Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT de COLARIZARE

programul de formare psihopedagogic


Nivelul I +II (1 an)
curs postuniversitar
ncheiat ntre:
(1) Departamentul pentru pregtirea personalului didactic, programul de formare
psihopedagogic, al Facultii de Psihologie, reprezentat de Director Carmen BULZAN
i _________________________ liceniat() al(a) Facultii de _________________,
programul de studii , nscut () la data de __________ n localitatea
__________________, fiul (fiica) lui _______________ i al ___________________, domiciliat()
n localitatea ________________ , str.________________, nr.___, bl._____, sc.__, ap._____,
judeul/sectorul _______, legitimat() cu C.I. seria _____, nr.____________, eliberat de
___________, la data de ______________, CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/.
Art.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activitilor didactice prevzute n planul de
nvmnt al programului de studii psihopedagogice, aprobat de Senatul universitar pentru
perioada de colarizare 2016-2017.
Art. 2. Pentru pentru perioada de colarizare 2016-2017, planul de nvmnt i orarul
pentru anul universitar 2016-2017, au fost afiate pe site-ul universitii, spre informarea
studentului.
Art. 3 Disciplin obligatorie DIDACTICA SPECIALITII-specializarea............................
Art. 4 Parcurgerea disciplinelor obligatorii, permite studentului acumularea a 60 credite
(Nivelul I+II) n perioada de colarizare 2016-2017.
Art. 5 Conform Hotrrii Senatului universitar n cazul nepromovrii tuturor examenelor i
verificrilor prevzute n planul de nvmnt, studentului i se elibereaz o adeverin n care sunt
menionate doar disciplinele parcurse din plan, fr a avea dreptul la eliberarea certificatului de
absolvire.
Art.6 Finalizarea studiilor i a promovarii examenului de absolvire, confer absolventului
dreptul la obinerea certificatului.
Art. 7 n baza hotrrii Consiliului de Administraie al UEB, taxa de colarizare pentru
perioada de colarizare 2016-2017, Nivelul I+II (1 an) este de 1500 lei.
Art. 8 Studentul poate achita taxa de colarizare) astfel:
Rata I 600 lei pn la 01.10-2016
Rata a-II-a 600 lei pn la 15.02.2017
Rata a-III-a 300 lei pn la 15.04.2017
Art.9. n cazul n care, taxa de nscriere i prima rata nu sunt achitate pn la 30 septembrie
2016, studentul pierde calitatea de admis.
Art.10. La solicitarea scris a studentului, n caz de retragere voluntar de la studii sau de
ntrerupere a studiilor din motive personale, universitatea nu restituie taxele achitate.
Art.11. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ________________ 2016, n dou
exemplare, cte unul pentru fiecare parte semnatar.

DIRECTOR D.P.P.D,
Prof.univ.dr. Carmen BULZAN

STUDENT,

S-a verificat exactitatea datelor de identificare a studentului.

SECRETAR EF FACULTATE,
Ileana Mocanu
1

S-ar putea să vă placă și