Sunteți pe pagina 1din 21

Clasa a X-a Algebra -1

Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Putere cu exponent natural :

- Daca a R si n N , atunci am definit puterea a n ( unde a este baza puterii , iar n


exponentul puterii ) prin :

a .....
a a , daca n 0
a
n
n .
1 , daca n 0 si a 0
- De asemenea daca :
1). 0 a 1 0 an 1 ;

2). a 1 an 1 .

Putere cu exponent intreg :

- Daca a R* si n N * , atunci am definit notiunea de putere cu exponent intreg negativ


prin :
n 1
a n
a

Putere cu exponent rational pozitiv :

- Daca a 0 si n , m N * , n 2 atunci am definit :


m
an n m
a
- De asemenea daca n N , n 2

1). 0 a 1 0 n
a 1 ;
2). a 1 n
a 1 .
Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra -2
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Putere cu exponent rational negativ :

- Daca a 0 si n , m N * , n 2 atunci am definit :


m 1
a n m
an

Principalele proprietati ale puterilor cu exponent rational :

- Erau urmatoarele : daca a, b 0 si x, y Q , atunci

x y
aa a
x y
1). ;
x
a
2). y
a x y ;
a
3). ab a b x x x
;
x
a a
x

4). x ;
b b

5). a a
x y xy
.

Au loc de asemenea urmatoarele doua proprietati date de Propozitiile :

Propozitia 1 :
-- Daca
0 a 1
0 ax 1 ;
x Q , x 0
si daca
0 a 1
ax 1 ;
x Q , x 0
- Daca
x, y Q , x y , 0 a 1 , atunci a x a y .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra -3
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Propozitia 2 :
-- Daca
a 1
ax 1 ;
x Q , x 0
si daca
a 1
0 ax 1 ;
x Q , x 0
- Daca
x, y Q , x y , a 1 , atunci a x a y .

Puteri cu exponent real :

- Se demonstreaza ca lista de proprietati discutate anterior raman valabile si pentru puterile cu


exponenti irationali .

- Daca x R , x 0 atunci prin definitie : x 1


a x
.
a
- Se demonstreaza urmatorul rezultat :

a 0 , x R a 0
x

cu alte cuvinte orice putere cu exponent real este un numar strict pozitiv .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra -4
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Definitia functiei exponentiale :

- Fie a 0 , a 1 ;
- Se numeste functie exponentiala de baza a functia :

f : R 0, , f x a x .

Proprietati importante ale functiei exponentiale :

1). - Daca a 1 , atunci pentru x 0 avem a x 1 ;

- Daca a 1 , atunci pentru x 0 avem a x 1 ;

- Daca 0 a 1 , atunci pentru x 0 avem a x 1 ;

- Daca 0 a 1 , atunci pentru x 0 avem a x 1 .

2). Daca x 0 , atunci independent de a 0 avem a x 1 .

3). Pentru a 1 se obtine functia constanta f : R 0, , f x a x 1 ;

4). Pentru a 1 :

- functia exponentiala f x a x este strict crescatoare ;


- graficul functiei este situate deasupra axei Ox ;
- graficul intersecteaza axa Oy in 0,1 ;
- graficul functiei exponentiale este format dintr-o singura ramura care urca convex ;
- graficul functiei exponentiale este din ce in ce mai apropiat de axele de coordinate , cu
cat baza este mai mare .

5). Pentru 0 a 1 :

- functia exponentiala f x a x este strict descrescatoare ;


- graficul functiei este situate deasupra axei Ox ;
- graficul intersecteaza axa Oy in 0,1 ;
- graficul functiei exponentiale este format dintr-o singura ramura care coboara convex ;
- graficul functiei exponentiale este din ce in ce mai apropiat de axele de coordinate , cu
cat baza este mai mica .

6). Functia exponentiala f : R 0, , f x a x ( a 0, a 1 ) este bijectiva si


deci inversabila .
Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra -5
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Definitia ecuatiei exponentiale :

- Prin ecuatie exponentiala vom intelege o ecuatie in care necunoscuta x figureaza la


exponenti .

Definitia solutiei ecuatiei exponentiale :

- Se numeste solutie a unei ecuatii exponentiale de necunoscuta x un numar real x 0 cu


proprietatea ca punand x x0 in ecuatie , aceasta se verifica .

Definitia rezolvarii ecuatiei exponentiale :

- A rezolva o ecuatie exponentiala inseamna a-i determina toate solutiile .


- Rezolvarea ecuatiilor exponentiale se bazeaza pe proprietatea : doua puteri de aceeasi baza
( pozitiva si diferita de unu ) egale , au exponenti egali .

Definitie ecuatii exponentiale echivalente :

- Doua ecuatii exponentiale se numesc echivalente daca multimile de solutii coincid .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra -6
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

1 Ecuatii exponentiale de forma : a f x a g x :

- Metoda de rezolvare : ecuatia este echivalenta cu ecuatia f x g x , solutiile acestei


ecuatii sunt si solutii ale ecuatiei date .

2 Ecuatii exponentiale de forma a f x b :

- Metoda de rezolvare :
1). - daca b 0 , ecuatia nu are solutii ( intotdeauna exponentiala ia numai valori strict
pozitive ) .
2). - daca b 0 , atunci se logaritmeaza ambii membrii intr-o baza convenabila ;
- daca se logaritmeaza in baza a ecuatia se scrie echivalent f x log a b si se
rezolva aceasta ecuatie .

3 Ecuatii exponentiale de forma a1f x a2f x b1g x b2g x :


1 2 1 2

- Conditii : ai , bi 0 , ai , bi 1

Metoda de rezolvare :
- se logaritmeaza ambii membri ai ecuatiei intr-o baza convenabila si apoi se rezolva ecuatia
astfel obtinuta ;
- solutiile acestei ecuatii sunt si solutii ale ecuatiei date .

4 Ecuatii exponentiale de forma c1 a2 f x c2 a f x c3 :

Metoda de rezolvare :
1). - Ecuatiile de acest tip se rezolva prin substitutie .

- Se noteaza a f x y 0 si se obtine ecuatia de gradul al doilea in y :

c1 y c2 y c3 0
2
cu solutiile y1 , y 2

- Ecuatiile a f x yi , i 1,2 au solutii daca y i 0 .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra -7
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

2). - In general ecuatia de forma f a 0


x
se rezolva substituind a x y 0 si apoi
rezolvand ecuatiile exponentiale a x y i , unde y i sunt solutiile ecuatiei f y 0 .

- In final reuniunea acestor solutii reprezinta multimea de solutii pentru ecuatia data .

5 Ecuatii exponentiale de forma c1 a f x c2 b f x c3 :

- Conditii : a, b 0 , a, b 1 , a b 1 .
Metoda de rezolvare :
- Este o ecuatie exponentiala in care figureaza bazele a, b cu proprietatea ca produsul lor este
unu , a b 1 ;

1
- De aici b iar ecuatia se scrie echivalent :
a
f x c2
c1 a f x c3 0 .
a
- Se noteaza a f x y 0 si se obtine ecuatia de gradul al doilea in y :
c1 y c2 y c3 0 cu solutiile y1 , y 2
2

- Se revine la substitutie si se rezolva ecuatiile a f x yi , i 1,2 au solutii daca y i 0 ;

- Reuniunea acestor solutii este multimea de solutii a ecuatiei date .

6 Ecuatii exponentiale de forma :


f 1 x f x g x g x
c1 a ..... ck a d 1 b ..... d l b
k 1 l

- Conditii : a, b 0 , a, b 1 , a b 1 .

Metoda de rezolvare :
- In ecuatiile exponentiale care contin exponentiale cu baza diferite a b , este indicat sa
grupam intr-un membru termenii care contin exponentiale de aceeasi baza a , iar in celalalt membru
termenii care au in componenta lor exponentiale cu aceeasi baza b .
- In fiecare membru se da factor comun exponentiala de exponent cel mai mic , ajungandu-se la
o ecuatie exponentiala mai simpla de forma :
f x g x
a b , R
- Solutiile acestei ecuatii sunt solutiile ecuatiei date .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra -8
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

7 Ecuatii exponentiale de forma :

c3 a1a2
2 f x 2 f x f x
c1 a1 c2 a2 0 , ai 0 , ai 1 .
Metoda de rezolvare :
- O ecuatie de acest tip o numim omogena , deoarece fiecare termen al ecuatiei in a1 si a 2 ,
are exponentul acelasi 2 f x .

- Pentru a rezolva astfel de ecuatii se recomanda impartirea ambilor membri ai ecuatiei prin
2 f x f x
2 f x a1 a1
a 2 cand se obtine ecuatia echivalenta c1 c3 c2 0 care este de tipul 4 .
a2 a2

- Se poate imparti ecuatia prin a1 a 2


f x
cand obtinem :
f x f x
a1 a2
c1 c2 c3 0 , care este o ecuatie de tipul 5 .
a2 a1

8 Ecuatii exponentiale care se rezolva prin :

Descompunerea in factori sau substitutii .


Metoda de rezolvare :
- In general pentru rezolvarea ecuatiilor exponentiale cu baze diferite , se recomanda ,
descompunerea bazelor in factori primi , observand astfel o anume posibilitate de a grupa termenii
ecuatiei in idea de a scrie ecuatia ca un produs de factori egal cu zero .
- Alteori este profitabil de a lucra cu cat mai putine baze .
- In fine , in unele cazuri , se remarca o anume expresie depinzand de necunoscuta care poate fi
substituita si se rescrie ecuatia data in functie de noua necunoscuta .

9 Ecuatii exponentiale cu solutie unica :

Metoda de rezolvare :
- Rezolvarea acestor ecuatii consta in a le aduce la forma f x c , unde f este o functie
strict monotona , iar c este o constanta si observand ca ecuatia are o solutie x 0 .
- Cum f este strict monotona se deduce ca f este injective si deci ecuatia data are solutia
unica x 0 .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra -9
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

f x f x
gx h x
10 Ecuatii exponentiale de forma :

Exista si ecuatii in acre necunoscuta figureaza atat in baza cat si in exponent .


Metoda de rezolvare :
- Se stie ca daca f x 0 , f x 1 , atunci ecuatia considerate este una exponentiala si
se reduce la rezolvarea ecuatiei g x hx .
- Vor fi solutii acele valori x pentru care f x 0 si f x 1 .

- Daca posibilitatea f x 0 sau f x 1 nu este eliminate de la inceput , atunci se


analizeaza mai multe cazuri :
1). Daca f x 1 , atunci egalitatea se verifica oricare ar fi g x , h x ;

2). Daca f x 1 , atunci egalitatea devine : 1 1


g x hx
;

3). Daca f x 0 , atunci egalitatea are loc pentru g x 0 , h x 0 .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 10
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Definitie rezolvarea inecuatiilor exponentiale simple :

Pentru rezolvarea inecuatiilor exponentiale simple se utilizeaza monotonia functiei


exponentiale .
Functia exponentiala de baza a 0 , a 1 , f : R 0, , f x a x este :

- strict crescatoare daca a 1 ( daca baza este supraunitara ) ;


- strict descrescatoare daca 0 a 1 ( daca baza este subunitara ) .

Definitie inecuatii exponentiale echivalente :

- Doua inecuatii exponentiale se numesc echivalente daca au aceleasi multimi de solutii .

Definitie schema de rezolvare a inecuatiilor exponentiale simple :

Schema de rezolvare a acestor inecuatii este data pentru cele doua situatii de mai jos :

ag x a h x g x h x
1). ;
a 1 a 1

ag x a h x g x h x
2). ;
0 a 1 0 a 1

Definitie rezolvarea inecuatiilor exponentiale complicate :

In cazul inecuatiilor mai complicate f x 0 , 0 , unde in membrul stang figureaza


si exponentiale pentru rezolvarea lor se poate aplica urmatoarea tehnica :

- se rezolva ecuatia f x 0 ;

- se realizeaza tabelul de semn al functiei tinand seama de faptul ca aceasta functie daca nu
se anuleaza pe un interval , atunci are pe acest interval semn constant .
- pentru a vedea semnul lui f pe un astfel de interval se alege de aici o valoare x 0 pentru
care calculul f x0 sa fie cat mai simplu .

- semnul lui f x0 se pastreaza pe tot intervalul analizat .


Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 11
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 1 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1
1). 5x 125 ; 2). 4x 1024 ; 3). 9x ; 4). 25 x 0,2 ;
729
5). 2x 3 32 ; 6). 8x 16 ; 7). 6 x 1296 ; 8). 3x 3
9 .

Exercitiul nr. 2 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1
1). 3x 5 x 6 1 2). 42 x 1 64 3). 49x
2

; ; ;
7
3 x 11 3 7 x
2 x 3 3 5
5 4 x 3 x 1
6).
2
x 3
4). 25 ; 5). 2 ; ;
5 3
x 5 x 8
1 3 4 4 3
7). 25 x
; 8). ; 9). ;
125 4 3 9 2
3 x 7 7 x 3
2 x 1 2 x 3 4 5
10). 3 81 ; 11). 4 8
x
; 12). ;
5 4
x 5 x x
4 3 2 9 27
13). ; 14). .
9 2 3 8 64

Exercitiul nr. 3 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 3 3 x 4 92 x 2 ; 2). 25 12 x 546 x ; 3). 4 x 3 x 2 16 x 1 ;
2

4). 2x 1 5x 200 ; 5). 23 x 5x 1600 ; 6). 2x 2 5x 2 23 x 53 x ;

7). 32 x 1 x
3 ; 8). 62 x 4 33 x 2x 8 ; 9). 5 4 x 6 253 x 4 ;
4 x
2

1
10). 2x 5x 0,001103 x
2 x 1 2 x 1 2
12). 8
2
9
2 2
x
; 11). 27 x 2 ; ;
4
x 3 x
1 1
13). 3
x
; 14). 10 x 10 x 1 0,11 .
3 27
Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 12
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 4 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 5x 5x 1 3750 ; 2). 7x 7x 1 6 ; 3). 3x 1 3x 2 3x 3 13 ;

4). 7 x 2 47 x 1 347 ; 5). 3x 1 53x 1 73x 21 0 .

Exercitiul nr. 5 :
Sa se rezolve ecuatiile :

0,25
x
5
1). 4 x 1
64 2
x 1
; 2). 8
x 1
3 42 x ; 3). 4 2
x 1
.

Exercitiul nr. 6 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 2x 1 5 2). 3x 1 3). 3x 2 4). 31 x 1
2 2

; ; ; .

Exercitiul nr. 7 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 32 x 3x 72 ; 2). 4x 2x 1 48 0 ; 3). 52 x 65x 475 0 ;

4). 32 x 5 3x 2 2 ; 5). 42 x 3 34x 2 1 0 ; 6). 32 x 10 3x 9 0 ;

7). 24 x 24 x 1 24 x 3 16 x 1 27 ; 8). 25 x 2
55
x 2
5000 ;
1 1
9). 12 32 x 3x 27 ; 10). 4x x 5
12 2
x 1 x 2 5
80 ;
2

11). 1 3 2 2 3 4
x x 1 x
; 12). 2x x 4
2


5 2
x 2 x 2 4
60 ;
13). 4x x 2
5 2
x 1 x 2 2
6 0 ; x 3
31 x 3
54 .
2 2 2

14). 9

Exercitiul nr. 8 :
Sa se rezolve ecuatiile :
x 1 1 x
3 3
1). 5 5 600 0 ;
2x x
2). 1,2 ; 3). 9x 3x 6 0 ;
5 5
43 3 0 ; 5). 4x 2x 1 80 ; 6). 225 x 10 x 4x ;
2 x x
4). 3

2 3
7). 3x 9x 1 810 0 ; 8). 34x 29x 56x ; 9). 4 x 1
.
5 1
x
5
Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 13
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 9 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). 3 2 2 3 2 2 34
x x
; 2). 7
x

48 7 48 14 ;
x

3). 2 3 2 3 2 3
x x
; 4). 3 8 3 8 34 ;
x x

4 15 4 15 8 ;
x x
3 5 3 5
5).
x x

2 3 ; 6).
2
7). 2 3 2 3 4
x x
.

Exercitiul nr. 10 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 2x 2x 1 2x 2 2x 3 30 ; 2). 7 x 2 7 x 14 7 x 1 27 x 48 ;
1 1
3). 4x 3x 2 3x 2 22 x1 ; 4). 2x 4 2x 2 5x 1 35x .

Exercitiul nr. 11 :
Sa se rezolve ecuatiile :
5 x
1). 422 x 6x 1832 x ; 2). 9x 4x 6 ;
2
x 1 1 1
3). 43x 92x 562 ; 4). 69 x 136 x 64 x 0 ;

5). 27 x 318 x 12 x 323 x 0 .

Exercitiul nr. 12 :
Sa se rezolve ecuatiile :
2x x
1 1
1). 2 1 0 ;
x
2). 23 x 1 1 4x 2x 1 ;
2 2
1 1 1 1
3). 2x 3x 6 9 ;
x x
4). 84 x 84 x 542 x 542 x 101 ;

18 6
5). 32 x 3x x 2 ; 6). 27 23 x 92x 23 x 27 2 x 8 .
3
2x
3
Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 14
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 13 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 3x 4x 7 ; 2). 1 2x 3x 36 ; 3). 3x 4x 5x ;
x
4). 3 53 2x ; 5). 2x 1 20 6x 1 ; 6). 2 3 2 3 2
x x
x
;
x
7). 76 x x 2 ; 8). 2x 32 1 ; 9). 4x 9x 26x 25 x ;

10). 2x 3x 12 5x .

Exercitiul nr. 14 :
Sa se rezolve ecuatiile :

x 2 x x
x 2 ; 3x 4 3 x 2
3x 4 3). x x 4 x .
2 2
12 5x
1). 2). ;

Exercitiul nr. 15 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). 4x x 12 6 2 x ; 2). 2 x 2 x 22 3). 2 x sin x2 ;


x 12 4 6
x
;

5). x2x x3 x 2 2x 1 .
x x
2 2 ;
x
4). 2 cos
3

Exercitiul nr. 16 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 32x 1 52x 2x 2 21 ; 2). 10 x 5x 1 2x 2 950 ;

3). 32x 23x 2x 3 3x 2 ; 4). 22 x 5 3x 4 , 5 3x 3, 5 4x 4 ;

3 2
5). 34 x 4 32 x 3 0 ; 6). x2
2 x 3
1 .
5 5

Exercitiul nr. 17 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1 1 1
1). 94 x 56 x 49 x ; 2). 24x 25 x 1 1510 x ;

3). 25 x 12 2x 6,25 0,16 0 ;


x
4). 2 3 6 9
x x 2 x x
.

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 15
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 18 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). 2 x 4x
4 x
2x
; 2). 32 x 1 53 x 2
9 2x 3x
5
5 3 ; 3). x x xx
.

Exercitiul nr. 19 :
Sa se rezolve inecuatiile :
x
1 1
1). 5 3125
x
; 2). 2 16 ;
4x
3). ;
64 8
x 3 x
1 1 2
4). 3
x
; 5). 5x 3 73 x ; 6). 23 x 2 5x 3 .
3 27

Exercitiul nr. 20 :
Sa se rezolve inecuatiile :
1). 152 x 4 33 x 54 x 4 0 ; 2). 3x 2x 1 2x 2 3x 1 2x 3 0 ;

3). 7 x 2x 2 5 7 x 1 2x 1 ; 4). 3x 10 2x 9 3x 11 2x 12 0 .

Exercitiul nr. 21 :
Sa se rezolve inecuatiile :
x 1
1). 0,1 0,8 2 10 x ; 2). 9x 5 3x 6 0 ;

3). 25 x 5 x 1 50 ; 4). 8x 18 x 2 27 x 0 ;
1 1 1
5). 3 16 x 2 81x 5 36 x 0 ; 6). 6 9 x 13 6 x 6 4 x 0 ;

7). 3 8 3 8 6 ;
x x
8). 4
x
15 4 15 62 ;
x

9). 5 24 5 24 10
x x
; 10). 22 x 1 5 2x 2 0 ;

11). 5x 3x1 2 5x1 3x2 ; 12). 22 x 1 9x 6x 1 ;

13). 4x 7 2x 12 0 ; 14). 9x 8 3x 9 ;
x 1
2 5 3 1 .
x

15). 7 x 2x 2 5 7 x 1 2x 1 ; 16). x 1
23
x

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 16
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 22 :
Sa se rezolve inecuatiile :
6 1 1 24 1
2 ;
x
1). 2). x 1
; 3). x x
;
2 1 2 1 1 2 1 25 5 6
x x

2 5 24 5 7 5 7 ;
x 1
4 17 5 2 ;
x x x x
4). 5).

x x 1 1 x 2 x 6 x 8
2

1 ;
x
6). 2
; 7). 8). 3x 4x 7 ;

9). 3x 2x 5x ; 10). 3x 5x 6x 3
368
x
;


11). x2 2 3x 5 x 9x 5 3x 4 0 .

Exercitiul nr. 23 :
Sa se rezolve inecuatiile :
x 1 x 1
63 10 2 7 10
1). ; 2). ;
x 2x 1 x 1 3 2x
x 1

3).
1

1
; 4).
11 3 31 5 ;
x 1 x 1
35 3 1 4 9 11 3 5
x x

93293 ; 2 5 24 5 7 5 7 ;
x x x x x x
5). 6).

13 5 2 13 12 13 5
x 1
4 17 5 2 ;
x x x
7). 8). ;

x 2 x 3
2 x 7
2
x 6 x 8
2

9). 1 ; 10). 1 ;
4 x 2 x 1 1 x x
2 x x 1 2x x 1
2 2

1 ;
2 2
11). ; 12).

13). 2 x x 1 1 ;
2 x 1
14). 3 x 4 x 5 x
;

15). 2x 3x 4x 29 ; 16). 4x 9x 2 6x 25 x ;

17). 4x 6x 2 24 10 ;
x x
18). 3x 5x 6x 3
368
x
;
x x
1 3
19). x 3 5 29 ;
x 2x
20). 3 x 2 ;
2 5

21). x2 23x 5 x 9x 53x 4 0 ;
22). 316 x 281x 536 x 0 ;
1 1 1
23). 69 x 136 x 64 x 0 .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 17
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 24 :
Sa se rezolve sistemele :

3x 3y 28 2x 3y 12
1). x y ; 2). ;
3 27 3
2
y x
18


xy y
x
y 1x
3). ; 4).
2 ;

x
3
y
2
, y 0 y 16
x

x y 9 x y 1 27

5). ; 6). 2 y 5 1 ;
x 3
1
324 y 2 x 2

x y x y12
x y
y x

7). x y , x, y 0 ; 8). , x, y 0 ;
y x3
x
x
y
y

4 y x 27 9x y 33 x 2 y 4x 2 y 7
9). x y ; 10). ;
8 212 27 73
x y x y 1
x y
2
2 x y
5
2 x y
7


2 3 x 2 y 2 3 x 2 y 4
11).
9x y 729
12). x y1

3 x y 3 x y
; ;
3 8 3 8 6 3 1

xy yx 0 4x y 128
13). ; 14). 3 x 2 y 3 ;
24 0
x y
5 1

2x y 32 2 x 3y 3
15). ; 16). ;
xy 6 4 9 5
x y

252 x 252 y 30 3x 22 y 77
17). ; 18). x ;
y x
25 5 5 32 2 7
y

2x 2 y 12 22 x 2 y 2x y 2
19). ; 20). 2 x 1 ;
x y 5 2 2 5
1 2 y

x y y x
x y
x x

21). ; 22). ;
x x y x 2 y
y x
x y


xe ye
x y
x 2 11x y 3
23). ; 24). , x, y Z .

x
2
xy y
2
12 x 28 2
2 y

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 18
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 25 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1
1). a 5 x a ; 2). a x 0 ;
2
1

3). a x a x a 0 ; 4). a2 x 4a x 3 0 ;
2

5). a x a x 2 ; 6). a4 x a2 x 2 ;

7). a3 x 1 a2 x 1 a x 2 a2 x 2 ; 8). 9a4 x 25a2 x 16 0 ;

9). a3 x a2 x 10 a x 8 0 .

Unde : a > 0 ; a 1 .

Exercitiul nr. 26 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). 4x 16 0 ;
1

2). 3x 3x 3 3x 2 0 ;
3

3). 1 2 x 10 22 x 8 23 x 0 ;
4). 33 x 1 7 3x 3x 1 3 0 ;
5). 10 x 2 0,1 ; 6). 2x 1 85 x 2 ;
x

x 12
3 2 x 1
5 13 x
8). 5x x 1 125x 2 ;
1 x 4
7). 27 ;
9 25 5
x 1
5
2x 2

x 3
1
9). 81 x 1x ; 10). 5 3x 1 135 0 ;
3
x 1

11). 27 32 x 2 92 x 1 ; 12). 4x 23x 32 0 ;


2
3
x 1

13). 32 x 4 9 3x 2 0 ; 14). 2 1 1 0 ;
5
3 x2
1 73 x 2 - 1 14 21x 2
15). 53 x 1 - 225 0 ; 16). 7 x ;
3 1
x x
3 -1 9 -1
17). 10 2 x - 3 10 x 2 0 ; 18). 34 x - 13 32 x 36 0 ;
2
19). 9 x - x
-30 ; 20). 62 x 3 - 6x 2 - 180 0 ;
3

21). 5x - 1 5x - 25 0 ; 22). 42 x - 3x 1 24 x 1 - 3x 1 .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 19
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 27 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). 2 10 2 x 6 3 10 x 3 - 5 0 ; 2). 4 32 x - 5 6x - 9 4x 0 ;

3). 3 72 x 1 14 x - 22 x 1 0 ; 4). 143 x 2 7 x 1 3 0 ;


2x
-2
5). 5 3 x 1 x 4
- 625 0 ; 6). 6 x 12 x - 2 ;
3 1
1
7). 11x 3 x - 0 ; 8). 7 x 2 - 3 7 x 1 - 20 7x 392 ;
2

121
9). 3 2x 2 3x 2x 3 3x -2 ; 10). 3x 3 - 9x 1 18 ;

11). 9x 16 x 12 x ; 12). 8 4x 2 10 x 25 x ;
1
13). 4 x 10 x 25 x ;
1 1

14). 4 15 4 - 15 8 ;
x
x


15). 6 35 - 6 - 35 24 35 ;
x

x
16). 3 4 5 ;
x x x

17). 3
9 3 12 3 15 ;
x x x
18). 4x 5x 189 ;
x 1 x 2 3 x 2
19). 2x 4x 6x 288 ; 20). 2 5 2 ;
x 1 3 x 1
2 x2 x 1 1 1 1 1
21). 2 6 - 6 2 3 10368 ;
3x x
22). x 1
;
5 2
x
3 7
2 x 4 x
1 x 31 1
23). 3 99 ; 24). 9x 9 x 84 ;
3 9
25). 3x 4 3x 3 2 3x 2 - 3x 1 - 5 3x 354 ; 26). 3 x2
4 x 24
5 x 3 8
6 x 4 16
4.

Exercitiul nr. 28 :
Sa se rezolve ecuatiile :
x
5 x 1
1). 4x 2x 1 3x 3 9x ; 2). 16 0,25 4 2 ;

3). 4x x 2 5
- 12 2x 1 x 2 5
80 ; 4). 9x 1 - 36 3x 3 3 0 ;
2 2

5). 22 x 3 4x 3 x 1 ; 6). 4x - 10 2x 1 24 ;
2

x 5 x 17
7). 15 2x 1 15 2 x 2 135 ; 8). 32 x 7 0,25 128 x 3 ;
10 x 2 1
10). x 3 x 3
3x
9). 16 x 5 8x 6 4x 0 ; ;

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 20
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

x 1 1 x
3 3
11). 1,2 ; 12), 15 2x 1 15 2 x 2 135 ;
5 5
13). x2 2x1 2 x3 2 x2 2 x3 4 2x1 .

Exercitiul nr. 29 :
Sa se rezolve ecuatiile :
2 x 3
5
4,4 0,25
3 x 2 5
x x 5 x 17
x 1
1). ; 2). 8 2 2 ; 3). 16 x 7 512 64 x 3 ;
22
x 1
1 4 3 2
1 x 2
2 64 5). 6). 4 x 3 x 2 16 x 1 ;
2x 2

3
4). 2 ; 3 x4
;
3 4 4

3
x 2 1
1
7). 27 3 9 .
2
3

Exercitiul nr. 30 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 3x 1 3x 108 ; 2). 2x 1 - 3 2x 2 32 0 ; 3). 2x 2 - 2x 1 28 ;

4). 52 x 1 - 52 x 1 120 ; 5). 5x 1 5x 5x 1 155 ; 6). 2 72 x 2 72 x 1 687 ;

7). 3x - 2 3x 1 - 2 3x 2 1 ; 8). 3x 1 3x 2 - 3x 4 315 ; 9). 22 x 1 22 x 2 22 x 3 896 ;

Exercitiul nr. 31 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). 2x 2x 1 2x 2 6x 6x 1 ; 2). 3x 1 5x 2 3x 5 - 3 5x 3 ;

3). 2x 3 2x 2 2x 1 7x 7 x 1 ; 4). 72 x 1 72 x 72 x 1 52 x 1 52 x 52 x 1 ;

Exercitiul nr. 32 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1 7
1). 2 22 x - 3 2x 1 0 ; 2). 2x 4x 272 ; 3). 9x - 2x 2 2x 2 - 32 x 1 ;
1 3
4). 64 x - 23 x 12 0 ; 5). 3 3x2 9 812 x 1 34 x .

Functia exponentiala
Clasa a X-a Algebra - 21
Cap. I : Functia EXPONENTIALA

Exercitiul nr. 33 :
Sa se rezolve ecuatiile :
x 3 x 3
2 32 x - 3 0 ; -55 - 500 0 ; 3). 32 x - 4 3 x 3 0 .
4 4
1). 34 x
2). 25

Exercitiul nr. 34 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). 1
16
x
1
x 3 ; 2). a x 2 a2 x 2 a 0 ; 3). x
3 3 10 ;
x

3 -1 3
4). 4x x 2 5
- 12 2x 1 x 2 5
80 .

Exercitiul nr. 35 :
Sa se rezolve ecuatiile :


1). 4 15 4 15 62 ;
x x
x
2). 5 24 5 24 98 ;
x

3). 3 2 2 3 2 2
x 2 6 x 9 x 26 x 9
2 .

Exercitiul nr. 36 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1 1 1
1). 22 x - 13 6x 1 9x 0 ; 2). 6 9 x - 13 6 x 6 4 x 0 ;

3). 4x 2x 1 3x - 3 9x 0 ; 4). 22 x 2 10 x 1 - 10 23 x 5x 1200 ;

5). 32 x 6 x9 4 15x 3x5 3 52 x 6 x9 .


2 2 2

Functia exponentiala