Sunteți pe pagina 1din 6

PREZENTAREA

CAZURILOR

SUBSTANTIVALE

ALE

LIMBII

RUSE

De la bun început doresc să fac clar distincţia dintre caz formal şi caz funcţional.

CAZURILE

FORMALE

Genurile substantivelor

Pentru a putea vorbi despre cazurile formale ale unui substantiv , trebuie să discutăm mai întâi despre genurile ( gramaticale ale ) substantivelor. Iarăşi , de la bun început , doresc să fac clar distincţia dintre gen natural şi gen gramatical. Indiferent despre ce limbă ar fi vorba , substantivele care denumesc obiecte sau abstracţiuni nu au gen natural , iar substantivele care denumesc fiinţe pot fi ori masculine , ori feminine. Legat de genul gramatical , unele limbi pot să nu aibă deloc astfel de gen ( cum ar fi , de exemplu , engleza , turca , finlandeza şi chineza ) , altele pot să aibă 2 genuri gramaticale ( franceza , italiana ) , iar altele 3 ( cum e rusa ). În limba rusă , orice substantiv aparţine unuia ( şi doar unuia ) din următoarele 3 genuri ( gramaticale ) : Masculin , Feminin , Neutru. În principiu , în limba rusă există reguli după care să se poată şti genul gramatical al unui substantiv ( în alte limbi , cum ar fi franceza şi italiana , astfel de reguli nu există , genul gramatical trebuind memorat pentru fiecare cuvânt în parte ).

În orice carte de gramatică sunt destinate foi întregi pe tema determinării genului gramatical al unui substantiv în funcţie de terminaţia sa la forma pură ( forma de dicţionar ). Din punctul meu de vedere , strict personal , nu e necesar să se acorde o atenţie exagerată acestui aspect. În principiu , teoria ar sta cam aşa :

Interpretarea acestei scheme ( ce se referă doar la forma pură , de dicţionar ,

Interpretarea acestei scheme ( ce se referă doar la forma pură , de dicţionar , a substantivelor ) este simplă şi nu necesită comentarii. De exemplu , cuvântul окно

( fereastră ) , se termină în о la forma pură ( de dicţionar ) , deci , conform schemei

este de genul neutru ( fiind vorba de un obiect , gen natural nu există ). Tot conform

schemei reiese că forma de plural va fi окна ( ferestre ). Un aspect important de observat ar fi că , dacă un substantiv se termină în Ь atunci genul lui nu poate fi ştiut cu exactitate decât consultând dicţionarul. Este important de ştiut şi că , în cazul substantivelor ce denumesc fiinţe ,

genul natural este automat şi cel gramatical , indiferent de terminaţia substantivului

( genul gramatical aparent al substantivului ). De exemplu , cuvântul папа ( tată ) ,

se termină în а ( la forma pură , de dicţionar ) , deci genul gramatical aparent ar fi feminin. Dar ţinând cont că e vorba despre o fiinţă , înseamnă că de fapt genul gramatical e chiar cel natural , adică masculin. Dar , repet , aceasta este doar teorie pură , care , din punct de vedere practic vorbind , nu are utilitate deosebită. Ea poate fi doar catalogată drept "cultură generală".

Cazurile formale

Cazurile formale ale limbii ruse sunt următoarele : Nominativ , Genitiv , Prepoziţional , Dativ şi Instrumental. Forma pură , de dicţionar , e cea de Nominativ ( mai exact , Nominativ singular ). Într-o limbă precum engleza de exemplu , un substantiv nu are decât forma de dicţionar ( la care se mai adaugă pluralul ). În rusă , datorită existenţei atâtor cazuri formale , totalitatea formelor unui substantiv poate fi inventariată într-un tabel de genul următor :

N sg

G sg

P sg

D sg

I sg

N pl

G pl

P pl

D pl

I pl

Din punct de vedere pur teoretic este definit şi cazul Acuzativ , dar care întotdeauna coincide cu Nominativul ( cu excepţia substantivelor feminine aflate la singular ). De asemenea , tot pentru substantivele de gen feminin aflate la singular , cazul Instrumental are două forme , una modernă şi una arhaică ( dar identice din punct de vedere funcţional ).

Pentru a fi mai clar , prezint câteva exemple concrete :

абрикос ( caisă ) - substantiv de gen masculin

N

G

P

D

I

абрикос

абрикоса

абрикосе

абрикосу

абрикосом

абрикосы

абрикосов

абрикосах

абрикосам

абрикосами

авторство ( dreptul de autor ) – substantiv de gen neutru

 

N

G

P

D

I

авторство

авторства

авторстве

авторству

авторством

авторства

авторств

авторствах

авторствам

авторствами

абсорбция ( absorbţie ) - substantiv de gen feminin

 

N

G

P

D

I

абсорбция

абсорбции

абсорбции

абсорбции

абсорбцией

абсорбцию

абсорбциею

абсорбции

абсорбций

абсорбциях

абсорбциям

абсорбциями

Acesta din urmă este un substantiv feminin , ca urmare :

există formă specifică de Acuzativ Singular : абсорбцию

există formă arhaică de Instrumental Singular : абсорбциею

Este evident că simpla cunoaştere a formei pure , de dicţionar ( adică forma de Nominativ Singular ) a unui substantiv nu reprezintă practic nimic raportat la multitudinea de forme pe care le are respectivul substantiv. Se pune deci problema în ce măsură se pot deduce şi restul de forme ale unui substantiv , dacă se cunoaşte forma de dicţionar. În cărţile de gramatică există , de asemenea , foi întregi şi pe tema acestui subiect. Prezentare de reguli , prezentare de excepţii … În principiu , teoria ar sta cam aşa :

de excepţii … În principiu , teoria ar sta cam aşa : Şi în acest caz

Şi în acest caz , din punctul meu de vedere strict personal , consider că astfel de încercări de a prezenta lucrurile nu au o prea mare utilitate practică , ele putând fi încadrate doar la "cultură generală". Cel mai util şi eficient este ca , ori de câte ori se învaţă un substantiv nou , să se specifice în mod concret şi toate formele lui ( "tabelul formelor" ). Doar astfel se poate ajunge la o bună stăpânire a formelor substantivale. Unul din puţinele aspecte practice care pot fi evidenţiate din teorie este că , la plural , nu se face deloc distincţie între genuri , iar la singular forme aparte are doar femininul. Această observaţie va fi utilă în înţelegerea formelor adjectivelor.

Formele adjectivelor

Adjectivele sunt pur şi simplu o anexă a substantivelor , nimic altceva. În limba rusă , adjectivele sunt părţile de vorbire cu cele mai multe forme. Acest lucru este lesne de înţeles , având în vedere că un adjectiv trebuie să satisfacă orice substantiv , de orice gen. Altfel spus , în timp ce un substantiv are un singur gen ( din cele 3 ) , un adjectiv trebuie să le satisfacă pe toate.

Exemplu concret :

абсолютный ( absolut )

 

N

G

P

D

I

M

абсолютный

абсолютного

абсолютном

абсолютному

абсолютным

абсолютное/ее

F

абсолютная

абсолютной ей

абсолютной ей

абсолютной ей

абсолютной ей

абсолютную

абсолютною

P

абсолютные

абсолютных

абсолютных

абсолютным

абсолютными

După cum se poate observa , există forme care să satisfacă substantivele de gen masculin şi neutru ( singura deosebire fiind la Nominativ Singular , unde

genul neutru are formă aparte : абсолютное , sau абсолютнее – forme echivalente din punct de vedere funcţional ) , şi există forme care să satisfacă substantivele de gen feminin ( în acest caz apare bineînţeles şi forma distinctă de Acuzativ : абсолютную , precum şi forma arhaică de Instrumental :

абсолютною ). De asemenea , şi în cazul femininului există dualitatea formală

( dar echivalentă din punct de vedere funcţional ) абсолютной - абсолютней

( totuşi nu toate adjectivele prezintă această dualitate – ba , mai mult , există adjective care nici forma arhaică de Instrumental Singular nu o deţin ).

CAZURILE

FUNCŢIONALE

În timp ce tot ceea ce am prezentat până acum este specific limbii ruse , ceea ce voi prezenta în continuare se aplică , cu variaţii mai mari sau mai mici , pentru orice limbă. Ceea ce a fost până acum a fost parte de morfologie. Ceea ce urmează – e parte de sintaxă. În cadrul unei propoziţii , orice substantiv îndeplineşte o anumită funcţie sintactică. Altfel spus – se află la un anumit caz funcţional. În funcţie de acest caz funcţional se determină şi cazul lui formal ( adică forma concretă pe care o va avea – din multitudinea de forme care au fost prezentate ). Rareori substantivele se folosesc la forma pură , de dicţionar ( adică Nominativul ). Mai mult decât atât deseori cazul funcţional implică automat şi folosirea unei prepoziţii. Şi ca să fie şi mai complicat , extrem de des cazul funcţional e dictat nu (doar) de logica propoziţiei , ci (şi) de verb. Astfel că , în momentul în care se învaţă un verb , se învaţă şi cazul funcţional pe care acesta îl preferă ( în funcţie bineînţeles şi de sensul cu care este folosit). Vom porni prin a prezenta cazurile funcţionale care nu depind de verb ( cele dependente de verb practic nu pot fi prezentate aici , ci ţin de domeniul / competenţa dicţionarului ).

SUBIECTUL

Funcţia sintactică de subiect e cea mai simplă / elementară funcţie pe care o poate avea un substantiv în cadrul unei propoziţii. Forma prin care se concretizează subiectul este Nominativul.

~~~

VA CONTINUA

~~~