2011, 2012,
2. media anual a cifrei de afaceri global care 2013)
vizeaz activitatea din cel mult ultimii 3 ani Valorile vor fi exprimate n moneda naional a ofertantului
(2011, 2012, 2013) a ofertantului trebuie s fie de sau alta valuta, la cursul mediu leu/alta valuta comunicat de
cel puin 750.000 lei . BNR pentru anul respectiv (2011, 2012, 2013).
n situatia n care operatorul economic a fost
nfiintat sau i-a nceput activitatea economic de

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 8
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
mai puin de 3 ani cifra de afaceri global va fi
prezentat corespunztor perioadei efective de
activitate.n cazul n care oferta este depus de o
asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va
prezenta aceste documente.
n cazul n care oferta este depus de o asociere, se
va prezenta o fia centralizatoare pentru asociere n
ansamblu, semnat de ctre reprezentantul legal al
asociatului desemnat ca lider, precum i fie
centralizatoare individuale pentru fiecare asociat n
parte, semnate de reprezentanii legali ai fiecrui
asociat, inclusiv coordonatorul. (2011, 2012, 2013).
n cazul n care ofertantul este o asociere,
ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i
mijlocii se va analiza cu privire la fiecare membru
al asocierii. Astfel, dac toi asociaii se ncadreaz,
n mod individual, n categoria IMM, acetia pot
beneficia de reducerea cu 50% a cerinei privind
cuantumul cifrei de afaceri i a garaniei de
participare. Ofertantul care solicit reducerea
cerinei privind cuantumul cifrei de afaceri i a
garaniei de participare la 50 %, va prezenta o
declaraie pe proprie rspundere, conform Anexei 1
din Legea nr. 346/2004, din care s rezulte c se
ncadreaz n categoria I.M.M.-urilor.
n cazul n care ofertantul i demonstreaz situaia
economic i financiar invocnd i susinerea
acordat de ctre o alt persoan, atunci acesta are
obligaia de a dovedi susinerea de care
beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui
angajament ferm, al persoanei respective, n
conformitate cu Formularul nr. 11. din Seciunea
III prin care aceasta confirm faptul c va pune la
dispoziia ofertantului resursele financiare
invocate.
Cerina nr. 2 In funcie de informaiile i documentele disponibile ale
Bilanurile contabile aferente exerciiilor financiare operatorilor economici n copie certificat pentru
2011, 2012, 2013 nregistrate la organele conformitate cu originalul.
competente. Autoritatea Contractanta i rezerv dreptul de a solicita
Daca, din motive obiective, operatorul economic nu ofertanilor prezentarea i a altor documente n cazul n care
are posibilitatea de a prezenta documentele cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.
solicitate, acesta are dreptul de a-i demonstra In cazul unei asocieri bilanurile contabile se vor prezenta
situaia economic i financiar i prin prezentarea de toi membrii asociai.
altor documente care s reflecte o imagine fidel a
situaiei economice i financiare n cf. cu art.11 din
HG. 925/2006 cu modificrile i completrile
ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dup Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
caz): respectrii cerinelor menionate:
Informaii privind asociaiidaca este cazul
Acord sau o scrisoare preliminar de asociere Formularul 9 (n cazul n care nu exist asociai
Oferta trebuie s cuprind un acord sau o scrisoare formularul se va depune cu specificaia Nu este cazul).
preliminar de asociere n care s se menioneze c
toi asociaii i asum rspunderea colectiv i Acord sau o scrisoare preliminar de asociere
solidar pentru ndeplinirea contractului, c liderul
asociaiei este mputernicit s se oblige i s Declaraie prin care se oblig ca n cazul n care oferta
primeasc instruciuni n numele tuturor asociailor sa este declarat ctigtoare va legaliza asocierea, iar
i este rspunztor n nume propriu i n numele contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritii
Asocierii pentru ndeplinirea contractului. Contractante, nainte de data semnrii contractului.
Ofertantul, n cazul n care este format dintr-o

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 9
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
asociaie la care particip mai muli operatori
economici, va semna o Declaraie prin care se
oblig ca n cazul n care oferta sa este declarat
ctigtoare va legaliza asocierea, iar contractul
de asociere legalizat va fi prezentat Autoritii
Contractante, nainte de data semnrii contractului.
n cazul n care ofertantul nu are asociai va fi
prezentat o declaraie pe proprie rspundere din
care s rezulte acest lucru.
Informaii privind subcontractanii daca este cazul
Informaii privind partea din contract pe care Formularul 10 (n cazul in care nu exist subcontractani,
operatorul economic are, eventual, intenia s o formularul se va depune cu specificaia Nu este cazul).
subcontracteze (lista subcontractani, datele de
recunoatere, activiti ce se subcontracteaz, Informaii privind partea din contract pe care operatorul
procent din contract etc.). economic are, eventual, intenia s o subcontracteze (lista
Ofertantul desemnat ctigtor are obligaia de a subcontractani, datele de recunoatere, activiti ce se
prezenta la ncheierea contractului de achiziie subcontracteaz, procent din contract etc.). Ofertantul
public contractele ncheiate cu subcontractanii desemnat ctigtor are obligaia de a prezenta la ncheierea
nominalizai n ofert. Contractele prezentate contractului de achiziie public contractele ncheiate cu
trebuie s fie n concordan cu oferta i se vor subcontractanii nominalizai n ofert. Contractele
constitui n anexe la contractul de achizitie public. prezentate trebuie s fie n concordan cu oferta i se vor
n cazul n care ofertantul nu are subcontractani va constitui n anexe la contractul de achiziie public. n cazul
fi prezentat o declaraie pe proprie rspundere din n care ofertantul nu are subcontractani va fi prezentat o
care s rezulte acest lucru. declaraie pe proprie rspundere din care s rezulte acest
lucru.
Cerinta nr. 1 Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor prestaii de servicii similare din Cerina obligatorie - prezentarea:
ultimii 3 ani. Formularului nr. 8 Declaratia privind Lista principalelor
Prezentarea: Declaratia privind Lista contracte de servicii prestate n ultimii 3 ani (calculai de la
principalelor contracte prestate n ultimii 3 ani termenul limit pentru depunerea ofertelor).
(calculai de la termenul limit pentru depunerea
ofertelor).
Cerinta nr. 2 Modalitatea de indeplinire
Experiena similar i recomandri din partea altor Pentru dovedirea experienei similare, ofertantul va
beneficiari prezenta certificate/ documente care s confirme prestarea
serviciilor respective emise sau contrasemnate de o
Ofertantul (operator economic sau membrii autoritate ori de catre clientul privat beneficiar
asocierii mpreun) trebuie s prezinte (ex.recomandari, acceptane, documente constatatoare,
certificate/ documente care s confirme procese verbale de receptive,contracte etc.) in functie de
prestarea de servicii similare n valoare informatiile si documentele disponibile ale operatorilor
cumulat de minim 376.541lei fr TVA, la economici in copie certificata pentru conformitate cu
nivelul a cel puin un contract sau cel mult 2 originalul.
contracte, (se vor lua n considerare prevederile n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din
art.13 din Ordinul ANRMAP 509/2011). motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea
obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia,
demonstrarea prestrilor de servicii se realizeaz printr-o
declaraie a operatorului economic;
Documentele trebuie s cuprind cel puin numele
beneficiarului, obiectul contractului,valoarea, perioada de
prestare a contractului etc. conf . art. 188 alin. (2) lit.a) din
OUG34/2006.
(pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat n
procent de 100% se vor ataa documente de suport din care
s rezulte procentul(valoarea) ndeplinit/a din acestea i
Valorile vor fi exprimate n moneda naional a faptul c serviciile prestate de ofertant au fost n domeniul
ofertantului sau alt valut, la cursul mediu leu/alt solicitat);
valut comunicat de BNR pentru anul respectiv In cazul in care contractele prezentate ca experien
similar au fost executate n asociere, valoarea ce va fi luat
(2011, 2012, 2013).
n considerare pentru ndeplinirea cerinei minime se va
calcula n conformitate cu procentul prevzut n contractul
de asociere(ca fiind realizat de ofertant/asociat) pentru

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 10
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
categoriile de servicii similare. In acest sens, se solicit
copie certificat conform cu originalul a contractului de
asociere i documente doveditoare din care s rezulte
n cazul n care ofertantul si demonstreaza executarea acelor categorii de servicii solicitate ca
capacitatea tehnica si profesionala invocnd si experien similar.
sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care Formularul nr. 12 din Sectiunea III.
beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective,n
conformitate cu Formularul nr. 12 din Sectiunea III.
Informatii referitoare la personalul / organismul
tehnic de specialitate de care dispune sau al crui Formularul 13
angajament de participare a fost obinut.
Declaraia privind numrul mediu al personalul Pe perioada de derulare a contractului, n cazurile foarte
angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani- bine justificate, experii prevzui de ctre prestator n
Formularul 13 Formularul 14 pot fi nlocuii, doar cu acordul achizitorului,
-Declaraie pe propria rspundere a reprezentantului cu alte persoane care s indeplineasc cerinele de calificare
legal Angajamentul ofertantului - Formularul 15 pentru experi prevzute n documentaia de atribuire
privind personalul de specialitate responsabil cu Formularul 15
realizarea contractului
PERSONAL DE SPECIALITATE
Informatii privind calificarile si experienta Se va prezenta:
profesionala a expertilor din cadrul echipei de -Lista experilor propusi pentru indeplinirea contractului-
proiect . Formularul 14 din Sectiunea III maxim 20 organizatori
de curs
Lista experilor propusi pentru indeplinirea
contractului- Formularul 14 din Sectiunea III Pe perioada de derulare a contractului, n cazurile foarte
bine justificate, experii prevzui de ctre prestator n
Experii propusi trebuie sa aiba experienta in Formularul 14 pot fi nlocuii, doar cu acordul achizitorului,
organizarea de evenimente cu alte persoane care s indeplineasc cerinele de calificare
pentru experi prevzute n documentaia de atribuire

Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se


vor prezenta urmtoarele documente:
- CV actual aferent fiecrei persoane propuse n cadrul
echipei, semnat si datat de
ctre fiecare titular n parte i contrasemnat de
reprezentantul legal
- Documente suport (diplome, atestate, acreditri,certificri)
din care s rezulte pregtirea i competenele / calificrile
profesionale ale personalului de specialitate propus n
cadrul echipei de proiect .Diplomele, atestatele,
certificrile, acreditarile trebuie prezentate n copie
legalizat sau copie lizibil certificat de reprezentantul
ofertantului cu meniunea conform cu originalul, n limba
romn sau nsoite de traducere autorizat n limba romn
(dac este cazul) i s fie valabile la data limit de depunere
a ofertelor.
Experiena general sau specific n domeniu poate fi
demonstrat prin
copie carte de munc/contracte de munc, contract de
colaborare / prestri servicii, fie de post, adeverine,
recomandari sau orice alte documente similare.
- Declaraie de disponibilitate, semnat de fiecare persoan
nominalizat, n original, n conformitate cu formularul nr.
16 i contrasemnat de reprezentantul legal
III.2.4) Standarde de asigurare a calitii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dup Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
caz): respectrii cerinelor menionate:

Informaii referitoare la standardele de asigurare a Documente emise de organisme acreditate, care confirm

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 11
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
calitii Certificat ISO SR EN 9001 sau echivalent. certificarea sistemului de management al calitii respectiv,
Documente emise de organisme acreditate, care certificat ISO SR EN 9001 sau echivalent, n copie
confirm certificarea sistemului de management al certificat pentru conformitate cu originalul.
calitii respectiv, certificat ISO SR EN 9001 sau Toate certificrile vor fi prezentate n termen de valabilitate
echivalent, n copie certificat pentru conformitate la data limit de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri,
cu originalul. toi membrii asocierii trebuie s dein ISO SR EN 9001
Toate certificrile vor fi prezentate n termen de sau echivalent pentru partea de contract pe care o
valabilitate la data limit de depunere a ofertelor. In realizeaz.
cazul unei asocieri, toi membrii asocierii trebuie s
dein ISO SR EN 9001 sau echivalent pentru
partea de contract pe care o realizeaz.
III.2.4) Contracte rezervate (dup caz) da nu X
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc protejate

III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii da nu X
Dac da precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile:
_______________________________________________________________________________
III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da X nu
SECIUNEA IV: PROCEDUR
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii - Procedura intern- Servicii Anexa 2B
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate:
Negociere
Au fost deja selectai candidai da nu
Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informaii
suplimentare
Negociere accelerat
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Dialog competitiv
IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe
(licitaie restrns i negociere, dialog competitiv)
Numr de operatori economici preconizat
sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim
Criterii obiective de limitare a numrului de candidai:

IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului (negociere,
dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a da nu
reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie negociate
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifai rubrica sau rubricile corespunztoare)
Pretul cel mai scazut X
Criteriul nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului
respectiv.
sau
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea ce privete
criteriile menionate n continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate mpreun cu ponderarea
sau n ordine descresctoare a prioritii, n cazul n care nu se poate realiza ponderarea din motive
demonstrabile)
criteriile enunate n caietul de sarcini, n invitaia de a prezenta o ofert sau de a participa la
negociere sau n documentul descriptiv

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 12
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
Criterii Pondere
1.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
2.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
3.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
...............................................
IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic da nu X

Informaii suplimentare despre licitaia electronic

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3. 1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz)
...............
IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract da nu X
Dac da,
Anun de intenie Anun despre profilul cumprtorului
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Alte publicri anterioare (dup caz)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Anun de intenie
Numrul i data publicrii n SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK
X SL FI SV

Altele:
IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta (n cazul unei licitaii
deschise)
durata n luni: sau n zile: 120 (de la termenul limit de primire a ofertelor)
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnic va fi ntocmit astfel incat sa demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerinelor caietului de
sarcini.
La cererea ANFP ofertanii vor face, n faza de evaluare, orice clarificare solicitat referitoare la punctele insuficient
detaliate. Nota: Specificatiile si/sau caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini reprezinta cerinte minimale.
Ofertele care nu vor intruni cerintele minime vor fi respinse fiind considerate neconforme.Propunerea tehnica trebuie
sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea
tehnic va fi nsoit de Formularul nr. 25 - Declaraie prin care ofertantul s confirme c la elaborarea ofertei, a
inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii, care sunt la nivel naional, precum i
c le va respecta pe parcursul ndeplinirii contractului de servicii. Informaii detaliate privind reglementrile care sunt
n vigoare la nivel naional i se refer la condiiile de munc i protecia muncii, securitii i sntii n munc, se
pot obine de la Inspecia Muncii sau de pe sitehttp://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
In cazul unei asocieri, aceasta declaraie va fi prezentat de ctre liderul asocierii.
Potrivit art.36 alin.(2), lit.b) din HG nr.925/2006 oferta este considerat neconform dac conine propuneri de
modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire,
care sunt n mod evident dezavantajoase pentru acestea din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la
respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara trebuie sa fie exprimata in lei cu prezentarea TVA separat si trebuie sa includa: Formularul de
oferta (Formularul nr.22, Formularul nr.23- Centralizator de preuri i Formularul 24 Detaliere preturi, din
Documentatia de atribuire Sectiunea III Formulare).Preturile vor fi finale si vor cuprinde toate taxele si costurile
aferente.Propunerea financiara va fi ntocmita pentru toata cantitatea de servicii, solicitata prin Caietul de sarcini.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 13
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
Se detaliaz modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare i marcare a plicurilor coninnd
documentele ofertei precum i a mostrelor/schielor, dup caz.

Ofertele trebuie depuse pna la termenul limit specificat n Anunul de Participare:


prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire (serviciu postal, curier) ctre: Agenia Naional a
Funcionarilor Publici Bdul Mircea Voda nr.44, Tronson C, sector 3, Bucureti, cod potal 030669
SAU livrate personal la sediul Autoritii contractante pe baza unei Scrisori de naintare - completata conform
Formularului nr. 18- Scrisoare de naintare semnat i datat.
Ofertele depuse prin alte mijloace dect cele mentionate anterior sau la o alta adresa nu vor fi luate n considerare.
Oferta va fi nsotit de urmtoarele documente :
1) Scrisoarea de naintare (Formularul 18);
2) Dovada constituirii garaniei de participare, n original, poate fi inclus n oferta (n plic separat) sau prezentat cel
mai trziu la deschiderea ofertelor.
3) mputernicire de participare la sedinta de deschidere (Formularul 21 mputernicire) mpreuna cu o copie dupa un
document de identitate (Buletin de identitate / Cartea de Identitate/ Pasaport) al persoanei care reprezinta ofertantul;
Ofertantul trebuie sa prezinte oferta ntr-un ORIGINAL si 1 COPIE. Totodata, propunerea tehnica si financiara se va
prezenta si pe un suport CD/DVD.
Fiecare exemplar al ofertei va trebui sa contina:
1. documente de calificare
2. propunerea tehnica
3. propunerea financiara
ntreaga oferta va fi:
- semnata si stampilata pe fiecare pagina, cu opis al documentelor
- numerotata crescator de la prima pna la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea ULTIMA
PAGINA.
In eventualitatea unei neconcordante ntre original si copie, va prevala originalul.
Originalul si copia trebuie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de
reprezentantul/reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul n contract.
In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie sa
fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Oferta va contine n mod obligatoriu un OPIS al documentelor
care se depun.
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre
persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.
De asemenea, necompletarea unui document lipsa, dintre cele specificate, n termenul solicitat de catre Autoritatea
Contractanta are drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma, conform art. 11, alin 1 din HG. 925/2009.
Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului, respingerea ofertei ca
inacceptabila.
Ofertantul trebuie sa sigileze fiecare copie incluse n plicuri/pachete separate, marcnd corespunzator
plicurile/pachetele ORIGINAL si COPIE.
Pachetul cu oferta originala va contine n interior 3 plicuri sigilate si stampilate cu:
Plic 1: documente de calificare, original
Plic 2: propunerea tehnica, original
Plic 3: propunerea financiara, original
Pachetul cu exemplarul n copie, va avea acelasi continut ca si pachetul cu documente originale, adica fiecare va
contine alte 3 plicuri dup cum urmeaz:
Plic 1: documente de calificare, copie
Plic 2: propunerea tehnica, copie
Plic 3: propunerea financiara, copie
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei
fara a fi deschisa, n cazul n care oferta respectiva este declarata ntrziata.
Plicurile/pachetele se vor introduce ntr-un colet exterior, nchis corespunzator si netransparent.
Pe coletul exterior se vor scrie urmatoarele informatii:
a) Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bdul. Mircea Voda nr.44, tronson C, sector 3, Bucuresti
b) Numele proiectului si contractului pentru care se depune oferta si codul de referinta pentru proiectul respectiv
(c) Numele persoanei de contact indicata n sectiunea 1.1 a Fisei de date
d) cuvintele A nu se deschide naintea sesiunii de deschidere a ofertelor;
e) numele ofertantului.
Autoritatea Contractanta nu si asuma nici o responsabilitate n cazul n care documentele de participare la licitatie nu
sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus.
Data, si locul depunerii ofertelor:conform anunt de participare
Data, si locul deschiderii ofertelor: conform anunt de participare

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 14
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
Locul de deschidere a ofertelor :Agentia Nationala a Functionarilor Bdul. Mircea Voda nr.44, tronson C, sector
3,
Riscurile transmiterii ofertei inclusiv forta majora, cad n sarcina ofertantului/candidatului.
Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante dect cea comunicata, sau dupa expirarea datei si orei limita
pentru depunere, este considerata ntrziata si se returneaza nedeschisa.
SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz) da nu X


Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanat din fonduri comunitare da X nu
Dac da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) i/sau program(e):
Fondul social european
Proiect cofinanat prin Fondul Social European - Programul Operaional Asistenta Tehnica
BUGETUL DE STAT PE ANII 2012 2013
VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz)
In situaia n care operatorii economici uzeaz de dreptul de a prezenta o declaraie pe propria rspundere privind
modul de ndeplinire a cerinelor de calificare, acest document va fi luat n considerare numai n condiiile prevzute
la art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, respectiv dac n anexa la declaraie va indica n mod concret modul de
indeplinire a cerinelor de calificare, respectiv numere de nregistrare pentru documente emise de teri, cifre pentru
ndeplinirea plafoanelor valorice, contracte similare (numr/data/beneficiar/obiect/nr. recomandare/nr. proces verbal
de recepie), etc. De asemenea, toate formularele i declaraiile solicitate prin prezenta documentaie de atribuire
(Ex.:- Declaraia privind eligibilitatea, eventuale angajamente ferme de susinere ori documente doveditoare ale
calitii de IMM, imputerniciri notariale ori altele asemenea) se vor prezenta n mod obligatoriu n cadrul
documentelor de calificare i nu pot face obiectul unei declaraii pe propria rspundere.
Ca o necesitate de natur administrativ menit s faciliteze accesul la datele de identificare a participanilor
la procedur n scopul aplicrii prevederilor art 692alin 2 din OUG nr.34/2006, Se va prezenta Declaraia
privind calitatea de participant la procedura completata in conformitate cu Formular 4 semnat i stampilat
de reprezentantul imputernicit. (In cazul unei asocieri se va completa de fiecare asociat )
VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire oficial: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres: Str. Stavropoleos, nr.6
Localitate: Bucuresti Cod potal: 030084 ar: Romania
E-mail:office@cnsc.ro Telefon: 0213104641
Adres Internet (URL) Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dup caz)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ar:
E-mail: Telefon:
Adres Internet (URL) Fax:
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3)
Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac:
Termenele de exercitare a cii de atac despre un act al autoritii contractante considerat nelegal sunt cele prevzute la
art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare 5 zile de la data lurii la cunotin, cu
respectarea prevederilor art.271^1 din OUG 34/2006.
Cuantumul garaniei de bun conduit va fi de 1% din valoarea estimat , conform art. 271^1 alin(4.) lit a).
Garania de bun conduit, se va constitui n conformitate cu prevederile art. 271^1, alin.3 din OUG 34/2006:
- fie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri.
- fie prin virament bancar n contul :
ANFP Cod fiscal 12979825
RO78TREZ7005005XXX004677 deschis la ATCPMB i se va depune n original la sediul autoritii contractante i
n copie la CNSC odat cu depunerea contestaiei..
Garania de bun conduit trebuie s fie irevocabil i s prevad plata necondiionat la prima cerere a autorittii
contractante n masura n care contestaia va fi respins.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac
Denumire oficial: Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Adres: Bdul. Mircea Vod nr. 44 TRONSON III, sector 3
Localitate: Bucuresti Cod potal:030669 ar: Romania
E-mail: elena.constantinescu@anfp.gov.ro Telefon: +40 374.112.734

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 15
Cod SMIS 48106
Fisa de Date
Adres Internet (URL): www.anfp.gov.ro Fax: +40 374.112.734

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII SUPLIMENTARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Bucuresti Cod potal: ar:
Punct(e) de contact: Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):
II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE
SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE
DINAMIC)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ar:
Punct(e) de contact: Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):
III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE
PARTICIPARE
Denumire oficial:
Adres:
Localitate: Cod potal: ar:
Punct(e) de contact: Telefon:
n atenia:
E-mail: Fax:
Adres Internet (URL):
ANEXA B
INFORMAII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. DENUMIRE _____________________________________________
1) DESCRIERE SUCCINT
______________________________________________________________________________________
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE)
Vocabular principal Vocabular suplimentar (dup
caz)
Obiect principal ...- - -
Obiect(e) ...- - -
suplimentar(e) ...- - -

3) CANTITATE SAU DOMENIU


__________________________________________________________________________
Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): __________ Moned: ___________
sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE
INCEPERE/DE FINALIZARE (dup caz)
Durata n luni: sau n zile:
5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garania de
participare)
- Utilizai prezenta anex pentru fiecare lot -

Documentatia de atribuire Servicii de organizare programe de formare - Modul 4


n cadrul proiectului Creterea eficacitii aplicrii legislaiei Uniunii Europene n ceea ce privete Pag.
ajutoarele de stat, prin formarea aplicat a experilor implicai n gestionarea fondurilor europene- 16
Cod SMIS 48106
Fisa de Date