Sunteți pe pagina 1din 2

Paradoxala Europa!

Ca entitate, ea nici ma car nu exista , n timp ce, pe malurile Mediteranei,


nflores te civilizatia greco-la-tina . Pna la sfrs itul antichita tii, nsa , aceasta civilizatie, care va
constitui una dintre bazele identita tii europene, nu interfereaza dect partial cu spatiul
european. Daca este greu de datat nceputul existentei propriu-zise a Europei, se poate spune ca
pra bus irea Imperiului Roman i-a slujit drept creuzet. Sub loviturile marilor migratii, numite
invazii barbare", civilizatia romana pare sa dispara ntr-o totala regresiune.
Paradoxala Europa , cea care, la acest nceput de Ev Mediu, se nas te gata mpa rtita . nca din epoca
romana , aceasta sfsiere dintre Orient s i Occident se ntreza rise, impusa de circumstante.
Distrugerea, n secolul al V-lea, sub loviturile barbare, a Imperiului Roman de Apus, adnces te
nca s i mai mult pra pastia. Ca ci trebuie insistat asupra faptului ca , n Orient, n schimb, Imperiul
Roman va continua nca un mileniu, trecnd prin mai multe epoci de aur s i nerenuntnd dect
trziu s i greu la ambitiile sale de universalitate. E adeva rat ca acest Imperiu Roman de Ra sa rit
dobndes te tra sa turi care-l ndepa rteaza tot mai mult de modelul sa u traditional, devenind un
imperiu grec, metisat cu influente orientale; e un imperiu cres tin care se proclama ortodox" s i
rupe definitiv, n secolul al Xl-lea, puntile sale cu cres tina tatea occidentala .
Occidentul, la rndul lui, nu prezinta o unitate politica reala . Unita tii romane, Europa, abia pe
cale de a se nas te, i
SERGE BERSTEIN, PIERRE MrLZA
urmeaza o adeva rata fa rmitare politica : triburile barbare care invadeaza Occidentul instaureaza
aici, n urma unor nesfrs ite conflicte, state cu frontiere mult timp schimba toare. Consecinta a
fost aceea ca , la ies irea dintr-un mileniu de tulbura ri politice, de ra zboaie nencetate s i cu
nenuma rate ra bufniri, aici se realizeaza , n cele din urma , o anume as ezare a popoarelor. Din
acest amestec confuz s-au na scut numeroase state care-s i constituie institutii provenite din
zestrea romana .
S-a ntmplat, fa ra ndoiala , la vremea cnd aceste state de-abia se nfiripau, ca cele mai puternice
dintre ele sa -s i asume mitul imperial, dar e limpede ca acesta este, n contextul dat, un ideal
intangibil pentru regii barbari, capabili de a cuceri o parte a Europei, dar nu s i de a o supune, ca
Roma alta data , unei legi comune. Daca ncerca rile lui Carol cel Mare sau ale lui Otto nu snt fa ra
importanta, es ecul lor, la putina vreme dupa aceasta, dovedes te, n schimb, limitele tentativei
lor; titlul imperial apare, astfel, oarecum derizoriu, mai ales atunci cnd e purtat de ma runti
printi germani sau de ca tre unul sau altul dintre suveranii secolului al XHI-lea, mos tenitori ai
Imperiului bizantin distrus de cruciati.

in secolul al lll-lea pna n secolul al V-lea, Europa, limpede delimitata de veacurile precedente, e
martora redistribuirii fortelor. Imperiul Roman, nca puternic, e ntr-o continua reorganizare,
transformare n special, prin adoptarea cres tinismului , dar trebuie sa -s i transfere capitala
n regiunile estice si, confruntat cu mis ca rile populatiilor germanice, trebuie sa le recunoasca
acestora puterea n partea vestica : se contureaza o noua Europa .
Situatia ncepe sa se degradeze nca din a doua juma tate a secolului al II-lea d, Cr. Populatia
europeana e atinsa de epidemia de ciuma adusa din Orient de armata lui Marc Aureliu. Ra zboiul
civi care izbucnes te la moartea mpa ratului Commcdus (192) divizeaza imperiul, iar legiunile se
nfrunta att n Europa estica , unde viitorul mpa rat Septimiu Sever trebuie sa asedieze Bizantul,
ct s i n Occident, n jurul oras ului Lugdunum, n 197. Invaziile germanice care rencep n veacul
al III-lea compromit redresarea realizata de dinastia Severilor.
Unei Europe romane unificate fata n fata cu o lume germanica n plina transformare i ia locul o
organizare mult mai complexa a spatiului european. Contrastul dintre regiunile mediteraneene
s i Europa centrala subzista , dar e contrabalansat de opozitia dintre o Europa orientala n care
structurile romane se mentin s i se desa vrs esc n cadrul Imperiului Bizantin s i o Europa
occidentala a ca rei evolutie depinde de repartitia de forte ntre regatele barbare s i de contactele
dintre cele doua forme de cultura , romana s i germanica : istoria Europei intra astfel ntr-o noua
faza .
De prin anul 500 pna n anul 1000, Europa cunoas te vaste migra ri de populatii, care, n pofida
dublei ncerca ri, a lui lustinian s i Carol cel Mare, de a reconstitui imperiul mediteranean sau de a
ntemeia un imperiu n Occident, duc la separarea ntr-un Occident fa rtmitat, marcat de
germanizare s i de cultura latina , s i un Orient restructurat, marcat de slavizare s i de cultura
greaca .
Cele cinci veacuri cuprinse ntre disparitia Imperiului Roman de Apus (476) s i anul 1000 snt
decisive pentru formarea Europei. E perioada cnd se stabilizeaza popoarele care vor da nas tere
diferitelor state europene. E epoca n care opozitiei traditionale dintre o Europa de sud
mediteraneana s i de civilizatie greco-ro-mana s i o Europa de nord, prada barbarilor", i se
substituie treptat opozitia dintre o Europa Occidentala de cultura latina s i cu o puternica
prezenta germanica s i o Europa Orientala de cultura greaca s i cu o puternica prezenta slava .
Aceste doua fragmente esentiale au apa rut n cursul amplelor schimba ri pe care obis nuim sa le
numim marile migratii".
Trecerea de la Roma cres tina la Europa cres tina s-a petrecut ntre secolele al V-lea s i al X-lea.
Organizarea administrativa , reflectia teologica , efortul misionar au nsotit actiunile politice s i
militare. Astfel, spre anul 1000, de la stepele ruses ti s i pna n Spania cu exceptia unei zone
sudice marcate de islam s-a constituit o lume cres tina n jurul a doi poli, cel necontestat al
Bizantului s i cel, mai putin stabil, al papalita tii s i al Sfntului Imperiu Romano-German.
Fenomenul cel mai important al istoriei europene ntre secolele al V-lea s i al X-lea, cel care-i va
conferi, n raport cu restul lumii, caracterul specific, este cres tinarea. Aria naturala de propagare
a cres tinismului fusese mai nti Imperiul Roman, adica o ra spndire de la est spre vest n lumea
mediteraneana , nsotita de o extindere spre nord-vest n Gallia s i Britannia. La sfrs itul secolului
al V-lea, aceasta prima faza de cres tinare este caracterizata de faptul ca Orientul e mai cres tinat
dect Occidentul, iar oras ele, relee fires ti de transmisie, snt mai cres tinate dect mediul rural.
Din secolul al V-lea pna n cel de-al X-lea, are loc, tot n acest cadru, o cres tinare n profunzime,
de data aceasta s i n mediile rurale occidentale. Intervin nsa n acelas i timp importante
modifica ri. Pe de o parte, expansiunea unei religii concurente, islamul, opres te dezvoltarea
religiei cres tine, determinnd uneori disparitia sa n regiunile cres tinate mai demult din jurul
Mediteranei. Pe de alta parte, asista m, pornind de la bisericile organizate n jurul Romei s i
Constantinopolului, la evanghelizarea regiunilor de nord s i de ra sa rit ale continentului, astfel
nct, spre anul 1000, Europa se compune n majoritate din state cres tine.