Sunteți pe pagina 1din 18

Structura si dinamica cheltuielilor publice din bugetul local

Primaria Alexandria

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul local - criterii si componente

Cheltuielile publice locale reflecta resursele banesti aprobate si efectuate din bugetul
local, din bugetul institutiilor si serviciilor publice de interes local si din bugetul activitatilor
finantate integral din venituri proprii, in limita si potrivit destinatiei stabilite prin bugetele
respective.

Cheltuielile din bugetul local exprima eforturile financiare realizate de autoritatile


administratiei publice locale pentru acoperirea cerintelor sociale, culturale, economice, a
serviciilor de dezvoltare pub-lica si a altor cerinte ale locuitorilor din unitatile
administrativ-teritoriale.

Structurarea cheltuielilor publice se face conform clasificatiei bugetare, si anume:


clasificatia ad-ministrativ departamentala, clasificatia economica, clasificatia functionala,
clasificatia financiara.Clasificatia administrativ-departamentala, ce are la baza institutiile
prin care se efec-tueaza cheltuielile publice; ministere, institutii publice autonome, unitati
administrativ-teritoriale, fiind utila deoarece alocatiile bugetare se stabilesc pe acesti
beneficiari. Ea prezinta insa dezavantajul ca un minister, departament, agentii
guvernamentale, judet, municipiu, oras, comuna reuneste cheltuieli cu destinatii variate.

1.1 Clasificatia functionala a cheltuielilor publice din bugetul local

Cheltuieli curente sunt cele care asigura buna functionare si intretinere a institutiilor
publice. Ele reprezinta un consum definitiv de produs intern brut, iar sumele cheltuite
trebuie sa se reinoiasca anual, avand ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor

1
publice.Cheltuieli de capital (de investitii se concretizeaza in achizitionarea de bunuri
destinate sferei productiei materiale sau dotari sferei nemateriale (institutiilor publice) cu
active fixe, care duc la dezvoltarea si modernizarea patrimoniului public.

Cheltuieli pentru prestarea serviciilor publice cuprind, in general, remunerarea


personalului, alte elemente de cost al prestatiilor, inclusiv a furniturilor necesare bunei
functionari a institutiilor publice sau a achizitionarii de mobilier, aparatura si echipamente.

Cheltuieli de transfer se concretizeaza prin operatiuni de transmitere a unor sume de bani


de la buget la dispozitia unor persoane juridice (institutii cu activitate autofinantate,
intreprinderi productive), sau fizice (pensionari, someri, studenti, elevi etc.), respectiv la
bugete ale administratiei locale.

1.2 Sinteza clasificatiei economice a cheltuielilor publice din bugetul local

Cheltuieli curente sunt cele care asigura buna functionare si intretinere a institutiilor
publice. Ele reprezinta un consum definitiv de produs intern brut, iar sumele cheltuite
trebuie sa se reinoiasca anual, avand ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor
publice.Cheltuieli de capital (de investitii se concretizeaza in achizitionarea de bunuri
destinate sferei productiei materiale sau dotari sferei nemateriale (institutiilor publice) cu
active fixe, care duc la dezvoltarea si modernizarea patrimoniului public.

Cheltuieli pentru prestarea serviciilor publice cuprind, in general, remunerarea


personalului, alte elemente de cost al prestatiilor, inclusiv a furniturilor necesare bunei
functionari a institutiilor publice sau a achizitionarii de mobilier, aparatura si echipamente.

Cheltuieli de transfer se concretizeaza prin operatiuni de transmitere a unor sume de bani


de la buget la dispozitia unor persoane juridice (institutii cu activitate autofinantate,
intreprinderi productive), sau fizice (pensionari, someri, studenti, elevi etc.), respectiv la
bugete ale administratiei locale.

2
2. Analiza nivelului cheltuielilor publice din bugetul local in perioada 2011-2015

Am analizat dinamica veniturilor si cheltuielilor de la Primaria Municipiului Alexandria


urmarind raportarile facute public pe site-ul primariei.

3
Tabel 1 - Veniturile la bugetul local - Municipiul Alexandria, 2011-2015 (mii lei)

Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015

Total venituri-buget local 74247 108671 83671 84490 107001

Cote si sume defalcate din


26730 31911 37536 27338 30339
impozitul venit

Impozite si taxe pe proprietate 10425 10135 10805 10600 10400

Sume defalcate din tva 26042 29269 32204 35857 39044

Alte impozite si taxe generale


27 40 26 25 20
pe si servicii

Taxe pe servicii specifice 1 2 2 3 2

Taxe pe utilizarea utilizarii


2165 3300 3830 3617 3398
bunurilor sau pe de activitati

Venituri din proprietate 3577 3350 3670 3565 3117

Venituri din prestari de servicii


95 117 100 195 163
si activitati

Venituri din taxe


administrative, eliberari 600 550 520 510 440
permise

Amenzi, penalitati si
2110 1934 2324 1500 1200
confiscari

Diverse venituri 110 180 78 80 90

Subventii de la bugetul de stat 1145 1594 1110 836 3343

Subventii de la alte
45 45 489 54 54
administratii

4
Venituri proprii 49282 51819 48852 47743 49469

5
Tabel 2 - Cheltuielile din bugetul local - Municipiul Alexandria, 2011-2015 (mii lei)

Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015

Total cheltuieli 74247 116661 84086 88517 113495

Autoritati publice si
5500 5632 6012 5870 6735
actiuni externe

Alte servicii publice


220 353 439 2152 6018
generale

Tranzactii privind
datoria publica si 4706 4650 2500 1440 1600
Imprumuturi

Ordine publica si
1196 1641 2650 2458 2191
siguranta nationala

Invatamant 26802 29345 30378 33117 51739

Sanatate 963 895 920 716 935

Cultura, recreere si
3310 6044 8042 6036 7833
religie

Asigurari si asistenta
6761 6616 7412 7494 11377
sociala

Locuinte, servicii si
9546 34323 13529 19070 17955
dezvoltare

Protectia mediului 870 962 2000 1410 1760

Actiuni generale
10 100 100 50 100
economice, si de munca

Transporturi 8130 26099 10102 8702 5248

6
7
2.1 - Evolutia dinamica a indicatorilor pe venituri 5 ani (2011-2015)

Total venituri-buget local


120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
1 2 3 4 5

Cote si sume defalcate din impozitul venit


40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5

8
Impozite si taxe pe proprietate
11000

10800

10600

10400

10200

10000

9800
1 2 3 4 5

Sume defalcate din tva


45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5

Alte impozite si taxe generale pe si servicii


45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5

9
Taxe pe servicii specifice
3.5

2.5

1.5

0.5

0
1 2 3 4 5

Taxe pe utilizarea utilizarii bunurilor sau pe de


activitati
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 2 3 4 5

Venituri din taxe administrative, eliberari permise


700

600

500

400

300

200

100

0
1 2 3 4 5

10
Amenzi, penalitati si confiscari
2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 5

Diverse venituri
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5

Subventii de la bugetul de stat


4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 5

11
Subventii de la alte administratii
600

500

400

300

200

100

0
1 2 3 4 5

Venituri proprii
53000

52000

51000

50000

49000

48000

47000

46000

45000
1 2 3 4 5

2.2 - Evolutia indicatorilor pe cheltuieli 5 ani (2011-2015)

12
Total cheltuieli
140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
1 2 3 4 5

Autoritati publice si actiuni externe


8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5

Alte servicii publice generale


7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5

13
Tranzactii privind datoria publica si Imprumuturi
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 2 3 4 5

Ordine publica si siguranta nationala


3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 5

Invatamant
60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1 2 3 4 5

14
Sanatate
1200

1000

800

600

400

200

0
1 2 3 4 5

Cultura, recreere si religie


9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 5

Asigurari si asistenta sociala


12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
1 2 3 4 5

15
Locuinte, servicii si dezvoltare
40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5

Protectia mediului
2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 5

Actiuni generale economice, si de munca


120

100

80

60

40

20

0
1 2 3 4 5

16
Transporturi
30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5

3. Concluzii

Putem vorbi de o crestere nominala a cheltuielilor publice, atunci cand acestea sunt
exprimate in preturi curente si de o crestere reala, atunci cand acestea sunt exprimate in
preturi constante (de referinta), prin intermediul indicelui de crestere a preturilor.

Distinctia intre marimile nominale si cele reale nu este insa suficienta. Este nevoie, ca in
continuare, sa facem distinctie intre cresterea absoluta si cea relativa. Cresterea relativa
se poate determina fie calculand indicii de crestere a cheltuielilor publice sau sporul
relativ(%) fata de propriul nivel al acestora, inregistrat in perioada de referinta, fie
urmarind corelatia existenta intre nivelul si dinamica cheltuielilor publice si nivelul si
dinamica altor indicatori, cel mai adesea produsul intern brut sau numarul de locuitori.

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste ceea ce s-a


realizat, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse
si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document
previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de
indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de
institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a
fost aprobat bugetul.

17
Importanta sectorului administratiei publice n economie se poate evalua prin intermediul
veniturilor si cheltuielilor publice totale ca procent din PIB. n UE-28, veniturile publice
totale n 2015 s-au ridicat la 45,0 % din PIB (n scadere de la 45,2 % n 2014), iar
cheltuielile s-au ridicat la 47,4 % din PIB (n scadere de la 48,2 % n 2014). n ZE-19,
cheltuielile publice totale s-au ridicat la 48,6 % din PIB n 2015 (n scadere de la 49,3 % n
2014), iar veniturile totale s-au ridicat la 46,6 % din PIB (n scadere de la 46,8 % n 2014)

4. Bibliografie

1. Filip, Gh., Finante publice, Editura junimea, Iasi, 2010

2. Stefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAiC,2007

3. Vacarel,I.(coord) , Finante publice, E.D.P., Bucuresti, 2008

4. Rapoartele Primariei Municipiului Alexandria

18

S-ar putea să vă placă și