Sunteți pe pagina 1din 6

HOtJlJLUL

CURS OPERARE CALCULATOR

PREZENT ARE GENERALA


Calculatorul este format din: monitor, unitatea centrala, tastatura, mouse (soricel), boxe, casti,
microfon, imprimanta, scanner, modem.
Unitatea centrala este formata din:
;;. Unitatea de dischete (floppy);
>CD ROM (Compact Disk Read Only Memory);
> CD Writer;
> DVD ROr"l (Digital Versati le Disk);
> Microprocesor (ex. Pentium 1, II, III, IV, Atholon, Duron .... );
> Memoria RAM (Randorn Access Mernory);
;;. Hard disk (discul fix);
? Placa de baza, Placa video. Placa de sunet, Placa de retea.
Tastatura este formata din:
> Tastele cu litere (A, B, Z);
>- Tastele cu cifre (0,1,2, 9);
,. Tasta spatiu (SPACE, BLANC.);
>- Tastele functionale (F 1, F2, ... F 12,);
> Tastele directionale (cu sageti), muta cursorul tastaturii;
>- Tastele speciale (BACl<SPACE ~ sterge caracterul din stanga cursorului tastaturii, tasta
ENTER ~ introduce un rand nou);
>- Tasta SHIFlise foloseste pentru afisarea caracterului din partea de sus a unei taste astfel;
tinem apasat si in acelasi timp cu cealalta mana, apasam osingura data pe tasta care
contine caracterul dorit;
> Tasta CAPS LOCl< se foloseste pentru afisarea majusculilor astfel: cand apasarn tasta se
aprinde sau se stinge Iedul (al II lea beculet din dreapta);
y Tasta TAB (~~) este echivalentul a 8 spatii;
y Tasta HOME pozitioneaza cursorul la inceputul randului pe care se afla;
>- Tasta END pozitioneaza cursorul tastaturii la sfarsitul randului pe care se afla;
,. Tasta PAGE UP pozitioneaza cursorul tastaturii cu o pagina de ecran in sus;
>- Tasta PAGE DO \"IN pozitioneaza cursorul tastaturii cu o pagina de ecran in jos;
> Tasta CONTROL (CTRL) se foloseste in combinatie cu alte taste;
> Taste: ALT (ALTERNATIVE) se foloseste in combinatie cu alte taste;
> Tasta ESC (ESCAPE) anuleaza o comanda sau un meniu;
;;. Tasta START '('\VINDOWS) este echivalentul butonului START;
OPRIREA CALCULATORULUI
1. Inchidem toate programele
2. Start -> Shut Down -;> Ok;
3. Inchidem de la buton unitatea centrala si monitorul numai daca este nevoie;
SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS
Din aceasta familie de sisteme de operare fac parte: Windows '95, Windows '98, Windows
'2000,Windows Milenium (2001), Windows XP (2002);
PROGRAMUL NOTEPAD
Start -> Programs -> Accessories -> Notepad:
Este un program de editare text.
1. Butonul de minimizare (GJ) micsoreaza fereastra la minim (ramine doar un indicator pe
baza de operati i)
2. Butonul de maximizare (~) mareste fereastra la maxim (cat tot ecranul);
3. Butonul de inchidere X inchide fereastra;
PROGRAMUL WORDPAD
Start -> Prograrns -> Accessories -> Wordpad;
Este un program de editare text.
~ Butonul MARIME scrie cu caractere de diferite marimi;
~ Butonul B - Bold (ingrosat) scrie cu caractere ingrosate, aldine;
~ BULOnul J - Italic (inclinat) scrie cu caractere inclinate cursive;
~ Butonul U - Underline (subliniat) scrie cu caractere subliniate;
~ Butonul COLOR (culoare) scrie cu caractere de diferite culori;
~ Butonul ALlGN LEFT (aliniere la stanga) aliniaza textul la stanga;
J ~ Butonul CENTER (centru) aliniaza textul pe centru;
~ Butonul ALIGN RIGHT (aliniere dreapta) aliniaza textul la dreapta;
PROGRAMUL 602 TEXT
Start -> Programs ->602 Text;
Este un program de editare text.
Stiluri de subliniere:
o Underline (subliniere simpla);
o WO!'d Underline (subliniaza doar cuvintele fara spatiile dintre ele);
o Double Underline (subliniere dubla);
o Normal (nesubliniat);
MENIUL FILE (fisier)
" Comanda NEW (nou) creaza un fisier nou;
Comanda OPEN (deschide) deschide un fisier salvat anterior;
Comanda CLaSE (inchide) inchide fisierul current;
Comanda SA VE (salveaza) salveaza fisierul current;
Comanda SA VE AS (salveaza ca) salveaza fisierul cu un alt nume decat cel current;
Comanda PRINT (tipareste) tipareste fisierul pe hartie cu ajutorul imprimantei;
Comanda EXIT (iesire) inchide programul 602 Text.
MENIUL EDIT (editare)
Comanda UNDa (inapoi) anuleaza ultima actiune efectuata;
Comanda CUT (taie) sterge textul selectat din fisier si il copiaza in memoria Clipboard;
Comanda COPY (copiaza) copiaza textul selectat in memoria Clipboard;
Comanda PASTE (alipeste) copiaza textul din memoria Clipboard in fisier in locul unde se afla
cursorul tastaturii; .
Comanda FfIND (cauta) cauta un cuvant in fisier;
Comanda REPLACE (inlocuieste) cauta un cuvant in fisier si il inlocuieste cu altul.
Selectarea textului
Pozitionam cursorul mouse-ului la sfarsitul textului dorit, apasarn pe butonul din stanga al
mouse-ului, tinem apasat si in acest timp deplasam cursorul mouse-ului spre inceputul textului
. respectiv.
Deselectarea textului
Apasam pe una din tastele directionale.
Modificarea atributelor textului
1. Selectionam textul dorit;
2. Modificam atributele textului: B, 1, U, culoare, marime, aliniere la stanga, mijloc, la
dreapta, etc.

2
Mutarea textului
1. Selectam textul dorit;
2. Edu -> Cut;
3. Pozitionarn cursorul tastaturii in locul unde dorim sa mutam textul;
4. Edit -> Paste.
Copierea textului
1. Selectarn textul dorit. 2. Edit -> Cut. 3. Pozitionam cursorul tastaturii in Jocul unde dorim sa
mutam textul. 4. Edit -> Paste.
Cautarea unui cuvant (Find)
1. Pozitionam cursorul tastaturii in locul de unde dorim sa inceapa cautarea;
2. Edit -> Find (cauta);
3. Introducem cuvantul pe care vrem sa-I cautam;
4. Alegem directia de cautare: up (sus). down (jos);
5. Dam click pe butonul Find pentru a incepe cautarea;
6. Apasam pe butonul Close (inchide) pentru a inchide.
Inlocuirea unui cuvant (Rcplace)
1. Pozitionarn cursorul tastaturii in locul de unde dorim sa inceapa cautarea;
2. Edit -> Replace (inlocuieste);
3. Introducem cuvantul pe care vrem sa-i cautam (vechiul cuvant);
4. Introducem cuvantul cu care vrem s8-1 inlocuim. (noul cuvant);
5. Alegem directia de cautare: up (sus), down (jos);
6. Dam click pe butonul Find pentru a incepe cautarea vechiului cuvant;
7. Dam click pe butonul Replace pentru a inlocui vechiul cuvant cu noul cuvant;
8. Dam click pe butonul Replace AII (inlocuieste toate) pentru a inlocui toate aparitiile
vechiuluik cuvant cu noul cuvant;
9. Apusarn pe butonul Close (inchide) pentru a inchide.
MENIUL VIEW (vizualizare)
Moduri de vizualizare:
Normal:
Page Layout (pagina);
Outline;
HTML Lok.
Rulers and toolbars (rigle si bare de instrumente):
Horizontal ruler (rigla orizontala);
Vertical ruler (rigla verticala);
Scrollbars (bare de derulare);
Status bar (bara de stare).
Zoom:
Page width (latimea paginii);
Whole page (toata pagina);
Zoom % (marime originala);
lVIargins width (latirnea marginilor textului);
Percent (procent).
MENIUL INSERT (inserare)
Comanda Insert (inserare):
o Alegem tipul textului (Font); ex. Webdings, Windings;
o Alegem simbolul si dam clik pe butonul Insert pentru a-I adauga in text;
o Comanda Shape (forma)
o Comanda Magic Text (text magic).

3
MENIUL FORMAT
Comanda Font
1. FOl1t Type (tipul textului):
2. Font Style (stilul textului): regular (obisnuit), itralic (cursiv), bold (aldin), bold italic
(aldin si cursiv);
3. Size (marime); ex. la, 12, ..... 72;
4. Color (culoare);
5. Position on line (pozitionarea in cadrul liniei): Normal, Superscript, Subscript, No
change;
6. Effects (efecte): Shadow, Outline, Engrave, Emboss, Strikethrough;
7. Underline (subliniere): No underline (nesubliniat), Underline (subliniere simpla), Word
Underline (subliniaza doar cuvintele), Double Underline (subliniere dubla), No change
(neschimbat);
8. Caps (majuscule): Original, AII caps, No change;
Lista automata (Bullets and Numbering)
1. Selectam textul dorit;
2. Format -> Paragraph -> Bullets and Nurnbering (semne si numerotare);
3. Alegem textul dorit: None (fara nici un fel de sernen sau numerotare), Bullets (semne),
Numbering (numerotare);
4. Ok:
5. Deselectarn.
MENIUL TABLE (crearea unui tabel)
1. Pozitionarn cursorul tastaturii in locul unde dorim sa inseram tabelul;
2. Table -> lnsert -> Table;
3. Alegem numarul de coloane (colurnns) si numarul de randuri (rows);
4. 3 Alegem tipul tabelului astfel: dam click pe butonul Autoformat, alegem tipul tabelului
(ex. Grid 2), oi,
5. Dupa ce ne asiguram ca numarul de randuri, de coloane si tipul tabelului sunt cele dorite,
dam click pe OI\..
Adaugarea unui rand
1. Pozitionarn cursorul tastaturii in locul unde dorim sa adaugam un rand;
2. Table -> lnsert Row;
3. OI<..
Stergerea unui rand
1. Pozitionam cursorul tastaturii pe randul pe care vrem sa-I stergem;
2. table -> Delet~ Row;
Modificarea atributelor textului in tabel
1. Selectam zona de table dorita;
2. Modificam atributele textului: B, 1, U, culoare, marime, aliniere la stanga, centru si
dreapta;
3. Deselectam,
MENIUL VINDOW
+ Comanda Tile (caramida) aranjeaza ferestrele4 ca niste caramizi intr-un zid.
+ Comanda cascade (cascada) aranjeaza ferestrele ca intr-o cascada .
Comanda Split (imparte) imparte documentul (fereastra in doua astfel:
None (normal);
Horizontal (pe orizontala);
Vertical (pe verticala);

4
SCuRT A TURT PE TASTATURA
Tasta ALT
Alt + F = File; Alt + O = Format;
Alt + E = Edit; Alt + A = Table;
Alt + V = View; Alt + W = Window;
Alt + l = Insert; Alt + F4 = Close;
Tasta Control (CTRL)
CTRL + N = New (nou); CTRL + X = Cut (taie);
CTRL + O = Opcn (deschide); CTRL + C = Copy (copiaza);
CTRL + S = Save (salveaza); CTRL + V = Paste (alipeste)
CTRL + P = Print (tipareste); CTRL + F = Find (cauta);
CTRL + Z = Undo (inapoi); CTRL + Shift + F = Replace (inlocuieste);
CTRL + B = Bold (ingrosat); CTRL + 1 = Italie (inclinat);
CTRL + U = Underline (subliniat); CTRL + L = Align Left (aliniere la stanga);
CTRL + E = Center (aliniere pe centru); CTRL + R = Align Rigt (aliniere la dreapta);
CTRL + J = Justify (aliniere si la stanga si la dreapta).
PROGRAMUL 602 TAB (Microsoft Excel)
Start -> Programs Pro PC Suite -> 602 Tab.
602 Tab este un program de calcul tabelar.
Formule
O formula incepe intotdeuna cu semnul = ; ex: = C2 + 02 + E2;
Suma automata
1. Selectarn numerele pe care vrem sa le adunam;
2. Click pe butonul Auto Surn (suma automata);
3. Click pe celula unde dorim sa apara suma.
Sortare automata
1. Selectam zona de tabel dorita;
2. Apasarn pe butonul Sort Ascending (sortare ascendenta) pentru sortare in ordine
alfabetica, sau pe Sort Oescending (sortare descendenta), pentru sortare in ordine invers
alfabetica;
3. Deselectam.
Functii
Functia SUM calculeaza suma numerelor;
Ex. =sumtc.': 100)
Functia SUMSQ calculeaza suma patratelor numerelor;
Ex. =sumsqtcz:c 100)
Functia MINcalculeaza rninirnul (cel mai mic numar);
Ex. =111 in(c2:c 100)
Functia MAX calculeaza max imul (cel mai mare numar);
Ex. = max(c2:c 100)
Functia A VERAGE calculeaza media aritmetica;
Ez. = average(c2:cI00)
Functia ROUND rotunjeste un numar la n zecimale (numar intreg. (punct) zecimale, nu virgula);
Ex. = rounci( c2,3)
Functia ABS calculeaza valoarea absoluta a unui numar;
Ex. =abs(c2)
Functia PRODUCT calculeaza produsul numerelor
Ex. =product(c2:c5)

5
Inserarea unui rand
1. pozitionam cursorul tastaturi i pe randul inaintea careia vrem sa adaugam un rand;
2. Insert -> Row.
Inserarea unei coloa ne
1. Pozitionam cursorul tastaturi i pe coloana inaintea careia vrem sa adaugam o coloana;
2. Insert ->Column.
Stergerea unor randuri (coloane)
1. Selectam randurile (coloanele) respective;
2. Edit -> Delete Cells.
PROGRAMUL MY COMPUTER
Selectarea fisicrelor
Metoda 1 (cu ajutorul tastei Shift)
1. Dam click pe primul fisier din lista dorita;
2. Apasam pe tasta SHIFT (tinem apasat);
3. Da:11 click pe uitirnul fisier din lista respective (eliberam tasta Shift).
Metoda 11 "cu ajutorul tastei Control)
1. Apasam pe tasta Control (tinem apasat);
2. Dam click pe fisierele pe care vrem sa le selectam (pe fiecare fisier in parte);
Copirea fisierelor
1 Selectan. fisierele dorite; 2 Copy; 3 Deselectam si nepozitionam in locul unde dorim sa le
copiem; 4 Paste.
Mutare~, fisierelor
1 Selectarn fisierele dorite; 2 Cut; 3 Ne pozitionam in locul unde dorim sa le mutam; 4 Paste.
Stergeru fisierelor
1 Selectarn fisierele dorite; 2 Delete; 3 Yes.
Redenu mirea fisierelor
1 Selectarr fisierul dorit (dam ci ik pe numele lui); 2 Tasta F2 ; 3 Introducem noul nume; 4 Enter.
Tipuri de fisicl'c (extensii)
*.txt= fisiere text (Notepad);
*.doc. = fisiere document (Wordpad, Microsoft Word);
*.wpd = fisiere document (602 Text);
*.xls = fisiere de calcul tabelar (602 Tab, Microsoft Ezcel);
r>
*.mp3 = fisiere de muzica (Wnarnp);
*.jpg
*.gif= fisiere imagine (AcDSee )
*.avi = fisiere film (Media Player )
*.exe .
*.com = fisiere exccutabile.s
RECICLE BIN (cosul de gunoi)
La executarea comenzii Delete fisier (ul, ele) selectate precum si cele care se afla in folderul ce se
sterge sunt propriu-zis mutate in folderul special numit Recycle Bim.
Stergerea defini/iva a fisierelor: 1. Selectam fisierele dorite din Recycle Bin; 2. File -> Delete;
3. Yes.
Recuperarea fisierelor din Recycle Bin: 1. Selectarn fisierele dorite; 2. File -> Restore.
Golirea totala a lui Recycle Bin: File -> Empty Recycle Bin.