Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa I , semestrul I , an colar 2016-2017

Numele i prenumele...................................................... Data.................................

Test de evaluare sumativ - Matematic i explorarea mediului

1. Scrie numerele

a) de la 5 la 12 : ..............................................................................................................
b) de la 63 la 57 : ...........................................................................................................
c) cuprinse ntre 24 s i 31: ..........................................................................................

2. Scrie vecinii numerelor :

Coloreaz fructele de toamn.

3.Coloreaz etichetele pe care sunt scrise lunile de iarn. Transcrie pe fulgii de pe al doilea rnd
numerele consecutive de pe etichete i coloreaz-le pe cele impare din cele trei transcrise.

4. Scrie :
a) ra sturnatul numa rului 41 :
b) cel mai mare numa r de doua cifre :
c) succesorul numa rului 74 :

5. Ordoneaz:
Clasa I , semestrul I , an colar 2016-2017

a) cresca tor:

b) descresca tor:

c)coloreaza fularele oamenilor de za pada care poarta numere mai mici deca t 50.
6.Compar numerelei pune semnul potrivit ( >, = ,<) :

8 4 12 34 84 25

6 10 36 36 44 46

7. Afl :
a) suma numerelor 11 s i 14:
b) diferenta numerelor 26 s i 15 :
c) numa rul cu 4 mai mare deca t 13: s t.

8. Calculeaz i vei descoperi petiorul prins de fiecare broscu:

9.ntr-o tabra la munte copiii practic diferite sporturi. Observ tabelul i rezolv cerinele:
Clasa I , semestrul I , an colar 2016-2017

Descriptori S B FB
de
performanta :
Ex.1 Rezolva corect o Rezolva corect doua Rezolva corect cele trei
cerinta a exercitiului. cerinte. cerinte.
Ex.2 Scrie corect vecinii a Scrie corect vecinii celor Scrie corect vecinii celor s ase
cel putin trei numere. s ase numere. numere s i coloreaza fructele
de toamna .
Ex.3 Coloreaza corect Coloreaza corect etichetele Coloreaza corect etichetele cu
etichetele cu lunile de cu lunile de toamna , lunile de toamna , transcrie
toamna . transcrie corect numerele corect numerele consecutive s i
consecutive. coloreaza fulgii corespunza tori
celor doua numere impare.
Ex.4 Rezolva corect o Rezolva corect doua Rezolva corect cele trei
cerinta a exercitiului. cerinte. cerinte.
Ex.5 Rezolva corect o Rezolva corect doua Rezolva corect cele trei
cerinta a exercitiului. cerinte. cerinte.
Ex.6 Compara corect doua Compara corect patru Compara corect s ase perechi
perechi de numere. perechi de numere. de numere.

Ex.7 Rezolva corect o Rezolva corect doua Rezolva corect cele trei
cerinta a exercitiului. cerinte. cerinte.
Clasa I , semestrul I , an colar 2016-2017
Ex.8 Rezolva corect doua Rezolva corect patru Rezolva corect cele s ase
aduna ri sau sca deri. aduna ri sau sca deri. aduna ri s i sca deri.
Ex.9 Rezolva corect o Rezolva corect doua Rezolva corect cele trei
cerinta a exercitiului. cerinte. cerinte.