Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Dunarea de Jos Galati,

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor

Coordonator,
Conf. dr. Mihai Gianina
Student,
Fotin Dana-Florina

Anul 2017
Primul meu document

S se creeze un document Word cu denumirea Pri mul


document, ntr-un folder cu numele dumneavoastr pe partiia D .
2. Pagina documentului s fie format A4, cu margi nile de 2,5 cm
n stnga i 2 cm pentru marginile de sus, dreapta i jos. S se

formateze pagina astfel nct s po at fi listat fa -verso i s se


seteze o margine suplimentar de 0,5 cm n stnga, necesar
pentru legarea documentului; 3. Documentul s conin patru
pagini de text scris cu diacritice (prin copierea repetat a un ui
text) formatat astfel: a. fontul Bookman Old Style cu dimensiunea
de 11 cu o distan ntre caractere mai mare dect cea implicit;
b. textul s fie aliniat la ambele capete ale paginii, distana ntre
rndu ri s fie de 1,7 rnduri , aliniatul paragraful ui s fie de 1cm,
distana ntre paragrafe s fie de 6pt, iar textul paragrafului s fie
scris de la 0,5 cm n interiorul paginii; 4. Facei modificrile
necesare astfel n ct la introducerea unui nou text acesta s fie
scris peste textul deja introdus (s -l nlocuiasc) ; 5. Adugai i
eliminai un buton pe Bara pentru acces rapid; 6. Alegei un
cuvnt sau expresie din document pe care s -l nlocuii cu alt
termen sau expresie; 7. Adugai doi termeni sau expresii care s
fie corectai/corectate automat fo losind funcia AutoCorrect. 8.
Definii un text care s poat fi introdus automat n document
(funcia AutoText); 9. Inserai n document o prim pagin (o

pagin de g ard ca la o rice pro iect) care s conin denumirea

Page 2 of 9
Primul meu document

universitii i a facultii, titlul documentului Tem Word centrat,


scris cu WordArt, numele profesorului, numele studentului, iar pe
ultimul rnd al paginii scriei anul 2016 centrat; 10. Creai un nou stil
de scriere cu denumirea Stil_XXXXX (unde XXXXX reprezint
prenumele vostru), cu u rmto arele caracteristici: a. Fontul Courier
New, dimensiunea 14, culoare verde i ar fundalul galben; b. Distana
ntre parag rafe de 12pt i aliniatul de 1,5 cm; c. Formai un paragraf
al documentului cu acest nou stil de scriere. Formatai ultimele dou
paragrafe ale textului cu acest nou stil de scriere. 11. A dugai un
chenar paginilor documentului. Chenarul trebuie s fie de grosime
medie, s aib alt forma dect o linie simpl i o culoare la alegere.

S se creeze un document Word cu denumirea Pri mul d ocument,


ntr-un folder cu numele dumneavoastr pe partiia D. 2. Pagina
documentului s fi e format A4, cu marginile de 2,5 cm n stnga i 2
cm pentru marginile de sus, dreapta i jos. S se fo rmateze pagina

astfel nct s po at fi listat fa -verso i s se seteze o margine


suplimentar de 0,5 cm n stnga, necesar pentru legarea
documentului; 3. Documentul s conin patru pagini de text scris cu
diacritice (prin copierea repetat a unui text) formatat astfel: a. fontul
Bookman Old Style cu dimensiune a de 11 cu o distan ntre caractere
mai mare dect cea implicit; b. textul s fie aliniat la ambele capete
ale paginii, distan a ntre rnduri s fie de 1,7 rnduri, aliniatul
paragrafului s fie de 1cm, distana ntre paragrafe s fie de 6pt, iar
textul parag rafului s fie scris de la 0,5 cm n interiorul paginii; 4.
Facei modificrile necesare astfel nct la introducerea unui nou text
acesta s fie scris peste textul deja introdus (s -l nlocuiasc); 5.

Page 3 of 9
Primul meu document

Adugai i eliminai un buton pe Bara pentru a cces rapid; 6.


Alegei un cuvnt sau expresie din document pe care s -l nlocuii
cu alt termen sau expresie; 7. Adugai doi termeni sau expresii
care s fie corectai/corectate automat folosind funcia
AutoCorrect. 8. D efinii un text care s poat fi in trodus automat

n document (fun c ia Auto Text); 9. Inserai n docu ment o prim

pagin (o pagin de gard ca la orice proiect) care s conin


denumirea universitii i a facul tii, titlul documentului Tem
Word centrat, scris cu WordArt, numele profeso rului, numele
studentului, iar pe ultimul rnd al paginii scri ei anul 2016
centrat; 10. Creai un nou stil de scriere cu denumirea Stil_XXXXX
(unde XXXXX reprezint prenumele vostru), cu urmtoarele
caracteristici: a. Fontul Courier New, dimensiunea 14, c uloare
verde iar fundalul galben; b. Distana ntre paragrafe de 12pt i
aliniatul de 1,5 cm; c. Fo rmai u n paragraf al do cumentului cu
acest nou stil de scriere. Formatai ultimele dou paragrafe ale
textului cu acest nou stil de scriere. 11. Adugai un chenar
paginilor documentului. Chenarul trebuie s fie de grosime medie,
s aib alt fo rma dect o linie simpl i o culoare la al egere.

S se creeze un document Word cu denumirea Pri mul


document, ntr-un folder cu numele dumneavoastr pe partiia D .
2. Pagina documentului s fie format A4, cu margi nile de 2,5 cm

n stnga i 2 cm pentru marginile de sus, dreapta i jos. S se

formateze pagina astfel nct s po at fi listat fa -verso i s se


seteze o margine suplimentar de 0,5 cm n stnga, necesar
pentru legarea documentului; 3. Documentul s conin patru

Page 4 of 9
Primul meu document

pagini de text scris cu diacritice (prin copierea repetat a unui text)


formatat astfel: a. fontul Bookman Old Style cu dimensiunea de 11 cu
o distan ntre caractere mai mare dect cea implicit; b. textul s fie
aliniat la ambele capete ale paginii, distana ntre rnduri s fie de 1,7
rndu ri, aliniatul paragrafului s fie de 1cm, distana ntre paragrafe
s fie de 6pt, iar textul paragrafului s fie scris de la 0,5 cm n
interiorul paginii; 4. Facei modificrile necesare astfel nct la
introducerea unui nou text acesta s fie scris peste textul deja
introdus (s-l nlocuiasc); 5. Adugai i eliminai un buton pe Bara
pentru acces rapid; 6. Alegei un cuvnt sau expresie din document pe
care s-l nlocuii cu alt termen sau expresie; 7. Adugai doi termeni
sau expresii care s fie corectai/co rectate automat folosind funcia
AutoCorrect. 8. Definii un text care s poat fi introdus automat n
document (funcia AutoText); 9. Inserai n document o prim pagin (o

pagin de gard ca la orice proiect) care s conin denumirea


universitii i a facultii, titlul documentului Tem Word centrat,
scris cu WordArt, numele profesorului, numele studentului, iar pe
ultimul rnd al paginii scriei a nul 2016 centrat; 10. Creai un nou stil
de scriere cu denumirea Stil_XXXXX (unde XXXXX reprezint
prenumele vostru), cu urmto arele caracteristici: a. Fontul Courier
New, dimensiunea 14, culoare verde i ar fundalul galben; b. Distana
ntre parag rafe de 12 pt i aliniatul de 1,5 cm; c. Formai un paragraf
al documentului cu acest nou stil de scriere. Formatai ultimele dou
paragrafe ale textului cu acest nou stil de scriere. 11. A dugai un
chenar paginilor documentului. Chenarul trebuie s fie de grosime
medie, s aib alt forma dect o linie simpl i o culoare la alegere.

Page 5 of 9
Primul meu document

S se creeze un document Word cu denumirea Pri mul


document, ntr-un folder cu numele dumneavoastr pe partiia D .
2. Pagina documentului s fie format A4, cu margi nile de 2,5 cm

n stnga i 2 cm pentru marginile de sus, dreapta i jos. S se

formateze pagina astfel nct s po at fi listat fa -verso i s se


seteze o margine suplimentar de 0,5 cm n stnga, necesar
pentru legarea documentului; 3. Documentul s conin patru
pagini de text scris cu diacritice (prin copierea repetat a unui
text) formatat astfel: a. fontul Bookman Old Style cu dimensiunea
de 11 cu o distan ntre caractere mai mare dect cea implicit;
b. textul s fie aliniat la ambele capete ale paginii, distana n tre
rndu ri s fie de 1,7 rnduri , aliniatul paragrafului s fie de 1cm,
distana ntre paragrafe s fie de 6pt, iar textul paragrafului s fie
scris de la 0,5 cm n interiorul paginii; 4. Facei modificrile
necesare astfel n ct la introducerea unui nou text acesta s fie
scris peste textul deja introdus (s -l nlocuiasc) ; 5. Adugai i
eliminai un buton pe Bara pentru acces rapid; 6. Alegei un
cuvnt sau expresie din document pe care s -l nlocuii cu alt
termen sau expresie; 7. Adugai doi termeni sau expresii care s
fie corectai/corectate automat fo losind funcia AutoCorrect. 8.
Definii un text care s poat fi introdus automat n document

(funcia AutoText); 9. Inserai n document o prim pagin (o

pagin de g ard ca la o rice pro iect) care s conin denumirea


universitii i a facultii, titl ul documentului Tem Word
centrat, scris cu Wo rdArt, numele profesorului, numele
studentului, iar pe ultimul rnd al paginii scri ei anul 2016

Page 6 of 9
Primul meu document

centrat; 10. Creai un nou stil de scri ere cu denumirea St il_XXXXX


(unde XXXXX reprezint prenumele vostru), cu urmtoarele
caracteristici: a. Fontul Courier New, dimensiunea 14, culoare verde
iar fundalul galben; b. Distana ntre paragrafe de 12pt i aliniatul de
1,5 cm; c. Formai un paragraf al documentului c u acest nou stil de
scriere. Formatai ultimele dou paragrafe ale textului cu acest nou
stil de scriere. 11. Adugai un chenar paginilor documentului.
Chenarul trebuie s fie de grosime medie, s aib alt forma dect o
linie simpl i o cu loare la alege re.

S se creeze un document Word cu denumirea Pri mul document,


ntr-un folder cu numele dumneavoastr pe partiia D. 2. Pagina
documentului s fi e format A4, cu marginile de 2,5 cm n stnga i 2

cm pentru marginile de sus, dreapta i jos. S se fo rmateze pagina

astfel nct s po at fi listat fa -verso i s se seteze o margine


suplimentar de 0,5 cm n stnga, necesar pentru legarea
documentului; 3. Documentul s conin patru pagini de text scris cu
diacritice (prin copierea repetat a unui text) for matat astfel: a. fontul
Bookman Old Style cu dimensiunea de 11 cu o distan ntre caractere
mai mare dect cea implicit; b. textul s fie aliniat la ambele capete
ale paginii, distan a ntre rnduri s fie de 1,7 rnduri, aliniatul
paragrafului s fie de 1cm, distana ntre paragrafe s fie de 6pt, iar
textul parag rafului s fie scris de la 0,5 cm n interiorul paginii; 4.
Facei modificrile necesare astfel nct la introducerea unui nou text
acesta s fie scris peste textul deja introdus (s -l nlocuias c); 5.
Adugai i eliminai un buton pe Bara pentru acces rapid; 6. Alegei
un cuvnt sau expresie din document pe care s -l nlocuii cu alt

Page 7 of 9
Primul meu document

termen sau expresie; 7. Adugai doi termeni sau expresii care s


fie corectai/corectate automat fo losind func ia AutoCorrect. 8.
Definii un text care s poat fi introdus automat n document

(funcia AutoText); 9. Inserai n document o prim pagin (o

pagin de g ard ca la o rice pro iect) care s conin denumirea


universitii i a facultii, titl ul documentulu i Tem Word
centrat, scris cu Wo rdArt, numele profesorului, numele
studentului, iar pe ultimul rnd al paginii scri ei anul 2016
centrat; 10. Creai un nou stil de scriere cu denumirea Stil_XXXXX
(unde XXXXX reprezint prenumele vostru), cu urmtoarele
caracteristici: a. Fontul Courier New, dimensiunea 14, culoare
verde iar fundalul galben; b. Distana ntre paragrafe de 12pt i
aliniatul de 1,5 cm; c. Fo rmai u n paragraf al do cumentului cu
acest nou stil de scriere. Formatai ultimele dou paragrafe ale
textului cu acest nou stil de scriere. 11. Adugai un chenar
paginilor documentului. Chenarul trebuie s fie de grosime medie,
s aib alt fo rma dect o linie simpl i o culoare la al egere.

Mama

Birotica

Mate

Casa casa casa

Mama

Birotica

Mate\info

Page 8 of 9
Primul meu document

Mate

Birotica

Page 9 of 9