Sunteți pe pagina 1din 19

DREPT EUROPEAN ANUL III SJA 2012

PARTEA II

MULTIPLE CHOICE

Conventia europeana a drepturilor omului a fost adoptata in anul :


a. 1985 b. 1950 c. 2000 d. 1952

Romania a aderat la Conventia europeana a drepturilor omului prin :


a. L nr. 18/2000 b. L nr. 35/1998 c. L nr. 30 /1994 d. L nr. 30/ 2000

Curtea de la Strasbourg solutioneaza litigii intre:

A) intre state
B) intre persoane particulare
C) intre state si persoane particulare
a. A+B
b. A+C
c. A+B+C
d. B

4. Conventia Europeana privind apararea drepturilor omului a fost semnata la :


a. Londra b. Paris c. Roma d. Strasburg

Carta Natiunilor Unite a fost adoptata in urma Conferintei de la :


a. Roma b. Paris c. San Francisco d. New York

Care din tratatele Uniunii Europene a prevazut pentru prima data ca Uniunea va respecta
drepturile omului:
a. Tratatul de la Maastricht, 1992 c. Tratatul de la Nisa, 2001
b. Tratatul de la Amsterdam, 1997 d. Actul european unic, 1986

Sunt principii ce guverneaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului:


A. numai egalitatea in drepturi,
B. universalitatea,
C. numai indivizibilitatea,
D. disproportionalitatea.
a. A+B+C+D b. A+B+C c. A+C d. A+D

Principiile dupa care isi orienteaza activitatea Consiliul European sunt:


a. Egalitate, legalitate, fraternitate;
b. Respectarea drepturilor omului, legalitate, egalitate;
c. Democratie pluralista, respectarea drepturilor omului si statului de drept;
d. Respectarea drepturilor omului, democratie, libertate.
Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale a fost elaborata de:
a. Consiliul European; c. Uniunea Europeana;
b. Curtea Europeana de Justitie; d. Consiliul Europei.

Romania a ratificat Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor sale


fundamentale si cele 11 protocoale aditionale in anul:
a. 1992 b. 1995 c. 1993 d. 1994

Scopul Consiliului Europei este:


a. De a apara si dezvolta drepturile omului si libertatile fundamentale;
b. De a apara drepturile omului;
c. De a asigura apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
d. De a realiza o uniune mult mai stransa intre membrii sai.

Sursele de inspiratie ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor sale
fundamentale au fost:
a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
b. Proiectul Pactului referitor la drepturile politice si civile;
c. Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Proiectul Pactului referitor la
drepturile politice si civile;
d. Drepturile si libertatile fundamentale ale omului exprimate in dreptul intern al
statelor semnatare ale Conventiei.

Consiliul Europei isi concentreaza eforturile pe urmatoarele domenii de activitate:


a. echilibrul de forte armate ale statelor membre
b. protectia democratiei si a suprematiei legii
c. asigurarea unei circulatii libere a cetatenilor fara control vamal
d. asigurarea unei piete concurentiale

Consiliul Europei isi concentreaza eforturile pe urmatoarele domenii de activitate:


a. eliminarea taxelor vamale
b. eliminarea taxelor de frontiera
c. protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
d. protejarea statelor impotriva unui atac armat

Consiliul Europei isi concentreaza eforturile pe urmatoarele domenii de activitate:


a. promovarea tehnologiei de ultima ora in toate statele membre
b. promovarea cercetarilor in domeniul energiei neconventionale
c. promovarea identitatii si diversitatii culturale in Europa
d. promovarea descoperirilor in domeniul eugeniei

16. Ordinea juridica Europeana:


a. este o ordine juridica veche
b. este o ordine juridica autonoma fata de ordinea juridica internationala
c. nu este integrata in sistemul national al statelor membre

17. Cine reglementeaza cetatenia europeana?


a. dreptul nationl al statelor europene
b. dreptul national al statelor membre al U.E.
c. dreptul Uniunii Europene

18. Care sunt drepturile cetateanului european, conform Tratatului de la Maastricht?


a. dreptul la viata
b. dreptul la greva
c. dreptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul European si la alegerile locale

19. Cine se bucura de cetatenie europeana?


a. cetatenii statelor care fac parte din continentul Europa
b. cetatenii care fac parte din statul Schengen
c. cetatenii statelor membre ale U.E.

20. In care dintre piloni Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European se
implica toate in luarea deciziilor:
a. Pilonul I b. Pilonul II c. Pilonul III

21. Marcati enuntul gresit


a. Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea de a realiza un studiu
privind necesitatile de import din zona dolarului;
b. la 9 mai 1950 Robert Schuman a propus crearea unei Comisii Europene care sa dirijeze
productia si desfacerea carbunelui si otelului in Europa;
c. la baza propunerii lui Robert Schuman se afla planul lui Jean Monnet.

22. Marcati enuntul gresit


a. Tratatul CECO viza plasarea productiei franco-germane de carbune si otel sub o Inalta
Autoritate comuna, intr-un organism deschis pariciparii celorlalte tari ale Europei;
b. Principiile fundamentale ale Tratatului CECO prevedeau si ca deciziile vor fi luate de
organe compuse din reprezentantii guvernelor si vor obliga numai statele care le accepta;
c. Tratatul CECO prin art.4 care definea fundamentul economic al CECO prevedea
posibilitatea restrictiilor cantitative privind circulatia produselor.

23. Marcati varianta gresita:


a. AUE prevedea o cooperare mai stransa in domeniul JAI;
b. TUE prevedea 3 piloni ai formelor de cooperare;
c. TUE prevedea extinderea in continuare a competentei CE si la alte domenii decat cel
economic.

24. Marcati varianta gresita


a. Tratatul instituind Comunitatea Europeana de Aparare crea o organizatie supranationala de
aparare a celor 6 state fondatoare CECO;
b. Conferinta la nivel inalt de la Messina din 1955 a decis ca viitorul cooperarii europene sa
se bazeze pe integrare economica si crearea unei piete comune pe calea unei comunitati
europene care sa absoarba CECO, Comunitatea Economica Europeana (CEE) si
Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM)
c. Tratatul de la Roma prevedea si constituirea institutiilor sale politice - Comisia, Consiliul,
Curtea de Justitie, Curtea de Conturi

25. Marcati varinata gresita


a. conceptul flexibilitatii, introdus prin Tratatul de la Amsterdam, presupune acceptarea
unei cooperari mai stranse a unui grup de state hotarate sa atinga un nivel mai ridicat de
integrare fara ca progresul in aceasta directie sa fie conditionat de celelalte state membre;
b. prin Tratatul de la Amsterdam Curtea Europeana de Justitie a primit o responsabilitate
directa privind drepturile omului;
c. functionalismul sectorial al lui Monnet a stat la baza realizarii CEE.

26. Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea:


a. de a favoriza cooperarea Est-Vest;
b. de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului;
c. distribuirea ajutorului american si realizarea unei cooperari intraeuropene.

27. Marcati varianta gresita


a. Pricipalele institutii politice ale CECO au fost Comisia, Parlamentul, Consiliul, Curtea de
Justitie si comisarii delegati pentru conturi;
b. Tratatul de fuziune din 1967 a unificat executivele celor 3 comunitati
c. alegerile directe pentru Parlamentul European au avut loc pentru prima data in 1979 pe
baza Actului pentru alegerea reprezentantilor in Adunarea cu sufragiu universal direct din
1976, desi Tratatul CECO din 1951 prevedea alegerea membrilor acestuia.

28. Marcati varianta gresita


a. Adunarea comuna a CECO, responsabila cu controlul politic impartea atributiile
legislative cu Consiliul de Ministri iar initiativa legislativa apartinea Comisiei;
b. Adunarea Comuna responsabila cu controlul Politic putea initia si aproba motiune de
cenzura privind Inalta Autoritate a CECO;
c. Consiliul de Ministiri CECO era organ interguvernamental si autoritate legislativa.

29. Marcati varianta gresita


a. printre prevederile majore ale AUE se afla si introducerea a sase noi domenii de strategie
incluzand cooperarea monetara, politicile sociale, piata unica, coeziunea, cercetarea si
dezvolatarea, standardele de mediu;
b. AUE continea si extinderea competentelor Parlamentul European, Consiliul putand trece
peste un veto al acestuia numai printr-un vot in unanimitate;
c. institutionalizarea Consiliului European in care sefii de stat sau de guvern se intalnesc
pentru a stabili politici.

30. Marcati varianta corecta


a. AUE prevedea ca piata interna urma sa fie competa pana la 31 decembrie 1992
b. introducerea votului cu majoritate calificata (V.M.C.) in Consiliu a fost facuta prin TUE
c. piata interna asa cum a fost definita prin TUE era o zona fara frontiere interne in care erau
asigurate cele patru libertati fundamentale.

31. Marcati varianta gresita


a. CECO a fost bazat e supranational iar federalismul interguvernamental este in perfecta
continuitate cu interguvernamentalismul;
b. neofunctionalismul are ca intemeiere conceptul de spilover process;
c. constructia comunitara a evoluat de la economic la politic spre o unitate cu competente
largite.

32. Consiliul Europei


a. este reuniunea sefilor de stat sau de guvern ai statelor membre UE;
b. este organiztie internationala distincta de Uniunea Europeana;
c. este institutie politica a UE.

33. Marcati varianta gresita


a. Consiliul Europei are ca scop realizarea unei mai mari unitati intre membrii sai pentru
salvgardarea si realizarea idealurilor si principiilor care sunt mostenitrea lor comuna;
b. Consiliul Europei are ca scop realizarea unei mai mari unitati intre membrii sai prin
facilitarea progresului economic si social;
c. Consiliul Europei are competente in chestiunile referitoare la apararea nationala.

34. Organele Consiliului Europei sunt:


a. Consiliul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si secretariatul;
b. Comitetul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si secretariatul;
c. Comitetul Ministrilor, Parlamentul European si Secretariatul General al Consiliului.

35. Marcati varianta gresita


a. Competenta UE priveste dreptul de a legifera;
b. UE exercita doar competentele care i-au fost repartizate;
c. in domeniile de competenta exclusiva statele legifereaza si adopta acte juridice cu forta
obligatorie.

36. Alegeti varianta corecta:


a. Competentele Uniunii Europene pot fi: exclusive, protejate de statele membre, competente
complementare si competente implicite;
b. Competentele comunitare sunt prevazute expres si exhaustiv;
c. Uniunea are competenta partajata in domeniul vamal.

37. Marcati varianta gresita


a. Uniunea are competenta exclusiva privind politica comerciala comuna;
b. Uniunea are competenta exclusiva privind concurenta;
c. Uniunea are competenta exclusiva privind domeniul pietei interne.

38. Marcati varianta gresita


a. Competentele abolite vizeaza situatiile in care nici Uniunea nu a primit competente si nici
statele nu mai au dreptul sa legifereze in acel domeniu;
b. in cazul competentelor complementare Uniunea poate interveni dar competentele au ramas
ale statelor
c. enumerarea expresa si exhaustiva a competentelor prin tratatele institutive cuprinde si
competentele implicite ale Uniunii Europene.
39. Planul Pierre Werner continea
a. principalele elemente ale Uniunii Monetare Europene si avea ca obiectiv pe termen lung
totala convertibilitate a monedelor si o completa libertate de circulatie a capitalurilor;
b. prevederi potrivit carora realizarea UEM urma sa se faca, potrivit planului Pierre Werner,
in 4 etape in decurs de 50 ani;
c. Planul Pierre Werner urmarea libera circulatie a serviciilor si persoanelor.

40. Sistemul Monetar European


a. a fost realizat pe baza Acordului de la Bretton Woods;
b. se baza pe sistemul paritatilor fixe dar ajustabile intre monedele nationale;
c. a luat fiinta prin Tratatul de la Nisa.

41. Uniunea Economica si Monetara


a. a fost realizata in baza planului Pierre Werner;
b. a avut la baza raportul Jaques Delors;
c. a avut moneda proprie ECU.

42. Marcati raspunsul gresit


a. independenta bancii centrale nationale este principalul criteriu economic de convergenta la
UEM;
b. deficitul public anual nu trebuie sa fir mai mare de 3 % din PIB pentru indeplinirea
criteriilor de convergenta la UEM;
c. stabilitatea schimburilor este un avantaj al trecerii la Euro.

43. Serviciile sunt definite:


a. ca fiind ansamblul prestaiilor care nu cad sub incidena reglementrilor privitoare la libera
circulaie a mrfurilor, capitalurilor sau persoanelor;
b. orice activitate lucrativ desfurat n spaiul Uniunii Europene;
c. prestaiile efectuate n beneficiul instituiilor Uniunii Europene.

44. Libera circulaie a serviciilor este definit ca:


a. posibilitatea oricrui prestator de servicii de a efectua servicii ce intr n obiectul su de
activitate;
b. posibilitatea de a presta servicii ctre instituiile Uniunii Europene de ctre orice agent
economic avnd sediul principal, filial, sucursal pe teritoriul Uniunii Europene;
c. dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricrui stat membru, plecnd de la un sediu
principal sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene.

45. Libera circulaie a capitalurilor vizeaz:


a. plasarea i investirea sumelor n cauz;
b. lata serviciilor i mrfurilor cu ocazia deplasrilor cu trecerea frontierelor interne ale
Uniunii;
c. deplasarea de capital care corespunde unei obligaii de plat decurgnd dintr-o tranzacie.

46. Cum este cetaenia european?


a. distinct de cea naional;
b. abolete ceteniile naionale;
c. asemntoare cu cea naional.
47. Prin ce tratat este introdus cetenia european?
a. tratatul de la Amsterdam; b. tratatul de la Nisa; c. tratatul de la Maastricht.

48. Prin ce tratat sunt acordate dreptul de a alege i de a fi ales?


a. tratatul de la Nisa
b. tratatul de la Maastricht
c. tratatul asupra Uniunii Europene

49. Cum poate fi petiia?


a. individual b. colectiv c. individual si colectiv

50. Ce presupune dreptul de a comunica cu instituiile i organele comunitare?


a. dreptul de a scrie;
b. dreptul de a primi un rspuns la petiie;
c. dreptul de a scrie i dreptul de a primi un rspuns.

51. Prin ce tratat a fost introdus dreptul de a se adresa mediatorului?


a. prin tratatul Uniunii Europene
b. prin tratatul de la Nisa
c. prin tratatul de la Amsterdam

52. Care sunt garaniile oferite de U.E. plecnd de la principiile care guverneaz spaiul de liberate,
securitate i justiie?
a. neefectuuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne;
b. dezvoltarea unei politici comune n domeniul azilului, emigrrii i controlului la
frontierele externe;
c. neefectuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne, dezvoltarea unei
politici comune n domeniul azilului, imigrrii i controlului la frontierele externe
ntemeiat pe solidaritatea ntre statele membre care este echitabil fa de resortisanii
rilor tere.

53. Cnd ncepe mediatorul studiul problemei?


a. cnd consider plngerea admisibil;
b. cnd i este adresat plngerea;
c. oricnd.

54. Cror instituii transmite mediatorul raportul?


a. Parlamentului European;
b. Instituiei vizate;
c. Instituiei vizate i Parlamentului European.

55. Ce respect Uniunea privit din perspectiva unui spaiu de libertate, de securitate i de justiie?
a. drepturile fundamentale, diversitatea tradiiilor de orice fel, sistemele juridice ale statelor
membre;
b. sistemele juridice ale statelor membre;
c. drepturile fundamentale.
56. Care sunt instrumentele juridice ale politicii externe i de securitate a Uniunii Europene?
a. poziiile comune i aciunile comune;
b. acordurile internaionale i strategiile comune;
c. poziiile comune, aciunile comune, acordurile internaionale i strategiile comune.

57. Comitetul European de Cooperare Economica a avut menirea:


a. de a favoriza cooperarea Est-Vest;
b. de a realiza un studiu privind necesitatile de import din zona dolarului;
c. distribuirea ajutorului american si realizarea unei cooperari intraeuropene.

58. Consiliul European


a. este reuniunea sefilor de stat sau de guvern ai statelor membre UE;
b. este organiztie internationala distincta de Uniunea Europeana;
c. este institutie politica a UE.

59. Organele Consiliului European sunt:


a. Consiliul Ministrilor si secretariatul;
b. Comitetul Ministrilor, Adunarea Parlamentara si secretariatul;
c. Comitetul Ministrilor si Secretariatul General al Consiliului.

60. Sistemul Monetar European


a. a fost realizat pe baza Acordului de la Bretton Woods;
b. se baza pe sistemul paritatilor fixe dar ajustabile intre monedele nationale;
c. a luat fiinta prin Tratatul de la Nisa.

61. Uniunea Economica si Monetara


a. a fost realizata in baza planului Pierre Werner;
b. a avut la baza raportul Jaques Delors;
c. a avut moneda nationala.

62. Serviciile sunt definite:


a. ca fiind ansamblul prestaiilor care nu cad sub incidena reglementrilor privitoare la libera
circulaie a mrfurilor, capitalurilor sau persoanelor;
b. orice activitate lucrativ desfurat n spaiul Uniunii Europene;
c. prestaiile efectuate n beneficiul instituiilor Uniunii Europene.

63. Libera circulaie a serviciilor este definit ca:


a. posibilitatea oricrui prestator de servicii de a efectua servicii ce intr n obiectul su de
activitate;
b. posibilitatea de a presta servicii ctre instituiile Uniunii Europene de ctre orice agent
economic ;
c. dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricrui stat membru, plecnd de la un sediu
principal sau secundar aflat pe teritoriul Uniunii Europene.

64. Libera circulaie a capitalurilor vizeaz:


a. plasarea i investirea sumelor n cauz;
b. plata serviciilor i mrfurilor cu ocazia deplasrilor cu trecerea frontierelor interne ale
Uniunii;
c. deplasarea de capital care corespunde unei obligaii de plat decurgnd dintr-o tranzacie.

65. Cum este cetaenia european?


a. distinct de cea naional;
b. abolete ceteniile naionale;
c. asemntoare cu cea naional.

66. Prin ce tratat este introdus cetenia european?


a. tratatul de la Amsterdam; b. tratatul de la Nisa; c. tratatul de la Maastricht.

67. Prin ce tratat sunt acordate dreptul de a alege i de a fi ales?


a. tratatul de la Nisa
b. tratatul de la Maastricht
c. tratatul asupra Uniunii Europene

68. Cum poate fi petiia?


a. numai individual b. numai colectiv c. individual si colectiv

69. Ce presupune dreptul de a comunica cu instituiile i organele comunitare?


a. dreptul de a scrie;
b. dreptul de a primi un rspuns la petiie;
c. dreptul de a scrie i dreptul de a primi un rspuns.

70. Prin ce tratat a fost introdus dreptul de a se adresa mediatorului?


a. prin tratatul Uniunii Europene
b. prin tratatul de la Nisa
c. prin tratatul de la Amsterdam

71. Care sunt garanii oferite de U.E. plecnd de la principiile care guverneaz spaiul de liberate,
securitate i justiie?
a. neefectuuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne;
b. dezvoltarea unei politici comune n domeniul azilului, emigrrii i controlului la
frontierele externe;
c. neefectuarea controalelor asupra persoanelor la frontierele interne, dezvoltarea unei
politici comune n domeniul azilului, imigrrii i controlului la frontierele externe
ntemeiat pe solidaritatea ntre statele membre care este echitabil fa de resortisanii
rilor tere.

72. Cnd ncepe mediatorul studiul problemei?


a. cnd consider plngerea admisibil;
b. cnd i este adresat plngerea;
c. oricnd.

73. Cror instituii transmite mediatorul raportul?


a. numai Parlamentului European;
b. numai Instituiei vizate;
c. Instituiei vizate i Parlamentului European.

74. Ce respect Uniunea privit din perspectiva unui spaiu de libertate, de securitate i de justiie?
a. drepturile fundamentale, diversitatea tradiiilor de orice fel, sistemele juridice ale statelor
membre;
b. numai sistemele juridice ale statelor membre;
c. numai drepturile fundamentale.

75. Care sunt instrumentele juridice ale politicii externe i de securitate a Uniunii Europene?
a. poziiile comune ;
b. acordurile internaionale ;
c. poziiile comune, aciunile comune, acordurile internaionale i strategiile comune.

76. Ce include politica extern si de securitate comun?


a. unele probleme relative la securitatea U.E.;
b. definirea unei politice de aprare comun si ansamblul problemelor relative la securitatea
U.E.;
c. numai aprarea comun.

77. Ce includ politicile comune ale Uniunii n asigurarea spaiului de libertate, securitate i justiie?
a. politica n domeniul controlului frontierelor, politica comun n domeniul azilului i
protecia temporar, politica comun de imigraie;
b. politica comun de imigraie;
c. politica comun n domeniul azilului .

78. Pe ce principiu sunt reglementate politicile Uniunii n domeniul controlului frontierelor, azilului i
emigraiei?
a. numai pe principiul solidaritii;
b. numai pe principiul distribuirii echitabile a responsabilitilor statelor membre,
c. pe principiul solidaritii i distribuirii echitabile a responsabilitilor statelor membre,
inclusiv pe plan financiar.

79. Care sunt proteciile conferite de cetenia european?


a. protecia acordat de autoritile diplomatice
b. dreptul de a se adresa mediatorului
c. protecia acordat de autoritile diplomatice i consulare, dreptul de petiionare, dreptul
de a se adresa mediatorului, dreptul de comunicare cu instituiile i anumite organe ale
comunitilor.

80. Ce a constituit obiectivul central al politicii comune?


a. nfiinarea unei uniuni vamale nationale puternice
b. nfiinarea unei uniuni vamale i a unui tarif vamal comun;
c. nfiinarea unui tarif extern comun.

81. Care sunt fazele n care se realizeaz procesul decizional al Uniunii Europene?
a. stabilirea obiectivelor negocierilor
b. purtarea negocierilor;
c. stabilirea obiectivelor i purtarea negocierilor, adoptarea rezultatelor.
82. Ce faze a cunoscut procesul de unificare a politicilor economice i monetare?
a. arpele monetar european,
b. arpele monetar european, sistemul monetar european, Uniunea Economic i monetar
c. Uniunea Economic si Monetar,

83. De cine este definit i pus n aplicare politica monetar comunitara?


a. de bncile centrale ale statelor membre;
b. de Uniunea Economic i monetar;
c. de Sistemul European al Bncilor Centrale.

84. Ce necesit pita Comuna a U.E.?


a. aplicarea unui tarif extern comun;
b. eliminarea total a taxelor aferente, a restriciilor cantitative i normative;
c. politici comerciale comune.

85. Prin ce documente se stabilesc msurile necesare pentru punerea n aplicare a politicii comerciale
comune?
a. legi europene;
b. legi comune statelor membre Uniunii Europene;
c. legi sau legi-cadru europene.

86. Care a fost scopul politicii Comerciale Comune?


a. de a institui o Uniune Vamal n spaiul comunitar;
b. aplicarea unui tarif extern comun;
c. existena unei facilitati totale n circulaia mrfurilor pe teritoriul Uniunii.

87. Cnd au fost atinse obiectivele majore mai profunde ale U.E. privind politica comercial comun?
a. ianuarie 1993; b. februarie 1999; c. decembrie 2001.

88. Pe baza crui principiu Uniunea faciliteaz accesul la Justiie?


a. al recunoaterii reciproce a hotrrilor judectoreti i extrajudectoreti n materie civil;
b. al autoritii de lucru judecat;
c. al egalitii.

89. Consiliul Europei a fost infiintat prin:


a. TUE;
b. AUE;
c. Statutul adoptat la 5 mai 1949 la Londra de 10 state

90. Cui aparine competena de a stabili obiectivele negocierilor n procesul decizional al UE asupra
comerului?
a. Consiliului Uniunii Europene la propunerea Comisiei Europene;
b. Comisiei Europene n numele Uniunii Europene;
c. Curtii de Conturi a Uniunii Europene.
91. Cui aparine competena de a purta negocierile n procesul decizional al U.E. asupra comerului?
a. Comisiei Europene n numele Uniunii Europene;
b. Parlamentului Uniunii Europene;
c. Consiliului Uniunii Europene.

92. Cui aparine competena de a adopta rezultatele finale n procesul decizional al U.E. asupra
comerului ?
a. Consiliului Uniunii Europene;
b. Comisiei Europene;
c. Uniunii Europene.

93. Cnd a fost atins scopul politicii Comerciale Comune?


a. 2 august 1970; b. 1 iulie 1968; c. 4 septembrie 1967.

94. Care a fost scopul declarat de Politica Agricol Comun (PAC)?


a. meninerea unui sector economic instituional distinct;
b. meninerea unui sector economic instituional economic i social distinct, multifuncional
i orientat ctre fermele de familie, cu reglementri stufoase pentru intreaga uniune;
c. adoptarea unor acte normative cu reglementri pentru ntreaga Uniune European.

95. Care este obiectivul Sistemului European al Bncilor Centrale?


a. de a menine stabilitatea preurilor;
b. eliminarea avantajelor concureniale pe piaa comun;
c. respectarea principiului unei economii de pia deschis.

96. Care sunt obiectivele Politicii Agricole Comune?


a. creterea productivitii agriculturii;
b. asigurarea unui nivel de trai echitabil;
c. creterea productivitii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea
pieelor.

97. Ce vizeaz msurile necesare pentru ndeplinirea obiectivelor Politicii Agricole Comune?
a. sisteme de depozitare i de report;
b. reglementarea preurilor; subvenii att pentru producerea ct i pentru comercializarea
diferitelor produse; sisteme de depozitarea si de report, mecanisme comune de stabilizarea
a importurilor si exporturilor;
c. reglementarea preurilor; mecanisme de stabilizare a importurilor i exporturilor.

98. Ce presupune organizarea comun a pieelor agricole ?


a. urmrirea obiectivelor politicii agricole comune;
b. s exclud orice discriminare ntre productorii din cadrul Uniunii;
c. s se limiteze la urmrirea obiectivelor politicii agricole comune, s exclud orice
discriminare ntre productorii i consumatorii din cadrul Uniunii.

99. Cnd a fost atins scopul politicii comerciale comune de a institui Uniune Vamal n spaiul
comunitar?
a. iulie 1968; b. decembrie 1970; c. ianuarie 1979.
100. Care au fost obiectivele majore mai profunde ale Uniunii Europene n ceea ce privete politica
comercial comun?
a. eliminarea total a taxelor aferente, a restricilor cantitative i normative, aplicarea unui
tarif extern; existena unei liberti totale n circulaia mrfurilor, pe teritoriul Uniunii,
oricare ar fi proveniena lor;
b. aplicarea unui tarif extern comun, existena unei liberti totale n circulaia mrfurilor pe
teritoriul Uniunii;
c. aplicarea unui tarif extern comun; eliminarea total a taxelor aferente, a restriciilor
cantitative i normative.

101. Care au fost premisele elaborrii politicii agricole comune?


a. caracterul special al activitii agricole; necesitatea de a opera treptat modificrile
necesare; faptul c, n statele membre agricultura este un sector strns legat de ansamblul
economiei;
b. necesitatea de a opera treptat modificrile necesare n domeniul agriculturii;
c. caracterul special al activitii agricole; asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru
populaia agricol.

102. Ce constituie Politica Agricola Comuna?


a. un mecanism politic i economic;
b. integrarea populaiei naionale a fermierilor n politica comunitar;
c. un mecanism economic i politic avnd ca obiect central integrarea populaei naionale a
fermierilor n politica naional i in cea comunitar, protecionismul agricol, reflectat n
preurile alimentelor interne, fiind instrumentul de baz.

103. Care sunt elementele cheie ale politicii comerciale comune?


a. stabilirea obiectivelor negocierilor;
b. elaborarea deciziei n U.E. i competenele instituionale;
c. competenele instituionale

104. Ce presupune principiul preferina pentru produsele comunitare?


a. s fie favorizat consumul produselor originare din Europa n raport cu cele din alte ri, iar
ptrunderea acestor produse pe piaa comunitar s fie descurajat prin taxe prohibitive;
b. circulaia liber a produselor agricole;
c. organizarea comun a pieei.

105. Libera circulaie a serviciilor de tip activ se asigur prin:


a. Interdicia msurilor naionale restrictive aplicate n mod nediscriminatoriu;
b. Aplicarea discriminrii fondat pe naionalitatea sau rezidena prestatorului;
c. Aplicarea msurilor naionale restrictive .

106. n cazul liberei circulaii a serviciilor pasiv:


a. beneficiarul care se deplaseaz la prestator, renunnd astfel la protecia dreptului su
naional, trebuie s aib acces la toate serviciile, fr s fie supus unor restricii pe criteriul
naionalitii sau rezidenei;
b. beneficiarul care se deplaseaz la prestator, renunnd astfel la protecia dreptului su
naional, nu trebuie s aib acces la toate serviciile, fr s fie supus unor restricii pe
criteriul naionalitii sau rezidenei;
c. nici o varianta nu este corecta.

107. Cui aparine competena negocierilor acordurilor cu unul sau mai multe state sau organizaii
internaionale n ceea ce privete politca comercial comun?
a. Consiliului de Minitri;
b. Comitetului Special;
c. Comisiei, cu consultarea Comitetului Special.

108. Cu cine supravegheaz Comisia, ca acordurile negociate (privind politica comercial) s fie
compatibile cu politicile i normele interne ale U.E.?
a. cu Comitetul Special; b. cu Comitetul Regiunilor; c. cu Consiliul de Minitri.

109. Libera circulaie a mrfurilor se aplic:

a. tuturor produselor originare din Statele Membre;


b. tuturor produselor originare din Statele Membre i tuturor produselor din tere ri cu drept
de liber circulaie n spaiul comunitar;
c. tuturor produselor originare din tere ri cu drept de liber circulaie n spaiul comunitar.

110. Ce presupune sistemul garantrii preurilor?


a. stabilirea unui pre comun care se aplic importurilor la intrarea n Uniune;
b. stabilirea unui pre fix care se aplica importurilor la intrarea In Uniune;
c. stabilirea unui pre orientativ, un pre de prag care se aplica importurilor i un pre de
intervenie, corespunztor unui minim garantat.

111. Care sunt obiectivele majore ale Politicii agricole Comune fixate prin Tratatul C.E.?
a. garantarea securitii aprovizionrii ;
b. asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru productori i prin meninerea i securitatea
veniturilor fermierilor, stabilizarea cursului i a pieelor, ameliorarea productivitii,
garantarea securitii aprovizionrii i preuri rezonabile pentru cumprtori;
c. ameliorarea productivitii, stabilizarea cursului valutar.

112. Libera circulaie a serviciilor de tip activ se asigur prin:


a. Interdicia discriminrii fondat pe naionalitatea sau rezidena prestatorului;
b. Aplicarea discriminrii fondat pe naionalitatea sau rezidena prestatorului;
c. Aplicarea msurilor naionale restrictive aplicate n mod nediscriminatoriu.

113. Ce presupune principiul circulaia liber a produselor:


a. favorizarea consumului produselor;
b. fixarea unui pre unic n interiorul Uniunii pentru fiecare produs;
c. constituirea unui spaiu unic comun fr taxe vamale, impozite sau subvenii, dar cu
reglementri administrative, sanitare i veterinare armonizate progresiv.

114. Care a fost scopul adoptrii sistemului garantrii preurilor?


a. garantarea de venituri productorilor
b. dezvoltarea unor produse anume;
c. de a favoriza o anumita perioad dezvoltarea unor produse anume; garantarea veniturilor
productorilor i meninerea costului vieii n limite rezonabile.
115. . Beneficiarii liberii circulaii a serviciilor pot fi:
a. doar persoanele fizice;
b. doar persoanele juridice;
c. atat persoanele fizice cat si persoanele juridice.

116. Beneficiarii liberei circulaii a capitalurilor sunt:


a. doar cetenii Statelor Membre;
b. doar cetenii unor state tere ;
c. cetenii Statelor Membre, dar i cetenii unor state tere care au reedina pe teritoriul
unui Stat Membru UE.

117. Ce presupune principiul o organizare comun a pieei?


a. favorizarea consumului produselor originare din Europa;
b. nlocuirea sistemelor naonale cu un pre unic n interiorul Uniunii, fixat pentru fiecare
produs;
c. circulaia liber a produselor.

118. Alegeti varianta corecta:


a. Comisia defineste orientarile generale ale PESC pe baza carora Consiliul de Afaceri
Externe hotaraste, in unanimitate, domeniile ce pot face obiectul unei actiuni comune.
b. Consiliul European are urmatoarele organe proprii: Comitetul de Ministri, Adunarea
Consultativa si Secretariatul.
c. Secretarul general al Consiliului European exercita functia de Inalt Reprezentant pentru
PESC.

119. Marcati varianta gresita:


a. Comisia Europeana are activitate permanenta si colegiala si se reuneste, de regula,
saptamnal si ori de cte ori este nevoie.
b. Parlamentul European se reuneste anual in doua sesiuni ordinare, dar se poate reuni si in
sesiune extraordinara la cererea majoritatii membrilor sai ori la cererea Consiliului
Europei sau a Comisie Europene.
c. Parlamentul European se reuneste anual, in sesiune ordinara, incepnd cu a doua zi de
marti a lunii martie, dar se poate intruni si in sesiune extraordinara.

120. n 1948 s-a creat la Paris Organizaia European de Cooperare Economic (OECE), ca agenie
european a Planului Marshall care a acionat:
a. pentru realizarea cooperrii militare n cadrul NATO;
b. pentru distribuirea ajutorului american destinat rilor din estul Europei?
c. pentru distribuirea ajutorului american, dar i n direcia unei colaborri intraeuropene
d. Realizarea cooperrii ntre rile din Uniunea European.

121. Unde a fost stabilit sediul CECO?


a. Paris;
b. Londra;
c. Bruxelles;
d. Luxemburg;
e. Strasbourg;
122. Actul Unic European (AUE), 1986, avea ca obiectiv finalizarea realizrii pieei interne definit ca:
a. o zon fr frontiere interne n care este asigurat cooperarea economic fr ngrdiri
politice, economice i sociale;
b. o zon fr frontiere interne care asigura libera circulaie a mrfurilor, persoanelor i
capitalului;
c. o zon fr frontiere interne care asigura libera circulaie a mrfurilor, serviciilor i
persoanelor;
d. o zon fr frontiere interne care asigura libera circulaie a mrfurilor, serviciilor,
persoanelor, capitalului i informaiilor.

123. Marcati varianta gresita:


a. Comitetul Economic si Social (CES) este compus din reprezentanti ai diferitelor categorii
economice si sociale (agricultori, transportatori, muncitori, comercianti s.a.).
b. Comitetul Economic si Social (CES) are caracter consultativ si este format din
reprezentanti ai colectivitatilor regionale si locale.
c. Comitetul Regiunilor are caracter consultativ si este format din reprezentati ai
colectivitatilor regionale si locale.

124. Care au fost instituiile CECO?


a. nalta Autoritate, Consiliul Minitrilor, Curtea de Conturi i Curtea de Justiie;
b. Parlamentul, Consiliul Minitrilor, nalta Autoritate;
c. Adunarea responsabil cu controlul politic, Curtea de Justiie, nalta Autoritate i Consiliul
Minitrilor.

125. Cnd a fost creat Consiliul Europei?


a. 1949; b. 1943 c. 1948

126. TUE a avut ca obiective:


a. finalizarea aa-numitei piee interne ca zon fr frontiere interne
b. finalizarea aa-numitei piee interne ca zon fr frontiere interne n care este asigurat
libera circulaie a mrfurilor;
c. trecerea de la piaa unic la o uniune economic i monetar, inclusiv la o moned unic;
d. desfiinarea taxelor vamale pentru produsele comunitare.

127. Alegeti varianta corecta:


a. Regulamentele sunt in fapt legile comunitare si se caracterizeaza prin forta lor obligatorie
si aplicabilitate directa in dreptul national fara a mai fi necesara ratificarea de puterea
legislativa nationala.
b. Regulamentele se caracterizeaza prin forta lor obligatorie si se aplica direct in dreptul
national dupa ratificarea de parlamentele nationale.
c. Regulamentele se emit de Consiliul European.

128. n 1948 s-a creat la Paris Organizaia European de Cooperare Economic (OECE), ca agenie
european a Planului Marshall care a acionat:
a. pentru realizarea cooperrii militare n cadrul NATO;
b. pentru distribuirea ajutorului american destinat rilor din estul Europei?
c. pentru distribuirea ajutorului american, dar i n direcia unei colaborri intraeuropene?
d. Realizarea cooperrii ntre rile din Uniunea European.
129. n Proiect de pace etern, Immanuel Kant propunea pentru Europa:
a. o federaie de state libere?
b. o federaie de state libere cu o constituie de tip republican?
c. o uniune vamal.

130. Serviciile sunt definite:


a. ca fiind ansamblul prestaiilor care nu cad sub incidena reglementrilor privitoare la libera
circulaie a mrfurilor, capitalurilor sau persoanelor;
b. orice activitate lucrativ desfurat n spaiul Uniunii Europene;
c. prestaiile efectuate n beneficiul instituiilor Uniunii Europene.

131. Serviciile sunt definite:


a. ca fiind ansamblul prestaiilor care nu cad sub incidena reglementrilor privitoare la libera
circulaie a mrfurilor, capitalurilor sau persoanelor;
b. orice activitate lucrativ desfurat n spaiul Uniunii Europene;
c. prestaiile efectuate n beneficiul instituiilor Uniunii Europene.

132. Ce tratat a instituit cetatenia europeana?


a. Tratatul instituind CECO
b. Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana
c. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE)
d. Actul Unic European (AUE)
e. Tratatul de fuziune

133. Prima extindere a Comunitii Europene a avut loc n anul 1976 prin aderarea:
a. Marii Britanii;
b. Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei;
c. Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei i Norvegiei;
d. Marii Britanii, Irlandei i Portugaliei;
e. Marii Britanii, Irlandei i Greciei.

134. Marcati varianta gresita:


a. Parlamentul European a evoluat de la statutul de organ consultativ la cel de organ cu puteri
legislative pe care le imparte cu Consiliul;
b. Parlamentul European imparte atributiile legislative cu Comisia
c. Europarlamentarii reprezinta cetatenii Uniunii, nu doar propriile popoare.

135. Cooperarea instituit prin Tratatul de la Maastricht (1992) se sprijin pe:


a. 2 piloni; b. 3 piloni; c. 4 piloni;

136. Tratatul de la Maastricht este cunoscut ca:


a. Actul Unic European (AUE);
b. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE);
c. JAI;

137. Principiul dreptului la aprare const n:


a. posibilitatea subiecilor de a lua parte la orice procedur judiciar sau administrativ
pentru susinerea intereselor legitime;
b. posibilitatea alegerii unui aprtor;
c. posibilitatea asigurrii unui aprtor din oficiu;
d. posibilitatea de a formula ntmpinri la acuzaiile aduse.

138. Marcati enuntul gresit:


a. Consiliul este format din cate un reprezentant la nivel ministerial al fiecarui stat membru;
b. Consiliul este format din sefii de stat sau de Guvern;
c. reprezentantul la nivel ministerial al fiecarui stat membru trebuie sa fie abilitat sa angajeze
guvernul pe care il reprezinta in Consiliu;
d. Consiliul isi adopta regulamentul intern.

139. Libera circulatie a capitalurilor vizeaza:


a. plasarea si investirea sumelor in cauza
b. plata serviciilor si marfurilor
c. deplasarea de capital

140. Serviciile sunt definite:


a. ca fiind ansamblul prestaiilor care nu cad sub incidena reglementrilor privitoare la libera
circulaie a mrfurilor, capitalurilor sau persoanelor;
b. orice activitate lucrativ desfurat n spaiul Uniunii Europene;
c. prestaiile efectuate n beneficiul instituiilor Uniunii Europene.

141. Prima extindere a Comunitii Europene a avut loc n anul 1976 prin aderarea:
a. Marii Britanii;
b. Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei;
c. Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei i Norvegiei;
d. Marii Britanii, Irlandei i Portugaliei;
e. Marii Britanii, Irlandei i Greciei.

142. Marcati varianta gresita:


a. Parlamentul European a evoluat de la statutul de organ consultativ la cel de organ cu puteri
legislative pe care le imparte cu Consiliul;
b. Parlamentul European imparte atributiile legislative cu Comisia care are initiativa
legislativa;
c. Europarlamentarii reprezinta cetatenii Uniunii, nu doar propriile popoare.

143. Cooperarea instituit prin Tratatul de la Maastricht (1992) se sprijin pe:


a. 2 piloni;
b. 3 piloni;
c. 4 piloni;
d. 5 piloni;
e. 6 piloni.

144. Tratatul de la Maastricht este cunoscut ca:


a. Actul Unic European (AUE);
b. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE);
c. JAI;
d. PESC;
e. CEEA;

145. Principiul dreptului la aprare const n:


a. posibilitatea subiecilor de a lua parte la orice procedur judiciar sau administrativ
pentru susinerea intereselor legitime;
b. posibilitatea alegerii unui aprtor;
c. posibilitatea asigurrii unui aprtor din oficiu;
d. posibilitatea de a formula ntmpinri la acuzaiile aduse.

S-ar putea să vă placă și