Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza cash-flow-urilor

Operaiunile nregistrate de firm:


negeneratoare de fluxuri monetare (V/Ch calculate/nemonetare)
generatoare de fluxuri imediate
generatoare de fluxuri ulterioare
Analiza cash flow-
flow-urilor TNfinal=TNiniial + ncasri pli
CF=DTN=ncasri pli

Chiar daca pentru investitori pare important profitul, pentru manageri, creditori,
FABBV, 2011 actionari este mai relevant tabloul fluxurilor de trezorerie; spre deosebire de
contul de profit si pierdere, in care sunt inregistrate toate veniturile si
cheltuielile, inclusiv cele nemonetare sau generatoare de fluxuri ulterioare,
tabloul fluxurilor de trezorerie inregistreaza doar fluxurile de incasari si
plati, explicand valoarea si modul de obtinere a trezoreriei, astfel ca ofera o
imagine fidela a capacitatii firmei de a-si permite plata
Prof.dr.. Laura Obreja
Prof.dr
datoriilor, a creditelor, a dividendelor si de a finanta cresterea
viitoare. 2

Analiza cash-flow-urilor
Analiza cash-flow-urilor
Tabloul de finanare (utilizri-resurse) modul de
formare a FR i modul de utilizare al acestuia,
analiznd impactul diferitelor operaii ale firmei
asupra trezoreriei
CF=DTN = ncasri pli = DFR DNFR

Tabloul fluxurilor de trezorerie identificarea


fluxurilor monetare pe categorii de activiti:
exploatare, de investiii i de finanare
CF= DTN = incasari plati = CFexploatare +
CFinvestiii + CFfinanare

3 4

1. Tabloul de finanare
utilizari-resurse suplimentare
(Sources and Uses Statements)

Utilizri de lichiditi Resurse de lichiditi


(cash-out flow-uri): (cash-in flow-uri):
1) plata dividendelor 1) fonduri provenite din activitatea
2) creterea brut a activelor fixe curent (CAF)
3) rscumprarea capitalului social 2) emisiunea de aciuni
4) rambursarea datoriilor financiare 3) creterea datoriilor financiare pe
pe termen lung termen lung

5) creterea activelor temporare (1) relaia dintre tabloul de finanare i bilan


(excluznd activele de trezorerie) 4) scderea brut a activelor fixe (2) relaia dintre tabloul de finanare i contul de profit i pierdere
6) scderea pasivelor temporare 5) creterea pasivelor temporare
(excluznd pasivele de trezorerie) (excluznd pasivele de trezorerie)
6) scderea activelor temporare
(excluznd activele de trezorerie) 5 6

1
Tabloul de finanare utilizri - resurse Tabloul de finanare
UTILIZRI RESURSE
Analiza pornete de la ideea c modificarea posturilor utilizri pe termen > 1 an resurse pe termen > 1 an
bilaniere este consecina unor fluxuri financiare: dividende Capacitatea de autofinanare
creterea/scderea unui element de activ reprezint o (Autofinanarea)
achiz.elementelor de activ imob. Cesiunea/reducerea activ.imobilizat
utilizare/resurs suplimentar -imob.necorporale -imob.necorporale
creterea/scderea unui element de pasiv reprezint o -imob.corporale -imob.corporale
resurs/utilizare suplimentar -imob.financiare -imob.financiare
cap.soc.prin rscumprare cap.soc.prin aport nou
prima parte explic modul de realizare n dinamic a Rambursarea datoriilor financiare contractare datorii financiare

echilibrului structural pe termen lung; este rezultatul FR


politicii de finanare i de investiii (variatia FR) utilizri pe termen < 1 an resurse pe termen < 1 an
stocuri i creane de exploatare stocuri i creane de exploatare
a doua parte explic impactul activitii curente, prin ali debitori ali debitori
identificarea modului de realizare a echilibrului pe datoriilor de exploatare datoriilor de exploatare
termen scurt (variatia NFR) datoriilor ctre ali creditori datoriilor n afara exploatrii
NFR
=FR-NFR

7 8

Tablou de finantare - FIRMA Tablou de finantare - FIRMA


2009 2010 Utilizari de lichiditati (cash-out 2010 Resurse de lichiditati (cash-in 2010
active imobilizate 680 920 240 flow-uri) flow-uri)
imobilizari necorporale 100 150 50 1) plata dividendelor 179 1) fonduri provenite din activitatea 458
imobilizari corporale 500 650 150 curenta (CAF)
imobilizari financiare 80 120 40 2) rascumpararea capitalului social 2) emisiune de actiuni
FR 72
active circulante 288 402 114
NFR 38 3) cresterea bruta a activelor fixe 362 3) scaderea bruta a activelor fixe
stocuri de materii prime 60 80 20
stocuri de produse finite 40 70 30 CF 34 4) rambursarea datoriilor pe termen 4) cresterea datoriilor pe termen 155
creante comerciale 100 125 25 lung lung
alte creante 10 15 5 informatii din CPP TOTAL UTILIZARI PE TERMEN 541 TOTAL RESURSE PE TERMEN 613
LUNG LUNG
investitii financiare pe termen scurt10 12 2
necesare calcularii CF FR 72
casa si conturi la banci 68 100 32
2010 5) cresterea stocurilor 50 5) scaderea stocurilor
activ 968 1322 354
6) cresterea creantelor comerciale 25 6) scaderea creantelor comerciale
datorii ce trebuie platite intr-o138 perioada 42 deCAF
180mai mica un an 458
datorii comerciale 111 140 29 amortizari si provizioane 122
7) cresterea altor creante 5 7) scaderea altor creante
alte datorii 27 40 13 venituri financiare 70 8) scaderea datoriilor comerciale 8) cresterea datoriilor comerciale 29
active circulante nete 150 222 72 dividende 179 9) scaderea altor datorii pe termen 9) cresterea altor datorii pe termen 13
datorii ce trebuie platite intr-o225 perioada
380mai 155
mare de un an scurt scurt
sume datorate institutiilor de credit225 380 155 TOTAL UTILIZARI PE TERMEN 80 TOTAL UTILIZARI PE TERMEN 42
capital si rezerve 605 762 157 SCURT SCURT
NFR 38
capital social 385 592 207 9 10
TN = CF 34
rezerve 220 170 -50

2. Tabloul fluxurilor de trezorerie Tabloul fluxurilor de trezorerie


explic variaia trezoreriei n cadrul activitilor: de (Cash Flow Statement)
exploatare (CFexploatare), de investiii (CFinvestiii) i
de finanare (CFfinanare) Activitile de - principalele activiti generatoare de venituri i orice alte
exploatare activiti, cu excepia celor definite ca fiind activiti de
Obiective: (operating investiii sau de finanare
activities) - exemple: ncasrile aferente vnzrilor de bunuri i servicii;
evaluarea capacitii ntreprinderii de a degaja plile privind furnizorii i salariaii; plile de im pozite,
lichiditi; exceptnd cazurile cnd acestea vizeaz activitile de investiii
sau de finanare
determinarea necesitilor de lichiditi; O BS: dobnzile pltite, n general, sunt cuprinse n categoria
activitilor de exploatare
previziunea scadenelor i a riscului ncasrilor Activitile de - cuprind achiziionarea sau vnzarea de active pe termen lung
viitoare investiii sau a altor investiii care nu sunt considerate cvasilichiditi
(investing
compararea rezultatelor ntreprinderii, prin activities)
eliminarea efectelor utilizrii diferitelor metode Activitile de - cuprind activitile care afecteaz m rim ea i structura
finanare capitalurilor proprii i a capitalurilor mprum utate ale
contabile (financing ntreprinderii
CF= DTN = CFexploatare + CFinvestiii + activities) - prezentarea separat este util pentru estim area cererilor
viitoare de fluxuri din partea finanatorilor ntreprinderii
CFfinanare 11
O BS: sunt incluse plile de dividende
12

2
Analiza financiara cash-flow-urile firmei Analiza financiara a cash-flow-urilor - exemplu FIRMA

CF de investitii
CF=CF de exploatare + CF de invetitii + CF de finantare metoda directa
Tabloul fluxurilor de trezorerie pret vanzare imobilizari
CF de exploatare (metoda directa) = incasari din exploatare CF de exploatare - pret achizitionare
- plati de exploatare
metoda directa 350 imobilizari
+ venituri financiare
(metoda indirecta) = CAF incasari din vanzari 660
- NFR metoda indirecta -292
(CA - creante comerciale)
- venituri financiare plata aprovizionarilor 156
- imobilizari brute 362
(ch.materii prime + s tocuri meterii + venituri financiare 70
CF de investitii = pret vanzare imobilizari = - imobilizari brute prime - datorii comerciale) CF de finantare
- pret achizitionare imobilizari +venituri financiare plata s alariilor 50 metoda directa
+ venituri financiare (ch.personal)
emis iune de actiuni
plata altor cheltuieli de exploatare 0
- plata dividendelor
CF de finantare = emisiune actiuni = cap.social (alte ch.exploatare + alte creante -
- dividende platite - dividende platite alte datorii - rezultat extraordinar) + noi credite
+ noi credite + datorii financ. plata dobanzilor 40 - rambursari de credite
- rambursari de credite (ch.financiare) metoda indirecta -24
plata impozit pe profit 64 capital propriu 157
metoda indirecta 350 - profit net 0,4905
CAF 458 + datorii financiare 0
13 - NFR 38 14
- venituri financiare incas ate 70 CF 34

Seminar tema 4.1. Seminar tema 4.1.


conturile de rezultate
societatea X
Realizai diagnosticul financiar pe baza Tabloului de finanare i a Tabloului
2007 2008 2009 2010
fluxurilor de trezorerie pentru urmatoarea companie, explicnd ceea ce este
CA(fr TVA) 102 127 109 162
specific politicii adoptate n perioada 2007-2010.
+creterea stocurilor -2
-aprov.teri 39 65 40 84
bilanurile financiare -alte ch.externe 13 19 18 23
Societatea X =valoare adugat
activ 2007 2008 2009 2010 pasiv 2007 2008 2009 2010 -salarii 16 19 20 23
Imob.corporale 22 24 26 27 capitaluri proprii 69 82 92 103 = EBE
Imob.financiare 17 29 31 33 dat.t.lg. 1 5 9 13 -amortizare 5 5 5 5
total imob 39 53 57 60 capital permanent 70 87 101 116 -prov.expl. 5 7 5 4
=rezultat exploatare
stocuri 9 22 22 24 furnizori 8 9 8 16
-ch.financiare 1 2 3 3
clieni 21 21 18 27 ali cred.expl 19 14 13 27 =rezultat curent
alte creane expl. 6 8 6 7 credite de trezorerie 8 10 4 8 +rezultat excepional -2 2 -1 1
lichiditi 30 16 23 49 =rezultat brut
TOTAL ACTIV 105 120 126 167 TOTAL PASIV 105 120 126 167 -impozit pe profit 12 16 10 13
=rezultat net
CAF
dividende 2 3 2 3
autofinanare

S-ar putea să vă placă și