Sunteți pe pagina 1din 20

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

Posturi de transformare, echipamente de medie ş i joas ă tensiune pentru zona Enel
Grupul de firme ELECTRO SISTEM are ca obiect de activitate proiectarea de reþele ºi sisteme

Grupul de firme ELECTRO SISTEM are ca obiect de activitate proiectarea de reþele ºi sisteme cu tensiuni pânã la 110 kV, producþia de posturi de transformare compacte, tablouri electrice de medie ºi joasã tensiune ºi comercializarea de echipamente de medie ºi joasã tensiune pentru sistemele de distribuþie a energiei electrice.

Grupul este compus din:

ELECTRO SISTEM SRL Baia Mare - firmã de producþie de posturi de transformare compacte ºi echipamente pentru posturi de transformare aeriene ºi linii electrice aeriene, celule electrice de medie tensiune ºi tablouri electrice de joasã tensiune, precum ºi de proiectare reþele ºi sisteme cu tensiuni pânã la 110 kV;

B&K ELECTRO SYSTEM SRL Baia Mare - firmã de comerþ cu echipamente electrice pentru comanda ºi distribuþia energiei electrice, altele decât posturile de transformare compacte;

ELECTRO SISTEM BUCUREŞTI - birou comercial pentru vânzarea produselor grupului de firme;

ELECTRO

produselor grupului de firme;

vânzarea

SISTEM

IAŞI

-

birou

comercial

pentru

ELECTRO SISTEM Deutschland GmbH - firmã cu sediul în Germania, cu rolul de a asigura celelalte firme din grup cu echipamente ºi tehnologii de ultima generaþie ºi de a promova produsele grupului pe piaþa vest-europeanã;

B&K ELEKTRO SYSTEM KFT - firmã cu sediul în Ungaria, cu rolul de a promova produsele grupului pe aceastã piaþã.

Grupul ELECTRO SISTEM, astfel construit, îşi atinge cu succes misiunea de a oferi soluţii complete în electricitate.

misiunea de a oferi soluţii complete în electricitate. ELECTRO SISTEM SRL este firma de producþie a

ELECTRO SISTEM SRL este firma de producþie a grupului. Încã de la înfiinþarea sa, în 1996, firma s-a orientat spre soluþii integratoare a tehnologiilor moderne în industria echipamentelor electrice de medie ºi joasã tensiune. Ca urmare, portofoliul de produse din fabricaþia proprie s-a lãrgit de la un an la altul, astfel cã firma produce astãzi, la nivelul exigenþelor europene, posturi de transformare compacte, echipamente pentru posturi de transformare aeriene ºi linii electrice aeriene, celule electrice de medie tensiune, tablouri electrice de joasã tensiune. Posturile de transformare compacte au fost concepute având în permanenþã în vedere nevoile de flexibilitate ºi diversitate ale clienţilor ºi beneficiarilor finali. Oferim astfel posturi de transformare compacte în anvelopã de beton sau de metal, cu exploatare din exterior sau din interior. Pentru posturi de transformare aeriene producem lanþuri de izolatoare, separatoare, cadre de siguranţe, cutii de distribuţie. Producem totodatã celule electrice de medie tensiune, cu barele izolate în aer, cu echipamentul de comutaþie în aer ºi SF6 pentru separatoare ºi vid pentru întreruptoare. Avem în fabricaþie tablouri de distribuþie de reþea pânã la 6300 A, cutii de distribuþie pentru posturi de transformare aeriene, firide de branºament, BMPT-uri ºi FDCP-uri. Grupul oferã de asemenea servicii de proiectare reþele ºi sisteme cu tensiuni pânã la 110 kV. Toate activitãþile firmei, de la consultanþã ºi proiectare ºi pânã la testare ºi livrare, precum ºi ulterior, în perioada de garanþie ºi post-garanþie, se ghideazã dupã principalele noastre valori: calitate, tehnicitate, termene ferm respectate ºi preþuri corecte.

Posturi de transformare

Posturi de transformare

transformare

compacte prefabricate în anvelopă de beton conform prescripţiilor Enel DG 2061 RO, DG 10061 RO, DG 10062 RO şi DG 10063 RO.

Electro

Sistem

SRL

produce

posturi

de

Acestea sunt compuse din:

Anvelopă: fundaţie (cuvă trafo, canale cabluri, presetupe, prize de ridicare), pereţi, uşi, acoperiş; Echipamentul de medie tensiune; Transformatorul; Echipamentul de joasă tensiune.

Domenii de utilizare:

Posturile de transformare compacte în anvelopă de beton sunt utilizate în reţelele electrice de distribuţie în cablu, urbane şi rurale, publice sau industriale, şantiere de construcţii, exploatări miniere, irigaţii în agricultură, etc.

exploatări miniere, irigaţii în agricultură, etc. Norme şi standarde Prescripţiile Enel DG 2061 RO, DG

Norme şi standarde

irigaţii în agricultură, etc. Norme şi standarde Prescripţiile Enel DG 2061 RO, DG 10061 RO, DG

Prescripţiile Enel DG 2061 RO, DG 10061 RO, DG 10062 RO şi DG 10063 RO DK 5600: Criterii de racordare a instalaţiilor de producţie la reţeaua MT a ENEL DISTRIBUZIONE IEC 62271-202/2006

Variante constructive de posturi de transformare

Posturi de transformare publice

Posturi de transformare de abonat

Puncte de conexiuni MT

Posturi de transformare de abonat Puncte de conexiuni MT Caracteristici generale Siguranţa personalului de

Caracteristici generale

de abonat Puncte de conexiuni MT Caracteristici generale Siguranţa personalului de exploatare: - grad de protecţie

Siguranţa personalului de exploatare:

- grad de protecţie IP 43 (pe ansamblu post)

- uşi şi geamuri de ventilaţie din material izolant

- manevrarea simplă a echipamentelor

Durata lungă de viaţă:

- utilizarea de echipamente cu fiabilitate ridicată

- anvelopă construită din materiale rezistente în timp

- tehnologii moderne

Protecţia mediului înconjurător:

- folosirea de materiale reciclabile şi biodegradabile

- construirea cuvei transformatorului din beton special izolat, rezistent la ulei şi apă

- reducerea câmpurilor electromagnetice

la ulei şi apă - reducerea câmpurilor electromagnetice Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă
la ulei şi apă - reducerea câmpurilor electromagnetice Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

1

Uşurinţa montajului:

- postul se livrează complet echipat (inclusiv fundaţia), la locul de montaj se fac doar legăturile în cablu de la medie şi joasă tensiune - montajul se face într-o groapă, pe un strat de nisip şi pietriş

Mentenanţă scăzută

Durata de viaţă: 30 de ani

Mentenanţă scăzută Durata de viaţă: 30 de ani Posturi de transformare publice Sunt posturi de transformare

Posturi de transformare publice

Sunt posturi de transformare în anvelopă de beton, cu exploatare din interior, realizate în anvelope conform prescripţiilor Enel DG 2061 RO.

Posturile au un singur compartiment cu o uşă dublă de acces, în care sunt montate echipamentele electrice:

celulele de medie tensiune, transformatorul, tablourile de joasă tensiune (BT), tabloul de servicii auxiliare (SA), unitatea periferică (UP) şi unitatea de comunicare (C-BT).

Electro Sistem SRL produce următoarele tipuri de posturi de transformare publice:

următoarele tipuri de posturi de transformare publice:   Puterea maximă a transformatorului kVA Număr
 

Puterea maximă a transformatorului kVA

Număr maxim de celule MT

Număr maxim de tablouri JT

Dimensiuni exterioare

Tip post

Lungime

Lăţime

Înălţime (mm)

mm

mm

totală

de la sol

BK 012 IE conf. DG 2061 RO

630

4

2

4000

2440

3100

2600

BK 014 IE

630

4

4

4860

2440

3100

2600

BK 55-22 I

630

5

3

5680

2280

2900

2400

BK 64-22 I

630

7

3

6530

2280

2900

2400

BK 66-26 IE

2 x 630

5

4

6600

2800

3100

2450

IE 2 x 630 5 4 6600 2800 3100 2450 Posturi de transformare, echipamente de medie

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

2

3100

Posturi de transformare publice

Post de transformare BK 012 IE

de transformare publice Post de transformare BK 0 12 IE 2590 2400 4150 3960 4000 600
2590 2400
2590
2400
4150 3960 4000 600 2380
4150
3960
4000
600
2380
3860 TSA DY 3016 DY3010 DY3010 250A 250A 250A 250A T max. 630 kVA D
3860
TSA
DY 3016
DY3010
DY3010
250A
250A
250A
250A
T
max. 630 kVA
D
T 796
2U
2N
2V2W
LOC
DY 803/2
DY 803/4
DY 803/4
extindere
1T
1LE
1LE
1LE
600
500
500
500
1U
1V
1W
2300
2440
1LE 1LE 1LE 600 500 500 500 1U 1V 1W 2300 2440 Post de transformare public

Post de transformare public cu două transformatoare BK 66-26 IE

transformare public cu dou ă transformatoare BK 66-26 IE 6750 400 150 400 400 150 400
6750 400 150 400 400 150 400 10 tf 600 2180 3050
6750
400
150
400
400
150
400
10 tf
600
2180
3050
2950 2720
2950
2720
2N 2U 2V 2W 6600 T1 DY 803/216 DY 803/416 DY 803/416 DY 803/216 T2
2N
2U
2V
2W
6600
T1
DY 803/216
DY 803/416
DY 803/416
DY 803/216
T2
max. 630 kVA
1T
1LE
1LE
1T
max. 630 kVA
600
500
500
600
1U
1V
1W
Bariera protectie
Bariera protectie
trafo
trafo
350A
350A
350A
180A
DY 3009
DY 3009
DY 3009
DY 3009
TSA
DY3016
2N
2V2W
2U
1V1W
1U
2800
DY 3009 DY 3009 TSA DY3016 2N 2V2W 2U 1V1W 1U 2800 Posturi de transformare, echipamente

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

3

Posturi de transformare de abonat

Sunt posturi de transformare în anvelopă de beton, cu exploatare din interior, realizate conform prescripţiilor DK 5600 : Criterii de racordare a instalaţiilor de producţie la reţeaua MT a ENEL DISTRIBUZIONE.

Posturile au mai multe compartimente separate, astfel:

un compartiment Enel, în care sunt montate celulele de medie tensiune conform DY-803, tabloul de servicii Enel, unitatea periferică (UP) şi unitatea de comunicare (C-BT),

un compartiment comun de măsură (dacă se solicită), unde se află contoarele,

un compartiment abonat, în care sunt montate celula DG (dispozitiv general conform DK 5600), celula (celulele) de transformator şi tabloul de distribuţie JT al abonatului,

unul sau două compartimente pentru transformatoare.

unul sau două compartimente pentru transformatoare. Electro Sistem SRL produce urm ă toarele tipuri de posturi

Electro Sistem SRL produce următoarele tipuri de posturi de transformare de abonat pentru zona Enel:

de posturi de transformare de abonat pentru zona Enel: Tip post Puterea maximă a transformatorului kVA

Tip post

Puterea maximă a transformatorului kVA

Număr maxim de celule MT Enel

Compartiment

măsură

Dimensiuni exterioare

Lungime

Lăţime

Înălţime (mm)

mm

mm

totală

de la sol

BK 57-23 I

630

3

NU

5760

2380

3000

2500

BK 67-25 IE

1000

4

NU

7180

2480

3000

2500

BK 74-23 I

800

4

DA

7450

2480

3000

2500

BK 79-24 I

630

4

DA

7780

2480

3000

2500

BK 82-25 IE

2 x 630

4

NU

8270

2480

3100

2600

BK 60-26 IE

1600

3

NU

5980

2680

3000

2500

La cererea clientului Electro Sistem SRL produce şi alte tipuri de posturi de taransformare cu orice alte configuraţii solicitate.

de taransformare cu orice alte configuraţii solicitate. Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă
de taransformare cu orice alte configuraţii solicitate. Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

4

2985

2480

Posturi de transformare de abonat

Post de transformare fără compartiment de măsură BK 67-25 I

f ă r ă compartiment de m ă sur ă BK 67-25 I 7320 2620 2400

7320

2620

2400
2400
400x 620x 245 8x10 tf 700 7100 600 2180
400x
620x
245
8x10 tf
700
7100
600
2180

7180

3060 2180 1800 DY 803/4 DY 803/4 DY 803/4 DY 803/3 T 1LE 1LE 1LE
3060
2180
1800
DY 803/4
DY 803/4
DY 803/4
DY 803/3
T
1LE
1LE
1LE
1UT
max. 1000 kVA
500
500
500
900
460
460
2N
2U
2V
2W
Cutie
contor
Post de transformare cu compartiment de măsură BK 74-23 I
2480
2340
Dispozitiv General
ES 01-I-24-630
ES 01-T-24-630
Tablou JT
1V1W
1U
7600 8x10 tf Plecari JT 540 540 7380
7600
8x10 tf
Plecari JT
540
540
7380
2630 700 150 700 2400 3000 600 2180
2630
700
150
700
2400
3000
600
2180
1U 1V 1W 7450 2610 1190 1240 1740 540 T LOC ext. DY 803/4 DY
1U
1V
1W
7450
2610
1190
1240
1740
540
T
LOC ext.
DY 803/4
DY 803/4
DY 803/3
1LE
1LE
1UT
max. 800 kVA
460
460
500
500
900
NH 2
500
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
Compartiment
Compartiment
Compartiment MT
masura
ENEL
abonat
2340
Dispozitiv General
ES 01-I-24-630
ES 01-T-24-630
Comp. trafo
2V2W
2U
2N
Comp. JT

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

5

3100

2480

2480

Post de transformare cu două unităţi de transformator BK 82-25 IE

2620 700 150 700 2400
2620
700
150
700
2400
8420 400x 620x 245 8x10 tf 8200 8270 600 2280
8420
400x
620x
245
8x10 tf
8200
8270
600
2280
2400 8420 400x 620x 245 8x10 tf 8200 8270 600 2280 3000 1640 2990 510 LOC
3000 1640 2990 510 LOC DY 803/4 DY 803/4 DY 803/3 T2 T1 1LE 1LE
3000
1640
2990
510
LOC
DY 803/4
DY 803/4
DY 803/3
T2
T1
1LE
1LE
extindere
1UT
max. 630 kVA
max. 630 kVA
460
460
460
500
500
500
900
NH 2
NH 2
NH 3
NH 3
NH 2
NH 2
NH 3
Compartiment
Compartiment MT
NH 3
ENEL
abonat
Cutie
contor
1V1W
1U
1V1W
1U
2340
Dispozitiv General
ES 01-I-24-630
ES 01-T-24-630
ES 01-T-24-630
Comp. trafo
2N
2U
2V
2W
2N
2U
2V
2W
1000A
1000A
Comp. JT

Pe lângă posturile de transformare, Electro Sistem produce şi puncte de conexiune de medie tensiune conform prescripţiilor DK 5600, destinate alimentării diferiţilor abonaţi din zona Enel. Ele pot fi cu exploatare din interior sau exterior, cu sau fără compartiment de măsură, în funcţie de configuraţiile solicitate de client.

Tip post

Număr maxim de celule MT Enel

Număr maxim de celule MT abonat

Compartiment

măsură

Dimensiuni exterioare

Lungime

Lăţime

Înălţime (mm)

mm

mm

totală

de la sol

BK 50-23 IE

4

3

NU

5000

2480

3250

2750

BK 55-23 IE

4

2

DA

5780

2480

2850

2350

BK 47-24 IE

8

-

NU

4800

2480

3250

2750

BK 32-23 IE

5

-

NU

3180

2480

3250

2750

BK 63-24 IE

4

2+2

NU

6280

2480

2970

2470

Punct de conexiuni BK 50-23 IE

2480 2970 2470 Punct de conexiuni BK 5 0 -23 IE 5150 2620 400x 600x 270
5150 2620 400x 600x 270 3xBKD 150-D3/60 KD 85-D3/30 MT 10 tf 2400 4920 600
5150
2620
400x
600x
270
3xBKD 150-D3/60
KD 85-D3/30
MT
10 tf
2400
4920
600
3250
2380600
max. 100
5000 3000 1860 ES 01-R-24-63 0ES 01-I-24-630 DG DY 803/4 DY 803/4 DY 803/4 DY
5000
3000
1860
ES 01-R-24-63
0ES 01-I-24-630
DG
DY 803/4
DY 803/4
DY 803/4
DY 803/4
DY 803/3
1LE
1LE
1LE
1LE
1UT
460
460
500
500
500
500
900
Capac de vizitare
Capac de vizitare
Compartiment
Compartiment
ENEL
abonat
Cutiecontor
2340
Compartiment Compartiment ENEL abonat Cutiecontor 2340 Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

6

Celule electrice de medie tensiune

Celule electrice de medie tensiune

Electro Sistem SRL produce toată gama de celule electrice de medie tensiune conform specificaţiilor Enel DY-803. Este gama de celule ES 01-E, modulare, extensibile, cu izolaţia barelor în aer şi cu separatoare în SF .

6

Standarde de referinţă:

IEC 62271-200 SR EN 62271-200 IEC 60694

Tipuri constructive

IEC 62271-200 SR EN 62271-200 IEC 60694 Tipuri constructive Curent nominal admisibil de scurtă durată cod
IEC 62271-200 SR EN 62271-200 IEC 60694 Tipuri constructive Curent nominal admisibil de scurtă durată cod

Curent nominal admisibil de scurtă durată

cod

12,5 kA

tip

cod

16 kA

tip

Linie

ES 01-E-L

DY 803/1

ES 01-E-L-16

DY 803/116

Protecţie trafo

ES 01-E-T

DY 803/2

ES 01-E-T-16

DY 803/216

Utilizator

ES 01-E-UT

DY 803/3

ES 01-E-UT-16

DY 803/316

Linie motorizată

ES 01-E-LE

DY 803/4

ES 01-E-LE-16

DY 803/416

Racord cablu

ES 01-E-RC

DY 803/5

ES 01-E-RC-16

DY 803/516

Condiţii de funcţionare

ES 01-E-RC-16 DY 803/516 Condi ţii de funcţionare Limite pentru temperatura mediului ambiant: 1) temperatura

Limite pentru temperatura mediului ambiant:

1) temperatura nu trebuie să depăşească valoarea de 40 C,

iar valoarea medie pe o perioadă de 24 h, nu trebuie să depăşească 35°C

°

2) temperatura minimă pentru instalare în interior: -5°C temperatura minimă pentru instalare în interior pentru tipul DY 803/4: - 15°C

Pentru celelalte caracteristici, consultaţi Normele SR EN 62271-200

caracteristici, consultaţi Normele SR EN 62271-200 Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă
caracteristici, consultaţi Normele SR EN 62271-200 Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

7

Caracteristici tehnice nominale

Caracteristici tehnice nominale - Tensiune maximă de izolare: 24 kV - Nivel de izolaţie nominală -

- Tensiune maximă de izolare: 24 kV

- Nivel de izolaţie nominală - tensiune de străpungere:

- la impuls atmosferic spre pământ şi între faze: 125 kV

- la impuls, între contactele deschise ale IMS:

145 kV

- la frecvenţa spre pământ şi între faze:

50 kV

- la frecvenţa, între contactele deschise ale IMS: 60 kV

- Frecvenţă nominală: 50Hz

- Curent nominal în serviciu continuu:

pentru barele şi celulele de linie şi celulele trafo: 400 A

- Curent nominal admisibil de scurtă durată pentru bare şi derivaţii:

12,5 sau 16 kA

- Valoare de vârf a curentului nominal admisibil de scurtă durată:

31,5 sau 40 kA

- Durata nominală a scurtcircuitului: 1s

- Grad de protecţie externă: IP 3X

- Clasa de accesibilitate (arc intern): A

Celula de linie ES 01-E-L şi ES 01-E-LE

(arc intern): A Celul a de linie ES 01-E-L ş i ES 01-E-LE 250 230 230
250 230 230 3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16(12,5) kA IMS / ST M
250
230
230
3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16(12,5) kA
IMS / ST
M
630A
24Vcc
Electro
C
E
Sistem
I
Baia Mare
xxxx
CELULA DE LINIE CU COMANDA
MOTORIZATA LE
ES01-E-LE-16
NR. SERIE / ANUL FABRICATIEI
CURENT NOMINAL
TENSIUNE NOMINALA
NIVEL DE IZOLATIE
4.16.0001 / 2009
400
A
24
KV
50 - 125
kV
CURENT DE SCURTA DURATA
16
kA
TENSIUNE ALIMENTARE MOTOR
24
Vcc
MASA TOTALA
270
kg
-PU
RG
V
I>>
[inv]
TA
500
1050
1850

Celula de protecţie transformator ES 01-E-T

1050 1850 Celul a de protec ţ ie transformator ES 01-E-T 250 230 230 3~50 Hz,

250

230 230 3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16(12,5) kA IMS / ST1 630A Electro
230
230
3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16(12,5) kA
IMS / ST1
630A
Electro
C
E
Sistem
I
Baia Mare
xxxx
CELULA DE TRANSFORMATOR T
ES01-E-T-16
NR. SERIE / ANUL FABRICATIEI
2.16.0001 / 2009
CURENT NOMINAL
400
A
TENSIUNE NOMINALA
NIVEL DE IZOLATIE
CURENT DE SCURTA DURATA
MASA TOTALA
24
KV
50 - 125
kV
16
kA
315
kg
SEPARATOR DE PUNERE LAPAMANT (ST2)
CURENT DE SCURTA DURATA
PUTERE DE INCHIDERE SCURTCIRCUIT
NUMAR DE INCHIDERI PE SCURTCIRCUIT
1
kA
2.5
kAc
2
FL
ST2
22.50
mm
25.00
mm
50.00
mm
48.00
mm
25.00
mm
600
1050
Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel
8
1850

Celule electrice de medie tensiune

Celula de utilizator ES 01-E-UT

250 230 230 3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16(12,5) kA 25.00 mm IMS /
250
230
230
3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16(12,5) kA
25.00 mm
IMS / ST1
630A
Electro
C
E
Sistem
I
Baia Mare
xxxx
CELULA DE UTILIZATOR UT
ES01-E-UT-16
NR. SERIE / ANUL FABRICATIEI
3.16.0001 / 2009
CT
CURENT NOMINAL
400
A
TENSIUNE NOMINALA
NIVEL DE IZOLATIE
CURENT DE SCURTA DURATA
MASA TOTALA (CU EXCEPTIATC SI TT)
24
KV
50 - 125
kV
16
kA
350
kg
SEPARATOR DE PUNERE LAPAMANT (ST2)
CURENT DE SCURTA DURATA
1
kA
PUTERE DE INCHIDERE SCURTCIRCUIT
NUMAR DE INCHIDERI PE SCURTCIRCUIT
2.5
kAc
2
VT
Ti
Tu
ST2
900
1050
1850
25.00 mm

Celula ieşire cablu ES 01-E-RC

1050 1850 25.00 mm Celul a ie ş ire cablu ES 01-E-RC 230 230 1 3~50
230 230 1 3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16(12,5) kA Electro C E Sistem
230
230
1
3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16(12,5) kA
Electro
C E
Sistem
I
Baia Mare
xxxx
CELULA DE RACORD CABLU
ES01-E-RC-16
NR. SERIE / ANUL FABRICATIEI
5.16.0001 / 2009
CURENT NOMINAL
400
A
TENSIUNE NOMINALA
24
KV
NIVEL DE IZOLATIE
50 - 125
kV
CURENT DE SCURTA DURATA
16
kA
MASA TOTALA
140
kg
-PU
350
1050
1850
230
16 kA MASA TOTALA 140 kg -PU 350 1050 1850 230 Posturi de transformare, echipamente de
16 kA MASA TOTALA 140 kg -PU 350 1050 1850 230 Posturi de transformare, echipamente de

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

9

1850

Celula “Dispozitiv general”

Este o celuă cu separator de bare şi întreruptor în vid, realizat conform prescripţiilor DK 5600.

Această celulă realizează condiţiile privind racordarea unui abonat la reţeaua de distribuţie Enel. Ea este echipată cu un releu de protecţie tip IFX 4N, PR 521 DK sau PR 601.

cu un releu de protecţie tip IFX 4N, PR 521 DK sau PR 601. ES 01-IE-24-630

ES 01-IE-24-630 celula Dispozitiv general cu echipament ABB

1185

Flair 22D ELECTRO SISTEM Baia Mare ES-01 ES-01-I-24-630 Celula cu intreruptor in vid si separator
Flair 22D
ELECTRO SISTEM Baia Mare
ES-01
ES-01-I-24-630
Celula cu intreruptor in vid si separator
I I
I I
O
O
O
O
O
O
O
O
I I
I I
1025
830
1225
1850
I>
I>
O O O O O O O I I I I 1025 830 1225 1850 I>

ES 01-IE-24-630 celula Dispozitiv general cu echipament Areva

E E V I V I FLUVAC FLUVAC -Q1 -Q2 R 460 O O I
E
E
V
I
V
I
FLUVAC
FLUVAC
-Q1
-Q2
R
460
O
O
I
I
O
O
1325 -Q1 630A Fluvac -Q2 630A I> D IFX 4N u (DK5600) TiL 300/5A TF59
1325
-Q1
630A
Fluvac
-Q2
630A
I>
D
IFX 4N
u
(DK5600)
TiL
300/5A
TF59
Tio
100/1A
TF110S
1025

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

10

Tablouri de joasă tensiune

Tablouri de joasă tensiune

Posturile de transformare publice pentru zona Enel sunt echipate cu tablouri electrice de joasă tensiune conform specificaţiilor Enel DY 3010, DY 3011 şi DY 3012.

Electro Sistem SRL produce aceste tablouri JT în atelierele noastre specializate. Ele sunt montate în posturile noastre de transformare, dar sunt şi comercializate de către B&K Electro Sistem SRL pentru diverşi beneficiari.

Standard de referinţă:

SR EN 60947-1/2005

Tabloul de joasă tensiune conform DY 3010 (cod Electro Sistem ES-TD-E-3013):

- poate fi echipat cu două întreruptoare automate tetrapolare, manuale sau motorizate, având curentul nominal între 40 şi 250A

- valori disponibile: 40, 80, 125, 180 şi 250A

- întreruptoarele sunt conform DY 3101 RO

Tabloul de joasă tensiune conform DY 3011 (cod Electro Sistem ES-TD-E-3014):

- poate fi echipat cu două întreruptoare automate tetrapolare, manuale sau cu comandă automată, având curentul nominal de 350A

- întreruptoarele sunt conform DY 3102 RO

Tabloul de joasă tensiune conform DY 3012 (cod Electro Sistem ES-TD-E-3015):

- poate fi echipat cu două întreruptoare automate tetrapolare, manuale sau cu comandă automată, unul având curentul nominal până la 250A şi unul de 350A

- întreruptoarele sunt conform DY 3101 RO şi DY 3102 RO

Pe lângă cele trei tipuri de tablouri JT, în posturile publice se mai pot monta întreruptoare automate tetrapolare de 630 A conform DY 3103 RO.

automate tetrapolare de 630 A conform DY 3103 RO. Posturi de transformare, echipamente de medie şi
automate tetrapolare de 630 A conform DY 3103 RO. Posturi de transformare, echipamente de medie şi
automate tetrapolare de 630 A conform DY 3103 RO. Posturi de transformare, echipamente de medie şi
automate tetrapolare de 630 A conform DY 3103 RO. Posturi de transformare, echipamente de medie şi

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

11

Transformatoare în ulei, ermetice, conform specificaţiilor Enel (import)

Transformatoarele sunt construite în conformitate cu specificaţiile ENEL şi anume:

DT 796 RO - transformatoare trifazate MT/JT cu putere nominală de 50-100-160-250- 400-630 kVA tensiune primară 20 kV şi 20-10 kV tensiune secundară 400 V

DT 801 RO - instrucţiuni pentru construcţia transformatoarelor trifazate MT/JT pentru distribuţie

DT 803 RO - instrucţiuni pentru recepţia transformatoarelor trifazate MT/JT pentru distribuţie

transformatoarelor trifazate MT/JT pentru distribuţie   tens. tip trafo.   nivel kVA nom.
 

tens.

tip

trafo.

 

nivel

kVA

nom.

kV

Po

Pk

Uk

(%)

zgomot

dB(A)

borne MT

borne JT

L

(mm)

l

(mm)

h

(mm)

50

20

DT796/1

150

850

4

46

porţelan

porţelan

1200

750

1500

   

DJ1106/1

SR EN

50386

100

20

DT796/2

250

1400

4

48

porţelan

porţelan

1200

750

1600

   

DJ1106/1

SR EN

50386

100

10/

DT796/8

250

1400

4

48

porţelan

porţelan

1200

750

1600

20

 

DJ1106/1

SR EN

50386

160

20

DT796/3

360

1850

4

50

porţelan

porţelan

1350

750

1600

 

DJ1106/1

SR EN

50386

160

10/

DT796/9

360

1850

4

50

porţelan

porţelan

1350

750

1600

20

 

DJ1106/1

SR EN

50386

160

20

DT796/13

360

1850

4

50

ambrosabil

porţelan

1350

750

1600

   

DJ1111

SR EN

50386

160

10/

DT796/17

360

1850

4

50

ambrosabil

porţelan

1350

750

1600

20

DJ1111

SR EN

50386

750 1600 20 DJ1111 SR EN 5 0 3 8 6 Posturi de transformare, echipamente de

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

12

Transformatoare în ulei, ermetice, conform specificiilor Enel (import)

 

tens.

tip

trafo.

 

nivel

kVA

nom.

kV

Po

Pk

Uk

(%)

zgomot

dB(A)

borne MT

borne JT

L

(mm)

l

(mm)

h

(mm)

250

20

DT796/4

520

2600

4

52

porţelan

porţelan

1400

800

1750

   

DJ1106/1

SR EN

50386

 

ambrosabil

ambrosabil

250

20

DT796/24

520

2600

4

52

DJ1111

DJ1107+DJ110

1400

800

1750

 

9

 

10/

20

 

ambrosabil

ambrosabil

250

DT796/34

520

2600

4

52

DJ1111

DJ1107+DJ110

1400

800

1750

 

9

 

ambrosabil

ambrosabil

400

20

DT796/25

740

3650

4

54

DJ1111

DJ1107+DJ110

1600

1030

1850

 

9

 

10/

20

 

ambrosabil

ambrosabil

400

DT796/35

740

3650

4

54

DJ1111

DJ1107+DJ110

1600

1030

1850

 

9

 

ambrosabil

ambrosabil

630

20

DT796/26

900

5600

6

56

DJ1111

DJ1107+DJ110

1800

1030

1850

 

9

630

10/

DT796/36

900

5600

6

56

ambrosabil

ambrosabil

DJ1107+DJ110

1800

1030

1850

20

DJ1111

9

DJ1107+DJ110 1800 1030 1850 20 DJ1111 9 Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă
DJ1107+DJ110 1800 1030 1850 20 DJ1111 9 Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

13

Transformatoare de măsură de medie tensiune conform specificaţiilor Enel (import Italia)

Transformatoarele de măsură, de medie tensiune, de curent şi tensiune sunt executate în conformitate cu cerinţele ENEL, şi anume:

executate în conformitate cu cerinţele ENEL, şi anume: DY541, DY543, şi DY4141 pentru transformatoare de

DY541, DY543, şi DY4141 pentru transformatoare de tensiune,

DY4131 şi DY4139

pentru transformatoare de curent.

Compania producătoare este certificată ISO 9001/2000 şi ISO 14001. De asemenea firma produce pe lângă gama ENEL de transformatoare de măsură o largă varietate de transformatoare de măsură, conform stanadardelor IEC, IEE, DIN sau GOST.

Transformatoare de tensiune

IEC, IEE, DIN sau GOST. Transformatoare de tensiune   Raport de Tensiune max. Tensiune de ţinere
 

Raport de

Tensiune max.

Tensiune de ţinere la f.i. (kV)

Tensiune de ţinere la i.a. (kV)

Tip

transformare nominal

pe aparat

(V)

(kV)

DY 541/1

10000/3 100/3 100/3

12

28

75

DY 541/2

15000/3 100/3 100/3

17,5

38

95

DY 541/3

20000/3 100/3 100/3

24

50

125

DY 4141/3

20000/100

24

50

125

Performanţa şi clasa de precizie pe înfăşurarea 100/3: 50 VA / 0,5 - 3 P Performanţa şi clasa de precizie pe înfăşurarea 100/3: 50 VA 3 P

 

Transformatoare de curent

Transformatoare de curent
 

DY

DY

DY

DY

DY

DY

 

Tip

4131/1

4131/2

4131/3

4131/4

4131/5

4131/6

Tensiune maximă de referinţă pentru izolaţie kV

24

24

24

24

24

24

Tensiune de ţinere la frecvenţă industrială kV

50

50

50

50

50

50

Tensiune de ţinere la impuls kV

125

125

125

125

125

125

Raport de transformare nominal A/A

10/5

20/5

40/5

100/5

200/5

400/5

Performanţe şi clase de precizie VA/cl

7,5/1

10/0,5

10/0,5

10/0,2

10/0,2

10/0,2

Curent maxim permanent de încălzire A

12

24

48

120

240

480

Curent nominal termic de scurtcircuit timp de 1 sec. kA

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

Curent nominal nominal dinamic kA

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

Factor de securitate max.

15

15

15

15

15

15

Comercializăm de asemenea transformatoare de curent conform specificaţiei ENEL DY4139, cu rapoarte de transformare 15/5, 30/5, 50/5, 100/5, 250/5.

cu rapoarte de transformare 15/5, 30/5, 50/5, 100/5, 250/5. Posturi de transformare, echipamente de medie şi

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

14

Capete terminale şi manşoane conform cerinţelor Enel (import Italia)

Capete terminale şi manşoane conform cerinţelor Enel (import Italia)

Capete terminale ambrosabile cu spin, 24 kV, 250 A, conform specificaţiilor ENEL DJ 1111/ DJ 1132 RO

250 A, conform specifica ţ iilor ENEL DJ 1111/ DJ 1132 RO Tip ABINCON24 pentru cablu
250 A, conform specifica ţ iilor ENEL DJ 1111/ DJ 1132 RO Tip ABINCON24 pentru cablu

Tip ABINCON24 pentru cablu monopolar

Acest tip de capete terminale se utilizează pentru cablu extrudat cu izolaţie tip G5/G7/XLPE şi pentru secţiuni până la 50 mmp cupru, respectiv 70 mmp aluminiu.

Terminal ambrosabil

Matricolă ENEL

Tabel ENEL

Diametrul izolaţiei primare

Articol

273114

DJ 1119/2

19,5 - 21,9 mm

ABINCON250-1

273112

DJ 1119/1

17,7 - 19,3 mm

ABINCON250-2

Capac izolant

Matricolă ENEL

Tabel ENEL

Diametrul izolaţiei primare

Articol

276876

DJ 1132/1

N/A

ABINCON250-T

Articol 276876 DJ 1132/1 N/A ABINCON250-T Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă
Articol 276876 DJ 1132/1 N/A ABINCON250-T Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

15

Capete terminale de interior/exterior, 24 kV conform specificaţiilor ENEL DJ 4456 RO/ DJ 4476 RO

24 kV conform specifica ţ iilor ENEL DJ 4456 RO/ DJ 4476 RO DJ 4456/1 RO
24 kV conform specifica ţ iilor ENEL DJ 4456 RO/ DJ 4476 RO DJ 4456/1 RO

DJ 4456/1 RO Cap terminal de interior, 24 kV, 25 mmp, diam min/max pe izol 17-20 mm, ecran Cu, retractabil la rece

DJ 4456/2 RO Cap terminal de interior, 24 kV, secţiunea cablului 50-185 mmp, diametrul minim/maxim pe izolaţie 19-30 mm, tip de ecran Cu, retractabil la rece

DJ 4456/3 RO Cap terminal de interior, 24 kV, secţiunea cablului 35-150 mmp, diametrul minim/maxim pe izolaţie 16-28 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece

DJ 4456/6 RO Cap terminal de interior, 24 kV, secţiunea cablului 70-185 mmp, diametrul minim/maxim pe izolaţie 19-27 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece

DJ 4456/4 RO Cap terminal de interior, 24 kV, secţiunea cablului 240 mmp, diametrul minim/maxim pe izolaţie 29-32 mm, tip de ecran Cu, retractabil la rece

DJ 4476/1 RO Cap terminal de exterior, 24 kV, secţiunea cablului 50-185 mmp, diametrul minim /maxim pe izolaţie 19-30 mm, tip de ecran Cu, retractabil la rece

DJ 4476/2 RO Cap terminal de exterior, 24 kV, secţiunea cablului 35-150 mmp, diametrul minim /maxim pe izolaţie 16-28 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece

DJ 4476/7 RO Cap terminal de exterior, 24 kV, secţiunea cablului 70-185 mmp, diametrul minim /maxim pe izolaţie 19-27 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece

pe izolaţie 19-27 mm, tip de ecran Al, retractabil la rece Posturi de transformare, echipamente de

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

16

Capete terminale şi manşoane conform cerinţelor Enel (import Italia)

Manşoane unipolare, 24 kV conform specificaţiilor ENEL DJ 4387 RO

unipolare, 24 kV conform specifica ţ iilor ENEL DJ 4387 RO DJ 4387/1 RO Manşon unipolar

DJ 4387/1 RO Manşon unipolar cu câmp radial, cu izolaţie extrudată, 24 kV, secţiunea cablului 70 - 185 mmp, diametre min/max pe izolant cablu 19-30 mm, tip de ecran: tub Al, retractabil la rece

DJ 4387/2 RO Manşon unipolar cu câmp radial, cu izolaţie extrudată, 24 kV, secţiunea cablului 70 - 185 mmp, diametre min/max pe izolant cablu 19-30 mm, tip de ecran: tub Al, retractabil la cald

cablu 19-30 mm, tip de ecran: tub Al, retractabil la cald Posturi de transformare, echipamente de

Posturi de transformare, echipamente de medie şi joasă tensiune pentru zona Enel

17

design, print:

ELECTRO SISTEM GRUP 2010

design, print: ELECTRO SISTEM GRUP 2010 producător: România, 430406 Baia Mare str. 8 Martie nr. 4B

producător:

design, print: ELECTRO SISTEM GRUP 2010 producător: România, 430406 Baia Mare str. 8 Martie nr. 4B

România, 430406 Baia Mare str. 8 Martie nr. 4B

t

+40 (0)262-213 581

f

+40 (0)262-213 583

@

info@electro-sistem.com

distribuitor:

(0)262-213 583 @ info@electro-sistem.com distribuitor: România, 430406 Baia Mare str. 8 Martie nr. 4B t +40

România, 430406 Baia Mare str. 8 Martie nr. 4B

t

+40 (0)262-206 383; +40 (0)362-404 915

f

+40 (0)262-206 384

@

bk@electro-sistem.com

www.electro-sistem.com

383 ; +40 (0)362-404 915 f +40 (0)262-206 384 @ bk@electro-sistem.com www.electro-sistem.com CE.10.02.002

CE.10.02.002