Sunteți pe pagina 1din 1

)

NICULCEA

q"
uli vi spun o poveste mititici...
Niculcea ista era vicar la vacile satului, cindauzigi el de pe la fliciii gi fetele ce
iegiseri intr-o seari lnaintea cirezii, ci impiratul locului a dat oveste mare in toati
lumea. Se spune ci cine s-a prinde vrednic si afle unde se duc cele trei fete ale lui,
de rup cite o pereche de incilpminte gi vegtejesc cAte un smoc de flori pe noapte,
aceluia i-adade nevastl. pe una din ele gi un sfert din impiri[ie de zestre.
Niculcea, cum aszigi una ca aceasta, porni spre curfile impi.riteqti. cum ajunse,
intri iniuntru, spuse impiratului pricina venirii lui gi-l rugi si-i deie rdgazpentru
aceasta.
Mai intai si mz,faciflorar, impirate, grii Niculcea, gi pe urmi,voi vedea eu
-
ce-a fi de ficut.
-gi Bine, si fii florar, ii rispunse impiratul.
vicarul igi lui slujba.
El trebuia si faci in toati sara cite treizmocuri de flori, pe care le ducea sus la
fete. Fetele le luau, plecau la culcare gi cum se innopta bine, porneau tustrele duse,

27