Sunteți pe pagina 1din 28

Manual de utilizare

Manual de utilizare Termostat digital THR840DEE 50062484-002 Rev. A
Manual de utilizare Termostat digital THR840DEE 50062484-002 Rev. A

Termostat digital

THR840DEE

50062484-002

Rev. A

THR840DEE-RO.indd

1

Manual de utilizare Termostat digital THR840DEE 50062484-002 Rev. A THR840DEE-RO.indd 1 11-08-08 09:48
Manual de utilizare Termostat digital THR840DEE 50062484-002 Rev. A THR840DEE-RO.indd 1 11-08-08 09:48

11-08-08

Manual de utilizare Termostat digital THR840DEE 50062484-002 Rev. A THR840DEE-RO.indd 1 11-08-08 09:48
Manual de utilizare Termostat digital THR840DEE 50062484-002 Rev. A THR840DEE-RO.indd 1 11-08-08 09:48

09:48

Manual de utilizare

ATENŢIE: Acest produs trebuie instalat şi configurat corect pentru a funcţiona corespunzător (consultaţi paginile 12–24). Acest produs trebuie instalat şi configurat corect pentru a funcţiona corespunzător (consultaţi paginile 12–24). Dacă nu aveţi experienţă în conectarea echipamentului electric, recomandăm instalarea de către un specialist pentru evitarea eventualelor răniri personale sau deteriorarea echipamentului.

SFAT: După instalare, consultaţi GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ, pagina 6 pentru personalizare şi pentru a începe După instalare, consultaţi GHIDUL DE PORNIRE RAPIDĂ, pagina 6 pentru personalizare şi pentru a începe să utilizaţi imediat termostatul.

şi pentru a începe să utilizaţi imediat termostatul. Drepturi de autor © 2011 Honeywell International Inc.

Drepturi de autor © 2011 Honeywell International Inc. homexpert tm by Honeywell este o marcă comercială a Honeywell International Inc Toate drepturile rezervate.

THR840DEE-RO.indd

2
2

2

este o marcă comercială a Honeywell International Inc Toate drepturile rezervate. THR840DEE-RO.indd 2 2 11-08-08 09:48
este o marcă comercială a Honeywell International Inc Toate drepturile rezervate. THR840DEE-RO.indd 2 2 11-08-08 09:48

11-08-08

este o marcă comercială a Honeywell International Inc Toate drepturile rezervate. THR840DEE-RO.indd 2 2 11-08-08 09:48
este o marcă comercială a Honeywell International Inc Toate drepturile rezervate. THR840DEE-RO.indd 2 2 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Cuprins

Despre noul dvs. termostat

Anexă

Ce este un termostat de cameră

4–5

Depanare

25

SCURT GHID DE PORNIRE

6

Informaţii referitoare la garanţie

26

Prezentarea pe scurt a comenzilor

7

Evacuare şi reciclare

27

Funcţionare

Comutatorul pornire/oprire

8

Comutatorul pornire/oprire 8 OBS.: Acest simbol se va aprinde intermitent pe ecran

OBS.: Acest simbol se va aprinde intermitent pe ecran

Comanda de încălzire sau răcire

9

când bateria este descărcată. Îndepărtaţi capacul

Comanda pentru temperatură

10

şi înlocuiţi bateriile cu două baterii alcaline AA noi,

Mod ECO pentru economisire energie

11

conform indicaţiilor de la pagina 18.

Instalare şi configurare

Instalarea sistemului

12

Instalarea suportului de perete

13

Cablarea sistemului

14–17

Instalarea şi montarea bateriei

18

Testarea sistemului

19

Setările instalatorului

20–24

THR840DEE-RO.indd

3
3

3

bateriei 18 Testarea sistemului 19 Setările instalatorului 20–24 THR840DEE-RO.indd 3 3 11-08-08 09:48
bateriei 18 Testarea sistemului 19 Setările instalatorului 20–24 THR840DEE-RO.indd 3 3 11-08-08 09:48

11-08-08

bateriei 18 Testarea sistemului 19 Setările instalatorului 20–24 THR840DEE-RO.indd 3 3 11-08-08 09:48
bateriei 18 Testarea sistemului 19 Setările instalatorului 20–24 THR840DEE-RO.indd 3 3 11-08-08 09:48

09:48

Manual de utilizare

Ce este un termostat de cameră?

…explicaţii pentru clienţii casnici

Un termostat de cameră porneşte şi opreşte sistemul de încălzire, după caz. Funcţionează prin detectarea temperaturii din atmosferă, pornind încălzirea când temperatura scade sub cea setată pe termostat şi oprind-o după ce s-a atins valoarea setată a temperaturii. Setarea temperaturii termostatului la o valoare mai mare nu va determina încălzirea mai rapidă a camerei. Intervalul de încălzire a camerei depinde de tipul sistemului de încălzire, de exemplu, de dimensiunea boilerului şi a caloriferelor.

Setarea nu afectează nici intervalul de răcire a camerei. Reducerea valorii setate a termostatului duce la reducerea temperaturii de control a camerei şi economiseşte energie.

Sistemul de încălzire nu va funcţiona dacă a fost dezactivat de un temporizator sau dispozitiv de programare.

Setarea şi utilizarea termostatului de cameră se realizează prin identificarea celei mai reduse valori a temperaturii care să asigure o atmosferă plăcută, lăsând apoi termostatul să controleze individual temperatura. Cea mai bună modalitate pentru a face acest lucru este setarea termostatului de cameră la o valoare redusă – cum ar fi 18°C – şi apoi creşterea cu un grad în fiecare zi, până la atingerea unei temperaturi plăcute. Ulterior, nu mai este necesară reglarea termostatului. Orice reglare peste această valoare va duce la consumul inutil de energie şi va fi mai costisitoare.

THR840DEE-RO.indd

4
4

4

această valoare va duce la consumul inutil de energie şi va fi mai costisitoare. THR840DEE-RO.indd 4
această valoare va duce la consumul inutil de energie şi va fi mai costisitoare. THR840DEE-RO.indd 4

11-08-08

această valoare va duce la consumul inutil de energie şi va fi mai costisitoare. THR840DEE-RO.indd 4
această valoare va duce la consumul inutil de energie şi va fi mai costisitoare. THR840DEE-RO.indd 4

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Dacă sistemul dvs. de încălzire este un boiler cu radiaţii, va exista în general un singur termostat de cameră pentru întreaga casă. Însă puteţi avea temperaturi diferite în camere separate prin instalarea unor robinete pentru calorifer cu termostat (TRV) pe calorifere. Dacă nu aveţi TRV, recomandăm selectarea unei temperaturi adecvate pentru întreaga casă. Dacă aveţi TRV, puteţi opta pentru o temperatură ceva mai mare pentru a vă asigura că atmosfera este plăcută chiar şi în cea mai răcoroasă cameră, prevenind apoi orice încălzire excesivă în celelalte camere prin reglarea TRV.

Termostatele de cameră necesită un debit constant de aer pentru detectarea temperaturii, deci nu trebuie acoperite cu perdele sau blocate de mobilier. Amplasarea acestora în apropierea dispozitivelor electrice de încălzire, televizoarelor, lustrelor sau veiozelor poate împiedica funcţionarea corespunzătoare.

THR840DEE-RO.indd

5
5

5

lustrelor sau veiozelor poate împiedica funcţionarea corespunzătoare. THR840DEE-RO.indd 5 5 11-08-08 09:48
lustrelor sau veiozelor poate împiedica funcţionarea corespunzătoare. THR840DEE-RO.indd 5 5 11-08-08 09:48

11-08-08

lustrelor sau veiozelor poate împiedica funcţionarea corespunzătoare. THR840DEE-RO.indd 5 5 11-08-08 09:48
lustrelor sau veiozelor poate împiedica funcţionarea corespunzătoare. THR840DEE-RO.indd 5 5 11-08-08 09:48

09:48

Manual de utilizare

Despre noul dvs. termostat

THR840DUK este un termostat uşor de utilizat destinat menţinerii unei atmosfere plăcute atunci când vă aflaţi acasă

şi reducerii costurilor de energie atunci când sunteţi plecaţi. O singură atingere a butonului ECO determină

o suprareglare a temperaturii normale, pentru menţinerea unui nivel mai redus, economic pentru o perioadă de timp specificată (a se vedea pagina 11).

SCURT GHID DE PORNIRE

Noul dvs. termostat este preprogramat şi pregătit de funcţionare. Urmaţi paşii de mai jos şi modificaţi setările dacă este cazul:

1 Instalarea şi configurarea termostatului (dacă această operaţiune nu a fost efectuată de un instalator calificat)

Consultaţi paginile 12–24

2 Selectaţi modul de încălzire (implicit) sau de răcire

Consultaţi pagina 9

3 Setaţi temperatura interioară dorită

Consultaţi pagina 10

THR840DEE-RO.indd

6
6

6

pagina 9 3 Setaţi temperatura interioară dorită Consultaţi pagina 10 THR840DEE-RO.indd 6 6 11-08-08 09:48
pagina 9 3 Setaţi temperatura interioară dorită Consultaţi pagina 10 THR840DEE-RO.indd 6 6 11-08-08 09:48

11-08-08

pagina 9 3 Setaţi temperatura interioară dorită Consultaţi pagina 10 THR840DEE-RO.indd 6 6 11-08-08 09:48
pagina 9 3 Setaţi temperatura interioară dorită Consultaţi pagina 10 THR840DEE-RO.indd 6 6 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Prezentare pe scurt

Sistemul de răcire funcţionează (consultaţi pagina 9) Temporizare mod ECO (consultaţi pagina 11) Sistemul de
Sistemul de răcire funcţionează
(consultaţi pagina 9)
Temporizare mod ECO
(consultaţi pagina 11)
Sistemul de încălzire este
funcţional (consultaţi pagina 9)
Modul ECO este activ
(consultaţi pagina 11)
ECO
Apare la afişarea
temperaturii ţintă
25.0 °c
Temperatura curentă
(sau temperatura ţintă,
dacă se aprinde intermitent)
Eroare de sistem
(consultaţi
pagina 25)
Avertizare baterie descărcată
(consultaţi pagina 18 pentru
înlocuirea bateriilor)
Simbolul de repaus se
afişează când termostatul
este oprit (consultaţi
pagina 8)

THR840DEE-RO.indd

7
7

7

Apăsaţi pentru modificarea temperaturii (consultaţi pagina 10)

Apăsaţi pentru activarea sau dezactivarea modului ECO (consultaţi pagina 11)

Apăsaţi pentru activarea sau dezactivarea termostatului (consultaţi pagina 8)

(consultaţi pagina 11) Apăsaţi pentru activarea sau dezactivarea termostatului (consultaţi pagina 8) 11-08-08 09:48
(consultaţi pagina 11) Apăsaţi pentru activarea sau dezactivarea termostatului (consultaţi pagina 8) 11-08-08 09:48

11-08-08

(consultaţi pagina 11) Apăsaţi pentru activarea sau dezactivarea termostatului (consultaţi pagina 8) 11-08-08 09:48
(consultaţi pagina 11) Apăsaţi pentru activarea sau dezactivarea termostatului (consultaţi pagina 8) 11-08-08 09:48

09:48

Utilizare

Comutator pornire/oprire şi protecţie la îngheţ

25.0 °c Apăsaţi lung pentru pornire sau oprire
25.0
°c
Apăsaţi lung pentru
pornire sau oprire
5.0 °c Sistemul menţine temperatura minimă Simbolul apare când termostatul este oprit când termostatul este
5.0 °c
Sistemul menţine
temperatura minimă
Simbolul apare când
termostatul este oprit
când termostatul
este oprit
THR840DEE-RO.indd
8

Apăsaţi butonul ON/OFF (pornire/oprire) în modul indicat în partea stângă pentru a porni sau opri termostatul. Dacă este oprit, termostatul

nu va activa niciodată sistemul de răcire şi va activa încălzirea numai dacă acest lucru este necesare pentru menţinerea temperaturii interioare

minime de 5°C (protecţie la îngheţ).

Puteţi modifica temperatura de protecţie la îngheţ la orice nivel între 5° şi 16°C sau puteţi dezactiva această funcţie, astfel încât sistemul de încălzire să nu fie activat niciodată, dacă termostatul este oprit (consultaţi pagina 22).

8

de încălzire să nu fie activat niciodată, dacă termostatul este oprit (consultaţi pagina 22). 8 11-08-08
de încălzire să nu fie activat niciodată, dacă termostatul este oprit (consultaţi pagina 22). 8 11-08-08

11-08-08

de încălzire să nu fie activat niciodată, dacă termostatul este oprit (consultaţi pagina 22). 8 11-08-08
de încălzire să nu fie activat niciodată, dacă termostatul este oprit (consultaţi pagina 22). 8 11-08-08

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Comanda de încălzire sau răcire

Apăsaţi lung ambele butoane timp de 5 secunde

25.0 °c Comutare de pe încălzire pe răcire
25.0
°c
Comutare de pe încălzire pe răcire
25.0 °c
25.0 °c

THR840DEE-RO.indd

9
9

Termostatul este presetat pentru a controla exclusiv sistemul dvs. de încălzire. Dacă este instalat şi setat corect, poate fi utilizat şi pentru

comandarea sistemului de răcire.

Pentru a comuta între sistemul de încălzire şi cel de răcire, apăsaţi lung butoanele p şi q, până la modificarea afişajului.

OBS.: Termostatul nu va trece pe comanda de răcire decât dacă activaţi această funcţie (consultaţi pagina Termostatul nu va trece pe comanda de răcire decât dacă activaţi această funcţie (consultaţi pagina 22).

OBS.: La modificarea sistemului, se vor afişa simbolurile de „Încălzire” şi “Răcire” timp de câteva secunde, La modificarea sistemului, se vor afişa simbolurile de „Încălzire” şi “Răcire” timp de câteva secunde, iar apoi vor dispărea. În mod normal, aceste simboluri apar numai în timpul funcţionării sistemului de încălzire sau răcire.

9

mod normal, aceste simboluri apar numai în timpul funcţionării sistemului de încălzire sau răcire. 9 11-08-08
mod normal, aceste simboluri apar numai în timpul funcţionării sistemului de încălzire sau răcire. 9 11-08-08

11-08-08

mod normal, aceste simboluri apar numai în timpul funcţionării sistemului de încălzire sau răcire. 9 11-08-08
mod normal, aceste simboluri apar numai în timpul funcţionării sistemului de încălzire sau răcire. 9 11-08-08

09:48

Utilizare

Comanda pentru temperatură

Temperatura curentă a camerei 24.0 °c Apăsaţi butoanele pentru afişarea sau modificarea temperaturii 25.0 °c
Temperatura curentă a camerei
24.0 °c
Apăsaţi butoanele pentru afişarea sau
modificarea temperaturii
25.0 °c
THR840DEE-RO.indd
10

În modul de aşteptare, termostatul afişează temperatura curentă a camerei.

Puteţi apăsa butoanele p sau q în orice moment pentru vizualizarea temperaturii„ţintă” pe care termostatul încearcă să o menţină.

O apăsare a butonului va afişa temperatura ţintă, prin aprindere

intermitentă. Pentru a o modifica, apăsaţi de mai multe ori oricare dintre

butoane până când pe afişaj apare temperatura dorită. După câteva secunde, ecranul nu se va mai aprinde intermitent şi va afişa temperatura curentă a camerei.

intermitent şi va afişa temperatura curentă a camerei. OBS.: Puteţi utiliza modul ECO pentru suprareglarea

OBS.: Puteţi utiliza modul ECO pentru suprareglarea temporară a temperaturii ţintă pe o perioadă specificată de timp (consultaţi pagina 11).

10

temporară a temperaturii ţintă pe o perioadă specificată de timp (consultaţi pagina 11). 10 11-08-08 09:48
temporară a temperaturii ţintă pe o perioadă specificată de timp (consultaţi pagina 11). 10 11-08-08 09:48

11-08-08

temporară a temperaturii ţintă pe o perioadă specificată de timp (consultaţi pagina 11). 10 11-08-08 09:48
temporară a temperaturii ţintă pe o perioadă specificată de timp (consultaţi pagina 11). 10 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Modul ECO de economisire a energiei

Apăsaţi pentru a accesa modul ECO ECO 1hr
Apăsaţi pentru a accesa modul ECO
ECO
1hr

Setaţi numărul de ore

ECO 3hr Schimbaţi temperatura ECO (dacă este cazul) ECO 18.0 ° c THR840DEE-RO.indd 11
ECO
3hr
Schimbaţi temperatura ECO (dacă este cazul)
ECO
18.0 ° c
THR840DEE-RO.indd
11

Modul ECO suprareglează setările termostatului pentru menţinerea unei temperaturi diferite timp de 1 până la 24 de ore. Acest lucru poate fi util pentru reducerea costurilor de încălzire sau răcire când nu sunteţi acasă.

1 Apăsaţi butonul verde ECO pentru afişarea temporizatorului.

2 Apăsaţi butoanele p sau q pentru reglarea temporizatorului (1–24 ore).

În modul ECO, pe ecran se vor afişa alternativ timpul rămas şi temperatura

curentă a camerei. După expirarea intervalului setat, termostatul va reveni

la modul de funcţionare normal. Opţiuni:

• Apăsaţi butoanele p sau q pentru creşterea sau reducerea temperaturii ECO temporare, dacă este cazul.

• Apăsaţi din nou butonul ECO pentru anularea modului ECO şi reluarea

modului normal de funcţionare.

modului ECO şi reluarea modului normal de funcţionare. OBS.: Temperatura ECO implicită este presetată la 18°C.

OBS.: Temperatura ECO implicită este presetată la 18°C. Pentru mărirea sau reducerea temperaturii implicite, consultaţi pagina 22.

11

este presetată la 18°C. Pentru mărirea sau reducerea temperaturii implicite, consultaţi pagina 22. 11 11-08-08 09:48
este presetată la 18°C. Pentru mărirea sau reducerea temperaturii implicite, consultaţi pagina 22. 11 11-08-08 09:48

11-08-08

este presetată la 18°C. Pentru mărirea sau reducerea temperaturii implicite, consultaţi pagina 22. 11 11-08-08 09:48
este presetată la 18°C. Pentru mărirea sau reducerea temperaturii implicite, consultaţi pagina 22. 11 11-08-08 09:48

09:48

Montare şi setare

Instalarea sistemului

NU NU OK 1,2 — 1,5 m
NU
NU
OK
1,2 — 1,5 m

Procedura de instalare

1 Deconectaţi alimentarea electrică

2 Alegeţi locaţia termostatului şi instalaţi suportul de perete

3 Conectaţi cablurile sistemului

4 Instalaţi bateriile şi montaţi capacul termostatului

5 Reconectaţi alimentarea electrică

6 Setaţi şi testaţi funcţionarea sistemului

OBS.: Dacă nu aveţi experienţă în instalarea sistemului, recomandăm efectuarea acestor proceduri de către un instalator Dacă nu aveţi experienţă în instalarea sistemului, recomandăm efectuarea acestor proceduri de către un instalator profesionist.

ÎNTRERUPEŢI ALIMENTAREA ELECTRICĂ ÎNAINTE DE INSTALARE: Poate provoca electrocutări sau deteriorări ale echipamentului. Poate provoca electrocutări sau deteriorări ale echipamentului.

THR840DEE-RO.indd

12

12

DE INSTALARE: Poate provoca electrocutări sau deteriorări ale echipamentului. THR840DEE-RO.indd 12 12 11-08-08 09:48
DE INSTALARE: Poate provoca electrocutări sau deteriorări ale echipamentului. THR840DEE-RO.indd 12 12 11-08-08 09:48

11-08-08

DE INSTALARE: Poate provoca electrocutări sau deteriorări ale echipamentului. THR840DEE-RO.indd 12 12 11-08-08 09:48
DE INSTALARE: Poate provoca electrocutări sau deteriorări ale echipamentului. THR840DEE-RO.indd 12 12 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Instalarea suportului de perete

Termostat
Termostat

Îndepărtaţi capacul termostatului şi folosiţi o şurubelniţă pentru deschidere, în modul ilustrat în partea stângă, apoi scoateţi termostatul din suportul de perete. Instalaţi-l la cca. 1,2–1,5 metri deasupra podelei, pentru acces facil la ecran.

• Nu instalaţi în apropierea surselor de aer cald sau rece (radiatoare, ferestre, conducte de încălzire sau răcire).

Suport de perete
Suport de perete

13

THR840DEE-RO.indd

13

rece (radiatoare, ferestre, conducte de încălzire sau răcire). Suport de perete 13 THR840DEE-RO.indd 13 11-08-08 09:48
rece (radiatoare, ferestre, conducte de încălzire sau răcire). Suport de perete 13 THR840DEE-RO.indd 13 11-08-08 09:48

11-08-08

rece (radiatoare, ferestre, conducte de încălzire sau răcire). Suport de perete 13 THR840DEE-RO.indd 13 11-08-08 09:48
rece (radiatoare, ferestre, conducte de încălzire sau răcire). Suport de perete 13 THR840DEE-RO.indd 13 11-08-08 09:48

09:48

Montare şi setare

Cablarea sistemului

Montare şi setare Cablarea sistemului 6 mm max. 1,0 – 2,5 mm THR840DEE-RO.indd 14 Conectaţi cablurile
6 mm max.
6 mm max.

1,0 – 2,5 mm

THR840DEE-RO.indd

14

Conectaţi cablurile echipamentului dvs. de încălzire sau răcire la termostat, în modul ilustrat în stânga. Pentru detalii consultaţi schemele electrice de la paginile 15–17.

1 Asiguraţi-vă că alimentarea electrică este întreruptă.

2 Îndepărtaţi stratul izolator pentru expunerea a cca. 6 mm de cablu.

3 Folosiţi o şurubelniţă pentru a desface şurubul terminal, introduceţi cablul în orificiu, apoi strângeţi şurubul.

4 Reinstalaţi capacul termostatului, apoi reluaţi alimentarea.

14

capacul termostatului, apoi reluaţi alimentarea. 14 OBS.: Cablarea trebuie să fie în conformitate cu

OBS.: Cablarea trebuie să fie în conformitate cu reglementările IEE. Menţineţi sursele de alimentare CA/cablurile de sarcină la distanţă de cablurile dispozitivului.

IEE. Menţineţi sursele de alimentare CA/cablurile de sarcină la distanţă de cablurile dispozitivului. 11-08-08 09:48
IEE. Menţineţi sursele de alimentare CA/cablurile de sarcină la distanţă de cablurile dispozitivului. 11-08-08 09:48

11-08-08

IEE. Menţineţi sursele de alimentare CA/cablurile de sarcină la distanţă de cablurile dispozitivului. 11-08-08 09:48
IEE. Menţineţi sursele de alimentare CA/cablurile de sarcină la distanţă de cablurile dispozitivului. 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Scheme electrice

Boiler simplu

homexpert™ by Honeywell THR840DEE Scheme electrice Boiler simplu THR840DEE-RO.indd 15 Boiler combi 15 11-08-08 09:48

THR840DEE-RO.indd

15
15

Boiler combi

homexpert™ by Honeywell THR840DEE Scheme electrice Boiler simplu THR840DEE-RO.indd 15 Boiler combi 15 11-08-08 09:48

15

homexpert™ by Honeywell THR840DEE Scheme electrice Boiler simplu THR840DEE-RO.indd 15 Boiler combi 15 11-08-08 09:48
homexpert™ by Honeywell THR840DEE Scheme electrice Boiler simplu THR840DEE-RO.indd 15 Boiler combi 15 11-08-08 09:48

11-08-08

homexpert™ by Honeywell THR840DEE Scheme electrice Boiler simplu THR840DEE-RO.indd 15 Boiler combi 15 11-08-08 09:48
homexpert™ by Honeywell THR840DEE Scheme electrice Boiler simplu THR840DEE-RO.indd 15 Boiler combi 15 11-08-08 09:48

09:48

Montare şi setare

Scheme electrice

Dispozitiv termic de acţionare

Robinet zonă

L N
L
N

THR840DEE-RO.indd

16

16

şi setare Scheme electrice Dispozitiv termic de acţionare Robinet zonă L N THR840DEE-RO.indd 16 16 11-08-08
şi setare Scheme electrice Dispozitiv termic de acţionare Robinet zonă L N THR840DEE-RO.indd 16 16 11-08-08

11-08-08

şi setare Scheme electrice Dispozitiv termic de acţionare Robinet zonă L N THR840DEE-RO.indd 16 16 11-08-08
şi setare Scheme electrice Dispozitiv termic de acţionare Robinet zonă L N THR840DEE-RO.indd 16 16 11-08-08

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Scheme electrice

Robinet zonă

Calorifer cu

(deschis, închis)

rezistenţă electrică

Robinet zonă Calorifer cu (deschis, închis) rezistenţă electrică THR840DEE-RO.indd 17 17 11-08-08 09:48

THR840DEE-RO.indd

17

Robinet zonă Calorifer cu (deschis, închis) rezistenţă electrică THR840DEE-RO.indd 17 17 11-08-08 09:48

17

Robinet zonă Calorifer cu (deschis, închis) rezistenţă electrică THR840DEE-RO.indd 17 17 11-08-08 09:48
Robinet zonă Calorifer cu (deschis, închis) rezistenţă electrică THR840DEE-RO.indd 17 17 11-08-08 09:48

11-08-08

Robinet zonă Calorifer cu (deschis, închis) rezistenţă electrică THR840DEE-RO.indd 17 17 11-08-08 09:48
Robinet zonă Calorifer cu (deschis, închis) rezistenţă electrică THR840DEE-RO.indd 17 17 11-08-08 09:48

09:48

Montare şi setare

Instalarea bateriilor şi montarea termostatului

şi setare Instalarea bateriilor şi montarea termostatului THR840DEE-RO.indd 18 Îndepărtaţi capacul termostatului

THR840DEE-RO.indd

18
18

Îndepărtaţi capacul termostatului (consultaţi pagina 13). Aruncaţi capacul din plastic din interior pentru activarea bateriilor, apoi puneţi bateriile la loc. Pe ecranul termostatului ar trebui să apară temperatura curentă a camerei.

Puneţi la loc capacul frontal al termostatului, apoi montaţi-l pe suportul de perete, în modul ilustrat în stânga.

OBS.: Acest simbol se va aprinde intermitent pe ecran dacă bateria este descărcată. Îndepărtaţi capacul şi Acest simbol se va aprinde intermitent pe ecran dacă bateria este descărcată. Îndepărtaţi capacul şi înlocuiţi bateriile cu două baterii alcaline AA noi, în modul ilustrat în stânga.

OBS.: Nu expuneţi bateriile la lumina solară directă sau alte surse de căldură. Înlocuiţi întotdeauna bateriile Nu expuneţi bateriile la lumina solară directă sau alte surse de căldură. Înlocuiţi întotdeauna bateriile folosite cu unele de acelaşi tip sau echivalente.

18

de căldură. Înlocuiţi întotdeauna bateriile folosite cu unele de acelaşi tip sau echivalente. 18 11-08-08 09:48
de căldură. Înlocuiţi întotdeauna bateriile folosite cu unele de acelaşi tip sau echivalente. 18 11-08-08 09:48

11-08-08

de căldură. Înlocuiţi întotdeauna bateriile folosite cu unele de acelaşi tip sau echivalente. 18 11-08-08 09:48
de căldură. Înlocuiţi întotdeauna bateriile folosite cu unele de acelaşi tip sau echivalente. 18 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Testarea sistemului

Setarea temperaturii la valoare maximă 35.0 ° c
Setarea temperaturii la valoare maximă
35.0 ° c
Căldura ar trebui să pornească 35.0 ° c
Căldura ar trebui să pornească
35.0 ° c

THR840DEE-RO.indd

19
19

După instalare, verificaţi dacă sistemul funcţionează corespunzător.

1 Verificaţi alimentarea pentru a vă asigura că sistemul de încălzire este pornit.

2 Apăsaţi butonul p pentru ridicarea temperaturii ţintă la valoarea maximă (35°C).

Dacă sistemul este configurat corect, simbolul„încălzire” ar trebui să apară pe afişajul termostatului, iar sistemul de încălzire ar trebui să înceapă să funcţioneze.

3 Pentru a opri testarea, apăsaţi butonul q pentru reducerea temperaturii ţintă la un nivel corespunzător. Sistemul de încălzire ar trebui să se oprească şi simbolul “încălzire” de pe termostat ar trebui să dispară.

19

ar trebui să se oprească şi simbolul “încălzire” de pe termostat ar trebui să dispară. 19
ar trebui să se oprească şi simbolul “încălzire” de pe termostat ar trebui să dispară. 19

11-08-08

ar trebui să se oprească şi simbolul “încălzire” de pe termostat ar trebui să dispară. 19
ar trebui să se oprească şi simbolul “încălzire” de pe termostat ar trebui să dispară. 19

09:48

Montare şi setare

Setările instalatorului

25.0 °c Apăsaţi lung ambele butoane timp de 5 secunde i0se 0e: 1 Funcţie Setare
25.0 °c
Apăsaţi lung ambele butoane timp de 5 secunde
i0se
0e: 1
Funcţie
Setare

THR840DEE-RO.indd

20

Setările instalatorului vă vor ajuta să personalizaţi modul de funcţionare al sistemului. Verificaţi tabelele de la paginile 21–23

vă vor ajuta să personalizaţi modul de funcţionare al sistemului. Verificaţi tabelele de la paginile 21–23

pentru a vedea dacă este necesară schimbarea unor setări.

Pentru modificarea setărilor instalatorului: 1 Apăsaţi lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) timp de 5 secunde.

Pentru modificarea setărilor instalatorului:

1 Apăsaţi lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) timp de 5 secunde.

Pentru modificarea setărilor instalatorului: 1 Apăsaţi lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) timp de 5 secunde.

2 Apăsaţi lung butoanele p şi q până la modificarea afişajului.

3 Apăsaţi butoanele p sau q pentru a parcurge funcţiile

rapid până la identificarea celei pe care doriţi să o modificaţi (consultaţi lista de la paginile 21–22).

rapid până la identificarea celei pe care doriţi să o modificaţi (consultaţi lista de la paginile

4 Pentru modificarea oricărei setări, apăsaţi butonul ON/OFF

(pornire/oprire), apoi apăsaţi butoanele p sau q până când pe ecran se afişează intermitent valoarea corectă.

5 Apăsaţi butonul ON/OFF (pornire/oprire) din nou, pentru memorarea selecţiei dvs., apoi utilizaţi butoanele p sau q pentru a selecta o altă funcţie.

Pentru a ieşi din configurarea instalatorului, apăsaţi lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) timp de 5 secunde.

20

din configurarea instalatorului, apăsaţi lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) timp de 5 secunde. 20 11-08-08 09:48
din configurarea instalatorului, apăsaţi lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) timp de 5 secunde. 20 11-08-08 09:48

11-08-08

din configurarea instalatorului, apăsaţi lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) timp de 5 secunde. 20 11-08-08 09:48
din configurarea instalatorului, apăsaţi lung butonul ON/OFF (pornire/oprire) timp de 5 secunde. 20 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Funcţiile setărilor instalatorului

** Setare implicită din fabrică

Funcţie

Descriere

 

Opţiuni setare

1: Ot

Interval minim pornire/oprire boiler

1

minut **

Opţiuni: 1 – 5 minute Consultaţi pagina 23 pentru informaţii importante

2: Cr

Cicluri/oră (CPH)

6

cicluri/oră **

Opţiuni: 3, 6, 9 or 12 Consultaţi pagina 23 pentru informaţii importante

3: Pb

Lăţime bandă proporţională

1.5°C ** Opţiuni: 1,5° – 3°C

4: tO

Compensare temperatură

0: Fără compensare ** Opţiuni: +3° – -3°C

5: uL

Temperatură maximă permisă

35°C ** Opţiuni: 21° – 35°C

6: LL

Temperatură maximă permisă

5°C ** Opţiuni: 5° – 21°C

maximă permisă 5°C ** Opţiuni: 5° – 21°C OBS.: Consultaţi descrierile funcţiilor de la pagina 24.

OBS.: Consultaţi descrierile funcţiilor de la pagina 24.

THR840DEE-RO.indd

21

21

Opţiuni: 5° – 21°C OBS.: Consultaţi descrierile funcţiilor de la pagina 24. THR840DEE-RO.indd 21 21 11-08-08
Opţiuni: 5° – 21°C OBS.: Consultaţi descrierile funcţiilor de la pagina 24. THR840DEE-RO.indd 21 21 11-08-08

11-08-08

Opţiuni: 5° – 21°C OBS.: Consultaţi descrierile funcţiilor de la pagina 24. THR840DEE-RO.indd 21 21 11-08-08
Opţiuni: 5° – 21°C OBS.: Consultaţi descrierile funcţiilor de la pagina 24. THR840DEE-RO.indd 21 21 11-08-08

09:48

Montare şi setare

Funcţiile setărilor instalatorului

Accesaţi Setările instalatorului (consultaţi pagina 27), apoi apăsaţi p sau q pentru accesarea setărilor sistemului

Funcţie

Descriere

Opţiuni setări

7: ES

Temperatură implicită ECO

18°C ** Opţiuni: 5° – 35°C

8: HC

Opţiuni încălzire/răcire

0: Fără sistem de încălzire centrală ** 1: Permite comutarea între sistemele de încălzire şi răcire Termostatul nu poate controla răcirea decât dacă selectaţi 1

9: OS

Temperatura de protecţie la îngheţ

5°C ** Opţiuni: – (niciuna) sau 5° – 16°C

10: EH

Încălzire electrică

0: Sarcini rezistive <3 A ** 1: Sarcini rezistive 3 – 8 A Consultaţi pagina 23 pentru informaţii importante

11: FS

RESETARE LA VALORILE IMPLICITE

0: Nicio modificare 1: Selectaţi 1 pentru resetarea valorilor implicite. Toate setările personalizate se vor pierde.

OBS.: Consultaţi descrierea funcţiilor de la pagina 24.  

OBS.: Consultaţi descrierea funcţiilor de la pagina 24.

 

THR840DEE-RO.indd

22

22

pierde. OBS.: Consultaţi descrierea funcţiilor de la pagina 24.   THR840DEE-RO.indd 22 22 11-08-08 09:48
pierde. OBS.: Consultaţi descrierea funcţiilor de la pagina 24.   THR840DEE-RO.indd 22 22 11-08-08 09:48

11-08-08

pierde. OBS.: Consultaţi descrierea funcţiilor de la pagina 24.   THR840DEE-RO.indd 22 22 11-08-08 09:48
pierde. OBS.: Consultaţi descrierea funcţiilor de la pagina 24.   THR840DEE-RO.indd 22 22 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Setări personalizate pentru sistemul dvs.

Sistemul dvs. de încălzire

Modificări necesare

Opţiuni setări

Boiler standard pe gaz (<30kW)

Nu există

Fără modificări

Robinet zonă

Nu există

Fără modificări

Boiler pe ulei

Funcţia 1: Ot Funcţia 2: Cr

Setare la 4 minute Setare la 3 CPH

Dispozitiv acţionare termică

Funcţia 2: Cr

Setare la 12 CPH

Încălzire electrică

Funcţia 2: Cr Funcţia 10: EH

Setare la 12 CPH Setare la 1 dacă sarcina > 3 A

Your cooling system

Changes required

Setting Options

Pompă încălzire/aparat de aer condiţionat

Funcţia 1: Ot Funcţia 2: Cr Funcţia 8: HC

Setare la 4 minute Setare la 3 CPH Setare la 1

Bobină ventilator

Funcţia 8: HC

Setare la 1

la 1 Bobină ventilator Funcţia 8: HC Setare la 1 OBS.: După modificarea setărilor de mai

OBS.: După modificarea setărilor de mai sus pentru includerea sistemului de răcire, puteţi porni termostatul pentru a controla încălzirea sau răcirea (consultaţi pagina 9).

23

THR840DEE-RO.indd

23

termostatul pentru a controla încălzirea sau răcirea (consultaţi pagina 9). 23 THR840DEE-RO.indd 23 11-08-08 09:48
termostatul pentru a controla încălzirea sau răcirea (consultaţi pagina 9). 23 THR840DEE-RO.indd 23 11-08-08 09:48

11-08-08

termostatul pentru a controla încălzirea sau răcirea (consultaţi pagina 9). 23 THR840DEE-RO.indd 23 11-08-08 09:48
termostatul pentru a controla încălzirea sau răcirea (consultaţi pagina 9). 23 THR840DEE-RO.indd 23 11-08-08 09:48

09:48

Montare şi setare

Descrierea funcţiilor

Ot

Interval minim oprire boiler: Verificaţi setarea corespunzătoare a sistemului dvs. (consultaţi pagina 23).

Cr

Cicluri/oră: Verificaţi setarea corespunzătoare a sistemului dvs. (consultaţi pagina 23).

Ot

Lăţimea proporţională a benzii: Dacă sistemul dvs. de încălzire este supradimensionat pentru casa dvs., puteţi compensa prin mărirea lăţimii benzii proporţionale cu comanda până la 3°C.

tO

Compensarea temperaturii: În unele cazuri, termostatul trebuie instalat într-o locaţie în care temperatura este mai mică decât cea dorită, pentru confort optim în celelalte camere. Puteţi seta termostatul în acest sens prin reglarea compensării.

uL Temperatura maximă: Dacă butonul p este apăsat, termostatul nu va permite o temperatură ţintă peste valoarea maximă setată de dvs.

THR840DEE-RO.indd

24

24

LL

Temperatura minimă: Dacă apăsaţi butonul q, termostatul nu va permite o temperatură ţintă mai mică decât cea minimă setată de dvs.

ES

Temperatura ECO implicită: Aceasta este temperatura ţintă implicită când termostatul este în modul ECO (consultaţi pagina 11).

HC Opţiuni de încălzire/răcire: Dacă este setat pe 1, termostatul poate controla atât sistemul de încălzire, cât şi pe cel de răcire (consultaţi pagina 9).

OS Temperatura de protecţie la îngheţ:

Temperatura minimă permisă când termostatul este oprit (consultaţi pagina 8).

EH Încălzire electrică: Verificaţi setarea corespunzătoare a sistemului dvs. (consultaţi pagina 23).

Încălzire electrică : Verificaţi setarea corespunzătoare a sistemului dvs. (consultaţi pagina 23). 11-08-08 09:48
Încălzire electrică : Verificaţi setarea corespunzătoare a sistemului dvs. (consultaţi pagina 23). 11-08-08 09:48

11-08-08

Încălzire electrică : Verificaţi setarea corespunzătoare a sistemului dvs. (consultaţi pagina 23). 11-08-08 09:48
Încălzire electrică : Verificaţi setarea corespunzătoare a sistemului dvs. (consultaţi pagina 23). 11-08-08 09:48

09:48

e

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Depanare

Ecranul termostatului

• Asiguraţi-vă că sunt introduse corespunzător două baterii alcaline AA (consultaţi pagina 18).

este gol

Sistemul de încălzire sau răcire nu răspunde

• Verificaţi bateriile termostatului (a se vedea mai sus).

• Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire sau răcire este alimentat. Verificaţi siguranţele şi întrerupătoarele şi înlocuiţi-le sau resetaţi-le, după caz.

 

• Verificaţi cablarea (paginile 14–17) şi configuraţia sistemului (paginile 20–24).

Temperatura dorită nu poate fi menţinută

• Dacă soluţiile de mai sus nu rezolvă problema, este posibil să fie necesară mutarea termostatului. Asiguraţi-vă că nu este instalat în apropierea surselor de aer cald sau rece (calorifere, ferestre, conducte de încălzire sau răcire).

• Dacă acest simbol apare intermitent pe ecran în timpul funcţionării normale, a survenit o

• Dacă acest simbol apare intermitent pe ecran în timpul funcţionării normale, a survenit o eroare. Contactaţi Centrul de Asistenţă Clienţi Honeywell pentru

informaţii (a se vedea coperta posterioară pentru informaţii de contact).

THR840DEE-RO.indd

25
25

25

informaţii (a se vedea coperta posterioară pentru informaţii de contact). THR840DEE-RO.indd 25 25 11-08-08 09:48
informaţii (a se vedea coperta posterioară pentru informaţii de contact). THR840DEE-RO.indd 25 25 11-08-08 09:48

11-08-08

informaţii (a se vedea coperta posterioară pentru informaţii de contact). THR840DEE-RO.indd 25 25 11-08-08 09:48
informaţii (a se vedea coperta posterioară pentru informaţii de contact). THR840DEE-RO.indd 25 25 11-08-08 09:48

09:48

Anexă

Garanţie limitată

Honeywell oferă o garanţie de 2 ani de la data cumpărării pentru acest produs. Ne obligăm să înlocuim sau să reparăm, la alegerea noastră, produsele, în cazul defectării în interval de 2 ani, exclusiv ca urmare a defecţiunilor de material sau manoperă.

Se înţelege că dacă produsul nu a fost instalat sau întreţinut în conformitate cu instrucţiunile Honeywell, nu este utilizat corespunzător sau dacă s-au făcut orice încercări de rectificare, demontare sau modificare a produsului în orice mod, garanţia devine nulă.

Prezenta garanţie pentru produs stipulează întreaga responsabilitate asumată de Honeywell. Nu se extinde asupra pierderilor subsecvente, daunelor sau costurilor de instalare asociate unui produs defectuos.

Dacă produsul este defect, vă rugăm să îl returnaţi alături de dovada de achiziţie sau chitanţă, în locaţia din care l-aţi cumpărat.

Acest lucru nu vă afectează drepturile statutare.

Pentru o listă completă a condiţiilor, accesaţi www.homexpertbyhonyewell.com.

© 2010 Honeywell International Inc.

THR840DEE-RO.indd

26

26

accesaţi www.homexpertbyhonyewell.com. © 2010 Honeywell International Inc. THR840DEE-RO.indd 26 26 11-08-08 09:48
accesaţi www.homexpertbyhonyewell.com. © 2010 Honeywell International Inc. THR840DEE-RO.indd 26 26 11-08-08 09:48

11-08-08

accesaţi www.homexpertbyhonyewell.com. © 2010 Honeywell International Inc. THR840DEE-RO.indd 26 26 11-08-08 09:48
accesaţi www.homexpertbyhonyewell.com. © 2010 Honeywell International Inc. THR840DEE-RO.indd 26 26 11-08-08 09:48

09:48

Termostat digital homexpert™ by Honeywell THR840DEE

Evacuare şi reciclare

Evacuare şi reciclare

Bateriile şi deşeurile de produse electrice nu trebuie evacuate la gunoiul menajer. Vă rugăm reciclaţi în locaţiile special amenajate. Adresaţi-vă autorităţii locale sau unui distribuitor pentru sfaturi de reciclare.

Vă rugăm păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultare ulterioară.

THR840DEE-RO.indd

27

27

Vă rugăm păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultare ulterioară. THR840DEE-RO.indd 27 27 11-08-08 09:48
Vă rugăm păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultare ulterioară. THR840DEE-RO.indd 27 27 11-08-08 09:48

11-08-08

Vă rugăm păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultare ulterioară. THR840DEE-RO.indd 27 27 11-08-08 09:48
Vă rugăm păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultare ulterioară. THR840DEE-RO.indd 27 27 11-08-08 09:48

09:48

Aveţi nevoie de ajutor? Pentru asistenţă cu privire la acest produs, accesaţi www.homexpertbyhoneywell.com sau
Aveţi nevoie de ajutor?
Pentru asistenţă cu privire la acest produs, accesaţi
www.homexpertbyhoneywell.com
sau apelaţi Centrul de Asistenţă Clienţi Honeywell la 0845 604 2893.
Honeywell Romania S.R.L.
Calea Floreasca Nr. 169A
014459 Sector 1
Bucuresti
Serviciul de Asistenţă Tehnică: 0845 604 2893
www.homexpertbyhoneywell.com
50062484-002
Rev. A
© 2011 Honeywell International Inc

THR840DEE-RO.indd

28
28
50062484-002 Rev. A © 2011 Honeywell International Inc THR840DEE-RO.indd 28 11-08-08 09:48
50062484-002 Rev. A © 2011 Honeywell International Inc THR840DEE-RO.indd 28 11-08-08 09:48

11-08-08

50062484-002 Rev. A © 2011 Honeywell International Inc THR840DEE-RO.indd 28 11-08-08 09:48
50062484-002 Rev. A © 2011 Honeywell International Inc THR840DEE-RO.indd 28 11-08-08 09:48

09:48