Sunteți pe pagina 1din 3

Distinse Domnule Prefect,

Subsemnatul, preot Ioan Ungureanu, preot paroh în Parohia “Schimbarea la Față a Domnului” din Schit Orășeni, respectuos vă aduc la cunoștință că primarul Comunei Cristești, domnul Borfotină Lucian, continuă acțiunile de implicare în viața parohială a bisericii noastre, în ciuda prevederilor legale care îi interzic implicarea în viața cultelor. Într-o discuție cu câteva credincioase de la parohia noastră, domnia sa a afirmat că se va implica în aducerea unui preot bun în parohia unde sunt eu preot, asigurându-le că în cel mult două săptămâni eu voi fi scos din slujirea mea. Consider acest demers ca total ilegal, deoarece Primăria nu poate să se pună în slujba intereselor autorităților bisericești eparhiale. Autonomia cultelor este opozabilă statului, în sensul că acesta nu are dreptul să se amestece în problemele ce țin de credința cultului respectiv, dar este opozabilă și cultelor, în sensul în care autoritățile statutului nu pot fi aservite cultelor respective. Cel mai grav abuz pe care domnul primar se pregătește să îl săvârșească față de conștiința credincioșilor satului nostru este insistența de a organiza un bâlci în preajma bisericii parohiale, în ziua de Schimbarea la Față a Domnului, duminică, 6 august 2017. În acest demers, domnia sa este secondat de către domnul viceprimar Liviu St ănuc și de câteva familii din parohie, pe care le-a sedus propaganda susținută în sat de către domnul primar și de către oficialii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei împotriva mea. Postul Adormirii Maicii Domnului este unul sever, fiind considerat de către marii duhovnici ai Ortodoxiei ca rupt din Sfântul Post al Sfintelor Paști. Acest post trebuie ținut cu abținerea de la plăcerile lumești, de la distracții, petreceri, bâlciuri etc. La rândul său, sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului este un praznic împărătesc de maximă importanță pentru tradiția ortodoxă, situat invariabil în interiorul acestui post. Schimbarea la Față a Domnului simbolizează o descoperire a frumuseții lumii spirituale viitoare, o arătare în lume a slavei celei dumnezeiești și o întărire a nădejdii că, printr-o viețuire cuviincioasă, ne vom face cu toți “părtași dumnezeieștii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume” (2Petru 1,4). Acest praznic se sărbătorește cu gândul la cele de sus, nu cu serbări lumești și cu petreceri câmpenești. Atunci când eu am venit preot în parohie, am convins poporul credincios să nu mai facă această manifestare lumească, care este o batjocorire a postului și a

semnificațiilor spirituale ale sărbătorii hramului parohiei. Timp de șaptesprezece ani obiceiul a fost sistat, deoarece oamenii au înțeles motivele pentru care el nu se cuvine să se desfășoare în timpul postului. Odată cu inițierea campaniei de denigrare a mea, la care s-a raliat și primăria comunală, s-a pus pe tapet reluarea acestui bâlci, ca formă de revoltă contra mea și de convingere a populației să mă părăsească și să accepte un preot care să permită astfel de manifestări cu care să se înlocuiască praznicul duhovnicesc pe care acest moment îl implică. În ciuda eforturilor primarului, ale Mitropoliei și ale puținelor familii care susțin aceste instituții în demersul lor, cea mai mare parte a credincioșilor continuă să fie alături de mine în demersul de a nu permite ca în apropierea unui fost schit de pustnici, într-un post dedicat Maicii Domnului, într-o zi în care se serbează Schimbarea la Față a Domnului să se țină o petrecere lumească, cu muzică, cu dansuri, poate și cu bucate de frupt, lângă trupurile a 420 de pustnici îngropaţi în curtea bisericii. Din acest motiv, consider acțiunea primarului și a viceprimarului comunei ca o încălcare a Legii 489/2006, care prevede, în art. 13, alin. (2), că “în România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase”, deoarece acțiunea domniilor lor, desfășurată în condițiile exprimate mai sus, se constituie atât într-o învrăjbire religioasă, cât și într-o ofensă adusă simbolurilor religioase, în cazul de față simbolurile religioase fiind Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului, cei trei sfinți locali, Sila, Paisie și Natan și toți cuvioșii care au adormit în pământul pe care se dorește a se ține acel bâlci. De asemenea, conform articolului 9, alin. (3) al Legii 60/1991: “Sunt interzise adunările publice în care se urmărește încălcarea ordinii, siguranței și moralității publice, a drepturilor și libertăților cetățenești ori punerea în pericol a sănătății acestora”. În comunitățile ortodoxe compacte, cum este satul nostru, petrecerea în timpul postului este o acțiune contrară moralității, iar atunci când este afișată în mod public se constituie într-o sfidare a moralității publice a comunității respective. Amplasarea acestui bâlci la o distanță foarte mică de întregul complex Schit Orășeni, care este monument istoric protejat prin Legea 60/1991, contravine art. 10, alin. (2): “desființarea, distrugerea parțială sau totală, profanarea și degradarea

monumentelor istorice sunt interzise și se sancți0nează conform legii”. Având în vedere valoarea și semnificația spirituală a complexului, amplasarea unui bâlci la o distanță atât de mică este un gest de profanare și poate contribui și la degradarea materială a complexului, dată fiind natura unui astfel de eveniment. Având în vedere cele menționate mai sus, respectuos vă solicit să luați act de cererea prin care solicităm anularea acestei manifestări, să verificați legalitatea demersurilor făcute de autoritățile locale și să luați deciziile care se impun.

Data,

Semnătura,

02.08.2017

Pr.ic.stavr. Ioan Ungureanu

Domnului Prefect al Județului Botoșani