Sunteți pe pagina 1din 6

Curs II

Contractul
Art. 1166 C.civ. Contractul este acordul de voiunta a doua sau mai multe
persoane facut cu intentia de a constitui, a modifica sau a stinge un raport juridic.
Principiul libertatii contactuale art. 1169
- libertatea de a se obliga contractual si de a stabili continutul contractului

Principiul consensualismului sau de forma


- posibilitatea de a da nastere unui raport contractual prin simplul accord de vointa;

Principiul fortei obligatorii a contractului art. 1270


- apare ca o consecinta a primelor doua principii

Clasificarea contractelor

1. SINALAGMATICE, UNULATERALE art.1171


sinalagmatice - obligatiile sunt interdependente si reciproce ex: vanzarea
unilaterale - prin care se oblige numai o parte
2. CU TITLU ONEROS SI CU TITLU GRATUIT art.1172
Cele cu titlu oneros se impart in: aleatorii (ex: asigurarea)
comutative (ex vanzarea)

Cele cu titlu gratuit se impart in: dezinteresate (fara micsorarea patrimoniului ex: comodatul)
liberalitati (cu micsorarea patrimoniului ex: donatia, legatul)
3. CONSENSUALE, SOLEMNE SI REALE
Cosensuale - incheiate prin simpla manifestare de vointa a partilor
solemne - simpla manifestare de vointa nu este necesara, contractual solemn trebuie sa
imbrace forma ceruta de lege, sub sanctiunea nulitatii absolute; ex: contractual de vanzare
reale - contractual care pentru a fi valabil incheiat este necesara remiterea bunului

4. DE ADEZIUNE, NEGOCIATE SI FORTATE


de adeziune - clauzele sunt stabilite doar de o parte; ex: abonament tv/mobil
negociate - partile stabilesc conditiile, clauzele etc.
fortate clauzele sunt stabilite prin lege; ex: asigurarea obligatory
5. NUMITE SI NENUMITE
numite sunt reglementate de legea civila
nenumite nu au o reglementare in Codul Civil
6. EXECUTARE IMEDIATA SI SUCCESIVA
cu executare imediata presupun o singura prestatie (ex: vanzarea)
cu executare succesiva presupun prestatii in timp (ex: chiria)

7. CONTRACTE CADRU art. 1176


8. Alte clasificari (doctrinaire)
principale si accesorii (ex: transportul de marfa si asigurarea transportului)
constitutive sau translative

Incheierea Contractului

Etapa prealabila
Negocierea - partile trebuie sa actiononezecu buna credinta
Negocierea art. 1182
Buna credinta art. 1183

Oferta de a contracta art. 1188


Reprezinta propunerea pe care o persoana o face unei alte persoane sau publicului in
general de a incheia un contract in anumite conditii
Poate fi exprimata expres, in scris sau verbal, sau tacit

Conditiile ofertei
O propumere constituie oferta de a contracta daca aceasta contine suficiente elemente
pentru formarea contractului si exprima intentia ofertantului de a se oblige in cazuy
acceptarii ei de catre destinatar art. 1188
Oferta si acceptarea trebuie emise in forma ceruta de lege pentru incheierea valabila a
contractului
Concluzii:
Oferta trebuie sa fie COMPLETA - trebuie sa cuprinda elementele necesare
pentru realizarea acordului de vointa (natura si obiectul contractului)
Oferta trebuie sa fie FERMA intentia neechivoca a ofertantului de a se angja
din punct de vedere juridic in cazul acceptarii ofertei
Oferta trebuie sa fie VALIDA sa indeplineasca toate conditiile generale de
validitate ale consimtamantului (care trebuie sa fie serios, liber si exprimat in
cunostinta de cauza art. 1204)
Forta obligatorie a ofertei
1. Oferta irevocabila art. 1191
2. Oferta fara termen adresata unei persoane absente art. 1193
a. Situatia ofertei cu termen art. 1191 si 1192
b. Situatia ofertei fara termen adresata unei persoane absente art. 1193
alin. (1)

3. Oferta fara termen adresata unei persoane prezente art. 1194

Retractarea si revocarea ofertei


Retractarea inainte ca oferta sa ajunga la destinatar
Revocarea dupa ce oferta ajunge la destinatar

Retractarea (aplicabil in cazul ofertei cu termen si ofertei fara termen, adresata unei
persoane prezente sau absente) poate interveni oricand pana la momentul ajungerii ofertei
la destinatar sau cel mai tarziu, concomitente cu acest moment - art. 1199

Revocarea reprezinta actul juridic unilateral de revenire asupra ofertei si care intervine
dupa momentul ajungerii ofertei la destinatar

Oferta este irevocabila dupa momentul ajungerii ofertei la destinatar,


declaratia de revocare nu mai produce efecte art. 1191 alin. (2)
Oferta este irevocabila prin existent unui termen rezonabil art. 1193
Comunicarea ofertei art. 1200

Caducitatea ofertei art. 1195 (caducitate = nu mai produce efecte juridice)

a. acceptarea nu ajunge la ofertant in termenul stabilit

b. destinatarul o refuza
Acceptarea ofertei
Consta in manifestarea vointei juridice a unei persoane de a incheia un contract in conditiile
stabilite in oferta ce i-a fost adresata

Conditiile acceptarii
Sa fie pura si simpla adica sa fie in corcodanta cu oferta, In caz contrar acceptarea
reprezinta o contraoferta - art. 1197 alin. (2)
Sa fie neindoielnica sa ateste in mod neechivoc intentia destinatarului de a accepta
oferta art. 1196 alin. (1)
Sa nu fie tardiva adica sa fie facuta in interiorul termenului de acceptare art. 1196
alin. (1)
Sa fie emisa in forma ceruta de lege pentru incheierea valabila a contractului art. 1187
(ex: contractual trebuie incheiat in forma autentica rezulta atunci ca si oferta trebuie
facuta in forma autentica; vanzarea)
Acceptarea poate fi expresa sau tacita art. 1186 alin. (2)
Acceptarea necorespunzatoare a ofertei art. 1197 (contraoferta)
Acceptarea tardiva a ofertei:
Acceptarea peste termen art. 1198 alin. (1)
Aaceptarea intarziata art. 1198 alin. (2)
Retragerea acceptarii art. 1199 . anterior sau concomitant..
Comunicarea acceptarii art. 1200
Speta I:

X ii vinde lui Y un teren impreuna cu o casa aflata pe acest teren, compusa din doua nivele, dependinte,
garaj si doua pivnite.
Actul a fost incheiat intre parti in forma valabila, inmanandu-se fiecaruia dintre ele cate un exemplar.
Ulterior, Y doneaza jumatate din casa lui Z. Actul a fost incheiat intre cei doi sub semnatura privata,
respectandu-se formalitatea multiplului exemplar. Partile au recurs la aceasta forma intrucat Z a
sustinut ca numai instrainarea terenurilor se face prin act autentic.
La momentul la care Z a primit jumatate din casa, el a incheiat un contract de transport cu W, prin
care si-a adus mobila in noua casa, transport pentru care W a primit o suma de bani.
In legatura cu acest contract de transport, s-a ivit un litigiu intre partile contractante, litigiu ce avea ca
obiect o parte din mobila care lipsea la momentul predarii, desi, la momentul incarcarii pentru
transport, aceasta a fost identificata si inventariata.
Z l-a actionat in justitie pe W pentru doua piese de mobilier lipsa. Paratul s-a aparat invocand ca
obligatia lui a constat in a transporta marfa la domiciliu, ceea ce a si realizat, dar nu s-a obligat sa
garanteze pentru ea. In timpul procesului, partile au incheiat o tranzactie, act incheiat in forma
autentica.
Ulterior, Z a inchiriat partea lui din casa unei persoane pe o perioada de un an. Chiria lunara urma sa
fie achitata de catre unchiul chiriasului, fara a solicita nimic in schimb.

Intrebari:
1. Ce intelegeti prin faptul ca actul de vanzare a fost incheiat in forma valabila?
2. Contractul consensual este acela:
In care fiecare parte doreste un avantaj;
In care o parte doreste sa procure un avantaj celeilalte parti fara a cere o contraprestatie;
Pentru a carei incheiere se cere respectarea unei anumite forme;
Care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor.
3. Ce parere aveti cu privire la contractul de donatie din speta?
4. Presupunand ca donatia din speta nu ar fi valabila, ce sanctiune ar interveni si care sunt
consecintele acesteia?
5. Clasificati contractul de transport intervenit in speta.
6. Clasificati obligatia lui W.
7. Ce parere aveti despre actul de inchiriere a lui Z?
8. Ce face unchiul chiriasului atunci cand plateste in locul acestuia?
9. Contractele reale fac parte din categoria contractelor consensuale? Argumentati.
Speta II:

La data de 9 iulie 1997, A, o companie producatoare de telefoane mobile, a expediat firmei B, unic
distribuitor de astfel de produse, o oferta de vanzare.
In aceeasi oferta se mentiona ca A va livra produsele sale firmei B si, in primul an de colaborare,
produsele vor fi vandute pentru o suma fixa, iar pentru urmatorii ani se va realiza o reducere progresiva
de 1% pentru fiecare an. Acest procent se va aplica global, pentru intreaga valoare a telefoanelor
vandute in anul respectiv.
De asemenea, plata acestora se va putea face integral sau in rate, in functie de optiunea lui B, iar in
cazul in care aceasta se va face in rate, plata ar urma sa se faca in ultima zi a lunii pentru luna in curs.
In oferta sa, A a stipulat ca, datorita sistemulul concurential in care majoritatea firmelor isi desfasoara
activitatea si, ca urmare a faptului ca alte firme doresc sa incheie un contract cu firma producatoare,
intentioneaza sa-si mentina oferta un termen util, astfel incat B sa faca o acceptare in cunostinta de
cauza.
In data de 12 iulie 1997, oferta a fost studiata de adunarea generala a actionarilor lui B, dar nu au putut
lua o decizie in acest sens.
Astfel, C in calitate de director executiv al lui B, a inmanat lui A plicul cu acceptarea ofertei, acceptare
ce venea de la C, fara a avea si consimtamantul celorlalti actionari.
La o luna de la data trimiterii ofertei, A l-a informat pe B ca revoca oferta si ca urmeaza sa incheie
contractul cu o alta firma concurenta.
B a replicat ca a trimis raspunsul, dovedind cele afirmate cu chitanta de expediere a scrisorii
recomandate.
Mai mult, B a aratat ca oferta nu poate fi revocata, intrucat contractul trebuie considerat incheiat din
momentul receptiei ofertei. B a mai sustinut ca daca A revoca oferta, atunci o va actiona in instanta.
A a revocat oferta si, ulterior, a fost actionat in instanta de catre B.

Intrebari:
1. Daca oferta nu a ajuns de la A la B, poate fi retrasa? Daca da, in ce conditii?
2. Oferta lui A este oferta cu termen sau fara termen? Ce intelegeti prin asemenea oferta?
3. Retragerea ofertei lui A este una intempestiva?
4. Identificati in speta locul incheierii contractului.
5. Considerati ca simpla acceptare a lui C indeplineste conditiile necesare pentru incheierea valabila
a contractului?
6. Ce va decide instanta?