Sunteți pe pagina 1din 1

Prin titlu" ar trebui

s inelegem orice act sau fapt juridic prin care statul a dobandit dreptul de proprietate
asupra unor bunuri mobile sau imobile, in conformitate cu Constituia in vigoare la acea
dat, cu tratatele internaionale Ia care Romania era parte i legile in vigoare la data
prelurii
bunurilor de ctre stat (I. Adam, op. cit., p. 325)