Sunteți pe pagina 1din 4

CURS 15.10.

2012

Actiunea civila

- Dreptul subiectiv civil al unei persoane a fost definit ca fiind posibilitatea recunoscuta
de legea civila subiectului activ de a pretinde o anumita conduita subiectului pasiv (sa
dea sa faca sau sa nu faca ceva) iar la nevoie sa ceara concursul fortei de constrangere
a statului (prin declansarea procesului civil)
- Dreptul la actiune este posibilitatea titularului dreptului subiectiv de a recurge la forta
de constrangere a statului prin sesizarea instantei cu o actiune civila si apoi prin
punerea in executare a hotararii astfel obtinute
- Actiunea civila reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prin care se realizeaza
protectia juridica a drepturilor subiective sau a altor interese legitime ocrotite de lege
- Orice actiune presupune existenta a trei elemente: parti, obiect si cauza
- Partile sunt reprezentate de titularul dreptului subiectiv incalcat si de cel care se
pretinde ca a incalcat exercitiul normal al dreptului
- Partile au denumiri specifice astfel in prima instanta partile se numesc reclamant si
parat, in apel apelant si intimat, in recurs recurent si intimat
- Obiectul cererii de chemare in judecata este reprezentat de pretentia concreta
solicitata de catre reclamant : rezolutiunea contractului, plata unei sume de bani,
- Cauza actiunii civile este reprezentata de scopul urmaririi de cel care apeleaza la
actiune (eg revendicare bun cauza o reprezinta detinerea abuziva a bunului si intentia
proprietarului de a-l redobandi)

Conditiile de exercitare a actiunii civile

- Orice actiune poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul ei indeplineste


urmatoarele conditii:
- 1. Este titularul dreptului subiectiv incalcat
- 2. Are interes sa formuleze actiunea
- 3. Are calitate procesuala
- 4. Are capacitatea de a sta in judecata

NCPC formuleaza ca si conditie a actiunii civile existenta unei pretentii

- Termenul pretentie ingloband dreptul subiectiv in alt interes legitim ocrotit


- 1. Afirmare in drept- dreptul trebuie sa indeplineasca si el urmatoare conditii?
- A sa fie recunoscut si ocrotit de lege
- B sa fie exercitat potrivit scopului pt care a fost recunoscut de lege
- C sa fie exercitat cu buna credinta
- D sa fie actual sa nu fie supus unui termen sau unei conditii suspensive si sa fie
corespunzator unei obligatii exigibile
- Fac exceptie numai actiunile preventive care pot fi exercitate inainte de implinirea
termenului

1
- 2. Existenta interesului
- Interesul trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
- A sa fie legitim
- B sa fie nascut si actual sa existe la momentul formularii cererii
- C sa fie personal si direct adica folosul urmarit sa apartina celui care recurge la
actiune
calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre reclamant si cel care
este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii calitate procesuala activa,
cat si intre parat si cel care se obliga- calitate procesuala pasiva
- D capacitatea procesuala este reflectarea capacitatii civile in plan procesual ,
capacitate procesuala de folosinta si capacitate procesuala de exercitiu similara
dreptului material , capacitatea de folosinta presupune aptitudinea de a avea drepturi
si obligatii in vreme ce capacitatea de exercitiu presupune aptitudinea de a folosi
dreptul si de a-si putea valorifica dreptul material prin demararea procesului si prin
valorificarea dreptului dedus judecatii, capacitatea de exercitiu este aptitudinea de a
sta in judecata
- Persoana juridica dobandeste capacitatea de exercitiu la data infiintarii sale si o
pierde in momentul incetarii
- Pentru persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu (minorul sub 14 ani si cel
pus sub interdicitie) este necesara reprezentarea pe durata procesului iar in cazul
persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa (minorul intre 14 si 18 ani) este
necesara asistarea
- De regula reprezentatii legali ai minorului sub 14 sunt parintii iar in cazul celui pus sub
interdictie tutorele lui
- In cazuri speciale daca persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu nu are
reprezentant legal se poate numi un curator special curator litix
- Asistarea minorului de catre parinte sau de ocrotitor legal nu se confunda cu asistarea
partii de catre avocat care reprezinta asistenta judiciara avocatul fiind un reprezentant
conventional si nu unul legal

Clasificarea actiunilor civile

- Dupa scopul material urmarit de reclamant: actiuni in realizarea dreptului, actiuni in


constatarea dreptului, actiuni in constituire de drepturi
- Actiunile in realizare sunt acelea in care reclamantul care se pretinde titularul unui
drept solicita instantei sa il oblige pe parat sa ii respecte dreptul sau daca acest lucru
nu mai este posibil sa il oblige pe parat la despagubiri pentru prejudiciul suferit
- Specific acestor actiuni este ca hotararea este susceptibila de executare silita
constituind titlu executoriu

Au un asemenea caracter actiunea in revendicare sau actiunea prin care se solicita plata unei
sume de bani sau actiunea prin care se solicita executarea sau anularea unui contract sau
actiunea in raspundere civila delictuala

2
- Actiunile in constatare sau in recunoasterea dreptului sunt acelea prin care
reclamantul solicita instantei sa constate existenta unui drept al sau impotriva
paratului sau inexistenta unui drept al paratului impotriva sa
- Cand partea are la indemana o actiune in realizarea dreptului actiunea in constatare
va fi inadmisibila
- Actiunea civila prin care se constata nulitatea unui contract este o actiune in realizare
si nu in constatare pt ca scopul urmarit de reclamant este realizarea dreptului sau prin
repunerea partilor in situatia anterioara
- Actiunea in constatare se poate solicita constatarea existentei sau inexistentei unui
drept si nu a unei stari de fapt
- Se solicita constatarea unei stari de fapt avem la indemana procedura speciala de
asigurare a dovezilor art 235-241 cpc

Nu constituie titlu executoriu si nu poate fi pusa in executare

- Actiunile in constituire de drepturi presupun crearea unor situatii juridicenoi ptt parti
prin schimbarea sau desfiintarea unor raporturi juridice preexistente

Dupa caracterul dreptului subiectiv


- Patrimoniale si nepatrimoniale
- Actiuni reale personale si mixte
- Actiunile reale se urmareste o valorificare a unui drept real
- Actiunile reale sunt mobiliare sau imobiliare dupa cum au ca obiect un bun mobil sau
imobil, iar actiunile reale imobiliare sunt petitorii pt apararea unui drept real si
posesorii se urmareste apararea posesie ca stare de fapt

Actiunile personale

- Sunt acelea in care se valorifica un drept de creanta


- Actiunile mixte sunt acelea prin care se valorifica in acelasi timp un drept real si un
drept de creanta izvorate din acelasi act juridic sau care se gasesc intr-un raport de
conexitate

In functie de calea procedurala aleasa actiunile se clasifica in :

- Actiuni principale
- Actiuni accesorii
- Actiuni incidentale
- Actiunea principala este cea care declanseaza ac
- Actiunea accesorie insoteste intotdeauna o actiune principala finalitatea sa fiind
dependenta de cea principala

Actiunile incidentale pot avea o existenta de sine statatoare dar sunt formulate in cadrul unui
proces deja pornit
3
- Cerere de interventie, cerere reconventionala
-
-