Sunteți pe pagina 1din 16
MEMBRANE ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE INFORMAȚII TEHNICE

MEMBRANE

ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE

INFORMAȚII TEHNICE

MEMBRANE ACOPERIȘURI ȘI FAȚADE INFORMAȚII TEHNICE

2

2 Pentru noi vara e rece, iarna cald! Riwega a cunoscut o creștere majoră de la

Pentru noi vara e rece, iarna cald!

Riwega a cunoscut o creștere majoră de la începuturile sale modeste din Tirolul de Sud, devenind lider în sectorul acoperișurilor bine izolate și corect ventilate.

Riwega oferă o gamă largă de protecții și membrane impermeabile la vapori, accesorii corespun- zătoare pentru ventilație, produse de impermeabilizare și sisteme pentru siguranța continuă a acoperișului.

Acest ghid de informații tehnice prezintă filozofia din spatele produselor și obiectivele de utiliza- re. Riwega este un brand care se poate lăuda cu cel mai înalt grad de specializare în producția și comercializarea de produse necesare pentru a îndeplini criteriile actuale și de viitor, directivele naționale și europene cu privire la economisirea de energie.

Pentru Riwega, este important rezultatul venit dintr-o viziune clară a pieței, a nevoilor utilizato- rilor și a liniilor viitoare de dezvoltare.

Membrane de difuzie și de control a vaporilor

Membranele de difuzie și de control vapori sunt materiale multistrat alcătuite din două stra- turi de material sintetic nețesut care protejează un sunt materiale multistrat alcătuite din două stra- turi de material sintetic nețesut care protejează un strat funcțional microporos și monolitic. Cele trei straturi sunt îmbinate printr-un procedeu inovator de expansiune moleculară.

Riwega definește utilizarea lor după cum urmează:

Membranele de difuzie și de con- trol vapori sunt menite pentru pro- tecția clădirilor împotriva riscului infiltrării apei prin învelitoare și în același timp, sunt elemente de reglare higrotermică și control va- pori. Acestea asigură etanșeitate la aer și vânt pentru a preveni ris- cul de condens interstițial și îm- bunătățeste eficiența energetică a clădirilor conform normativelor în vigoare.

energetică a clădirilor conform normativelor în vigoare. Impermeabilitatea Principala funcție a membrane- lor pentru

Impermeabilitatea

Principala funcție a membrane- lor pentru acoperișuri este pro- tecția clădirilor și a pachetului ter- moizolant împotriva infiltrării apei prin învelitoare (țiglă, tablă, etc.) sau prin punctele critice ale unei înve- litori (coșurile de fum, ferestrele de mansardă, doliile, etc.), prin urmare, aceste membrane sunt suficient de impermeabile pentru a preveni infil- trațiile.conform normativelor în vigoare. Impermeabilitatea Riwega definește membranele de difuzie astfel: „elemente

Riwega definește membranele de difuzie astfel: „elemente etanșe la vânt care redirecționează apa intrată în urma rupe- rii sau deplasării elementelor componente ale unei învelitori. Membranele trebuie să permită transferul vaporilor de apă emanați din spațiile închise aflate sub acoperiș. Acestea însă nu trebuie să suplinească învelitoarea”.

Ultima propoziție care susține că membranele nu trebuie să suplinească învelitoarea (ultimul strat al unui acoperiș) spu- ne clar că sunt elemente ajutătoare și nu elemente finale de protecție.

Pentru garantarea perfectă împotriva infiltrării apei, etanșeității la aer și vânt, toate suprapunerile,
Pentru garantarea perfectă împotriva infiltrării apei,
etanșeității la aer și vânt, toate suprapunerile,
întreruperile și găurile membranelor trebuie
închise etanș utilizând următoarele metode:
trebuie închise etanș utilizând următoarele metode: • Toate zonele acoperite de membrane și straturi de

• Toate zonele acoperite de membrane și straturi de control vapori trebuie închise etanș folosind metode adezive adecvate chimic și termic (fâșii adezive integrate, benzi adezive sau sigilant adeziv) conform instrucțiunilor producătorului, pentru a garanta perfect entanșeitatea la apă, aer (membrane de control vapori și bariere) și vânt (membrane de difuzie sau cu difuzie înaltă).

• Toate străpungerile membranelor de difuzie și a celor de control vapori cu rol de etanșare a aerului trebuie închise folosind sisteme potrivite de etanșare.

și a celor de control vapori cu rol de etanșare a aerului trebuie închise folosind sisteme

3

și a celor de control vapori cu rol de etanșare a aerului trebuie închise folosind sisteme

Membrane de difuzie și de control a vaporilor

Membrane de difuzie și de control a vaporilor Normativul european EN 13859-1 definește metodele aprobate ale

Normativul european EN 13859-1 definește metodele aprobate ale produselor de etanșare pentru acope- rișurile înclinate, a membranelor care au trecut testul de etanșare la apă, cu clasa W1 (rezistență la o coloană de apă de 20 cm timp de 20 ore). Norma- tivul reglementează exclusiv etanșa- rea împotriva infiltrării provenite din învelitorile acoperișurilor, dar nu și din cea provenită din acțiunea directă

a apei. În fapt, apa care lovește direct

membrana are o viteză mai mare ca o

coloană de apă de 2 m, cauzând infiltra-

ții în faza de construcție a clădirii. Din

această cauză, Riwega oferă membrane de difuzie pentru acoperișuri înclinate

cu o valoare de rezistență la cel puțin 2

m coloană de apă.

valoare de rezistență la cel puțin 2 m coloană de apă. În Germania, de exemplu, unde

În Germania, de exemplu, unde ploaia

este frecventă și problematică, ZVDH (Asociația Montatorilor de Acoperișuri)

a stabilit următoarele categorii pentru

membranele sub învelitori de țiglă:

4

categorii pentru membranele sub învelitori de țiglă: 4 Membrane sub învelitoare Membrana impermeabilă care
categorii pentru membranele sub învelitori de țiglă: 4 Membrane sub învelitoare Membrana impermeabilă care

Membrane sub învelitoare Membrana impermeabilă care trebuie să garanteze etanșeita- tea în orice situație, chiar și atunci când învelitoarea nu poa- te garanta rezistența la ploaie abundentă (datorate unei pante prea mici sau a unei geometrii particulare a acoperișului). Poate fi folosită până la o pantă minimă de 5° (8.7 %). În aceas- tă categorie, cele mai bune produse sunt cele sudate termic la suprapuneri pentru o siguranță mai mare. Membranele de sub învelitori sunt clasificate și acestea în următoarele categorii:

• Rezistente la apă – membrana este instalată peste contrașip- ca de ventilare, astfel că secțiunea de ventilație este mereu în cel mai înalt punct. • Rezistente la ploaie – membrana este poziționată sub con- trașipcă și este fixată folosind banda de etanșare cuie.

Membrane de protecție sub învelitori Membranele rezistente la apă instalate pe structuri rigide (astereală sau șapă de beton) sau pe structuri flexibile (plăci termoizolante) care trebuie să garanteze etanșeitate în even- tualitatea unei infiltrații în acoperiș. Pot fi folosite pentru o pantă minimă de 10° (17.7 %) doar cu suprapunerile etanșeiza- te și utilizarea unei benzi de etanșare cuie.

Membrane anvelopare acoperiș Membrane impermeabile care pot fi, de asemenea, instalate direct pe căpriori (structura acoperișului), în poziție tensiona- tă sau detensionată și care trebuie să garanteze etanșeitatea doar în eventualitatea unei infiltrații prin învelitoare.

Difuzia vaporilor – vaporii de apă

Difuzia vaporilor – vaporii de apă Aerul este un amestec de gaze compus din azot (78%),
Difuzia vaporilor – vaporii de apă Aerul este un amestec de gaze compus din azot (78%),

Aerul este un amestec de gaze compus din azot (78%), oxigen (21%) și alte gaze (1%) ca dioxidul de carbon și vaporii de apă.

Oamenii nu pot detecta atât de ușor vaporii de apă, aceștia fi- ind detectați în anumite situ- ații ca atunci când vaporii intră în contact cu o suprafață rece (fereas- tră, de exemplu) cand se transfor- mă în condens. Vaporii de apă sunt produși în casă în urma activități- lor noastre zilnice (spălat, îmbăie- re, gătit, etc.). Gătitul produce aprox. 600-1500 g/h de vapori de apă, îmbă- ierea produce în jur de 700 g/h, iar dușul produce în jur de 2600 g/h.

Adunând toți vaporii de apă pe care îi produce fiecare om într-o casă (o fa- milie formată din 2 adulți și 2 copii) cifra ajunge la aproximativ 12-15 litri de apă pe zi. Această cantitate enor-

mă de umiditate accent uea z ă importanța izolării co- recte a caselor.

Canti-

tatea de umi- ditate din casă este parțial ab- sorbită de aer și orice exces, care nu este înlăturat prin aerisirea corectă a camerelor, se colectează pe suprafețele ca- merei. Când întâlnește suprafețe reci, poate cauza probleme de sănătate prin alterarea aerului din cameră, cauzând exfolierea finisajelor pereților, ridicarea pardoselilor din lemn și formarea petelor de igrasie pe pereți.

Permeabilitatea la vaporii de apă

de igrasie pe pereți. Permeabilitatea la vaporii de apă Permeabilitatea la vaporii de apă a materiale-

Permeabilitatea la vaporii de apă a materiale- lor de izolare este un factor important pe durata unui an pentru a garanta sănătatea și perfomanța corectă a materialelor. Iarna, mai ales, aerul cald din interiorul casei conține mai multă umiditate față de aerul rece de afară; acest fapt creează o oarecare diferență de presiune care are tendința de a mișca vaporii de apă interiori spre exterior prin structură. Când acest lucru se în- tamplă, este important ca vaporii să tranziteze prin izolație fără să rămâ- nă în aceasta, astfel prevenind con- densarea și formarea de apă, mucegai și ciuperci. În vederea permeabilizării corecte a vaporilor de apă este impor- tant ca stratul de control vapori să permită intrarea vaporilor în izolație în doze controlate, fără supraîncărcare cu umiditate. De asemenea, este important să se folosească și membrane de difuzie la exte- rior. Aceste membrane, pe lângă rolul de pro- tecție a izolației împotriva apei și vântului, permit eliberarea vaporilor interiori.

apei și vântului, permit eliberarea vaporilor interiori. Concluzie: Fenomenul fizic natural care caută să balanseze

Concluzie:

vântului, permit eliberarea vaporilor interiori. Concluzie: Fenomenul fizic natural care caută să balanseze nivelul de

Fenomenul fizic natural care caută să balanseze nivelul de umiditate este cheia permeabilizării împotriva vaporilor de apă. Vaporii care trec prin materiale nu produc pagube; vaporii care rămân în materiale pot cauza:

• Formarea condensului în interiorul structurii materialului

• Diminuarea performanțelor și a proprietăților materialelor

• Deteriorarea materialelor în timp

• Formarea mucegaiului și a ciupercilor care dăunează sănătății oamenilor

Deteriorarea materialelor în timp • Formarea mucegaiului și a ciupercilor care dăunează sănătății oamenilor 5

5

materialelor în timp • Formarea mucegaiului și a ciupercilor care dăunează sănătății oamenilor 5

Vară/Iarnă: Care sunt diferențele?

Condițiile climatice diferite care

se găsesc în timpul verii și a ier-

nii au, de asemenea, influență mare în

comportamentul termo-higrotermic al

pachetelor termoizolante și a structuri-

lor clădirii. Iarna când temperatura in-

terioară (între 20-25°C) este mai mare ca cea exterioară (depinde de zonă, va- riind în medie de la -10°C la +10°C), di- ferența în forțele de presiune forțează

la +10°C), di- ferența în forțele de presiune forțează umiditatea acumulată în casă să iasă prin

umiditatea acumulată în casă să iasă prin structura clădirii. Contrariul se aplică vara când diferențele de temperatură se inversează și umiditatea de afară încearcă să intre în clădire.

Dacă, în condiții de iarnă, avem constant (24/7) o presiune semnificativă din interior care găsește o singură ieșire prin suprafața structurii, același lucru nu se aplică vara, fiind condiționat de climatul exterior (care depinde în mare măsu- ră dacă este soare sau plouă timp de trei zile), temperatură, umiditate și diferențele de temperatură între zi și noapte.

Studiu de caz

Membrană

termoizolație

O membrană de difuzie deasupra

termoizolației și o membrană de control vapori (Sd = 2 m, DVA = 15g/mp/24h) sub termoizolația care respiră (vată sau fibre minerale) garantează trecerea corectă a vaporilor pe timp de iarnă fără a crește umiditatea din interiorul termoizolației, care duce la formarea condensului la temperaturi joase. Vara, umiditatea provenită din exterior ce trece prin membrană și termoizolație are posibilitatea de evaporare spre interior.

sub

de

control

vapori

IARNĂ VARĂ +25 /+35 °C -10 /+10 °C -10 /+20 °C +50 /+60 °C ~80%
IARNĂ VARĂ
+25 /+35 °C
-10 /+10 °C
-10 /+20 °C
+50 /+60 °C
~80% U.R.
~60% U.R.
+20 /+25 °C
+20 /+25 °C

Nimic, sau membrană de difuzie sub termoizolație Nefolosind o membrană de control vapori sau înlocuind o membrană de

control vapori cu o membrană de difuzie, conduce la o îmbunătățire a condițiilor

în timpul verii când umiditatea se

evaporă mai bine spre interior. Iarna

în schimb, această soluție ar expune

termoizolația unui risc foarte mare de condens în partea superioară, mai rece

a termoizolației, cauzată de umiditatea

provenită din interior.

IARNĂ VARĂ -10 /+10 °C +25 /+35 °C +50 /+60 °C -10 /+20 °C ~80%
IARNĂ VARĂ
-10 /+10 °C
+25 /+35 °C
+50 /+60 °C
-10 /+20 °C
~80% U.R.
~60% U.R.
+20 /+25 °C
+20 /+25 °C

Barieră de vapori sub termoizolație

Utilizarea unei bariere de vapori sau

a unei membrane de control vapori cu

capacitate de difuzie medie sau mică (Sd>20 m si DVA = 1,5 g/mp/24h) ar

garanta o termoizolație uscată pe timp

de iarnă, blocând complet vaporii din

interior. Pe de altă parte, ar face același

lucru cu vaporii provenind din exterior,

pe timp de vară, cauzând formarea

condensului în partea inferioară a termoizolației, exact la limita dintre aceasta și bariera de vapori.

IARNĂ VARĂ +25 /+35 °C -10 /+10 °C +50 /+60 °C -10 /+20 °C ~80%
IARNĂ VARĂ
+25 /+35 °C
-10 /+10 °C
+50 /+60 °C
-10 /+20 °C
~80% U.R.
~60% U.R.
+20 /+25 °C
+20 /+25 °C

6

Etanșeitatea la aer și vânt

Un alt concept fundamental în înțelegerea importanței utilizării unei membrane esteEtanșeitatea la aer și vânt etanșeitatea la aer și vânt. În acest caz se poate spune

etanșeitatea la aer și vânt. În acest caz se poate spune că membranele sau straturile de control vapori au rolul de a etanșa împotriva aerului și vântului pentru prevenirea condensului interstițial și de a îmbunătăți eficiența energetică

a clădirilor conform legislației în

vigoare. Permeabilitatea la aer descrie modalitatea și cantitatea aerului care trece printr-un element al construcției. Atenție, acest concept nu se poate înlocui cu capacitatea de difuzie a vaporilor,

fenomen prielnic uscării acoperișurilor. Constatat anterior, trecerea vaporilor prin fisuri utilizează traseul de ieșire al căldurii: iarna, din interior spre exterior și vice-versa vara (de la exterior spre interior). Umiditatea condensează la o temperatură mai mică decât temperatura de saturație. Cantitatea condensului rezultat în urma traversării libere a aerului este de 100 de ori mai mare decât cantitatea fiziologică generată de difuzia controlată a vaporilor. Din acest motiv, golurile în structură sunt deseori problematice, favorizând apariția mucegaiului.

În altă ordine de idei, fisurile sau găurile afectează confortul interior în mod considerabil, din cauza curentului de aer rece care pătrunde în interior, mai ales când este vânt puternic sau foarte frig afară. De asemenea, se ridică nivelul de sunet provenit din exterior pe întreaga perioadă a anului.

Etanșeitatea la aer

Iarna, o membrană de control vapori corect etanșeizată permite distribuția condensului uniform în jur de 15g/mp/24h (strat de control vapori cu Sd 2 m), din interiorul spre exteriorul acoperișului unei construcții.pe întreaga perioadă a anului. Etanșeitatea la aer Suprapunerile sau întreruperile membranelor care nu sunt

Suprapunerile sau întreruperile membranelor care nu sunt corect etanșeizate, iarna pot provoca curenți de aer care cauzează ieșirea

necontrolată a vaporilor de apă în jur

de 160 g/ml/24h.

0 °C IARNA 0 °C 15 g/m 2 /24h 160 g/ml/24h (fisură de 1 mm)
0 °C
IARNA
0 °C
15 g/m 2 /24h
160 g/ml/24h
(fisură de 1 mm)
~60% U.R.
~60% U.R.
+20 °C
+20 °C

Etanșeitatea la vânt

IARNĂ VARĂ +25 /+35 °C -10 /+10 °C -10 /+20 °C +50 /+60 °C 15
IARNĂ VARĂ
+25 /+35 °C
-10 /+10 °C
-10 /+20 °C
+50 /+60 °C
15 g/m 2 /24h
+20 /+25 °C
+20 /+25 °C
°C +50 /+60 °C 15 g/m 2 /24h +20 /+25 °C +20 /+25 °C Iarna, o

Iarna, o membrană de difuzie ale cărei întruperi și suprapuneri nu sunt etanșeizate, permite intrarea vântului rece, care atunci când intră în contact direct cu vaporii din inte- riorul termoizolației, generează con- dens în partea superioară a termoizo- lației.

Vara, aceeași etanșeizare improprie a membranei permite pătrunderea căl- durii și a vântului umed, care atunci când se răcește progresiv, generează condens în partea inferioară a ter- moizolației.

vântului umed, care atunci când se răcește progresiv, generează condens în partea inferioară a ter- moizolației.

7

umed, care atunci când se răcește progresiv, generează condens în partea inferioară a ter- moizolației. 7

Ne preocupă și pereții

Ne preocupă și pereții Membranele de difuzie și cele de control vapori nu sunt doar pentru
Ne preocupă și pereții Membranele de difuzie și cele de control vapori nu sunt doar pentru
Ne preocupă și pereții Membranele de difuzie și cele de control vapori nu sunt doar pentru

Membranele de difuzie și cele de control vapori nu sunt doar pentru acoperișuri, iar câteva tipuri pot fi folosite și în construcții de pereți. O membrană de control vapori ar putea fi folosită, de exemplu, și la interior în cazul unui perete cu structură din lemn sau la interiorul izolației unui perete pentru a garanta etanșeitatea la aer a întregii structuri cât și controlul tranzitului de vapori. Membranele de difuzie, pe de altă parte, pot fi folosite pe exterior la aproape toate tipurile de alcătuire a pereților, dacă este o fațadă ventilată cu un strat de ventilare între izolație și peretele exterior. În acest caz, membrana de difuzie instalată pentru a proteja izolația garantează etanșeitatea la vânt și posibilitatea migrării vaporilor spre exterior din interiorul structurii.

TOP SK – versiunea creată de experții Riwega

structurii. TOP SK – versiunea creată de experții Riwega Pentru a garanta etanșeitatea perfectă împotriva apei,

Pentru a garanta etanșeitatea perfectă împotriva apei, aerului și vântului, Riwega recomandă utilizarea membranelor cu sistemul TOP SK. Această versiune are o bandă dublă, acrilică, integrată în membrană. Acest sistem face posibilă alcatuirea unui acoperiș etanș la apă, aer și vânt, rămânând în același timp respirabil. Când se instalează această versiune este suficient să se lipească suprapunerile superioare și inferioare a membranelor și apoi să se îndepărteze filmul protector, lipind cele două benzi pentru a forma o fixare perfectă și de lungă durată între straturi. Această metodă de îmbinare asigură etanșeitatea la apă la pante de la 10° în sus.

asigură etanșeitatea la apă la pante de la 10° în sus. Accesorii pentru instalarea corectă a

Accesorii pentru instalarea corectă a membranelor Riwega

Riwega oferă o gamă de accesorii pentru instalarea membranelor, incluzând capsatoare, agenți de fixare și adezivi care ajută la instalarea perfectă.

de fixare și adezivi care ajută la instalarea perfectă. 8 • Benzi adezive acrilice: Riwega a
de fixare și adezivi care ajută la instalarea perfectă. 8 • Benzi adezive acrilice: Riwega a

8

Benzi adezive acrilice: Riwega a dezvoltat o gamă considerabilă de benzi adezive acrilice pentru a fi utilizate la etanșeizarea membranelor împotriva apei, aerului și a vântului.

Benzi adezive butilice: Aceste tipuri de benzi sunt ideale datorită calității lor de îmbinare și a flexibilității la punerea în operă a membranelor pe pereți unde sunt protuberante.

Accesorii predefinite: O gamă largă de piese adezive predefinite, corniere și manșoane, grăbește și asigură etanșeitatea membranelor în punctele critice ale acoperișurilor și pereților.

în punctele critice ale acoperișurilor și pereților. • Agenți de lipire și sigilanți în cartușe: Adezivii
•

Agenți de lipire și sigilanți în cartușe:

Adezivii etanșanți în cartuș pot fi utili când este necesar ca membrana să fie lipită. Aceștia pot fi adezivi acrilici sau adezivi poliuretanici, depinde doar de funcția care trebuie îndeplinită.

              
 



 

Evoluția membranelor de difuzie



În Europa, avem două tipuri
de climă împărțite de lanțuri

muntoase. Spre Nord avem o climă

mai rece cu mai puțin soare, pe când

în Sud, Soarele și temperaturile sunt
mai intense. În regiunea de Nord, din
  Austria până în Scandinavia, avem
soare mediu de aprox. 900 kWh/mp (de
la
600 la 1100) anual față de 1500 kWh/
mp (de la 1300 la 1800) anual la Sud.
În general, zona europeană de Sud


primește cu peste 70% UV mai mult

decât zona de Nord. Astfel că, produsele
rezistente la UV sunt supuse unui stres

diferit dacă sunt folosite în centrul de


Nord al Europei sau în zona de Sud
Europei. La fel cum ne protejăm
a
 
 pielea de soare, așa și membranele
așezate sub învelitori trebuie să
reziste unor perioade de expunere
până când învelitoarea este pusă


în operă. Acestea trebuie concepute
Harta radiației solare anuale medii în kWh/m 2


și fabricate folosind materiale și
tratamente care sunt stabile UV și
care să reziste suficient de mult fără a
influența negativ produsul în sine sau
performanța acestuia.
Este important de reținut că radiația
solară are o mare influență asupra
temperaturilor în zonele respective.
La Sud, temperaturile maxime
ajung până la 40°, pe când în Nord,
temperaturile depășesc rareori 30°.
 Evident, aceste variații de
temperatură și radiațiile solare au o
 influență mare asupra învelișurilor
clădirilor, cauzând diferențe de
temperatură și sub învelitoare.
În zonele Sudice se pot atinge
temperaturi între 60°C (învelitori
ventilate) și 90°C (învelitori
neventilate), iar în zona de Nord,
aceste temperaturi dacă ajung la
max. 40°C sub învelitoare.
Asta înseamnă că produsele
Harta temperaturilor maxime în Europa
utilizate sub învelitoare, puse în
operă în zona cu climă caldă trebuie
să reziste unor temperaturi extreme



pe întreaga durată de viață. Pentru
Pentru a garanta protecția adecvată împotriva condițiilor climatice
mai sus menționate, Riwega a țintit către producerea celor mai bune


ca acest lucru să fie posibil, în ceea
materiale posibile.
ce
privește stabilitatea UV, produsele
trebuie să fie create, testate și
produse cu cele mai bune tehnologii
și
cu materiale adecvate.
În primii ani, a fost fabricat un sistem de produse standard europene,
și la acel moment reprezentau cele mai bune opțiuni date de știintă
și experiența vremurilor respective.
Riwega este prezentă pe piața din
Italia cu produse sintetice sub
învelitori de peste 17 ani și s-a
orientat către alte piețe de-a lungul
anilor, ca Spania, Franța, Slovenia,
Croația, Albania, Grecia, România,
Germania și Turcia.
9

Garanția Riwega

Prima generație de membrane de difuzie a Europei Centrale

Strat de protecție superior stabil UV (2%) Film microporos din polipropilenă (30%) si pudră de

Strat de protecție superior stabil UV (2%) Film microporos din polipropilenă (30%) si pudră de gips (70%) Strat de protecție inferior

Imediat s-a realizat că ceva trebuie să se schimbe și că produsele nu sunt făcute să reziste foarte mult la radiațiile solare sau la temperaturile climei calde. Prin testarea și studiul materialului, s-a ajuns la tratarea materialului de polipropilenă cu produse specifice rezistente razelor UV și temperaturilor înalte, mergând de la 2% standardul Europei Centrale până la 4/5% necesar climei mai calde.(30%) si pudră de gips (70%) Strat de protecție inferior De asemenea, stratul de mijloc funcțional

De asemenea, stratul de mijloc funcțional a fost considerabil

1

îmbunătățit, reducând semnificativ conținutul de pudră de gips

și menținând respirabilitatea optimă (Sd 0.02 m), garantând

în același timp o îmbunătățire notabilă a rezistenței UV și a

stabilității termice. Rezultatul a fost noul strat funcțional UV

10 PP Plus.

Din acel moment, Riwega a înaintat în fața altor producători din

Europa, folosind membrane care respiră și membrane de control

vapori de o calitate mai înaltă: Linia Riwega SUPERIOR.

Al doilea stadiu al evoluției: Linia Riwega SUPERlOR

Strat de protecție impermeabil, absorbant și stabil UV (4/5%) Film microporos UV 10 PP Plus,

Strat de protecție impermeabil, absorbant și stabil UV (4/5%) Film microporos UV 10 PP Plus, impermeabil și deschis la difuzie Strat de protecție inferior, absorbant

10 ANI GARANȚIE
10 ANI
GARANȚIE
Strat de protecție inferior, absorbant 10 ANI GARANȚIE De peste 10 ani, linia SUPERIOR de la

De peste 10 ani, linia SUPERIOR de la Riwega a fost cel mai bun sistem de membrane sub învelitori pentru climatul cald și totuși Riwega a continuat să cerceteze și să își dezvolte produsele. Într-un final, în 2013 a lansat o nouă linie de produse cu strat de mijloc din poliuretan reactiv (PUR) și materiale din poliester (PET): Linia USB PROTECTOR. Poliuretanul reactiv (PUR) diferă de cel clasic, elastomer prin rezistența mecanică mare. Datorită rezistenței mari împotriva abraziunilor, extrudării și în general la

uzură, rupere și a capacității de a rezista la încărcări de presiune mare, incluzând rezistența și întinderea. Este foarte flexibil (în

ciuda rezistenței mărite) la temperaturi de la -40° la 120°C, cât și

2

rezistent la ozon, raze UV și la procesul de îmbătrânire.

Caracteristicile poliesterului (PET) sunt, pe lângă rezistență

optimă la întindere, rezistență ridicată la abraziune, împăturire

și căldură, elasticitate superioară, retenție minimă de umiditate

și rezistență mare la agenții chimici și fizici. Aceste caracteristici

fac ca materialele să fie rezistente la îndoire, la uzură, și stabile

dimensional (nu se micșorează și nu se dilată). Materialele

din poliester, datorită unui coeficient mic de absorbție sunt

impermeabile și rezistente la murdărie. Poliesterul este un

material ușor, flexibil și cu o mare rezistență mecanică, slab

transmițător termic și stabil UV.

Noua generație cu PUR/PET: USB PROTECTOR

Strat de protecție superior, stabil UV, din poliester (PET) Film monilitic din poliuretan reactiv (PUR),

Strat de protecție superior, stabil UV, din poliester (PET) Film monilitic din poliuretan reactiv (PUR), elastic, impermeabil și respirabil Strat de protecție inferior, din poliester (PET)

20 DE ANI GARANȚIE
20 DE ANI
GARANȚIE

10

În era clădirilor eficiente energetic, un acoperiș izolat trebuie să reziste cât mai mult, fie că vorbim în termeni de longevitate fizică sau în termeni de menținere a caracteristicilor eficiente energetic. În general, când alegem materialele pentru izolarea casei împotriva căldurii și frigului, ne așteptăm ca acestea să funcționeze pentru totdeauna. Pentru ca acest lucru să fie

posibil, izolația trebuie protejată adecvat de toate influențele

3

atmosferice (apă, aer, vânt și umiditate), iar această protecție

trebuie să fie și durabilă.

Așadar, cu produsele USB Protector Gold 330 și USB Protector

Silver 230, capacitatea de îmbinare a poliuretanului reactiv

(PUR) cu materialele din poliester (PET), Riwega avansează

într-o nouă eră a etanșeizării la apă, oferind siguranța sporită

sistemului izolant, chiar și în cele mai nefavorabile condiții

(țigle sparte, găuri în acoperiș sau la adaugărea panourilor

solare sau fotovoltaice).

 GaranțiaGaranția RiwegaRiwega            
GaranțiaGaranția RiwegaRiwega

Având un acoperiș deasupra capului înseamnă
siguranță și protecție. Datoria producătorilor
este de a furniza cea mai înaltă performanță
și produse durabile care asigură liniștea
celor care trăiesc sub acel acoperiș. De aceea,
membranele de control vapori și membranele
de difuzie sunt concepute, testate și produse
folosind cele mai bune tehnologii și cele mai
bune materiale brute disponibile.
De ani buni, Riwega s-a concentrat pe
dezvoltarea constantă a performanțelor
materialelor, iar încrederea în produse se
reflectă în garanția de 10 sau 20 de ani aplicată
produselor la momentul achiziționării.
Mai jos regăsiți lista cu produsele care au 20
sau 10 ani garanție:
Produse cu 20 de ani garanție
Produse cu 10 ani garanție
USB Protector Gold 330 SK
USB Protector Silver 230 SK
20 DE ANI
10 ANI
GARANȚIE
GARANȚIE


USB Elefant 230 SK
USB Classic 185 SK
USB Classic Light 155 SK
USB Vita 270 SK
USB Reflex Plus 200 SK
USB Flamaxx 150 SK
USB Micro 100 Vario
USB Micro Light 120


11
200 SK USB Flamaxx 150 SK USB Micro 100 Vario USB Micro Light 120  

Garanția Riwega

Garanția Riwega 20 DE ANI GARANȚIE Pentru primii 10 ani de garanție, Riwega garantează rambursarea costurilor
20 DE ANI GARANȚIE
20 DE ANI
GARANȚIE

Pentru primii 10 ani de garanție, Riwega garantează rambursarea costurilor de înlăturare a produsului garantat, instalarea noului produs și reparațiile zonelor deteriorate din cauza produsului.

În particular:

• Asigurarea acoperișului în timpul îndepărtării și înlocuirii

• Înlăturarea învelitorii și a elementelor deteriorate

• Reinstalarea celor de mai sus

• Repararea daunelor cauzate de produsul garantat

În următorii 10 ani de garanție, Riwega garantează înlocuirea produsului garantat.

Riwega garantează înlocuirea produsului garantat. 10 ANI GARANȚIE Pentru primii 5 ani de garanție, Riwega
Riwega garantează înlocuirea produsului garantat. 10 ANI GARANȚIE Pentru primii 5 ani de garanție, Riwega
10 ANI GARANȚIE
10 ANI
GARANȚIE

Pentru primii 5 ani de garanție, Riwega garantează rambursarea costurilor de înlăturare a produsului garantat, instalarea noului produs și reparațiile zonelor deteriorate din cauza produsului.

În particular:

• Asigurarea acoperișului în timpul îndepărtării și înlocuirii

• Înlăturarea învelitorii și a elementelor deteriorate

• Reinstalarea celor de mai sus

• Repararea daunelor cauzate de produsul garantat În următorii 5 ani de garanție, Riwega garantează înlocuirea produsului garantat.

cauzate de produsul garantat În următorii 5 ani de garanție, Riwega garantează înlocuirea produsului garantat. 12

12

Ghid pentru membrane pe structuri specifice

Sistem de acoperiș cu termoizolația peste căpriori

Impermeabilitate, etanșeitate la aer și vânt, controlul vaporilor

Membrane de difuzie Membrane control vapori USB PROTECTOR GOLD 330 SK Clasa A Sd: 0,1
Membrane de difuzie
Membrane control vapori
USB PROTECTOR GOLD 330 SK
Clasa A
Sd: 0,1 m
USB CLASSIC LIGHT 155 SK
Clasa B
Sd: 0,02 m
USB MICRO STRONG
Clasa A
Sd: >2 m
USB PROTECTOR SILVER 230 SK
Clasa A
Sd: 0,1 m
USB WELD SK
Clasa A
Sd: 0,2 m
USB MICRO
Clasa B
Sd: >2 m
USB ELEFANT 230 SK
Clasa A
Sd: 0,02 m
USB VITA 270 SK
Clasa A
Sd: 0,02 m
USB MICRO 230/20
Clasa A
Sd: 20 m
SK Clasa A Sd: 0,02 m USB MICRO 230/20 Clasa A Sd: 20 m USB CLASSIC
SK Clasa A Sd: 0,02 m USB MICRO 230/20 Clasa A Sd: 20 m USB CLASSIC

USB CLASSIC 185 SK Clasa B Sd: 0,02 m

USB REFLEX PLUS 200 SK Clasa A Sd: 0,045 m

USB MICRO 230/20 Clasa A Sd: 20 m USB CLASSIC 185 SK Clasa B Sd: 0,02

13

230/20 Clasa A Sd: 20 m USB CLASSIC 185 SK Clasa B Sd: 0,02 m USB

Ghid pentru membrane pe structuri specifice

Sistem de acoperiș cu termoizolația între căpriori

Impermeabilitate, etanșeitate la aer și vânt, controlul vaporilor

Membrane de difuzie Membrane control vapori USB PROTECTOR GOLD 330 SK Clasa A Sd: 0,1
Membrane de difuzie
Membrane control vapori
USB PROTECTOR GOLD 330 SK
Clasa A
Sd: 0,1 m
USB CLASSIC LIGHT 155 SK
Clasa B
Sd: 0,02 m
USB USB MICRO LIGHT 120
Clasa D
Sd: >2 m
USB PROTECTOR SILVER 230 SK
Clasa A
Sd: 0,1 m
USB WELD SK
Clasa A
Sd: 0,2 m
USB MICRO 100/200
Clasa D
Sd: 20 m
USB ELEFANT 230 SK
Clasa A
Sd: 0,02 m
USB VITA 270 SK
Clasa A
Sd: 0,02 m
USB MICRO 100 VARIO
Clasa D
Sd: 0,2 - 20 m

14

USB CLASSIC 185 SK Clasa B Sd: 0,02 m

USB REFLEX PLUS 200 SK Clasa A Sd: 0,045 m

Ghid pentru membrane pe structuri specifice

Ghid pentru membrane pe structuri specifice Perete din zidărie sau beton – interior Perete din zidărie

Perete din zidărie sau beton – interior

Perete din zidărie sau beton – fațadă ventilată

Etanșeitate la aer și vânt, controlul vaporilor

Etanșeitate la aer și vânt, controlul vaporilor

Etanșeitate la aer și vânt, controlul vaporilor Membrane de control vapori Membrane de difuzie   USB
Etanșeitate la aer și vânt, controlul vaporilor Membrane de control vapori Membrane de difuzie   USB

Membrane de control vapori

Membrane de difuzie

 
 
 
 

USB USB MICRO LIGHT 120 Sd: >2 m

USB WINDTOP UV 160 Sd: 0,14 m

USB REFLEX PLUS 200 SK Sd: 0,045 m

 
 
 
 

USB MICRO 100/20 Sd: 20 m

USB CLASSIC LIGHT 155 SK Sd: 0,02 m

USB WALL 120 Sd: 0,02 m

 
 
 

USB MICRO 100 VARIO Sd: 0,2 - 20 m

USB WALL 100 Sd: 0,02 m

MICRO 100 VARIO Sd: 0,2 - 20 m USB WALL 100 Sd: 0,02 m Bariere de

Bariere de vapori

Sd: 0,2 - 20 m USB WALL 100 Sd: 0,02 m Bariere de vapori DS 46

DS 46 PE Sd: 40 m

WALL 100 Sd: 0,02 m Bariere de vapori DS 46 PE Sd: 40 m DS 188

DS 188 ALU Sd: 200 m

Sd: 0,02 m Bariere de vapori DS 46 PE Sd: 40 m DS 188 ALU Sd:

DS 65 PE Sd: 140 m

Sd: 0,02 m Bariere de vapori DS 46 PE Sd: 40 m DS 188 ALU Sd:

DS 1500 SYN Sd: >1500 m

Sd: 0,02 m Bariere de vapori DS 46 PE Sd: 40 m DS 188 ALU Sd:

15

Bariere de vapori DS 46 PE Sd: 40 m DS 188 ALU Sd: 200 m DS