Sunteți pe pagina 1din 1

Serviciul de compensari IMI

Acest serviciu de compensare al Ministerului economiei, comertului si mediului de afaceri s-a


nascut din necesitatea de a monitoriza datoriile nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane
juridice si de a diminua blocajul financiar prin reducerea arieratelor dintre doua sau mai multe
persoane juridice.
Serviciul se adreseaza contribuabililor persoane juridice cu sediul in Romania, care inregistreaza
datorii si creante.
Documentele utilizate sunt :
- Ordinul de compensare, regim special tiparit de Imprimeria Nationala
- Procesul verbal de compensare (doc. tipizat)
- Registrul de evidenta a operatiunilor de compensare (doc. tipizat)
- Registrul de erori (doc. tipizat)
Procedura de utilizare:
- obtinere parola de acces in sistem, (site http://gama.imi.ro )
- depunere Situatia documentelor cu regim special;
- Incarcare informatii privind facturile care se vor compensa;
- Participare la sedinta de compensare.
Documente necesare:
- Imputernicire emisa de persoana juridica (anexa 2/2 HG 685/1999)
- Adeverinta de salariat
- Copia BI/CI
Modul general de desfasurare a actiunii de compensare este urmatorul:
societatile comerciale transmit cererile de compensare care cuprind situatia creantelor si a
datoriilor restante;
compartimentul de organizare a sedintelor de compensare intocmeste procesele verbale ale
sedintelor si transmite hotararile pentru emiterea ordinelor de compensare;
compartimentul de decontari impreuna cu inspectorii de compensare imputerniciti sa reprezinte
agentii economici de pe circuitele de compensare emit ordinele de compensare.