Sunteți pe pagina 1din 57
SIFGUG sso Gall Cae ariugas TOYS ie ia pouasa Cerca (Hi who aréAund ur7rg wsaene@G Carcrauder arn Gurlc@@Ang!. wsnTemruis, Asvgys GSD GAA Aarcargrd genpri Qusiriéa._G Carson Aonts& Gb; ApodAd wmAMA aOda abgaliioosr 4CH5GEG Carmauwldonud CGunWoo. Dis OTup 2 srgear pd gz608, griigerh Barbie apo grbo grows AsrorA oss 5 Mure goorGeuigy 2 Garsia@ub assy Geragrd s5féGaroupuTiT Qerdareranrg@b. upSob crorug vmohsoler Agujas 2355p agp@asro x Daysirer we ger) aor sae gy. Loo Fapatd Dgarer wOUOb whe 2gs8emu prior be 96 Dio sogsyb gsrosiimv. wal seya@ bab, ud Q@dmalanb ygacr 659 wodu Deus Ypucworer. 9g) GuraGa solve son sGidLy PSI FrAp@smaugyid AHsds aH Gibsou grsvivs DY I Mu aon Geursra. croromds sedaé Asdbaa ocir@ Licks ool corr sir. MDE HIGTUZODSUOMMES wD (stb Dyb) acta SPparcr. Da Gi Qed oromb Gacy wGi ss Qs wood 505) prQ ors hor war 2sesCGn wiDSTSHoer ayPurs &sGardpb AM PH wpgsrorgy. Gog FQ wmwrsaewr saror ATIGsGSG WowCrCn srw Howd Qassog- 126 L073) ELD 46 Quins wand sig sour May artFA YO _HDGASTO Beiroou Hovde gber® Na 2555 Doweou II HDGSGH; sa Mellen Caorer nur wiSs writ) OuADGEGD. Gwgy Garb Qeossrag Nea gMPMyh yr eA Guppy. 95 ore giayd girusde Carrer uwernaCar wiDr FIFTHIMNS AG! MOL_uMIoay. Qésn goad sre air anu gain, Povo ghurt—g. oH Zoo puI gb UpCsrmad Qirg fev Novum pAGUIUSDEG yoasnhs THAT arsmiéAsa ot srgowrb. Hs UGDr aroritdASGtd Bonarscr Qusbos apermuded g5iGSo rN aMey umiéFQum_p5 556" SnTemb. gor ape warts ApSSHGb gyaGavert Mey yplA ghunsggre srg, aay yolA THUTSSHG USUYT Od, 7H yT-Od Aswles Ay soar YT Ob, epr. upss arpssmaegi sige Wedidor agard sérgorrid. Qeraou Amvid assy mpIgyd WACUTS smbgearat BbsT@, QMaCargashgee seuiLorer ené@e ap, wir srgaga5 pr goats wT gw. prb Qisra wbhrd wpPrb Sreir ay nF FOL CasiOb. wiDr amwriéthsG MCrrgZwrer c1éHFeenO yd prbh @tisM_orarg!. Qoamadda sri Sure gy Qssr_OS6F sréggA aerums wir Epsom wor Gareir. udTUréaowdarer wae gat.¢ Qeuius Carsiorapus Gasvnmus An Lol sisi sarugsHCaCu gonv Geng AGADZ. Qswre bHuysroraréQsdvarmd Gamowaars Haixtrtiih oeinicAng. ymoaure YU _GS SSolmuupd, sr yorson sud on 5uP Curpal 127 AsrQusst sroiM amigogzac aD aGBusror acrorgDogrer corr wpyub. Q5HG wrprs, aooue Cuow Ao goutGure BQuruysiror ws 6@ Gaon gHu@sGHS GsrQuGurib erry rar crag DeradIgisre guor gro atror crore m GerdgiGacr. gs Majom_wirit erotCm Ggeired.gyGarsir. Qapr_Ou Gurgwésahet_ sgsiromor ysittyeo1_wiari corm GaeragiGardr. yur gpmwsG ADSM CatLuarnt esrCm agGarsr. waCarnmsgn0s5 BmrTé&AE Ao ugGus s.ugGsror WSDTSHY Carma Qerusnyd Gurg Bo Cawow ALirALurae WAAGSS LID uy QoaAs siohous sul s745 wésenarts viowhe vant srarmauled sjorlLponi_wiarrt? yorre, gion AQpdiuib amv Carn eu Lad 5sHog pr Ou uG@Asr 2uGuTé6g055 Ashbgsy Dene. 390 Caroow ALLTZ wpmarrs_@ sug priiger Ao Qurgd@ér AsGurgmgms oor STLi. YbuL_orsrg. QAodwar 290 gopuod LG Bsa? QSgompIv gHoopagvoar Fw ger yb: gTHOTTEGD moo Carssr Gud. crburtsGwd urge, Carb. srdorisGbo Qeafub Qurgars CarawGwd adwpy Seocriuaci Camnupp wéadr a gorme Camavioarnd QqEéAoriscr corp screws srr org05s Cer CarciiG@b. Bass C5Qd arnaudd UMESTTT SUMSGD siorréFArwrs DS HSGL vomsed gHu@ag Aowurgs. Qauseas Grmge Iguur a Wy sg6 Gardrorajh Caran@ib; Carenovusd mart sori scronenr weiss Carsir@in srearuig) Guréus orerg, EG STO Gepe Gurgwéss@s sre Gacwryuw rgqosmu QbsrlLQ wuéalG Qsnr@ ST UIGED DHT? Lugciysiti_o? 9 Hleysior sr? aga 128 Lorre) ts Grr@ gmat sjorererrar anpusint_or? Qonara_ Qa orb anf Cgteue1 gr? AYWAOTEGD 9 GDey ooarié poms o Hua 165 weDT omréDusiu 2455 2H Beir apéGa aon Camoudmaiiacd mas gaolmus GPs OarOSssra Qol goHuruCGurged 255 STO FDO YUTEBL GL LUT TT EVO OVS orig Ss saneu piped Garde Gera 2 50H5aur? gapsoi_b wverssrgisepbh, BMNAUtGeRd wir ars Dgsataeyd orci. Carsinyw guay go0r§ gb srciugurd Wiig? swanragrer sonpaoMs ssMaus ASTOSAALD opurracr sosromonrapd wes asyb up armAs AgreagsggAIl Qu veda seer, |7r9u eausGudarrtsmaruyid mid Qerss@, osCur@ shear yoru Qmss wo yor Caronauyb «Osgh GarauG sugréAui Ca su Gura 2 §Ggseur? garGer cpepgib Caremed! pal Gsq TADS Cetus 2685¢nrerTe Cewamgs coopsoitOGs sy ABTbHIFHGSS CusrGb. 29g 5Ter CursBund. 95) grr ag@rogo Qeud. Carman jmartacir ju gy pr ye QossCa Hyurg. QisT@ Wes Aug. aADD sQuGurgéracr Mss corO. WsseRdgG sjoosalesr uusr Agsghuddemea. Agiurguyg. y%éAujsrenctar. siatuiame. asial Gun are Quicomv. FS) sroyid beridms. nexriduru@n Qoégbuy sr5Drub QeroAog. gxralGw Garerged gademanmph saa epi upss arpéab MSs oorQ. IS QJGELOE MHD Qo FZ Mugs gsrarar néamonrd GarenOsrar, A455 vADSs Asisdsenen & AsiorOgréar Cor arflugmy BrbIss GaraaGHid eer ACnsr. yosuib Qarmnu 24535 Dowd GCs Gur jg 129 arises Casir@i sorhCowr. weDo ooriéQursd 2 $55 AwwIAGEG QaayovAo wp MTSDAGCS grids Gasiv@b aerACndr. AgsrPwupmart, Top wast crovuct maGus Qugburersowurer QGLOs Awig wssounQwdard gsr Garis Curb. QAw ep@éeor CurQ@b ageowrAguwi S57 Ug Dwariramor@uscdortb ar SupeOpCarrin. Lier kK Tr sener Gus svavrLb youwGurasg@Garr id. Bip agurm waésohtib Oeire gyGarrib:— uséarr ism gb, rH\ugsé sae oug Que arotaormrgub, yCrrAgtaserrayb, wir us, eceagiré srfasurgib, gers GCur_uu@s esreiGur@ib SGM DY DGEIGD O! TopsCar, 2Maysgs Bovr— THuy@é@h QuGubursieuCurGr! eriscr ail USO S Siar grr or sums OurgyiQuAs ge Darcror CasirGu. ubDrmssmors OsrraiorG@ Boo Augb AsrPdsrravnsehdy org Btoruod sopbs uTgassr. Caso watuetoant Gure@b. Gara» Voorgs DugeburstmwCuri, sis OugGgQEsQs SsgCurd usrésrrismor Osgw@tiecr. prwycir youQurgdad AgsgrParasmaruyjb wi Drtasosir wo aDiuriggé Aivug omadr epmoudse oN Aaovur soirg yaviamnds Gas@pursoir. 2K Umi O55 RI BTUPSG 5WsSsst pod Agrips Fravacr 2 syuoTao Qewunrargsr stata Ca@pmuasir. HouGurgar QDoimsulgyd Carmudvors Hair reid ecrraOgohe uswrdsrpriacr sSuré Au$ sob ussoy Aorta oorgigtGr wisebd croray Goopmact. Zao, crt_yorb Qmerssir, uri s sZarsoTs Gb Geyser gZuwroprarsé Hm © ZoyGiousr gD canjip (yo 144-wor-9 130 Lor gj L_ub SG Limallcdvenad sreitgn §gyeorrd — ernissir anow AooAyssliuGang srovord Derorol 2% guracr smauie GCur@Gtacr! pb pT G waasolcv Saar MUPHTOG_G Hoy wsHgrd sFrduHHcr uct = ygamsosyn Ashig agbuy Geuwe Osrogimscr. Cormmsargs mit arferMurs arb gl Cw - uewsaror, agernnArudarot, GGsatrort Qourtrsofcr gircuirliih @Qu& oAGQCw creirg sour ear Aoertiug Osligre, emadt crepireniiacrmAu Gasioaméarr ds giootsGur® parscr suogand Cara Buss udag wrégDrb erator Curéuisny creit py Caoniiacr. Quugd Calug srasmers sao Hoe Gerdovanr sory Ca@pmuacir. OST Psvrortsonar - gon1p béasonorts MUETUDSHS Garsvarrgs Coed BO giatrcors 6b e@tuciag sma aMbsgicivir creray Co@pmacr. Qumiurcraw wéscir goopsorirule &on cuIcy gautame wos srfuus Ae Dot, gi@ucqed uTcronGurht WMG bo BsUiPursysioirr creas Cac@prin oor. crHOTmD QHrN THD SHSBWaG voppres Guseargy GuréAuur org Cawrmasir. Agmiper Bopouupd sumMsarwod GFT OS sGIuTGsitamar euGurhaa onpupd Cgrrod, ugteud sorohlaarie copas Gurr aeworéRund Cola mr8) Fou AaSsoor HwTTgwid #worgund crairge Osrdgyid sri Busos —gepacr géo) ahmarger par 85 Aawwe SAA Qary.da_Owb ororg ¢rDowk FwWugoSG Yysorns sionerds 57h5 Qugyh srpSusoas FHEGGM orotrorriucd CauGncrorGacra Deravgiargy ster 69.5 Musoruscés § Car@pmuecir! Qaigur6sg AsrPorsross Gaaé Oeregy agrd csewirgb Hoowrerg oTuuigeiuer sre & Gb cerums seinen urged. ,sarmeujent_warr sors AsrPh) uGSgagr? uswdsrzooTds osu Gurpgt 13T 95H Garan@ Qsrayb aréSusDer Curr Oararanmuy.és AUST? Qisri_ys 25657 - Carson dae — utiyolGu Ri éApriad—sritg Suge eer Cusaage urtéAgibh yoraoher uASH 2cirorgg upd, Carson Ca_g@b Cgreneruih BTUOSG 2)5)o0Lt udsgasharer wbhDrmsands GAISZIS AgriAdH sravaenas GPSS Qs AGSDuTHu aeyeyr orb, peruenh, Avérub egsOward SM gy Brien HrehmvnsGs AarowQ agargavarr aAGarad. pAQorG yu C@ruh Awt Qeravsn@id- epatr Qurgsr 2e0Q. Camauhoaitadir 2anQ. orrag Asriforat scr@. Qessraid ware ou Gurw swgrgub arma agi arcoraeib gsa&o out «HpF BeraHWGsHCorh. awgrgu G)suur ad ogora Agron, wEDT srovHrb, Asm uytny Qowatsmor oc@rré®8, eparr GQuirg_senar Queers pr_@ég@u uueruPsg\iGanrib crermb ges Gurg! rrograund grCor ag AGL corgi Avr Qerae anevrid. uomMbsT7Gd ouHs Aa Pugn gops Agsrif TATE World VHA BTrwOrs# FoFoid Asi OSS Ascrugibh — VarOdadaGb oarugid Q)gsoumTUlsd ooo. Qouyloses GCuragidoea. sao girghus@usir UG UTMEETT Moor grr. ouGst QWoymsgrar. uméernt, ouget sugrguib Oupgp, DGS orb urtss apnguns gopssér Aupyds Garcrar Qsuug RALrg. ure @éarrer uri GCasiv@b. gayssir UséH argub, Gsirir QO, uray meen Curi_ CarsiwQua. uneOéstrer usr Guy GCanirG@b; Ao@ wadpant 6@75G5 ST CasivOb; ggs7 url@u uTQaZ 132 orgy Curia Agsg eRWHAsS sao) z)p CassOb. Gng saa eur Guri@a@t. ess5r7q Calta GacvQh. Ang Géene Cais GaorQb. Qasror aT iGuGCur? pow Camara Yaigs asTasOo argSud gun Ow. L J. ygima pra, Us: 12-10 3-5-1931 32 SAYSG Buss (Beir anger) Asarmor aDsD AsjuraugQa sru@rr a15B Wer Csrprrb. gant Quurt sraraQaodart orer orb. gor Bere gyA mri :— ab uracyGu QsDuraler Cou urmanurs Qos Youyh staGort. ger? QsD, 2nagGb arp HsGb SOULQS sruor_Aubwsr Morsara QHss orb. chase MutdhmG 57? QsD shye Oarsrarse GaervargrCaCu m5 56S wraret uTeapsoar ty osaada Garair@ub oa pri Asrraasgras Garcronorarg stor® mit. Qspurd&s gAQaaPuru gwipQuriPsou ples CGasrOb sorug sréDuysolsr sGSSZl. ar SreisnrGgsG Qupsmsdd OgerarrlQ grass Dar GamrCu sie Carstr@b sroirug HG yortactr Qlaroy aarégbh sipar orepaiac crotg Gerad ag ass gt ws seTePurgb. sxwgrguud srirm GLimuUs GUMAMGEGd yursé |GFPFAMY Qayid garg car pre 33) og BDgsMupb. Ss4Hp wsdu uromesohe QvsGund .9HPsAgGr ug 60Q siBgrapiugaCora oeAnri. 9 Habs 6b sr7e0r557rGaGugrar gms Cart arn 20dq CT SET ENE LD. 134 Lor@pst_1d use uTeepssr aG uUTromdarTMb Q\@cuigy Sanuea cohort. sdapGu uyssrDGSE ais Corin 4 @s@Gb giMpMib gqyuredé coresAwsoiror DsHOurcray apg Cegag war Bags. 969, wap urcreps@ ACrrgures yHmd uly @éAngs arCurt QiGu CzFusggsqh Poor ensgd ACGITGurart caorAori. ong QeDu CsFugpd, wz Qbgimws Asugyd, sa NOG Omit Lrorer UM AGSH Geter org Agrrvgy UntégG QsGo Drerph pap yILD wg. BAAVSSTY Horo ghurMdvavQucrm pirer Gsrau agaldcow cratMort. smacir wars wiroher peirugirusCm. Gamsronird& rotten? atbwir Oaerdvgytra emu. QaAseCoed pwse5 gCaraplaomen srovOorir. unt gees Oerororg? QuGurGs QmuAcPay ay are sr6furier (Csrpt @@erd (9.9) OFrrivarsy Cure) @3Ier Gers gmsyb, wpjonrb maGalcir Siurismoruyid Qurguwdssir A3CaepIsD ori aor. QA Sop urs uTsepy, ysatiugauser apa 9yMs Ir ergh @erdwtucrnre gop wae gsaohoous MEAS ADsrOtums cpepgid Oernwwirisor sroirgr sre QaPBarCuow Garub. gGarapQuerm writ Derresrem gy? QaASay, Qurgi ursopurssé Qe sreAucis1_ir xy cePort. 23g THugs AeoraNuiu@wn? gionA grav Trorus 5055 sriig QsHous ugiu wrsHrw Ogorafun 2c. ucpemrArinn srorsDvorrs Quis Coop oriiges ues cpyuyib? QDaPSePGaGu pwog sarowih Arrws atars aTrugerer crorg sous sroAorir. BaPoPonaps Gurip 135 Burg uUTreaxwTdéAerrs ADCvCu sows sHareribh Oesrg ABW. Gergse uTomayou uMss tH m@ib crrAm CuréAuurer Cureonsr, Qs enue ugiiGorrgyib wWiréret uuiTeapar Womb gaIG orssris DY Qaorns CuTuaAn gQuTys@- AsrahpDuradgydror Doribusrt Arrwsm rev argh Gugib april sug ra gro basgGd. YAOTH o_O Vs Hous #5 CassinGrd ors. Asrerr Oi uTiguert urirdussuursroor THOT HOIUNY GHpFA ewig, wg Dedwronwwu Psa apres gmenOsremirag GwTd MadE arb, sroirn Dooriiugi Os Apu sD Qoreariir aréaerh Gage (pupMyrh srindgs AagAupd. 2137 aGagu uFcny ots qs OQeMuytd. aoipou, QsQu waar ygoorabd wahia Caraiu@ib aroirori. arAevord aolpibd gidipprag.cd IDS. Qise sow msCamawTUGQEADS. sr Barr SO uri Hg Oasrcirepuacir. GIETIOVMSTTGHSEG QoroinGQ Gas: Gwar oglu. Cars AOunsru Ade aunsge Lyvowrwrsor FUMMUSTLT? Yyuog ugeniArw -sirwwb, yor 5), wsuysTel@, sro yO, opera anpsai, Ysarmhsar gary BQocasahe sSevonsvujsirir? cpsrewr Bed samayen® srorore eunturas Qudadg ara LHF WoorsouDucverid psirnrvdé spas Osrsirar CarcirGb. Qroawrarrd, hmacr Ogri1Agvord HOA). DUSSASVMTD MOTT HI. BUasrarey Hirai. LR UpTe, 5-10-1931 33 ‘SLajat AGapwr? saat Aga sAnrr; srverarhomuytd srovsvrib Cur gb Soyo AgapsalisGDermew. msisrvairt eo Syd Coo Boss Sphosyi garni gsrcr NGWy Seri. cross 267 soir Hr ge Lp sAurassh DM ec YyoorrAaA cram gmorsefer uses Ad ‘oracir Ags’ srorumsé soirenomr epys@Aarar® scrap alrarbh. genres, 5 ay Mapu sg Deo garded «Gg! erry Carsriu Oerysret 25) GLoysr Ags! Ggror prs yey a9 CsrerM SHG apsrsrl aay, si.cysir AGeHPyUIA Baow. CarHAgciag wor Oahdldia Coratriy.w gs steer Quran G5 sre, Carbntés sroor 505s Gerado Carariyw Ourrgyes tp aLef@5FG THUD. sygcr IpG sroycir ory urcyot GLC Aaoharb gol o@ucvrvarr? por AG Iss Spey sopra Acpapupc suucrOgorg CuGa DerorGorardwarr? buh 1b corp) pibierirus? Om Utspat ocromerdé Car. Cacirad SG uGs srapAIAlQ gong wrgGord — proir sror op HGorsr craton steroid Oera. synngadov ara promé@G 6 tDiurtéGo 25 HGw rai, Fbhurgowr PZOuMUsi_G wpQ THUG spsvovarr? & ocypfug e0756G sororis AsMujwrgsovrspyd YOSE Soyer sapHorra crergy Qercvvwresw_o0ru. QvutursCa 2c afiigd Orear yoo pudsr sL_yore® om GYpsoH% Agdpydacnier.gsvovarr? wre Cur gp) 137 ys Ys ocr fiyd WrTFar ssnmuled oor GH ORMUs SOL. YJoH aor woosreMIer sokroor osrar urTtssre. Ws Yorenoroou wsirMarcir writ THOS Supairi. sac yor5 wrAnQss 2org Fiub5b QoHsse TorumMsyh perord -g2AMenrdi! wood, 95 Gpiosou oon _réAwart wr5 Dow SLyysr corugsrsr oar pbdGsms. F5CRrany srr! ooayoru Qbs5 gpbQsma oh aé FHaTUUS Sab AnmsrHGSs CasrOb. gore 9B5 WTFar AO ouUIe DarQerray prer ZrarcBerarrins GoirQosriry Mcrosrau § somerursrsd 295) wAAmr~@arer Qupp@sapb soriéa HYwrenuTs) arr oor savin sir. Heanor ZDGED ors crormnd, miroir Qag Aunaddsron GQuergid & Geregyarrus reir Dob F5S5ab Qoow. Og wT SDTwr? si_aysr croru Bs ey aps ar ar De ‘9550 Detonor gg) AGHy”” {Aosurs, gos & gris Gaerdr starr Gercronrgybd, ‘puywTg Yywrg 31 srs Duby Oo. gror Qugmg awéAGSAOS’ corgi ares Geraogianrd stot piyACnor. gorrd Base Fer ugDd § oss Gervguars slurs Qeyssorbd. Dwr orad acromra chur. VerononsG oor Qers gé Gry Cuorywgid ost Ostmaréare § | copii Aw § ered goragb rub. yorrs geirg! Bud 267 wesr@uyih oemrréAu oorg) Icrenar, SLeorre Ageppsooi eg oorg 6 apor, gi 9as srg Quo GHo gee GarQ@saolovsnvusrr? grr ocr Orr gs swarrGorbh 4Hu wersminsnuns urBaxrs opis CuwCar® ocr Geironorenuds s1_ air AGopy sora H GerauHdn 2o0dq orgy ACH isn sruIe oa . buh ac wawatuybd oameréfu Meiromarnws SsLeysr ooriréDug oor & SHG Zom_ulsrDP\s 138 wre Curia AMUSING Isgrer srporb wApTsy 2G. 5 55 Dirroromu QerOerrGgaucsr share sroirar QwrOearG wuelsoors GHSGwCuTg 2LOEGS Gerunb Gurmgargibd gos B WHS epHuGargb rub! gore syst Shari Qos Meironormu— Qarerrgacsr sharor srerg) QsirGornit Loos 5 noord GMsGbCurg cord Ge Carib Aurkigargib, soy 5 wMds ~pHuGa gd Hruib! Aowrrv says G5 Hrir Qos Veroorou csorgy aBOuTrsgrar py SL gaat updés agagra Carulldaan; § 2905 nmss (bur. Casir@uBamn. seit! sroysir orarigy SL, A, or THUG wuTSOTCw crorigy cers Gs OSM ab. @Sr Q@ sA anigogs! asomgupbd us 55 SLeysT, Wésoer UM $5 Gloysir, ach eirenor ou UO FH SLoysir Osrerorrgytb Gerda wor aib Fangagy Agaydsgi&é DOareinGruIGe@ SLYST QGEEDOTTOVaT? gant Guid oorgy wenewral ub Fbu‘FOHIGSEGH sragDh Doruld act Pf Oo Gera gone o@ Wdrmormus Aways gi Curl@ AGanrGrurcrra, 985 Car SDH ctor snore mig@g; 40GuTgisT6r asiopoir A@apywr orsiry AsrAt@ur PEG mi seb. srasr woelgslr AGay wir? wel st sieysher Awappurr—crerg Qyaiery. Garcon grr Héeutd 509 2.56551. yg pre, 16-11-1931 34 SanGLily GurLeror (“Almi&ecir’) SOppr @ sriuorisCor! gsinéemsurisGar! SmosuortsGorl ome ymmorumGagebd Ho Cust orem sib 2 Murs ee! bas prot apuGuramsé socsmraé CaO ema AGUuMuyCU Aeuaiiasra! Caopuacr grit wrieGer! gb AgcdralsQurahe wip Noardaohsy THs uTtssrgyb argaoenr unig) souQuriiyg, Fay, UTbuULb oerp Guurrsatrd 305 monKacir Orig argandey Oar ggis Qatdggra5S ASrwaaAl AGUS TMMTGD HorTEH55C5. Qiss srg pos sor orliCurg asio_rdiy? croton arson $B aire Lem THSUULI GP? THUTUHOD Borapg uTr gs Bos o@G Gulu QGraMund @8HH Qotuss prer ar Wg 5Caer. Quimllasoas gaoalardh sours srGaeGwu CGuopsart poset Ooi Tsésciul_tor ror pre eemiAGoyor. Qusiracr aie oO gigtt Gurerogyb, Qyerrad @rofrod som _Detags para yd, rod I955) AOasosrsayGw, Guwpsmis ult pwssmer geiwadr Awgoppe sgt Gluiskracnar 6A ods crores Oerwucusyqsaannd orosrer Do sro wy sbuiseaacu wysoCuerra QGqsAC mar. Guerra guéq Qoprnir. argataesr giger GurarAguugisraCar glugé Bewuuin 4 Gss 140 LOT gD Ltd GacwrOu. ou. Hywrg. gyre arHgicrer sone sor git Cure @s sas yorsguit@rduy. Ges yb. crovCr goer FiCe5aqpb, GyGu ysDuytd, riuph gsra mit Qusraea@aé argonlacneruyid, scr, Aniwiy, AGA wsdu srvosmlaomoruytd 2 cor LréAsGgés CasrOh cor prov agaGe ¢éCeaub sori? crmGa, sCarahacr gror ADIOS BG uiFocs Orig gmacr sunhuregemun, #55 sTsogyb srg gid Qarcrar Coeragurg CH_Oe Aer cir DG gs ™ ev ceric ngRoges sireviisaNes worenIsirevar, (Aistaiar a5 De “2 * Gur@argib, wéAusorae oso QLiaiNr eM Gy gle CarQargb sr7osr rsd & & EOI "DRL ‘gypoow sibwosmmrGIlG giyerGurarw Qusis oho wriiderenors crag tmcine gh oor: ‘pret om DEA mar. sired BORN Gein@aorrs uwe5A Curr. rd, qa “HEA sure Meng. wrenIcirnar pr. oreirt arm 25Car5 Her CullGaGu yavarrgy YwaonNGgss wpssireriac GswNgsaurb. wAsor SSG comibs Garcrenron, upssonpésrd aarp 2@by4 Fyouw QuCurgibd maeioruod us MmsAgyd .yHySs Tord. gKere1,Qsrgys, Deby ywshu sramilseyb QCx5 ag 5mgsQarcrC Queirsep7sGui CuT@ avénQh sroirg sro Noomrda QriuUGgéDpserCmr? — srorGar ervavr (tb Beare GurAgg sorge OCrCrumeeuw yuRaliughs aD GMurs Dor gap sv Boas goofy worermQ Aruon wHgkianrs. posacr yoRutiugagser ssgiuh QxOserp aor Aw gs5gir soon G9Nsoar Moss cporaner, guts mimaG Barr barsne oor gs Qoreyith Ohare prat Geraos gumgir ohaes al tbe oir Gurim 141 Car WGSHCnor. giridncritsCor! swdcasioritaCor! saoguoritaGor! olPumiascir! crapmiscr! Saracir mpi) qyorwariseét seria, or Ggmasir. yin! Qorsode Qo 5rov CaO neror Gaerevor cpey.ujib? Ygsoa UpsH, 11-1-1932 appasawd:2 gsa—B8 UGésiD—6 a6 “Gysmsuyo CsliawD Caran_mgui sda’ (Agsasr) spho sub Aggiagph Ganreirir@d5 Do’ aero upGuripou preor soirG@ Wy swe Garrow Adnn; yoagragrg sunhurnss Csriprsepid Asirsrer FVD. QDosé mBworacr arog seer y Hi 5 Ysrasutamrat, gaCu Dog Ad Darsepb, ous a Gufwrirsepb, upsoucsws Cummpid sjeir.uriaemLb saméa Castrtpis Dears apdQuuodgeid. Qbsu uy@urPeou arruiGarrh. @pheoguyti, Aswagh Garsrt_nOApataso_FHCoCu ApsGqaGd cor Qisu upOuorp usiBog. gquuywrerrd, Gp agouuyb, erdouyib Gareritrei rod Beis Mitre, 2M BDob geayarAsor ws MEpH wr6gs AShAnSdwanr? yw! Ary WpDgyd acisr oourgo. QuCurg 9G Gpimsau aOsgs Garciexuscit! W555 GPhosouw -gyowuras Gua Qwrunrs AhSg “BQcuuyernr gris! More armas soaCmer; Gurbewo warns s@GACosr. rua aorg aTHAS sGqAC nr. CaruTd so_éG wimpsgitr CurAaCpdw. Comiimfe eget Cure ord. guy.anr! cror C5Gar! cot soruomudwenr 5! rmiGs! Dey aganrurib! ocror prot gTéAs Qarrsin® 5o1_6 60 CurCarsririb!...”’ eraitum gu Cure rg Gur bor 143 QUIT FM ZSMDOTE FETETVYD Gphowgsohre Ar Gurhsg qursooré Qarcooryonre, 4656 Gps agar uvTiUupsSY F |lyds Garcragy Cures ghawd Qarciv_rOAnartsMuih gti.udQarcr Dorit sat. Qe Hguand. Gphogssooors soiree ‘Pair’ cror Mipha ‘F, prGw! crorBii1 agrGs! gytsGucir! eaoeuGuer! suyJGuer!’ cron: Guerre songé Car G4 Gpbmgs gHug ui yori IGbSrgy ib OsG@rusCar Os@ Har g-YIUGSAVVTwOH, G phon gGaonebdty_F wir Gey GuEirne, s#boTrAaAgésAs marae 5H grb, msrargs Gpba saws Qairoitemrt rgd Vg) Kaus 5sr in gy tb shuoragisrayd Gphagad Dagmar. Garoisin@ Aparsoi_5Ad we QCo you gssyGUrs F5Q? LrUIGEAny. QOogzvurd oisG5 Kgs Qehua@sorrm Bowss grer Arran areloronn. agCarmar Ash urgourscr Egat Qoar QessurCor cary F565 a5 9or Cudlo Queuma gr7m Berea arhGgoir. orev GarGgb AgMHDGdusutsrmGg5srd ms ciypid sepa urde Bupisg Curarudbgy. sting Quiche pre agaug ¢) yous hud verug ulus Gur Ashigi GQarcrefiserdwerr? ost! 9» sss gires pircr ga pGosrar! « Gpien sa@ptb eH Sur gpg Gur sraemib’* oa prt were Gugss Gudumit. wrMurwd, «rah ur, sQGuusrerésrf, sarcnourer wpadu snriiscir sraraeOb; Cag igo Qudu sos grerrae Ob, Xutsnor Qgagu Garsviori_mornd Qoeisra— CurpprDndAGsSri—-U DEST DAG ESTAR Bourseprd oy arony uytd WMHs swri_eomrreair. Qs @iawr_toriteer aarCm Cojuy. upQuTyp AcnégGAoS. TOS gSor ure QZig ussmg Crorg why usta Qe Letsmor GNSS Oarorepmacr. gantser LworAuirs sreaoGur, arofunbpreanGuT, wh» Qos Gop 144 torr gsyt_tb antasmorGuir up gifcvenn; Qarrairt_or@agtddoa. 76sCura 955 wsurHseM s5Dv Coury s#rif adr gi.Qufdan. aor? gqortad suaoors Barreto LirLrnw Q@uugsire girs. QAAGiS arb gquAuoradh sueldas Covaiwiyus oyun gargs. WssTUSQST wWséerpitaonart Cure, Qsg wgséorriaepb, Copuy Agwiaimacers Qerartrerod oft @ Attire Copuy soyonir seb gaysrnd MohaPamriac creru 3) GMuscnors Cure AgMAng gyBwver? ger Qsg Wgsarpirs eb guy pass miorg? guy. gpg Darerar srre piroogror THUOHHCS wirIS Feow Ascott jy? Coguy. soystsore Qgiveor wirGee acer garmin eaurAaliig? perawdgu cuss Suvgrar oct rAuIGgeHog stor pror mod Fa.Hid. thd Soyst gid aolCuar pbOQdonaus)oarer Truss ports AMPA cr ISG prose Qarigniurs apEwTg. gq sod Bond or Qarsors pir “araoords Oaremri_rndgs sre goursepbd OAsGguswor_w«airssr’’ crordé Fa pfur anger) gym Carsiriorib. acireow orairsr@arcrmirey sriecdr Sg gbQdmauor_wuatsapiaraGar gm pC sCorucr®, srat Gurcrm pr5Dsia@sgs mM Avene srorums words Hd uPs gis Qancraliasnra! arbasman ds Qarraier _oeri_ir tow Ai QaM_t_orev 3485S porous oortTGb. Wsarag, air Dos suucl@d AOuriasr. Qreoir_ragi, Qurgd Aswaj BQurgid. epsrmras, Corr BRurged. prsrarargy Go uogdsrotaomr ‘arti’, 4"6yoHTo, epi crowd CaS DeHwtuguHdgig: GPuromrb. Gur poy 145 Qou wi @Ouwr! Ss_yoriaomords aoiipgyb wail S87 ueagmaehe ouMuori srorums oi Put ursH UGOs WU wVirib. Setreiowr esrrelwsr TOTS wins Beucdoy sri mssir! LIGIVO PT a 5 22-32-1932 tg-144