Sunteți pe pagina 1din 70
41 Com das son sae UAstenar Oa Flo ‘ouhewb’ srérug ‘Gores’ FibwpAs5wrerg, 57 ag Qos 2HESHDHGD wo sZOISGH a2crat Fibs Sb UD Dug- uruoriZGaw’ oofuge Gulu QurG@er FHOHSOTTZ. YMSTUZ Qouqvsg HDG 2IHsurs acrorg. Gulu Gurr svg SL_oyoririt. ."ssLvy G5Gb valsyaGb upMu sdus5b ubMwge. Qo ons airercr am UsswTE umicug Cure Horr uTUTT SHED orovums wos OL Aust cary Qasr sb gergégb agarg Arunbd caergid Gardar 070. Qt so poitord asorcitn) GurPEs Garsior@ub . belsé 2afv Inbsrer. yartalg@G uA 2erQ. gTraapirG. Qenasii_gG aypGs. CasiwQb. eo Garsi@b. QHGurcryn 39 Coonan ocirR. Qgou wish Gewueiuw GarsrGb. Qaaaenae wororor aor CorstrGb. aA apap Gersir@ub. Qgouusr DD Qudurs wési Ge Qerusg Dd pris yor®. uf 5H Guy CaswOw. QsHAorwWleo wh5G gHugtucr swurgemrmadr GCorsinQib? 29oaK_S wrenh 26. Qo ufGurads mrs OG wal sor nm®hs Carya@QaG sSors@cperoar Fhuosg5g0sg 9 erer Hew go. wGarsiaQib. 2jorsr aiey opQréh Auppasner MGs 50 GorsinGib. Qenamyd, Qavar 182 iT @DjLwd Guréry Dna QamAenb. Quip Cara boss Lior Aww Dw wells oc srdiorersy Gorm Carsiwry. WUGEDNS? vals QeuAuwd crorug Qss Doss Gor@ wrs97b Eyysg BMurwds gnypmSCHupd Oearag wyara mage Darsinergyth, orbs ga) armurags CopQersisr QunhsgQei wo gonare suo Garsrorrnd AI SHIS SGT Honsorssovrws.? “urguorr sab, urguont shew, urgorigs Hea! wipe Hoemib'’ Qs urgontgsGaher Curgonar. urgort dg 9as Curgeacr GQewGCanrit Goss sonarts GurxCar acr®, 2059, 208A, Qoiruvayucs sy, Qss 2wsg05Cu spssr_réA5 Hoary oad 9 Lb Cur@argiai@. 2WGsG Garcrigzu 2 opLencr 2Op5g gurdbeG Cacwyuw 206 Curagmg yoru core id Fura wel sol Curis, urgiuomi sa, urgorispab, uTgorigHsibd sroirgy Ogqulcrumissir. ‘Qugburcsraw wéa_G urruori és Hab CurD5SI 15 ore gortadr 20% CurTéagme Qorwron eu gy BugAowwuypid waIbmyég or soiraf OuduGgsmri sevice Qu 2SCsNsO Piso?” sory uTgwrt Ss Hai sonars Calurd, ‘urguori gatas soit Cs arf - Qari LCS Csraw ororgy Honoré SraGor!’ sroty 2 enppry urohsosré Cauriacir. Oss anrisgmsuder romp wéaer Oshurssrnrs profé xbur Doss AD 15 Le7O. urrorrgGHsGHH Mooipwu yrs gb LoD). aG Cergaar:— gop waar! aopuurenaGar! ug ont & 95 Cush aliggrear thar ulCsrgmer Oru Garchtiucs_urer Em anf 2em@. awe Fbws5Cw 2Qgarg corn) coreybd yorramanQucarh Qe mre AosD Coraguacr. 955 oflomsuds crossrirergy 2 sr Gurpy : 183 amor. 205 FbUS5b BAAoaot QoésDorewr crest UMgZs SuOMuymsd. omacr SHIMH WOM HFS! UFR or_u Gsrégng5Quaoorbn uMSsgs) gIrewTs 2 iT se UNwrTK Qontaor wuTonersor Cured Osrap sor Qouurtss. emai ¢rdurleow Hoey. Frc. surah wseTUHUT_OEG Good As Garsioriy.& Gas symsacr HDarmoruIs yTEHAIMss soiwr Dooour? urrornigHab, sioysr Mapund arrapso Syst Aor FTrEGHM 45 gD OR- Qos 20Kb Guru, O55 awa aera, Qusrecit reo, erripsay Qurrui, Qeranw shor Gulp, symorS gb 9GI55 Ceriob: gg 2p gomsudor For wThENST AUBAG aTHUTSE QQ ecopsas Coy. upd genipsen_d Bang soar Oersrartsy sarrscit omega Qo_onritacir Ivar? Beusr are anruicd 5.595 Osrar@ Cargo Cares aor ooh gor sarod agG Oerusujih OsrarG urguorigHswT? QomoQuarora Qsse THuTHWU4.D G& srgoortb writ? uTrby wésener) uTgort sHabd Geuigisiror gi, urgorigpAsssro, urog wasser Q)emrct wi_Gid 0 ps5 Bos, ugdsort cromiugGargh wuss soma crarewi@Ganr@b YFG cargoes Sawrer gs erdéacorune E@ud GugFerohulet arr ID 5 5 BI MSS YgaGoary. HHA GS Gd Aprusr sor ouog opp Geressarrira oi Georg DoG yarerenrenrid Cure Gud GaréAs DerdyAog! BrbugsDPorag He@rergy CuGa Aambuorargsr? Gsarord 20% ws sells cisvorib Garvigus@scrmid, Carule gr araepaQasirad Cary.d somrbAd go HJorap Arac x9Sures! Garver, wip ob vgs sgiashss ghurGsQanaord urgoTi SDs 184 wor ep) ip Cura a) orerrs) bHurer Gonab ogi? Ober we Gud GanAsiatst qguorpg Durssgre, Qurad, ager, Qsran, sma YsOuousepd uTrporTZHs Caroytd Gurc@s gb CGaownu p59 apsg. 5_SD ary Aog Qaa_sHeo urgorisGabd 268 eusyid brpilauws sals ered uggsSMatb, ugsssMarrs AGSHur gb ppgormact usayb salp—-wpmM Bureis Aoreerh unrgport shew crovug porords Morrugd. YAO TH, wires, 19323 42 8G. 2uTwGam@agh Gerona Oo mearé Bortedi gororrime sia sureroood xiiper Curenar ucr gc Apraurarg bug Do Fiarawrer ows SL YL SRO DG. y.. Dag Cegridcronon Bomsven. we porQuinsrh. s7i055 SOPs FHS Hono at Ag eur wGssvarrih stoner ‘sap sitarour Freawsopin’ crarug upms Gufermrisarrib. gtndr FHESDS FITTUWSOSS SOperQ@ (7-3-1932) Carafe Qororg. 2ur washed Yeronat 2 cnr 5 Hor) Pe Ay ugD aguory:— “Oésia swreravsG@e Gurgéa oee09; Qrwb occir@; wp Murrayapsir@. yore 65 acon GHréCanQ Fiaracrerenw SVG Csr yYussorer aren’? srhmge yoo pty apornitscr! sip pri, giiiprr 5XS9IDGS SUMpt ver sDormev, SiOip arent gs6%r eurss SOpor uaa asigy pt —yAsaGor sodt erie De LdEMNs Sab TAU GHGs GCorcir@b. Cars 6b Cadorarnrgse Qvenv. wwaib, gunp greyd, suipt ves sore Ldsoods apab soiriHor epuworss soln ws si Ma Car arfund se Quyfog. guid gorad Grn. omer OeFurargy! erhosgus tye Cogib and agigiargy wor ANG wr HI — 186 LOIT 63) Ltd Siar FraouTTTs SUTAESUUL YU GSGD ary orist 2aSsmauICn wim Qaoréaréaelsr Carne sar Qag Oe Poypoiwr Melr, QZJiss sub (org 5rS, 755 Coréag gor siasorsravn Carp pawtsarr uci Car 21555 UND) QarésraAcr Caroovscnartt vf) OCur, agriéAcw udu, GMcnyaatler nH Anerorib FrGssn@Q arr g!! Csarpt Dsayd agi gaoriac. gOip sr QEG STULL ugh arb, GQurpreaw, guypr wrie_@e Ssr_oGugb Asr@emwuycdrorib AAwarhonm orsrexy 5 Garg sOpd@t agisTrs Doss wyurgy. VsrorTUmvs udsovds sypF5 HV GO psaowonu ayGur® pli g556 2sAureor gm sono seirr_~) wu GéAygs corugi ygerer sMempoupAD agey yDiossNa Mrs gsrGurrow Qpensg) crest gb THES YnorAng. your, Carpi 2 wrwGscvargetd Aatsmer prev em Sayuri Cala af GuryACmeir- Da prars Qs Dréargé Hea Horducu1g6r CarésQusrer? gulp girmors@ srt Gon? SOPs SOM Cargsq Gas bri arhmanr? surrgué ere 64 Gurgure af5D urmepige Gorcoryu Bsrey Gert CurGs grow a MCarsrt, gup soosalpa SUG aratru8MG. P QaAASay, sHF55 Asgrig, sdwAGsb, QD YsSAusoascir Qohuyd QurerGer Gurew Cur pouu@sw. gor? sMop piPius mars! QHeoG josenrrinea eresr Dedarni? udsamed appar ereror GOeusuyb? Mriatr sb wrt wr sDAGSDOS THoUMZyb, Hirairswvgsir Gardas eorerOarsitum sub AMiare géefuns ug sissy gigs gy. sup sora THB ASH UMEO Wey AME Dor oreo Qriisp_FSIUL_y. GEAOH- HAAS Dr Mi ups) Cors GCarsiryws sor Stor. Gur gr 187 Carpr, auruGsmanrib Fipargwr my wpycy ay. u9GS BD wrrir: “sO pias gma sruTAu SOPs DSUUSOS samurai grows Garsrm uTiumdvwGarr Fh ued @ib.”” srihagu yout Cupjuy guog Yoema arred orés gp GorpPurerg, gedromtTinHVL) LIDKOVE S55 SO samMssiuior 5g Upp Nsoypd 234597 ue 1 aera gC arQ@ CuPuysrormtacr. Qudoos cpooulch HUUTSHTSS wysy Csrexrprsg Ups prrest aGgegaCos. FOPSOSuiusZos sorofusr aired srows Caran ura ebhuadd@ib crop we_Gwb wygge Garsauniah. ueTrb ud@ar@s@arer os warHun Aunssés cpupAQsruiszCn Qupoms Yan: usr g0s5 Gurésya5re uranh 2 siri_rGb oorgy urs Hrh wus SUASX Qubmadagqe aproir. CGsrpt aur wCschargaguCure quit dacord arr gasrQaars gilepéara ASD goof gr Oe®. sores eiCorGgb e2wTwCasvery SB GureGe grows Garam uranb oerg Oenrevchur Car@ Dernsgrogisr gulp arertégA Drewsrunbd ALDSETA OHGADSI Soph ums ctoruarer crave? ersir sysranr py BDoawésaorsr? yumsasror 2AsSZmor cewib? wr ‘sOpranruIpCm' umsurse7eG poYUsSD SH9 Gurb. saps sruGurb crorg) our wCacvanrib Qoms Ob suréaors Do! aur wGandagh gFurésardg ho mas Oi. gata ef gittp c55b Urbans. siprCar Fb On@AD Youour@Aogs. Cough swuoluirsrs Quéssgioor gota Gs ar 5 9GQb9er9g! 4188 corey t_lb Cur) or QgosQuiard ALOS gsbeops AgZuiand creryy Dera gs 5 Dot ares ol GalirSiact ereray Derdrgiagerred orotor tus? Or'nugé Qerever gered SOpPS AgZuiansosH MPEG goiresrrisw sitar sor sravo piearshart 9550 ps AguiasHear Swriowouw sha Ob cory How sss Dos yagrulb prot Howda Br CopuQansy- Diarssivgsiscr pog sileop Gsuierwsrgy Dacsaiedcon. guip gOipNdr outt crotCm wii SU UsSsatacr 2Dsgicrorcrt. sHops spr oi) awugh gris ges @Asfuyd; sip sipiéee BabA oorugbh gots AgMuyd. 2AsSorTdgrer sHap g#ftug spar aPuugrEb storm py. 5G Yoracr ubsrtad. gern 2 wr wGssvamrl Jorscoor wi Gb sip srairugs @suianbd croirgy pened Gbuy Gewigchouriad. 3555 AGularsogy arora A& GsresaQ sramaPsa_Qb aety sg Humic. upd Asuigetonmisé. piri gMeys ye Aeou yoir® ustiren sorracr asrflusgogé Decusoil Ha Derr cir @HA writ weir. Gsrpt ovrnGsshagb semralcvenn Gumrgyib. supers 5p cory urd Art Honor dg MOG APES grsG9aos - sbops Agwtiand cary Honors Gb 4SDsSagro acHiss anpIdma. sup srmsscir Gurgar creirgibd mpAdtn br SDE gunoMurrars Qurcd s59or apwb aHtuuGs Cpraypurgen. YAO UpTE, 14-38-1982 43 Coe HIST a_eos Gag@Garurs Care gL § 35) Asreirin. (His Gurh and, Moyuibd Ang ydssg. 2rd Mooorunrigus- gto uéAsd athe aoray mardsruGan Qos Roisr® srw graGuuy. QouGCuer. epioar a. 55 Lug. Qj ssovr ib. Barr aA PS gs OareiemndCurg Bra, 2 wer QEsgn. ss%r YWn@ grissmsH Hopsgia urts Car. atCavoon. Anda Gulag uhsD)Caresr. “sre prs yopssrnGoCu ZFoowri yd Q5ss AsOrt_ anrwh YossSZI- Soon psd cMes'gepib SiMGers. aw DoreAis usHhos Ho1_55Si- Bie Wewrhg UDSSu4. usSH9Meossonor yrs um gsgé sre. p6aer. Cuoouy AsAQrL crew 2SOselsr Gould ysis DeromgGgisg. Oss Howie srr sarsald Caorcriur Popuib Siparc Lor gi: — Agius saver Carsov:— ““Lerérorcir.& 2.cirer 45C aT ASE JoncrarGHLd 6SC5rOsarror ahi_wmr Bsildéarine gree cre eheriidiutéG GapPuer_wu Igri sSoser Qeul gr iraecir.’? Dis alsciér srs edogH oot ocirorid aflapriv Aust QoLOd Gaelsey=d Qaoorg aura 190 LTS srt ysrug Deo gréacGror; Ab semoruvAcd Qos ofc Guar. Abs Absecr 20AM aor sanOor Hic onpHur Aatnel Carer Hug. gD pror uss5Qgrd ove sm_Aue ustis ongrarbd geérmm 2601_pCaor- Abs MUSrorsHov QrowQ uctwmwoniact ot Bir chi golagsg Bounsu urigGawr. goto as Carga urwronb; wHOorergy Dpto ut_t_rentb. ori iett_eir® = Litre ipa cy wir mf SOR 4rbu gus UsGursbh Oew sgl. amacr QaroruiéG Gard Duomu Sassir o5 srs UOgriggeor GeuiGriacn? ermssir Botori_oir uiéG GuhS Héeund crorgr AsNis2etr sarcnor anariusgars Qs ghurGir? «ss5GarAéacror aor Aa Duorwu ydvaGarr fuser I7rit 5 56000 Qsiu Gasin@b. ger Ggardieum_oags Feu aig Aslisgb suet Li psaool ds SGrr? SSC arOSEI :— amar ei or GapSwueorwsm@p sreray baascr epsreiCr a Digrgyb emiacr Orr 1ev_owD Qein ort urdmai ymsaAh55 a worg sire We Ags Usris s5ooor Qeweitacr crotpriiscir. QsHAemruIe ‘eptaGar, wpriaGar’ crevm Qaflur arigoagaar Qh ucrrag Dor p@aidH js Hard or. et ardus HGGual .i@s Corer MHgi! DGCow Yersy id Qerdgi9ogi:— groves Cre pret crorCp pibymacr! ‘ctayaCr, tapaGr’ sreirpr QOSTSESTGD asovrsGosririi soir) Gurpor 191 Brovgrr g@Mabo arag90o web CurHs Caer arg piymeac (‘TapaGT, TepaGT’ sreryr arose is Boor ir soir. ) véas sMuhNGss srashea oCaGar Mayumi soot Gerod gousmar pug GerevGCorcr. 95 ore 24CuUrg wgZb carn Qt UN*ZHsrEp weil srr DLP.COLDLILIL” t_ Fair epoutb ar G or.) mineo1_p.Gosrit - gay Qugiu QéarasHMo wales usnspow Ep shu Spi gParger epwCin mia Aus Garsdr@>. yaCarhous1u GorsisGib. wsd Gersvar aray Su werCarhourerg eG somfltiuti saps apor CerinAucrug 208 (perCarH mur gb. ‘sey eGo, TaypsGr’ croit yy aterrmsRoririssir) Bosurad wogmasonr was DAGSS QPumadr. ws Sgrucrisenor QPuissir. 105# Acstssrmssnor@ascvov si PPuygssr. wshsGpaGNu 2em_urorissoonQusdevir sd @ipuymisscir. WG5OSH BAAWUOTS 2610 BHHS i ST UCM MK Gra usr ZngZQuderbd Hr-y 2s wsH_Ger Dur gorse waar. ‘sECarOsahe ggaudr: TepsG7, 55CZrAMSS agrustsoer ersgosQuderb «5G gr Bdara GSarCor uF CasciarGuo. Teper: — ageligu gweenCa, wgh Are Aeoor Gris Der wsaet sw 5 5rGor! Oorscv_as@aefes garcir:— gapaCr, orn eer eéagargS Meri siterroruyumrgy ia, Bri Sor TTL MN GIGSEHSEG BDSE BHRVTTOS SQ ams Agwuurag¢Cer sant 451 Uugseucm ih sit. gage Bor Hermwaener arse arCor yoru GCarsis ib! 192 wreath Curia Teyst:— m, Huadsows uppnd usrarretCu, Yost UoreliciionG® oop sroersgre pret ger YNss az Doww. so5t ACrr gure weer ers S& ALLEDIGH ab5d srTeTsSrgnd Deu Aetafdoonn. u5b ePiaior ‘omacr sérart 5H" THUFIG HT FGCwW wWerens. YHDSTv5D®O Qobg Gurergraé QerawvcluQi, Grapraigsre Qa crea eo @urd Qervw anr@u OSeser. 250 aft ror upMugy. arwdaGgig: As@rt sig arhg 2 Stoner QurséAugis ADjzosruywnHANAGHS serene Gr<«r. are weorhgs UPSHMOQuUuMsybd, mad Dore ausgaguuasyh, Aussi Meirmoracr udsd5Aed apr OL. UsFOur's Apgefac suid amANsGZar. CamrpPupd FO HM. gio Uprs, 21.3.1932 44 Sou He Gw! ‘gy Gone 44. 935570 gba pag’ gv oar? sunfuragéargit mere Soom gGuwr? Qi aapsgb Sorrupor? suwfures Qararx uf ab ater Getig@itg sity Cauant susofusr ogéargne Cora craig serC_rudvarr? Cogith suGudsjg0g THEGd un usDNssoflcr sus ous ir oon 5F FIT OOULILJTL MWIGTALTS YDUIGS OV wet gay sMemrrdwent? waar siurars Dott aAGrrA suture sé RFF cretusl wgysns agusvvGer. wsseNer ocrorés Disens reitsysib Os5Gtyés6GF suwhlurogy amgiG@prurt sroty 2sior onousé suoiluragésrroercst. YowHat .8Ds ord, yOogistornt. gosuTradvoar gantscr p19. auipopu Snr 5 & Qarom@, ‘e@Surl cron oor Aoi ser. eysGsrsaG_ Q@é@b Grud eeanis Hossh gguw, grr gM Curgb siIQsSe ssar acm croirg) QerdvaGar writs. qudayid powréertAow wmmsgiti Qurds Gerda Horarciuarsit asarg mpyb aQb 2dver? ggCurwCar sg yossanrgid suoturaszouGu yo1_pg) Soroid ma pov psagb BwHsGb, aawHs anrdaend cupiuragsaut Gurorao srgemors @BQiraay y-144-.00-13 x 194 LDTSDyL_1d Sie aAQb; ohigg aepssgror AQ. «cD gsas Hercssrcss HOD. Bld SLOW arse? og Gens MY. HGUUG STG. yoren sar srvGepind Geusupb supose ai gg araCwpus HEALY euLoNuren5éar7 or Bugg Cusratiimrs sFltiuGauPwen. yuey td AGS ocr S5HO 5g WULomergorgpbd I Huds 6§g5rCor OewAog. Q5HG wo sso? 7b Grow aorer? a9Cne gyuug gre. YCrrAS mpritsiscir FuDiuroOgssarrocrds FG Gavdasraty.cd MDegeDes Ua fda. guracd GaolUHer wobOorgG yoOs 55 DUM ugZsgs Darcie ¢6H Auras 5@5G Qoarnp CursldowGw. smHapiréenMaxcir aeruatsMer umpu Guéadéaosr So Dacr Degpsre aOsgt urgused. QuCurg GaQamsutd sar mec. QuCuragu Cuéasaohe ‘eoCunr, eriiiscir 65) gburuorins CGurAp6s’ cream we nQurgergrsr AoégGu. smarréerA suulurngé@q or Grrr 27s erg Uses AOTCT serOrWd, BSorTsd crerer epep Au Curucitii_g. ¢re1 CGurApasct F451 Curi@e erasrgib, weopyb srpp wr@s Gariysv Qysusrgid aver Irurgsh apg CurApg? aéso yGsworsCar BGeaG: 29DgQiId Qheirenmur Boule ada Mia 9DauTIGSGwd. gourd Hérur boris Qb5 WHat waéro puog Camawds urh) cour imi OS Qarrsir@ped. suphunesuicr yGu Deob AQswiws gorsG UGEGh Camauwsr gale corres acirenag@d tv anss gsussHidan. THilsaler GYpDdscryHswruI EG, s Mog terug Aor sHS St. Hu Hr11b gorsH Gara aps wg GeaGo Gevantacr, YCorAgiiacir, wiorAusD aor poms apays AgsriPo porGQuaiarg wns pupuporr? Gurda 195 10000, 5000, 2000, 1000 srarp cpspuier Fhustib aragGpartasr 10, 20 siduerbd arrmgid gop 2S59Curav5r Paws Dd soriiugus toot urea wuorgu_s gua Qoédhog. Oulu shu argias gap wésmer EASA aHUZHsSTS OSG Qssner Fhustb GOsr@ssliugGhpsavar crsitgy 2o0T ATbIZAGsADTiaa. Tops 5s yPsr ugar Fiussng5& Carer burioar writs grid VS ge_oissir. wi_rHuHsehler gi rang gop ar sora 255 grbossioM 1g. wiirHuHD sb 4¢oawyashd Garde aowpabd Cgrernh arn eudgochutr gf) ArHIZSDGs@oriradr. Guiu” Doregirteailsr’ SYpdsomrs DAasirsiorGr uné65 Asfurgs apaniacr Bapud Geiss Qarsirar ABIOIZSA GEA OTIasdH. Bret (~Epgih AcmpsgGib Hog GF AD Qosrranin; CerbCuD Mora grrira eae worided F55orrb ororuer Gursrm 2 4Caraorer sar_urGgg5b gauv aria: g. ‘Qig Moowuld sur eu wb srw Ws UsssrTraesequb yCrrA SS ALI EFSTIHSHESH wlio HuHse7sGn wvorgrir seHbGo peeGs slg, gop wdasit oroiry Dugib uréimnCurt pone acitordsgoner wir msgid Orrar aerug RerHise5éG5 AgnsCs aryAngy- Qswr osu ifus Cstsv sows Ashu s eter CurAmg. alywidorugnh gmpa@G adralir apaas seer uwelderugyth sorit gudgb Cary. epee sar Garwle) CGurrgybd @@éasr Gurrgyd w55Doir CGurrgyb aeons A_éieroorantGu! sw, x5 SU uewmad cord Qobsrad gap wsaCar Bed OTs sTMOIT(Hl Corer LomrysgD LMEH Yor & Gb goers GyMFsGbd som_iiMerD arperGu! Anwigsiw_er go0Con! cunduragdéargt Oen vgyargy 196 wireytth Guir day Gure 265 oruorctyt ushasdr gonpaonars Sortb Genb guri) gorb® cru Cur uss $0054 Certs prisCor Pfu ur@uci gb Qoow, Lag Ddoav, ucts GuragiWemsn coirm GugibuTérew gop wéseler IAT wTGsG Ag grawrewr gi? AWD FGHES DBHmwb Oerwsupwor? werHuHsi_G