Sunteți pe pagina 1din 8

Psihologia Muncii

Anul II, Semestrul 1

Cadre didactice: Prof.univ.dr. Zoltan Bogathy


Prep.univ. Radu Ioan Popa
Tipul disciplinei: Obligatorie
Număr de ore alocate: 56 de ore
Săptămânal, câte două ore de curs și două ore de seminar
Credite 5

Descriere succintă a disciplinei:


Psihologia Muncii se înscrie în arealul de discipline afiliate domeniului organizaţional din
psihologie, fiind în legătură strânsă cu Psihologia Organizaţională, cu Psihologia Managerială sau
cu Psihologia Economică. Studiul acestei discipline implică cunoaşterea elementelor de bază, a
teoriilor specifice, a mecanismelor şi structurilor psihologice ce vizează actul muncii şi
participanţii la acesta. Această disciplină creează premisele teoretice şi practice pentru orice
practician psiholog ce abordează domeniul organizaţional în ceea ce priveşte analiza muncii,
recrutare şi selecţie, comportamentul în grup la locul de muncă, contractul psihologic, motivaţia
pentru muncă şi satisfacţia, stres şi oboseală la locul de muncă etc. Această disciplină formează
competenţe în domeniul cunoaşterii proceselor şi elementelor de analiză a muncii, cunoaşterea
practicilor de recrutare şi selecţie precum şi a problematicilor aferente la acestea, observarea şi
activitatea cu grupurile şi echipele de lucru, cunoaşterea elementelor de bază în analiza motivaţiei,
satisfacţiei şi performanţei angajaţilor precum şi strategii de management a acestora, prevenţia
fenomenului de stres ocupaţional şi gestionarea efectelor oboselii la locul de muncă, realizarea
fişei postului şi profilului candidatului pe post, realizarea unui ghid de interviu de selecţie, analiza
de caz organizaţional, activitatea în echipă.

Obiectivele disciplinei:
1. Clarificarea unor noţiuni/teorii de bază cu care operează psihologul în domeniul
Psihologiei Muncii
2. Explorarea mai multor perspective teoretice asupra tematicii abordate (prin
intermediul studiului individual ale cărui rezultate sunt valorificate în discuţiile de grup)
3. Cunoaşterea metodelor de analiză şi evaluare psihologică în domeniul studiat
4. Abordarea unor perspective practice în rezolvarea unor cazuri din domeniul de
referinţă
5. Explorarea dimensiunii interdisciplinare şi a liantului ştiinţific cu alte discipline a
Psihologiei Muncii

Competenţele dobândite:
1. Cunoaştere şi înţelegere
2. Explicare şi interpretare
3. Instrumental – aplicative
4. Atitudinale

-1-
Conţinutul tematic al disciplinei:

Săptămâna 1.
Cursul 1. Obiectul, sarcinile şi istoria Psihologiei Muncii – delimitări conceptuale ale
domeniului, legăturile cu alte ramuri ale psihologiei, locul psihologiei în ştiinţele muncii, istoria
psihologiei muncii, considerente de ordin etic.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 1, p. 19-33
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 1, p. 9-20
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iași: Polirom. Capitolul 1

Seminarul 1. Domeniul Psihologiei Muncii: istoric/teorie/practică/cercetare – premisele


istorice pentru apariţia psihologiei muncii, şcoli şi postulate în psihologia muncii, contribuţia
psihologilor români, raţiunile apariţiei şi existenţei psihologiei muncii .

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 1, p. 19-33
Bibliografie complementară:
Vlăsceanu, M. (1993). Psihosociologia organizaţiilor şi a conducerii. Bucureşti: Paideia. Capitolul 1, p. 15-24
Săptămâna 2.
Cursul 2. Analiza Muncii – definirea analizei muncii, rol, redactarea fişei postului, elaborarea
profilurilor candidaţilor, viitorul analizei muncii.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 3, p. 53-71.
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 5, p. 73-96.
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iași: Polirom.

Seminarul 2. Statutul, codul deontologic şi normele de atestare pentru profesia de


psiholog în domeniul muncii – statut, cod deontologic în psihologia muncii, norme de atestare
pentru profesia de psiholog în domeniul muncii.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 1, p. 25-42
Bibliografie complementară: www.copsi.ro
Săptămâna 3.
Cursul 3. Analiza Muncii – definirea analizei muncii, rol, redactarea fişei postului, elaborarea
profilurilor candidaţilor, viitorul analizei muncii.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 3, p. 53-71.
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 5, p. 73-96.
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iași: Polirom.

-2-
Seminarul 3. Analiza Muncii – etapele analizei muncii, metode utilizate în analiza muncii,
redactarea fişei de post şi elaborarea profilului candidatului.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 3, p. 53-71
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 4 şi 5, p. 53-96
Săptămâna 4.
Cursul 4. Activitatea de recrutare şi selecţie a resurselor umane – planificare resurse umane,
recrutare, selecţie, integrarea oamenilor în organizaţie.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 4, p. 73-94
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 6, p. 99-121
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iași: Polirom

Seminarul 4. Activitatea de recrutare şi selecţie a resurselor umane – contextul schimbării


organizaţionale, etape ale procesului de recrutare şi selecţie, validitatea interviului de angajare,
utilizarea testelor psihologice.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 4, p. 89-121
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 4, p. 73-94
Săptămâna 5.
Cursul 5. Comportamentul în grup la locul de muncă: structură şi procese – grupuri versus
echipe de lucru, dinamica de grup, rolul grupurilor şi echipelor în organizaţii, rolul leadershipului
în formarea şi dezvoltarea echipelor.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 8, p. 175-
193
Bibliografie complementară:
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
2, p. 16-36
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iași: Polirom

Seminarul 5. Comportamentul în grup la locul de muncă: structură şi procese. Studiu de


caz: echipa de lucru – definire şi clasficare grupuri de lucru, formare şi dezvoltare grupuri de
lucru, conformare şi devianţă în grupul de lucru, coeziune şi conflict în grupul de lucru, echipa de
lucru.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 13, p. 247-262
Bibliografie complementară:
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
2, p. 16-36

-3-
Săptămâna 6.
Cursul 6. Tehnici şi metode în examinările psihologice – examinarea psihologică la locul de
muncă, tehnici de examinare psihologică, examenul psihologic, tehnici şi metode la nivelul
grupurilor de lucru.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 9, p. 195-
213
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 7, p. 123-142
Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Iași: Polirom
Chmiel N. (ed.) (2000). Introduction to work and organizational psychology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Seminarul 7. Tehnici şi metode în examinările psihologice. Contractul psihologic –


contextul schimbării organizaţionale, etape ale procesului de recrutare şi selecţie, validitatea
interviului de angajare, utilizarea testelor psihologice, contractul psihologic.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 5, p. 95-111
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 9, p. 195-
213
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 2, p. 35-51
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
1, p. 6-16
Săptămâna 7.
Cursul 7. Motivaţia pentru muncă şi politicile motivaţionale – motivaţia angajaţilor, politici
motivaţionale, luarea deciziilor, intervenţii la nivelul posturilor şi spaţiului de lucru.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 3, p. 63-87
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 14, p. 317-
327
Bibliografie complementară:
Chmiel N. (ed.) (2000). Introduction to work and organizational psychology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Seminarul 7. Motivaţia pentru muncă: teorii motivaţionale de conţinut şi proces –


contextul schimbării organizaţionale, etape ale procesului de recrutare şi selecţie, validitatea
interviului de angajare, utilizarea testelor psihologice, contractul psihologic.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 12, p. 229-246
Bibliografie complementară:
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
3, p. 37-54

-4-
Săptămâna 8.
Cursul 8. Oboseala şi stresul ocupaţional – echipamente de protecţie a muncii, stresul
ocupaţional, sindromul de epuizare, prevenţia şi combaterea oboselii şi a stresului ocupaţional,
managementul stresului.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 9, p. 179-193
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 11, p. 235-
252
Bibliografie complementară:
Spector, P.E. (2000) . Industrial and organizational psychology. Research and practice. New-York: John Wiley & Sons

Seminarul 8. Oboseala, stresul şi accidentele de muncă – definierea stresului ocupaţional,


modele ale stresului, epuizarea, strategii de apărare faţă de stresul ocupaţional, intervenţii de
management asupra stresului.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 11, p. 235-
252
Bibliografie complementară:
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
4, p. 55-64
Săptămâna 9.
Cursul 9. Accidentele de muncă – oboseala, bolile profesionale, stresul, factori care determină
reducerea capacităţii de muncă, securitatea muncii.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 2, p. 43-61
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 11, p. 235-
252
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 12, p. 253-257

Seminarul 9. Oboseala, stresul şi accidentele de muncă – definierea stresului ocupaţional,


modele ale stresului, epuizarea, strategii de apărare faţă de stresul ocupaţional, intervenţii de
management asupra stresului, accidentele de muncă.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 2, p. 43-61
Bibliografie complementară:
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
4, p. 55-64
Săptămâna 10.
Cursul 10. Performanţa în muncă – performanţa în muncă, planificarea rezultatelor,
monitorizare şi îndrumare, evaluarea, dezvoltarea competenţelor cerute de post, evitarea erorilor
în evaluare.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 7, p. 135-154
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 5, p. 123-

-5-
142
Bibliografie complementară:
Spector, P.E. (2000) . Industrial and organizational psychology. Research and practice. New-York: John Wiley & Sons

Seminarul 10. Procesul de apreciere a performanţelor angajaţilor – evaluarea performanţelor


în muncă, modele de apreciere a performanţelor profesionale, evaluarea cu surse multiple,
contextul evaluării, instruirea evaluatorilor, erorile de evaluare.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 7, p. 135-154
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 5, p. 123-
142
Bibliografie complementară:
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
5, p. 65-86
Săptămâna 11.
Cursul 11. Pregătire şi formare profesională – clarificarea conceptelor, importanţa pregătirii şi
formării profesionale, etapele procesului de formare, metode de pregătire profesională.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 8, p. 145-171
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 6, p. 113-134
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 10, p. 215-
234

Seminarul 11. Pregătire şi formare profesională: formare şi dezvoltare – evaluarea


performanţelor în muncă, învăţare profesională, identificare nevoilor de formare-dezvoltare,
programe de pregătire, diferenţe individuale.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 6, p. 113-134
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 10, p. 215-
234
Săptămâna 12.
Cursul 12. Consilierea angajaţilor la locul de muncă – consilierea, aplicare servicii în muncă,
abilităţi, dezvoltarea carierei.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 7, p. 123-142
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 7, p. 157-
172
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 11, p. 215-228

-6-
Seminarul 12. Consilierea angajaţilor la locul de muncă – agenţi de consultanţă, arii de
competenţă, monitorizarea procesului, consiliere, studii de caz.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 7, p. 157-
172
Bibliografie complementară:
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
6, p. 87-94
Săptămâna 13.
Cursul 13. Consilierea angajaţilor la locul de muncă – consiliere, training, activitatea de
mentoring şi coaching.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 6, p. 143-
155
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 7, p. 157-
172
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 11, p. 215-228

Seminarul 13. Consilierea angajaţilor la locul de muncă – agenţi de consultanţă, arii de


competenţă, monitorizarea procesului, consiliere, studii de caz.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2007). Manual de tehnici şi metode în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 7, p. 157-
172
Bibliografie complementară:
Zaborilă, C. (2004). Introducere în Psihologia Muncii şi Organizaţională. Note de seminar. Timişoara: Editura UVT. Capitolul
6, p. 87-94
Săptămâna 14.
Cursul 14. Elemente de ergonomie – introducere în domeniul ergonomiei, teorii de utilizare a
ergonomiei, noţiuni cheie ale ergonomiei, sistemul om-maşină-mediu.

Bibliografie:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 9, p. 145-171
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 8, p. 155-176
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 10, p. 205-224

Seminarul 14. Ergonomia în domeniul Psihologiei Muncii – ştiinţa sistemelor, funcţiile


omului în cadrul sistemului, factori ai ambianţei de muncă, prezentarea informaţiei în sistem.
Bibliografie:
Bogathy, Z. (2004). Manual de Psihologia Muncii şi Organizaţională. Iași: Polirom. Capitolul 8, p. 155-176
Bibliografie complementară:
Bogathy, Z. (2002). Introducere în Psihologia Muncii. Timişoara: Editura UVT. Capitolul 10, p. 205-224

-7-
Modul de evaluare:
Condiţii de admitere în examen:
• prezenţa obligatorie la seminarii
• obţinerea notei 5 (nota minimă de trecere) la activităţile şi sarcinile de seminar,
condiţie valabilă şi în sesiunea de restanţe
Evaluare finală:
• obţinerea notei 5 (nota minimă de trecere) la examenul scris sau oral
Restanţe:
• obţinerea notei 5 (nota minimă de trecere) la examenul scris sau oral

-8-