Sunteți pe pagina 1din 24

Clasa a X-a Algebra -1

Cap. II : Functia logaritmica

Definitia logaritmului :

- Fie a 0 , a 1 si x 0 ;
- Se numeste logaritmul numarului x in baza a , si se noteaza log a x , numarul real y
definit prin :
y log a x ay x

Observatii :

1). Nu se poate defini logaritmul unui numar real negativ x , deoarece a y 0 , y R .


2). Definitia unui numar pozitiv implica trei chestiuni :

a). cele doua notatii y log a x si a y x ;

b). numarul x trebuie sa fie strict pozitiv ;


c). daca a 0 , a 1 si x 0 , atunci :

alog x x
a

Aceasta identitate se numeste identitatea logaritmica fundamentala si afirma ca : logaritmul


unui numar pozitiv intr-o baza este exponentul la care se ridica baza pentru a obtine numarul .

Important :
In cazul in care in cadrul unui exercitiu intervin logaritmi , inainte de a rezolva exercitiul ,
trebuie sa punem conditii de existenta , lucrul valabil dealtfel in toate exercitiile indiferent de
expresiile care apar , conditii exprimate in cadrul observatiilor de mai sus .

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra -2
Cap. II : Functia logaritmica

Proprietatile logaritmilor :

Fie a 0 , a 1 .
Avem urmatoarele proprietati :

1). log a 1 0 ( deoarece a0 1 ) .

log a a 1 ( deoarece a1 a ) .

2). Logaritmul produsului a doua numere este egal cu suma logaritmilor celor doua numere :

log a x y log a x log a y , x, y 0

3). Logaritmul unei puteri cu exponent natural este egal cu produsul dintre exponent si
logaritmul bazei puterii :
log a xk k log a x , x 0

4). Logaritmul catului este egal cu diferenta dintre logaritmul numaratorului si logaritmul
numitorului :
x
log a log a x log a y , x, y 0
y

1
loga loga x , x 0
x

5). Logaritmul puterii unui numar este egal cu produsul dintre exponentul puterii si
logaritmul numaratorului :
log a x log a x , x 0 , R

6). Formula de schimbare a bazei : formula da trecerea de la logaritmul unui numar in baza
a la logaritmul aceluiasi numar in noua baza b :
logb x
loga x , a, b 0 , a, b 1 , x 0
logb a
Avem urmatoarele formule :
1 lg b ln b
log a b , a, b 0 , a, b 1
log b a lg a ln a
unde :
lg a log10 a , lg b log10 b reprezinta logaritmul zecimal al numarului a , b

ln a log e a , ln b log e b reprezinta logaritmul natural al numarului a , b


e = numar irational , numarul lui EULER
e = 2,71821... .
Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra -3
Cap. II : Functia logaritmica

Definitia functiei logaritmice :

- Fie a 0 , a 1 ;
- Functia f : 0; R , definita prin f x log a x se numeste functia logaritmica
de baza a .

Proprietatile functiei logaritmice :

1). f 1 0 ( logaritmul lui 1 in orice baza este egal cu 0 ) .


2). Functia logaritmica este monotona . Mai exact :
- daca a 1 , f este strict crescatoare ;

- daca 0 a 1 , f este strict descrescatoare .

3). Monotonia functiei logarithmice este utilizata la rezolvarea inecuatiilor ( inegalitatilor )


logaritmice :
- pentru a 1 , loga x1 loga x2 x1 x2 ;

- pentru 0 a 1 , loga x1 loga x2 x1 x2 .

4). Functia logaritmica f : 0, R , f x log a x este injectiva .

5). Functia logaritmica f : 0, R , f x log a x este surjectiva .

6). Functia logaritmica este inversabila , iar functia inversa este functia exponentiala avand
aceeasi baza :
fie functia logaritmica f : 0, R , f x log a x

inversa ei este f : R 0, , f
1 1
x a x

- graficele sunt simetrice fata de dreapta de ecuatie y x .

7). Functia logaritmica este : - concava daca a 1 ;


- convexa daca 0 a 1 .

8). Din faptul ca f este bijectiva avem echivalenta :


log a x log a y x y

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra -4
Cap. II : Functia logaritmica

Teorema semnul functiei logaritmice :

- Fie functia logaritmica f : 0; R , f x log a x , unde a 0 , a 1 ;

- Are loc urmatoarea :

loga x 0 pentru 0 x 1
- daca 0 a 1 , atunci ;
loga x 0 pentru x 1

loga x 0 pentru x 1
- daca a 1 , atunci .
loga x 0 pentru 0 x 1

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra -5
Cap. II : Functia logaritmica

Definitia ecuatiei logaritmice :

- Prin ecuatie logaritmica vom intelege o ecuatie in care necunoscuta x figureaza in expresii
ce apar ca argumente ale logaritmilor sau baze ale acestora .

Definitia solutiei ecuatiei logaritmice :

- Se numeste solutie a unei ecuatii logaritmice de necunoscuta x un numar real x 0 cu


proprietatea ca punand x x0 in ecuatie , aceasta se verifica .

Definitia rezolvarii ecuatiei logaritmice :

- A rezolva o ecuatie logaritmica inseamna a-i determina toate solutiile .


- Rezolvarea ecuatiilor logaritmice se bazeaza pe proprietatea : doi logaritmi in aceeasi baza
sunt egali daca argumentele sunt egale .

Definitie ecuatii logaritmice echivalente :

- Doua ecuatii logaritmice se numesc echivalente daca multimile de solutii coincid .

Observatie :

- Conditiile de existenta pentru o ecuatie logaritmica se pun la inceputul rezolvarii ei si nu


dupa ce aceasta a fost transformata !!!

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra -6
Cap. II : Functia logaritmica

1 Ecuatii logaritmice de forma : log g x f x a , aR :

- Metoda de rezolvare : ecuatia este echivalenta cu sistemul

f x 0 logaritmul are sens din numere strict pozitiveg x 0
baza logaritmului este strict pozitiva si diferita de unu
g x 1
f x g x
a
este aplicata definitia logaritmului unui numar

- Se rezolva ecuatia din sistem si valorile gasite pentru x vor fi solutii daca se verifica :

f x 0 , g x 0 , g x 1
- In nici un caz nu se rezolva mai intai inecuatiile si apoi ecuatia !!!

2 Ecuatii logaritmice ce contin logaritmi in aceeasi baza :

- Daca ecuatia are forma simpla : log g x f x log g x h x , atunci aceasta este
echivalenta cu sistemul :

f x 0 ca sa existe logaritmul din membrul stang


h x 0 ca sa existe logaritmul din membrul drept

g x 0
baza logaritmilor este strict pozitiva si diferita de unu
g x 1

f x h x functia logaritmica este injectiva
- Se rezolva ecuatia f x hx .

- Dintre valorile obtinute vor fi solutii ale ecuatiei date numai acelea care verifica si celelalte
conditii din sistem .
- Daca ecuatia este mai complexa atunci se pun mai intai conditiile de existenta asupra
logaritmilor pentru ecuatia data , dupa care utilizand proprietatile logaritmilor se aduce la tipul
precedent .

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra -7
Cap. II : Functia logaritmica

3 Ecuatii logaritmice ce contin logaritmi in baze diferite :

Metoda de rezolvare :
- se impun conditiile de existenta asupra logaritmilor ;
- se aduc logaritmii in aceeasi baza utilizand formula :

logb x
loga x , a, b 0 , a, b 1 , x 0
logb a
de trecere de la baza a la baza b pentru numarul x 0 .
- se procedeaza apoi ca la tipul precedent .

4 Ecuatii exponential logaritmice :

Metoda de rezolvare :
- se aplica metodele de la tipurile precedente urmate de tipurile de rezolvare ale ecuatiilor
exponentiale ;
- pentru rezolvarea acestora se mai aplica si metoda logaritmarii ambilor membrii intr-o baza
convenabila .

5 Ecuatii logaritmice cu solutie unica :

Metodele de rezolvare ale acestui gen de probleme sunt diverse :


Cea mai uzitata , aplicabila la o ecuatie de forma f x c , c R , constanta , si care

are o radacina x0 R , apeleaza la monotonia functiei f :

- Daca f este strict monotona ( este injectiva ) atunci solutia x0 R este unica .

- O alta metoda utilizeaza inegalitatile clasice ( a mediilor , CauchyBuniakovskiSchwartz )


si anume in cazul in care avem egalitate in aceste inegalitati .
- Alt procedeu consta in evidentierea unei solutii x 0 si apoi sa demonstram ca daca x x0
membrul stang al ecuatiei este diferit de membrul drept .

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra -8
Cap. II : Functia logaritmica

Definitie rezolvarea inecuatiilor logaritmice simple :

- Rezolvarea inecuatiilor logaritmice simple reclama cunoasterea monotoniei functiei


logaritmice de baza a 0 , a 1 , f : 0; R , definita prin f x log a x .

- Aceasta functie este :


- strict crescatoare daca a 1 ( daca baza este supraunitara ) ;
- strict descrescatoare daca 0 a 1 ( daca baza este subunitara ) .

- Practic tehnicile de reducere a inecuatiilor logaritmice la altele mai simple sunt cele
prezentate la ecuatiile logaritmice .

Definitie inecuatii logaritmice echivalente :

- Doua inecuatii logaritmice se numesc echivalente daca au aceleasi multimi de solutii .

Definitie schema de rezolvare a inecuatiilor logaritmice simple :

Este data pentru cele patru situatii de mai jos :

loga f x 0 f x 1
1). ;
a 1 a 1

loga f x 0 0 f x 1
2). ;
0 a 1 0 a 1

loga f x 0 0 f x 1
3). ;
a 1 a 1

loga f x 0 f x 1
4). .
0 a 1 0 a 1

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra -9
Cap. II : Functia logaritmica

Definitie rezolvarea inecuatiilor logaritmice complicate :

In cazul inecuatiilor mai complicate g x 0 , 0 , unde in membrul stang figureaza


si logaritmi ce au in argument necunoscuta x , pentru rezolvarea ei se poate aplica tehnica
utilizata la inecuatii exponentiale :

- se rezolva ecuatia g x 0 ;

- se realizeaza tabelul de semn al functiei g tinand seama de faptul ca aceasta functie daca nu
se anuleaza pe un interval , atunci are pe acest interval semn constant .
- pentru a vedea semnul lui g pe un astfel de interval se alege de aici o valoare x 0 pentru
care calculul g x0 sa fie cat mai simplu .

- semnul lui g x0 se pastreaza pe tot intervalul analizat .

Aceasta metoda faciliteaza rezolvarea inecuatiilor logaritmice dat fiind faptul ca am studiat
in detaliu rezolvarea ecuatiilor logaritmice g x 0 .

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 10
Cap. II : Functia logaritmica

Definitia sistemelor de ecuatii exponentiale :

- Prin sistem de ecuatii exponentiale intelegem un sistem de ecuatii in care cel putin o
ecuatie este exponentiala .

Definitia sistemelor de ecuatii logaritmice :

- Prin sistem de ecuatii logaritmice intelegem un sistem de ecuatii in care cel putin o
ecuatie este logaritmica .

Tehnici de rezolvare a sistemelor de ecuatii :

- Tehnicile de rezolvare a acestor siteme sunt cele cunoscute de la tipurile de sisteme studiate
( omogene , simetrice , irationale ) in urma unor substitutii combinate cu metodele de rezolvare ale
ecuatiilor exponentiale si (sau) logaritmice .

Definitia sistemelor de inecuatii exponentiale si logaritmice :

- Prin sistem de inecuatii exponentiale ( logaritmice ) de necunoscuta x se intelege un


sistem care contine cel putin o inecuatie exponentiala ( logaritmica ) de necunoscuta x .
- Domeniul de existenta al sistemului se obtine intersectand domeniile de existenta ale
inecuatiilor care compun sistemul .

Definitie solutie a sistemelor de inecuatii :

- Un numar x 0 din domeniul de existenta se numeste solutie a sistemului daca x 0 este


solutie a fiecarei inecuatii care compune sistemul .
- Prin urmare solutia unui sistem de inecuatii se obtine intersectand solutiile inecuatiilor
care-l compun .
- Practic se rezolva fiecare inecuatie si se determina multimea de solutii , dupa care se
face intersectia acestor multimi .
- A rezolva un sistem de inecuatii inseamna a-i determina multimea solutiilor folosind
tehnicile specifice tipurilor de inecuatii exponentiale si logaritmice studiate .
Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 11
Cap. II : Functia logaritmica

Exercitiul nr. 1 :
Sa se determine domeniul de definitie al functiilor definite astfel :

a). f(x) = log 2 5 x 1 ; b). f(x) = log2 5 x 1 ;


c). f(x) = log3 x2 1 ; d). f(x) = log3 x2 1 ;


e). f(x) = log 1 2 x 2 x 1 ;
f). f(x) = log5 x2 x 5 ; g). f(x) = log 1 x2 5 x 6 ;
2 12

x3

2
h). f(x) = log2 2 x ; I). f(x) = log1 4 3x ; j). log x 2 x 1 ; k). log x 1 4 x 2 .
4x 1 5 x 1

Exercitiul nr. 2 :
Sa se determine valorile numerice pentru :
1
a). log 2 8 = ? ; b). log 5 = ? ; c). log1 81 = ? ; d). log 2 64 = ? ; e). log 27
243 = ? .
5 3

Exercitiul nr. 3 :
Sa se calculeze :
log 6 16 in functie de a = log 12 27 .

Exercitiul nr. 4 :

2 loga 2x - y loga x loga y , sa se calculeze


y
Daca : .
x

Exercitiul nr. 5 :

Sa se ca daca : a , b R* si a2 +b2 = 7ab , atunci avem :


ab 1
log 2 log 2 a log 2 b .
3 2

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 12
Cap. II : Functia logaritmica

Exercitiul nr. 6 :
Daca x1 , x2 , , xn ( 0 , 1) ( 1 , + ) , sa se dem. relatia :
logx1 x2 logx 2 x3 logx3 x4 ...... logxn 1 xn logx1 xn .

Exercitiul nr. 7 :
Daca a , b , c ( 0 , + ) astfel incat ab bc ca 1 si log bc a = x ,
log ac b = y iar log ab c = z , sa se arate ca :
x 1 y z
a b y 1 z x c z 1 x y 1

Exercitiul nr. 8 :
Aplicand proprietatile logaritmilor sa se calculeze :

a). log 7 42 log 6 7 ;


3
b). log 2 12 1 log 2 ; c). log2 3 log3 5 log5 7 log7 2 ;
3 2
1
d). log 3 7 ; e). loga b logb c logc a , unde a , b , c ( 0 , 1 ) ( 1 , + ) ;
log 1 7
3

f). log3 25 - log3 125 log1 15 ; g). log4 6 log4 8 - log4 3 .


3

Exercitiul nr. 9 :
Sa se arate ca daca :
n a n b
an log2
n a 1n b 1
atunci suma :
s = a1 a2 ..... an log2 n a 1n b 1 este independenta de n .

Exercitiul nr. 10 :
Demonstrati ca daca a , b , c sunt trei numere positive in progresie
geometrica , iar r un numar pozitiv , atunci unul din numerele :
log a r , log b r , log c r este media armonica a celorlalte doua .

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 13
Cap. II : Functia logaritmica

Exercitiul nr. 11 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). lg x lg 2 ; 2). lg x lg 2 ;

3). log 2 x 1 log 2 x2 x 16 2 lg x


; 4). 1 ;
lg5 x 4

5). log 3 2 x2 3 x 1 0
1
; 6). log 2 1 3 ;
x
7). log x 8x 2 x 1 4
x 1
4 2
; 8). log x 2 x2 3 x 4 2 ;

9). log 7 2 x 5 x 3 2 ;
2
10). logx x 2 x 1
2 ;

11). log x 1 x 3x 1 2 ;
2
12). log1 log5 5 x 0 ;
5

x2 2 x
13). log 1 log 8 0 ; 14). lg lg lg x 0 ;
2 x 3

15). log4 log2 log3 2 x 1


1
;
17). logx 2 2 x4 x2 6 2
2 ;
2

18). logx x 6 2 19). log x 6 x2 5 x 9


1
; 2 ;
2
20). log x 1 x2 x 6 4
2
.

Exercitiul nr. 12 :
Sa se rezolve ecuatiile :

x 2 2 2 x2 54
1). log 1 log 1 ; 2). log 1 log 1 x 4 ;
5 10 5 x 1 10 x3 10

3). log 1 x2 3 x 4 log 1 2 x 2 ; 4). log4 3x 1 log4 2x 14 ;


3 3

5). logx2 2 x 9 logx2 23 6 x ; 6). log5 x 2 2 x2 log5 x 2 x 1 ;

7). log2 3 x log2 1 x 3 ; 8). log5 2 x 5 log5 2 x 1 1 ;

9). log3 5x 2 2 log3


3x 1 1 log3 4 ;
10). log5 3x 11 log5 x 27 3 log5 8 ;

11). log 7 x 2 log 7 x 2 1 log 7 2 x 7 ;

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 14
Cap. II : Functia logaritmica

1
12). lg x 2 lg3x 6 lg 2 ;
2
13). lg x 21 lg x 21 1 lg 2 ; 14). 2 log 3 x 2 log 3 x 4 0
2
;

15). log 5 x 2 log 5 x 2 25


4 2 2 3
;
17). logx1 x2 5 x 7 1 ;
18). log x 2 log x 3 2 ; 19). log x x 3 log x 1
x
2
;

20). log 2 x 4 x 3 2 log


2
2 4 ;

1
21). log2
x 1 1 1 ; 22). log2 x 2 .

Exercitiul nr. 13 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). log 2 x log 8 x 8 ; 2). logx 4 logx 64 5 2 ;

11
3). log2 x log4 x log16 x 7 ; 4). log3 x log9 x log27 x ;
2
5). 3logx16 4 log16 x 2 log2 x ; 6). 3logx 4 2 log4 x 4 3log16 x 4 0 ;

3
7). 5 logx x log9 x3 8 log9 x x2 2 8). log 3 x log 3 x 1 ;
2
;
x
2

9 x

9). log 2 3x 1 log 3 3x 1 3 2 log 2 3 ;

10).
log4 x 2
log2 x 2

log2 x 2 log1 2 x 0 ;
2

11). log x 3 x log 3 x 2 0 ;

12). log x 5 x2 log 5 x 1 log5 5 x log5 x 1 ;


2
; 13).

log2 2x2 12
14). 8 ; 15). log9 9 x3 log3 9 x log3 x2 ;
log2 3 2 x

16). log 3 x2 3 x 5 log 3 7 2 x ;


17). log2 x2 1 log0,5 x 1 ;

19). log 2 x 3 1 log 2 x


1
18). lg x 4 2 lg
2
; ;
2x
20). log 2 log 3 x 1 log 2 log 3 4 x 3 .

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 15
Cap. II : Functia logaritmica

Exercitiul nr. 14 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). lg x 10 lg x 10 lg x2 100 1 ;

x5
2). 1 log 9 x 1
2 1
2
log 3
x3
;
3). 4 log 3 x 17log x 40
2
3
;

4). 2 log 9 x 9 log x 310 ; 5). log x x2 log2 x3 0 ;


2 x

6). 3 log 5 2 2 x log 5 3x 52 x ;


1
7). lg2 x lgx 15 ;
4

4
1
8). log2 x 1 log2 x 1 6 9). lg x 6 2 lg2 x 3 lg 25 ;
2
;
2
10). 2lg x lg 6 lg x 2 lg
x 1 ; 11). 5 log 5 x log5 x 18 ;
12). log2 x log3 x 1 ;

13). log 2 x2 3 log 1 5 2 log 1 x 1 log 2 x 1 ;


2 4

14). 2 log4 x logx 45 15). lg 10 x lg x 19 0


2
; ;

16). log3 log2 x 9 2log3 14 logx 4 ;

17). 4 lg x 3 lg x ; 18). 3 log 3 x log 3 3 x 1 0 ;

log 5 x 1 ;
5
x 2 log4 x x 3 log2 x x ;
2 3 2
19). 4 logx 20). log 5 x
2 x
21). 2 log4 2x 1 x log0, 5 3 log 6 6 0
6

22). log 2 4x 4 x log 2 2x 1 3 ; 23). xlg x 5 lg x 0,0001


3

24). xlg x 3 lg x 1 1000


2

Exercitiul nr. 15 :
Sa se rezolve ecuatiile :

2). 3 lg x2 lg x 1 0
1 2 1 1
lg x lg x
2
1). ; ;
12 3 4
3). 2 lg x3 3 lg x 1 0 4). 5lg x 3lg x 1 3lg x 1 5lg x 1 .
2
;

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 16
Cap. II : Functia logaritmica

Exercitiul nr. 16 :
Sa se rezolve ecuatiile :
1). log2 2x 3 x 2 ; 2). log2 12 2x 5 x ;

3). log2 9x 1 7 2 log2 3x 1 1 ;

4). lg 2 lg 4x 2 9 1 lg 2x 2 1 ;

5). x x x
x
; 6). x
lg x
10 ;
7). x2log x 256 2
; 8). xlog 3 x 9
3
;

9). 5
x
log3 x
243 ; 10). xlog x 23log x 3 ;
4 4

11). 2log x 1 x2log x 48 12). x1log x 9 x2 ;


2
2 2
; 3

13). 2 x lg 2 x
10 ; 14). 9log 3 xlog x 27
x 3
;

15). 25log 5 xlog x 125 16). xlog x 1 x 1 2x


log3 x 2
x 5
; 3
;

17). xlg x 1 3 x 1 4 x 1
lg x 2
.

Exercitiul nr. 17 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). 3x 10 log 2 x ; 2). log 3 x 4 x ;

4
3). x log 3 x 18 ; 4). log3 x ;
x 1
5). 3 x2 2 x3 log 2 x2 1 log 2 x ; 6). 7log x 1 5log x 1 2
5 7
;


x
e e
x

7). ln x x2 1 ; 8). xlog 3 x 1


2
;
2
9). 2 x
2
x /2
16 ;
10). log2 1 x log3 x ;

11). lg x3 x log 2 x .

Exercitiul nr. 18 :
Sa se rezolve ecuatiile :

a). log2 x 3x 5 log2 15 ; b). log3 x 1 log3 x 1 1 4 log3 2 ;

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 17
Cap. II : Functia logaritmica

c). log1 x 4 log1 x 0 ; d). log5 2 x 3 log5 x 5 log5 7 ;


2 2

lg 2 x lg 3 x - lg x 1 ; f). 2 log1 x 4 log1 x - 2 log1 2 ;


1
e).
2 3 3 3

g). lg 2 x 3 lg 6 x - lg x ; h). log 7 x 1 log 7 6 x 9 log 7 2 x 3 ;


1 1
2 2
x 11
i). lg x 2 lg ; j). log1 x 3 log1 x 5 log1 15 ;
x3 5 5 5

Exercitiul nr. 19 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). log3 x - 3 log3 x - 4 0 ; 2). log2 x 3 - 2 log2 x 3 1 ;


2 2


3). logx 1 3x2 x 2 2 ; 4). log x 1
2 x 2
2x 5 4 ;
5). log2 x - log2 x2 - 3 0 ; 6). log3 x log9 x log27 x 11 ;
2

7). log4 x 2 logx 2 1 ; 8). 20 log4 x x 7 log16x x3 3 log x x2 ;


2
3 27
9). log 3 x log 3 x 1 ; log x 3 log 3 x 3 1 ;
2
10). log 3
x x

Exercitiul nr. 20 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). 3 log3 x - 10 log3 x 3 0 ; 2). log2 x - 6 log2 x 8 0 ;


2 2


3). log2 log3 log4 x 2 ;
4). logx 2 x2 3x 1 ;
5). logx3 x 5 2 ; 6). logx 2 x 1 logx 2 x2 3x ;
2 6
7). log 1 log 1 x 1 ; 8). log3 x - ;
3 2 1 logx 27 3 log3 x


9). log2 12 2x 5 x ; 10). log3 x 1 log3 2 x 1 log9 3x 1 ; 4

11). 2 log2 x log 2 x log1 x 9 ;


12). logx log3 logx 2 x2 0 ;
2

1 2 1 7
13). log 2 x 3 x ; 14). log7 x log1 log1 logx 7 - ;
2

x 7 7 x 4
15). log 7 x 2 6 x ; 16). 9log5 x 1 - 5log9 x 3 4 ;

17). 2x log2 x 18 ; 18). 2x x2 log2 x 34 ;


Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 18
Cap. II : Functia logaritmica

19). 3x 3 lg 2 x 4 30 ; 20). x2 1 lg x 2 ;

21). 3xlog5 2 2log5 x 64 ; 22). loga x loga 2 x2 ....... loga n xn n .

Exercitiul nr. 21 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). log x 5 log x 5 x


9
4

log x 5 ;
2
2). 2 lg
2
x - 3 lg
3
x -1 0 ;

2

3). 2 lg x 2 - 3 lg x - 11 0 ; 4). logx 2 - logx 3 2 ;

2 lg x

5). lg 2 lg 4x2 9 1 lg 2x2 1 ; 6). 1 ;
lg 5 x 4
7). 3 logx 4 2 log4 x 4 3 log16 x 4 0 ; 8). 1 2 logx2 5 log5 x 2 ;

9). lg x 3 lg x 6 lg 2 lg 5 ; 10). log4 x 3 - log4 x 1 2 - log4 8 ;

11). 4 log3 x - 17 log3 x 4 0 ;


2

12). log3 x 5 9 x2 8 x 2 2 .

Exercitiul nr. 22 :
Sa se rezolve ecuatiile :

1). lg 3x2 12x 19 - lg 3x 4 1 ;
2). lg 3x2 7 - lg 3x 2 1 ;


3). log2 9x 1 7 2 log2 3x 1 1 ; 4). log x 2 x 5 log x 2
16
x5
;

5). log1 x 1 log1 x 1 log 3


5 x 0 ;
3 3


6). log 2 2 x2 log 2 x 1 log 2 x
1
2
log 4 x 4 log 2 x - 8 .
2 3

Exercitiul nr. 23 :
Sa se rezolve si discute ecuatiile logaritmice dupa valorile parametrului real a :
1). 2 logx a logax a 3 loga x a 0 2 ; 2). log a x log a x log 3
a
2 x 27 ;

a2 4
3). x log a x
a x
2
; 4). log x a log a 1 ;
2a x
2


5). log1 9x a log3 23x 0
3
.

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 19
Cap. II : Functia logaritmica

Exercitiul nr. 24 :
Sa se rezolve inecuatiile :

1). lg x2 3 lg x 3 ; 2). lg x 2 lg x 8 0
2
;
x
1
0,25 4). log 2 9 2x 3 x
x4
3). ; ;
16
5). lg 2 lg 4x 2 9 1 lg 2x 2 1 ; 6). log0, 7 2 x 4 0 ;

7). log0, 5 2 x 1 log0, 5 3x 4 ; 8). log2 2 x 4 log2 5x 3 .

Exercitiul nr. 25 :
Rezolvati inecuatiile :

x 3
1). log3 x2 4 x 3 1
1
; 2). log 0 , 25 ;
x 3 2
3 2x
3). log5 x2 11x 43 1 ; 4). log 2 1 ;
1 x
5). log1
3

x 1 x 1 ;
6). log 0 , 5 1 x x 4 0
2
;

x 1
7). log2 log1 log5 x 0 ; 8). log 3 log 0 , 2 log 32 0 .
3 x5
Exercitiul nr. 26 :
Rezolvati inecuatiile :
x3
1). 3 log 2 x 2 ; 2). log 5 0 ;
x4
2x 1 1 1
3). log 0 , 25 ; 4). log 3 3 4 x 2 .
x3 2 2

Exercitiul nr. 27 :
Rezolvati inecuatiile :
1). log 0 , 3 3 x 8 log 0 , 3 x2 4 ; 2). log0, 5 x 1 log2 2 x ;

x 6 x 9
2

3). log0 , 5 log2 x 1 ; 4). log 5 x log 125 3 x 2 .


2 x 1
Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 20
Cap. II : Functia logaritmica

Exercitiul nr. 28 :
Rezolvati inecuatiile :

1). log1 x log3 9 x 3 ; 2). lg x 2 lg x 8 0


2
;
9

3). 2 log 7 x log x 49 3 ; 4). logx 3 2 x 1


2 .

Exercitiul nr. 29 :
Rezolvati inecuatiile :
1). log 2 2 x 1 2 ; 2). log1 1 2 x 1 ;
2

3). log5 3x 1 1 ; 4). log 1 x2 5 x 6 1 ;


2

2x 8
5). lgx2 5 x 7 0 ; 6). log 2 0 ;
x2
2 3x x 3 1
7). log 1 1 ; 8). log 1 ;
3 x 4 x 3 2

x log1 x 1
9). log 2 1 ; 10). 2
0 ;
x 1 x4
x5 log2 x 3
11). 0 ; 12). 0 ;
log 3 x 2 x 25
2

x2 x
13). x 1log x 7 0
1 ; 14). log 1 log 6 0 ;
5 2 x4
x 1
15). log 1 log 3 0 ; 16). log 5 1 x log 5 x 3 ;
2 x 1
17). log 7 7 x 3 log 7 1 2 x ; 18). log1 x 4 log1 x2 2 x 3 ;
3 3

x7
19). log 1 log 1 5 x ; x 3x 4 lg x 1
2
20). lg .
5 2x 3 5

Exercitiul nr. 30 :
Sa se rezolve inecuatiile :
1). log1 x 2 log1 5 log1 x 2 ; 1). logx 2 log2 x log4 x 2 ;
3 3 3

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 21
Cap. II : Functia logaritmica

2). log 3 x 2 log 3 x 2 log 3 4 x 1 ;

3). log1 4 x log1 2 log1 x 1 ; 3). log x x 2 1


5 5 5

4). lgx 1 lgx 2 lgx 2 ; 5). log1 2 x 5 log1 16 x2 1 ;


5 5

6). log 2 x 1 1 2 log 4 x ; 7). log1 x 2 log1 x 1 log1 6 ;


3 9 3

log3 x log3 5 x log1 x 3 ;


1
8). 8). log x 3 x 1 2
2 3

1
9). log 2 x 14 2 log 4 x 2 2 log 1 ;
28

3
10). log2 23 x 2 log4 x 1 ; 11). log 3 x 2 log 9 x 2 ;
2
12). log 2 x 3 x 2 log 1 x 3 log 1 3 ;
2 2

13). log2 2x 1 log1 2x 1 2 2 ; 14). log 3 3x 1 log 3 3x 1 3 6 ;


2

15). log2 x 5x 3 1 ; 16). log x 3 2 x 1 2 ;

2x 1
17). log x 1 x2 1 1 ; 18). log x 1 .
x 1

Exercitiul nr. 31 :
Sa se rezolve inecuatiile :
1). xlog x 1 256 x
4
; 2). xlg x 10 ;

3). xlog x 32
2
; 4). xlg x 10 x lg x ;

8 x log2 8 x
2
3 x 4
3 6). 25log x xlog x 30
2

5). ; 5 5
;

7). xlog x 16 x log x 17


2 2
; 8). x 2 log1 / 3 x
5x
log1 / 3 x 2
6x - 2 ;

9). x3 lg x 1 8 ; 10). x2 x log 3 2 x 2 ;

log2 x 3 log1 2 x 1
11). 0 ; 12). 2
0 ;
log1 2 x 1 log1 3x 2
2 3

13). 4 log 2 x 2 ; 14). log2 x2 x 4 1 ;

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 22
Cap. II : Functia logaritmica

1 1 log2 x 2
15). ; 16). ;
log 3 x 2 log 3 x log2 x 2 log2 x 6

1 1 3x 1
17). 2 ; 18). log2 1 ;
1 lg x 1 lg x 2 x

1 log1 x 81 2
2
log1 x 3 1
1 .
log x 3 5 2
2 2
19). ; 20).
1 log1 x 1
2 2

Exercitiul nr. 32 :
Sa se rezolve inecuatiile :

1).
3 1
log4 3 x log2 x 1 ;
2). 1 log0, 5 3x2 2 log2
2
;
2 x 5
2
2 2
lg x2 6 x 8 log 3 x2 3x 7
1 ; 1 ;
log 3 3 x 2
3). 4).
lgx 8

5). log100 x2 lg x 2 6). log 3 2 x x 1 log 3 6 x 3 log 3 x


2 2 2
; ;

7).
lg x 3 lg x 3
2

1 ; 8).
loga x 2
0 , a 0 , a 1 ;
lg x 1 loga x 5
9). log3 x 1 3logx 9 ; 10). log 2 x 1 log x 1 64 1 ;

53
x

11). log 4 5 3 log 2 x


3 ; 12). log 3 3x 1 log 3 3x 2 9 3 ;
8
13). xlog x 2 log x 1
4 2
; 14). xlog x 1 256 x
4
;

15). log 2 x x2 5 x 6 1 ; 16). log x1 0,5 0,5 .

Exercitiul nr. 33 :
Sa se rezolve si sa se discute dupa valorile parametrului a , inecuatiile :
3
1). loga x loga x loga x 2 4 ;
4
2). log a x log a x 5 log a 0,02 0 .

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 23
Cap. II : Functia logaritmica

Exercitiul nr. 34 :
Sa se rezolve sistemele de ecuatii :

x y7 ln x 2 ln y 5
1). ; 2). ;
ln x ln y 2 ln 2 ln 3 3 ln x ln y 1

x2 y 2 34
3). ; 4).

8 2 x-y 23 y
;
ln x ln y ln15 log 3
x 2 y log 3
3 x 2 y 3

xy 40 log3 x log3 y 2 log3 75). ; 6). ;
x 4 log4 x y 2

lg y


x y 4
log y log x
8 8

y 1 log4 x
7). ; 8). ;

log 4 x log 4 y 1 x 4
y 6

xlog x 813
yx log x x 52
y

9). log x ; 10). ;


y 81x
3

log 4x log y
y 3 x 1

log 2 x2 y 2 5 3lgx 4lg y


11). ; 12). ;
2 log 4 x log 2 y 4 4 x lg 4
3 y lg 3

2 2 y
2x 2 y 8 x y ln
13). ; 14). x ;
log2 x log2 y 2
2 x 3xy 2 y 9
2 2

1
log1 x log 1 y
4 27 6 x4 y 4 641
15). ; 16). ;

x y
1 1 5 2 lg x 2 lg y 2

4 27 6
x y 90 lg x2 y 2 1 lg13
17). ; 18). ;
lg x lg y 3 lg x y lg x y 3 lg 2

102lg x y 25
19). ;
lg x y lg x y 1 2 lg 2
2 y 512 x 1
2

3y 9x 81
20). 21).
log 13 x y log 3 x y 2
; ;
lg x y 2
lg x 2 lg 3

Functia logarimica
Clasa a X-a Algebra - 24
Cap. II : Functia logaritmica

x y 15 log4 x y 2

22). ; 23). ;
lg x lg y 2 log3 x log3 y 2 log3 7

2 2 1

x 5 y 4 0 x y 4 y
2 2

24). ; 25). 2
log4 x log2 y 0
log3 x 2 y log1 x 2 y 1
3

8
log y x log x y logy x 2 logx y 1

26). 3 ; 27). ;
xy 16
x
2
2 y
2
3

xlg y 100 xlg y 4


28). ; 29). ;
xy 1000 xy 40

y log3 x 1
30). .
x 3
y 12

Functia logarimica