Sunteți pe pagina 1din 35

Validat in sedinta CP din ……………………… Aprobat in sedinta CA din………………………

RAPORT DE ANALIZA A ACTIVITATII AN SCOLAR 2015-2016

DIRECTOR, PROF. STOIAN FLORENTINA

AN SCOLAR 2015-2016 DIRECTOR, PROF. STOIAN FLORENTINA Raport privind starea invatamantului in anul scolar
AN SCOLAR 2015-2016 DIRECTOR, PROF. STOIAN FLORENTINA Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 1

Nr . 10 http://petretuteagl.scoli.edu.ro/ https://www.facebook.com/scoalazece MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Nr . 10
Nr . 10

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE Bilanţul activităţii anului şcolar 2015 - 2016 redă, la

Bilanţul activităţii anului şcolar 2015-2016 redă, la modul concret şi obiectiv, cele mai importante aspecte acoperind activitatea compartimentelor ce funcţionează la nivelul şcolii. Pentru eficientizarea activităţii didactice în şcoala noastră, programul managerial a stabilit încă de la începutul anului şcolar direcţii şi strategii de dezvoltare, acestea regăsindu-se în cadrul Proiectului de dezvoltare instituţională.

In ceea ce priveste PROIECTAREA STRATEGICA A ACTIVITATII UNITATII DE INVATAMANT, MONITORIZAREA ACTIVITATII UNITATII DE INVATAMANT, EVALUAREA ACTIVITATII SCOLII si RELATIONAREA CU FACTORII RELEVANTI, redam mai jos o diagnoza ce surprinde, in mod sintetic, realitatile Școlii Nr. 10 in anul scolar 2015-2016:

realitatile Școlii Nr. 10 in anul scolar 2015 -2016: Raport privind starea invatamantului in anul scolar
realitatile Școlii Nr. 10 in anul scolar 2015 -2016: Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 2

STUDIU DIAGNOSTIC PRIVIND STADIUL DE DEZVOLTARE A SCOLII NR. 10 GALATI INDICATORI DE EFICIENTA INTERNA

! INFORMATIILE DE TIP CALITATIV

materiale si financiare, relatii comunitare si parteneriate se regasesc in analiza SWOT pe domenii din actualul PDI. INFORMATII DE TIP CANTITATIV

RESURSE UMANE

POPULATIE SCOLARA

privind resursele umane, dezvoltarea curriculara, managementul educational, resursele

ELEVI

Total populatie scolara:

Nivel de invatamant

Grupa / clasa

Nr. de grupe / clasa

Nr. de elevi

Prescolar

Grupa mica

1

27

Grupa mijlocie

2

49

Grupa mare

2

40

Total

5

116

Primar

cl. pregatitoare

2

46

Clasa I

2

52

Clasa a II-a

2

40

Clasa a III-a

2

35

Clasa a IV-a

1

25

Total

9

198

Gimnaziu

Clasa a V-a

1

35

Clasa a VI-a

2

37

Clasa a VII-a

1

21

Clasa a VIII-a

1

29

Total

5

122

1 21 Clasa a VIII-a 1 29 Total 5 122 Raport privind starea invatamantului in anul
1 21 Clasa a VIII-a 1 29 Total 5 122 Raport privind starea invatamantului in anul

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 3

Nr.

Indicatori

     

1.

Promovabilitate

Nr. total

Nr. elevi promovati la sfarsit de an scolar Medii intre:

Procente

elevi

 

7-8,99

5-6,99

Fb.

B

 

S

   

198

151

30

 

17

100%

122

29

76

5

90,2%

2.

Repetentie

Nr. total

Nr. elevi declarati repetenti

 

elevi

   

320

 

12

3,8%

3.

Abandon scolar

Nr. elevi in situatie de abandon

 

Nr. total elevi

 
   

320

 

-

-

4.

Situatie neincheiata

Nr. total

Nr. elevi situatie neincheiata

 

elevi

   

320

 

2

0,7%

5.

Absenteism

Nr. total

Nr. total absente motivate

 

absente

   

7653

 

4120

54%

6.

Note scazute la purtare

Nr. total

Nr. elevi cu medii sub 7

 

elevi

   

320

 

12

3,8%

7.

Promovabilitatea la Evaluarea Nationala

Nr. total

Nr. total elevi promovati

 

elevi inscrisi

   

25

 

24

96%

8.

Rezultate la Evaluarea Nationala

Nr. elevi cu medii:

 

Nr. elevi cu medii:

 

Nr. elevi

 

6,50 9,49

cu medii:

 

5 6,49

 

9,50 - 10

   

3

 

20

1

  9,50 - 10     3   20 1 Raport privind starea invatamantului in anul
  9,50 - 10     3   20 1 Raport privind starea invatamantului in anul

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 4

9.

Rezultate la olimpiade / concursuri

 

Nr. premii

Locala / munic.

Judeteana / interjud.

Nationala

   

Internationala

   

30

346

49

RESURSE UMANE

a)

CADRE DIDACTICE

 

Nr.

   

Indicatori

       

1.

Personal didactic cu o vechime in unitate mai mare de 4 ani

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice cu o vechime in unitate mai mare de 4 ani

Procente

   

33

23

70%

2.

Personal didactic cu gradul I

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice cu gradul I

 
   

33

21

64%

3.

Personal didactic cu gradul II

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice cu gradul II

 
   

33

5

1,5%

4.

Personal didactic cu gradul definitiv

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice cu grad definitiv

 
   

33

6

1,8%

5.

Personal didactic suplinitor / detasat / debutant

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre detasate / supl.

 
   

33

1

0,3%

6.

Personal didactic necalificat

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre necalificate

 
   

33

-

-

7.

Personal didactic cu performante in activitatea didactica

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice cu performante in activitatea didactica

 
   

33

33

100%

8.

Competente de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point)

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice abilitate TIC

 
   

33

33

100%

abilitate TIC       33 33 100% Raport privind starea invatamantului in anul scolar
abilitate TIC       33 33 100% Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 5

9.

Personal didactic cu gradatie de merit

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice cu gradatie de merit

 
   

33

9

27%

10.

Personal didactic care in ultimii 5 ani a urmat cel putin o forma de perfectionare

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice care s-au perfectionat in ultimii 5 ani

 
   

33

33

100%

11.

Personal didactic autor de ghiduri / auxiliare

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice autoare de ghiduri / auxiliare

 
   

33

2

0,6%

12.

Personal didactic membru in Consiliul consultativ al ISJ Galati

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice membre in CC al ISJ

 
   

33

1

0,3%

13.

Personal didactic metodist

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice metodiste

 
   

33

1

0,3%

14.

Personal didactic expert in management

Nr. total cadre didactice

Nr. cadre didactice expert in management

 
   

33

6

1,8%

c) PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Nr.

Categorie de personal

Nr. persoane incadrate

Nr. norme

1.

Informatician

1

1

2.

Administrator financiar

2

1,5

3.

Secretar

1

0,5

4.

Bibliotecar

1

0,5

5.

Administrator patrimoniu

1

0,5

6.

Laborant

1

0,5

d) PERSONAL NEDIDACTIC

Nr.

Categorie de personal

Nr. persoane incadrate

Nr. norme

1.

Paznic

1

1

persoane incadrate Nr. norme 1. Paznic 1 1 Raport privind starea invatamantului in anul scolar
persoane incadrate Nr. norme 1. Paznic 1 1 Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 6

2. Muncitor

1

1

3. Ingrijitor

5

4,5

RESURSE MATERIALE DOTAREA CU MIJLOACE DE INVATAMANT / MATERIALE DIDACTICE

Nr.

Dotari

Numar

Buget local

Venituri

Asociatia

crt.

mijloace

de parinti

1.

PC Lenovo All in one

1

 

X

 

2.

Leagan cu banca

1

X

   

3.

Tobogan

1

X

   

4.

Microfon + boxa activa

1

 

X

 

5.

Amenajare sala de festivitati

1

   

X

6.

Boxa active PDA cu microfon

1

 

X

 

LUCRARI DE INTRETINERE

Nr.crt.

Lucrari

Buget

Venituri

Comitet parinti

1.

Zugraveli var lavabil 2 Sali de clasa

X

   

2.

Montat lambriu

X

   

3.

Montat gresie hol / exterior intrare scoala

X

   

4.

Inlocuire conducte alimentare cu apa a rezervoarelor / lavoarelor

X

   

5.

Usi termopan

X

   

6.

Montat gresie gradinita

X

   

1. RESURSE UMANE

1. A) ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC 33 de cadre didactice:

Funcţia

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant

Educator

2

1

   

Invatator

2

     

Prof. înv. primar

5

 

2

 

Prof. înv. gimnaz.

10

4

4

1

Prof. înv.

2

     

prescolar

1 Prof. înv. 2       prescolar Raport privind starea invatamantului in anul scolar
1 Prof. înv. 2       prescolar Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 7

1. B) ÎNCADRAREA CU PERSONAL AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC:

auxiliar: 5 - nedidactic: 5 1 C) ELEVI:

1. C1) RANDAMENT ŞCOLAR:

Clasa

Înscrişi

la

Rămaşi sem

Promovaţi

Medii

5-5,99

/

Medii

Medii 7-

Medii 8-8,99

Medii 9-10

Promovabilitate

Situaţie

Alte situatii

început

an

II

suficient

6-6,99 /

7,99

/

neîncheiată

şcolar

bine

FB

0A

23

21

21

         

100%

   

0B

25

25

25

         

100%

   

IA

25

23

23

 

5

7

11

   

100%

   

IB

29

29

29

 

6

23

   

100%

   

IIA

21

22

22

 

4

18

   

100%

   

IIB

18

18

18

 

1

3

14

   

100%

   

IIIA

15

13

13

 

2

2

 

9

   

100%

   

IIIB

21

22

22

 

4

4

18

   

100%

   

IVA

29

25

25

 

5

4

16

   

100%

   

VA

35

35

35

 

4

 

8

12

11

100%

   

VIA

18

17

13

     

5

4

4

76,5%

1

 

VIB

17

20

19

     

7

7

5

95%

   

VIIA

20

21

18

   

11

4

3

85,8%

   

VIIIA

33

29

25

 

1

 

5

13

6

86,2%

1

4

1. C 2) AVANTAJE ŞI FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR Program Lapte Corn: I IV: 198 elevi V VIII: 124

Prescolari:116

Burse: sociale: Sem II: 10 merit: sem. II: 30

Prescolari:116 Burse: sociale: Sem II: 10 merit: sem. II: 30 Raport privind starea invatamantului in anul
Prescolari:116 Burse: sociale: Sem II: 10 merit: sem. II: 30 Raport privind starea invatamantului in anul

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 8

1. C 3) CONDUITA ŞCOLARĂ ŞI ATITUDINEA ELEVILOR FAŢĂ DE EDUCAŢIE Managementul clasei de elevi se preocupă, din perspectivă sociointeracţională, de două aspecte fundamentale: prevenirea comportamentelor negative abandon şcolar, agresivitate, minciună, lipsă de motivare – intervenţia şi tratarea acestora. Situaţia statistică a absenţelor înregistrate în cataloage în anul şcolar 2015-2016 este:

Clasa

Total absenţe

Motivate

Nemotivate

0A

316

284

32

0B

80

80

0

I

A

689

420

269

I

B

95

74

21

II

A

128

86

42

II

B

23

23

0

III

A

10

10

0

III

B

50

50

0

IV

A

12

10

0

Clasa

Total absenţe

Motivate

Nemotivate

V

A

534

491

43

VI

A

1446

614

832

VI

B

798

545

253

VII

A

1517

725

792

VIII A

1955

708

1247

TOTAL ABSENȚE

TOTAL ABSENȚE MOTIVATE

TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE

7653

 

4120

 

3533

 

COMISIILE SI RESPONSABILITATILE DIN SCOALA GIMNAZIALA Nr. 10 – AN ȘCOLAR 2015-2016

 

DENUMIRE COMISIE

 

Nr.

Presedinte

Membri

inregistrare

Comisia de evaluare si asigurare a calitatii

 

112/

Petrea Luminita

Eftimie Camelia

18.09.2015

Bordeiu Simona

 

Bucur irina

Bucsa Angela

Bordeiu Simona   Bucur irina Bucsa Angela Raport privind starea invatamantului in anul scolar
Bordeiu Simona   Bucur irina Bucsa Angela Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 9

Comisia de control managerial intern

113/

Petrea Luminita

Maftei Felicia

18.09.2015

Vasiliu Laura vicepresedinte Secretar contabil-sef Gavrila Isabela

Huzum Doina

Filip Lia

 

Bucur Irina

Bordeiu Simona

Enuta Camelia

Kirkorian Floricica

Radeanu Puica

Mocanu Mariana

Comisia de ritmicitate a notarii

114/

Stoian Florentina

Maftei Felicia

18.09.2015

Filip Lia

Corovanca Mariana

Comisia de inventariere

115/

Stoian Florentina

Margineanu Tania

18.09.2015

Munteanu Ioan

Huzum Doina

Comisia de acordare a rechizitelor

116/

Stoian Florentina

Vasiliu Laura

18.09.2015

Radeanu Puica

Gavrila Isabela

 

117/

Stoian Florentina

Vasiliu Laura Filip Lia Maftei Felicia Bucur Irina Desliu Tincuta Lider sindicat Corovanca Mariana Reprezentanti parinti Horovei Geanina, Birleanu Tamara Reprezentanti ai Autoritatii publice locale

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

18.09.2015

Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii

118/

Nastase Anica

Eftimie Camelia Reprezentant parinti Birleanu Tamara

18.09.2015

Comitetul de securitate si sanatate in munca

119/

Mocanu Mariana

Vasiliu Laura

18.09.2015

Munteanu Ioan

Comisia de orientare scolara si profesionala

120/

Vasiliu Laura

Huzum Doina

18.09.2015

Comisia dirigintilor

121/

Vasiliu Laura

Enuta Camelia

18.09.2015

Filip Lia

Huzum Doina

Maftei Felicia

18.09.2015 Filip Lia Huzum Doina Maftei Felicia Raport privind starea invatamantului in anul scolar
18.09.2015 Filip Lia Huzum Doina Maftei Felicia Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 10

     

Bucur Irina

Bordeiu Simona

Comisia de receptie a lucrarilor de reparatii curente

122/

Stoian Florentina

Kirkorian Floricica

18.09.2015

Filip Lia

 

Margineanu Tania

Comisia de receptie a materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe si cartilor de biblioteca

123/

Stoian Florentina

Vasiliu Laura

18.09.2015

Marcovici Mariana

Comisia de elaborare a ROI

124/

Stoian Florentina

Vasiliu Laura

18.09.2015

Comisia pentru curriculum

125/

Stoian Florentina

Enuta Camelia educatori Filip Lia pregatitoare-IV Huzum Doina Limba si comunicare Maftei Felicia Matematica si stiinte Bucur Irina Om si societate Bordeiu Simona Arte. Educatie fizica si sport

18.09.2015

Comisia de control a documentelor scolare si a actelor de studiu

126/

Stoian Florentina

Radeanu Puica

18.09.2015

Filip Lia

 

Corovanca Mariana

Comisia de control a incheierii situatiei scolare

127/

Stoian Florentina

Radeanu Puica

18.09.2015

Filip Lia

 

Corovanca Mariana

Comisia de casare a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe

128/

Stoian Florentina

Corovanca Mariana

18.09.2015

Munteanu Petrica

 

Desliu Tincuta

Comisia de casare a manualelor scolare

129/

Stoian Florentina

Kirkorian Floricica

18.09.2015

Pagu Gabriela

Lefter Emanuela

Comisia de acordare a burselor scolare

130/

Stoian Florentina

Vasiliu Laura

18.09.2015

Gavrila Isabela

Radeanu Puica

Horovei Geanina

Comisia program Lapte-corn

131/

Stoian Florentina

Radeanu Puica

18.09.2015

Desliu Tincuta

Comisia pentru situatii de urgenta si PSI

132/

Vasiliu Laura

Gavrila Isabela

18.09.2015

Kikorian Floricica

Gavrila Isabela 18.09.2015 Kikorian Floricica Raport privind starea invatamantului in anul scolar
Gavrila Isabela 18.09.2015 Kikorian Floricica Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 11

     

Radeanu Puica

Bucur Irina

Maftei Felicia

Mocanu Mariana

Bucur Paula

Comisia pentru recensamantul populatiei

137/

Stoian Florentina

Filip Lia

18.09.2015

Radeanu Puica

Comisia de consiliere si activitati extrascolare

138/

Bucur Irina

Chicioroaga Liliana

18.09.2015

Pagu Gabriela

Comisia pentru elaborarea, promovarea si mediatizarea ofertei scolare

139/

Stoian Florentina

Filip Lia

18.09.2015

Comisia SNAC

140/

Bucur Irina

Vasiliu Laura

18.09.2015

Bucsa Angela

Comisia pentru perfectionare si formare continua

141/

Gavril Daniela

Enuta Camelia

18.09.2015

Comisia pentru frecventa, combaterea absenteismului si abandonului scolar

142/

Stoian Florentina

Lefter Emanuela

18.09.2015

Maftei Felicia

Comisia pentru intocmirea orarului si asigurarea serviciului pe scoala

143/

Stoian Florentina

Filip Lia

18.09.2015

Comisia de gestionare SIIIR

144/

Stoian Florentina

Mocanu Mariana

18.09.2015

Radeanu Puica

Gavrila Isabela

Kirkorian Floricica

Comisia pentru proiecte si programe educative

145/

Vasiliu Laura

Boca Camelia

18.09.2015

Bucur Irina

Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare

146/

Nastase Anica

Maftei Felicia

18.09.2015

Chicioroaga Liliana

 

Berenstain Teodora

Responsabil cu imaginea scolii

147/

 

Stoian Florentina

18.09.2015

Responsabil cu Consiliul elevilor

148/

 

Bucur Irina

18.09.2015

Responsabil cu proiecte europene

149/

 

Vasiliu Laura

18.09.2015

Responsabil cu serviciu pe scoala (elevi)

150/

 

Bordeiu Simona

18.09.2015

(elevi) 150/   Bordeiu Simona 18.09.2015 Raport privind starea invatamantului in anul scolar
(elevi) 150/   Bordeiu Simona 18.09.2015 Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 12

Responsabil cu arhiva unitatii

151/

Radeanu Puica

18.09.2015

Responsabil cu sigiliul unitatii

152/

Radeanu Puica

18.09.2015

Responsabil AeL

153/

Mocanu Mariana

18.09.2015

Responsabil gestiunea riscului

157/

Petrea Luminita

18.09.2015

Secretar CA

154/

Maftei Felicia

18.09.2015

Secretar CP

155/

Petrea Luminita

18.09.2015

In ceea ce priveste OPERATIONALIZAREA STRATEGIEI si MANAGEMENTUL OPERATIONAL AL ACTIVITATII UNITATII DE INVATAMANT, redam, la fel de succint, cateva aspecte care vizeaza organizarea activitatii educationale din anul scolar 2015-2016:

CENTRALIZARE CONCURSURI GIMNAZIU 2015-2016 SEMESTRUL I

Nr

Denumire

Nr. participan’i

Prof.

 

REZULTATE OBŢINUTE

 

crt.

concurs

coordonato

 

r

Etapa/faza

Premiul I

Prem

Premiu

Menţiune

Premiu

Calificare

Punctaj

iul II

l III

special/di

la

pl. merit

jud./partici

p

1.

Concursul

21

Bucur Irina

locala

             

national de

Geografie Terra

 

2.

Concursul Județean de religie: ”Educația astăzi. Problemele tinerilor în familie, în școală și în societate și

 

Petrea

Județeană

19

151

9

       

Luminița

19 151 9         Luminița Raport privind starea invatamantului in anul scolar
19 151 9         Luminița Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 13

 

răspunsurile

           

Bisericii”

 

3. Olimpiada Lectura ca abilitate de viață

2

Stoian

Județeană

 

1

 

Florentina

 

4. Olimpiada de

5

Stoian

locală

   

2

limba română

Florentina

 

5. Olimpiada de

 

Petrea

     

1

religie

Luminița

 

6. Olimpiada

10

Bordeiu

judeteana

     

gimnaziilor /

Simona

Cross

 

7. Campionatul Municipal de fotbal / primar

12

Bordeiu

locala

     

Simona

 

8. Campionatul

12

Bordeiu

locala

     

Municipal de

Simona

fotbal /

gimnaziu

 

9. Campionatul

12

Bordeiu

locala

     

Municipal de

Simona

handbal /

gimnaziu

 

10. Campionatul de Rugby / primar

12

Bordeiu

locala

1

   

Simona

 

11. Campionatul de

12

Bordeiu

locala

1

   

Rugby /

Simona

gimnaziu

CENTRALIZARE

FAZA

NR. PARTICPANŢI

PREMIUL I

PREMIUL II

PREMIUL III

MENŢIUNE

DIPLOME

MERIT

Local/municipal

1

Judeţean/interjudeţean

19

151

9

1

1

Naţional

internaţional

19 151 9 1 1 Naţional internaţional Raport privind starea invatamantului in anul scolar
19 151 9 1 1 Naţional internaţional Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 14

CENTRALIZARE CONCURSURI CICLUL PRIMAR 2015-2016 SEMESTRUL I

Nr

Denumire concurs

Nr. participanţi

Prof.

 

REZULTATE OBŢINUTE

   

crt

coordonator

 

.

Etapa/faza

Premiul I

Premiul

Premiu

Menţiune

Premiul

Calificare

Pu

II

l III

special/dip

la

nct

aj

l. merit

jud./partic.

1.

Concursul de Limba romana COMPER, Etapa I

29

Năstase Anica

I

24

5

         

18

Pagu Gabriela

I

6

4

3

       

2.

Concursul de

29

Năstase Anica

I

7

13

3

       

matematica COMPER, Etapa I

18

Pagu Gabriela

I

8

3

1

       

3.

Concurs „De sărbători acasă la români”, în cadrul proiectului CAERI M-am născut român

 

Corovancă

 

-secțiunea

           

Mariana

Colinde

 

Filip Lia

 

-secțiunea

           

Dans

popular

 

Năstase Anica

 

-

secțiunea

           

Dans

popular

-

secțiunea

Tradiții și

obiceiuri

Eftimie Camelia

   

secțiunea

         

Tradiții și

obiceiuri

        Tradiții și obiceiuri Raport privind starea invatamantului in anul scolar
        Tradiții și obiceiuri Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 15

Munteanu secțiunea secțiunea Petrica Tradiții și Dans obiceiuri popular secțiunea Dans popular Lefter
Munteanu
secțiunea
secțiunea
Petrica
Tradiții și
Dans
obiceiuri
popular
secțiunea
Dans
popular
Lefter Emanuela
Tradiții și
obiceiuri
Munteanu Ioan
-
secțiunea
-Tradiții
Soliști
și
vocali
obiceiuri
-secțiunea
Grup
vocal
Marcovici
secțiunea
Mariana
Tradiții și
obiceiuri
4.
Cupa României proba
KICKBOXING
BUDOKAI
-
Iacob-
Brumă
Alexandru-
David,
clasa
pregatitoare
B
5.
Matematica şi ştiinţele
din perspectiva
dezvoltării durabile
Pagu Gabriela
1
6.
Armonii de toamnă –
concurs de creaţie
plastică
Pagu Gabriela
3
7.
Toamna prin ochi de
copil – creaţie literară
Pagu Gabriela
1
2
ochi de copil – creaţie literară Pagu Gabriela 1 2 Raport privind starea invatamantului in anul
ochi de copil – creaţie literară Pagu Gabriela 1 2 Raport privind starea invatamantului in anul

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 16

8.

Toamna, bogăţie şi culoare – creaţie plastică

Pagu Gabriela

1 1

9.

Concursul Naţional de matematică Lumina Math

Pagu Gabriela

1 1

CENTRALIZARE

FAZA

NR.

PARTICIPANŢI

PREMIUL

I

PREMIUL II

PREMIUL III

MENŢIUN

E

DIPLOME MERIT

Local/municipal

94

49

32

7

Judeţean/interjudeţ

ean

Naţional

internaţional

CENTRALIZARE CONCURSURI Grădiniţa Lizuca – Structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 10 2015-2016 SEMESTRUL I

Nr

Denumire

 

Prof.

 

REZULTATE OBŢINUTE

 

crt.

concurs

Nr. participan’i

coordonator

 

Etapa/faz

Premiul

Pre

Premi

Menţiun

Premiu

Calificare

Punctaj

a

I

miul

ul III

e

special/

la

II

dipl.

jud./parti

merit

cip

1.

„Bun venit la gradinita”

66

Enuta Camelia

a III-a

44

9

7

6

     

Margineanu

 

Tania,

Bucsa Angela

2.

„De sarbatori

18

Margineanu

a II-a

18

           

acasa la

Tania,

romani”

      acasa la Tania, romani” Raport privind starea invatamantului in anul scolar
      acasa la Tania, romani” Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 17

CENTRALIZARE

FAZA

NR.

PARTICIPANŢI

PREMIUL I

PREMIUL II

PREMIUL III

MENŢIUNE

DIPLOME

MERIT

Local/municipal

Judeţean/interjudeţe

an

18

18

1

Naţional

66

44

9

7

6

-

Internaţional

An şcolar 2015-2016 SEMESTRUL I

ACORDURI DE PARTENERIAT CICLUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

Nr.

Partenariat încheiat cu

Perioada

Reprezentant

 

Obiectul parteneriatului rezultate obţinute în urma parteneriatului

Reprezentant

crt

Legal

al

unităţii

cadre didactice

şcolare

 

1.

Asociația Fotbal Club Universitatea Galați

2015-2016

Stoian F.

 

Realizarea de programe și activități sportive (fotbal feminin) și educative comune

Bordeiu Simona

2.

Școala Mihail Sadoveanu și Gradinița Lizuca

12-16.10.2015

Stoian F.

 

Realizare de colaje Audiții muzicale Recitaluri Momente artistice

Pagu Gabriela

3.

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfântul Gheorghe, Galați

2015-2016

Stoian F.

 

Participarea la spovedit și împărtășit Concursul școlar Sf. Apostol Andrei Concursul de icoane Duminica Ortodoxiei Pomenirea eroilor neamului Participarea la manifestările legate de Săptămâna Porților Deschise / Săptămâna activităților închinate Sf. Apostol Andrei

Petrea Luminița

4.

Asociația Club Sportiv Danubius Kinder Sport Galați

2015 -2020

Stoian F.

 

Concursuri sportive Orientare sportivă Întreceri de ștafete Jocuri de fotbal

Bordeiu Simona

5.

Federația Română de Rugby

2015-2016

Stoian F.

 

Asigurarea de materiale sportive Pregătire de specialitate

Bordeiu Simona

sportive Pregătire de specialitate Bordeiu Simona Raport privind starea invatamantului in anul scolar
sportive Pregătire de specialitate Bordeiu Simona Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 18

6.

Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, Galați

2015-2016

Stoian F.

Consilierea elevilor de clasa a VIII-a prin activități educative legate de prezentarea calificărilor profesionale

Stoian F.

7.

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfântul Gheorghe, Galați

2015-2016

Stoian F.

Spectacole și serbări prilejuite de marile sărbători creștine Expoziții de pictură religioasă Acțiuni cu character filantropic

Filip Lia

8.

ETV Galați

2015-2016

Stoian F.

Mediatizarea activităților proiectului Magia cuvintelor

Stoian F.

9.

Asociația de părinți a Scolii Nr. 10, Galați, 10 pentru viitor

2015-2016

Stoian F.

Realizarea în comun a unor programe, acțiuni, activități școlare

Bucur I.

10.

Școala Gimnazială Principele Radu, Adjud

2015-2016

Stoian F.

Desfăsurarea proiectului Matematica și științele în contextual dezvoltării durabile

Pagu Gabriela

11.

Școala Gimnazială C-tin Teodorescu, Călărași

Pe perioada

Stoian F.

Desfășurarea concursului regional Timp și anotimp – Armonii de toamnă

Pagu Gabriela

desfășurării

 

concursului

 

12.

Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Borca – Neamț

Pe perioada

Stoian F.

Desfășurarea concursului interjudetean de creație plastic – Toamna – bogăție și culoare

Pagu Gabriela

desfășurării

 

concursului

 

13.

Asociația Suport Medical Activ Galați

2015-2016

Stoian F.

Desfașurarea campaniei umanitare Ajută un copil să crească sănătos

Pagu Gabriela

-

colectarea de cărți, rechizite, produse de igienă personală

14.

Junior Achievement Romania

2015-2016

Stoian F.

Implementarea programelor Junior Achievement – Dezvoltare abilități pentru viață (Economia noastră – clasa

Bucur Irina

a

V-a A)

15.

Școala Nr. 7 Galați

2015-2016

Stoian F.

Organizare expoziție – pliante, broșuri, albume, măști Desfășurarea festivalului-concurs M-am născut roman!

Năstase Anica

Corovancă Mariana

16.

Școala Gimnazială Grigore Hagiul, Tg. Bujor

2015-2016

Stoian F.

Organizare expoziție – pliante, broșuri, albume, măști Desfășurarea festivalului-concurs M-am născut roman!

Năstase Anica

Corovancă Mariana

17.

Școala Gimnazială Cuvioasa Parascheva, Smârdan, Galați

2015-2016

Stoian F.

Organizare expoziție – pliante, broșuri, albume, măști Desfășurarea festivalului-concurs M-am născut roman!

Năstase Anica

Corovancă Mariana

18

Școala Gimnazială Sf. Nicolae, Vânători, Galați

2015-2016

Stoian F.

Organizare expoziție – pliante, broșuri, albume, măști Desfășurarea festivalului-concurs M-am născut roman!

Năstase Anica

Corovancă Mariana

19.

Școala Gimnazială G.D.Teutsch, Agnita

2015-2016

Stoian F.

Organizare expoziție – pliante, broșuri, albume, măști Desfășurarea festivalului-concurs M-am născut roman!

Năstase Anica

Corovancă Mariana

am născut roman! Năstase Anica Corovancă Mariana Raport privind starea invatamantului in anul scolar
am născut roman! Năstase Anica Corovancă Mariana Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 19

20.

Școala Gimnazială Vasile Conta, Iași

2015-2016

Stoian F.

 

Organizare expoziție – pliante, broșuri, albume, măști Desfășurarea festivalului-concurs M-am născut roman!

Năstase Anica

 

Corovancă Mariana

 

Parteneriate Gradinița Lizuca, Școala Gimnaziala Nr. 10, Galați

 

Nr.

Partenariat încheiat cu

Perioada

Reprezentant

 

Obiectul parteneriatului rezultate obţinute în urma parteneriatului

Reprezentant

crt

Legal

al

unităţii

cadre didactice

şcolare

   

1.

Grădinița cu program prelungit Nr. 28, Oradea

2015-2016

Stoian F.

 

-desfășurarea de activități extrașcolare privind mediul înconjurător

Mărgineanu Tania

2.

Editura Edu Targu Mures

2015-2016

Stoian F.

 

-utilizarea manualelor digitale si a softurilor educationale.

Enuta Camelia, Margineanu Tania

3.

Parintii

2015-1016

Stoian F.

 

-colaborarea dintre gradinita si familie, pentru o implicare cat mai activa a parintilor in procesul de formare al prescolarilor

Enuta Camelia

4.

Parintii grupei mijlocii A

2015-1016

Stoian F.

 

-colaborarea dintre gradinita si familie, pentru o implicare cat mai activa a parintilor in procesul de formare al prescolarilor

Enuta Camelia

5.

Parintii grupei mijlocii B

2015-1016

Stoian F.

 

-colaborarea dintre gradinita si familie, pentru o implicare cat mai activa a parintilor in procesul de formare al prescolarilor

Chicioroaga Liliana

6.

Parintii grupei mari A

2015-1016

Stoian F.

 

-colaborarea dintre gradinita si familie, pentru o implicare cat mai activa a parintilor in procesul de formare al prescolarilor

Desliu Tincuta

7.

Parintii grupei mari B

2015-1016

Stoian F.

 

-colaborarea dintre gradinita si familie, pentru o implicare cat mai activa a parintilor in procesul de formare al prescolarilor

Margineanu Tania

in procesul de formare al prescolarilor Margineanu Tania Raport privind starea invatamantului in anul scolar
in procesul de formare al prescolarilor Margineanu Tania Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 20

8.

Parintii grupei mici

2015-1016

Stoian F.

-colaborarea dintre gradinita si familie, pentru o implicare cat mai activa a parintilor in procesul de formare al prescolarilor

 

Bucsa Angela

9.

Politia

2013-2016

Stoian F.

-cunoasterea si respectarea regulilor de circulatie

 

Enuta Camelia

10.

Caminul de batrani “Sfantul Spiridon”

2015-1016

Stoian F.

-dezvoltarea sentimentelor de dragoste, pretuire si respect pentru persoanele varstnice.

Enuta Camelia

 

Proiecte derulate în şcoală – An școlar 2015-2016 SEMESTRUL I

 

Nr.

Nume proiect - tipul

Iniţiator

Coordonator

membri

Cu finanţare/fără

Număr copii

crt

finanţare

implicaţi

1.

Magia cuvintelor

Școala Nr. 10, Galați

Prof. Filip Lia

Stoian F., Vasiliu L., Maftei F., Eftimie C., Petrea L., Bucur I., Lefter E., Pagu G., Corovancă M., Năstase A., Marcovici M., Mocanu M., Rădeanu P.

Fără finanțare

 

2.

Toamnă mândră, darnică!

Școala Nr. 10, Galați

Prof. Pagu Gabriela

Chicioroaga L., Deșliu T., Mărgineanu T., Bucșă A., Enuță C.

Fără finanțare

Clasa a II-a B, preșcolarii Grădiniței Lizuca

3.

Dăruiește un zâmbet

Școala Nr. 10, Galați

Prof. Lefter Emanuela, prof. Eftimie Camelia

Prof. Lefter Emanuela, prof. Eftimie Camelia

Fără finanțare

Elevii claselor IIA, IIIB

4.

 

Școala Nr. 10, Galați

   

Fără finanțare

Elevi ai scolilor:

Festivalul-concurs M-am născut român - CAERI

Prof. Năstase Anica, prof. Corovancă Mariana

Prof. Năstase Anica, prof. Corovancă Mariana

Școala Nr. 10, Galați, Școala Nr. 7, Galați, Școala Sf. Nicolae, Vânători, Galați,

5.

 

Școala Mihail Sadoveanu Galați, Școala Nr. 9, Galați, Școala Nr. 5 Galați, Grădinița Pinocchio, Galați

   

Fără finanțare

Elevii școlilor

24 Ianuarie Unirea Principatelor Române

Pagu Gabriela, Marcovici Mariana

Pagu Gabriela, Marcovici Mariana

inițiatoare

Mariana Pagu Gabriela, Marcovici Mariana inițiatoare Raport privind starea invatamantului in anul scolar
Mariana Pagu Gabriela, Marcovici Mariana inițiatoare Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 21

6.

1 Decembrie – Ziua Națională a României

Școala Mihail Sadoveanu Galați, Școala Nr. 9, Galați,

Pagu Gabriela, Marcovici Mariana

Pagu Gabriela, Marcovici Mariana

Fără finanțare

Elevii școlilor

inițiatoare

 

Proiecte derulate în GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LIZUCA, GALAȚI, Școala Gimnaziala Nr. 10 Galaţi

 

Nr. crt

Nume proiect - tipul

Iniţiator

Coordonator

membri

Cu finanţare/fără

Număr copii

finanţare

implicaţi

1.

“Ma regasesc in tot ceea ce facem”

Margineanu Tania

Margineanu Tania

Margineanu Tania

Fara finantare

19

2.

“Utilizarea manualului digital si a softului educational in procesul de predare- invatare

Editura Edu

Enuta Camelia,

Enuta Camelia, Margineanu Tania, Bucsa Angela

Fara finantare

30

Margineanu Tania,

Bucsa Angela

3.

“Steffy: start catre excelenta”

S.C. Norand

Enuta Camelia

Enuta Camelia

Fara finantare

31

S.R.L.(Editura

Kreativ)

4.

Impreuna vom cuceri noi orizonturi.

Enuta Camelia

Enuta Camelia

Parintii copiilor din grupa.

Fara finantare

29

5.

Toamna mandra, darnica!

Pagu Gabriela

Pagu Gabriela

Chicioroaga Liliana, Enuta Camelia, Margineanu Tania, Bucsa Angela, Desliu Tincuta.

Fara finantare

110

6.

Proiect de parteneriat educational

Bucsa Angela

Bucsa Angela

Parintii copiilor din grupa.

Fara finantare

19

7.

“Impreuna vom reusi”

Desliu Tincuta.

Desliu Tincuta.

Parintii copiilor din grupa.

Fara finantare

18

8.

‘Impreuna pentru copii”

Chicioroaga Liliana

Chicioroaga Liliana

Parintii copiilor din grupa.

Fara finantare

19

9.

“Hai la drum, mici pietoni”

Gradinita Lizuca si Politia Galati

Enuta Camelia

Chicioroaga Liliana, Desliu Tincuta, Pagu Gabriela

Fara finantare

83

10.

“Impreuna pentru un start mai bun”

Margineanu Tania

Margineanu Tania

Parintii copiilor din grupa.

Fara finantare

19

11.

Protocol de parteneriat

Gradinita Lizuca si Caminul de batrani

Enuta Camelia

Chicioroaga Liliana, Margineanu Tania,

Fara finantare

55

Liliana, Margineanu Tania, Fara finantare 55 Raport privind starea invatamantului in anul scolar
Liliana, Margineanu Tania, Fara finantare 55 Raport privind starea invatamantului in anul scolar

Raport privind starea invatamantului in anul scolar 2015-2016 Director, prof. STOIAN Florentina

Pagină 22

„Sfantul Spiridon”

Bucsa Angela, Desliu Tincuta

Galati

CENTRALIZARE CONCURSURI GIMNAZIU 2015-2016 SEMESTRUL II